نوشتار هایی از موبد کامران جمشیدی

نوشتار هایی از موبد کامران جمشیدی

 

www.mobedjamshidi.com

info@mobedjamshidi.com

mobedjamshidi@gmail.com

 

چگونه می توان زرتشتی شد

آیین سدره پوشی

دانستنی های بنیادین

بنیان های فلسفی دین بهی

آرمان دین بهی

زرتشت، یک بینشور

زرتشت و نقش او در زندگی مردم، ديروز و امروز و فردا

زرتشتی ، ايرانی ، جهانی

جهان‌بينی زرتشتی برای آرامش و آشتی در جهان ( نقش زرتشت )

دين و شناسه ( هویت )

آتش

دین و خدا در فرهنگ ایرانی

دين چيست و اين واژه چه چمی دارد

نگاهی تازه اما کهن به دین ایرانی

چهار بنیان هستی

ﭼﺮﺍﻭﭼﮕﻮﻧﻪﺑﻪﺍﺳﺘﻮﺭﻩﻫﺎﻳﺎﺑﻦﺩﻫﺶﻧﮕﺎﻩﻭﺗﻮﺟﻪﻛﻨﻴﻢ

جهانی بودن

جدايي دين از سیاست

گفتگویی در زمینه ی راستی

آرامش و نیایش

انسان چیست

اهورا مزدا ، خدای زرتشت

بنیان های زندگی

بنیان های بهدینی

جمع بندی باورهای بنیادین دین زرتشت

خرد

دیدگاه بینش زرتشتی درباره انسان

شایست ها و ناشایست ها

فرزان یا بینش زرتشتی

مرگ سرانجام یا (در) گذشتن و پیشروی

پیام آور و کتاب راهنما

فلسفه استوره های ایرانی و دین زرتشت

درود یا سلام ؟

ﻓﺮﻭﻫر

 فرزان یا بینش زرتشتی

نگاره بنیان هازمانی

نگاره بنیان ها فردی

زرتشتی زاده و زرتشتی بودن

رهیافتی به مفهوم مرگ در جهانبینی زرتشتی

شب چله

آیا باید زرتشتی شدن خود را آشکار کرد ؟

نوروز می آید

پیام پاک ، پیام پاک زرتشت

پیوند و پیمان

خوان یا سفره پیمان بندی ، گواه گیری

نام روزها و مینش (مفهوم) آنان

اهورامزدا و امشاسپندان

درگذشت – تن ، جان ، روان

فرهنگ بنیادین ایرانی چگونه به جایگاه زن مینگرد

نیایش پنجه بزرگ – پایانِ سال کُهَن

آیا فروهر همان روح است؟

زندگی – خدا

پرسش و پاسخ (بین خدا و انسان در دین زرتشتی و مذاهب ابراهیمی)

چگونه با هم گفتگو کنیم

فلسفه جشن و جشن ها در فرهنگ باستانی ایران

خرداد یا هَئوروَتات

جشن اردیبهشت گان

جشن خردادگان

جشن شهریورگان

جشن مهرگان

جشن بهمنگان

جشن سده

جشن اسپندگان

فلسفه سیزده بدر

گات ها ، چند نمونه بند

اوستای کشتی بستن

اشم وهو

یتا اهو

کم نا مزدا

اهمایی رئشچه

آ اَئیریه ما ایشیوُ

هاون – گاه بامدادی

رپیتوین – گاه نیمروزی

ازیرین – گاه پسین

ائیوی سروترم – گاه شبانه

اشهین – پگاه

نیایش چهار سوی (گیتی)

نیایش نمونه 1

نیایش نمونه 2

نیایش زندگی

نیایش تندرستی

نیایش آتش (کوتاه)

زندگی برآمده ای از گزینش های ماست

فرمول شمارش گاهشمارها به یکدیگر

گاه شمارها به هم

The Evolutions-process Farsi

The Evolutions-process English


http://mobedjamshidi.com

موبد کامران جمشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *