کم نا مزدا

کم نا مزدا

 

کِم نا مَزدا

کِم . نا . مَزدا . مَوَایتِه . پایوم . دَداو .

هْیَت . مادْرِگْواو . دیدَرِ شَتا . اَاِ . نَنْگْهِ

اَن یِم . تْوَهمات.آتْرَسچا. مَنَنْگ هَسچا .

یَیاوُ . شْیَئوُتَنائیش .  اَشِم . تْرَاُشتا . اَهورا 

تام . موُئی . دانْستْ وام . دَئِنَیائی . فْراوَاُچا 

کِه . وِرِتْرِم . جا . تْوا . پوُئی . سِنْگْها…

یوُئی.هِنْتی.چیترا.موُئی.دام.اَهوم بیش.رَتوم.چیژدی…

اَت . هوُئی . وُهو . سْرَئوشُ . جَنْتو . مَنَنْگها . مَزدا . اَهمائی . یَهمائی . وَشی . کَهمائی چیت

 

Kem nā Mazdā

Kem.nā.Mazdā.mavaite.pāyum.dadāt.hyat.mā. dregvå.didare.šatā.ae nanghe…

Anyem.θvahmāt.āθrasčā.manang hasčā. yayå.šyao θanāiš.ašem.θraoštā.Ahurā …

Tām.moi.dānstvām.daena yāi.frāvaočā …

Tat.twā.peresā.ereš moi.vaočā.Ahurā…

Ke.vereθrem.jā.θvā.poi.senghā.yoi.henti…

Čiθrā.moi.dām.ahum biš.ratum.čizhdi.at.hoi. vohu.sraošo.jantu.mananghā.

Mazdā.ahmāi.yahmāi.vaši.kahmāi čit…

 

هنگامی که دروغکار به آزار من کمر می بندد،

چه چیزی بهتر از روشنایی و گوهرِ  خرد من را نگاهبان می باشد؟

از پرتو اندیشه روشن و بهمنشی است ای اهورا

که کار و کردارها هماهنگ با اشا و راستی می گردد.

بینش مرا از این دانش روشن گردان.

چه کسانی  در پیروی از آموزش های تو (زرتشت) کامیابند؟

آن کسانی را که  راهنمایان خردمند  و درمانگر هستی هستند، به ما بنما تا ارج نهیم

بی گمان خرد، آن کسانی را خواستار است

که با منش نیک خویش نگاهبان جانها (سروش) باشند

————————————————————

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Kemna Mazda

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *