نسک های دیگر

نسک های گوناگون

تنها دانلود نکنیم ، فرهنگ کتاب خوانی را هم گسترش دهیم

 

 

 نسک های زرتشتی به زبان های دیگر

English

A QUICK LOOK AT THE RELIGION –  

History of Zoroastrianism 

Khordeh Avesta 136 MB  

Khordeh Avesta 2 MB 

Gatha , By D.J. Irani 

Gatha , By Mobed Firouz Azargoshasb 

Gatha , By A.Jafarey 

A Manual Of Pahlavi , Part II , NYBERG 

Moral extracts from zoroastrian books 

THE RELIGIOUS CEREMONIES and CUSTOMS OF THE  PARSEES

Zoroastrian Civilzation 

Zoroastrians Their Religious Beliefs and Practices .  MaryBoyce

Zoroastrian Theolgy 

Zarathushtra 

A Treasury of Quotations 

Zarathushtras way of life by Maneckji Nusservanji Dhalla 

A Sequel To Essentials of Zoroastrianism 

The Message of Zarathushtra Ali Akbar Jafari 

Textual Sources for the Study of Zoroastrianism Textual Sources for the Study of Religion

Thus Spake the real Zarathushtra_ Shahriar Shahriari 

Homage Unto Ahura Mazda _ DHALLA 

Chidag Andarz i Poryotkeshan_ A Zoroastrian Catechism 

Dadestan-i Denig _ Religious Decisions 

Jamasp Namak _ The Book of Jamaspi 

Qissa-i Sanjan _ History of emigration of Zoroastrians to India

Sad Dar _ a hundred subjects 

SELECTIONS OF ZADSPRAM 

Shayest Na-Shayest _ Proper and Improper 

THE BOOK OF ARDA VIRAF 

The Bundahishn 

THE RELIGIOUS CEREMONIES AND CUSTOMS OF THE PARSEES

The Woodcutter and his Fortune _ Mushkel Aasan 

Zand-i Vohuman Yasht _ Commentary on the Vohuman Yasn

(101) Name Of GOD 

Antique postcards depicting Zoroastrianism 

Are the sacred writings other than Gathas non Zoroastrian 

Farvahar 

Homage Unto Ahura Mazda 

Is Zoroastrianism Dualistic or Monotheistic 

On the Orthodoxy of Sasanian Zoroastrianism 

Zoroastrian in Iran 

The Posiyion of Zoroastrian Women  

Zarathushtra and his antagonists : a sociolinguistic study with English and German translations of his Gathas / Helmut Humbach and Klaus Faiss


Homage Unto Ahura Mazda

In Search of My God

 


Germany

in   dinebehi.com/de

نسک های تاریخی

دو قرن سکوت- عبدالحسین زرین کوب

چکیده ای از تاریخ ایران

ناله های جندی شاپور
ایران باستان
تاریخ ایران
اطلس تاریخ ایران
زندگی نامه ی کورش بزرگ
بازخوانی تاریخ ایران زمین ، بخش : 123456

 

زبان پارسی

واژه نامه زبان پاک- احمد کسروی

پارسی بگو

واژه نامه – هومر آبرامیان

خود آموز خط اوستایی

واژه های فارسی ، محسن شاملو

واژه نامه کوچک زبان پارسی ، مهرانگیز فرمین

واژه نامه پارسی سره ، فرهنگستان زبان پارسی

فرهنگ پایه واژه های پارسی و بیگانه زبانزد در فارسی کنونی به پارسی سره ، تهمورس جلالی

 

ادبی – فرهنگی

شاهنامه فردوسی

چهارپاره های عمر خیام نیشابوری (با برگردان انگلیسی)

خسرو و شیرین- نظامی گنجوی

طرب نامه – نظامی گنجوی

عشاق نامه – عبید زاکانی

گزیده هایی از مثنوی مولوی

گلشن راز

لیلی و مجنون

موش و گربه – عبید زاکانی

همستاری ( دیالکتیک ) در گاتها و مثنوی

http://mobedjamshidi.com

گوناگون

پژوهشی در منش ملی و منش پارسایی در ایران

داروی خرسندی

روشهای درمان پزشکان زرتشتیان در ایران باستان

سری کامل کتاب های احمد کسروی :      بخش 1         بخش 2

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *