جشن پُرمعنای اسفندگان را نباید با والنتاین سنجید

جشن پُرمعنای اسفندگان را نباید با والنتاین سنجید


 
 
اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، با شادباش جشن اسفندگان و سپاسگزاری از بنیاد جمشید جاماسیان برای برگزاری این جشن، سپندارمزگان را جشن ازخود گذشتگی (:ایثار) و مِهر دانست و گفت:
 
«جشن مهرگان، جشن مهر است. اما اسفندگان جشن از خودگذشتگی و مهر و مهربانی و جشن دوست داشتن است. هیچ‌گاه نمی‌خواهیم این جشن را، با چنین مفهوم ژرفی كه دارد، با ”والنتاین“ بسنجیم. هرگز والنتاین، كه هیچ پیدا نیست از كجا سرچشمه گرفته و جشنی معمولی است، درخور سنجش با اسفندگان نیست.»

اختیاری آن‌گاه به جدایی میان اندیشه‌های دینی و باورهای استوره‌ای اشاره كرد و افزود: «همه می‌دانیم كه گفتار اشوزرتشت تنها در یك متن هست؛ و آن “گاتها”ست. گاتها را با استوره‌هایی كه بعدها ساخته شده، درهم نیامیزیم. نوشته‌های پس از گاتها كوشیده‌اند كه مفاهیم را با زبان ساده و همه‌فهمی بازگو كنند. آن مفهومی كه از سپندارمز امشاسپند در ارداویراف‌نامه آمده است، با آن‌چه در نوشته‌های دینی برشمرده‌اند، تفاوت دارد. اگر كسی امشاسپندان را درك كند می‌تواند پله‌های انسانیت را بپیماید و جاودان شود. این ارزش امشاسپندان ماست، و یكی از مهم‌ترین این امشاسپندان، سپندارمز است. درست است كه استوره‌ها باارزش‌اند، اما ارزش گاتها بسیار افزون‌تر است و هیچ متن استوره‌ای درخور سنجیدن با آن نیست.»

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *