به ما بپیوندید                 

انجمن زرتشتیان آلمان     Deutscher zarathustrischer Verein

از سال 2011 با شما و در کنار شما بوده ایم و هستیم. این لوگو ، این نام و برگه ما در فیس بوک هیچ گونه ارتباطی با انجمنی که به همین نام در سال 2016 ثبت شده ندارد.

auf Facebook   در فیس بوک

https://www.facebook.com/groups/Zoroastrier.Deutschland

اطلاعات اضافی