به ما بپیوندید                 

مجوس یا مگوش

موبد رستم شهزادی

 

واژه مجوس که پارسی آن مگوش و لقب یکی از بزرگان ماد در زمان داریوش نیز بوده است از ریشه اوستایی "مَگَه" و به معنی بزرگ ، پیشوا و دانشمند می باشد.

برای خواندن کامل این متن ، آن را از این پیوند دریافت کنید : دانلود

اطلاعات اضافی