به ما بپیوندید                 

دبیرستان فیروز بهرام

 

دبیرستان فیروز بهرام (تاسیس ۱۳۱۱ خورشیدی) یکی از دبیرستان‌های قدیمی و زرتشتی شهر تهران واقع در خیابان میرزا کوچک خان است استو به یادگار فیروز بهرامجی بیکاجی نام گرفته‌است.

 

پیشینه

 

دبیرستان فیروز بهرام از دهش رادمنش بهرامجی بیکاجی به یادگار از فرزندش فیروز که در آغاز شهریور ۱۲۷۴هجری خورشیدی (۱۸۹۵ میلادی) در هندوستان زاییده شده و در هشتم دیماه ۱۲۹۴ (۱۹۱۵) جهان را بدرود گفته‌است بنام دبیرستان فیروز بهرام نامگذاری گردید.

این دبیرستان در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۱ خورشیدی بر روی زمین انجمن زرتشتیان پایه گذارده شد و به سرپرستی نیک اندیش اردشیر کیامنش و به رهنمونی و دستیاری ارباب کیخسرو شاهرخ آغاز و انجام و در دوم دی‌ماه همان سال گشایش یافت.

 

معماری

 

طرح این مدرسه از جعفرخان معمارباشی است که از اسلوب‌های هخامنشی استفاده کرده است‌. مقابل درب بزرگ حیاط دبیرستان، سنگ مرمرینی که در سینه دیوار جای گرفته است، توجه را جلب می‌کند. این سنگ به طول تقریبی ۱/۵ متر است و در آن متنی به این مضمون حک شده است.

 

این دبیرستان که از دهش رادمنش بهرام‌جی بیکاجی بیادگارِ فرزند روانشاد فیروز که در آغاز شهریور ۱۲۷۴ خورشیدی برابر ۲۲ آگوست ۱۸۹۵ م در بمبئی زاییده شده و در هشت دی ۱۲۹۴ برابر با ۲۹ دسامبر ۱۹۱۵، بدرود گفته است، بنام فیروز بهرام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۱ خورشیدی بر روی زمین انجمن زرتشتیان پایه‌گذار شد و به سرپرستی نیک اندیش اردشیر کیامنش ساخته و در دوم دی ۱۳۱۱، گشایش یافته‌است برای برخورداری نونهالان و پاس و پایندگی انجمن واگذار شد.

اطلاعات اضافی