به ما بپیوندید                 

پیرانگاه هریشت

 

همچنین ببینید : نیایشگاه های نامور زرتشتی

امروز(هفتم فروردین) نخستین روز زیارت است. پیر و جوان، کودک و بزرگسال به‌سوی هریشت می‌روند. تنهایی نه، زیارتگاه نمادی از همازوری است و همه با هم می‌روند. فامیل و خویش همه هستند. زن و مرد، پیر و جوان همه در هنگامه‌ی زیارت هریشت آمده‌اند. همه در کنار هم به نماز و نیاش پروردگار یکتا و بی‌همتا مشغول‌اند.


اینجا نمود راستین واژه‌ی «همازور هما اشوبیم» را به‌روشنی می‌توان دید و لمس کرد. هنگامه‌ی زیارت پیر هریشت گستره‌ای از چند نسل را در کنار هم می‌توان دید. بانویی کهنسال دست در دست نوه‌هایش، عصازنان از پله‌های پیرانگاه بالا می‌رود. آن‌سوتر چند خانواده با شادمانی تازه دامادی را چوب می‌زنند. اینجا دیدارها تازه می‌شود و محبت‌ها فزونی می‌یابد، پیر دل‌های باشندگان را به هم نزدیک می‌کند و چه بسیار دل‌هایی که در کنار پیر به هم پیوند خورده‌اند...

 

براساس گاهشماری زرتشتی هر زیارتگاه و مکان سپندینه روزهایی برای زیارت دارد که بسیاری از زرتشتیان ایران و جهان در هنگامه‌ی آن روزها به زیارت آن می‌روند. روزهای امرداد اَمشاسپند تا خورایزد از ماه فروردین برابر با  7 تا 11 فروردین ، روزهای زیارت پیرهریشت است.


بسیاری از نوعروسان و تازه دامادها به همراه خانواده های خود ، نیز در  روزهای زیارت پیرهریشت به این مکان سپندینه می‌روند تا از درگاه خداوند آرزوی زندگی طولانی و شاد به همراه فرزندان نیکو ، را داشته باشند.

 

در چهارده کیلومتری شریف‌آباد از توابع اردکان یزد، کوهی آهکی، بلندی کم و تهی از پوشش گیاهی، پیری سپند را در سینه دارد. اینجا در داستان‌های سنتی جایگاه ابدی بانویی آزاده از روزگار ساسانیان است که گذشتگان، آرامگاهش را به «پیر هریشت» نامور ساخته‌اند.

 

گویند که در شامگاه ساسانیان، آنگاه که اعراب به سرزمین پهناور ایران تازیدند، بانویی نامور به «گوهربانو» در پی تعقیب تازیان از کاروان همراهان جدا شده و پس از سرگردانی در این محل خسته، رنجور و ناامید به نیایش پروردگار یکتا می‌پردازد. به خواست خداوند این بانوی پاکدامن در این محل ناپدید می‌شود و دست ناپاک تازیان به او نمی‌رسد. آورده‌اند که سال‌ها پس از ناپدید شدن، گوهربانو بر کودکی گمشده نمایان ‌شد و به او فرمود تا از پدرش بخواهد که بنای پیر هریشت را بنیان گذارد.

 

زرتشتیان سراسر جهان، هر سال از روز امرداد امشاسپند تا روز خور ایزد از فروردین‌ماه(:7 تا 11 فروردین) برای زیارت در «پیر هریشت» گردهم می‌آیند.

 

نگارش : خسروی

 برگرفته از: amordadnews.com

اطلاعات اضافی