به ما بپیوندید                 

درود یا سلام

موبد کامران جمشیدی


درود= درستی= تندرستی= سلامتی

همتراز بودن / در بالانس بودن نیروهای درونی= اندازه بودن

Drvatât, drva اوستایی

druva=druvista=drust=drist=drost درست

 

این تندرستی یا سلامتی از بالانس  وهارمونی نیروهای درونی=اندازه بودن می آید.

اما

سلام، سلامتی می آورد، اگر تسلیم باشی و در برابر قدرت قهار (قهر و خشم کننده) و جبار (جبرکننده و ستمگر) و مکار (مکر کننده و فریبگر) سر تسلیم فرود آوری.

 

 

اکنون خود برگزین که تندرستی و سلامتی ات را چگونه می خواهی !!

 

برگرفته از 

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی