به ما بپیوندید                 

آتشکده آنلاین

 

در نهاد تمام زرتشتیان آتشی همیشه روشن نهفته است که راه راست را با کمک خرد و اندیشه نیک به ما نشان میدهد 

این یک حرکت نمادین در فضای وب می باشد و امید است روزی در سراسر گیتی زرتشتیان به آتشکده ها دسترسی داشته باشند و نیایشهای خود را در آن مکان پاک و مقدس انجام دهند.

به خشنودی اهورا مزدا

برای ورود بر روی فرتور زیر کلیک کنید

 

چشم دل را بگشا ، نور می آید درون

تیرگی ها می روند ، عشق میتابد برون

آتش اورمزد را در دل خویش زنده کن

پاکی و نور را ببین و سوی او روانه شو

نور حقیقت است این ، در ره نور پای نِه

نور تو را رهایی است پس سوی او شتاب کن

اطلاعات اضافی