انجمن های زرتشتیان ایران

 

 

انجمن های زرتشتیان ایران


انجمن موبدان تهران

www.anjomanemobedan.com

تهران- بلوار کشاورز- خیابان فلسطین- کوچه حجت دوست- پلاک 53

0098-21-88978561

 

انجمن زرتشتیان تهران

www.t-z-a.org

تهران- خیابان میرزاکوچک‌ خان- جنب آتشکده- پلاک 8

0098-21-66707740

انجمن زرتشتیان کرمان

http://www.kza.ir

کرمان- زریسف- خیابان شهدا- خیابان برزو آمیغی- کوچه آتشکده

0098-341-3126686

 انجمن زرتشتیان کرج

 کرج- شهرک رسالت- انتهای بلوار اقاقیا

خیابان یاس- کوچه نیلوفر- خانه دولت

 انجمن زرتشتیان یزد

 یزد- خیابان آیت اله کاشانی- کوچه آتشکده، پلاک 31

0098-351-6235849

 انجمن زرتشتیان شیراز

 شیراز- خیابان زند- روبروی بانک کشاورزی- پلاک 346

0098-711-2337856

 انجمن زرتشتیان اهواز

 اهواز- امانیه، خیابان دز- پلاک 105

0098-611-3363506

 انجمن زرتشتیان زاهدان

 زاهدان- خیابان امام خمینی- چهارراه چکنم

0098-541-3224157

 انجمن زرتشتیان شریف آباد یزد

 یزد- اردکان - محله زرتشتیان

0098-352-7224623

 انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد

 یزد- خیابان انقلاب- کوچه نرسی‌آباد- کوچه آتشکده

0098-351-5252815

 انجمن زرتشتیان کوچه بیوک

 یزد- خیابان استاد مطهری

0098-351-7244769

 انجمن تفت و توابع

 یزد- نیایشگاه محله سرده

0098-352-6225171

 انجمن زرتشتیان خرمشاه

 یزد- خیابان خرمشاه- کوچه آتشکده

0098-351-7245865

 انجمن زرتشتیان اله آباد  یزد- اله‌آباد- کوچه شهید بهروز باستانی
 انجمن یانشوران مانتره

 بلوار بسیج روبروی کتابخنانه مرکزی پلاک شش

0098-351-6237073

 انجمن زرتشتیان نصرت آباد

 یزد- خیابان انقلاب- کوچه نرسی آباد- کوچه آتشکده

0098-351-5210043

 انجمن زرتشتیان اصفهان

 اصفهان- خیابان نظر شرقی- کوچه سیچان- پلاک 27

0098-311-6278689

 انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز

 تهران پارس- خیابان 186 شرقی- پلاک 32

0098-21-77703782

 انجمن زرتشتیان تفت‌ و توابع مقیم مرکز

 تهران- خیابان خردمند شمالی- کوچه ششم- پلاک 17

0098-21-88823850