دانلود اوستا

 


 دانلود اوستا

اوستا بخش اول                                          

دانلود 
اوستا بخش دوم         دانلود

خرده اوستا ،برگردان موبد اردشیر آذرگشسب    دانلود

 خرده اوستا به زبان انگلیسی (136 مگابایت)     دانلود

خرده اوستا به زبان انگلیسی (  2 مگابایت )      دانلود

اوستا برگردان به کردی  (برگردان بدون پایند !)  دانلود

اوستا برگردان به ت ا ز ی(برگردان بدون پایند!)  دانلود

 


اوستا نام کلی مجموعهٔ کهن‌ترین نوشتار و سروده‌های ایرانیان است، که در واقع دانشنامهٔ ایرانیان بوده و در روزگار باستان بیست و یک نسک (کتاب) داشته و در شکل کنونی خود شامل پنج بخش است. ( واژه ی اوستا )


اوستای امروزی شامل بخش‌های زیر است:


 یسنا، گاتها بخشی از یسنا است

دانلود ) ( گات ها ، كتاب دینی زرتشتیان ) ( متن یسنا )


ویسپرد

دانلود ویسپرد )( متن ویسپرد )(درمورد ویسپرد ، سرودهای نیایش مزدیسنی )


وندیداد

(وندیداد) * وندیداد از نگاه موبد شهزادی ( آنچه از وندیداد باید بدانیم )(پیشگفتار وندیداد از جلیل دوستخواه)( متن وندیداد )


یشتها

دانلود یشتها )( یشت ها )( درمورد یشتها : با ارزش‌ترین و مهم‌ترین ادبیات مزدیسنا ) و ( آشنایی با یشتها )


خرده اوستا

( خرده اوستا )( دانلود خرده اوستا ) ( دانلود خرده اوستا از رشید شهمردیان )

بخش‌های اوستا در دوران مختلف توسط اشخاص متعدد تالیف شده‌است اما از آن میان فقط بخش گاتها از آنِ خود زرتشت است. مندرجات اوستا عبارتست از نیایشِ اهورا مزدا و امشاسپندان و دیگر ایزدان و مظاهر طبیعت و تکالیف انسان در جهان بهشت و دوزخ و داستان‌های ملی.


یسنا ( متن یسنا )( درمورد یسنا با ارزش‌ترین بخش اوستا )
یسنا مجموعه عبادی اصلی است. این مجموعه از ۷۲ قسمت به نام «هات» یا «ها» تشکیل شده‌است. ۷۲نخ از پشم گوسفند در «کشتی» (نخ مقدس که زرتشتیان آن را می‌پوشند) نشان دهنده این قسمت‌ها هستند.«یسنا» شامل همه ۲۱ «نسک» است (جلد هفتم و آخر در گروه سوم و آخر) که به نوبه خود شامل «گات‌ها» (کهن‌ترین و مقدس‌ترین بخش اوستا) است که توسط خود زرتشت سروده شده‌است.


ویسپرد ( متن ویسپرد )( درمورد ویسپرد ، سرودهای نیایش مزدیسنی )
مجموعه‌ای از متمم‌های «یسنا» است. «ویسپرد» به ۲۳ «کردا» (قسمت‌ها، مفرد: کردو) تقسیم می‌شود که به توصیف فرشتگان و عبادت آنها می‌پردازد.


یشت ( متن یشت ها )( درمورد یشتها : با ارزش‌ترین و مهم‌ترین ادبیات مزدیسنا ) و ( آشنایی با یشتها )
که ۷۲ تا هستند، سروده‌هایی در ستایش مزدا اهورا و ایزدان(فرشتگان موکل مزدا بر امور جهان) مختلف هستند. این سروده‌ها منبع مهمی برای اسطوره‌شناسی ایرانی به شمار می‌روند و فردوسی در شاهنامه خود ازآنها به بزرگی یاد کرده‌است.


وندیداد ( متن وندیداد )( سخن موبد رستم شهزادی در مورد وندیداد ، آنچه از وندیداد باید بدانیم )(پیشگفتار وندیداد از جلیل دوستخواه)
«وندیداد» شامل همه ۱۹ «نسک» است و تنها «نسکی» است که به طور کامل از زمان ساسانیان باقی مانده‌است. این متن شامل ۲۲ «فرگرد» است که به صورت بحث بین اهورامزدا و زرتشت میباشد.


می توان در وندیداد خواند ؛ 
اعتقاد به وجود 
بهداشت 
بیماری‌ها و راه‌های مقابله با آن‌ها 
شأن ثروت، کمک به دیگران
ازدواج 
کارکردن


قبح رفتار غیر قابل قبول اجتماعی مانند اهانت و عهدشکنی بحث می‌کنند و کفاره‌های لازم برای پیمان‌شکنی و گناهان دیگر را مشخص می‌نمایند.

«وندیداد» یک مجموعه از احکام و فرامین حکومتی است (نه دستور العمل عبادی) و در احکام آن تا حدودی نسبیت اخلاقی دیده می‌شود. بخش‌های مختلف «وندیداد» ویژگی‌ها و عمر بسیار متفاوتی دارند. بخشی از بخش‌ها جوان ترند، اما بخش اعظم آن بسیار کهن است و به عقیدهٔ بسیاری، جزو منابع کهن پیش از زمان زرتشت می‌باشد که در هزاره‌های بعد و در زمان اشکانیان یا ساسانیان به مجموعه کتب مقدس مذهبی به اشتباه افزوده و از باب اسطوره‌شناسی و تاریخی فقط می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد.


خرده‌اوستا  ( خرده اوستا )
«خرده اوستا» (به معنای «اوستای خلاصه شده یا «گلچینی از دعاهای اوستا») گزیده‌ای از متون «یسنا»، «ویسپرد»، «یشت» و متن‌های کوتاه و دعاهای مختصری مانند پنج «نیایش» است. این مجموعه به عنوان کتاب دعا برای استفاده روزانه در نظر گرفته شده‌است. باور بر آنست که این رساله را موبد آذر پاد ماراسپندان در زمان ساسانیان به عنوان رساله‌ای مذهبی به نگارش در آورد.شامل مجموعه‌ای از ادعیه‌است.

 

راهنمای برخی نکات در خواندن آوانوشت های اوستایی و گاتها

آموزش دین دبیره