آتشکده و زيارتگاههای ثبت شده در ميراث فرهنگی ايران

 

آغميون استان آذربايجان شرقی، سراب، روستای آغميون، ساسانی، به شماره ثبت 794

قاضی کندی استان آذربايجان شرقی، شهرستان هشترود، بخش مرکزی، روستای قاضی کندی، ساسانی، 12442

تخت سليمان استان آذربايجان غربی، تکاب اشکانی،ساسانی، 308

قلعه کهنه استان اصفهان، کاشان، خرم دشت، ساسانی، 431

نياسر استان اصفهان، کاشان، نياسر، ساسانی، 316

کوشک استان اصفهان، نطنز، شرق مسجد جامع نطنز، ساسانی، 187

آتشگاه استان اصفهان، 7 کيلومتری غرب اصفهان، جاده نجف آباد- اصفهان، ساسانی، 380

چهارتاقی شيرکوه استان اصفهان، شهرستان نائين، دشت شيرکوه، روستای سيرو ،ساسانی، 7222

آتشکده ابيانه استان اصفهان، شهرستان نطنز، روستای ابيانه، محله ميان ده ،ساسانی، 14981

چهارقاپی استان ايلام، بخش مرکزی، جنب روستای سرخ آباد ،قرون اول اسلامی، 2746

آتشکده سياهگل استان ايلام، شهرستان ايوان، بخش زرنه، منطقه سياهگل ،ساسانی، 2793

آتشکده سرابله استان ايلام، شهرستان شيروان و چردوال، بخش مرکزی، روستای هويشکان ،ساسانی، 7985

چهارتاقی مولاب استان ايلام، شهرستان آبدانان، 600 متری شرق و کنار روستای مولاب ،ساسانی، 8447

چهارتاقی کرکلک ورميان استان ايلام، شهرستان شيروان و چرداول، بخش شيروان، بين دو روستای باباشمس و ورميان

اواخرتاريخی،قرون اوليه اسلامی، 9507

آتشکده کلم استان ايلام، شهرستان دره شهر، بخش بدره، روستای کلم ،اواخر تاريخی اسلامی، 9531

چهارتاقی قجر استان ايلام، بخش مرکزی، دهستان ميش خاص، روستای قجر، ساسانی، 15602

چهارتاقی تاق گاورين استان ايلام، شهرستان شيروان و چرداول، بخش مرکزی، دهستان شباب، روستای تاق گاورين ،ساسانی،

16895

آتشکده چم نرگسی استان بوشهر، شهرستان دشتستان، منطقه پشتکوه، تنگ ارم ،ساسانی، 6508

تپه ميلی استان تهران، شهرری ،ساسانی، 407                                             

تخت رستم استان تهران، بخش مرکزی، شهرستان شهريار اشکانی، ساسانی، 289

چهارتاقی سيمين دشت استان تهران، شهرستان فيروزکوه، 3کيلومتری شمال غرب سيمين دشت، نزديک روستای حصاربن

،قرن 3و 4ه.ق. ، 4404

بازه هور استان خراسان رضوی، يک کيلومتری جنوب روستای رباط سفيد ،ساسانی، 39

چهارتاقی سنگبر استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، دهستان کنويست، 50 متری غرب روستای سنگبر

،تيموری، 11018

آتشکده آذربرزين مهر(چهارتاقی ديو) استان خراسان رضوی، 5 کيلومتری شمال غربی سبزوار، بخش داورزن، 7 کيلومتری

روستای ديوند ،ساسانی، 4035

چهارتاقی ميرمظفر استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، بخش خوشاب، دهستان دره يام، روستای بابالنگر ،ساسانی، 11774

چهارتاقی قوژد استان خراسان رضوی، شهرستان گناباد، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای قوژد ،قاجاريه، 12923

مسجد سليمان استان خوزستان، مسجد سليمان اشکانی، ساسانی، 300

چهارتاقی بدر نشانده استان خوزستان، ميدان نفت ،اشکانی، 372

دره شامی استان خوزستان، ايذه ،ساسانی، 49

چهارتاقی سيم بند استان خوزستان، 50 کيلومتری جاده مسجد سليم ،ساسانی، 2292

آتشکده تشوير استان زنجان، 15 کيلومتری گيلوان، بخش طارم عليا ،ساسانی، 983

آتشکده پيرچم استان زنجان، بخش طارم عليا، شهرستان آب بر ،ساسانی، 984

آتشکده الزين استان زنجان، قريه الزين، بخش طارم عليا ،ساسانی، 985

کوه خواجه استان سيستان و بلوچستان، درياچه هامون ،اشکانی، 54

کرکوی استان سيستان و بلوچستان، کرکوی ،ساسانی، 119

ميل اژدها استان فارس، نورآباد ممسنی ،اشکانی، 356

فراش بند استان فارس، مغرب فيروزآباد، فراش بند ،ساسانی، 88

جره استان فارس، بين راه کازرون و فراش بند، دهستان جره ،ساسانی، 312

کازرون استان فارس، کازرون، روستای پل آبگينه ،ساسانی، 331

تنگ کرم استان فارس، شمال فسا، تنگ کرم ،ساسانی، 264

چهارتاقی(اکنون مسجد) استان فارس، ايزدخواست، ساسانی، 376

چهارتاقی رکن آباد استان فارس، پس از پليس راه جاده شيراز- اصفهان، 150 متری سرچشمه آب رکن آباد، اسلامی، 10499                                             

چهارتاقی سيمکان استان فارس، شهرستان جهرم، بخش سيمکان، روستای کرته، ساسانی، 6786

چهارتاقی کهنارو استان فارس، شهرستان فيروزآباد، بخش مرکزی، روستای شهيد دستغيب، 220 متری شرق پاسگاه، ساسانی،

7189

چهارتاقی زاغ استان فارس، شهرستان جهرم، بخش سيمکان، 500 متری شمال روستای زاغ، اسلامی، 7203

چهارتاقی ظالمی استان فارس، شهرستان لامرد، بخش علا مرودشت، روستای ظالمی، ساسانی، 9223

آتشکده آذرجو استان فارس، شهرستان داراب، بخش مرکزی، شمال روستای اوغلان غز، ساسانی، 15602

چهارتاقی قطب آباد استان فارس، بين راه قطب آباد به فسا، ساسانی، 988

چهارتاقی فيشور استان فارس، لار، روستای محلچه، ساسانی، 2369

چهارتاقی کرسيا 1 استان فارس، شهرستان داراب، 10 کيلومتری غرب داراب، روستای کرسيا، اسلامی 3390

چهارتاقی کرسيا 2 استان فارس، شهرستان داراب، 10 کيلومتری غرب داراب، روستای کرسيا، 3391

چهارتاقی اوباد استان فارس، 3392

چهارتاقی رباط(پيررباط) استان فارس، 3397

چهارتاقی نقاره خانه استان فارس، شهرستان فيروزآباد، 4 کيلومتری جاده فراشبند به دهرم، ساسانی، 3398

چهارتاقی رهنی استان فارس،شهرستان فيروزآباد، بخش فراشبند، ساسانی، 3401

چهارتاقی نودران استان فارس، فيروزآباد، بخش مرکزی، يک کيلومتری جنوب روستای نودران، 3402

چهارتاقی تل جنگی استان فارس، شهرستان فيروزآباد، 2 کيلومتری جاده خاکی فراشبند- آقاشهيد، ساسانی، 3403

چهارتاقی دارالسلام استان فارس، شهرستان شيراز، بلوار سيويه، روبروی امامزاده ابراهيم، داخل قبرستان دارالسلام، قاجاريه،

4517

چهارتاقی کنارسياه استان فارس، شهرستان فيروزآباد، بخش مرکزی، بعد از گردنه سلبکی، منطقه کنارسياه، ساسانی، 4534

چهارتاقی حوزه علميه استان فارس، شهرستان لارستان، بخش مرکزی، شهر قديم لار، محله آردفروشان، کوچه روبروی مسجد حاج کاظم لاری، اسلامی، 12717

چهارتاق استان فارس، شهرستان مرودشت، بخش مرکزی، 30 کيلومتری شرق مرودشت، يک کيلومتری جنوب روستای چهارتاق،ساسانی، 13742

بقايای چهارتاقی تل جيران استان فارس، شهرستان فيروزآباد، بخش فراشبند، جنوب روستای کنارمالک، ساسانی، 13746

بقايای چهارتاقی علی وطنی استان فارس، شهرستان داراب، بخش رستاق، جاده رستاق به طرف پشتکوه، ساسانی، 14231

بقايای چهارتاقی منصورآباد استان فارس، شهرستان فراشبند، بخش مرکزی، دهستان نوجين، دو کيلومتر پس از روستای منصور آباد به طرف کازرون، ساسانی، 14235

بقايای چهارتاقی صحراپوش استان فارس، شهر داراب، قبرستان کهنه داراب، داخل فضای قبرستان، صفويه، 14242

بقايای چهارتاقی بادنجان استان فارس، شهرستان جهرم، بخش سيمکان، دهستان پشت پر، روستای بادنجان، صفويه، 14266

بقايای چهارتاقی قراول استان فارس، شهرستان جهرم، بخش سيمکان، دهستان پل بالا، جنوب روستای يرج، ساسانی، 15569

آتشکده نويس استان قم، بخش خلجستان، روستای نويس، ساسانی، 344

چهارتاقی کرمجگان استان قم، بخش کهک، شمال غرب روستای کرمجگان، شرق گورستان قديمی، ساسانی، 8637

چهارتاقی خيرآباد استان کهگيلويه و بويراحمد، جاده جديد گچساران به دهدشت، خيرآباد عليا، ساسانی، 371

بردچله استان کهگيلويه و بويراحمد، شهرستان کهگيلويه، بخش چاروسا، روستای بردچله ،ساسانی، 8325

آتشکده کرمان استان کرمان، شهرستان کرمان، خيابان زريسف، خيابان برزو آميغی ،پهلوی اول، 4190

آتشکده دولت خانه استان کرمان، شهرستان کرمان، خيابان صمصام، کوچه مهديه ،صفويه، 6754

چهارتاقی نگار استان کرمان، شهرستان بردسير، بخش مرکزی، 19 کيلومتری شمال دهستان نگار ،ساسانی، 15847

چهارتاقی چهارقاپو استان کرمانشاه ،ساسانی، 150

آتشکده شيان استان کرمانشاه، شهرستان اسلام آباد غرب، بخش مرکزی، دهستان شيان، 10 ک م شرق اسلام آباد غرب، روستای

شيان ،ساسانی، 14400

آتشکده ميل ميگه استان کرمانشاه، شهرستان اسلام آباد غرب، بخش مرکزی، دهستان حومه جنوبی، روستای سياه سياه ميلگه باباخان ،ساسانی، 17064

چهارتاقی اوتاق استان لرستان،شهرستان پل دختر، دهستان جايدر، ا کيلومتری جنوب شرق روستای چال کال چوب تراش ،ساسانی،18475

آتشکده آمل استان مازندران، در خرابه های شهر قديم آمل(چاکسر) ،قرن 9 ه ق، 1060

آتشکده کوسان استان مازندران، شهرستان بهشهر، شمال غرب روستای آسيابسر ،اوايل اسلامی، 5410

چهارتاقی برزو استان مرکزی، اراک، سلطان آباد ،ساسانی، 344

آتشکوه استان مرکزی، دليجان، 8 کيلومتری جنوب شرقی نيمور ،ساسانی، 311

چهارتاقی مکتب خانه استان هرمزگان، شهرستان قشم، جزيره هرمز ،صفويه، 10931

آتشکده زرتشتيان(يزدان) استان يزد، خيابان آيت اله کاشانی، کوچه آتشکده ،پهلوی اول، 2431

درب مهر کهن استان يزد، شهر يزد، خيابان سلمان، کوچه شهيد مومنی نسب ،صفوی، 14837

درب مهرنوش استان يزد، شهر يزد، بلوار شهيد عاصی، کوی گرمابه ستاره، جنب دبستان خسروی، پلاک 27 ،تيموری، 14882                                             

آتشکده درمهر کوچه بيوک استان يزد، شهر يزد، محله کوچه بيوک ،قاجاريه، 9132

آتشکده سرده استان يزد، شهر تفت، محله سرده اواخر ،قاجاريه، 15066

چهاردری(چهارتاقی) استان يزد، شهرستان صدوق، شهر ندوشن، مجاور بقعه شيخ علی خاموش ،صفوی، 9121

درمهر اله آباد استان يزد، شهر زارچ، دهستان اله آباد ،قاجاريه، 9141

درمهر خرمشاه استان يزد، شهر يزد، محله خرمشاه، بلوار طالقانی ،قاجاريه، 9268

آتشکده و مدرسه مبارکه استان يزد، شهرستان تفت، جاده يزد- تفت، روستای مبارکه ،قاجاريه، 11654

بنای پرستشگاه زرتشتيان استان يزد، بلوار بسيج، کوچه جنب آب انبار رستم گيو ،پهلوی، 2926

چهارتاقی عقدا(ساياط) استان يزد، قريه عقدا کنار جاده نائين اواخر ،صفويه، 1381

چهارتاقی گورستان استان يزد، شهرستان اردکان، روستای ترک آباد، حاشيه خيابان امام، ضلع شمالی قبرستان ،پهلوی، 11511

برگرفته از:

ariarman.org