به ما بپیوندید                 

سو استفاده بهاییان از نام و آموزش های زرتشت و زرتشتیان برای اعتبار بخشیدن به خود


 

چندی است که تازیان ایرانی نما با راه اندازی سایت ها و مطالب دروغ کوشش میکنند تا دین زرتشتی را که ایرانیان اندیشمند و آزاده را بیدار کرده درنگاه مردم وارونه جلوه دهند ، ولی چیز جدیدی که با آن روبرو شده ایم بهاییان هستند. آنها با توجه به قدرت و ثروت سیاسی که درسراسر جهان پیدا کرده اند کوشش میکنند تا این فرقه جدید از اسلام رانماینده زرتشت و زرتشتیان جلوه دهند! در نوشته های خود مینویسند که زرتشتیان برای در امان ماندن از دست اسلام، بهایی شدند و بهایی میشوند ! واین تازه ابتدای ماجراست تا جایی که میگویند که زرتشت آمدن آنها را مژدهداده و ... . براستی که دروغ و اهریمن هیچ مرزی را نمی شناسند. شوربختانه کم نیستند کسانی که آگاهی ندارند و این دروغ ها را بدون هیچگونه پرسش و اندیشه ای می پذیرند. دین زرتشتی هیچ گونه پیوند و ارتباطی با این فرقه اسلامی (بهاییت) ندارد و هرگز نیز نداشته است و هرگز نیز نخواهد داشت.

گوشزد میکنیم که بهاییان کمتر دروغ پردازی کنند و از نام و نشان و آموزش های زرتشت و زرتشتیان جهت کسب اعتبار برای خود استفاده نکنند!

 

شکسته باد اهریمن شکسته باد اهریمن شکسته باد اهریمن

 

 

اطلاعات اضافی