به ما بپیوندید                 

برگرفته از تارنمای موبد کورش نیکنام  ،  اگر پاسخ پرسش خود را نيافتيد آن را برای موبد کورش نیکنام ، از انتهای این " برگه " ارسال کنید 

 

پرسش و پاسخ  - گوناگون

 1.  آیا در دین زرتشت یک فرزند باید تقاص اشتباهات پدر و مادر خویش را پس دهد یا هر کس اعمالش به خودش باز می گردد؟

  خیر، برابر هنجار اشا هرکس پاسخگوی اندیشه و کردار خویش است. کسی به جای دیگری تنبیه نخواهد شد و برعکس پاداش نیز نخواهد گرفت. 

 2.   نظر شما در مورد مزدک و پیروانش چیست

  مزدک پسر بامداد یکی از موبدان زمان ساسانی بوده که ازاو زیاد نمی دانیم. در فارس زاده شده، مزدک با تغییراتی دنباله رو مکتب مانی بوده که از نور و ظلمت آغاز می شده با این تفاوت که آیین مانی باور داشت که تاریکی مانند روشنایی از روی اراده و قصد عمل نمی کند بلکه رفتارش کورکورانه و از روی اتفاق است. بنابراین پیوستگی نور و ظلمت که نتیجه آن این عالم مادی است از روی نقشه و اراده نبوده است. ولی در آیین مزدک نور بر ظلمت چیره خواهد شد. مزدک فرض می کرد که خدا در کهکشان بر تختی نشسته و در برابر او چهار نیرو دریافتن، هوش، حافظه و شادمانی ایستاده اند. در کیش مزدک، مانند مانی از هرچه وابستگی روان را به ماده زیاد کند باید خوددادی کرد به همین روی خوردن گوشت نزد مزدکیان ناشایست بود. مزدک باور داشت که دارایی و زن باید به طور مساوی بین مردم باشد نه اینکه یکی باثروت زیاد، زن های بیشتری نیز داشته باشد. قباد ساسانی در دوره نخست پادشاهی خود پیرو آیین مزدک گردید ولی با مخالفت و شورش نزدیکان مجبوربه فرار شد. انوشیروان پس از آن مجلس گفتگو بین مزدک و پیروانش، باپیشوایان دین زرتشت و مسیح برپا کرد، مدتی بعد مزدک و پیروانش همگی کشته شدند. 

 3.  با درود وظایف موبدان و روحانیون در دین زرتشت در زمان امروز چیست؟ تشکر

  برخی از موبدان، باسرایش بخش هایی از خرده اوستا، یشت ها، یسنا و گاتاها که با آهنگ ویژه آن می سرایند برگزار کننده جشن ها و آیین های سنتی، آیین های درگذشتگان، جشن سدره پوشی و گواه گیری (عقد) می باشند و گروهی ازموبدان نیز غیر از اینها در سخنرانی ها و همایش ها، فلسفه و اندیشه زرتشت را بیان می کنند. برخی نیز پژوهش می کتتد تا با مقاله وکتاب، بینش زرتشت را بیان کرده باشند. هیچیک از موبدان خود را رابط بین انسان و خداوند نمی دانند و نباید از دین و آموزش های آن برای رسیدن به دکان و درآمد بهره بگیرند.

 4.  درود.رنگ سبزکه نمادی ازاخرین گام عرفان زردشتی است بارنگ سبزی که نماد علویان بوده چه ارتباطی دارد؟سپاس

  رنگ سبز در فرهنگ زرتشتی نماد بی مرگی وجاودانگی است بنابراین دربسیاری ازجلوه های زندگی آنان مشاهده می شود. درختان همیشه سبز مانند سرو، کاج، شمشاد و مورد از جایگاه ارزشمندی برخوردارند بنابراین شاخه هایی کوچک از این گیاهان در آیین های سنتی کاربرد دارند. کلاه سبز داماد، دستمال سبز، سفره سبز، قند سبز و بسیاری از اینگونه سمبل ها در آیین های سنتی زرتشتیان یادآور سرسبزی و جاودانگی است. رنگ سبز در پرچم ایران نیز از آغار نماد جاودانگی بوده است. جایگاه رنگ سبز در فرهنگ های بعدی را از پژوهشگران همان آیین پرسش فرمایید. 

 5.  سلام و خسته نباشید! می خواستم بپرسم که آیا خیام زرتشتی بوده است ؟

  پس از حکومت ساسانی در ایران بسیاری از ایرانیان به شیوه های گوناگون مسلمان شدند ولی همچنان از فرهنگ و فلسفه ارزشمند نیکان خود در شعر و ادبیات خویش بهره می گرفتند بنابراین نمی توان برای آنان دینی خاص در نظر داشت بلکه آنان بنیانگذار فلسفه ای آمیخته از بینش کهن ایرانی با نگرش های پس از آن در ایران بوده اند. حافظ، سعدی، مولانا، عطار، سهروردی، فردوسی و ...

 6.  آبا الله یار نام زرتشتی است؟

  برخی از نام ها ازفرهنگ دیگران به ایران آمده و زرتشتیان نیز ناآگاه نام هایی را برگزیده اند. خدایار پارسی این نام بوده که تغییر کرده است. نام های دیگری نیز از فرهنگ بیگانه به یادگار مانده است؛ از نام های یونانی ارستو، افلاتون، اسکندر، هلن و... از نام های عربی ماشا الله، کرم الله، رشید، ناصر، امیر و... را در گذشته برای نامگذاری داشته اند.

 7.  در مدرسه خیلی ها از من می پرسند آیا شما آتش پرست هستید ؟ و من جواب قانع کننده ای ندارم که بگویم نظر شما در این باره چیست؟ با تشکر از موبد کورش نیکنام

  ایرانیان باستان؛ روشنایی را ارج گذاشته و از تاریکی بیزار بوده اند. آنان آیین مهر را برگزیده و هربامداد به هنگام مشاهده روشنایی خورشید، نیایش وشادی می کردند، غروب آفتاب نیز با نیایش مهر به امید فروغ و روشنایی آن می ایستادند. سده ها می گذرد تا مردم به غارنشینی عادت کرده و همراه با نیایش روشنایی که در زندگی آنان نقش موثری داشت، سه فروزه دیگر یعنی خاک، هوا وآب نیز پاک و ارزشمند بوده است. یکی از افتخارهای ایرانیان این است که نیاکان هوشمند آنان، آتش را مهار کرده ودر اختیار درآورده اند که گزارش آن در داستان هوشنگ از شاهنامه فردوسی آمده است. آن زمان ایرانیان دین زرتشتی نداشته اند چون این رویداد نیک که انسان را از توحش به تمدن رعوت کرد، پیش از زاده شدن پیام آور ایرانی بوده است. از زمان کشف آتش ایرانیان به شهر سازی روی آورده درکنار چشمه ها، رودخانه ها و دریاچه ها مکانی را ساختند تا از آتش نگهداری وپرستاری کنند زیرا آتش برای زنده ماندن نیاز به خوراک و اکسیژن داشت همچنین باد و باران آن را از بین می برد بنابراین آتشکده ها در هر شهر وروستا بنا شدند تا آتش اجاق خانه ها را فراهم وتامین کرده باشند. سده ها می گذرد تا زرتشت برای نخسین بار از ایران، مردم جهان را به یکتاپرستی فرامی خواند و خدای یکتا را اهورامزدا می نامد. خداوند هستی بخش دانا، خداوند جان و خرد؛.. زرتشت برخی ازسنت های فراگیر شده مردم ایران را نیک دانسته و به پایداری آن اشاره می کند به ویژه احترام و پرستاری از آب، خاک، هوا و آتش را لازم می داند. زرتشت نیز روشنایی را جلوه حضور خداوند می داند و با این نگرش، قبله وپرستش سوی پیروان خود را به هنگام نیایش اهورامزدا، روشنایی می داند. فروغ آتش نیز یکی از آن روشنایی ها است و یکی از یادگارهای ارزشمند نیاکان که سمبل و نماد آغاز تمدن در ایران است و نقش دیگری در زندگی زرتشتیان ندارد. اگر پاسداری از نمادها و افتخارهای نیاکان خردمندمان که یکی از آنها آتش است؛ تهمت آتش پرستی را به همراه دارد مهم نیست. باید مقایسه کرد که به جای روشنایی که نماد نیایش ایرانیان بوده و همچنان هست، دیگر ملت ها برای نیایش کردن به چه چیز یا مکانی مادی روی می آورند؟ آیا آن چیز را می پرستند!؟ 

 8.  ایا میترا نام یک دعوتگر در دوره باستان بوده؟ ویا یک الهه؟ یا هردو؟ وایا در اوستا به این موضوع اشاره شده است؟

  مهر در اوستا به نام میتره و در پهلوی به شکل میترا آمده است. یعنی مهر، دوستی و پیمان؛ یشت دهم از اوستا مهر شت نام دارد، مهردر اوستا یکی از ایزدان است، ایزد نگهدارنده عهد وپیمان است به همین روی ایزد فروغ وروشنایی نیز نام گرفته تا همه چیز بر او آشکار شده وپوشیده نماند. هفتمین ماه هرسال خورشیدی مهر نام دارد و شانزدهمین روز هرماه در گاه شماری زرتشتی مهر نام گرفته است بنابراین جشن مهرگان شانزدهمین روز از ماه مهر در گاه شماری سنتی زرتشتی است که در تقویم خورشیدی دهمین روز ماه مهر است. آیین ستایش مهراز ایران به بابل وبخش هایی از آسیا رفت سپس توسط سربازان رومی به اروپا راه می یابد در اروپا مهر به صورت خدایی بزرگ ستایش می شود بنابراین مهرپرستی یا میترائیسم شکل می گیرد. ازآنجا که مهر یکی از ایزدان برجسته زرتشتی بوده پس از مهرپرستی به برخی از آتشکده ها (درمهر) می گفتند یعنی جایگاه نور وروشنایی، در سروده ها ی زرتشت ( گاتاها) تنها یکبار از میتره یاد شده که پیمان وپیمانداری بوده وسفارش به برقراری آن شده است. 

 9.  تفاوت مانی و مزدک در اندیشه با زرتشت چیست؟

  زرتشت، پیام آور آیین راستی وخرد است که نزدیک به چهار هزار سال پیش برای نخستین بار درجهان به یکتایی پروردگار پی برد و اهورامزدا ( خداوند جان وخرد) را به جهانیان معرفی کرد. دین او برپایه خردمندی، راستی، شادی، برابری، آشتی، تازه شدن، سازندگی وپیشرفت استوار شده است؛/ مانی، بنیانگذار مکتب مانویت است به دوران جوانی علوم و حکمت را از ادیان زرتشتی، عیسوی و بودایی آموخت سپس ادعای پیغمبری کرد ومدتی در بین النهرین تبلیغ دین می کرد نخست توسط فیروز برادر شاپور تایید شد مانی یکی ازکتاب هایش به نام شاپورگان را به او پیشکش کرد. مدتی بعد مورد بی مهری شاه قرار گرفت وتبیعد شد. مانی در زمان آوارگی در کشورهای چین، هند وتبت به تبلیغ دینش پرداخت. مکتب او ترکیبی از دین های زرتشتی، عیسوی وفرهنگ یونانی وبودایی بود. گفته های او با نقاشی همراه بود تا مردم بهتر درک کنند. بهرام اول مانی را دستگیر کرد وبه قتل رسانید؛/ مزدک پسر بامداد از مردم فارس بود. آیین او تکمیل کننده دین مانی به ویژه دربخش روشنایی وتاریکی بود درکیش مزدک مانند مانی آنچه اشتیاق روان را به ماده افزایش می داد سرزنش می شد به همین دلیل خوردن گوشت حرام بود. قباد پادشاه ساسانی طرفدار آیین مزدک شد ولی با اختلافی که با موبدان پیدا کرد، مزدک و مزدکیان کشته وپراکنده شدند. 

 10.  سلام نظر شما و جامعه زرتشتیان در مورد کتاب روایات آذر فرنبغ چیست؟ تشکر.

  آذر فرنبغ پسر فرخزاد یکی ازپیشوایان ودانشمندان زرتشتی سده سوم هجری بوده که در حضور مامون با شخصی مناظره داشته وشرح آن در گزارشی پهلوی به نام (گجستک ابالیش) آمده است. آذر فرنبغ نویسنده کتابی در اصول دین زرتشتی به نام آیین نامه است گزیده این نوشته پهلوی کتاب چهارم دینکرد را تشکیل می دهد. درمتن های پهلوی اندرزهایی نیز به آذز فرنبغ نسبت داده اند. همه اینها ازادبیات واندیشه های موبدان زرتشتی پس از سده ها حمله اعراب به ایران است که یادمان آن زمان است چنانچه با بینش اشوزرتشت هماهنگ باشد پذیرفته است.

 11.  بادرود رستم فرخزاد چگونه شخصیتی بود سپاسگزارم

  رستم فرخزاد سردار نامی ودلاور در جنگ قادسیه بود که در برابر اعراب ایستادگی کرد تا از پای درآمد. اوپسرفرخ هرمزبود که یکی از بزرگان ایران وسپهبد خراسان بود.

 12.  درود استاد. خسته نباشید. چرا به سوال من جواب نمیدین؟ سوالم در مورد گیلان بود و زرتشتیان گیلان قبل حمله ی اعراب که بعد اسلام چه به سرشون اومد؟ در صورتی که آنها تا قرن 6 و 7 هجری اسلام رو نپذیرفتند. در مورد لعن گیلانیان در اردیبهشت یشت هم پرسیدم. از لطفتون ممنونم.

  زرتشتیان ایران که در بخش های کوهستانی زندگی می کردند پس از حمله اعراب، به دلیل دشوار بودن پیشروی و دست یابی به آنان تا زمانی پس از ورود اعراب همچنان به دین نیاکان خود باقی ماندند. تبرستان، آذربایجان و کردستان از چنین مکان هایی بودند که در برخی شهر ها تا حکومت صفویان همچنان زرتشتی ماندند. هیچگاه در اوستا کسی یا گروهی نفرین و لعن نشده اند. بلکه از دشمنان ایران که با حمله و یورش، به غارت و ستم می پرداخته اند به نیکی یاد نشده است و دیوان نامیده شده اند. فردوسی می فرماید: تو مر دیو را مردم بد شناس/ کسی کو ندارد به یزدان سپاس 

 13.  سوال من درباره این عقیده است که زرتشت و ابراهیم یادشده در قران یکی است آیا این عقیده درست است؟ آیا هردو از باب رسیدن به حقیقت از طریق تفکر یکسان هستند؟

  خیر، ابراهیم از پیامبران سامی و بنیانگذار قربانی بوده است در حالیکه زرتشت پیام آور آریایی و پیام او متفاوت است به ویژه با قربانی کردن مخالف است. 

 14.  ایا در کتب زردشتی اسمی از خضر برده شده است؟

  خیر نامی از خضر در ادبیات اوستایی برده نشده است.

 15.  با سلام و خسته نباشید. آیا زردشتیان از برای فرزندانشان از اسامی عربی استفاده می کنند یا خیر ؟

  خیر، زرتشتیان بیشتر از نام های ایرانی بهره می گیرند که نمونه های آن در گزینه نام های ایرانی از همین وب سایت آمده است. دلیل آن شاید یادمان گذشته نیاکان باشد در یورش وحشیانه اعراب بادیه نشین که بیش از هزار سال پیش با بیداد و ستم و کشتار بر سرزمین ایران روی داده است و شاید از تنفری باشد که اعراب از نام های ایرانی دارند زیرا آنان هیچگاه نام رستم، آرش، جمشید، کتایون، سودابه، زال، گردآفرید، اسفندیار، سام و... را برای فرزندان خود انتخاب نمی کنند. البته با همزیستی گذشته برخی از نام های عربی ناخودآگاه به کار رفته است مانند: رشید، اله یار، ماشااله، ناصر، امیرهوشنگ و...

 16.  چگونه و چطور می توان تقویم زردتشتی تهیه کرد ؟

  گاه شماری زرتشتی در پاییز هرسال آماده می شود؛ انجمن زرتشتیان تهران، سازمان انتشارات فروهر، سالنامه راستی، چاپخانه فروهر از جمله نهادهایی هستند که گاهنامه را چاپ می کنند. برای تهیه آن با آن نهادها تماس بگیرید. کتابفروشی های تهران وشهرستان ها نیز این گاه شماری را ارایه می کنند. شماره تلفن ها را رد بخش کتاب ودر گزینه نهادهای زرتشتی جستجو کنید.

 17.  درود میشه راجع به جایگاه الهه هادردین زرتشت توضیح بدهید و این که الهه ها یی مثل اناهیتا مربوط به دین زرتشت میشن یاقبل وبعد ممنون

  در بینش زرتشت موجودی به نام الهه یا فرشته نیست. ایزدانی به باور کهن و استورهای ایرانی وجود داشته اند که نام آنها در اوستای برساد (خرده اوستا) آمده است. مهر، ناهید، رشن، اشتاد، بهرام و... از ایزدان هستند که درپیام زرتشت جایگاهی ندارند ولی در استوره های ایرانی از آنها یاد شده است. 

 18.  چرا انجمن موبدان اجازه زرتشتی شدن نمی دهد؟

  انجمن موبدان که در ایران فعالیت دارد همانند دیگر نهاد های زرتشتی در کشور، مجوز فعالیت خود را با تنظیم اساسنامه ای از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است. بنابراین در چارچوب آن اساسنامه باید به فعالیت دینی برای زرتشتیان ایران بپردازد، در این اساسنامه ماده ای برای خواسته و نیازهای غیرزرتشتیان نیامده است که به استناد آن مجوز، انجمن موبدان چنین اقدام هایی را داشته باشد.

 19.  جمله (چشم به جهان در دست ما نیست و چشم از بستن هم .ولی با چشم باز به جهان نگریستن در دست ماست )از کیست؟ در جایی خواندم که این جمله از زرتشت است میخواستم بدانم آیا درست است و اگر از زرتشت است منبع آن چیست، آیا در گاتاها آمده یا .... ؟!

  در پیام زرتشت از گاتها چنین جمله ای را نداریم، ممکن است از برداشتی که در برخی از بندهای گات ها ( سروده های زرتشت) وجود دارد اینگونه گزینه ها نیز به دست آید. پیام زرتشت به صورت کلی بیان شده است که می توان برداشت های گوناگون از آن داشت. به کتاب اندرزنامه زرتشت ( گزینه کتاب از همین وب سایت) نگاه کنید بسیاری از برداشت های گاتایی در آن به چشم می خورد.

 20.  آیا زرتشتیان امروز هم جزیه می پردازند (به دولت یا حوزه علمیه ) ؟

  خیر، از زمان حکومت قاجار که دریافت جزیه (مالیات اضافی) از زرتشتیان به اندازه ای دشوار شده که جامعه زرتشتی از هر نظر به نابودی نزدیک شده بود ؛ در آن زمان پارسیان هند اقدام کرده و شخصی به نام مانکجی را برای گفتگو و پرداخت ودیعه به دربار ناصرالدین شاه فرستاند پس از آن جزیه دریافت نشده است.

 21.  درود بر شما جناب نیکنام در یکی از سایت ها نوشته ای دیدم درباره احکام زن در دین زرتشت. از خواندن این مطلب خیلی تعجب کردم.متن کامل آن مطلب را اینجا اوردم تا از شما سوال کنم چنین چیزی در دین زرتشت هست یا نه؟ "احکام مربوط به زنان در دین زرتشت: در اصطلاح وندیداد کلمه «دشتان» به معنی قاعدگی، عادت ماهانه زنان کاربرد دارد و احکام بسیار پیچیده و سختی به دنبال دارد، چنین زنی باید دور از دیگران و در «دشتانستان» که جایی متروک و دور از آتش و آب و مردمان است ساکن شود. در ظرف های فلزی کم بها به او غذا می دهند لکن باید غذای کم بخورد تا نیرو نگیرد. بعد او را با گمیز (ادرار گاو) در دو گودال شستشو می کنند سپس در گودال سوم با آب شستشو می شود. و در تابستان باید ۲۰۰ مورچه بکشد و اگر زمستان بود باید ۲۰۰ حشره گزنده و آسیب رسان را از بین ببرد. حال اگر زنی بچه مرده به دنیا آورد باید او را در آلونکی دور از آب و آتش و مردم حبس کرد او باید ۳ یا ۶ یا ۹ جام گمیز«ادرار گاو نر» بنوشد تا رحم او پاک شود. بعد از آن می تواند شیرگرم مادیان یا گاو را بنوشد ولی نمی تواند آب بنوشد تا ۳ شب باید به این گونه بماند بعد از ۳ شب تن و جامه خود را با گمیز آمیخته با خاکستر و آب در کنار ۹ گودال بشوید بعد تا ۹ شب بدین منوال تنها می ماند. بعد از آن تن و جامه خویش را با ادرار گاو و آب می شوید تا پاک شود"

  شاید این رفتارها در بخشی از تاریخ ایران باستان و پیش از زرتشت انجام می شده است ولی گفته وندیداد چه ربطی به پیام زرتشت دارد که جایگاه بانوان را بسیار ارزشمند و گاهی بالاتر از مردان دانسته است. برای درک بیشتر جایگاه وندیداد در ادبیات اوستایی به بخش مقاله ها از همین وب سایت نگاه کنید. 

 22.  پرسشی داشتم: اینکه گیاه هوم چیه و آیا واقعا سکر آور هست؟در جایی خوندم که این گیاه در زاگرس بسیار می روید اگه ممکنه اسمی از خود گیاه بفرمایید.البته اگه میشه اسمی که امروز مرسومه؟حدود چهار ساله که بدنبال این هستم و متاسفانه از هر بهدینی هم پرسیدم بی فایده بود در هر کتابی هم که خوندم بی نتیجه بود اگه ممکنه زمان رویش و شیوه درست کردن و عکس رو هم بفرمایید.با سپاس.

  دوست گرامی، هوم یکی از گیاهان مورد ستایش نیاکان ما در ایران باستان بوده است تا اندازه ای که سرودی به نام هوم یشت نیز در ادبیات اوستایی وجود دارد. گمان می رود که این گیاه درزمان گذشته میوه ای به شکل دانه های کوچک انگور تولید می کرده که از شیره آن نوشابه ای سکر آور تهیه می شده تا در باورهای کهن ایرانی، برای خشنود ساختن خدایان پنداری اینگونه نوشابه را با خون گاو که در آیین مهر پرستی رسم بوده است مخلوط کرده و با آشامیدن آن نیروی ویران کننده طبیعی همانند آتشفشان، سیلاب، توفان، زلزله و آفت ها را خنثی می کردند. زرتشت با اینگونه آداب و سنت های خرافی مبارزه کرده ولی از آنجا که مردم با گیاهی به نام هوم خو گرفته بودند گیاه دیگری به همان نام (هوم) ولی با ساقه هایی علفی و بند بند که در کوهستان ها می روید و در میان ساقه آن ماده ای قهوای رنگ به نام افدرین (افدرا) وجود دارد و دانش پزشکی آرام بخش است جایگزین شده و سده ها است تا موبدان در آغاز جشن گاهنبارها، در یزشن گاه و مکانی که در مجاور آتشکده ها وجود دارد با سرایش بخش های یسنا، ساقه های هوم جدید را در هاون کوبیده، سپس را با آب مخلوط می کنند سپس اندکی از آن را به باشندگان ارمغان می دارند. اینکه گیاه باستانی هوم چه بوده و اکنون وجود دارد یا نسل آن از بین رفته است باید پژوهش بیشتری انجام شود ولی گیاه هومی که اکنون در سنت های دینی کاربرد دارد همان است که در گزارش دانشمندان گیاه شناس وجود دارد.

 23.  با درود پرسش ها معمولا چه قدر طول میکشند تا پاسخ داده شوند؟ من منتظرم.خواهش میکنم ....

  دوست گرامی، برخی از پرسش ها تکراری بوده و گروهی نیز به دانش ما و فرهنگ ایران باستان نسبتی ندارد، بنابراین ممکن است پاسخی برای آن نداشته باشیم. در غیر این دو حالت تا ده روز پس از آن پاسخ خواهد داشت.

 24.  اهورامزدا با درود و خسته نباشید به سرور مهربان و گرامی: موبد دکتر کوروش نیکنام: پس از حمله ی اعراب به ایران ،ایالت گیلان(گیل و دیلم) تنها قسمتی از ایران بود که به دست مسلمانان فتح نشد و مردم این منطقه حتی تا قرون ششم و هفتم هجری هم بر دین کهن خود یعنی زرتشت، مانده بودند و با سر سختی اجازه ی تجاوز اعراب مسلمان را به این منطقه نداند و تنها تا سرحدات آمل مازندران به دست اعراب مسمان گرفته شد. 1. خواهشمندم در مورد اینکه چرا در نیایش اردیبهشت یشت و برخی دیگر، وارنا، یا همان سرزمین شمالی همواره مورد نکوهش و لعن موبدان زمان خویش واقع شده است؟... 2. چرا از قرن ششم و هفتم به بعد هیچ گونه آثاری از زرتشتیان و تمامی آتشکده های موجود در گیلان باقی نمانده؟ 3. چرا کوشک ورجاوند گیلان به آتشکده ای دائمی مانند آدریان تبدیل نمی شود؟ با سپاس فراوان از زحمات روزافزون شما.

  بیگمان سخن از شمال در اوستا، بخش های کنونی جغرافیای ایران و کناره دریای مازندران نبوده است بلکه بخش های بالاتر از آن که همواره تاخت و تازها از آنجا انجام می شده گفته شده است. 2- بسیاری ازآثار کهن در بخش های شمالی وجود دارد که به دلیل رطوبت هوا و پیشرفت پوشش گیاهی فرسوده و پنهان شده است یا کاربری آنها تغییر یافته است. 3- زرتشتیان و اقلیت های دینی در ایران اچازه ساخت و بنای نیایشگاه جدید را ندارند که در کوشک گیلان بنا کنند

 25.  زبان اوستايي را از کجا مي توانم ياد بگيرم!و ايا کتابي براي اموزش اين زبان کهن وجود دارد؟با سپاس

  نوشته هایی وجود دارد که زبان و خط اوستا را آموزش می دهد، خود آموز زبان اوستایی برای آغاز یادگیری مناسب است. دیگر نوشته های اوستایی را از گزینه فهرست کتاب هاجستجو کنید. دوره های آموزش زبان اوستا و پهلوی در بنیاد های آموزشی تهران نیز دایر شده است.

 26.  سلام.چرا کتابهایی که توی سایت هست ناقص است؟

  درود برشما، در گزینه کتاب ها از همین وب سایت، نام سه کتابی که تاکنون نوشته ام با گزیده کوتاهی از متن و شناسنامه آن آمده است . چگونگی تهیه آن و مراکز ارایه این کتاب نیز یادآوری گردیده است. تمام کتاب را بایستی تهیه کرد. 

 27.  درود مفهوم روح ، جان و روان در کیش زرتشت چیست؟

  روح یک واژه عربی و جمع آن ارواح است. معادل پارسی آن روان است که در اوستا به صورت اوروان آمده است. جان نیز نیرویی است که بدن را به کار و کوشش فرا می خواند.

 28.  با درود و سپاس فراوان. از کجا می توان متن اوستایی و ترجمه نیایش ها را با هم یافت؟

  نوشته های اوستایی و کتاب هایی که درباره فلسفه زرتشت و نیایش ها می باشد را از کتاب فروشی های ویژه تهیه فرمایید. نشانی برخی از آنها را از گزینه کتاب از همین وب سایت برداشت کنید. 

 29.  سلام خواهش می کنم به سوال های من جواب بدین . آیا فرد مسلمان اجازه دارد در مراسم شما زردشتیان شرکت کند؟

  دورد، بستگی دارد که این مراسم چگونه باشد! اگر جشن های ملی مانند نوروز، سده، مهرگان، تیرگان، شب چله، روز بزرگداشت مادر و غیره باشدکه ویژه همه ایرانیان است و همانند نوروز ، سیزده بدر، چهارشنبه سوری و شب چله که در ایران همه آنها را برپا می دارند. دیگر مراسم نیز باید همگانی شود. هیچ اندیشه کرده اید که چرا زرتشتیان در زندگی سده های گذشته خود با تمام کمبود ها و تحمل ستم ها همچنان بایستی پاسدار سنت ها و مراسم ارزشمند ایرانی باشند.؟ بسیاری از این مراسم، آیین های ملی ایرانیان است و به دین زرتشت ربطی ندارد. برخی از مراسم نیز شخصی است مانند سدره پوشی، پیوند زناشویی، زاد روز فرزندان و غیره که بیگمان باید از کسانی اجازه گرفت که برگزارکننده اینگونه جشن و مراسم درخانه ومحل زندگی خود می باشند. 

 30.  با درود اقای نیکنام عزیز برای اشنایی همه جانبه با کیش زرتشت از کدام کتاب باید شروع کنم لطفا راهنمایی ام کنید من تصمیم دارم به زرتشتی بگرایم چرا که باور دارم راه سعادت راتنها از طریق این دین می توانم بپیمایم خواهش می کنم مرا کمک کنید اناهیتا

  درود، نوشته های زیادی وجود دارد که به فرهنگ و اندیشه زرتشت اشاره کرده است. فهرست کتاب ها را در گزینه ای از همین وب سایت جستجو کنید و برای تهیه آنها به یکی از نشانی هایی که در بخش گزینه کتاب آمده تماس بگیرید.

 31.  درود بر شما درمورد چوب دستی موبدان سوال داشتم که ،چرا بالای آن سر آهو بوده ؟ سپاس

  موبدان چوبدستی نداشته اند که بالای سر آن چیزی باشد. لابد تصویرهایی را در معابد مهرپرستی دیده اید که بالای نیزه ها سرگاو وجود دارد،این مربوط به زمانی است که آیین مهرپرستی گاو نر را دشمن دیگر حیوانات می پنداشته اند، قربانی کردن آن را مقدس می دانستند و سر آن را به نشان قربانی کردن گاو بر نیزه می کردند.

 32.  درود دریکی از شبکه هامستندی بخش شددرمورد آتشی که اشوزردشت روشن کرده و تاامروز بابرجاست (آتشکده دراصفهان) هرچه درسایت ها جست و جو کردم چیزی به دست نیاوردم میشه درموردش توضیحی بفرمایید.

  چنین سخنی را نشنیده ایم. نخست اینکه زرتشت در اصفهان زندگی نکرده است، دوم اینکه زرتشت زمانی زندگی کرده که سالها پیش از او آتش کشف شده ودر اختیار مردم بوده است و برای نگهداری آن اتشکده ها در ایران بنا شده بودند تا آتش اجاق خانه ها را تامین کنند و سوم اینکه زرتشت کارارزشمند دیگری را بردوش داشته است، او باید آیینی که در پرتو خردمندی استوار شده را گسترش دهد تا خرافات و پندارهای نادرست از جامعه بشری ریشه کن گردد بنابراین چنین سخنانی را دشمنان دین راستی پیوسته تکرار می کنند تا جایگاه پیام آور راستگوی را به شکل دیگری بیان کرده باشند.

 33.  بادرود، سن ازدواج دردین زردشتی چند سال است.

  هیجده سال سن لازم برای پیوند زناشویی است که در دفتری به نام احوال شخصیه زرتشتیان نیز آمده است مگر در مواردی خاص که شرایط آن نیز بیان شده است.

 34.  درود اقای نیکنام اگر امکان دارد با توجه به سرشماری کلی در ایران تعداد زرتشتیان ایران را بنویسید. باسپاس

  آمار زرتشتیان از دیدگاه آمارگیری دوره ای که در ایران صورت می گیرد را از اداره آمار جستجو کنید که البته آمار درستی نیز به دست نخواهد آمد زیرا در پرسش های آمارگیران از هر خانواده کمتر اشاره یی به نوع دین افراد صورت گرفته است. از دیدگاه فلسفی و آنچه ازبینش و پیام زرتشت برداشت می شود، پیروان او که به مزدیسنان نیز باید نام آور گردند. اشاره به دین و اندیشه پدر، مادر و خانواده آنان نشده و بستگی به دین آنان ندارد. در پاسخ های پیشین بارها اشاره شده که دین زرتشت به ویژگی های رفتاری هر انسان، در هردوره و زمان با هر ملیت و نژاد باور دارد. به عبارتی دیگرهر زرتشتی زاده می تواند همانند نیاکان خویش کرداری برمبنای خردمندی در جهت پیشبرد راستی داشته باشد ولی چنانچه از ویژگی ها ی انسانی فاصله بگیرد؛ از آن پس جزو آمار زرتشتیان نخواهد بود هرچند کارت عضویت از نهادهای این جامعه نیز داشته باشد یا در آمارگیری سراسری به نام زرتشتی ثبت شده باشد. آمار واقعی پیروان آیین راستی و آزادگی هنگامی به دست می آید که سرشماری کنیم از کسانی که با رفتار خود در سراسر جهان به شادی زندگی می کنند، نیکی و آسایش را برای دیگران نیز فراهم می سازند، خوشبختی خود را درخوشبخت کردن دیگران جستجو می کنند، تازه شدن و پیشرفت در زندگی را برگزیده اند، مخالف جنگ و خونریزی و ستایشگر آشتی و مهربانی بوده و حقوق همه انسان ها را برابر می دانند و... را باید از اداره آمار جهانی دریافت کرد!! اگر میزان افراد انسان نما که به هر شکلی در جهان بیداد می کنند، دروغ می گویند، ستم و زور و پرخاشگری پیشه کرده اند، حق دیگران را پایمال می کنند، به دنبال منافع خود یا از روی خودخواهی و غرور به جنگ با دیگران برمی خیزند؛ تنبلی، بی مهری، حسادت، خشم و کینه را برگزیده اندو غیره را از انسان های فرهیخته، آگاه و دانا کم کنیم. آمار درست تری از پیروان آیین زرتشت در دنیاخواهیم داشت که با هر نوع نگرشی، ویژگی های دین زرتشت را نیز در خود پرورش داده اند. 

 35.  درود.اقای نیکنام می خواستم بدانم چند وقت به چند وقت سایت را به روز می کنید؟آیا پرسش هایی هست که به آنها پاسخ ندهید؟لطفا توضیح دهید

  درود برشما، پرسش هایی که دوستان از ما دارند چند روز پس از آن پاسخ داده خواهد شد البته برخی از پرسش ها تکراری است که دوستان پاسخ های پیشین را نخوانده اند و علاقه دارند دوباره بپرسند و پرسش هایی نیز در زمینه هایی غیر از دین و فرهنگ کهن ایران باستان است که به هیچکدام پاسخ داده نخواهد شد. دیگر بخش های وب سایت نیز نیازی به روز رسانی ندارند. اگر مقاله تازه داشته و یا کتابی جدید را چاپ کنیم در جای خود بیان خواهد شد. تلاش داریم تا گزینه هایی تازه را به فهرست وب سایت بیفزاییم، اگر دیده باشید بخش معرفی کتابها و نوشته های فرهنگی و دینی موردی تازه در آن است. برخی از پرسش ها نیز در بخش مربوط موضوع خود که در هفت گزینه بالا و سمت چپ آمده انتقال داده شده ودر آنجا پاسخ داده خواهد شد که دوستان به دنبال آن نمی روند.

 36.  درود بر شما اقای نیکنام، واژه شت به چه معنا می باشد مانند شت زرتشت یا شت پورداود و ...؟

  واژه شَت، یکی از واژگان دساتیری است، فرهنگی ساختگی که از زمان اکبرشاه به سال 1014 میلادی در هندوستان گردآوری شد. این واژه کابرد بیان جایگاه مقدس برای انسان های نامدار و پیامبران را داشته که گاهی به جای کلمه حضرت در فرهنگ برهان قاطع و نوشته های دبستان المذاهب و انجمن آرای ناصری به کار رفته است.

 37.  درود من در اهواز هستم و مي خوام با دين زرتشت آشنا بشم به كجا مراجعه كنم

  درود برشما، اهواز و دیگر شهرهایی که زرتشتیان در آنجا نهادهای دینی و فرهنگی دارند در گزینه ای از همین وب سایت به نام نشانی نهاد های زرتشتی آمده است به آن بخش مراجعه فرمایید.

 38.  با سلام آیا در شهر مشهد نیز محلی برای گردهمایی زرتشتیان وجود دارد؟ با سپاس

  درود برشما، خیر در خراسان زرتشتیان به صورت گروهی زندگی نمی کنند و نهاد های اجتماعی ندارند. نام شهرها و نشانی نهاد های زرتشتی در ایران و جهان بر روی همین وب سایت آمده، آنها را جستجو فرمایید.

 39.  سلام آیا شب یلدا در دین زرتشت وجود داشته است؟ اګر هست فلسفه برګزاری آن چیست؟ آیا اینکه می ګویند شب یلدا جشن ایرانی نبوده است صحیح است یا خیر؟ موفق باشید.

  شب یلدا در فرهنگ ایرانی به نام شب چله معروف است. و مربوط به زمانی است که ایرانیان مهر( نورخورشید، نماد پیمانداری) را ستایش می کردند و هربامداد به نشان استقبال از روشنایی خورشید نیایش می کردند و غروب آفتاب نیز با نیایش مهر به بدرقه می نشستند که نمونه این نیایش ها به زبان اوستایی به نام مهر یشت و کوتاه شده آن به نام مهر نیایش همچنان در ادبیات اوستایی موجود است. آنان دریافته بودند که بزرگترین شب سال، پایان ماه آذر است و از فردای آن شب، روزها کمی طولانی تر خواهد شد بنابراین آن روز را هنگام زایش مهر و روشنایی نان نهادند. این روز در فرهنگ دین زرتشت که پس از آیین مهر پرستی در ایران شکل گرفت به نام اورمزد از ماه دی نام گرفت که جشن دیگان است و به نام آفریدگارمی باشد. ایرانیان باستان درجشن شب چله گردهم آیی داشتند و با خوردن آجیل و میوه شب را سپری می کردند تا شاهد زایش مهر باشند به ویژه میوه هایی به رنگ سرخ مثل هندانه، انار و سیب سرخ، زیرا آسمان به هنگام سپیده دم و غروب خورشید به رنگ سرخ در خواهد آمد. جشن شب چله ایرانی همراه با آیین مهر پرستی به اروپا رسید. آنگاه به میترائیسم تبدیل شد و رنگ و بویی تازه گرفت که زایش عیسا را نیز باخود هماهنگ ساخت و نام آن به یلدا تبدیل شد که یک واژه سُریانی است، تولد و میلاد نیز از آن گرفته شد. 

 40.  با درود، شما می فرمایید نمی توان در ایران امروزی به طور رسمی زرتشتی شد و با دختری زرتشتی ازدواج کرد پس چطور یک فرد که دین نیکان خود را برتر نسبت به سایر ادیان دانسته می تواند زرتشتی شود؟؟؟؟

  درپرسش های پیشین نیز پاسخ داده شده است که زرتشتی، شدنی نیست بلکه بودنی است! بدین معنی که لازم نیست کسی دیگری را تایید کند که زرتشتی شده است و مُهر تایید بر او زده ؛ و اجازه دهد که با دختر زرتشتی ازدواج کند. کجا نوشته شده که شرط زرتشتی شدن ازدواج با دختر زرتشتی است که شما به آن اشاره کرده اید؟ به باور زرتشت که در هات 30 از گات ها بیان شده است، هر مرد و زن باید بهترین فلسفه های زندگی را با گوش بشنوند و با اختیار دین خود را برگزینند.بخشی از این سرود چنین است: "بهترین گفته ها را به گوش بشنوید، با اندیشه ای ژرف به آن بنگرید، سپس هر مرد و زن از شما، راه خویش را با اختیار برگزیند..." برپایه این بینش هر کس که دانا و خردمند باشد، با اختیار می تواند راه زندگی خویش را برگزیند و به آداب و اجباری، باورمند و پای بند نباشد.

 41.  آیا از نظر دینی در دین زرتشت کشیدن سیگار و قلیان مجاز است لطفا به عنوان یک موبد پاسخ دهید .سپاس

  دربینش زرتشت، آنچه به تن و روان شخص آسیب وارد سازد با اختیار بایستی کنار گذاشته شود. سیگار یا هرنوع دیگر از دخانیات، هرنوع خوراکی یا نوشیدنی، هر گونه شنیدنی که صدا و نوای آن به گوش انسان می رسد و هرآنچه با چشم دیده شود که به نوعی آسیب به تن و روان وارد سازد و دانش روز آن را گواهی کرده باشد. به دور از آیین خردمندی است که نبایداستفاده شود. در عیر این صورت انسان از خرد خود بهره نگرفته و صفت های بی خردی، بی شعوری و بی دانشی را باید بپذیرد که شایسته جایگاه انسان نیست!

 42.  با درود، آیا کلیات اوستا به ترجمه فارسی وجود دارد لطفا نام کتاب و نشانی تهیه آن را بفرمایید.

  اوستا مجموعه زیادی است که در گزینه مقاله ها از همین وب سایت به بخش های آن اشاره شده است. بسیاری از بخش های اوستا به زبان پارسی برگردان شده است و در بازار کتاب موجود است برای تهیه آنها با کتابفروشی هایی تماس بگیریدکه در گزینه کتاب از همین وب سایت معرفی شده اند. به ویژه کتاب مهر افزون که کتاب های درخواستی را به نشانی پستی شما ارسال خواهد کرد. تلفن ، 88934366-021 

 43.  درود بر شما اقای نیکنام گاهنبار شاه عباسی چیه؟

  زرتشتیان ساکن کرمان گهنباری دارند که به شاه عباسی نیز معروف شده است. چنین روایت می کنند که در زمان صفویه که ظلم و ستم بر غیرمسلمانان افزایش یافته بود، در بخشی از کرمان که ساختمان سازی بوده و کارگران و بناهای زرتشتی و مسلمان بایکدیگر کار می کرده اند بر اثر حادثه ای یک فرد مسلمان با بی دقتی فردی زرتشتی در کرمان کشته می شود. این حادثه برای مسلمانان کرمان ناگوار بوده بنابراین از حاکم شرع پرسش می کنند که چه باید کرد. او پیشنهاد می کند که فردی مسمان دست خود را در عسل فرو برده، آنگاه در دانه های ارزن گذاشته و هر تعداد ارزن که به دست او چسبیده شود زرتشتی کشته شود با این پیشنهاد زرتشتیان زیادی قتل عام می شوند. در این هنگام شاه عباس در اصفهان خوابی می بیند که گردباد و توفانی بزرگ از سوی کرمان به پاخواسته است جریان را می پرسد به او گزارش می دهند که بین مسلمانان و زرتشتیان در کرمان چنین روی داده است وهمچنان ادامه دارد. شاه عباس به سرعت دستور توقف کشتار را صادر می کند و زرتشتیان که از این بیداد و ستم رهایی می یابند از همان سال گاهنباری را بنیان می گذارند که برای روان درگذشتگان و به یاد اقدام شاه عباس بوده و به همین نام یعنی گهنبار شاه عباسی معروف می گردد. 

 44.  درود بر استادبزرگ خواستم بدونم دين مزدكي همان دين زرتشتي است

  درود، مزدک پسر بامداد از بزرگان دینی زمان ساسانی بود که با نابرابری های آن زمان با نگرش به پیام اشوزرتشت قیام کرد و به مبارزه پرداخت. پس از چندی یاران و همراهان فراوانی به دست آورد ولی مدتی بعد بر آنان یورش آورده و گروه و افکار آنان متلاشی گردید. روزبه (سلمان پارسی) یکی از بزرگان مزدکی که از این ماجرا جان سالم به در برده بود مامور شد تا به سوی سرزمین تازیان رفته که زیر نفوذ حکومت ایران بودند و مردم آن سامان را که بادیه نشین بودند را به دین و تمدن دعوت کند و با یاری نیروی جوان تازی سپاهی آماده سازد تا برابری و داد گستری را دوباره به حکومت ساسانی بازگردانند. البته برگهای تاریخ به گونه ای دیگر ورق خورد. مزدک زرتشتی بود و یکی از دانایان این کیش بود که با یارانی که به همراه داشت به دنبال برابری و اصلاح جامعه بود.

 45.  سلام چرا تاریخ برګزاری جشن مهرګان از روز ۱۶ مهر به ۱۰ مهر تغییر کرده است؟ نام روزهای ۳۱ از ۶ ماه اول سال چه می باشد. تشکر.

  شانزدهمین روز هرماه در گاه شماری سنتی زرتشتیان روز مهر نام دارد. نام روزهای هرماه به ترتیب روز اول هرماه، اورمزد 2- وهمن 3- اردیبهشت 4- شهریور 5- سپندارمذ 6- خورداد 7- امرداد 8- دی به آذر 9- آذر 10- آبان 11- خور 12- ماه 13- تیر 14- گوش 15- دی به مهر 16- مهر 17- سروش 18- رشن 19- فروردین 20- ورهرام 21- رام 22- باد 23- دی به دین 24- دین 25- ارد 26- اشتاد 27- آسمان 28- زامیاد 29- مانتره سپند و روز سی ام، انارام است. بنابراین برابر شدن روز مهر از ماه مهر جشن مهرگان است که شانزدهمین روز در گاه شماری زرتشتیان است ولی به دلیل اینکه درشش ماه اول سال در گاه شماری خورشیدی (خیامی، جلالی) هرماه 31 روز است جشن مهرگان به روز دهم مهر ماه در تقویم ایرانی قرار می گیرد. روز سی و یکم در شش ماه اول سال اکنون نامی ندارد ولی با پیشنهادی که در همین وب سایت داده شده است اگر روز سی و یکم را اورداد (روزاضافی) نامگذاری کنیم؛ تمام جشن ها و آیین ها در تقویم خورشیدی نیز با گاه شماری زرتشتیان هماهنگ خواهد شد. 

 46.  با درود بی پایان ! واژه ای در اوستا بنام " خرفستر =موجودات موذی" هست و گویا سفارش به نابودی آنها شده است به نظر شما با توجه به دانش کنونی بشر این را می توان از نمونه های خرافات دانست ؟ با سپاس فراوان.

  چنانکه اشاره کردید در بخش هایی از اوستا، خرفستران نام حشرات موذی در زندگی انسان می باشند که چنانچه به آسایش انسان آسیب برسانند بایستی آنها را از بین برد. حشراتی مانند پشه مالاریا اگر در محل زیست انسان از بین نرود بیگمان بیماری مالاریا گسترش خواهد یافت و حشرات و جانورانی دیگر نیز چنین ویژگی هایی را داشته اند که در آن زمان اوستا به آن اشاره کرده است البته برخی ادیان دیگر نیز کشتن مار و یا آسیب رساندن به سگ را سفارش کرده اند.

 47.  درود بر شما بعضي از زرتشتيان رو ديدم كه اسمهاي عجيبي دارند مثل سهراب الله. اين رو راست ميگم قصد شوخي هم ندارم.ممكنه علتش رو بگيد؟

  نام هایی که زرتشتیان برای فرزندان خود بر می گزینند از نام های کهن و تازه ایرانی است که در همین وب سایت نیز در بخش نام ها آمده است. در سده های گذشته که فشار حکومت های متعصب زیاد شده بود واژگانی غیر ایرانی نیز به اجبار برای فرزندان رایج گشته بود مانند الله یار، ماشا الله، امیرهوشنگ، رشید و مانند اینها که اکنون کمتر استفاده می شود ولی سهراب الله را نشنیده ایم!

 48.  با درود بسیار چرا خورشید و آتش و روشنایی اساس دین زیبای زرتشت است ؟ سپاس

  در فرهنگ کهن این سرزمین، روشنایی و فروغ جایگاه حضور اهورامزدا است و تاریکی زاینده ناپاکی و بیداد است چنانکه در قرآن نیز آمده: اللهُ نورالسماوات والارض (خداوند نور زمین وآسمان است) به همین انگیزه زرتشتیان روشنایی را پرستش سوی خود قرار داده اند(قبله نماز) و به سوی هرنوع فروغی مانند نورآتش، چراغ، خورشید و... خدای خویش را نیایش می کنند و رنگ هایی برای پوشش لباس و لوازم زندگی بهره می گیرند که تیره نباشد بلکه روشنی بخش باشد. 

 49.  با درود آیا رنگ برگزیده و مشخصه در دین زرتشت رنگ سبز است؟ آیا دلیل مشخص تاریخی دارد؟

  رنگ ویژه فرهنگ زرتشتی سپید است که از نوزادی، سدره پوشی، اَروسی، سفره آیینی، کلاه وروسری نمازخواندن و درگذشتن از جهان، همه به کار می رود. رنگ سبز نماد بی مرگی و جاودانگی است که آخرین گام عرفان زرتشتی است و به سورت نمادین در برخی از مراسم به ویه آیین گواه گیری (عقد) به صورت کلاه و روسری برای داماد و اروس، سفره سبز، دستمال سبز ابریشمی، کله قند سبز و شاخه های سبز سرو کاربرد دارد.

 50.  سلام من در کتابی در مورد سلمان فارسی خواندم وقتی که دیګر نخواست زرتشتی باشد پدرش او را در اتاقی زندانی کرد . آیا این با آزادی انتخاب دین در دین زرتشت تعارض ندارد؟ ممنونم.

  درود برشما، برای روزبه (سلمان پارسی) بسیار نوشته اند و شخصیت او را به نفع خود تغییر داده اند در حالیکه بسیاری از این گزارش ها و روایت ها نادرست بوده و از روی تعصب گرد آوری و نگاشته شده است. سلمان در زمان ساسانی یکی از رهبران آیین مزدک، و خواستار تغییر زندگی اجتماعی درست برای مردم بود. زیرا در پایان حکومت ساسانی برخی از نابرابری ها صورت می گرفت. پس از اینکه بسیاری از پیروان مزدک را از بین بردند، بازماندگان این آیین، روزبه را که یکی از دانشمندان زمان خود بود برای آموزش دین و رفتار نیکو به سوی غرب گسیل داشتند تا با این ماموریت سپاهی از اعراب که در آن زمان دست نشانده ایرانیان بودند گرد آوری کند تا به سوی ایران آمده و از حکومت بخواهند تا برابری اجتماعی را دوباره برقرار کنند.از این ماموریت اعراب استفاده دیگری کردند و سرانجام به جنگ های چندگانه با ایرانیان انجامید و چنان روی داد که رویداد آنرا تاریخنگاران گزارش داده اند. 

 51.  تلفظ صحیح کلمه سدره چیست ؟

  این واژه در اوستا به صورت وُهومَنه وَستره آمده یعنی پوشش نیک اندیشی که در گویش پارسی سِدره(sedreh) شده است.

 52.  سلام تشکر از حضور شما استاد گرامی: شما نوشتید که دین زرتشت بر پایه دانش یشری می باشد ! سوال من این است که امروزه که دلیلهای زیادی بر روزه گرفتن و نخوردن غذا برای مدتی چون باعث استراحت و ... می شود ، داریم ؛ پس چرا زرتشتیان طبق آن عمل نمی کنند؟ موفق باشید.

  چنانکه فرموده اید گزینش در بینش زرتشت بر پایهً دانش بشری است و باید بررسی کنیم که در هر مورد آیا دانشمندان حهان و دانش جهانی در پژوهش های خود به چه نتیجه ای رسیده اند. شاید در مورد خوردن و نخوردن چیزی و یا کم و زیاد خوردن آن برخی از ادیان و اقوام قوانینی دارند و از آن پیروی می کنند و لابد دانشمندان آن قوم نیز از آن دفاع کرده اند ولی این رویداد و پژوهش قومی، پشتوانهً جهانی ندارد. مثلا در برخی اقوام بهترین گوشت برای خوردن، گوشت سگ و یا خوک است که برای آن مقاله ها نوشته شده و دفاع نیز کرده اند ولی برای بسیاری از مردم جهان خوردن اینگونه گوشت ها نکوهیده و حتا حرام شده است و یا چینی ها، خوردن گوشت همه چیز را اجازه داده اند و آزاد است در حالیکه ممکن است من و شما از خوردن گوشت عقرب، موش و مارمولک پرهیز کنیم. بهر روی زرتشتیان باور دارند که در تمام سال باید به اندازه بیاشامند و غذا میل کنند که لازم نباشد در هنگامی جداگانه خود را استراحت داده باشند. 

 53.  درود بر اقای نیکنام جنابعالی چند سال در هندوستان بودید پارسیان مقیم هند که روزگاری به تبعید اجباری رفته اند تا چه اندازه ایران رو هم سرزمین خودشون می دونند. عشق به ایران رو دارند؟ و آیا امکان داره یک روز به سرزمین اجدادی خود کوچ کنند؟

  پارسیان کنونی ساکن در هندوستان، از زرتشتیانی هستند که بیش از هزار سال پیش از ستم و تعصب حکومت های ایرانی، کوچ اجباری را اختیار کردند. آنان در آغاز ورود به بخش گجرات در کشور هندوستان، سه شرط را پذیرفتند نخست آنکه به زبان محلی هندوستان آشنا شده و سخن بگویند، دوم آنکه لباس هندی را برای خود برگزینند و سوم اینکه دین خود را داشته باشند و به مراسم آیینی خویش پایبند بوده ولی تبلیغ دینی نکنند. بنابراین پارسیان از چندین سده گذشته به آرامی زبان پارسی را فراموش کرده اند، فرهنگ و لباس آنان دیگر ایرانی نیست ولی همچنان پیرو دین آریایی زرتشت بوده و به سرزمین ایران عشق می ورزند. آنان آتشی را به عنوان نماد و پرچم ایران باخود به هندوستان برده اند که نام آن را ایرانشاه نهاده اند یعنی آتشی که در آن مهر ایرانی همچنان فروزان است؛ پارسیان هندوستان، سرزمین ایران را جایگاهی مقدس برای خود می دانند و نسل جوان آنان هم اکنون برای گسترش دانش و فن آوری که آموخته اند در بسیاری از کشورهای جهان کوشش دارند و بیگمان آرزوی آنان این است که در رشد و پیشرفت ایران نیز کوشش کنند به شرطی که معیارهای جهانی برای زندگی و کار آنان در ایران نیز فراهم گردد. 

 54.  درود بر شما لطفا نام یک کتاب که احکام کامل دین زرتشتی در آن آمده باشد به همراه آدرس تهیه کتاب بگویید

  زرتشتیان احکامی برای خود ندارند و نباید داشته باشند زیرا آموزش های دینی آنان یک رفتار درست اخلاقی برای انسان است و آنچه که مربوط به مسایل جاری زندگی می شود مانند چگونگی رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، رفتار با کودکان و بزرگان، برخورد با پدر و مادر و غریبه و حتا حیوانات و خوردن چه خوراکی که حرام باشد یا حلال شده باشد و چه لباسی و با چه رنگی پوشیده شود و... را دانش مربوط به همان رشته در زمان و مکانی که زندگی می کنند تعیین خواهد کرد یعنی اگر روزی دانش بهداشت جهانی ثابت کند که صابون باید کنار گذاشته شود و به جای آن از نوعی اشعه استفاده شود یک فرد زرتشتی نخواهد گفت که در کتاب احکام دینی او نام فلان اشعه نیامده ، بنابراین حرام است و به همین روی برای دیگر مسایل زندگی نیز همچنان است. البته احکامی هماهنگ با بهداشت، درمان، نجوم ، رفع بیماری و غیره در ایران باستان و پیش از پیامبری زرتشت وجود داشته که بخشی از آن اکنون در کتاب وندیداد وجود دارد و نوشته هایی نیز موبدان ساسانی و پس از آن نوشته اند به نام شایست، ناشایست و روایت های پهلوی که احکام آن زمان بوده که برداشت، تراوش فکری و ابتگار موبدانی است که باور داشتند بیشتر از دیگران دربخش دانش اجتماعی برای مردم آگاهی دارند ولی هیچکدام برگرفته از اندیشه زرتشت نیست.! زرتشت به دانش گوناگون زمان در هر مکان اشاره می کند.

 55.  درود بر شما بعضي از افراد زرتشتيان هند رو فراماسونر مي نامند و انجمنهاي پارسي رو لژهاي فراماسونري و بنابه دلايلي كه ذكر مي كنند مي گویند آنها در خدمت بريتانيا هستند؟

  خیر چنین چیزی نیست! زمانی که هندستان در مستعمره بریتانیا بوده است پارسیان هند ( زرتشتیان کوچنده از ایران) نیز در این کشور زندگی می کردند و با استعدادی که داشتند در کارهای کشاورزی، صنعت و بازرگانی نام آور شده بودند و طبیعی است که با انگلیس در امور کشورداری هند و فعالیت های شغلی و اجتماعی همکاری کرده اند و این زمانی بوده که انگلیس در ایران نیز رفت و آمد داشته وبه کارهایی مانند استخراج نفت و دیگر منابع نقش داشته است. ممکن است پارسیانی در پایان دوره قاجار به دلیل وضع بد اجتماعی که نسبت به زرتشتیان در ایران صورت می گرفت برای بهبود وضع آنان و فروپاشی حکومت ستم پیشه و خودکامه قاجاری در ایران همکاری داشته اند ولی این امر دلیل فراماسون بودن آنان نبوده و هیچ انجمن زرتشتیان در هندوستان نیز لژهای این گروه نیست. 

 56.  آدرس دقیق آتشکده های تهران را بفرمایید.

  درود آدریان تهران در خیابان جمهوری ، بعد ازپل حافظ ، خیابان میر زاکوچک خان واقع شده است.

 57.  دروددرقسمتی خواندم که فرمودیدصلیب برگرفته ازنمادمهرگردون ماایرانیهاست عکسی که من دیدم همان صلیب شکسته رانمادشیطان برستی می دانندمیشه توضیحی درمورد فلسفه وچگونگی این نماد دهید؟مرسی عسل ازکرج

  درود ، باید ببینیم سابقه آیین مهر و نماد آن گردونه خورشید که نیاکان ما در ایران به آن باور داشتند بیشتر است یا کشف شیطان و ابلیس در فرهنگ اعراب بادیه نشین و پس از آن پیدایش فلسفه شیطان پرستی. به هر روی از کتابهای گوناگون می توانید به پیشینه این نماد پی ببرید به ویژه کتاب گردونه مهر، نوشته دکتر بختورتاش.

 58.  درود بر شما مانتره به چه معنا مي باشد؟

  مانتره یعنی سخن اندیشه برانگیز، ویژگی پیام اشوزرتشت در گات ها را مانتره می گویند. گفتار و سخنانی که سبب می شود انسان بیندیشد و در باره رویدادهای زندگی و فلسفه آن با خرد خویش پژوهش کند. 

 59.  درود بر شما من بارها وبارها سوالاتی خدمت شما عرض کردم اما پاسخی ندادید. آیا دلیلی دارد؟ آیا در 8سال جنگ ایران و عراق زرتشتیان هم شرکت داشته اند؟ تعداد زرتشتیان کشته شده(شهید) چه قدر بوده است؟ باسپاس

  دوست گرامی، اگربه پیشنهاد ما در باره پاسخ به پرسش ها توجه فرمایید متوجه خواهید شد که نخست باید به تمام پاسخ ها و مقاله ها سری بزنید چنانچه پاسخ خود را دریافت نکردید آنگاه پرسش فرمایید. پاسخ پرسش خود درباره شهدای زرتشتی را در بخش مقاله ها با موضوع جانباختگان زرتشتی در همین وب سایت جستجو کنید به پرسش خود خواهید رسید.

 60.  درود بر شما چرا سابق زرتشتيان حق نداشتند انگشتر دست كنند؟

  این گزارش را در جایی نشنیده و نخوانده ام اگر ممکن است منبع آنرا بفرمایید تا بررسی کنیم> سپاس

 61.  سلام استاد 2 سوال از حضورتان دارم 1 در ایران من چگونه می توانم زرتشتی شوم به صورت رسمی؟ 2 آیا بعد از زرتشتی شدن دیگر زرتشتییان مرا به عنوان زرتشتی قبول دارند و من می توانم با 1 دختر زرتشتی ازدواج کنم؟

  دوست گرامی، اگر منظور شما از رسمی بودن زرتشتیان، گرفتن کارت شناسایی ویژه زرتشتی و شرکت در انتخابات انجمن ها و دیگر نهاد ها است. پاسخ شما این است که کارت شناسایی را درایران انجمن های زرتشتی صادر می کنند که مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده اند که در اساسنامه آن قید شده است. که چنین انجمن هایی تنها برای کسانی خدمات بدهد که پدر و مادر آنان زرتشتی باشند بنابراین چون پدر و مادر غیر زرتشتیان در ایران، جزو آمار انجمن ها نیستند رسمیت یافتن کسی که بخواهد به دین زرتشتی گرایش داشته باشد میسر نیست. پاسخ دوم شما: زرتشتیان چگونه باید تازه واردی را قبول داشته باشند؟ پیروان زرتشتی را نیز با کرداری که انجام می دهند خداوند باید قبول داشته باشد! نمی دانم شما را چگونه باید قبول کنند؟! در مورد ازدواج با دختر یا پسر زرتشتی، دفاتر ویژه ثبت ازدواج زرتشتیان نیز که مجوز خود را از سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده اند، حق ندارند ازدواجی را ثبت کنند که یکی از طرفین یعنی پسر و یا دختر زرتشتی زاده نباشند بنابراین اگر دختر و یا پسری زرتشتی بخواهد با غیر زرتشتی در ایران ازدواج کند از دین زرتشتی خارج خواهد شد و لابد خودتان تایید می فرمایید که ازدواجی که به قیمت خارج شدن از دین نیاکان باشد ! ارزش و اهمییت چندانی ندارد. 

 62.  نظر شما در مورد مجموعه کتابهای اوستا استاد ابراهیم پور داود چیست و می توان این مجموعه را کاملترین دانست ؟

  استاد پور داوود یکی از پژوهشگران برجسته در فرهنگ اوستایی است و نوشته های ایشان یکی از منابع معتبر برای پژوهش در فرهنگ ایران باستان به شمار می آید ولی پس از ایشان نیز کارهایی معتبر در شناسایی فرهنگ اوستا صورت گرفته که بسیاری از آنها با ارزش می باشند. 

 63.  درود پرسشي داشتم ، و آن اينكه چرا جشن سپندارمز در روز 29 بهمن برگزار مي شود ؟ شوند برگزاري اين جشن در اين روز چيست ؟ ان چنان كه در منابع ايراني آمده جشن سده 25 روز پيش از جشن اسفندي مي باشد . و جشن سده در روز دهم بهمن برگزار مي شود ومي دانيم كه روز پنجم اسفند به نام سپندارمز مي باشد . پس چرا اين جشن را در روز 29 بهمن جشن مي گيرند و نه در پنجم اسفند؟؟ با بهترين درودها

  دوست گرامی به پیشنهاد ما در بخش نامه ها از همین وب سایت مراجعه کنید که در مورد بازنگری در گاه شماری( تقویم) سنتی اشاره ای کرده ایم که اگر صورت گیرد تقویم و تاریخ برحای خود قرار خواهد گرفت. 

 64.  سلام، عكسهايي كه از زرتشت در آتشكده ها و ديگر جاها ديده مي شود همراه با ريش و سبيل مي باشد ولي موبدان زرتشتي هيچكدام ريش ندارند چرا؟

  تصویری که از زرتشت وجود دارد برداشتی از جهره مردانِ نژاد آریایی در آن زمان است بیگمان با نبودن ابزار ازبین بردن موی صورت، بسیاری از مردان در آن روزگار ریش داشته اند ولی از آنجا که زندگی زرتشتیان بایستی با گذر زمان و همراه با دانش به سوی تازه شدن حرکت کند. داشتن موی صورت برای مردان نیز ضرورتی ایجاد نکرده است . البته چنانچه در چهره موبدان به ویژه سالخوردگان، ریش سپید مشاهده شود نماد تجربه، دانایی و دنیادیدگی بیشتر آنان خواهد بود. 

 65.  درود بر شما اقای نیکنام در زمان صفویان جمعیت زرتشتیان یک میلیون نفر بوده، به نظر شما اگر حکومت صفوی و قاجار فشاری بر زرتشتیان نمی آوردند جمعیت زرتشتیان در حال حاضر چقدر بود؟

  زرتشتیان از دیرباز تاکنون به کیفیت در امور زندگی اهمیت داده اند تا کمیت و آمار آن، به همین روی زرتشتیان فرزندان زیادی نیز در آیین زناشویی به خانواده افزون نمی کنند ولی به جای آن هر زرتشتی تلاش می کند تا دانش اندوزد وخردمندی پیشه کند با همین انگیزه هم اکنون زرتشتی بی سواد در دنیا یافت نمی شود. البته به گفته شما چنانچه فشارهای اجتماعی، کشتارهای جمعی زرتشتیان، آوارگی و پرداخت جزیه برای آنان در حکومت های استبدادی و متعصب صورت نمی گرفت شاید اکنون درصد چشمگیری از جمعیت ایران به دین نیاکان خود باقی مانده بودند. 

 66.  درود. مکان هایی که مراسم سدره پوشی را می توان نزد موبدان انجام داد را معرفی کنید. سپاس

  برای سدره پوشی به مکان ویژه ای نیاز نداریم ، این محل پاک می تواند خانه شخصی ، نیایشگاه ، تالار و فضای باز باشد و برای سدره پوش شدن نیز یکی از شیوه ها بستن کشتی توسط موبدان است . کسی که می پذیرد تا بر پایه فرهنگ نیاکانِ خود رفتار ویژه ای داشته باشد و سدره پوش شود . با حضور چند نفر از همکیشان و گواهان خودش یا با یاری یکی از بزرگترها می تواند سدره ( پوشش نیک اندیشی ) بر تن کند و کمربند کشتی ( نماد گسترش راستی ) را بر کمر داشته باشد. 

 67.  با درود به موبد فرزانه دكتر كورش نيكنام ، در تار نماي اهورا لوح فشرده "خرده اوستا" را با سرايش شما و موبد مهربان فيروزگري مشاهده كردم ، چگونه مي توان اين لوح فشرده را تهيه كرد؟ از محبت شما فزون سپاسگزارم.اهمائي وشي كهمائي چيت .

  دوست گرامی تا آنجا که به خاطر دارم سالها پیش مدیر وب سایت oshihan.org صدای اوستا خوانی من و موبد فیروزگری را ضبط کرد بعد باخبر شدم که آنرا در cd گرد آوری کرده است ، بنابراین به وب سایت یاد شده مراجعه کنید بیگمان شما را راهنمایی خواهند کرد 

 68.   با درود آيا نرم افزاري وجود دارد كه با آن بتوان حروف دين دبيره را تايپ نمود ؟ با سپاس

  شما می توانید واژه دین دبیره را در گوگل جستجو کنید ، آگاهی بیشتری در باره خط اوستایی خواهید آموخت بیگمان چگونگی تایپ آن نیز آمده است .

 69.  درود.با اينكه پرسش بنده تا حدودي شبيه7و27و30است.اما ميخواهم بدانم كسي كه بخواهد در ايران زرتشتي بشود چه آيين هايي در مورد او اجرا مي شود و روند آن چگونه است؟ايا اين امكان هست؟اين مراسم توسط چه كساني انجام ميشود؟و چه بررسي هايي در مورد صلاحيت و نيت اين افراد مي شود؟با سپاس

  درود برشما ، چنانکه پیش از این نیز اشاره شده، زرتشتی بودن به مراسم و آیینی خاص بستگی ندارد و تنها پذیرفتن یک شیوه زندگی با پیروی از راستی و بهره مندی از خرد و...است .درایران کسی که بخواهد به تازگی پیروی از دین زرتشت را برای خود برگزیند نخست باید از مراجع و نهادهایی که مربوط به دین ارثی و فعلی خود است و همچنین از خانواده اش اجازه بگیرد چنانچه از سوی آنان مشگلی وجود نداشته باشد ، برای پیوستن به کیش نیاکان در ایران یا هر جای جهان مشگل دیگری نخواهد بود . در مورد صلاحیت افراد که چه کسی تعیین می کند ! اگر انسان بی گناه و به دور از کژی ها در جهان یافت شود او بایستی صلاحیت دیگری را رقم بزند وگرنه خداوند است که از درون و نیت هرکس آگاه است و خواهد بود بنابراین بیگمان بعضی از زرتشتی زادگان نیز مانند پیروان ادیان دیگر ممکن است خودشان صلاحیت نداشته باشند تا دیگری را تایید کنند. یادآوری گفته های پیشین این است که هرفرد می تواند با پیوستن به نیکی ها ادعا کند که از نیکان روزگار شده است و آیینی را که با خرد ، راستی ، شادی ، آزادی ، تازگی و دیگر ارزش های انسانی بستگی دارد برگزیده است .

 70.  درود بر شما آقای نیکنام آیا حافظ هم به دین زرتشت روی آورد؟

  حافظ به فلسفه چند دین و آیین اشاره می کند و از برخی از آنها به خوبی یاد می کند به ویژه آیین مهر را دوست دارد و به بینش زرتشت عشق می ورزد ولی هیچگاه بیان نمی کند که پیرو چه دینی شده است او خود را یک رند و عاشق انسانیت می داند و بارها از فرهنگ خردورزی ، سادگی و راستی در دین ایرانیان افتخار می کند : مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ / که وعده تو کردی و او به جای آورد...از آن به دیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست ... حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است / ماهمان حلقه بگوشیم و همان خواهد بود ... دولت پیر مغان باد که باقی سهلست / دیگری کو برو و نام من از باد ببر ... مشگل خویش بر پیر مغان بردم دوش / کوبه تایید نظر حل معما می کرد ...ترک پیر مغان نخواهم گفت / چرا که مصلحت خود در آن نمی بینم ... بنده پیر مغانم که زجهلم برهاند / پیر ما هرچه کند عین عنایت باشد ... آن روز در دلم معنی گشوده شد / کز ساکنان درگه پیر مغان شدم ... در خرابات مغان نور خدا می بینم / وین عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم ... به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی / کنون که لاله برافروخت آتش نمرود 

 71.  درود بر شما ایا پارسیان هند هم مراسم شاهنامه خوانی دارند؟

  درود، پارسیان هند با گویش پارسی آشنایی چندانی ندارند و شاید تا اندازه گفتگوی عامیانه متوجه می شوند به همین روی خواندن و شنیدن شعر و ادبیات پارسی برایشان دشوار است . در نشست های پژوهشی و دانشگاهی به استوره ها و داستان های شاهنامه پرداخته می شود ولی شاهنامه خوانی به شیوه های گوناگون که در ایران رسم است در آنجا برگزار نمی شود.

 72.  درود بر شما اقای نیکنام ممکنه بفرمایید پارسیان هند به چه شکل این ثروت عظیم رابه دست آوردند و توانستند اقتصاد هند رو به دست بگیرند؟

  پارسیان هند زرتشتیان ایرانی بودند که در حکومت های اولیه اسلامی در ایران به هندوستان مهاجرت کردند و پس از گذشت1000 سال با پشت کار ، اندیشه سازنده و تلاشی که از خود به یادگار برده بودند هم اکنون در بخش های گوناگون اقتصادی ، صنعت و نظامی کشور هندوستان نقش مفید و ارزشمند دارند.

 73.  سلام خدمت استاد گرامی چندی پیش عکسی از گهنبار ی که در شهریور برگزار می شود را دیدم که در دست خانمی تسبیحی بود. آیا زرتشتیان هم در دین خود تسبیح دارند؟ تشکر

  خواندن سرود هایی از اوستا به تعدادی معین از دیر باز برای ایرانیان بخشی از نیایش بوده است و باور داشتند آنان را به آرامش دعوت خواهد کرد بنابراین به ابزاری برای یاد داشت کردن تعداد سرود ها نیاز داشتند واز همان زمان دانه هایی از سنگ غقیق و دیگر سنگ های زینتی را برای شمارش در اختیار گرفتند و بعد ها این مهره ها را سوراخ کرده و با ریسمان به هم گرد آوردند تا در نیایش ها از آن بهره بگیرند . نیایش هایی که به تعداد خوانده می شود : اشم وهو ، یتا اهو ، ینگهه هاتام و گزیده ای از یشت ها است . هنگامیکه اعراب به ایران تاختند و به غارت فرهنگ و دارایی ایرانیان پرداختند ابزار شمارش دانه دار را نیز به یادگار بردند ونام آن را تسبیح گذاشتند.

 74.  درود استاد نیکنام گرامی ، تشکر از اینکه سوال های ما رو جواب می دهید و خسته نباشید ، چند واژه نامه اوستا که در ایران چاپ شده باشه و قابل خریداری باشه معرفی می کنید ؟ ممنون

  پرسش های خود را درمورد چاپ کتاب ها ، فهرست آنها و چگونگی تهیه کتاب مورد نیاز خود را از نشانی نمایشگاه و فروشگاه های کتاب که در گزینه کتاب ها از همین وب سایت آمده جستجو کنید و با تماس تلفنی با آنها پرسش خود را مطرح فرمایید.

 75.  آیا در دین زرتشت اهورامزدا آفریننده نیکی و بدی است یا اینکه اهورامزدافقط آفریننده نیکی هاست؟

  بدی در آفرینش وجود ندارد زیرا آفرینش بر پایه دانایی صورت گرفته و در چارچوب دانش و خرد بدی ها نقشی ندارند . بدی ها را تنها در جامعه انسانی باید مشاهده کنیم و اگر به ژرفی بررسی کنیم انسان هایی وجود دارند که با بداندیشی خود زندگی دیگران را تباه می کنند و یا به ساختار زندگی گیاهان و جانوران آسیب وارد می کنند . در نظر بگیریدکه اگر همه انسان ها را چند روزی از کره زمین به جای دیگر منتقل کنیم ! زندگی موجودات روی زمین بدون حضور انسان ، چه نوع بدی در آن وجود خواهد داشت ؟ 

 76.  مراسم دقيق پيوستن به دين زرتشت چگونه مي باشد.

  دوست گرامی، پیوستن به دین زرتشت هیچگونه مراسمی ندارد . پذیرفتن یک راه اخلاقی مناسب با ارزش های انسانی است که در هرزمان و مکان ، در هر سن و شرایطی امکان پذیراست ؛ درست همانند زمانی است که یک کژاندیش تصمیم بگیرد تا به نیک اندیشی روی آورد . یک دروغگو باور کند که دروغ با ساختار هستی هماهنگ نیست پس نباید دروغ گفت و از آن پس سخنی به دروغ نگوید . همانند زمانی است که یک انسان بی تفاوت به فرآیند پیرامون خود ، به راز هستی پی ببرد و باخود پیمان بندد تا نیکوکار شود ، در اندیشه خدمت به دیگران برآید ، شادی را پیشه خود سازد و آن را به دیگران برساند ، خرسندی خود را در خوشبختی دیگران جستجو کند . در پی آبادی و سازندگی زندگی گامی بردارد ، فروتن و پارسا گردد و تلاش کند تا در دل دیگران خانه مهربانی برای خود بسازد ، کینه و خشم و حسادت و بدخواهی را ازخود دور سازد و... اینها هیچکدام مراسمی لازم ندارد بلکه اراده ، ایمان و باورمندی به نیکی هاست که هرکس می تواند آنها را آزمایش کند و در رفتار خویش به کار گیرد . 

 77.  آيا آدريان تهران به عنوان يک موزه است ؟ اگر که جواب منفي است و آدريان جاي پرستش اهورا مي باشد پس چرا براي رفتن به آنجا بايد وقت قبلي گرفت و بيش از يک بار نمي توان به آنجا رفت ؟

  به باور من آدریان تنها باید جایی پاکیزه و مینوی باشد که نیایش کنندگان اهورامزدا ، در جایگاهی دلنشین و آرام خداوند خویش را از دیدهً دل تماشا و جلوهً دلدار را پرستش کنند . هرگونه استفاده دیگر از چنین مکانی ، ورجاوندی آن را کاهش می دهد . از آنجا که مدیریت آدریان تهران با انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران می باشد پرسش و مشکل خود را با آنان در میان بگذارید .

 78.   درود بر شما اقای نیکنام چرا بعضی دین زرتشتی را مزدیسنا می گویند ؟

  تاچندی پیش کسی به پیروان دین یکتایی زرتشت ،همانند پیروان دیگر ادیان زرتشتیان نمی گفته اند به آنان مزدیسنا می گفتند .یعنی پرستندگان مزدا ، خدای یکتایی که برای نخستین بار اشوزرتشت به آن اشاره کرد ومردم را به ستایش او فراخواند . اکنون نیز کسی به پیروان موسی ، موسویان نمی گوید ویا به پیروان محمد ، محمدیان نمی گویند . بعد ها مشخص نیست به چه انگیزه ای به مزدیسنان لقب نازه ای دادند و آنان را زرتشتی نام گذاشتند .

 79.  سلام من در بعضی از سایتهای زرتشتیان دیدم که در جشن هیرومبا قربانی می کنند و از آن آبگوشت درست کرده و می خورند. شما هم در جواب سوالی نوشته اید که قربانی در دین زرتشت وجود ندارد. آیا ایندو با هم تعارض ندارد (سخن شما و قربانی جشن هیرومبا)

  آنها که از واژه قربانی برای مراسم آیینی زرتشتی بهره می گیرند بیگمان تعریف درستی از این واژه ندارند . زرتشتیان از گوشت نیز برای تهیه غذای روزانه استفاده می کنند و گاهی برای شادی و یا موقعیت بدست آمده در کارهایشان ، برای خود ، دوستان و خویشان گوسفندی را سر بریده و از گوشت آن غذا درست می کنند چنانکه در گردهم آیی هیرومبا نیزکه سنت قدیمی بزرگداشت جشن سده است برای فراهم کردن آبگوشت و آش سنتی از گوشت گوسفندی که افراد با خود می آورند استفاده می کنند که اینها هیچکدام هدف قربانی کردن را دنبال نمی کند بلکه استفاده از مواد اولیه تهیه غذا همانند سیب زمینی ، نخود و لوبیا ، برنج ، ادویه و <گوشت > است .

 80.  سلام شما در جواب سوالی فرمودید: نیازی نیست انسان برای یافتن پرسش های زندگی خود به کتاب های دستوری ( احکام ) رجوع کند بلکه باید دانش را در گذر زمان برای رسیدن به زندگی بهتر ، بپذیرد. بنابر این اگر با دانش بشر به مطلبی پی برده شد که با اصول دینی زرتشت هم معارض بود باز هم باید به دانش بشری برای رسیدن به زندگی بهتر عمل کرد؟ موق باشید.

  آری، تاکنون نیزچنان بوده است 

 81.  درود.آقای نیکنام ،تاریخ سایتتون اشتباهه.

  تاریخ سایت و نام روز های سنتی زرتشتی که هر روز تغییر می کند بستگی به انتخاب روز و تاریخ میلادی دارد که با دستگاه کامپیوتر شخصی خود هماهنگ و انتخاب کرده اید اگر آنها درست باشد ، بیگمان تاریخ بیان شده در سایت ما نیز اشکالی نخواهد داشت .

 82.  سلام تشکر از مطالبی که قرار دادید. با توجه به اینکه زرتشت تنها کتاب گاثاها دارد و کتابی برای احکام ندارد شما جواب سوالات احکامی را چگونه می دهید؟ تشکر از شما استاد

  احکام ، جمع حکم است که در گویش فارسی به گونه دستور می آید . دستورهایی که باید یک انسان در زندگی داشته باشد یا مربوط به قوانین مدنی است که در هرکشور فراهم شده است و باز هم در مجلس ها تدوین می شود و بیگمان انسان بایستی قانون مدار باشد تا هنجار همگانی پایدار بماند . و یا پیشنهادهایی است برای بهداشت تن و روان و پاک نگهداشتن محیط زیست و ... که همگی رشته های علمی و تجربی بوده و در هر روز و گاهی در هر لحظه دانشمندان رشته های گوناگون به کشف تازه می رسند که اگر پیروی نگردد بی هنجاری همگانی را در پی خواهد داشت .به این ترتیب نیازی نیست انسان برای یافتن پرسش های زندگی خود به کتاب های دستوری ( احکام ) رجوع کند بلکه باید دانش را در گذر زمان برای رسیدن به زندگی بهتر ، بپذیرد.

 83.  سلام شما در جواب خیلی از سوالات نوشته اید که عقل هر فردی تصمیم گیرنده در کارها است. پس اگر فردی با عقل خود به اینجا برسد که با عقاید اصلی زرتشت متعارض باشد باز هم ملاک برای او عقل می تواند باشد. تشکر

  خرد هر شخص با بهره گیری از دانش زمان و آنچه خرد جمعی برمی گزبند بایستی راهگشای کارها باشد ، اگر قرار است عقل فردی با عقاید یکی از پیام آوران و یا اندیشمندان مخالف باشد و یا عقل کسی با دین و معنویت مشگل داشته باشد و یا عقل دیگری با مقررات و قوانین که در هر کشور تدوین شده و اجرا می شود مخالف باشد این خرد ورزی نیست بلکه ساز محالف زدن با هنجار راستی است زیرا هویت انسانی و اشرف مخلوقات بودن در این است که با خردمندی و آنچه در گذر زمان به شکل بهترین راهکارها برگزیده شده است ، هماهنگ شود و از آنچه بی هنجاری است دوری گزیند .

 84.  سلام ، خوردن شراب بطور مطلق در دین زتشت چه حکمی دارد و ایا از آن منع شده است. شاد باشید.

  خوردن ، نوشیدن ، پوشیدن و راه های دیگر را در زندگی برگزیدن همه بستگی به خرد افراد دارد که باتوجه به چگونگی زندگی آنان و اینکه در چه آب و هوایی زندگی می کنند ، در چه سن و سالی به سر می برند ، توانایی جسمی هر یک تا چه اندازه است . تندرستی فرد چگونه است و... تغییر می کند . بنابراین هرچیزی که به سلامتی و رفتار شخصی زیان وارد سازد ناشایست است و این حکم ندارد بلکه پیشنهاد خردمندانه و هماهنگ با دانش زمان و مکان است . 

 85.  بعد فتح عرب ها چرا مصر عربی شد ؟

  این پرسش از یکی از دانشمندان مصری پرسیده شده به این شکل که مصر را با ایران مقایسه کرده و پرسیدند: چرا زبان و فرهنگ قبطی که پیش از آمدن عرب ها به کشور مصر وجود داشت اکنون باقی نمانده ولی در ایران مردم به خط و گویش پارسی همچنان می نویسند و سخن می گویند ؟ او پاسخ می دهد شما در ایران شخصر به نام فردوسی داشته اید که ما نداشته ایم زیرا او پس از حمله عرب ها به ایران ، زبان پارسی را دوباره زنده کرده است .

 86.  امكان دارد چند نامدار زرتشتي نام ببريد ؟

  بستگی به این دارد که نام دار را چه کسی بدانیم . دربخش دهشمندی : زنده یاد مارکار که مراکز فرهنگی زیادی را در شهر های ایران بنا کرده است ، رستم گیو که سرمایه خود را برای آبادانی زندگی دیگران هزینه کرده ، فریدون و مهربان از برادران زرتشتی که بسیاری از مراکز دینی و اجتماعی را یاری کرده اند و... دربخش دینی و فرهنگی : موبدان رستم شهزادی ، اردشیر و فیروز آذرگشسب و جهانگیر اشیدری ، خدادادخنجری و... در بخش علمی : استاد پرویز شهریاری و... دربخش اجتماعی : جمشید جمشیدیان ، اسفندیار یگانگی و...اینها چند نفری از نامداران زرتشتی قرن گذشته هستند که در ایران کوشش کرده اند وگاهی در خارج از کشور ، ولی نامداران پارسی هند و زرتشتیان دیگری که نامشان در کتاب فرزانگان زرتشتی نوشته رشید شهمردان آمده نیز از نام آوران می باشند .

 87.  درود بر شما اقای نیکنام از شما سوال کردم که چرا زرتشتیان جهان در یک جمع نمیشوند و منظور من این نبود که باید مثل یهودیها یک سرزمین رو غصب کنند اونها یک سرزمین اجدادی دارند به نام ایران... حالا من میگم که چرا همگی در ایران دور هم جمع نمی شوند.

  دین زرتشت بنا به سفارشی که پیام آور راستی ، زرتشت به آن اشاره کرده است دین جهانی است و برای کشوری ویژه و یا قومی خاص نیامده است . هر انسانی و در هر جای جهان می تواند در چارچوب پیام زرتشت به زندگی ادامه دهد ، راستگو و درستکار باشد ، از خرد و دانش به عنوان بهترین ابزار پیشرفت زندگی بهره بگیرد ، شادی و مهربانی را گسترش دهد ، خوشبختی خود را در خرسندی دیگران جستجو کند و سازندگی را پیشه داشته باشد . تفاوت ایران با دیگر نقاط جهان برای زرتشتیان در این است که این مرز و بوم زادگاه زرتشت بوده و نخستین پایگاه گسترش راستی به حساب می آید و چون سرزمینی است که پیوسته عشق و عرفان و زندگی مینوی برای انسان ارزش ویژه ای داشته است از جایگاه ورجاوندی برخوردار است و زرتشتیان در هر جای جهان به سر برند به فر و شکوه نیکوکاران و راست اندیشان ایران درود می فرستند .

 88.  درود بر شما اقای نیکنام ایا ثروتمندان پارسی به جامعه زرتشتیان ایران هم کمک میکنند.؟

  آری ، از دیر باز تا کنون پارسیان هندوستان با زرتشتیان ایرانی در بخش های فرهنگی ، دینی و ایجاد مراکز علمی و بیمارستان ها و کمک های مالی به هم یاری داده اند .

 89.  من در شهرکرد زندگی می کنم و علاقه زیادی به دین زرتشت دارم می خواستم بدونم در شهرکرد زرتشتی هست اگر نیست در اصفهان به کجا می تونم مراجعه کنم ؟متشکرم

  از زرتشتیان شهر کرد خبری ندارم ولی گروهی از زرتشتیان در اصفهان ساکنند که انجمن ، مرکز فرهنگی و نیایشگاه آنان در خیابان نظر غربی ، کوچه سیچون وجود دارد .

 90.  درود بر شما اقای نیکنام در حال حاضر در هندوستان در مدرسه های پارسیان زبان فارسی هم تدریس میشه.؟

  در برخی از آموزشگاه ها زبان پارسی نیر به دانش آموزان آموزش داده می شود ولی درس اجباری آنان نیست .

 91.  درود بر شما اقای نیکنام شما قصد دارید در انتخابات بعدی مجلس شرکت کنید؟

  درود ، هم اکنون هیچ انگیزه ای برای ثبت نام و خدمت در سمت نمایندگی مجلس را ندارم . باور دارم که تجربه دوره هفتم مجلس برایم آموزنده وکافی باشد زیرا با الفبای سیاست آشنا شدم و درس های زیادی را از همکیشان و حکومت آموخته ام . چنانچه به پژوهش های فرهنگی خود ادامه دهم از جایگاه ارزشمند تری در ایران و حهان برخوردار خواهم بود .

 92.  درود بر شما اقای نیکنام شما گفتید که دین زرتشت جهان شمول است خب اگر ممکنه برای بعضی از هموطنان سدره پوشی انجام بدید تا اونها هم زرتشتی بشن. این حرف حساب دودوتا چهارتاست.

  دوست گرامی بارها یادآوری کرده ام که زرتشتی بودن تنها در سدره پوشی نیست . وقتی می گوییم دین زرتشت جهانشمول است یعنی اینکه همه کسانی که در جهان پیرو راستی هستند ، شادی و سازندگی را پیشه گرفته اند ، به خرد ورزی روی آورده اند وکوشش می کنند تا خوشبختی خود را در خرسندی دیگران جستجو کنند و به اختیار و آزادی انسان ها اندیشه دارند همه و همه از فرهنگ ، دین و اخلاق زرتشتی بهره و توشه دارند و این شیوه زندگی برای قوم و نژاد و مردم خاصی در جهان پیش بینی نشده پس جهان شمول است 

 93.  درود بر شما اقای نیکنام چقدر از پارسیان هند با زبان فارسی اشنایی دارند؟

  بسیار کم فارسی می دانند زیرا نیاکان آنان که از ایران به هندوستان کوچ کرده اند یکی از قرارداد هایی که با دولت آن زمان هند برقرار کرده اند این بوده است که با زبان محلی هندوستان ( گجراتی ) و هندی باید سخن بگویندبنابراین پس از گدشت چند قرن اکنون پارسیان زبان فارسی را فراموش کرده اند. 

 94.  درود بر شما اقای نیکنام توی همین صفحه از شما سوال کردند که اقای جمشیدیان زرتشتی ها رو به دیانت بهایی دعوت میکرده و شما در پاسخ همچنین اتهامی رو رد کردید حالا از این موضوع هم که بگذریم من توی یک سایتی خوندم که حتی معبد لوتوس که در هندوستان است و مربوط میشه به بهاییها رو پارسیان هزینه ساختش رو بر عهده گرفتند و حتی تعدادی از خود پارسیان هند هم بهایی شدند. اخر چه علتی داره که زرتشتی ها دین بهایی رو اختیار میکنند.

  دوست گرامی مگر هرچه روی سایت ها نوشته شده درست است که شما به آن اشاره می کنید . بهایی یا هر مکتب دیگری با تبلیغات خود می تواند گروهی را به خود جلب کند . و در باور زرتشت هرکس با آزادی می تواند راه نیک یا حتا راه بد را برگزیند وخودش مسذولیت چنین انتخابی را بعهده خواهد داشت . درباره چنین معبدی در هندوستان خبری ندارم که پاسخی برایش داشته باشم .

 95.  درود بر شما اقای نیکنام ایا به نظر شما امکان دارد تمامی زرتشتیان جهان را در یک جا گرد هم اورد مثل یهودیها که از سراسر جهان به سرزمین موعود اورده شده اند.

  دین زرتشت برای همه مردم جهان سخن می گوید و قوم خاص و یا منطقه و کشور برگزیده ای را نام نبرده است بنابراین زرتشتیان در همه جای جهان زندگی می کنند تا ویژگی های دین خود را از جمله به جهانشمول بودن آن پایبندی نشان دهند .

 96.  از آن رو كه مزديسنا ديني منطقي است شما براي فراگيري منطق چه كتابي معرفي مي كنيد ؟

  مزدیسنا از این رو دین منطقی است که انسان را خردمند و آزاد می داند ،انساندر بینش زرتشت دارای اختیار است تا راه زندگی را خودش برگزیند ، گزینش راه درست او را سرافراز ورستگار خواهد کرد وانتخاب راه ناراست او را سرافکنده وافسرده خواهد کرد . در این راستا نباید بی اختیار به سفارش و تجربه دیگران بسنده کند و چشم و گوش بسته از کسی و یا مکتبی تقلید نماید . چنانچه این منطق را در آیین مزدیسنا جستجو کنید خودتان برای درستی « منطق » کتاب خواهید نوشت .

 97.  آيا نظريه ي تكامل داروين خلاف گات ها سخن مي گويد ؟

  سرود های گات ها برای چگونگی شکل گیری آفرینش و پیدایش موجودات اشاره ای نکرده است . پیام زرتشت در گات ها بیشتر برای پویایی رفتار نیک در زندگی انسان است و جایگاه انسان را در هستی پررنگ تر کرده است . زرتشت در سروده هایش پرسش هایی در طبیعت نیز دارد ولی پاسخ آنها را به دانش زمان سپرده است تا آیندگان به درستی راز هستی پی برند .

 98.  با سلام شما نوشتید که در دین زرتشت اختیار هست ولی نفرمودید که اگر کسی وارد دین زرتشت شد و خواست خارج شود آیا باز هم اختیار دارد یا نه؟ تشکر

  آری ، هرکس با اختیار می تواند به اندیشه و بینش زرتشت در آید وهرگاه خواست می تواند با اختیار از آن خارج شود . به زبانی ساده تر هرکس و در هر زمان حتا در زمانی اندک ، با اختیار می تواند برای زندگی خود ، راستی ، مهربانی ، شادی ، خدمت به دیگران ، خردورزی و ... را پیشه خود سازد وهرگاه نخواست با اختیار می تواند ، دروغ وکژاندیشی ، دشمنی ، غمگساری ، خودخواهی ، خرافات و پنداربافی و ... را بکار گیرد واز راه اشویی که در پیام زرتشت است خارج گردد .

 99.  درود بر شما اقای نیکنام سال نو مبارک شما چرا جواب پرسشها رو نمیدید؟

  درود و نوروز شما نیز خجسته باد... دوست گرامی اگر به یادآوری سایت نگرشی داشته باشید . نوشته شده که به پرسش های تکراری و یا خارج از موضوع ایران و فرهنگ و تمدن ایران پاسخ داده نخواهد شد و اضافه شده که از این بابت گله مند نباشید

 100.  با درود و نوروز به کامه باد استاد پرسشی کرده بودم اما پاسخ آن را نیافتم در صورتی که این پرسش اندیشه مرا درگیر کرده است.دوباره از شما میپرسم و سپاسگزار میشوم پاسخ دهید. خاک جزیی از 4 عنصر پاک کننده است و کالبد انسان را در دخمه میگذاشتند تا خاک نا پاک نشود در گذشته بااجساد حیوانات چه میکردند همچنین با فضولات انسانی و حیوانی چه میکردن مگر آنها جزیی از ناپاکی ها نبودند؟

  نوروز شما نیز پیروز ، همچنانکه شما نیز اشاره کرده اید خاک همچون باد ، آب و آتش از پدیده های پاک کننده بوده اند وایرانیان باور داشتند که باید آن ها را گرامی بدارند و از هنر این چهار آخشیج برای پاک کردن تن خود ، زندگی ومحیط زیست بهره بگیرند به همین انگیزه مرده های خود را به خاک می سپردند و آنچه ناپاکی بود را نیز به یکی از این چهار ماده می دادند تا زندگی پاکیزه گردد ، دخمه گذاری یکی از شیوه های آریاییان برای از بین بردن جسد مردگان بوده که ساکنان بومی ایران نیز آن را آموخته وتا مدتی از این روش بهره می گرفتند ولی از آثاری که در بخش های گوناگون ایران و با سابقه چندین هزار ساله کشف می شود در می یابیم که بهترین شیوه برگزیده نیاکان ما برای جسد مردگان رسم خاکسپاری بوده است .

 101.  درود من گات ها رو با 6 ترجمه معروف خوندم ولی هیچ جا اسم پیامبر نیومده، مطالب دیگری هم خوندم که زرتشت هیچ گاه ادعای پیامبری نداشته پس چرا همه میگن پیامبر ایرانی؟ این حرف درسته؟

  زرتشت در گات ها خود را گاهی آموزگار راستی ( زئوتار ) در جایی ( مانترن ) یعنی کسی که اندیشه ها را آگاهی می بخشد و بیدار می کند یادکرده است .البته در هات 29 از گات ها برگزیده شدن اشوزرتشت ، برای رساندن پیام اهورایی به مردم یادشده است به همین روی ایرانیان که پیام یکتاپرستی را برای نخستین بار از زرتشت شنیدند و راه درست زیستن و رستگار شدن را از او آموختند و برای همیشه او را پیام آور راستی در جهان می دانند .

 102.  درود بر شما اقای نیکنام در حکومت پهلوی قانونی به تصویب رسید که از پارسیان هند اگر خواستند تابعیت ایرانی داشته باشند به راحتی این کار را برای ایشان انجام دهند و به به انها شناسنامه دهند ایا در حکومت کنونی همان قانون پابرجاست؟

  درود ، اگر چنین قانونی به تصویب رسیده است از آن بی خبرم ، چنانچه از ماده قانونی و اصل آن برایمان بنویسید سپاسگزار خواهیم شد . در حال خاضر پارسیان هندوستان نیز به غنوان خارجی در کشور ایران محسوب می شوند وتفاوتی برایشان در اقامت و تابعیت ایرانی وجود ندارد .

 103.  من قبلاً براتون سئوالم و ارسال کردم ولی جوابی نیومد. من برای ازدواج با یک دختر زرتشتی باید دین خودم را تغییر بدهم آیا این کارو میتوانم انجام دهم یا نه . اگه امکان دارد جواب بدین

  دوست گرامی ، پاسخ دادن به چنین پرسش هایی در موضوع پژوهش من جایی ندارد که پاسخ داده نمی شود ، اینکه آیا شما اجازه داشته اید با یک جوان زرتشتی آشنا شده و او را به خود علاقه مند کنید وپس از آن تقاضای ازدواج بدهید . هیچکدام پیش از آن از من پرسش نشده بود که برای پیشگیری آن نسخه ای بنویسم اکنون که خودتان کار را انجام شده باور دارید ، من برای درمان آن چه پیشنهادی می توانم داشته باشم ؟ اگر بنویسم که شما دینتان را تغییر بدهید آیا از نظر خانواده ، اجتماع و قانون کشوری که در آن زندگی می کنید پاسخ مناسبی است ؟ آیا اگر دینتان را تغییر ندهید ، فرد روبروی شما حاضر است همچنان شما را پذیرا باشد ؟ ...

 104.  درود . ایا در کشور فرانسه اتشکده یا انجمنی برای زرتشتیان وجود دارد ؟

  آری ،انجمن زرتشتیان در فرانسه با سابقه حدود چهل سال فعالیت دارد و هم اکنون مرکز فعالیت آن در خیابان ویکتور هوگو در شهر پاریس است . در این مرکز فضایی مغنوی برای نیایش و مراسم آیینی زرتشتی وجود دارد ، کتابخانه ، سالن گردهم آیی ، سالن کنفرانس ، محل تشکیل جلسه ها نیز در این مرکز فراهم شده است .

 105.  با سلام.جایگاه فردی که جادوگر است در دین زرتشت چگونه است؟آیا در صورتی که از این عمل برای امور نیک استفاده شود چه طور ؟

  بینش زرتشت با خردمندی ودانش هماهنگ است ، پیام زرتشت با جادوگری ، استوره پنداری ، سحر و کارهایی خارق العاده که در پندار افرادی وجود دارد مخالف است . زرتشت باور به کار وتلاش برای سازندگی دارد و نمی پسندد تا فردی با جادوگری !! کار کسی را دشوار کند و یا گره از کار کسی باز کند یعنی چنانچه جادوگری پذیرفته شود ، فلسفه خرد گرایی و دانش محوری حرفی برای گفتن نخواهد داشت .

 106.  به نام ايزد يزدان زنده باد مردم ايران با درود : لطفي هستم . با عرض پوزش چند پرسش از شما داشتم كه خود مسلمان شيعه از ديار كهن سبز شهرستان خرمدره هستم : 1. آيا اسفنديار "روينتن"بوده و راست است كه مي گوند حضرت زرتشت آن را غسل داد و سپس روينتن شد و در آخر اين اسفنديا چه شد؟ و در جاي دگر شما فرموديد قيامتي وجود ندارد پس در واقع هيچ فرقي بين انسان خوب و بد و كردارشان وجود ندارد و در واقع اين دنيا بي هدف است .نظر شما چيست ؟ 3. استاد ما در دانشگاه زايش اشوزرتشت را به 650 سال قبل ميلاد خواند .جواب، لطفا

  1- در باره اسفندیار به گزارش فردوسی در شاهنامه مراجعه فرمایید ...2- زمانی به نام رستاخیز وجود دارد ولی با بینش ادیان ابراهیمی در مورد قیامت کمی تفاوت دارد ؛ یه باور سنتی رستاخیز روزی است که گناهان افرادی که از جهان در گذشته اند با سپری شدن زمان هایی متفاوت نسبت به میزان نیکوکاری و بدکاری آنان ، بخشوده خواهد شد و روان در گذشتگان همگی به سوی گروثمان ( چایگاه سرود و فروغ اهورایی ) خواهند پیوست و این هنگام ، زمان پایان جهان نخواهد بود ... 3- پژوهشگران زمان زاده شدن پیام آور آریایی را بین 600 تا 6000 سال پیش از میلاد گزارش کرده اند در حال حاضر و در گاه شماری زرتشتی 1768 سال پیش از میلاد را زمان زاده شدن زرتشت و 30 سال پس از آن ، یعنی 1738 سال ( پ از م ) را زمان یکتاپرستی ایرانیان ثبت کرده اند که این تاریخ به استناد پژوهش ذبیح بهروز است و ممکن است با تحقیق بیشتر و یا دست یافته ای تازه این تاریخ تغییر کند ... 

 107.  برای زرتشتی شدن باید به کجا مراجعه کنم؟

  متوجه نمی شوم که منظور از کجا ، چگونه جایی است . به باور زرتشت ، دین داری هر فرد به وجدان ، علاقه ، نگرش ، بینش ، خواسته ، نیاز و انگیزه های انسانی او بستگی دارد که با درون نگری آن را می توان جستجو کرد و با آزادی انتخاب کرد . اینکه کسی برای پیوستن به یک دین و یا باور کردن هر اندیشه ای سرگردان باشد و نداند به کجا باید مراجعه کند ؛ در ذهن من نمی گنجد ، شما برایم بنویسید آیا به غیر از زرتشتی بودن ، هرکس برای اینکه به دین دیگری باور داشته باشد به کجا خواهد رفت ؟

 108.  درود بر شما اقای نیکنام در مورد شبکه تلویزیونی دیانت زرتشتی شما هیچ چیزی در این مورد روی سایتتون نگذاشتید به نظر من اگر یک تلویزیون رو نشد راه بیندازید لا اقل یک برنامه رادیویی میشه راه انداخت .

  دوست گرامی ، پیش از این نیز اشاره کردم شبکه تلویزیونی هزینه فراوانی دارد که اکنون میسر نیست در مورد برنامه رادیویی نیز باید مسئولان در این اندیشه باشند . نمی دانم آیا در ایران امکان پخش برنامه رادیویی ویژه ما وجود دارد یا خیر .

 109.  درود بر شما ایا در دین زرتشتی تقیه هم وجود دارد(البته با عرض معذرت من منظوری ندارم).

  خیر ، هیچگونه دروغی نباید در گفتار پیروان آیین راستی وجود داشته باشد . دین زرتشت تنها به راستی اشاره دارد حتا اگر موجب ضرر و زیان شود .

 110.  درود بر شما اقای نیکنام آیا زرتشتیان در تاجیکستان و یا افغانستان هم زندگی میکنند؟

  شاید مردمانی با باورهای ایرانی و زرتشتی در این کشور ها به سر می برند ولی از آنجا که دارای نهاد های رسمی نیستند از آنان و آمارشان اطلاعی نداریم .

 111.   زرتشتیان به جز ایران و هند در چه کشورهایی زندگی میکنند و ایا همه انها اصالتا ایرانی هستند؟

  زادگاه زرتشت ایران بوده و آشکار است که نخستین پیروان او نیز در ایران باستان بوده اند که بعد ها یه سراسر دنیا پراکنده شده اند . پس از حمله اعراب به ایران ،گروهی به هندوستان مهاجرت کرده اند که اکنون به پارسیان معروفند پس از جدایی پاکستان از هند زرتشتیانی در پاکستان نیز اقامت گزیدند . در چند سده اخیر از ایران واز هندوستان زرتشتیان به جاهای دیگری از جمله آمریکا ، کانادا ، استرالیا ، اروپا ، هنگ کنگ و... مهاجرت کرده و به کار و زندگی مشغولند . 

 112.  آیا دردین زرتشت سیگار کشیدن بی احترامی به آتش است؟

  دین زرتشت آتشی را گرامی داشته است که به شکل نمادین بازگو کننده آتش عشق اهورایی است چنانکه حافظ می فرماید : از آن به دیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد همیشه ، در دل ماست و یا مولانا می گوید : آتش است این بانگ نای و نیست باد/ هرکه این آتش ندارد نیست باد . کشیدن سیگار و یا هرنوع مصرفی که به خرد آسیب برساند و یا جسم را ناتوان و بیمار کند از کارهای ناپسند است . ولی بی احترامی به چیزی نیست .

 113.  بادرود آیادر آیین زرتشت دست دادن زنان ومردان نامحرم منع شده است؟

  خیر ، منع نشده است .

 114.  جناب آقای کورش نیکنام ، راه اندازی شبکه ای ماهواره ای برای دین زرتشت و ایران باستان از ضروریات است. زرتشتیان ثروتمند و سایر ایرانیان علاقه مند به فرهنگ ، زبان ، موسیقی ، دین ، آداب و رسوم ، خوراک و پوشاک ، طبیعت ، و ... ایران باستان کم نیستند ، لطفا این شبکه که آرزوی ماست را راه اندازی کنید. اگر هم مشکل قانونی و... دارد به سبک شبکه های مسیحی ایرانی (sat7 pars , mohabat , nejat TV) روی ماهواره آن را راه اندازی کنید و پایگاه آن خارج از کشور باشد. مثلا در کشور هند و یا آمریکا ، آلمان ، انگلیس و... با سپاس از شما

  یاشه دوست گرامی ، من هم با شما موافقم و به همین منظور پیشنهاد سازنده شما را برای یادآوری نیک اندیشان ، دهشمندان و برنامه ریزان ، به ویژه همکیشان خارج از ایران بر روی وب سایت قرار می دهم

 115.  آیا نمی توانید یک شبکه تلویزیونی برای معرفی دین زرتشت ایجاد کنید یا ساعتی از تلویزیون ایران به زرتشتیان اختصاص یابد؟

  شبکه تلویزیونی که بسیار هزینه دارد و امکان ایجاد آن دشوار است . برنامه های تلویزیون ایران نیز از پیش تعیین شده است و گاهی به معرفی سنت ها و معماری فرهنگی و اجتماعی زرتشتیان می پردازد ولی اختصاص ساعتی ویژه یرای زرتشتیان ، فکر می کنم در چاچوب برنامه های تلویزیون ایران نباشد. 

 116.  ایا زرتشتیان در مسائل سیاسی هم شرکت می کنند ؟. منظورم فعالیت حزبی است.

  شرکت مردم در سیاست یک کشور و گزینش راه بهتر برای زندگی ، مربوط به تمام مردمی است که در آن کشور زندگی می کنند . از هر دین ، قوم ، زبان و فرهنگی که باشند . بنابراین زرتشتیان نیز در هر جای جهان زندگی می کنند اگر تمایل داشته باشند حق دارند به نوع سیاست و حزبی که در آنجا وجود دارد وابستگی نشان دهند . 

 117.  ایا دین زرتشت را میتوان یکی از ارکان ناسیونالیست ایرانی برشمرد؟

  اگر ملتی بخواهد به ارزش ها و هویت های خود در بخش های گوناگون سرزمینش افتخار کند و آن را ویژگی های ملی خویش بداند . آشکار است که فرهنگ یک ملت و شیوه زندگی و سنت هایش ، زبان و فولکلور ، دین و اندیشه ، لباس و خوراک وآنچه در گذر تاریخ خود آموخته است را باید به عنوان ارکان ملی خود در نظر داشته باشد .

 118.   آیا در دین زرتشتی مسائلی همچون مرتد . ملحد.کافر و ... وجود دارد؟

  خیر ، دین زرتشت ، آیین اختیار است و در آن گزینش ها به ویژه برگزیدن دین برای همه آزاد است و این نسبت ها و جرم ها در فرهنگ و قوانین دینی پارسیان جایگاهی ندارد که کسی را در چار چوبی برگزیده و اجباری قرار دهند. 

 119.  درود بر شما اقای نیکنام میخواستم بدونم نظر شما در مورد پان ترکیسم چیه؟, شما خودتون بهتر میدونید در سالهای گذشته خائنینی وجود داشته اند که با هر حیله نیرنگ قصد داشتند اذربایجان که مهد زرتشت است را از ایران جدا کنند شما فکر میکنید تکلیف ما ملت با این افراد چیه چون این افراد هنوز هم از این افکار خائنانه خود دست بر نداشته اند. این افراد موقعی هم که کم میارن میگن شما فارسها شونیسم هستید.

  آذربایجان ، عربی شده واژه آذربایگان است که محل بایگانی آتش بوده است و وجود آتشکده باستانی اذرگشسب در تکاب و آتشکده باکو در کشور آذربایجان گواه این نظر است و این در حالی است که سراسر سرزمین ایران نیز همچون آذر بایجان حرفی برای گفتن دارند تا به فداکاری و دلاوری مردمشان ، جانبازی ها ،و تقدس خاکشان افتخار کنند ولی اینها دلیلی نیست برای اینکه بخواهند از ایران جدا شوند آذربایجان ، لرستان ، کردستان و بلوچستان هرکدام با گویش و فرهنگی متفاوت ، پاره ای از تن جاودانه و باشکوه ایران است که همگی باید به هم پیوسته باشند ، باید غرور ملی را بالا برد که همه به ایرانی بودن خود افتخار کنیم و به گفته فردوسی پای بند باشیم : دریغ است ایران که ویران شود / کنام پلنگان و شیران شود / بیا سر به سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم / چو ایران نباشد تن من مباد / بدین بوم و بر زنده یک تن مباد ، این مهم را وقتی به آذری ، بلوچ ، لر ، کرد و هر ایرانی دیگری بگوییم بیگمان در اندیشه جدایی نخواهد بود .

 120.  درود برشما اقای نیکنام اگر ممکنه نظرتون رو در مورد فرقه مهربابا بیان کنید. با سپاس

  مهر بابا یکی از زرتشتیان ایرانی و در اصل از محله خرمشاه در یزد می باشد که برای کار وزندگی بهتر همچون بسیاری از زرتشتیان آن زمان ، پیاده به هندوستان رفته است . زندگی نامه ایشان در کتاب فرزانگان زرتشتی ، نوشته رشید شهمردان آمده است . آنچه ایشان را متفاوت کرده که موجب علاقه برخی افراد شده است همراهی و نشست مهر بابا، با دراویش هندی و کسانی است که با ریاضت و کارهایی شگفت انگیز در هندوستان معروف شده و اغلب به بابا معروف گشته اند . مهر بابا سالها با غذایی ساده زندگی کرد و سکوت اختیار نمود وحرفی نمی زد . اندیشه وفلسفه تازه ای را بیان نکرده است که او را به عنوان رهبر دینی ، فیلسوف ، ویا مراد در نظر بگیریم که مریدانی برای خود داشته باشد . او گفته های مفید برخی از پیامبران را انتخاب کرده و عمل به آنها را برای یارانش سفارش کرده است وتکیه کلامش این بوده که نیامده است تا تعلیم دهد بلکه آمده تا بیدار کند ، بنابراین برای کسانی که در خواب باشند داروی مناسبی خواهد یود . ایشان گفته بود هنگامی که می میرد ، پیروانش در سراسر جهان از درون آگاه خواهند شد ولی هیچگاه چنین چیزی اتفاق نیفتاد . هر سال در فصل ویژه ای طرفدارن گفته های مهر بابا برای زیارت مزارش به هندوستان می روند. البته یاد آوری می کنم که در هندوستان بابا ها یی که خواستاران بسیار زیادتری دارند نیز وجود دارند. 

 121.   چرا زرتشتیان اسامی عربی را برای فرزندان خود انتخاب نمی کنند.

  من نمی دانم چرا باید انتخاب کنند ؟ آیا عرب ها از نام های ایرانی برای فرزندان خود استفاده می کنند !؟ زادگاه زرتشتیان ایران است و سرزمین ایران دارای تمدن وفرهنگ پربار و شکوهمند است و نام هایی در فرهنگ کهن ایرانی برای فرزندان به یادگار مانده که هرکدام یادآور رویدادها ، فداکاری ها وسلحشوری های نیاکان است . چرا باید از فداکاری و دلاوری آرش ، سیاوش ، رستم ، گرد آفرید ، سودابه و کورش بی تفاوت باشیم و اسامی دیگران بر خود داشته باشیم به ویژه اسم عربی که در تاریخ خود هیچگاه نگاهی دوستانه بر ایرانیان نداشته اند . در حمله ویرانگر خود به ایران مارا موالی وعجم ( نفهم ) نامیدند واکنون نیز نفرت دارند تا نام خلیج پار س را به کار ببرند وادعای تصرف جزایر سه گانه ایرانی را دارند و...هیچ عرب زاده ای را سراغ دارید که نام ایرانی بر خود داشته باشد ؟

 122.   اقای نیکنام واژه برساد به چه معنا میباشد؟

  واژه برساد از رسیدن آمده که نام یکی از سزود های اوستا نیز می باشد که در پایان نیایش ها آمده و به روان در گذشتکان اشاره می شود تا اوستا ها ونیایش های سروده شده به آنها برسد

 123.  درود بر شما اقای نیکنام اگر ممکنه در مورد اردشیر جی توضیحاتی بفرمایید...چون که در بعضی از کتابهای تاریخی لقب جاسوس بهش دادند من فقط میخوام نظر شما رو بدونم در مورد این شخصیت ؟

  درود ، اشخاص در هرزمانی که زندگی می کنند تحت شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و نیاز های شخصی و خانوادگی خود ممکن است در مسیری قرار گیرند و ماموریت هایی انجام دهند که هرچند برای آن زمان لازم و کارساز باشد ولی ممکن است پس از گذشت زمان به ویژه اینکه حکومت ها تغییر کند . اقدام و کار آنان در افکار عمومی منفی جلوه گردد. اینچنین که روایت های تاریخی معاصر بیان کرده اند ، اردشیر جی ریپورتر یکی از پارسیان هند بوده که از طرف سیاست بریتانیا در ایران و هند برای تشکیل حکومتی آزاد پس از حکومت قاجار در ایران ، نقش مشروطیت و روی کار آمدن پادشاهی پهلوی نقش ماموریتی داشته است .

 124.  درود برشما اقای نیکنام اگر ممکنه در مورد نقش زرتشتیان در انقلاب مشروطه توضیحاتی بفرمایید. خسرو از روستای وحدتیه برازجان

  زرتشتیان پیوسته در اندیشه سربلندی ایران و آزادی ایرانیان بوده اند ، در آن زمان نیز امیدوار بودند تا استبداد از بین برود و مشروطه برقرار گردد و در این راه نه تنها کمک های مالی فراوانی کردند بلکه جانباختگان ( شهدایی ) را نیز با هدف آزادی و استقلال ایران پیشکش کردند. چند نفر از بازرگانان زرتشتی که جایگاه ممتازی در تجارت داشتند کمک های مالی فراوانی به آزادی خواهان و مجاهدان مشروطه کردند ، که می توان از تجارتخانه جمشیدیان که ار آن ارباب جمشید جمشیدیان بود و تجارتخانه جهانیان که مربوط به ارباب خسرو شاهجهان بود نام برد. ارباب مهربان جمشید پارسایی نیز در رساندن جنگ افزار به مشروطه خواهان کمک فراوانی کرده بود . بعد ها استبدادگران از همکاری زرتشتیان در این کار ها باخبر شدند وپ رویز شاهجهان را در جوانی ، در یزد به قتل رساندند . فریدون خسرو اهرستانی نیز یکی از جوانان سلحشور زرتشتی بود که در جریان توزیع اسلحه به آزادی خواهان کمک می کرد وپس از شناسایی ، شبانه به شکل ناگواری در منزلش به قتل رسید . به هر روی زرتشتیان نقش شایسته و مفیدی در این انقلاب داشتند.

 125.  درود بر شما اقای نیکنام می خواستم بدونم واژه سنجان به چه معنا می باشد و چرا پارسیان هند از ان نام می برند؟

  سنجان (معرب سنگان ) نام بخشی از ایران در زمان حکومت عباسیان پس از اسلام بوده که در ناحیه مرکزی رشتخوار شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان بوده و زرتشتیانی که از بیداد حکومت های اولیه اسلامی در ایران به ستوه آمده بودنداز این ناحیه ایران رهسپار هندوستان شدند و در نخستین جایی که از کشتی های بادبانی به خشکی رسیدند نام آن محل را سنجان گذاشتند که همچنان شهری آباد در ایالت گجرات هندوستان است که زرتشتیان نیز در این شهر آتشکده ، مراکز فرهنگی و دانشکده دینی دارند. قصه سنجان نیز کتابی است که مهاجرت زرتشتیان را از ایران به شعر گزارش داده است به وسیله یک شاعر زرتشتی به نام بهمن کیقباد که نیاکانش با این گروه همراه بوده اند در سال 1600 میلادی نگارش شده است. 

 126.  درود برشما اقای نیکنام اقایون موبدان برای ما سدره پوشی نمی کنند به اتشکده هم که ما رو راه نمی دند ما به شما که مراجعه می کنیم شما شعر حافظ رو به ما پیشنهاد می کنید بعضی جا هم واضح جواب نمی دهید من می دونم که نوشته های من رو جواب نمی دهید در ضمن این نوشته های من فقط درد دلیه.

  دوست گرامی ، من تلاش دارم برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با فرهنگ ، دین و سنت های نیاکان فرزانه مان از طریق این سایت آنچه می دانم و پژوهش کرده ام را پاسخ بدهم ...برخی از پرسش ها تکراری است که پاسخی ندارد ، برخی دیگر به قوانین جاری ایران و یا قراردادهای اجتماعی و دینی غیر زرتشتی نسبت دارد که پاسخ به آنها به من ربطی ندارد پس باید از مسوولان و یا انجمن های دیگر زرتشتی و یا موبدانی که در انجمن موبدان عضویت دارند پرسش شود زیرا آنان با بخشنامه ها و دستور العمل هایی که از طرف نهاد های دولتی و حکومت اسلامی در ایران برایشان تکلیف می شود با جامعه زرتشتی و غیر زرتشتی سرو کار دارند و پاسخ آنان منطبق بر قوانین و احکام اسلامی نیز هست . من چون بیشتر در عرفان و شناخت فر هنگ و فلسفه ادیان به ویژه دین زرتشت پژوهش می کنم بنابراین در پاسخ هایم از پیام های شاعران و عرفای ایرانی مثل حافظ و مولانا و فردوسی و دیگران نیز بهره می گیرم .بدرود 

 127.   آیا پیر شالیار در کردستان مربوط به زرتشتیان است ؟

  شالیار ( شهریار ) یکی از روحانیان زرتشتی یا مغان برجسته در ناحیه اورامان کردستان بوده است . از او کتابی به نام " مارفتو پیر شالیار ( معرفت پیر شهریار ) " به یادگار مانده است که بخشی از آن به صورت شعر است و در تر جیع بند آن چنین تکرار شده است . گوشت به روانه پیر شالیار بو / هوشت به کیاسته ذانای سیمبار بو یعنی گوش شنوا برای گفتار پیر شهر یار داشته باش و هوش خود را به نوشته سیمبار ( زرتشت ) بسپار پیر شهریار به پاسداری ار آیین نیاکان سفارش کرده است و اهل محل باور دارند که او یکی از پارسایان و دانشمندان زرتشتی در گذشته بوده است و هم اکنون زیارتگاهی در بخش اورامانات کردستان وجود دارد که پیر شالیار نام دارد .

 128.  بنام یزدان پاک.من در گذشته مسلمان بودم البته چون پدر و مادرم مسلمان بودند من هم از روی عادت کارهای مسلمانان را انجام میدادم اکنون مدتی است به دین زرتشت ایمان اورده و مزدا پرست شده ام ولی موبدان مرا برای انجام کارهای دینی به اتشکده راه نمی دهند و راهنمایی نمی کنند من چکار کنم؟ با سپاس

  بخش نخست گفتار شما را من نظری ندارم . در مورد اینکه موبدان شما یا هرکس دیگری را در آتشکده راه نمی دهندباید بگویم آتشکده ها یادگار نیاکان من و ما پیش از زرتشت است و زمانی شکل گرفته است که ایرانیان آتش را مهار کرده اند و به شهر نشینی وتمدن روی آورده اند . بعد ها قبله زرتشتیان نور و روشنایی خوانده شد پس بر آن شدند که یادگار نیاکان خود، یعنی آتش را همچنان در آتشکده ها به عنوان نماد روشنایی دست ساز انسان همچنان فروزان نگهدارند و به عبارتی زحمت و رنج نگهداری وتهمت های بعدی را زرتشتیان از طرف دیگر ایرانیان به جان خریدند. اکنون نمی دانم که شما چرا می خواهید به آتشکده بروید ، من که زرتشتی نیز هستم بسیار کم اتفاق می افتد که به آنجا بروم . حافظ چه زیبا می گوید : از آن به دیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد همیشه، در دل ماست شما هم در اندیشه فروزان نگاهداشتن آتش دل خود باشید و تلاش کنید تا ویژگی های آیین راستی را در خود بیشتر پرورش دهید. 

 129.  با سلام خدمت شما امروزه ایین زرتشت در موردمسایلی مثل علوم پزشکی و یا علم اقتصاد چه نظراتی دارد؟ یعنی احساس می کنم به کامل بودن اسلام نیست و خیلی ناقص است و مثل اسلام جامع نیست یا لا اقل تیاز به به روز شدن یا اضافه شدن مطلب های زیادی دارد با تشکر زیاد

  درود بر شما ، دوست گرامی شما احساس نفرمایید اگر پژوهش بیشتری داشته باشید آگاه خواهید شد که دین زرتشت راه درست زیستن و رستگار شدن را با رویکرد گرایش به اخلاق نیک و بکار گیری خرد جمعی و آزادی گزینش وداشتن رفتار نیک شکل گرفته است و در مسایلی مانند پزشکی ، اقتصاد ، حقوق ، حلال و حرام و دیگر دستورات اجتماعی تنها به دانش روز جهانی توجه می کند که توسط دانشمندان در گذر زمان با آزمایش ها و تجربه ها به دست آمده و هیچگاه توجه به برداشت کسانی ندارند که قرن ها پیش و با توجه به دانش ابتدایی آن زمان دستوراتی را در زمینه های گوناگون علمی پیشنهاد کرده اند.

 130.  ایا در کردستان عراق هم زرتشیان زندگی می کنند؟

  باور مندانی به دین زرتشت در کردستان عراق زندگی می کنند که ایزدیان (به اشتباه یزیدیان ) نام دارند که همچنان در نیایشگاه خود از نماد روشنایی یعنی آتش پرستاری می کتتد و آداب ورسوم ویژه ای دارند که شباهت زیادی به فرهنگ زرتشتیان ایران دارد

 131.  درود بر شما .جمعیت زرتشتیان هندوستان چقدر می باشدو ایا قصد بازگشت به سرزمین اجدادی خود را دارند.؟

  آمار دقیقی از زرتشتیان هندوستان در دست نداریم زیرا آنان در ولایت ها و شهر های گوناگون این شبه قاره پخش شده اند و چندی است که تحصیل کردگان پارسی برای کار و تدریس به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند . آنان قصد بازگشت به ایران را دارند وبسیاری از پارسیان برای دیدار از خویشان و بازدید از آثار فرهنگی نیاکان به ایران می آیند ولی تاکنون شرایط عملی لازم برای اقامت و کار و فعالیت پارسیان در امور شایسته کشور فراهم نشده که باز گردند بنابراین ترجیح می دهند به کشورهایی بروند تا نسبت به توان علمی و تجربی خود بتوانند آزادانه زندگی و کار کنند.

 132.  ایا یک زرتشتی میتونه با یک یهودی یا یک مسیحی ازدواج کنه؟

  هز زرتشتی در دین خود آزاد است تا باخردمندی راه بهتر زیستن را برای خود برگزیند ، زناشویی یک انتخاب فردی است وهر کس می تواند از روی عشق وعلاقه ونسبت به خواسته های خویش فرد دیگری را به عنوان همسر برگزیند اما در برخی از کشور ها که قوانین آنها بر مبنای دین اکثریت مردم نوشته می شود شرط زناشویی را با تغییر دین همراه کرده اند که این نادرست است بایستی هر کس اندیشه خود را داشته باشد و از آزادی گزینش دین وگزینش همسر برخوردارباشد 

 133.  به ما نيايشگاه،آتشكده فعال،انجمن، و يا هر مكان خاص ديگري كه به زرتشتيان در استان مازندران مربوط است را معرفي كنيد. با سپاس

  شوربختانه از زمانی که دژ بهمن که اکنون بر بلندی کوهی در کنار آبشار شاهان دشت و در کنار کوی دماوند واقع شده با یورش تازی صفتان حکومت صفوی به ویرانی رفت و تبرستان به دست دشمنان افتاد ، زرتشتیان این سامان پراکنده شدند یا به دین اسلام روی آوردند . هم اکنون ویرانه آتشکده ها ونیایشگاه ها در برخی از شهر های مازندران به ویژه بابل وجود دارد ولی چون آمار زرتشتیان باشنده در این استان بیشمار نیست مکانی برای آنان فراهم نشده است .

 134.  بادرود فراوان خدمت استاد ارجمند و ارزشمند،نيايشگاههاى زرتشتيان تا چه ساعتى باز هستند؟آيا ممکن است من که يک مسلمان هستم وارد نيايشگاه شده و با چگونگی نيايش آشنا شوم؟و اگر مکانى در تهران هست که بتوان با روش نيايش زرتشتيان آشنا شد لطفاً بگوئيد؟

  نیل یشگاه های زرتشتیان در هر شهر زیر نظر انجمن زرتشتیان آن شهر اداره می شود و از سپیده دم تا شامگاه بر روی نیایش کنندگان دایر است ، نیایشگاه های زرتشتیان در تهران ،: آدریان تهران - خیابان جمهوری ، پل حافظ ، خیابان میرزاکوچک خان ،پلاک 8 - نیایشگاه شاورهرام ایزد - خیابان ولی عصر ، میدان منیریه ، کوچه ژیان پناه - آدریان رستم باغ _ تهرانپارس ، فلکه دوم ، رستم باغ شاورهرام ایزد مارکار - تهرانپارس - خیابان جشنواره - روبروی پل عابر پیاده 

 135.  با درود فراوان خدمت شما استاد گرامى آيا پَرْهاى بال فروهر تعداد خاصى دارد؟ اگر اين طور هست لطفا توضیح دهيد و آيا فُرُوهَرْ درست است يا فَرْوَهَرْ؟

  خیر ، تعداد پرهای بال فروهر در جایی از آن یاد نشده است که شمارگان ویژه ای داشته باشد .در واژه فروهر حرف اول و آخر آن یعنی ف و ر به شکل بی صدا بیان می شود و کلمات وسط آنها یعنی ر _ و _ ه با فتحه یا صدای اَ بیان می شود .............. فرَوَهَر 

 136.  باسلام آياشما فرد يامكاني در اصفهان مي شناسيدكه براي كسب اطلاعات به وي رجوع كنيم

  درود بر شما ، خانه زرتشتیان و آدریان این شهر در خیابان نظر غربی کوچه سیچون واقع شده که موبد این مرکز پاسخگوی شما است.

 137.  آپا پارسیان هند در ایران انجمنی دارند که بشه به آنجا مراجعه کرد.

  انجمن زرتشتیان تهران ، جانشین و نماینده انجمن زرتشتیان هندوستان است که مراکز آموزشی و رفاهی آنها را در ایران اداره و سرپرستی می کند و پاسخگوی شماست .

 138.  سلام استاد چرا جواب سوال منو ندادید؟ خواهش می کنم به سوال من هم جواب بدین ممنون به خدا خیلی وقته منتظرم شما رو به مقدس ترین چیز ی که می پرستید قسم جواب منم بدین ممنون @ yahoo.comniknam1984

  دوست گرامی ، به یاد ندارم چه پرسشی داشته ای شاید تکراری بوده که به آن پاسخ داده نشده . اگر چنین نیست دوباره آن را مطرح کن . سپاس

 139.  آیا زرتشتیان دارای شبکه تلویزیونی(ماهواره) هستند اگر دارند فرکانس آن را بنویسید.متشکرم

  خیر ، زرتشتیان شبکه بیان ویژگی های فرهنگی پیام آور آریایی را ندارند ، چنانچه پیشنهادی دراین مورد دارید و یا افراد و نهادی سراغ دارید که از نظر مادی و معنوی وخدماتی این اقدام شایسته را به سرانجام برساند ما را باخبر کنید .سپاس

 140.  آیا در استان بوشهر زرتشتی یا انجمن زرتشتی وجود دارد که بتوان به آنجا مراجعه کرد

  به دلیل جمعیت کم زرتشتیان در بوشهر ، انجمن یا نهادی برای زرتشتیان در این شهر وجود ندارد . نزدیکترین انجمن به بوشهر ، انجمن زرتشتیان شیراز است که در خیابان زند ، روبروی بانک کشاورزی واقع شده است.

 141.  درود بر شما . آیا کسی که در ایران زاده شده ولی نژادش تازی باشد می تواند گرایشی به کیش زرتشت داشته باشد ؟

  باور دارم که دین زرتشت دین نژاد پرست نیست که قومی را برتر بداند و نژادی را تحقیر کند و ناسزا بگوید ، هنگامی که زرتشت مردم ایران باستان را به دین یکتاپرستی ، دانایی و خرد ورزی دعوت می کرد با مردم سراسر جهان سخن می گفت و پیامش برای نژاد خاصی نبوده است . اکنون نیز پس از هزاران سال ، هر انسانی از هر نژاد و رنگی ، با هر گویشی و در هر کشوری که زندگی می کند حق دارد که خود را پیرو دینی بداند که راستی را پیشه دارد ، با دروغ و کژاندیشی مبارزه می کند . به دنبال دانش اندوزی است و خرد را پادشاه جان باور دارد . و در پی تازه شدن و آباد ساختن جهان هستی است . 

 142.  ایا واقعیت دارد که ارباب جمشید جمشیدیان زرتشتیان را به دیانت بهایی دعوت میکرده

  ارباب جمشید نخستین نماینده زرتشتیان در مجلس ایران پس از انقلاب مشروطه بوده ویکی از افراد سرشناس هازمان ( جامعه ) زرتشتی بوده که در آن زمان به نمایندگی برگزیده شده است ، من چنین اتهامی را در جایی نخوانده ام ، اگر منبع این گزارش را بیان کنید سپاسگزار خواهم شد. 

 143.  با درود می خواستم بدانم چطور می شود دختر مسلمان با پسر زرتشتی ازدواج کند لطفا نگویید امکان ندارد چون در این دنیا غیر ممکن غیر ممکن است. با سپاس فراوان

  در ایران ، دفاتری در هر شهر و استان وجود دارد که ازدواج ها را ثبت می کند و یا طلاق را جاری می کند که مجوز خود را از اداره ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده اند و مقررات آنها حضور پسر و دختر و پدرو مادر آنان همراه با چند شاهد است و مسول دفتر خانه که اغلب روحانی است خطبه عقد را به شیوه اسلامی جاری می کند و در سند ازداواج که به آنان می دهد نوع ازدواج را اسلامی و هردو نفر را معتقد به دین اسلام ذکر می کند . برای ادیان دیگر نیز که در قانون اساسی شناخته شده هستند یعنی زرتشتی ، کلیمی و مسیحی در انجمن ها یا مراکز دینی آنها دفاتری زیرنظر روحانی دین خودشان مجوز داده شده و ازدواج های مربوط به دختران و پسران هر دینی را جداگانه ثبت می کند و به آنها بخشنامه شده است که تنها ازدواج مر بوط به پیروان دین خود را ثبت کنند . بنابراین برای زرتشتیان نیز در تهران ، یزد وکرمان دفتر های ثبت زناشویی وجود دارد که پس از اطمینان از دین پسر ودختر که باید زرتشتی باشند ، ازدواج را ثبت خواهند کرد وچنانچه یکی از آنان زرتشتی نباشد ثبت ازدواج نخواهد شد.

 144.  من بررسی کردم که مثل سایر ایرانیان اجداد من زرتشتی بوده اند و من نیز با مطالعه و اگاهی این دین را برای خود انتخاب کردم لطفا جهت شرکت در انجمن ها و مراسم دینی راهنمایی بفرمایید.

  انجمن های جامعه زرتشتیان در هر شهری که ساکن باشند توسط دولت ایران تایید می شود و افرادی که زرتشتی باشند کاندیدا می شوند و با رای گیری همکیشان خود در مدت معینی عضو آن انجمن می شوند و به امور فرهنگی ، آیینی ،آموزشی ، رفاهی و خدمت به زرتشتیان می پردازند و مراسم دینی نیز در هر شهری که برگزار می شود بایستی از آن انجمن ها اجازه بگیرید.

 145.  آیا زرتشتیان روزنامه یا نشریه ای دارند که بتوان مشترک شد ؟

  آری ، ماهنامه فروهر یکی از این نشریه ها است که صاحب امتیاز آن سازمان فروهر است برای اشتراک با شماره تلفن 02188809665 تماس بگیرید. هفته نامه نیز دارند به نام امرداد که هم اکنون دو هفته یکبار چاپ می شود و در برخی از روزنامه فروشی ها عرضه می گردد و برای اشتراک با شماره تلفن 02188325330 و31 تماس بگیرید

 146.  با درود من هر كاري مي كنم نمي توانم نيايشها و نماز ها را از حفظ كنم از طرفي بسيار علاقه مند ام زبان و خط دين دبيره را ياد بگيرم خواهشمند است مرا راهنمايي كنيد

  نماز ونیایش ها را از همین تارنما ضبط کنید و بسیار گوش دهید بیگمان با آن بیشتر آشنا خواهید شد . برای آموزش زبان و خط اوستا نوشته هایی خود آموز وجود دارد که در کتاب فروشی فروهر وجود دارد . نشانی آن را در بخش کتاب همین تارنما جستجو کنید. 

 147.  درورد ، آیا رابطه ای میان نماد فروهر و صلیب در کیش مسیحیان وجود دارد؟

  صلیب، برگرفته از نماد گردونه مهر ایرانی است که به شکل صلیب شکسته بوده و زمانی آرم ارتش آلمان بود ولی فروهر نمادی برگرفته از اندیشه های هخامنشی است که به باور های دینی آن زمان بر می گردد و تامدتی آرم ملی ایرانی بوده است .

 148.  آیا یک مسلمان میتواند در دین زرتشت جستار کند و در مراسم و جشن های آن شرکت کند

  هر کسی می تواند در هر دین و فلسفه ای که مایل باشد کنکاش کند و جستار نماید و با اجازه از افراد و یا ارگان هایی که هر مراسم سنتی وملی یا دینی را برپا می کنند در آن جشن و مراسم شرکت کند.

 149.  با درود، به باور شما، آیا هر فردی که بنیاد دین زرتشت : یكتایی اهورامزدا <.> پیامبری اشوزرتشت <.> پیروی از اَشا <.> داشتن اندیشه ، گفتار و کردارنبک <.> آزادی در گزینش راه <.>پاداش کار نیک و پاد افراه کار زشت <.>جاودانی روان <.>رستاخیز را بارور داشته باشد و به آن پایبند میتواند خود را زرتشتی بنامد؟

  بیگمان دین زرتشتی یعنی پیروی از هنجاری برگزیده که شما از آن یاد کردید . عکس آن هم باید درست باشد یعنی چنانکه زرتشتی زاده ای از این راهکار ها بی بهره باشد حق ندارد خود را پیرو فلسفه زرتشت بداند.

 150.  آیا در ایران میشه آتشکده ساخت؟

  باید تلاش کنیم تا آتشکده های باقی مانده فرسوده و ویران نگردد . اجازه ساختن آتشکده جدید پیشکش ! ایرانیان باستان ، برای تامین آتش اجاق خانه ها ، برای ارج نهادن به آتش و آب و هوا و خاک چنین بناهایی را در کنار رودخانه ها و چشمه ها ساخته بودند که پس از اسلام برخی از آنها به مسجد و امامزاده تبدیل شده که همچنان در آنجا نماز بر گزار می شود و در برخی شهر ها نیز چون حفظ نشده اند به ویرانه تبدیل شده اند ، مهمترین دلیلی که زرتشتیان آتشکده ها را همچنان نگهداری می کنند این است که نمی خواهند میراث گذشتگان را نابود کنند زیرا ماجرای کشف آتس در زندگی نیاکان روی داده و آغاز تمدن گشته است و از آنجا که قبله زرتشتیان به هنگام نیایش خداوند یکتا ، روشنایی است ، گاهی نیز در چنین نیایشگاهی به سوی نور وفروغ طبیعی آتش نماز خداوند را بر پا می دارند و همچون که حافظ شیرازی می فرماید ...ار آن به دیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد ، همیشه در دل ماست ... زرتشتیان نیز با پرستاری از آتش و آتشکده آرزو دارند تاروشنایی آتش درون خود را پیوسته فروزان نگهدارند.

 151.  درود استاد. ایا من میتونم زرتشتی بشم در حالیکه خودم چند ساله خودمو زرتشتی می دونم.

  به باور من ، زرتشتی شدنی نیست بلکه بودنی است . اگر انسان از خرد خود به خوبی بهره بگیرد وبه سوی دانایی حرکت کند و رفتاری ویژه که در بنیادهای دینی آمده را پیروی کند ، خود بخود از بینش زرتشت بهره گرفته است شاید در بعضی ادیان با غسل مخصوص ،خواندن سرودی تعیین شده یا دریافت کارت و کد ویژه ،فردی به دین دعوت می شود ولی در دین ز رتشتی ، بایستی در رفتار نیک باشیم و پیوسته بمانیم نه اینکه بشویم . شما که خود را زرتشتی می دانید چرا از من یا دیگری پرسش کرده اید.

 152.  بادرود.آيا درحكومت زرتشتيان دين و سياست از هم جدا هستند؟

  سیاست را دو گونه تعریف کرده اند . اگر ترجمه واژه سیاست به باور برخی ابر قدرت ها و حکومت ها ( دروغ ، تجاوز ، دورنگی وخیانت به حقوق ملت ها ) باشد فرهنگ وفلسفه زرتشت با آن بیگانه است . در فرهنگ واژگان سیاست را چنین معنی کرده اند ، سیاست ( گزینش بهترین وساده ترین راه برای رسیدن به هدف ) و اگر هدف نیکو تعریف شود و در حکومتی آزادی انسان ها و دموکراسی در تمام موارد زندگی هدف اصلی باشد دین با سیاست یکی خواهد بود. 

 153.  با درود و خسته نباشيد خدمت شما آيا در تهران نيايشگاهى براى زرتشتيان وجود دارد و اگر وجود دارد در کجاست؟

  در خیابان میرزا کوچک خان واقع در خیابان جمهوری ، پل حافظ ، پلاک 6 آدریان تهران وجود دارد همچنین در فلکه دوم تهرانپارس ، مجتمع رستم باغ و در خیابان جشنواره مجموعه فرهنگی مارکار ، نیایشگاه وآدریان وجود دارد و در خیابان ولیعصر ، منیریه ، کوچه ژیان پناه نیز یکی از نیایشگاه های قدیمی وجود دارد .

 154.  آیا در آیین زرتشت نیز درست مثل اسلام و یهودیت الزامی برای ختنه مردان وجود دارد؟

  خیر ، آنچه مربوط به بهداشت فردی و گروهی انسان است و یا ایجاد تغییراتی در بدن باشد مانند سوراخ کردن گوش، عینک زدن برچشم ، بلند کردن ناخن وگیسو ، کوتاه کردن موی سر یا داشتن موی صورت مردان و... به دانش زمان و خرد جمعی واگذار شده است و دین زرتشت در چنین مواردی اجبار یا الزامی قایل نشده است .

 155.  با درود نوروز بر شما مبارک باد بيامبر بزرگوار زرتشت جندمين بيامبر در جهان است؟جرا در مجالس و محافل در بين نامهاى بيامبران و دينشان نامى از اين بيامبر كرامى و دينش برده نميشود؟مثلا به هنكام اذان ظهر در راديو نام بيامبرانى كه به كونه اى بنيانكذار دينى بوده اند برده مى شود به غير از بيامبر كرامى زرتشت

  درود جشن نوروز بر شما نیز خجسته باد ، زرتشت نخستین پیام آوری است که به وجود خداوند یکتا در هستی پی برد و او را اهورامزدا نامید یعنی دانای بزرگ هستی بخش که صفتی برای پروردگار است . او این خداوند یکتا را به مردم جهان معرفی کرد و پس از آن پیامبرانی خود را فرستاده خداوند بیان کردند. کم لطفی است که در محافل و مجالس از پیام آور ایرانی نامی برده نمی شود یک ضرب المثل آلمانی می گوید ( پیامبران در زادگاه خویش غریبند ) و بیگمان برای زرتشت در زادگاهش سرزمین ایران این ضرب المثل روی داده است . 

 156.  با درود آیا در دین زرتشت توبه هم وجود دارد ؟ و بعد از توبه کردن همه ی گناهان پاک می شود ؟

  خیر ، به شکلی که در برخی ادیان توبه وجود دارد و روحانی آن مکتب با گرفتن اعتراف از شخص گناهکار ،گناهان او را می بخشد ویا اینکه با ریختن آب توبه بر سر افراد گناهانش را پاک می کنند وجود ندارد . در فلسفه زرتشت هر کار ناشایستی که اانسان انجام می دهد در صدی از حجم هویت فردی اورا تشکیل خواهد داد و همانند کفه ای از ترازو بار گناه او سنگین تر می شود و همین شخص در هر زمانی فرصت دارد تا با اراده واختیار خویش و با انجام کارهایی شایسته ونیک کفه ترازوی دیگراخلاقی خود را میزان کند وگناه خود را ناپدید سازد سپس می تواند با انجام بسیاری از کارهای نیک و پیوستن به نیکوکاران، نه تنها گناهش را با اراده خویش ببخشد بلکه همین گناهکار با نیکوکاری خود از نیکان روزگار گردد واین امیدواری برای همه وجود دارد ، پس نیازی به توبه برای بخشودگی نخواهد داشت . البته در زمان ساسانی بخشی به اوستا افزوده شد که پتت pateth یعنی پشیمانی نام گرفت و به مواردی رفتاری در آن اشاره شده است که کارهای ناشایست نام دارد و هرکس با سرودن آن بر خود پیمان می بندد که چنین کارهای ناشایستی را انجام ندهد و چنانچه پیش از این از او سر زده است پشیمان شده وتکرار نخواهد کرد.

 157.  با سلام،روز خوش آيا من كه يك فرد مسلمان هستم مي توانم در جشنهاى زرتشتي ها حاضر شوم لطفا راهنمایى كنيد

  درود بر شما ، زرتشتیان جشن های گوناگونی در گذر یک سال خورشیدی برپا می دارند که برخی ار این جشن ها جنبه ملی دارد که از دیرباز تا کنون پاسداری شده است وچند نمونه از این جشن ها به صورت فراگیر در آمده که همه ایرانیان آن را بر گزار می کنند ماننذ جشن نوروز ، روز سیزده نوروز ، شب چله و... وبرخی دیگر نیز جنبه ملی دارد که باید ایرانیان به ویژه جوانان این سرزمین با فلسفه وچگونگی برپایی آین جشن ها نیز آشنا شده وهمچون نوروز و... خودشان بر گزار گننده جشن ها باشند مانند جشن تیرگان یا آبریزان که از روز دهم ماه تیر به یاد حماسه آرش کمانگیر برگزار میشود - جشن مهرگان که شانزدهمین روز ماه مهر است .به یاد پیروزی فریدون بر ضحاک تازی انجام می شود - جشن سده که سالروز مهار شدن آتش است ودر اختیار در آمدن این پدیده با ارزش توسط نیاکان فر هیخته ایرانی وجشن اسفندگان که روز پاسداری از بانوان ومادران است به هر روی شرکت شما در جشن هایی که زرتشتیان نیز بر گزار می کنند با اجازه انجمن زرتشتیان هر شهری که در آن زندگی می کنید آزاد است

 158.  چگونه میتونم زرتشتی باشم از کجا باید شروع کنم. در کرج کانونی برای اشنایی با زرتشتیان وجود ندارد ؟

  پیش از این نیز اشاره شده است که هر کس با پیوستن به ویژگی های رفتاری وعرفانی واخلاقی درست وهماهنگ با خردورزی وباورداشتن به آزادی ، شادی ، راستی ، خدمت به دیگران ، دانش اندوزی، فروتنی ، نوگرایی و...نداشتن خصلت های ناپسندی همچون خشم ، کینه ، حسادت ، خود پسندی ،دورویی ،ناراستی و... مبارزه مداوم در زندگی با رفتارهایی مانند نابرابری ، کژاندیشی ، بد گفتاری ، چاپلوسی ، دشمن درونی و... خود را پیرو بینش زرتشت نیز بداند . در کرج بخش عظیمیه ، خیابان اقاقیا ، کوچه نیلوفر ، انجمن ونیایشگاه زرتشتیان وجود دارد که شایسته است پاسخگوی مراجعه کنندگان باشد. 

 159.  با درود در این زمان که جوانان به زرتشتی شدن علاقه خاصی پیدا کرده اند چرا از طرف موبدان یاری نمی گردند

  زرتشتی شدن نیاز به یاری کسی ندارد ، چنانچه به پاسخی که برای پرسش های پیش داده شده نگاه کنیم درمی یابیم که زرتشت ، پیروان خود را در چارچوبی اخلاقی می خواهد که هر انسان به دانا شدن بیندیشد ، خرد ورزی را پیشه کند ، در گزینش راه زندگی آزاد باشد ، راستی پیشه کند ودر برانداختن دروغ بکوشد، سازنده باشد وبه دنبال شاد کردن زندگی خود ودیگران بر آید و...هر کس خودش می تواند به آنچه دوست دارد اندیشه کند.

 160.  با تشکر من نوجوانی زرتشتی هستم ایا ما باید نبر را نگهداریم اشوزرتشت در این مورد چه فرموده اند من به جهان اخرت اعتقاد ندارم بهشت و جهنم در این دنیا بر سر ادمها میاید خداوند بزرگ در این دنیا هر کاری می خواهد می کند

  به یاد داشتن روزهای نبر ونخوردن گوشت در این 4 روز ، پیمان داشتن به باور سنتی است که امتیاز آن داشتن راده ای ویژه فردی است ، به یاد سپردن نام روزهای ماه است ، و با نخوردن گوشت در چند روز از ماه ، پرهیز از بیماری هایی است که با خوردن گوشت زیاد به وجود می آید و پیروی از آن یک پیمان فردی و اخلاقی است

 161.   روز خوش ، با اشاره به اينكه در دين زرتشت قربانی كردن گناه است زرتشتيان به چه روشى از گوشت حيوانات يا غيره استفاده مى كنند

  قربانی کردن با خوردن گوشت تفاوت دارد ، از زمانی که انسان گوشت خوردن را نیز آموخت و با کشتن حیوانات ، از گوشت آنها برای سیر شدن خود استفاده کرد هزاره ها می گذرد و انسان با توجه به مکان زندگی خود وباور سنتی ودینی و قومی خویش به شکل های گوناگون از حیوانات وگوشتشان استفاده کرده است برای برخی ادیان خوردن گوشت چند حیوان حرام است در حالیکه خوردن گوشت سگ و میمون و... برای برخی ملت ها از غذاهای لذیذ می باشد. به هر روی دین زرتشت روا نمی دارد که انسان برای شادمانی خود ویا رسیدن به هدفی خاص و یا نشان دادن قدرت خود ویا خشنود کردن خداوند یا... حیوانی را قربانی کند وبرای باور خود جشن بگیرد. ولی چون دانش جهانی خوردن گوشت را ناروا نمی داند از آن به عنوان نوعی غذا بهره می گیرد . 

 162.  با درود فراوان خدمت استاد آیا در گاتها به این نکته سفارش شده که اهورا مزدا نیاز به واسطه نداردپس ایاوجود آذر بان و موبد و .... درست است و اینکه هرکس خود باید مسئول کارهای خود باشد

  با توجه به ژرف اندیشی شما ، پروردگار نیازی به واسطه ودلال ندارد . افرادی که چیزی بیشتر از دیگران می دانند به خود حق م یدهند تا راهنمای شاگردان خود باشند.

 163.  آيا كساني هستند كه براي منافع خود به اين آيين روي بياورند؟17 ساله از شيراز

  فکر نمی کنم ÷یوستن به آیین راستی غیر از رسیدن به آرامش وراه بهتر زیستن همراه با خردورزی نتیجه دیگری داشته باشد اگر منظور شما منافع مادی است ، دین زرتشت به کسی جایزه نمی دهد والتماس هم نمی کند که کسی به آن روی آورد.

 164.  ختودت به چه معنی هست « اهریمن تنهاگیتی را که کیومرث باشد نابود کرد سپس کیومرث به گونه خواهر و برادری شد و به ناممشی و مشیانه به زمین بازگشت و سنت ختودت بجای اورد و نسل بشر در گیتی پدیدار گشت » وندیداد 2 / 975 نیز دادستان دینیک 37 /82 .84 65 /7 +بند هشن 15 /24 +روايت دارابهرمزد 1/259 و 260 «و سرانجام اهورا مزدا خود در حضور زرتشت سنت ختودت به جای اورد و برای بندگان مقرر داشت، و در برابر شگفتی و اعتراض زرتشت ، به او فهماند که در این سنت فایدتی بس بزرگ و مهم است که طهارت خون و نژاد و نسل شامل میشود ازاینرو ثوابی بی حساب دارد » وندیداد 2/938 و939 کتاب روایت پهلوی + رساله امیداشهوهیشتان . لطفا جواب بدبد من به دین زرتشتی علاقه ی خواصی دارم این ابهامات رو رفع کنید « ارت دختر اهورامزدا ، خواهر امشاسپندان است» یشتها 2/187/2 « ای ارت ! پدر تو اهورا مزدا .. مادر تو است سپندارمذ ، برادران تو هستند سروش ، رشن و مهر » یشتها 2/190 /16

  دوست گرامی ، نوشته وندیداد مربوط به اندیشه ها و باورهای استوره ای وکهن ابران است که برخی از آنها گویای نگاه ژرف ایرانیان باستان به بهداشت ودفع مردار و حقوق انسان است وگاهی در آن به مواردی اشاره می کند که هیچ رابطه ای به بینش یکتاپرستی زرتشت آریایی ندارد زبرا قرن ها پیش از یکتاپرستی زرتشتی بوده است . برخی نوشته های پهلوی مانند امید اشه وهیشته نیز که چند سده پس از حمله اعراب به ایران گرد آمده است ، بیگمان دیدگاه زرتشت نیست بلکه برای تخریب جایگاه یکتاپرستی ایرانیان و شاید به دستور حکومت های متعصب اولیه پس از ساسانیان در ایران نگاشته شده است. بیگمان در افکار اقوام اعراب جاهلیت وبادیه نشین نیز افکار ورفتار هایی ناشایست شکل گرفته که اکنون به زبان عربی موجود است ولی ربطی به ادیان الهی سامی ندارد و نباید از نگاه استوره های نادرست اقوام اولیه عرب ، ادیان الهی را به زیر سوال ببریم !

 165.  با سلام میخواستم سوال کنم اکر بخواهم زرتشتی شوم باید چه کار کنم

  به باور من و با توجه به بینش پیام آور آریایی ، زرتشتی، شدنی نیست که کسی بخواهد بشود . بلکه زرتشتی بودنی است به زبانی ساده تر من که زرتشتی زاده ام تا زمانی می توانم ادعا کنم پیرو دین زرتشتم که از خرد رسا بهره بگیرم و ازاندیشه نیک پیروی کنم ، گفتارم بر پایه خردمندی باشد ، کردارم سازنده وسود رسان باشد تا جها ن هستی را شاد و آباد سازد .باید از دروغ بیزار یوده ودر گسترش را ستی بکوشم ، بایستی دانش اندوزم ودانایی را فراگیر کنم و... ، پس مثل برخی ادیان نمی توان با غسل ویژه و یا خواندن سرودی مخصوص به این دین در آمد وپس از آن هر کار ناشایستی که در شان وجایگاه انسانی نیست را انجام داد . هرکس می تواند اراده کند تا در چارچوبی ویژه که در پایه های بنیادی این دین آمده زندگی کند وخود را یاور آیین راستی وخرد بداند. 

 166.  با درود بی کران بر استاد گرامی اگر دانش امروزی یکی از اندیشه های دین زرتشتی را رد کند تکلیف چیست؟ مثلا به وجود امدن انسان که در دین زرتشت نخستین انسان کیومرث است. وای دانش امروزی چیز دیگری میگوید.

  زرتشت چیزی را در باره دانش پاسخ نداده است که دانش امروزی آن را رد کند ، نخستین انسان از نظر ادبیات پهلوی ودر نوشته هایی مانند بندهش کیومرث آمده و به صورت استوره است که در بسیاری از ادیان وجود دارد وهرگاه دانش چیز دیگری را ثابت کند بیگمان پذیرفته خواهد شد.

 167.  درود بر شما.به تازگی عده ای از دشمنان ایران و دین کهن ایرانی دست به این سفسطه زده اند که چون به گفته رویدادنگاران یونانی کمبوجیه با خواهرش ازدواج کرد پس ازدواج با محارم در دین زرتشت مجاز است! لطفا در این مورد توضیح بدهید. با سپاس جاوید ایران

  به گفته شما این ها سفسطه ای بیش نیست اگر کمبوجیه چنین کاری کرده باشد چه ربطی به دبن زرتشت دارد آبا در یونان و مصر باستان و اعراب زمان جاهلیت چنین رویدادهایی در جامعه بدوی انسانی نبوده است !؟

 168.  سلام و خسته نباشید من میخواستم بپرسم آیا اسم جاوید اسمی کاملا پارسی است و یا اینکه تازی شده مثلا ژاوید بوده و چون تازی ها ژ ندارن شده جاوید و یا ...

  در زبان پهلوی و پارسی کهن حرف ج هم داشته ایم مانند جوان، گجسته ولی در زبان عربی گ به ج تبدیل شده مانند نرگس که نرجس شده و یا آذربایگان که به آذربایجان تبدیل شده است. 

 169.  ایا این نظریه که میگویندالفبای فارسی کنونی برگرفته از الفبای عربی بعد از حمله اعراب بوجود امده درست است؟

  به باور بسیاری از پژوهشگران در این باره خط عربی برگرفته و شکل یافته از خط پهلوی ساسانی است.

 170.  موبد گرامی روز خوش ایا کورش کبیر زرتشتی بوده است؟ با توجه به این که کتیبه کورش به خط میخی است پس از چه زمانی خط دین دبیره به وجود امده است؟

  کورش در جایی به دین خود اشاره نکرده است ولی از آنجا که دین و پیام زرتشت با حکومت هخامنشی در سراسر ایران گسترش می یافت و کورش نیز در لوح معروف حقوق بشر خود و همچنین در کتیبه هایی که به یادگار مانده است هماهنگ با بینش زرتشت به زندگی و رفتار با دیگران پرداخته است، بسیاری ازپژوهشگران باور دارند که کورش نیز هم اندیشه را بینش اشوزرتشت بوده است.

 171.  برای دسترسی به اطلاعات دقیق از اصطلاحات و همچنین احکام دین زیبای زرتشتی برای یک غیر زرتشتی چه کتابی را معرفی می کنید ؟ با سپاس

  نشانی مراکز فروش کتاب را در بخش کتاب ها از همین تارنگار برگیرید. کتاب های معرفی شده نیز مفید می باشند. 

 172.  آيا دليل فروپاشي دولت ساسانيان موبدان زرتشتي بودند يا پادشاهان ساساني؟

  انگیزه های گوناگونی در زمان ساسانی وجود داشت تا ایرانیان از لشکر اعراب شکست خوردند از جمله: خشکسالی پیاپی در ایران، فقر و بیکاری مردم، فاصله طبقاتی در جامعه، آمیختگی دین با حکومت، کمرنگ شدن پیروی از پیام راستین اشو زرتشت، خود خواهی برخی از پادشاهان ساسانی و...

 173.  درود آقاي نيكنام سوال من درباره گوي بالدار و فروهر هست . تا آنجاييكه اطلاع دارم عده اي از زرتشتيان گرامي گوي بالدار را با نام فروهر به آيين زرتشتي نسبت مي دهند ، آيا شما هم اين نظر را قبول داريد ؟ عده اي هم گوي بالدار را با نام فروهر قبول ندارند و آنرا نشان شاهنشاهي هخامنشي مي دانند .

  در باور سنتی زرتشتیان، انسان از 4 بخش تشکیل شده که 2 بخش آن مادی است (تن و جان) و دو بخش دیگر مینوی (روان و فروهر) فروهر در اوستا به گونۀ فروشی آمده و نیرویی است اهورایی است که از آغاز زاده شدن در نهاد هر فرد به امانت گذاشته می شود (روح القدَُس) پس دارای شکل و قیافه نیست. فروهر دیگری نیز داریم که شما آن را گوی بالدار نامیده اید، این نگاره ای است که در زمان هخامنشی به صورت آرم ملی در آمده و برگرفته از باور های مردم آن زمان است و شکل آن در سنگ نگاره های معماری باستانی ایران وجود دارد. 

 174.  چرا روز مرگ مانی نزد پیروانش روز جشن و شادی بوده ؟

  در فرهنگ کهن این سرزمین، مرگ جسم پایان زندگی نیست و آغازی است برای زندگی مینوی و گامی برتر برای نزدیک شدن به خداوند و شرکت در آزمون اهورایی است بنابر این ایرانیان به هنگام کوچ درگذشتگان خود به جهان مینوی، سوگواری نمی کردند و غمگین نبودند چون نزدیک شدن به خداوند را باشکوه و با ارزش می دانستند.

 175.  نوروز مبارک ، ریشه رنگ سفید در لباسهای دین زرتشت چیست؟

  ایرانیان باستان برای رسیدن به پاکی ارزش ویژه ای قایل بودند و از ناپاکی دوری می کردند و رنگ سپید را نماد پاکیزگی می دانستند، در پوشش های خویش از نوزادی تا سدره پوشی و اروسی و نماژ خوانی و کوچ به جهان مینوی همه از رنگ سپید بهره می گرفتند تا چنانچه ناپاکی در آن باشد نمایان گردد و به پاکی گراید. 

 176.  چگون می توان به آیین زرتشت گروید؟

  گرویدن به آیین زرتشتی یعنی بهره گرفتن از ابزار خردمندی، پیروی از راستی از اندیشه و گفتار و کردار و تلاش برای برانداختن کژ اندیشی و شرکت در سازندگی و پیشرفت جهان هستی با کوشش پیگیر به دور از خرافه پرستی و مهر بانی با هر موجودی به ویژه دیگر انسان ها در سراسر جهان و بیزاری از کینه ، خشم ، دروغ و دیگر خصلت هایی که زن و مرد را از هنجار هستی دور می سازد.

 177.  من مسلمانم اما دوست دارم به روش زرتشتیان و به زبان مادری ام نماز بخوانم.می توانید به من بیاموزید لطفا؟

  نماز در زبان پهلوی به گونۀ نماژ آمده که همان واژۀ نمنگها در اوستا است و در فرهنگ عربی به صورت صلاة در آمده است. نیایش کردن و نماز خواندن در فرهنگ زرتشتی برای خود سازی و درک شکوه آفرینش است تا انسان خود را با هنجار هستی یعنی راستی هماهنگ سازد، در فلسفه نماژ کردار نیک ، کلام اثر بخش و اندیشه کردن پیرامون هنجار راستی از انواع نیایش ها است پس به هر زبانی باشد نیکو است. هر کس به زبانی صفت و وصف تو گوید/بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه نیایش های اوستایی را نیز می توانید از روی همین تارنگار بشنوید. 

 178.  آیا مراسم چهارشنبه سوری بعد از حمله اعراب وارد ایران شده و ارتباطی با آیین زرتشت ندارد؟

  چهار شنبه سوری تغییر شکل یافته جشن آتش افروزی پایان سال است که از دیرباز تا اکنون زرتشتیان آن را برپا می دارند. در سنت های زرتشتی 5 روز مانده به پایان هر سال، آیین گهنبار پنجه برگزار می شود که ایرانیان با بر افروختن آتش به استقبال روان و فروهر درگذشتگان می روند و پس از تحویل سال نو نیز این آتش افروزی را در بلندی ها و پشت بام ها دارند تا از مهمانان ویژه باور سنتی خود بدرقه کرده باشند. در برخی از حکومت های نخستین پس از اسلام در ایران بر اثر تعصب موجود اجازه آتش افروزی پایان سال به همۀ ایرانیان داده نشد بنابرین به صورت چهارشنبه سوری تغییر شکل یافت. 

 179.  با تشكر با در نظر گرفتن اين مطلب كه دين زرتشت را دين تحريف شد ه اي مي دانيم چگونه به سنديت پاسخ هايتان مي توان اطمينان داشت؟

  چرا باید کسی به خود اجازه دهد که دین دیگری را تحریف شده بداند! اگر چنین است این اجازه را به دیگران نیز بدهیم تا برای هر مکتبی اظهار نظر کنند، چون تاریخ ادیان بسیار پیچیده و قابل بررسی و نقد است. پس بهتر است به آنچه می گوییم باور داشته باشیم و آنچه را باور داریم در پیام پیامبران جستجو کنیم. سند ما گات ها، پیام اندیشه بر انگیز(مانتره) زرتشت است و در کنار آن به سنت ها و آیین هایی که برگرفته از اقوام ایرانی در گذر چند هزار ساله است و نمونه های حماسی و آیینی آن در بخش های اوستا آمده است افتخار می کنیم و پاسخگوی فلسفه برگزاری هر سنت و آیین و جشنی هستیم که از دیرباز تا اکنون آن را پاسداری کرده ایم. 

 180.  در یکی کتاب های جلال آل احمد از ترکاندن انار در پشت سر مرده هنگام حمل او صحبت شده . آیا حقیقت دارد ؟ به چه علت ؟

  خیر، چنین رسمی را در سنت زرتشتیان نشنیده ام.

 181.  ايا كسي كه مسلمان به دنيا امده است ميتواند با شما هم كيش شود؟

  این پرسش را از مراجع محترم اسلامی فتوا بگیرید ولی ما به کسی همکیش می گوییم که کیش او مهر و دوستی، راستی و پاکی، نیکی و شادی، آبادی و سازندگی، تلاش و پویایی و گسترش دهنده راستی باشد و بکوشد تا کژ اندیشی و ناهنجاری را در هازمان (جامعه) انسانی ریشه کن سازد.

 182.  آیا در دین زرتشت ازدواج خواهر و برادر با هم وجود داشته و یا دارد؟

  خیر، این یکی از تهمت های 3 گانه ای است که نابخردان و دشمنان فرهنگ و تمدن این سرزمین از جمله یونانیان و پس از آن اعراب با یورش خود به ما ایرانیان نسبت دادند تا انگیزه خود را در حمله به ایران مثبت جلوه دهند. در هات 53 از گاتها ، زرتشت سفارش می کند تا دخترش پوروچیستا با جاماسب که فردی بیگانه است ولی به دانایی او پی برده است ازدواج کند.اگر ازدواج با محارم درست بود لابد زرتشت برای خود و فرزندانش آن را گوشزد می کرد! 

 183.  نظر دين زرتشت درباره ازدواج غيرزرتشتي با زرتشتي چيست؟

  هنگامی که دین زرتشت از آغاز گسترش یافت، غیر زرتشتی به کسی گفته می شد که پیرو آیین یکتا پرستی ( مزدایی) نبود و از آیین راستی پیروی نمی کرد ولی اکنون برداشت دیگری شده است. در پیام زرتشت هر انسانی باید با دانایی و خرد هم نشین خود را همانند خویش و از پیروان راستی برگزیند. همنشین تو از تو به باید/ تا تو را عقل و دین بیفزاید. 

 184.  ازدواج یک زرتشتی با غير زرتشتي از نظر شما درست است؟

  در صورتی درست است که قوانین مربوط به کشوری که در آن زندگی می کنیم اجازه دهد که هر فردی به دین و آیین مورد علاقه خود بماند و نیازی به تغییر دین و اندیشه و آیین او همراه با ازدواج نباشد.

 185.  آیا حیوان غیر سودمند هم در دنیا یافت می شود؟اگر پاسختان اریست پس آیا خداوند انها را بیهوده افریده است؟

  خیر، در بینش زرتشت جهان و آنچه در آن یافت می شود بر پایۀ دانایی خداوند آفریده شده و همه نیک می باشند. انسان از روزگاران کهن به تدریج برخی از حیوانات را در کنار خود اهلی کرده و از آنان سود برده است (حیوانات سود مند) که در ادبیات حماسی خود نیز از آنان بیشتر یاد کرده است و با دانش تجربی امروز، اثر نیک دیگر موجودات به ویژه حشرات نیز کشف شده است. 

 186.  آیا ازدواج موقت در دین زرتشت وجود دارد واگر وجود دارد چگونه است؟

  خیر، زناشویی به صورت موقت در سنت زرتشتیان وجود نداشته و ندارد.

 187.  چگونه ميتوان خط اوستايي را آموخت؟کتابي وجود دارد؟

  خط اوستایی ( دین دبیره) بسیار ساده است و آموختن آن را در کلاس های انجمن های زرتشتیان می توان آموخت و یا به کتاب خود آموز زبان اوستایی که توسط انتشارات فروهر چاپ شده است مراجعه کرد.

 188.  بنده چند سالیست که میخواهم به دین اجدادم بازگردم مرا چگونه رهنمون میسازید؟

  دین اجدادی شما آیین راستی و خردمندی است نیازی نیست که کسی بازگردد، کافی است که همچنان با هر نوع نگرشی به دین، از خردمندی بهره برگیرد و دانایی را پیشه سازد و در گسترش راستی بکوشد این نوع بازگشت اخلاقی و رفتاری همان است که مولانا نیز به آن اشاره می کند: هر کسی کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش 

 189.  آیا نوشیدن مشروبات الکلی در آیین زرتشت آزاد است؟ لطفا به استناد گاتا ها توضیح دهید؟

  گاتها پیام جاودانه اشوزرتشت است که به اخلاق نیکو و خردمندانه انسان ها اشاره می کند، در این فلسفه آنچه انسان را از هنجار راستی دور می سازد و جان و روان ما را آزرده می سازد، ناشایست است. پیام زرتشت امر نمی کند و دستور نمی دهد تنها انتظار دارد که انسان با توجه به خرد خود و دانش زمان از آنچه به تن و روان او آسیب نمی رساند بهره بگیرد. 

 190.  آیا حقیقت دارد که زرتشتیان خانه های خود را رو به سوی شمال نمی سازند؟ و چرایی آن هم این است که مازندران را به واسطه وجود دیو نحس می دانند؟

  در داستان و حماسه های کهن ایرانی به هجوم و یورش افرادی از سوی شمال (مرز جغرافیایی زمان هخامنشی و قبل از آن) انجام شده که آنها انیرانی (غیر ایرانی) بوده اند و این رویداد های تاریخی یا حماسی آنچنان در یاد و باور ایرانیان قدیم باقی مانده بود که خانه ها را به شکلی بسازند تا از هجوم دیوان (بدکاران) از سوی شمال کشور (نه استان مازندران) در امان بماند. فردوسی در مورد دیوان می فرماید: تو مر دیو را مردم بد شناس/ کسی کو ندارد به یزدان سپاس 

 191.  آیا در زمان حافظ در شیراز آتشکده وجود داشته است؟ آیا در زمان حافظ در شیراز زرتشتی وجود داشته است؟

  پس از کشف و مهار شدن آتش در ایران، و زمانی که هنوز پیام آور یکتا پرستی در ایران(زرتشت) زاده نشده بود آتشکده ها بنا شدند در هر جایی که زندگی مردم جاری بود آتش در مکانی نگهداری می شد تا اجاق های خانه ها از آن یاری بگیرند نه تنها در زمان حافظ بلکه هم اکنون نیز آتشکده هایی در شهر های ایران برقرار است و یا بازمانده هایی از بنای باستانی آنها در بیشتر شهر ها وجود دارد.آتشکده کاریان فارس در فیروز آباد قدمتی بیش از 1500 سال دارد. بیگمان در زمان حافظ به هنوز زرتشتیانی در شیراز زندگی می کرده اند.

 192.  غير زرتشتي چگونه ميتوانددرخدمت ايين پاك زرتشتي قرار گيردباتوجه به وضع موجود؟

  نمی دانم منظور شما از وضع موجود چیست.اشکال ما این است که زرتشتی را کسی می دانیم که از پدر و مادر زرتشتی زاده شده است و غیر زرتشتی کسی است که پدر یا مادر او زرتشتی نبوده اند. اگر به فلسفه پیام زرتشت،ژرف اندیشی کنیم، مزدایی(پیرو زرتشت) کسی است که از خرد خود به خوبی بهره می گیرد-- به سوی دانایی گام بر می دارد-- دراندیشۀ هماهنگ شدن با هنجار راستی(اشا) است و در آباد ساختن زندگی و جهان هستی شرکت می کند-- او یار اهورامزدا( خدای یکتا) بوده و تلاش می کند تن، جان و روان خود را پاک بدارد و هدفی جز رسیدن به نور حقیقت پیش روی خود نداشته باشد. 

 193.  لغت زرتشت درست می باشد یا زردشت ؟

  هر دو درست است زیرا پیامبر در واژه اوستایی(دین دبیره) زرت اوشتره ، آمده که ت آن به صورت th انگلیسی گفته می شود. زرتشت در گفتمان امروزی رواج بیشتری یافته است. 

 194.  ایین زندگی در دین زرتشت را مفصل شرح دهید یا منبعی غنی را معرفی نمایید؟

  آیین زندگی یعنی برخورداری از نعمت های فراوانی که برای انسان آفریده شده است و برخورداری از خرد تا رسیدن به دانایی و گسترش آیین راستی و هماهنگ شدن با هنجار هستی(اشا) در زندگی. از پیام اشوزرتشت چنین برداشت می کنیم که انسان موجودی مقدس است و دارای اندیشه و خرد پس برای آباد سازی و افزایش شادی و بهر گیری از آنها به جهان مادی می آید که پس از ماموریت به سوی روشنایی باز خواهد گشت. 

 195.  روان بدکردار تا چه زمانی در دوزخ می ماند؟

  دوزخ در پیام زرتشت محلی نیست که از قبل توسط کسی و یا خداوند ساخته شده باشد و آماده برای پذیرش روان انسان بد کار باشد بلکه در باور سنتی زرتشتیان حالتی است که شخص کژ اندیش و بد کردار در گذر زندگی مادی برای روان خودش فراهم می کند که آن عذاب وجدان است.دوزخ در اوستا به صورت(دروجو دمانه) یعنی سرای دروغ کاران بیان شده است و شاید نسبت به میزان کار هایی که یک بد کردار انجام می دهد روان او در هنگام پویایی در کالبدش و پس از مرگ جسم از عذابی برخوردار خواهد شد آمده است که این حالت دیر پا خواهد بود ولی همیشگی نیست.

 196.  آيا افرادهاي از اديانهاي ديگر را ميتوانيم به دين زرتشتي راهنماي كنيم و آنها را سدره پوش كنيم مثل هند پاكستان روسيه كانادا استراليا يا اينكه بايد منتظر سيوشيانت باشيم.

  از پیام زرتشت در گاتاها چنین بر می آید که انسانی که به نیک اندیشی روی می آورد، خویشکاری(وظیفه) دارد تا گمراهان و کژ اندیشان را به راه اشویی سفارش کنند و این یعنی پذیرش دیگران به آیین راستی و در برخی از کشورها که محدودیتی برای ادیان وجود ندارد این کار شدنی است.

 197.  حجاب در دين زرتشتي و باستاني چگو نه بوده است؟

  حجاب یک واژه پارسی نیست،زنان و مردان در ایران باستان با گزارشی که در شاهنامه فردوسی آمده است از دیرباز با پوشش بدن بوده اند تا از حیوانات برهنه متفاوت باشند، این پوشش نسبت به وضع جغرافیایی و آب و هوا دارای ویژگی های پایداری انسان در برابر گرما و سرما داشت ولی دو انگیزه در آن وجود داشت:1- پوشش زن و مرد ایرانی از رنگ های شاد و هماهنگ با رنگ های طبیعت بود و رنگ های تیره در آن یافت نمی شد چون باور داشتند سوگ افزا خواهد بود.2-در همه پوشش ها دستان زن و مرد برای انجام کار ها به ویژه برای کشاورزی آزاد بود، نمونه پوشش ها را در اقوام لر، کرد، بلوچ، گیلکی و... می توان یافت.

 198.  فلسفه زرتشت و زرتشتیان در مورد آب چه میباشد؟

  آب نیز در ایران باستان از عناصر چهار گانه با ارزش بوده است چون زندگی انسان به آن بستگی داشته است. ایزد بانو آناهیتا، نگهبان آب های پاک و بالنده بوده که آبان یشت نیز که از سرود های حماسی اوستا است برای پایداری، افزونی و پاک ماندن آب ها سروده شده و ایرانیان به هنگام ورود به نیایشگاه های آناهیتا( یادگار آن درکنگاور کرمانشاه و بیشاپور کازرون) آن را می سرودند. 

 199.  فلسفه آتش دردین زرتشت چیست وآیا درگاتها به آن اشاره شده است ؟

  آتش یکی از پدیده هایی است که از زمانی که کشف شد تا امروز انسان به آن نیاز فراوان دارد به همین انگیزه دارای احترام ویژه ای است.ایرانیان از روزگار باستان در کنار سه عنصر دیگر آب، خاک و هوا، آتش را نیز گرامی می داشتند به ویژه اینکه آتش را همچون موجود زنده ای می دانند که باید از او پرستاری کرد تا خاموش نگردد. آتش به اکسیژن، خوراک و شرایط ویژه نیاز دارد و کسانی که چوب یا سوخت به آتش می رسانند وهوا را از آن نمی گیرند از آتش پرستاری می کنند. در گاتاها از آتش به نام پرتوی از خداوند یاد شده است و یادآوری کرده است که انسان این روشنایی و گردش را در حضور خود استوار سازند. 

 200.  در باره گاه شمارهای زرتشتیان پیش و پس از اسلام(تاریخ یزدگردی) ومبدا آنها توضیح فرمایید.

  گاه شماری کنونی زرتشتیان دارای 12 ماه سی روزه است که هر روز نام ویژه ای دارد و یک گاه 5 روزه نیز در پایان سال وجود دارد که با هم 365 روز خواهد شد و هر 4 یال یکبار نیز با جمع شدن 6ساعت های اضافی گاه آخر سال 6 روزه خواهد شد ( کبیسه ) پیش از اسلام از جمع 6 ساعت ها در هر 120 سال یک ماه را اضافی می دانستند و آن را جشن می گرفتند تا روز وسال دوباره به اول فروردین برگردد . مبدا تاریخ یزد گردی که اکنون کاربرد کمی دارد به پادشاهی رسیدن آخرین شاهزاده ایرانی یزدگرد سوم بود که آغاز سال شد.

 201.  علت تقدس دماوند براي زرتشتيان چيست؟ آيا به جز داستان هاي اساطيري علت ديگري (حقيقي) دارد؟ با تشكر

  کوه دماوند در استوره های ایرانی به ویژه در حماسه های شاهنامه فردوسی مکان به بند آوردن ضحاک تازی به همت مردم ایران و توسط فریدون بوده است.وبه دلیل آتشفشانی بودن آن واینکه دماوند بلند وباشکوه ترین قله ایران است پیوسته مورد احترام ویژه ایرانیان بوده و دلیل دیگری نباید داشته باشد .

 202.  در فرهنگ زرتشتی چه روزی روز پدر نام دارد؟

  روز ویژه ای وجود نداشته است ، زنده یاد موبد رستم شهزادی به دلیل نقش وهومن (نیک اندیشی ) در شیوه رفتار مردان ، روز جشن بهمن گان را پیشنهاد داده اند . اکنون با همه پرسی می توان زاد روز اشو زرتشت ( ششم فروردین) را نیز به انگیزه پاسداری از بینش پدر تاریخ یکتاپرستی مردم جهان ،آیین راستی وخرد ورزی به عنوان روز پدر به همگان پیشنهاد کرد چون از یکسو این روز " هوذرو " نام دارد یعنی اینکه هفتاد و دو رویداد تاریخی و نیک در این روز جشن گرفته می شود که یکی از آنها جا دارد بزرگداشت پدران باشد و از سوی دیگر چه کسی را در تاریخ ایران غیر از زرتشت می توان شناخت که چون پدری مهر بان ، با سخنان گهر بار خود ، فر زندان را به اندیشه کردن ، خردمند بودن ، درست زیستن و رستگار شدن فرا خوانده است. 

 203.  آيا زرتشت همان ابراهيم است؟

  خیر ، ابراهیم از پیامبران سامی است اما اشوزرتشت در سرزمین ایران واز قوم آریا بوده است.

 204.  آیا بودجه سازمانها و موسسات زرتشتی از طریق انجمن تامین می شود؟

  انجمن ها در هر شهر زرتشتی نشین با مجوز فعالیت از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب و جمعیت ها که از وزارت کشور دریافت کرده اند به فعالیت اجتماعی،فرهنگی،خدماتی و رفاهی مشغولند و هزینه آنها را زرتشتیان و خیر اندیشان می پردازند. از سال 1384با کوشش نماینده زرتشتیان در مجلس و از سوی دولت ردیف بودجه یی نیزبرای یاری رساندن به انجمن ها برقرار گردید. بنابراین هرسال مبلغی از ردیف بودجه نیز به انجمن ها پرداخت می شود. 

 205.  نظر شما در مورد موجودی بنام جن چیست؟ آیا در دین زرتشتی هم راجع به این موجود صحبتی شده یا خیر؟

  خیر،جن در فرهنگ ایرانی جایگاهی ندارد و از آن یاد نشده است ، پریان و جادویان نیز نکوهیده شده اند.

 206.  در این جهان اشفته چه کسی و یا چه معیاری برای اندیشه نیک وجود دارد؟از کجا بدانیم که اندیشه ای نیک است؟

  اگر در این جهان آشفتگی وجود داشته باشد از نابخردی ، بی دانشی و احساس برگرفته از تعصب ما انسان ها فراهم شده است. معیار اندیشه نیک،گام برداشتن به انگیزه دانش اندوزی و با هدف سود بخشی ، تازگی ، آبادگری و خشنود ساختن روان هستی است و این تلاش و همت در هر شرایط زمانی و مکانی شدنی است اگر با پشتکار و اراده همراه باشد و به جامعه دروغین توجهی نشود. 

 207.  برای طلب حاجت وروا شدن حوائج باید چه دعایی خوانده شود؟

  آیینی که با دانایی و خردمندی هماهنگ است و به فلسفه کنش و واکنش باور دارد هر فرد با دانش اندوزی و تلاش می تواند به خواسته هایش دست یابد.البته نیایش هایی در اوستا وجود دارد که به انگیزه پیروزی و کامیابی در کارها خوانده می شود ،اورمزد یشت ،ورهرام یشت و اردیبهشت یشت از جمله آنان است.

 208.  آیا چاپ عکس جانباختگان عزیز زرتشتی در اولین برگ تقویم سال نو درست است ؟

  جانباختگان ، یعنی کسانی که در راه ارزش های نیک انسانی و میهنی درطول تاریخ ایران ، جان خود را نیز فدا کرده اند از جایگاه ارزشمندی برخوردارند و نام بسیاری از آنان را نیز به گونه ایدریاد باد در اجرای مراسم دینی می خوانیم ولی بهتر است که عکس آنان به جای چاپ درنخستین صفحه تقویم به برگه دیگری انتقال دهیم تا هم از آنان یاد کرده باشیم و هم شادمانی نوروز هر سال را جاودانه کرده باشیم.

 209.  همگی می دانیم که زبان فارسی کنونی از لغات عربی بسیاری بهره گرفته است . منظور من اصطلاحات اسلامی مثل " سلام ، انشاالله ، شهید ، حضرت " است که توسط برخی موبدان و افراد زرتشتی بخصوص در امور دینی اسفتاده می شود ، نظر شما چیست ؟

  فکر می کنم اگر هر ملتی از فرهنگ ویژه خود در همه بخش ها بهره مند گردد هویت ملی و فرهنگی خود را رساتر و باشکوه تر به دیگران نشان خواهد داد بنابراین نیکوتر خواهد بود تا از واژگانی استفاده شود که مربوط به فرهنگ زرتشتی و پارسی است تا به آرامی واژگان درست پارسی جایگزین کلمات بیگانه کرد.

 210.  روزهای ورهرام ایزد ، سروش ایزد ، مهر ایزد ، تشتر ایزد به چه علتی روزهای عزیز نام گرفته اند ؟

  درگاه شماری زرتشتی ، هر ماه سی روز است و هر روز نام ویژه ای دارد که همه گرامی هستند . از آنجا که نام برخی از روزها برگرفته از باورها و استوره های کهن ایرانی است ، در چنین روزهایی ایرانیان باستان خواسته وآرزوهایی ویژه از خداوند داشتند . وراهرم ، نام ایزدِ پیرزوی بخش - سروش نماد فرمانبرداری - مهر سمبل روشنایی و پیمان و تشتر، ایزدِ باران زا بوده و به دلیل نقش آنها در زندگی مردم ، از آنها بیشتر یاد شده است .

 211.  فرق بین موبد ، هیربد و دستور چیست و کدام بالاتر یا پایین تر است ؟

  موبد از واژه مَگوپَت آمده است ، موبدان یا مغان در اصل قبیله ای از سرزمین ماد بودند که پیشوایان روحانی فقط از میان آنان برگزیده می شدند – هیربد از واژه آئیتره پئی تی آمده که به معنی آموزگار دینی است و دستور از واژه پهلوی دَستوبَر آمده به معنی قاعده و قانون و از داوری کردن و فتوی دهندگی می آید ( دانشنامه مزدیسنا – دکتر جهانگیر اٌشیدری ) به هر حال هر سه مورد از کسانی هستند که در امور دینی زرتشتی فعالیت دارند و چون نقش هر یک با دیگری متفاوت است نباید مقام و مرتبه ای برای آنها در نظر داشت .

 212.  شرایط و مراحل موبد شدن چیست ؟

  فرزندان موبد در زمان گذشته آموزشهای اجرای مراسم دینی را در کنار پدر خود می آموختند و پس از کسب تجربه وآزمایش ، درمراسم نوزادی شرکت می کرده و پس از آن خود نیز اجرا کننده مراسم آیینی می شدند . بعضی از آنان با تحصیل در مراکز آموزشی دینی که اغلب آنها در هندوستان بود به مقام موبد دانشمند می رسیدند اکنون نیزاین شرایط برای آنان فراهم است ولی بیشتر ترجیح می دهند پس از نوزادی ، تنها برخی از مراسم آیینی را انجام دهند .

 213.  چگونه اثبات میشود كه گاتها كتاب آسمانى است و زرتشت از سوى خدا آمده است ؟

  در هات 29 از سرودهای گات ها، كتاب دینی زرتشتیان به برگزیده شدن اشوزرتشت به سمت پیام آوری بر مردم جهان و گسترش آیین یكتاپرستی از سوی خداوند اشاره شده است.

 214.  آیا اهورامزدا زمان را آفرید یا زمان اهورامزدا را ، یا هردو از ازل وجوود داشته اند ؟

  زَروان در اندیشه ایرانیان باستان بی كرانه و خود آفریده شده است و اهورامزدا نیز كه خرد جهان است از ازل وجود داشته و هر دو ازلی و جاودانی می باشند.

 215.  اینكه در كتابهاى پهلوى گفته میشود 'بیكرانه بیشور است ' یعنى چه ؟

  بیكرانه یعنی زمان دار ولی جمله ای كه آورده اید در متن های پهلوی جایگاهی ندارد.

 216.  آیا اهورامزدا بیكرانه است ؟

  اهورامزدا، خرد جهان بوده و بیكرانه است.

 217.  از آنجا که رشته دانشگاهی شما فلسفه زرتشت بوده است ، خواهشمند است ، در باره شرایط ورود به دانشگاه هند و تحصیل در این رشته توضیحاتی را بیان بفرمایید ؟

  پارسیان (زرتشتیان ) ساکن هندوستان ، دانشکده هایی را برای آموزش دین و فرهنگ زرتشتی در این کشور بنیاد نهاده اند. دانشکده " کاما آتورنان" در شهر بمبئی که ویژه آموزش آداب ورسوم دینی به موبدزادگان است ، دانشکده "زرتشتیان" در شهر سنجان از ایالت گجرات و دانشگاه " سپنتا "که در شهر پونا وجود دارد در رشته های دینی زرتشتی دانشجو می پذیرند . برای ورود به این مراکز دانشگاهی ، با دیپلم متوسطه ، دانش وآگاهی لازم از دین وفلسفه زرتشت، پس از آزمون ورودی و گزینش حضوری دانشجو پذیرفته می شود ، واحدهای درسی در موضوع ادیان وعرفان - فلسفه شرق وغرب- فلسفه زرتشت - تاریخ ادیان - زبان و ادبیات اوستا و چگونگی آداب و رسوم دینی وسنتی زرتشتیان جهان است که پس از پذیرفته شدن ، در صورت موافقت دانشکده ، برخی از واحدها به صورت مکاتبه یی نیز پذیرفته می شود.

 218.  حركات فیزیكى با دستها در زمان خواندن اوستا نظیر كشیدن دستها بصورت بهنگام گفتن 'مس و وه فیروز گر باد، دین پاك دادار اورمزد ' یا در آوردن صدا از انگشتان بهنگام گفتن 'شكست اهریمن باد' براى چیست ؟

  بعضی از جمله های اوستایی به برخی واژگان ورجاوند اشاره شده كه بعضی از نیایش كنندگان برای فراگیری بیشتر و یادآوری معنای آن كلمات دست ها را به صورت می آورند به عنوان مثال: در جمله (پیروز باد خَروهِ اَویژَه وَهدینِ مازدیَسَنان) به فر و شكوه ویژه بهدینان درود فرستاده شده و این فر و شكوه (خَروه) را نمازگزاران بر خود افزونی ساخته و افتخار می كنند.

اطلاعات اضافی