به ما بپیوندید                 

تاریخ زرتشتیان

 

در این بخش شما را با برخی نوشتارهای در پیوند با تاریخ زرتشتیان در این تارنما آشنا خواهیم کرد. 


در روزگاری که بیگانگان تیشه به ریشه ما می زنند، تلاش در نابودی فرهنگ و تاریخ شکوهمند ما را دارند، بخش هایی از تاریخ را از نسک های درسی کم می کنند و یا سخنی از آن نمی برند، آیا بر ما بایسته نیست که خود در پاسداشت آن بکوشیم؟

 

 تاریخ زرتشتیان

 تنها بخشی ازتاریخ ایران که اسلام برآن دارد سرپوش میگذارد

 صفویه و بیشترین جنایات در طول تاریخ نسبت به زرتشتیان کردند

 چگونگی ورود اسلام به ایران و نحوه مسلمان کردن ایرانیان

 زرتشتیان ایران در روزگار حکمرانی شاه عباس

 پاره ای از رفتارهای تحقیر آمیز مسلمان نسبت به بهدینان ایران

 سرگذشت زرتشتیان پس از ساسانیان

 قصه سنجان

 برگی از تاریح زرتشتیان پس از اسلام

 دستور آغازِ منع سواری و زنار بستن

 روزگار صفویه و زرتشتیان

 زرتشتیان در دوره صفویه

 زرتشتیان ایران در روزگار حکمرانی شاه‌ عباس‌ صفوی

 سوزاندن کتابهای زرتشتیان به دست بنیانگذار سلسله طاهریان

 سیر تاریخی دین زرتشتی

کشتار زرتشتیان برازجان و جنوب

 شاهنامه، آخرش خوش نیست

به یاد جانباختگان راه ایران ، جنگ قادسیه

 ماجرای پذیرش بهدینان ایرانزمین به هندوستان (پارسیان)

 لغو جزیه کمر شکن زرتشتیان

 فرمان لغو «جزیه»

 نگاهی به تاریخ زرتشتیان

 

 بیشتر بدانیم:

History of Zoroastrianism

The History of Zoroastrians after Arab Invasion

ZOROASTRIAN RELIGION AFTER THE FALL OF SASANIAN DYNASTY

دو قرن سکوت - زرین کوب

خیانتی به کشورمان از این بالاتر است که بگوییم ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند؟

چکیده ای از تاریخ ایران

ناله های جندی شاپور

ایران باستان

تاریخ ایران

اطلس تاریخ ایران

زندگی نامه ی کورش بزرگ

بازخوانی تاریخ ایران زمین ، بخش : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

 برای آگاهی های بیشتر، وبلاگی که به شما پیشنهاد می کنیم ، وبلاگ تاریخ زرتشتیان می باشد.

اطلاعات اضافی