به ما بپیوندید                 

تبدیل گاهشمار ها به هم


1- سال دینی زرتشتیان =سال میلادی + ۱۷۳۸ و =سال رسمی + ۲۳۵۹

2- سال میلادی =سال رسمی ایرانی + ۶۲۱ و =سال یزدگردی + ۶۳۱

3- سال رسمی =سال یزدگردی + ۱۰ ویا سال یزدگردی = ۱۰–سال رسمی

4- سال شاهنشاهی (كورش بزرگ ) =سال رسمی + ۲۵۰۰ و=سال میلادی + ۵۵۹

 


برگرفته از تارنمای موبد کامران جمشیدی

http://mobedjamshidi.com/

اطلاعات اضافی