فیلم آموزشی سدره پوشی ؛ موبد کامران جمشیدیدریافت فایل آموزشی همراه ، به فرمت پی دی اف :

آموزش سدره پوشی

 


همچنین ببینید :

 


آموزش سدره پوشی و کشتی بستن


آیین سدره پوشی


چگونه میتوان زرتشتی شد


نیایش ها و آداب دین بهی