به ما بپیوندید                 

خوان یا سفرۀ پیمان بندی (گواه گیری(

 

موبد کامران جمشیدی

آنچه بر سفره گواه گیری می نهند :

نگاره اشو زرتشت

 

لُرک : مجموعه ای است از خشکبار( هفت نوع) که بعد از اجرای مراسم بین افراد شرکت کننده در جشن تقسیم می شود و البته با توجه به فصول مختلف سال اندک تفاوتی خواهد کرد و نشانه ای است از فراوانی و فراخ روزی و داده های نیک اهورایی.

 

قند سبز : قند سبز نمادی از شیرین کامی ، خوشبختی و سبزبختی است رنگ سبز در لباس عروس ، کلاه و دستمال بر روی شانه داماد نیز دیده می شود که همین منظور را می رساند .

 

انار شیرین : در این مورد چند دیدگاه وجود دارد . برخی آن را نشانه همبستگی می دانند و عده ای آن را علامتی برای فرزندان زیاد می خوانند البته شیرین بودن آن نمادی است از شیرین کامی .

 

شمع ، لاله و مجمر آتش :  نمادی هستند از دانایی ، روشنایی و راستی و پاکی در زندگی.

 

کشتی : نشانه ای است از زرتشتی بودن زن و مرد .

 

کتاب گاتاها: نشانه ای است از راهنما قرار دادن بنمایه های دین زرتشتی در زندگی

 

قیچی : نشانه ای است از گشایش در کارها و همچنین اینکه زن و مرد هر کدام همانند دو لبه قیچی باید با هم همکاری کنند تا دشواری های زندگی پیروز گردند .

 

تخم مرغ : زایش و باروری . یک زندگی نو در کار شکل گرفتن است.

 

برنج یا جو : نشانه فراوانی و تداوم زندگی .

 

نخ و سوزن : نمادی است از جلوگیری از گسستهای به وجود آمده در زندگی و از بین بردن آنها .

 

گلاب "آب" :یکی از نشانه های روشن گشتن به مفهوم درک درست از قوانین زندگانی است و  «بوی» نماد ابزارهای باشنده در روان انسان برای شناخت درست زندگی. گلاب همچنین نمادی است از خوشبویی و شادابی.

 

آیینه: یکی دیگر از نمادهای روشنی در فرهنگ زرتشتی است و همچنین روراست بودن با خویشتن و دیگران و دیدن خویشتن راستین. باید راستین بود تا زندگی به هنجار داشت.

 

آویشن و برگ گل سرخ :  نمادی از مهر و خوشبویی و تندرستی می باشد .

آب: آب نیز نماد دیگری از روشنی است و همچنین رویش و بالش نیک در زندگانی.

 

سرو : نشانه جاودانگی و پایداری در زندگی است .

 

اطلاعات اضافی