به ما بپیوندید                 

روایات داراب هرمزدیار و دیگران

دوره دوجلدی ارزشمند «روایات داراب هرمزدیار و دیگران» پیرامون پرسش های دینی پارسیان هندوستان و پاسخ دستوران و موبدان بزرگ ایران درباره مسایل روزمره دینی، باورها و آیین و رسوم و مناسک دینی و همچنین چالش های هازمان (جامعه) زرتشتی ایران و هند در رویارویی با تحولات تاریخی سده های نخستین تجاوز اسلام به ایران : 


پیوند بارگیری : 

جلد یکم

جلد دوم

روایات داراب هرمزدیار کتابی دو جلدی است که در قرن یازدهم هجری مقارن با عصر صفوی در هند تحریر شده‌است. این کتاب به صورت پرسش و پاسخ و به مانند دادِستان دینی است. داراب، پسر هرمزدیار از خانواده های سرشناس پیشوایان دینی پارسیان در گجرات هند بود. این کتاب در سال
۱۰۴۷ یزدگردی تدوین نهایی شده‌است. این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۹۲۲ میلادی توسط جیوانجی جمشید جی مودی در بمبئی منتشر شد. روایات در نزد پارسیان هند عبارت از نوشته‌های حاوی پرسش و پاسخ‌های دینی زرتشتی هستند. این پرسش‌ها از هند به ایران نزد پیشوایان دینی زرتشتی فرستاده شده و پاسخ دریافت شده‌اند. عمدهٔ این مکاتبات در سده ۹–۱۱ هجری انجام شده اما تدوین نهایی در قرن یازدهم هجری بوده است. این روایات هم به صورت نظم مانند نظم در صد و ارادویراف‌نامه منظوم و هم مانند سد در نثر و سد در بندهشن به نثر هستند.

 

 

اطلاعات اضافی