به ما بپیوندید                 

نقشه تارنمای دین بهی

پیوند کوتاه از این برگه : http://dinebehi.com/z/u

پارسی  /  آلمانی

جستجو در تارنما

نوشتارها و آگاهی های همگانی در پیوند با دین بهی / زرتشتی

چم ها و واژگان در پیوند با دین بهی / زرتشتی

زرتشتی شدن

                 | چگونه میتوان زرتشتی شد (چکیده)

                 | چگونه میتوان زرتشتی شد

آیین سدره پوشی

نیایش ها و آداب دین بهی

                               | نیایش های دین بهی / زرتشتی

                               | نیایش های بایسته

                               | روزه در دین بهی / نبر / زرتشتی

                               | نماز در دین بهی / زرتشتی

آیین نامه ها و آساها

                         | آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

پرسش و پاسخ

    | دریافت نسک هایی برای پاسخگویی به پرسشها و پاسخ موبد کورش نیکنام به پرسشها

آموزش

       | آموزش دین دبیره / زبان و خط اوستایی / خود آموز اوستایی / فونت اوستایی / ...

                             | صفحه کلید اوستایی / تایپ آنلاین دین دبیره

       | آموزش سدره پوشی و کشتی بستن / روش درست سدره پوشی و کشتی بستن همراه با فایلهای تصویری ، شنیداری و راهنما

       | اندرز نامه ها / اندرز نامه های زرتشتی

       | دانشنامه دین بهی / چم ها (معنی) واژگان زرتشتی

       | راهنمای برخی نکات در خواندن آوانوشت های اوستایی و گاتها

 آتشکده آنلاین

                 | آتشکده آنلاین / همراه با نیایش های زرتشتی از موبد کامران جمشیدی

انجمن های زرتشتی

                        | انجمن های جهانی زرتشتیان

                        | انجمن های زرتشتیان آسیا

                        | انجمن های زرتشتیان اروپا

                        | انجمن های زرتشتیان ایران

                        | انجمن های زرتشتیان کانادا و آمریکا

نسک ها (کتاب ها)

                       | گات ها ، کتاب دینی زرتشتیان / دانلود برگردان های گوناگون / گاتها آنلاین / گاتها صوتی

                       | اوستا

                       | خرده اوستا / کتاب نیایش های زرتشتی

                       | نسک های درسی زرتشتیان

                       | نسک های آگاهی دهنده و آموزنده زرتشتی

                       | نسک های دیگر / انگلیسی / تاریخی باستانی / زبان پارسی / ادبی فرهنگی / گوناگون

نوشتار ها

           | نوشتارهایی از موبد رستم شهزادی (گزیده)

           | نوشتارهایی از موبد فیروزگری (گزیده)

           | نوشتارهایی از موبد فیروز آذرگشسب (گزیده)

           | نوشتارهایی از موبد اردشیر آذرگشسب (گزیده)

           | نوشتارهایی از موبد کامران جمشیدی (گزیده)

           | نوشتارهایی از موبد کورش نیکنام (گزیده)

شاهنامه / دریافت شاهنامه / مطالب نوشته شده در این باره / متن شاهنامه

دریافت پرونده / در پیوند با تارنما و دین بهی / زرتشتی

جشن ها 

          | جشن های سالیانه / سده / نوروز / هودورو

          | جشن های فصلی و گهنبار ، گاهنبار / میدیوزرم گاه / میدیوشهم گاه / پیتی شهم گاه / ایاسرم گاه / همس پت میدیم گاه ، پنجه / گهنبار توجی/ آفرینگان گاهنبار

          | جشن های ماهیانه / فروردینگان / اردیبهشت گان / خرداد گان / تیر گان / امرداد گان / شهریور گان / مهر گان / آبان گان / آذر گان / دی گان / بهمن گان / اسفندگان ، سپندارمزگان

          | جشن های نیایشگاهی / پیر هریشت / نیایشگاه ستی پیر / پیر سبز ، چک چک / پیر نارستانه / پیر پارس بانو / پیر نارکی

          | جشن های دینی در دین بهی / سدره پوشی / نوزودی / جشن هیربدی

          | جشن سده

          | فلسفه سیزده بدر

          | در مورد جشن چهارشنبه سوری

          | آیین گواه گیری و جشن های فردی

          | جشن های ایرانی و زرتشتی در یک نگاه

هموندی 

مکان ها و آتشکده های زرتشتی 

                                       | پرستشگاه زرتشتیان

                                       | آتشکده

                                       | آتشکده های نامور زرتشتیان

                                       | آتشکده ها و زیارتگاههای ثبت شده در میراث فرهنگی ایران

                                       | نیایشگاه های نامور زرتشتی

تاریخ زرتشتیان 

گاهشمار دینی زرتشتی 

                             | گاهشمار آنلایش دینی زرتشتی

                                                                   | تبدیل خورشیدی به میلادی

                                                                   | فرمول شمارش گاهشمارها به هم

دسته بندی نوشتارها / اشوزرتشت / جایگاه زن ، خانواده ، انسان و حقوق بشر در دین زرتشتی / زیستگاه ( محیط زیست ) و کار و تلاش در دین زرتشتی / جایگاه حیوانات در دین زرتشتی / شاد زیستن و جایگاه زندگی / دین زرتشتی و دیگر ادیان

چفته زدایی 

             | چگونه این همه دروغ درباره آیین زرتشت ساخته شده

             | یازده دلیل تحریف نشدن کتاب دینی زرتشتیان

             | افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان

             | آنچه از وندیداد باید بدانیم

             | ازدواج با محارم در تحریف واژه "خوات و دتام"

             | دو خدایی (ثنویت) تحریفی آشکار در دین بهی

             | یزیدیان زرتشتی نیستند

نگار خانه 

آواها / آواها ، نیایش ها ، سرودها ، گفتارها و پیامهای شنیداری زرتشتی

نماها 

پیوند ها / پیوند های سودمند

درباره ما 

پیوند با ما 

هموندی در تارنما 

Impressum 

-------------------------------------------------------------------------------

پیوند ها و پیوست ها با دین بهی 

دسته بندی نوشتارها


 

اطلاعات اضافی