به ما بپیوندید                 

شاهنامه

 

بیا تا جهان را به بد نسپریم                 به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار              همان به که نیکی بود یادگار

بناهای آباد گردد خراب                              ز باران و از تابش آفتاب      

پی افکندم از نظم کاخی بلند                       که از باد و باران نیابد گزند

نمیرم از این پس که من زنده ام                   که تخم سخن را پراکنده ام

هر آنکس که دارد هش و رای و دین          پس از مرگ بر من کند آفرین

شاهنامه فردوسی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین حماسه‌های جهان است که سرایش آن سی سال به طول انجامید. محتوای این شاهکار ادبی، اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تاریخ ایران از ابتدا تا ویران ساختن ایران توسط اعراب در سدهٔ هفتم است که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان خلاصه می‌شوند و به سه بخش اسطوره‌ای (از عهدکیومرث تا پادشاهی فریدون(، پهلوانی (از قیام کاوه آهنگر تا مرگ رستم( و تاریخی (از پادشاهی بهمن و ظهور اسکندر تا تاخت و تاز اعراب تازی به ایران) بخش می‌شود. 

زمانی که زبان دانش و ادبیات در ایران به اجبار و ظلم و ستم اعراب به عربی بود، از نام های ایرانیان گرفته تا جایی که دانشمندان این سرزمین نیز مجبور به نوشتن آثار خود به آن زبان بودند فردوسی با سرودن شاهنامه موجب زنده‌شدن و جان بخشی به زبان فارسی شد

بسی رنج بردم در این سال سی                عجم زنده کردم بدین پارسی

 دقیقی توسی سرگذشت گشتاسپ و ظهور زرتشت را به نظم آورد و چون به دست برده‌ای کشته‌شد، شاهنامهٔ او ناتمام ماند. فردوسی در اندیشهٔ سرایش شاهنامه بود، اثری در حدود شصت برابر کار دقیقی به وجود آورد و زمانی که به داستان گشتاسپ رسید، هزار بیت دقیقی را در شاهنامهٔ خود نقل‌کرد.


  در ادامه می توانید شاهنامه فردوسی را یکجا و در فرمت پی دی اف دریافت کنید:

 دریافت  شاهنامه

(15 مگابایت)
 

 برای دریافت شاهنامه فردوسی با فرمت MP3 که در پوشه های Zip شده قرار دارند از پیوندهای زیر بهره ببرید:

 دریافت بخش : 1  2  3  4  5  6  7  8  (از سرور MediaFire)

و یا

 دریافت بخش : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  (از سرور 4shared)

(هر یک کمتر از 200 مگابایت، پس از دریافت باید فایل ها را از حالت فشرده شده خارج کنید)
 

 و یا از فهرست زیر برای دسترسی به بخش های مختلف آن به گونه نوشتار بهره ببرید:

 

 آغاز کتاب ( آغاز کتاب، ستایش خرد، گفتار اندر آفرینش عالم، گفتار اندر آفرینش مردم، گفتار اندر آفرینش آفتاب، در آفرینش ماه، گفتار اندر فراهم آوردن کتاب، داستان دقیقی شاعر، بنیاد نهادن کتاب، در داستان ابومنصور، ستایش سلطان محمود)

 کیومرث

 هوشنگ

 طهمورث

 جمشید

 ضحاک

 فريدون

 منوچهر

 پادشاهی نوذر

 پادشاهی زوطهماسپ

 پادشاهی گرشاسپ

 کيقباد

 پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران

 رزم کاووس با شاه هاماوران

 سهراب

 سیاوش

 پادشاهی کيخسرو شصت سال بود

 گفتار اندر داستان فرود سياوش

 داستان کاموس کشانی

 داستان خاقان چين

 داستان اکوان ديو

 داستان بيژن و منيژه

 داستان دوازده رخ

 اندر ستايش سلطان محمود

 پادشاهی لهراسب

 پادشاهی گشتاسپ سد و بیست سال بود

 داستان هفتخوان اسفنديار

 داستان رستم و اسفندیار

 داستان رستم و شغاد

 پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود

 پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود

 پادشاهی داراب دوازده سال بود

 پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود

 پادشاهی اسکندر

 پادشاهی اشکانیان

 پادشاهی اردشیر

 پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود

 پادشاهی اورمزد

 پادشاهی بهرام اورمزد

 پادشاهی بهرام نوزده سال بود

 پادشاهی بهرام بهرامیان

 پادشاهی نرسی بهرام

 پادشاهی اورمزد نرسی

 پادشاهی شاپور ذوالاکتاف

 پادشاهی اردشیر نکوکار

 پادشاهی شاپور سوم

 پادشاهی بهرام شاپور

 پادشاهی یزدگرد بزه‌گر

 پادشاهی بهرام گور

 پادشاهی یزدگرد هجده سال بود (1)، پادشاهی هرمز يک سال بود (2)، پادشاهی پيروز بيست و هفت سال بود (3)،  پادشاهی بلاش پيروز چهار سال بود (4)

 پادشاهی قباد چهل و سه سال بود (1)، داستان مزدک با قباد (2)

 پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود (1)، داستان نوش‌زاد با کسری (2)، داستان بوزرجمهر (3)، داستان مهبود با زروان (4)، رزم خاقان چین با هیتالیان (5)، داستان درنهادن شطرنج (6)، داستان طلخند و گو (7)، داستان کلیله ودمنه (8)، داستان کسری با بوزرجمهر (9)، نامه کسری به هرمزد (10)، سخن پرسیدن موبد ازکسری (11)، وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری (12)

 پادشاهی هرمزد دوازده سال بود

 پادشاهی خسرو پرویز

 پادشاهی شیرویه

 پادشاهی اردشیر شیروی

 پادشاهی فرایین

 پادشاهی پوران دخت

 پادشاهی آزرم دخت

 پادشاهی فرخ زاد

 پادشاهی یزدگرد

پایان شاهنامه


نوشتارهایی در پیوند با فردوسی و شاهنامه :

 چرا باید کودکان و نوجوانان این مرز و بوم شاهنامه بخوانند

 بایستگی روزآمد كردن شاهنامه

 روشن‌اندیشی و خردباوری، شالوده‌ی فرهنگ ایران و شاهنامه‌ی فردوسی

 دانایی و خردورزی، ویژگی زنان شاهنامه است

 شاهنامه، آخرش خوش نیست

 پیش بینی آینده ایران از زبان فردوسی

 فر در شاهنامه

 پاک کردن «فروهر» از تندیسی كه پارسیان پیشكش كردند

 فردوسی در اندیشه‌ی ایران یكپارچه بود

 گزارش شاهنامه از روزی كه پیام‌آور ایران باستان در آتشكده بلخ جان سپرد

 نام «امشاسپندان» در شاهنامه‌ی فردوسی

 مهرگان، به شكوهمندی نوروز و سده

 نوروز در شاهنامه

 جشن سده در نگاره‌ی شاهنامه تهماسبی

 نوروز و شاهنامه

 یگانه دست­نویس بازمانده از كهن­ترین واژه­نامه­ی شاهنامه: یادگاری ماندگار از مانكجی هاتریا

 آیا هجو­نامه سروده­ی فردوسی است

 شاهنامه فراتر از یك حماسه ملی و حماسه‌ای انسانی است

 درود فردوسی

 اشاره‌های فردوسی به بیماری‌ها و راه‌های درمانگری

 شاهنامه و داستان پديدآمدن شطرنج

 جنگ‌های ایرانیان برای نگاهبانی از كشور بوده است

 مهرگان، به شكوهمندی نوروز و سده

 فردوسی بزرگ و سفارش به پاسداری از نوروز و جشنها و آداب و رسوم ملی ایران

 نوروز در شاهنامه

 شاهنامه پیش از فردوسی

 زرتشت در شاهنامه فردوسی 

اطلاعات اضافی