به ما بپیوندید                 

مراسم و آیین ها


در بخش جشن ها می توانید نوشتارهای در پیوند با جشن ها را بخوانید و در این بخش از تارنما نوشتارهایی در پیوند مراسم ها و آیین های دین زرتشتی.


 روزهای زيارتی پارس بانو

آیین پرسه

مراسم درگذشتگان در آیین زرتشتی

درگذشت اشو زرتشت

بزرگداشت درگذشتگان هجوم تازیان به ایران

 آشنايی با سنتها و آيين پنجه

 آیین آتش روی بام ” تش و بوم” در واپسین روز پنجه

آشنایی با نحوه برگزاری آیین آتش افروزی سپیده دم سال نو

 فرودگ و راه و رسم میهمان‌نوازی زرتشتیان

زادروز اشو زرتشت

خوان یا سفره پیمان بندی ، گواه گیری

خوان ، سفره سدره پوشی

خوان ، سفره گاهنبار

خوان ، سفره گواه گیری

خوان ، سفره نوروزی

 سينی آجيل در مراسم گشت مهر ايزد

 برسم گرفتن ، سپاس به‌ جای آوردن برای گیاهان است

 ابزارهای آیینی بکار رفته در مراسم بزرگداشت ایزدمهر

نوروز تابستانی

 


اطلاعات اضافی