گاهشمار دینی زرتشتی

سالنمای دینی زرتشتی 

 

 

 

  زجمشید و آن روز نو یاد باد        به ایران ، دل مردمان شاد باد

گاهشمار دینی مزدیسنا

این گاهشمار در تاریخ ایران به تقویم دینی مزدیسنا یعنی تقویم زرتشتی و یا تقویم اوستایی مشهور است. این تقویم کاملا دینی است و بر اساس خواسته‌های دینی زرتشتیان و بر اساس انجام مراسم و بایستگی های دینی آنان بنا شد. به طوریکه هر یک از روزها و ماههای سال به فرشته یا فرشتگانی اختصاص دارد و انجام آیین های دینی را در زمانهای ویژه پیشنهاد می‌نماید.  گاهشمار آنلاین دینی زرتشتی  


گزیده ای از درونمایه
دریافت گاهشمار زرتشتی
اوستای سال نو
اوستای سال نو برای گوشی های همراه
فشرده ای درباره گاهشمار زرتشتی
فرمول شمارش گاهشمارها به یکدیگر
تبدیل گاهمشار خورشیدی به میلادی و واژگون آن
روزهای ماه و چم آنها
پنجه
جشن ها
گاهنبارها
نبر

 هفته


همچنین ببینید:

پرسه پیوند به بخش دیگر

 تقویم و گاه‌شماری سنتی زرتشتیان موبد کورش نیکنام، پیوند به بخش دیگر

پندنامه سی روزه آدرباد مهراسپندان پیوند به بخش دیگر

 

ادامه خواندن “گاهشمار دینی زرتشتی”

Please follow and like us: