هشدار در مورد تلاش بد اندیشان برای تخریب گاهشمار دینی زرتشتی

تهدیدی که هم اکنون برای گاهشمار مذهبی زرتشتیان در حال شکل گیری است.


گاهشمار دینی زرتشتی

جشن های ماهانه در گاهشمار زرتشتی و چگونگی برابری آنها در گاهشمار خورشیدی

خشنـوتـره اهـورا مـزدا،

یـزدان پنـاه بـاد دیر زیوشنی شـاد بـاد (در پناه یزدان باشیم و به شادمانی زندگی کنیم)

مطلبی ظریف اما بسیار روشن پیرامون برگزاری جشنها و مناسبتهای زرتشتیان وجود دارد که شما بیشتر از من در این زمینه آگاهید و بر آن اشراف کامل دارید. ما همواره در خصوص گاهشماری و جشنها نخستین نکته ای که در منابع زرتشتی خواندیم از برابری نام روز و ماه سخن به میان رفته. در کنار برگزاری جشنها و گهنبار و سایر مراسم، نمازهای بایسته روزانه و اوستاهای خوانده شده نیز حتما باید به روز و ماه و گاه درست آن به هنگام خواندن برساد تحویل داده شود و …

بسیار موبدان که دغدغه شان این بود که اوستا و نیایشهای بایسته روزانه که پیش از گاه خواندنش آغاز شده و به گاه بعدی کشیده شده، برساد آن چگونه باید خوانده شود. این نمایانگر میزان حساسیتِ رعایتِ درست و صحیح گاه و نگهداری روز و ماه و سال در انجام امور دینی ما زرتشتیان و برای این امور است.

این روزها خوشبختانه به دلیل روی آوردن بسیاری از مردم به دین زرتشتی و جهان بینی مزدیسنان و همچنین فرهنگ دیرسال ایرانی میزان این مشتاقان که سالهای بسیاری خواهان کنکاش و دانستن بودند رو به فزونی است، فقط متاسفانه برخی از هموطنان در این راه و در نخستین گامها از نکته هایی که در این زمینه وجود دارد بی اطلاع اند و گناهی هم به گردن آنها نیست و نباید که آنها سرزنش شوند بلکه باید با دقت این مسایل برایشان توضیح داده شود.

یکی از این نکته ها که این دسته دوستان را ممکن است دچار اشتباه کرده و برای ما در آینده دردسرساز شود، نگارشی مانند “جشن آذرگان در نهمین روز آذرماه” یا “جشن اسفندگان در 5 اسفندماه” است البته ممکن در کنار آن توضیح داده شود که “5 اسفند گاهشمار زرتشتی” مشکل از اینجاست که هم میهنان عزیز مشتاق دانستن و آشنا شدن با دین زرتشتی و فرهنگ ایرانی استنباط درستی از گاهشمار مذهبی زرتشتیان و تفاوت آن با تقویم رسمی کشور را چون ندارند به اشتباه می افتند. به شخصه دوستان بهدین شده ی بسیار مشتاق و عاشق دین زرتشتی و معتقد و پابندی دارم که، بمناسبت آذرگان (9 آذرماه تقویم رسمی) پیام شادباش آذرگان بما دادند.
به نظر من اگر ما در این گونه موارد مناسبت هایمان را به این شکل (آذر روز از آذر ماه جشن آذرگان برابر با سوم آذرماه تقویم رسمی) به نگارش در بیاوریم از به اشتباه افتادن این دوستان و دیگر علاقمندان جلوگیری خواهیم کرد. این شیوه نگارش بسیار ساده می تواند جلوی لغزشهای مرتبط در این گونه زمینه ها برای دوستان و هموطنان ما را گرفته و از بوجود آمدن شبهاتی از این دست در آینده را از همین امروز بگیرد.

چندی پیش شاهد بودم شخصی برای جابجا کردن روزهای جشن اصرار میورزید و با اینکه اسکن سالنمای چاپ شده انجمن زرتشتیان تهران را برایشان ارسال کردم باز هم زیر بار نرفتند، البته ایشان بیشتر قصد تبلیغ و بزرگنمایی والنتاین را در کنار جابجایی سالنما و ایجاد تفرقه میان جامعه بهدین زرتشتی با دوستان هموطن ایراندوستی که اطلاعات موثقی ندارند ولی قصد برپایی و همراهی با جامعه زرتشتی در بزرگداشت جشنها و مناسبتها دارند، را دنبال میکردند.

با بوجود آمدن این دوگانگی در برپایی این مناسبتها زمینه برای تهمت و افترا و تخریب دین زرتشتی و فرهنگ ایرانی توسط زرتشتی ستیزان … فراهم خواهد شد که کم نیست صفحاتی در همین فیسبوک که اگر دیده باشید انواع تهمتهای ناروا را به ما زرتشتیان و دین و آیین ما روا میکنند و مترصد بهانه ای هر چند کوچک و ابلهانه تا آنچه سزاوار خود و فرهنگ شان است را بما روا دارند و جشن گرفتن در دو زمان متفاوت بهدینان زرتشتی و هموطنان ایراندوست ما برایشان دستاویز حملات دامنه دار بعدی شان می تواند باشد.

هموطنان غیر زرتشتی ما که تحت تاثیر ادعاهای این افراد قرار گرفته و براحتی از عناوین اینگونه افراد مرعوب میشوند برای روشن شدن موضوع می توانند به موبدان برجسته جامعه زرتشتی مانند موبد اردشیر خورشیدیان، موبد مهربان فیروزگری، موبد پدرام سروش پور، موبد محراب وحیدی، موبد رستم وحیدی، موبد کامران جمشیدی و موبد کورش نیکنام و بسیاری از موبدان فرهیخته و موبدیاران گرامی ما در آتشکده ها مراجعه کرده و تنها یک سوال ساده بپرسند که در این روز شما نماز و اوستای برساد خود را به چه گاه … روز … و ماه … میخوانید و جواب آنرا با گاهشمار چاپ انجمن زرتشتیان تهران یا گاهشمار راستی مطابقت دهند تا نادرستی ادعای این گونه افراد آشکار شود. اینان در پی چه چیزی هستند و از کجا و توسط چه کسانی حمایت میشوند بسیار مهم است البته و صد البته که مشکل هیچگاه شخص نبوده و نیست بلکه باید با علت این مشکل بصورت اساسی برخورد کرده و جلوی ریشه دوانیدن آنرا بگیرم. نه اینکه بعد ها مجبور شویم گاهشمار چند هزار ساله خود را برای مطابقت دادن با “هجری شمسی” در سالهای آینده و یا “گاهشمار میلادی” در دهه های آینده به کناری بگذاریم. که بسیاری از بدعت گذاران و دشمنان دیو پرست ما دل در گرو اینگونه حوادث داشته و قصد دارند تا پله پله ما را به عقب رانده و از ما هویت زدایی کنند.

این یادداشت به دلیل آنچه این روزها در حال پیش آمدن است بوده و خواستم به عنوان یک دوست آنرا با شما در میان گذاشته تا شاید شما با اطلاع رسانی از طرف شخص خودتان که با دوستان بسیاری در ارتباطید و توجه دادن به عزیزان هنگام نگارش به شکل درست از گسترده شدن این مشکل در آینده جلوگیری کنید.

یک نگارش ساده اما به شکل درست امروز ما از پیش آمدهای ناخواسته در آینده برای گاهشمار مذهبی زرتشتی جلوگیری خواهد کرد.

“پیـروز بـاد خروه اویژه وَهدین مازدیسنان”

اورمــزد و اسفنــدماه – کیــوان آریسـانت