فراخوان همگانی برای بازگشت به دین زرتشتی

فراخوان همگانی برای بازگشت به دین زرتشتی


این یک فراخوان همگانی از همه ایرانیان است برای زرتشتی شدن، برای آنکه به اصل خوشتن خویش بازگردند، مهم نیست که کجا زندگی می کنید مهم انتخاب شما از روی آگاهی است، این تنها راه نجات ما است، دینی که آزادی را در برابر اسارت، آزادگی را در برابر بندگی، آزادی اختیار را در برابر اجبار، اندیشه را در برابر تسلیم، زندگی را در برابر مرگ و سیاهی، صلح و دوستی و آرامش را در برابر جنگ و خونریزی ، شادی و سرور را در برابر غم و اندوه و زاری و خیلی موارد دیگر که در این کوتاه سخن نمی گنجد به جهانیان ارائه می کند. آیا اینها خواست و نیاز انسان و انسانیت نیستند؟

 

پرسشهای بیشماری دریافت می کنیم که اگر زرتشتی شویم مرتد می شویم ، گناه کبیره ! مجازات مرگ و … پاسخ این است که یک مذهب مزدور تا چه اندازه می تواند حق انتخاب را از شما بگیرد یا این خود شما هستید که چنین اجازه ای به آن می دهید!

و یا اینکه مگر می شود بدون آیین سدره پوشی هم زرتشتی شد؟ بله ، زرتشتی شدن ، شدنی نیست بلکه بودنی است ، باید برابر آموزشهای اشوزرتشت زندگی کرد ، آنگاه زرتشتی هستید و این چیزی نیست که یک آیین ویژه به شما بدهد هرچند این آیین ها و سنت ها هستند که در زنده نگاه داشتن دین و فرهنگ زرتشتی ما را یاری می رسانند پس بهتر است تا زمانی که شرایط شرکت در آیین سدره پوشی در ایران وجود ندارد شکیبا باشیم و در اولین زمان ممکن آن را انجام دهیم.

فراگیری و اجرای آموزشها و پیام اشوزرتشت نیازی به گواهی و کارت ندارد نیاز به پشتکار و خویشکاری ما دارد و اینکه تا چه اندازه بر باورهای خود پایبند هستیم. با شرایط موجود جای گله هم نیست که چرا نمی شود در جشن ها و آیین های زرتشتیان در ایران شرکت کرد، خوب مگر شما خودتان ایرانی نیستید و دین زرتشتی را انتخاب نکرده اید پس خود شما نیز می توانید آنها را فراگیرید ، گرامی بدارید و انجام دهید همانند دیگر جشن های ما ایرانیان از شب چله گرفته تا نوروز و دیگر جشن های ریز و درشت که در فرهنگ ایرانی بسیار زیادند و و آنها را گرامی می داریم و انجامشان می دهیم.

در بین خودتان کتابخانه های زرتشتی درست کنید و در اختیار دوستان و دیگر دوستاران قرار دهید نا گفته پیداست که هر نویسنده و انتشاراتی را نمی شود انتخاب کرد، خوشبختانه موبدان و زرتشتیان نویسنده و پژوهشگر کم نداریم و بهتر از همه آنکه کتابها را از انتشاراتی ها و کتاب فروشی های زرتشتیان فراهم کنیم. هر آگاهی و حرفی درست نیست چه بسا که در مورد دین زرتشتی دروغهای نا روایی زده اند که از روی دشمنی و ترس از گسترش دین زرتشتی است پس باید آگاهی های شایسته را از سرچشمه های درست کسب کنیم و فراگیریم، پرسش و پاسخ کلید و راهگشاست ولی باید از دانای آن پرسید ، طبیعی است که هیچ کسی برای درمان درد دندان پیش آهنگر نمی رود!

بیایید اندیشه را در زندگی خود دوباره راه دهیم و از روی آزادی اختیار دین زرتشتی را برگزینیم و در گسترش آن کوشا باشیم. با اندیشه ، گفتار و کردار نیک راه راستی را برگزینیم و خود را از خرافات و نادانی که بر ما تحمیل شده است رهایی بخشیم.

 

از خودمان شروع کنیم ، خانواده خود ، دوستان و آشنایان و … .

برای فرزندان خود نامهای ایرانی انتخاب کنیم چه بسا اگر خیلی از ایرانیان می دانستند که معانی نام های عربی که بر فرندان ایرانی خود می گزارند چیست و چه کوچک و تحقیر آمیز است هرگز چنین کاری با فرزندان خود نمی کردند.

تعصب و خرافات را از خودمان دور کنیم و یک ایرانی اصیل باشیم. بیایید یک بار برای همیشه دین زرتشتی را انتخاب کنبم و آینده بهتری برای فرزندانمان بسازیم. دین زرتشتی تنها یک دین نیست بلکه راه و روش برای بهتر زیستن است چه برای ما و چه برای جانوران و گیاهان.

نخستین دین یکتا پرستی و پیامی که اشوزرتشت 1768 سال پیش از میلاد همراه با سرودهای نیایشگونه خود در گات ها (کتاب دینی زرتشتیان) به ارمغان آورد نه تنها امروز بلکه در آینده نیز روشنی بخش راه و زندگی ما خواهد بود.

با دانش و اندیشه نیک آن را برگزینیم و با گفتار و کردار نیک برابر با آن زندگی کنیم.

ایدون باد.

زامیاد روز از ماه آذر 3753 زرتشتی. آرمین.

——————————————————————–

زرتشتی شدن

http://dinebehi.com/pe/index.php/2012-05-27-20-18-12

Dine Behi دین بهی   ,   #DineBehi

فراخوان همگانی برای بازگشت به دین زرتشتی

فراخوان همگانی برای بازگشت به دین زرتشتی


این یک فراخوان همگانی از همه ایرانیان است برای زرتشتی شدن، برای آنکه به اصل خوشتن خویش بازگردند، مهم نیست که کجا زندگی می کنید مهم انتخاب شما از روی آگاهی است، این تنها راه نجات ما است، دینی که آزادی را در برابر اسارت، آزادگی را در برابر بندگی، آزادی اختیار را در برابر اجبار، اندیشه را در برابر تسلیم، زندگی را در برابر مرگ و سیاهی، صلح و دوستی و آرامش را در برابر جنگ و خونریزی ، شادی و سرور را در برابر غم و اندوه و زاری و خیلی موارد دیگر که در این کوتاه سخن نمی گنجد به جهانیان ارائه می کند. آیا اینها خواست و نیاز انسان و انسانیت نیستند؟

 

پرسشهای بیشماری دریافت می کنیم که اگر زرتشتی شویم مرتد می شویم ، گناه کبیره ! مجازات مرگ و … پاسخ این است که یک مذهب مزدور تا چه اندازه می تواند حق انتخاب را از شما بگیرد یا این خود شما هستید که چنین اجازه ای به آن می دهید!

و یا اینکه مگر می شود بدون آیین سدره پوشی هم زرتشتی شد؟ بله ، زرتشتی شدن ، شدنی نیست بلکه بودنی است ، باید برابر آموزشهای اشوزرتشت زندگی کرد ، آنگاه زرتشتی هستید و این چیزی نیست که یک آیین ویژه به شما بدهد هرچند این آیین ها و سنت ها هستند که در زنده نگاه داشتن دین و فرهنگ زرتشتی ما را یاری می رسانند پس بهتر است تا زمانی که شرایط شرکت در آیین سدره پوشی در ایران وجود ندارد شکیبا باشیم و در اولین زمان ممکن آن را انجام دهیم.

فراگیری و اجرای آموزشها و پیام اشوزرتشت نیازی به گواهی و کارت ندارد نیاز به پشتکار و خویشکاری ما دارد و اینکه تا چه اندازه بر باورهای خود پایبند هستیم. با شرایط موجود جای گله هم نیست که چرا نمی شود در جشن ها و آیین های زرتشتیان در ایران شرکت کرد، خوب مگر شما خودتان ایرانی نیستید و دین زرتشتی را انتخاب نکرده اید پس خود شما نیز می توانید آنها را فراگیرید ، گرامی بدارید و انجام دهید همانند دیگر جشن های ما ایرانیان از شب چله گرفته تا نوروز و دیگر جشن های ریز و درشت که در فرهنگ ایرانی بسیار زیادند و و آنها را گرامی می داریم و انجامشان می دهیم.

در بین خودتان کتابخانه های زرتشتی درست کنید و در اختیار دوستان و دیگر دوستاران قرار دهید نا گفته پیداست که هر نویسنده و انتشاراتی را نمی شود انتخاب کرد، خوشبختانه موبدان و زرتشتیان نویسنده و پژوهشگر کم نداریم و بهتر از همه آنکه کتابها را از انتشاراتی ها و کتاب فروشی های زرتشتیان فراهم کنیم. هر آگاهی و حرفی درست نیست چه بسا که در مورد دین زرتشتی دروغهای نا روایی زده اند که از روی دشمنی و ترس از گسترش دین زرتشتی است پس باید آگاهی های شایسته را از سرچشمه های درست کسب کنیم و فراگیریم، پرسش و پاسخ کلید و راهگشاست ولی باید از دانای آن پرسید ، طبیعی است که هیچ کسی برای درمان درد دندان پیش آهنگر نمی رود!

بیایید اندیشه را در زندگی خود دوباره راه دهیم و از روی آزادی اختیار دین زرتشتی را برگزینیم و در گسترش آن کوشا باشیم. با اندیشه ، گفتار و کردار نیک راه راستی را برگزینیم و خود را از خرافات و نادانی که بر ما تحمیل شده است رهایی بخشیم.

 

از خودمان شروع کنیم ، خانواده خود ، دوستان و آشنایان و … .

برای فرزندان خود نامهای ایرانی انتخاب کنیم چه بسا اگر خیلی از ایرانیان می دانستند که معانی نام های عربی که بر فرندان ایرانی خود می گزارند چیست و چه کوچک و تحقیر آمیز است هرگز چنین کاری با فرزندان خود نمی کردند.

تعصب و خرافات را از خودمان دور کنیم و یک ایرانی اصیل باشیم. بیایید یک بار برای همیشه دین زرتشتی را انتخاب کنبم و آینده بهتری برای فرزندانمان بسازیم. دین زرتشتی تنها یک دین نیست بلکه راه و روش برای بهتر زیستن است چه برای ما و چه برای جانوران و گیاهان.

نخستین دین یکتا پرستی و پیامی که اشوزرتشت 1768 سال پیش از میلاد همراه با سرودهای نیایشگونه خود در گات ها (کتاب دینی زرتشتیان) به ارمغان آورد نه تنها امروز بلکه در آینده نیز روشنی بخش راه و زندگی ما خواهد بود.

با دانش و اندیشه نیک آن را برگزینیم و با گفتار و کردار نیک برابر با آن زندگی کنیم.

ایدون باد.

زامیاد روز از ماه آذر 3753 زرتشتی. آرمین.

——————————————————————–

زرتشتی شدن

http://dinebehi.com/pe/index.php/2012-05-27-20-18-12

Dine Behi دین بهی   ,   #DineBehi