تاریخ زرتشتیان

تاریخ زرتشتیان

 

در این بخش شما را با برخی نوشتارهای در پیوند با تاریخ زرتشتیان در این تارنما آشنا خواهیم کرد. 


در روزگاری که بیگانگان تیشه به ریشه ما می زنند، تلاش در نابودی فرهنگ و تاریخ شکوهمند ما را دارند، بخش هایی از تاریخ را از نسک های درسی کم می کنند و یا سخنی از آن نمی برند، آیا بر ما بایسته نیست که خود در پاسداشت آن بکوشیم؟

 

 تاریخ زرتشتیان

 تنها بخشی ازتاریخ ایران که اسلام برآن دارد سرپوش میگذارد

 صفویه و بیشترین جنایات در طول تاریخ نسبت به زرتشتیان کردند

 چگونگی ورود اسلام به ایران و نحوه مسلمان کردن ایرانیان

 زرتشتیان ایران در روزگار حکمرانی شاه عباس

 پاره ای از رفتارهای تحقیر آمیز مسلمان نسبت به بهدینان ایران

 سرگذشت زرتشتیان پس از ساسانیان

 قصه سنجان

 برگی از تاریح زرتشتیان پس از اسلام

 دستور آغازِ منع سواری و زنار بستن

 روزگار صفویه و زرتشتیان

 زرتشتیان در دوره صفویه

 زرتشتیان ایران در روزگار حکمرانی شاه‌ عباس‌ صفوی

 سوزاندن کتابهای زرتشتیان به دست بنیانگذار سلسله طاهریان

 سیر تاریخی دین زرتشتی

کشتار زرتشتیان برازجان و جنوب

 شاهنامه، آخرش خوش نیست

به یاد جانباختگان راه ایران ، جنگ قادسیه

 ماجرای پذیرش بهدینان ایرانزمین به هندوستان (پارسیان)

 لغو جزیه کمر شکن زرتشتیان

 فرمان لغو «جزیه»

 نگاهی به تاریخ زرتشتیان

 

 بیشتر بدانیم:

History of Zoroastrianism

The History of Zoroastrians after Arab Invasion

ZOROASTRIAN RELIGION AFTER THE FALL OF SASANIAN DYNASTY

دو قرن سکوت – زرین کوب

خیانتی به کشورمان از این بالاتر است که بگوییم ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند؟

چکیده ای از تاریخ ایران

ناله های جندی شاپور

ایران باستان

تاریخ ایران

اطلس تاریخ ایران

زندگی نامه ی کورش بزرگ

بازخوانی تاریخ ایران زمین ، بخش : 123456

 

 برای آگاهی های بیشتر، وبلاگی که به شما پیشنهاد می کنیم ، وبلاگ تاریخ زرتشتیان می باشد.

دسته بندی نوشتارها

در این بخش تلاش خواهیم کرد تا برخی نوشتارهای موجود در تارنمای دین بهی را به گونه موضوعی دسته بندی کنیم.

 

دیگر نوشتارها را می توانید در منوی ویژه آنها پیدا کنید، در این بخش تنها اشاره خواهیم کرد به برخی نوشتارهایی که در بخش همگانی قرار دارند و می شود آنها را در دسته بندی های نمایان تری نشان داد تا آسان تر در دسترس باشند.

 

 

 اشوزرتشت

 جایگاه زن ، خانواده ، انسان و حقوق بشر در دین زرتشتی

 زیستگاه ( محیط زیست ) و کار و تلاش در دین زرتشتی

 جایگاه حیوانات در دین زرتشتی

 شاد زیستن و جایگاه زندگی

 دین زرتشتی و دیگر ادیان

 

 

  اشوزرتشت

 زادروز اشو زرتشت

 «اشوزرتشت»، نخستین آموزگار راستی

 زادروز اشو زرتشت

زادنش لبخند جهان است

 آخرین سفر زرتشت

 آزاد انديشی در دین زرتشت

 ارزش انديشه زرتشت در جهان امروز

 اشو زرتشت اسپتنتمان در دربار کی گشتاسب

 اشوزرتشت از نگاه انديشمندان

 اشوزرتشت بر بدی داغ زشتی زده است

 به خجستگي ٦ فروردين‌ماه، زادروز پيامبر ايراني «اشوزرتشت»

 باور اشوزرتشت به جهان واپسین و عاقبت جهان چيست؟

 بزرگی، به دنیا شد و زد خُروش

 جایگاه زرتشت و اندیشه او از نگاه اندیشمندان جهان

 تاثیر اشو زرتشت بر نیچه

 تاثیر بینش زرتشت بر فرهنگ و تمدن بشری در سخن اندیشمندان جهان

 خاستگاه زرتشت

 خویشكاری اشوزرتشت

 درگذشت زرتشت

 درگذشت – تن ، جان ، روان

 درگذشت شادی‌ها

 دشمنان زرتشت

 روزی که اشوزرتشت به روشنایی بی‌پایان پیوست

 زرتشت ، یک بینشور

 شاه لهراسب و اشوزرتشت

 شگفتی‌های ‌ اندیشه‌ اشوزرتشت

 پیامبری اشو زرتشت

 پیام نافذ اشوزرتشت ، پیامبر بزرگ آریایی

 پذیرفتن اشوزرتشت رسالت خود را و آماده شدن برای انجام آن

 معنی نام زرتشت چیست

 زمان زندگی زرتشت

 زمان ظهور زرتشت

 زرتشت و نقش او در زندگی مردم، ديروز و امروز و فردا

 نهالی كه اشوزرتشت كاشت، اكنون درختی سایه‌گستر شده است

 حقوق بشر از دیدگاه اشو زرتشت

 حقوق بشر در دین زرتشتی

 کیش زرتشتی،بنیاد و ریشه ی نخستین “حقوق بشر”

 زرتشت؛ پایه‌گذار موسیقی مذهبی

 آزاد انديشی در دین زرتشت

 اشوزرتشت دنیا را خوار و پست نمی شمارد

 مخالفت با بدی دستور اشوزرتشت به آدمیان است  جایگاه زن ، خانواده ، انسان و حقوق بشر در دین زرتشتی

  در اندرزنامه بزرگان زرتشتی در باره زن

 جایگاه و مقام زن در اوستا

 فرهنگ بنیادین ایرانی چگونه به جایگاه زن مینگرد

 زن در شاهنامه

 زن و خانواده در ایران باستان

 جایگاه زن در اندیشه های باستانی ملت ها

 نقش گرامی بانوان زرتشتی در پاسداری از دین و فرهنگ

 پوشش بانوان زرتشتی

 مقام زن در اوستا – جهانبینی زرتشتی

 مقایسه بین مقام زن در میان ایرانیان باستان و اعراب تازی

 مقایسه جایگاه زن در فرهنگ ایران باستان با جایگاه زن در ادیان ابراهیمی

 زن در ایران باستان

 زن نماد زندگی

 جشن زنان ، روز مادر

 اسفندگان، بزرگداشت مادران

 پیشنهادی برای جایگزینی ولنتاین به اسفندگان

 مقام زن در اوستا

 رابطه زن و مرد از نگاه دین زرتشتی

 ینگهه هاتام، سرود برتری زن و مرد در اوستا

 با معنای حجاب در فرهنگ ایرانی آشنا شویم

 مفهوم تاریخی حجاب در کیش زرتشتی

 واژه های کاربردی برای بانوان در فرهنگ ایرانی

 جایگاه و حقوق بانوان ایرانی در روزگار هخامنشیان

نقش گرامی بانوان زرتشتی در پاسداری از دین و فرهنگ

حقوق بشر در دین زرتشتی

 اسپندگان

 نقش انسان در بینش زرتشت

 اجزاء وجود آدمی

 The Position Of Zoroastrian Women

 

 

  زیستگاه ( محیط زیست ) و کار و تلاش در دین زرتشتی

  حفظ محیط زیست

 پاسداری محيط زيست از ديرباز

 سرو

 سرو ایرانی

 تازه گردانی و نوکردن زندگانی و جهان مادی

 کار ، کوشش و آبادانی در آیین زرتشت

 دین زرتشت، دین كوشش، ساختن و آباد كردن و نوسازی جهان

 اهمیت كار و تلاش در آیین زرتشتی

 

 

  جایگاه حیوانات در دین زرتشتی

  نکوهش قربانی کردن حیوانات

 وظیفه وجدانی نسبت به حیوانات و جانداران در دین زرتشتی

 مهربانی با حیوانات سودمند در دین زرتشتی

 

 

  شاد زیستن و جایگاه زندگی

  دیدگاه دین زرتشتی پیرامون سوگواری ، شیون و مویه

 شادی همگانی در باور زرتشتیان

 

 

  دین زرتشتی و دیگر ادیان

 چهار تفاوت اساسی و بنیادین دین بهی ( دین زرتشتی ) با مکاتب ابراهیمی ( یهودیت ، مسیحیت و اسلام)

 تاثیر دین زرتشت بر ادیان دیگر


نقشه سایت

پیوند ها و پیوست ها با دین زرتشتی

 

شاهنامه

شاهنامه

 

بیا تا جهان را به بد نسپریم                 به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار              همان به که نیکی بود یادگار

بناهای آباد گردد خراب                              ز باران و از تابش آفتاب      

پی افکندم از نظم کاخی بلند                       که از باد و باران نیابد گزند

نمیرم از این پس که من زنده ام                   که تخم سخن را پراکنده ام

هر آنکس که دارد هش و رای و دین          پس از مرگ بر من کند آفرین

شاهنامه فردوسی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین حماسه‌های جهان است که سرایش آن سی سال به طول انجامید. محتوای این شاهکار ادبی، اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تاریخ ایران از ابتدا تا ویران ساختن ایران توسط اعراب در سدهٔ هفتم است که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان خلاصه می‌شوند و به سه بخش اسطوره‌ای (از عهدکیومرث تا پادشاهی فریدون(، پهلوانی (از قیام کاوه آهنگر تا مرگ رستم( و تاریخی (از پادشاهی بهمن و ظهور اسکندر تا تاخت و تاز اعراب تازی به ایران) بخش می‌شود. 

زمانی که زبان دانش و ادبیات در ایران به اجبار و ظلم و ستم اعراب به عربی بود، از نام های ایرانیان گرفته تا جایی که دانشمندان این سرزمین نیز مجبور به نوشتن آثار خود به آن زبان بودند فردوسی با سرودن شاهنامه موجب زنده‌شدن و جان بخشی به زبان فارسی شد

بسی رنج بردم در این سال سی                عجم زنده کردم بدین پارسی

 دقیقی توسی سرگذشت گشتاسپ و ظهور زرتشت را به نظم آورد و چون به دست برده‌ای کشته‌شد، شاهنامهٔ او ناتمام ماند. فردوسی در اندیشهٔ سرایش شاهنامه بود، اثری در حدود شصت برابر کار دقیقی به وجود آورد و زمانی که به داستان گشتاسپ رسید، هزار بیت دقیقی را در شاهنامهٔ خود نقل‌کرد.


  در ادامه می توانید شاهنامه فردوسی را یکجا و در فرمت پی دی اف دریافت کنید:

 دریافت  شاهنامه

(15 مگابایت)
 

 برای دریافت شاهنامه فردوسی با فرمت MP3 که در پوشه های Zip شده قرار دارند از پیوندهای زیر بهره ببرید:

 دریافت بخش : 1  2  3  4  5  6  7  8  (از سرور MediaFire)

و یا

 دریافت بخش : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  (از سرور 4shared)

(هر یک کمتر از 200 مگابایت، پس از دریافت باید فایل ها را از حالت فشرده شده خارج کنید)
 

 و یا از فهرست زیر برای دسترسی به بخش های مختلف آن به گونه نوشتار بهره ببرید:

 

 آغاز کتاب ( آغاز کتاب، ستایش خرد، گفتار اندر آفرینش عالم، گفتار اندر آفرینش مردم، گفتار اندر آفرینش آفتاب، در آفرینش ماه، گفتار اندر فراهم آوردن کتاب، داستان دقیقی شاعر، بنیاد نهادن کتاب، در داستان ابومنصور، ستایش سلطان محمود)

 کیومرث

 هوشنگ

 طهمورث

 جمشید

 ضحاک

 فريدون

 منوچهر

 پادشاهی نوذر

 پادشاهی زوطهماسپ

 پادشاهی گرشاسپ

 کيقباد

 پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران

 رزم کاووس با شاه هاماوران

 سهراب

 سیاوش

 پادشاهی کيخسرو شصت سال بود

 گفتار اندر داستان فرود سياوش

 داستان کاموس کشانی

 داستان خاقان چين

 داستان اکوان ديو

 داستان بيژن و منيژه

 داستان دوازده رخ

 اندر ستايش سلطان محمود

 پادشاهی لهراسب

 پادشاهی گشتاسپ سد و بیست سال بود

 داستان هفتخوان اسفنديار

 داستان رستم و اسفندیار

 داستان رستم و شغاد

 پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود

 پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود

 پادشاهی داراب دوازده سال بود

 پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود

 پادشاهی اسکندر

 پادشاهی اشکانیان

 پادشاهی اردشیر

 پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود

 پادشاهی اورمزد

 پادشاهی بهرام اورمزد

 پادشاهی بهرام نوزده سال بود

 پادشاهی بهرام بهرامیان

 پادشاهی نرسی بهرام

 پادشاهی اورمزد نرسی

 پادشاهی شاپور ذوالاکتاف

 پادشاهی اردشیر نکوکار

 پادشاهی شاپور سوم

 پادشاهی بهرام شاپور

 پادشاهی یزدگرد بزه‌گر

 پادشاهی بهرام گور

 پادشاهی یزدگرد هجده سال بود (1)، پادشاهی هرمز يک سال بود (2)، پادشاهی پيروز بيست و هفت سال بود (3)،  پادشاهی بلاش پيروز چهار سال بود (4)

 پادشاهی قباد چهل و سه سال بود (1)، داستان مزدک با قباد (2)

 پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود (1)، داستان نوش‌زاد با کسری (2)، داستان بوزرجمهر (3)، داستان مهبود با زروان (4)، رزم خاقان چین با هیتالیان (5)، داستان درنهادن شطرنج (6)، داستان طلخند و گو (7)، داستان کلیله ودمنه (8)، داستان کسری با بوزرجمهر (9)، نامه کسری به هرمزد (10)، سخن پرسیدن موبد ازکسری (11)، وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری (12)

 پادشاهی هرمزد دوازده سال بود

 پادشاهی خسرو پرویز

 پادشاهی شیرویه

 پادشاهی اردشیر شیروی

 پادشاهی فرایین

 پادشاهی پوران دخت

 پادشاهی آزرم دخت

 پادشاهی فرخ زاد

 پادشاهی یزدگرد

پایان شاهنامه


نوشتارهایی در پیوند با فردوسی و شاهنامه :

 چرا باید کودکان و نوجوانان این مرز و بوم شاهنامه بخوانند

 بایستگی روزآمد كردن شاهنامه

 روشن‌اندیشی و خردباوری، شالوده‌ی فرهنگ ایران و شاهنامه‌ی فردوسی

 دانایی و خردورزی، ویژگی زنان شاهنامه است

 شاهنامه، آخرش خوش نیست

 پیش بینی آینده ایران از زبان فردوسی

 فر در شاهنامه

 پاک کردن «فروهر» از تندیسی كه پارسیان پیشكش كردند

 فردوسی در اندیشه‌ی ایران یكپارچه بود

 گزارش شاهنامه از روزی كه پیام‌آور ایران باستان در آتشكده بلخ جان سپرد

 نام «امشاسپندان» در شاهنامه‌ی فردوسی

 مهرگان، به شكوهمندی نوروز و سده

 نوروز در شاهنامه

 جشن سده در نگاره‌ی شاهنامه تهماسبی

 نوروز و شاهنامه

 یگانه دست­نویس بازمانده از كهن­ترین واژه­نامه­ی شاهنامه: یادگاری ماندگار از مانكجی هاتریا

 آیا هجو­نامه سروده­ی فردوسی است

 شاهنامه فراتر از یك حماسه ملی و حماسه‌ای انسانی است

 درود فردوسی

 اشاره‌های فردوسی به بیماری‌ها و راه‌های درمانگری

 شاهنامه و داستان پديدآمدن شطرنج

 جنگ‌های ایرانیان برای نگاهبانی از كشور بوده است

 مهرگان، به شكوهمندی نوروز و سده

 فردوسی بزرگ و سفارش به پاسداری از نوروز و جشنها و آداب و رسوم ملی ایران

 نوروز در شاهنامه

 شاهنامه پیش از فردوسی

 زرتشت در شاهنامه فردوسی 

پرسش و پاسخ – گوناگون

برگرفته از تارنمای موبد کورش نیکنام  ،  اگر پاسخ پرسش خود را نيافتيد آن را برای موبد کورش نیکنام ، از انتهای این ” برگه ” ارسال کنید 

 

پرسش و پاسخ  – گوناگون

 1.  آیا در دین زرتشت یک فرزند باید تقاص اشتباهات پدر و مادر خویش را پس دهد یا هر کس اعمالش به خودش باز می گردد؟

  خیر، برابر هنجار اشا هرکس پاسخگوی اندیشه و کردار خویش است. کسی به جای دیگری تنبیه نخواهد شد و برعکس پاداش نیز نخواهد گرفت. 

 2.   نظر شما در مورد مزدک و پیروانش چیست

  مزدک پسر بامداد یکی از موبدان زمان ساسانی بوده که ازاو زیاد نمی دانیم. در فارس زاده شده، مزدک با تغییراتی دنباله رو مکتب مانی بوده که از نور و ظلمت آغاز می شده با این تفاوت که آیین مانی باور داشت که تاریکی مانند روشنایی از روی اراده و قصد عمل نمی کند بلکه رفتارش کورکورانه و از روی اتفاق است. بنابراین پیوستگی نور و ظلمت که نتیجه آن این عالم مادی است از روی نقشه و اراده نبوده است. ولی در آیین مزدک نور بر ظلمت چیره خواهد شد. مزدک فرض می کرد که خدا در کهکشان بر تختی نشسته و در برابر او چهار نیرو دریافتن، هوش، حافظه و شادمانی ایستاده اند. در کیش مزدک، مانند مانی از هرچه وابستگی روان را به ماده زیاد کند باید خوددادی کرد به همین روی خوردن گوشت نزد مزدکیان ناشایست بود. مزدک باور داشت که دارایی و زن باید به طور مساوی بین مردم باشد نه اینکه یکی باثروت زیاد، زن های بیشتری نیز داشته باشد. قباد ساسانی در دوره نخست پادشاهی خود پیرو آیین مزدک گردید ولی با مخالفت و شورش نزدیکان مجبوربه فرار شد. انوشیروان پس از آن مجلس گفتگو بین مزدک و پیروانش، باپیشوایان دین زرتشت و مسیح برپا کرد، مدتی بعد مزدک و پیروانش همگی کشته شدند. 

 3.  با درود وظایف موبدان و روحانیون در دین زرتشت در زمان امروز چیست؟ تشکر

  برخی از موبدان، باسرایش بخش هایی از خرده اوستا، یشت ها، یسنا و گاتاها که با آهنگ ویژه آن می سرایند برگزار کننده جشن ها و آیین های سنتی، آیین های درگذشتگان، جشن سدره پوشی و گواه گیری (عقد) می باشند و گروهی ازموبدان نیز غیر از اینها در سخنرانی ها و همایش ها، فلسفه و اندیشه زرتشت را بیان می کنند. برخی نیز پژوهش می کتتد تا با مقاله وکتاب، بینش زرتشت را بیان کرده باشند. هیچیک از موبدان خود را رابط بین انسان و خداوند نمی دانند و نباید از دین و آموزش های آن برای رسیدن به دکان و درآمد بهره بگیرند.

 4.  درود.رنگ سبزکه نمادی ازاخرین گام عرفان زردشتی است بارنگ سبزی که نماد علویان بوده چه ارتباطی دارد؟سپاس

  رنگ سبز در فرهنگ زرتشتی نماد بی مرگی وجاودانگی است بنابراین دربسیاری ازجلوه های زندگی آنان مشاهده می شود. درختان همیشه سبز مانند سرو، کاج، شمشاد و مورد از جایگاه ارزشمندی برخوردارند بنابراین شاخه هایی کوچک از این گیاهان در آیین های سنتی کاربرد دارند. کلاه سبز داماد، دستمال سبز، سفره سبز، قند سبز و بسیاری از اینگونه سمبل ها در آیین های سنتی زرتشتیان یادآور سرسبزی و جاودانگی است. رنگ سبز در پرچم ایران نیز از آغار نماد جاودانگی بوده است. جایگاه رنگ سبز در فرهنگ های بعدی را از پژوهشگران همان آیین پرسش فرمایید. 

 5.  سلام و خسته نباشید! می خواستم بپرسم که آیا خیام زرتشتی بوده است ؟

  پس از حکومت ساسانی در ایران بسیاری از ایرانیان به شیوه های گوناگون مسلمان شدند ولی همچنان از فرهنگ و فلسفه ارزشمند نیکان خود در شعر و ادبیات خویش بهره می گرفتند بنابراین نمی توان برای آنان دینی خاص در نظر داشت بلکه آنان بنیانگذار فلسفه ای آمیخته از بینش کهن ایرانی با نگرش های پس از آن در ایران بوده اند. حافظ، سعدی، مولانا، عطار، سهروردی، فردوسی و …

 6.  آبا الله یار نام زرتشتی است؟

  برخی از نام ها ازفرهنگ دیگران به ایران آمده و زرتشتیان نیز ناآگاه نام هایی را برگزیده اند. خدایار پارسی این نام بوده که تغییر کرده است. نام های دیگری نیز از فرهنگ بیگانه به یادگار مانده است؛ از نام های یونانی ارستو، افلاتون، اسکندر، هلن و… از نام های عربی ماشا الله، کرم الله، رشید، ناصر، امیر و… را در گذشته برای نامگذاری داشته اند.

 7.  در مدرسه خیلی ها از من می پرسند آیا شما آتش پرست هستید ؟ و من جواب قانع کننده ای ندارم که بگویم نظر شما در این باره چیست؟ با تشکر از موبد کورش نیکنام

  ایرانیان باستان؛ روشنایی را ارج گذاشته و از تاریکی بیزار بوده اند. آنان آیین مهر را برگزیده و هربامداد به هنگام مشاهده روشنایی خورشید، نیایش وشادی می کردند، غروب آفتاب نیز با نیایش مهر به امید فروغ و روشنایی آن می ایستادند. سده ها می گذرد تا مردم به غارنشینی عادت کرده و همراه با نیایش روشنایی که در زندگی آنان نقش موثری داشت، سه فروزه دیگر یعنی خاک، هوا وآب نیز پاک و ارزشمند بوده است. یکی از افتخارهای ایرانیان این است که نیاکان هوشمند آنان، آتش را مهار کرده ودر اختیار درآورده اند که گزارش آن در داستان هوشنگ از شاهنامه فردوسی آمده است. آن زمان ایرانیان دین زرتشتی نداشته اند چون این رویداد نیک که انسان را از توحش به تمدن رعوت کرد، پیش از زاده شدن پیام آور ایرانی بوده است. از زمان کشف آتش ایرانیان به شهر سازی روی آورده درکنار چشمه ها، رودخانه ها و دریاچه ها مکانی را ساختند تا از آتش نگهداری وپرستاری کنند زیرا آتش برای زنده ماندن نیاز به خوراک و اکسیژن داشت همچنین باد و باران آن را از بین می برد بنابراین آتشکده ها در هر شهر وروستا بنا شدند تا آتش اجاق خانه ها را فراهم وتامین کرده باشند. سده ها می گذرد تا زرتشت برای نخسین بار از ایران، مردم جهان را به یکتاپرستی فرامی خواند و خدای یکتا را اهورامزدا می نامد. خداوند هستی بخش دانا، خداوند جان و خرد؛.. زرتشت برخی ازسنت های فراگیر شده مردم ایران را نیک دانسته و به پایداری آن اشاره می کند به ویژه احترام و پرستاری از آب، خاک، هوا و آتش را لازم می داند. زرتشت نیز روشنایی را جلوه حضور خداوند می داند و با این نگرش، قبله وپرستش سوی پیروان خود را به هنگام نیایش اهورامزدا، روشنایی می داند. فروغ آتش نیز یکی از آن روشنایی ها است و یکی از یادگارهای ارزشمند نیاکان که سمبل و نماد آغاز تمدن در ایران است و نقش دیگری در زندگی زرتشتیان ندارد. اگر پاسداری از نمادها و افتخارهای نیاکان خردمندمان که یکی از آنها آتش است؛ تهمت آتش پرستی را به همراه دارد مهم نیست. باید مقایسه کرد که به جای روشنایی که نماد نیایش ایرانیان بوده و همچنان هست، دیگر ملت ها برای نیایش کردن به چه چیز یا مکانی مادی روی می آورند؟ آیا آن چیز را می پرستند!؟ 

 8.  ایا میترا نام یک دعوتگر در دوره باستان بوده؟ ویا یک الهه؟ یا هردو؟ وایا در اوستا به این موضوع اشاره شده است؟

  مهر در اوستا به نام میتره و در پهلوی به شکل میترا آمده است. یعنی مهر، دوستی و پیمان؛ یشت دهم از اوستا مهر شت نام دارد، مهردر اوستا یکی از ایزدان است، ایزد نگهدارنده عهد وپیمان است به همین روی ایزد فروغ وروشنایی نیز نام گرفته تا همه چیز بر او آشکار شده وپوشیده نماند. هفتمین ماه هرسال خورشیدی مهر نام دارد و شانزدهمین روز هرماه در گاه شماری زرتشتی مهر نام گرفته است بنابراین جشن مهرگان شانزدهمین روز از ماه مهر در گاه شماری سنتی زرتشتی است که در تقویم خورشیدی دهمین روز ماه مهر است. آیین ستایش مهراز ایران به بابل وبخش هایی از آسیا رفت سپس توسط سربازان رومی به اروپا راه می یابد در اروپا مهر به صورت خدایی بزرگ ستایش می شود بنابراین مهرپرستی یا میترائیسم شکل می گیرد. ازآنجا که مهر یکی از ایزدان برجسته زرتشتی بوده پس از مهرپرستی به برخی از آتشکده ها (درمهر) می گفتند یعنی جایگاه نور وروشنایی، در سروده ها ی زرتشت ( گاتاها) تنها یکبار از میتره یاد شده که پیمان وپیمانداری بوده وسفارش به برقراری آن شده است. 

 9.  تفاوت مانی و مزدک در اندیشه با زرتشت چیست؟

  زرتشت، پیام آور آیین راستی وخرد است که نزدیک به چهار هزار سال پیش برای نخستین بار درجهان به یکتایی پروردگار پی برد و اهورامزدا ( خداوند جان وخرد) را به جهانیان معرفی کرد. دین او برپایه خردمندی، راستی، شادی، برابری، آشتی، تازه شدن، سازندگی وپیشرفت استوار شده است؛/ مانی، بنیانگذار مکتب مانویت است به دوران جوانی علوم و حکمت را از ادیان زرتشتی، عیسوی و بودایی آموخت سپس ادعای پیغمبری کرد ومدتی در بین النهرین تبلیغ دین می کرد نخست توسط فیروز برادر شاپور تایید شد مانی یکی ازکتاب هایش به نام شاپورگان را به او پیشکش کرد. مدتی بعد مورد بی مهری شاه قرار گرفت وتبیعد شد. مانی در زمان آوارگی در کشورهای چین، هند وتبت به تبلیغ دینش پرداخت. مکتب او ترکیبی از دین های زرتشتی، عیسوی وفرهنگ یونانی وبودایی بود. گفته های او با نقاشی همراه بود تا مردم بهتر درک کنند. بهرام اول مانی را دستگیر کرد وبه قتل رسانید؛/ مزدک پسر بامداد از مردم فارس بود. آیین او تکمیل کننده دین مانی به ویژه دربخش روشنایی وتاریکی بود درکیش مزدک مانند مانی آنچه اشتیاق روان را به ماده افزایش می داد سرزنش می شد به همین دلیل خوردن گوشت حرام بود. قباد پادشاه ساسانی طرفدار آیین مزدک شد ولی با اختلافی که با موبدان پیدا کرد، مزدک و مزدکیان کشته وپراکنده شدند. 

 10.  سلام نظر شما و جامعه زرتشتیان در مورد کتاب روایات آذر فرنبغ چیست؟ تشکر.

  آذر فرنبغ پسر فرخزاد یکی ازپیشوایان ودانشمندان زرتشتی سده سوم هجری بوده که در حضور مامون با شخصی مناظره داشته وشرح آن در گزارشی پهلوی به نام (گجستک ابالیش) آمده است. آذر فرنبغ نویسنده کتابی در اصول دین زرتشتی به نام آیین نامه است گزیده این نوشته پهلوی کتاب چهارم دینکرد را تشکیل می دهد. درمتن های پهلوی اندرزهایی نیز به آذز فرنبغ نسبت داده اند. همه اینها ازادبیات واندیشه های موبدان زرتشتی پس از سده ها حمله اعراب به ایران است که یادمان آن زمان است چنانچه با بینش اشوزرتشت هماهنگ باشد پذیرفته است.

 11.  بادرود رستم فرخزاد چگونه شخصیتی بود سپاسگزارم

  رستم فرخزاد سردار نامی ودلاور در جنگ قادسیه بود که در برابر اعراب ایستادگی کرد تا از پای درآمد. اوپسرفرخ هرمزبود که یکی از بزرگان ایران وسپهبد خراسان بود.

 12.  درود استاد. خسته نباشید. چرا به سوال من جواب نمیدین؟ سوالم در مورد گیلان بود و زرتشتیان گیلان قبل حمله ی اعراب که بعد اسلام چه به سرشون اومد؟ در صورتی که آنها تا قرن 6 و 7 هجری اسلام رو نپذیرفتند. در مورد لعن گیلانیان در اردیبهشت یشت هم پرسیدم. از لطفتون ممنونم.

  زرتشتیان ایران که در بخش های کوهستانی زندگی می کردند پس از حمله اعراب، به دلیل دشوار بودن پیشروی و دست یابی به آنان تا زمانی پس از ورود اعراب همچنان به دین نیاکان خود باقی ماندند. تبرستان، آذربایجان و کردستان از چنین مکان هایی بودند که در برخی شهر ها تا حکومت صفویان همچنان زرتشتی ماندند. هیچگاه در اوستا کسی یا گروهی نفرین و لعن نشده اند. بلکه از دشمنان ایران که با حمله و یورش، به غارت و ستم می پرداخته اند به نیکی یاد نشده است و دیوان نامیده شده اند. فردوسی می فرماید: تو مر دیو را مردم بد شناس/ کسی کو ندارد به یزدان سپاس 

 13.  سوال من درباره این عقیده است که زرتشت و ابراهیم یادشده در قران یکی است آیا این عقیده درست است؟ آیا هردو از باب رسیدن به حقیقت از طریق تفکر یکسان هستند؟

  خیر، ابراهیم از پیامبران سامی و بنیانگذار قربانی بوده است در حالیکه زرتشت پیام آور آریایی و پیام او متفاوت است به ویژه با قربانی کردن مخالف است. 

 14.  ایا در کتب زردشتی اسمی از خضر برده شده است؟

  خیر نامی از خضر در ادبیات اوستایی برده نشده است.

 15.  با سلام و خسته نباشید. آیا زردشتیان از برای فرزندانشان از اسامی عربی استفاده می کنند یا خیر ؟

  خیر، زرتشتیان بیشتر از نام های ایرانی بهره می گیرند که نمونه های آن در گزینه نام های ایرانی از همین وب سایت آمده است. دلیل آن شاید یادمان گذشته نیاکان باشد در یورش وحشیانه اعراب بادیه نشین که بیش از هزار سال پیش با بیداد و ستم و کشتار بر سرزمین ایران روی داده است و شاید از تنفری باشد که اعراب از نام های ایرانی دارند زیرا آنان هیچگاه نام رستم، آرش، جمشید، کتایون، سودابه، زال، گردآفرید، اسفندیار، سام و… را برای فرزندان خود انتخاب نمی کنند. البته با همزیستی گذشته برخی از نام های عربی ناخودآگاه به کار رفته است مانند: رشید، اله یار، ماشااله، ناصر، امیرهوشنگ و…

 16.  چگونه و چطور می توان تقویم زردتشتی تهیه کرد ؟

  گاه شماری زرتشتی در پاییز هرسال آماده می شود؛ انجمن زرتشتیان تهران، سازمان انتشارات فروهر، سالنامه راستی، چاپخانه فروهر از جمله نهادهایی هستند که گاهنامه را چاپ می کنند. برای تهیه آن با آن نهادها تماس بگیرید. کتابفروشی های تهران وشهرستان ها نیز این گاه شماری را ارایه می کنند. شماره تلفن ها را رد بخش کتاب ودر گزینه نهادهای زرتشتی جستجو کنید.

 17.  درود میشه راجع به جایگاه الهه هادردین زرتشت توضیح بدهید و این که الهه ها یی مثل اناهیتا مربوط به دین زرتشت میشن یاقبل وبعد ممنون

  در بینش زرتشت موجودی به نام الهه یا فرشته نیست. ایزدانی به باور کهن و استورهای ایرانی وجود داشته اند که نام آنها در اوستای برساد (خرده اوستا) آمده است. مهر، ناهید، رشن، اشتاد، بهرام و… از ایزدان هستند که درپیام زرتشت جایگاهی ندارند ولی در استوره های ایرانی از آنها یاد شده است. 

 18.  چرا انجمن موبدان اجازه زرتشتی شدن نمی دهد؟

  انجمن موبدان که در ایران فعالیت دارد همانند دیگر نهاد های زرتشتی در کشور، مجوز فعالیت خود را با تنظیم اساسنامه ای از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است. بنابراین در چارچوب آن اساسنامه باید به فعالیت دینی برای زرتشتیان ایران بپردازد، در این اساسنامه ماده ای برای خواسته و نیازهای غیرزرتشتیان نیامده است که به استناد آن مجوز، انجمن موبدان چنین اقدام هایی را داشته باشد.

 19.  جمله (چشم به جهان در دست ما نیست و چشم از بستن هم .ولی با چشم باز به جهان نگریستن در دست ماست )از کیست؟ در جایی خواندم که این جمله از زرتشت است میخواستم بدانم آیا درست است و اگر از زرتشت است منبع آن چیست، آیا در گاتاها آمده یا …. ؟!

  در پیام زرتشت از گاتها چنین جمله ای را نداریم، ممکن است از برداشتی که در برخی از بندهای گات ها ( سروده های زرتشت) وجود دارد اینگونه گزینه ها نیز به دست آید. پیام زرتشت به صورت کلی بیان شده است که می توان برداشت های گوناگون از آن داشت. به کتاب اندرزنامه زرتشت ( گزینه کتاب از همین وب سایت) نگاه کنید بسیاری از برداشت های گاتایی در آن به چشم می خورد.

 20.  آیا زرتشتیان امروز هم جزیه می پردازند (به دولت یا حوزه علمیه ) ؟

  خیر، از زمان حکومت قاجار که دریافت جزیه (مالیات اضافی) از زرتشتیان به اندازه ای دشوار شده که جامعه زرتشتی از هر نظر به نابودی نزدیک شده بود ؛ در آن زمان پارسیان هند اقدام کرده و شخصی به نام مانکجی را برای گفتگو و پرداخت ودیعه به دربار ناصرالدین شاه فرستاند پس از آن جزیه دریافت نشده است.

 21.  درود بر شما جناب نیکنام در یکی از سایت ها نوشته ای دیدم درباره احکام زن در دین زرتشت. از خواندن این مطلب خیلی تعجب کردم.متن کامل آن مطلب را اینجا اوردم تا از شما سوال کنم چنین چیزی در دین زرتشت هست یا نه؟ “احکام مربوط به زنان در دین زرتشت: در اصطلاح وندیداد کلمه «دشتان» به معنی قاعدگی، عادت ماهانه زنان کاربرد دارد و احکام بسیار پیچیده و سختی به دنبال دارد، چنین زنی باید دور از دیگران و در «دشتانستان» که جایی متروک و دور از آتش و آب و مردمان است ساکن شود. در ظرف های فلزی کم بها به او غذا می دهند لکن باید غذای کم بخورد تا نیرو نگیرد. بعد او را با گمیز (ادرار گاو) در دو گودال شستشو می کنند سپس در گودال سوم با آب شستشو می شود. و در تابستان باید ۲۰۰ مورچه بکشد و اگر زمستان بود باید ۲۰۰ حشره گزنده و آسیب رسان را از بین ببرد. حال اگر زنی بچه مرده به دنیا آورد باید او را در آلونکی دور از آب و آتش و مردم حبس کرد او باید ۳ یا ۶ یا ۹ جام گمیز«ادرار گاو نر» بنوشد تا رحم او پاک شود. بعد از آن می تواند شیرگرم مادیان یا گاو را بنوشد ولی نمی تواند آب بنوشد تا ۳ شب باید به این گونه بماند بعد از ۳ شب تن و جامه خود را با گمیز آمیخته با خاکستر و آب در کنار ۹ گودال بشوید بعد تا ۹ شب بدین منوال تنها می ماند. بعد از آن تن و جامه خویش را با ادرار گاو و آب می شوید تا پاک شود”

  شاید این رفتارها در بخشی از تاریخ ایران باستان و پیش از زرتشت انجام می شده است ولی گفته وندیداد چه ربطی به پیام زرتشت دارد که جایگاه بانوان را بسیار ارزشمند و گاهی بالاتر از مردان دانسته است. برای درک بیشتر جایگاه وندیداد در ادبیات اوستایی به بخش مقاله ها از همین وب سایت نگاه کنید. 

 22.  پرسشی داشتم: اینکه گیاه هوم چیه و آیا واقعا سکر آور هست؟در جایی خوندم که این گیاه در زاگرس بسیار می روید اگه ممکنه اسمی از خود گیاه بفرمایید.البته اگه میشه اسمی که امروز مرسومه؟حدود چهار ساله که بدنبال این هستم و متاسفانه از هر بهدینی هم پرسیدم بی فایده بود در هر کتابی هم که خوندم بی نتیجه بود اگه ممکنه زمان رویش و شیوه درست کردن و عکس رو هم بفرمایید.با سپاس.

  دوست گرامی، هوم یکی از گیاهان مورد ستایش نیاکان ما در ایران باستان بوده است تا اندازه ای که سرودی به نام هوم یشت نیز در ادبیات اوستایی وجود دارد. گمان می رود که این گیاه درزمان گذشته میوه ای به شکل دانه های کوچک انگور تولید می کرده که از شیره آن نوشابه ای سکر آور تهیه می شده تا در باورهای کهن ایرانی، برای خشنود ساختن خدایان پنداری اینگونه نوشابه را با خون گاو که در آیین مهر پرستی رسم بوده است مخلوط کرده و با آشامیدن آن نیروی ویران کننده طبیعی همانند آتشفشان، سیلاب، توفان، زلزله و آفت ها را خنثی می کردند. زرتشت با اینگونه آداب و سنت های خرافی مبارزه کرده ولی از آنجا که مردم با گیاهی به نام هوم خو گرفته بودند گیاه دیگری به همان نام (هوم) ولی با ساقه هایی علفی و بند بند که در کوهستان ها می روید و در میان ساقه آن ماده ای قهوای رنگ به نام افدرین (افدرا) وجود دارد و دانش پزشکی آرام بخش است جایگزین شده و سده ها است تا موبدان در آغاز جشن گاهنبارها، در یزشن گاه و مکانی که در مجاور آتشکده ها وجود دارد با سرایش بخش های یسنا، ساقه های هوم جدید را در هاون کوبیده، سپس را با آب مخلوط می کنند سپس اندکی از آن را به باشندگان ارمغان می دارند. اینکه گیاه باستانی هوم چه بوده و اکنون وجود دارد یا نسل آن از بین رفته است باید پژوهش بیشتری انجام شود ولی گیاه هومی که اکنون در سنت های دینی کاربرد دارد همان است که در گزارش دانشمندان گیاه شناس وجود دارد.

 23.  با درود پرسش ها معمولا چه قدر طول میکشند تا پاسخ داده شوند؟ من منتظرم.خواهش میکنم ….

  دوست گرامی، برخی از پرسش ها تکراری بوده و گروهی نیز به دانش ما و فرهنگ ایران باستان نسبتی ندارد، بنابراین ممکن است پاسخی برای آن نداشته باشیم. در غیر این دو حالت تا ده روز پس از آن پاسخ خواهد داشت.

 24.  اهورامزدا با درود و خسته نباشید به سرور مهربان و گرامی: موبد دکتر کوروش نیکنام: پس از حمله ی اعراب به ایران ،ایالت گیلان(گیل و دیلم) تنها قسمتی از ایران بود که به دست مسلمانان فتح نشد و مردم این منطقه حتی تا قرون ششم و هفتم هجری هم بر دین کهن خود یعنی زرتشت، مانده بودند و با سر سختی اجازه ی تجاوز اعراب مسلمان را به این منطقه نداند و تنها تا سرحدات آمل مازندران به دست اعراب مسمان گرفته شد. 1. خواهشمندم در مورد اینکه چرا در نیایش اردیبهشت یشت و برخی دیگر، وارنا، یا همان سرزمین شمالی همواره مورد نکوهش و لعن موبدان زمان خویش واقع شده است؟… 2. چرا از قرن ششم و هفتم به بعد هیچ گونه آثاری از زرتشتیان و تمامی آتشکده های موجود در گیلان باقی نمانده؟ 3. چرا کوشک ورجاوند گیلان به آتشکده ای دائمی مانند آدریان تبدیل نمی شود؟ با سپاس فراوان از زحمات روزافزون شما.

  بیگمان سخن از شمال در اوستا، بخش های کنونی جغرافیای ایران و کناره دریای مازندران نبوده است بلکه بخش های بالاتر از آن که همواره تاخت و تازها از آنجا انجام می شده گفته شده است. 2- بسیاری ازآثار کهن در بخش های شمالی وجود دارد که به دلیل رطوبت هوا و پیشرفت پوشش گیاهی فرسوده و پنهان شده است یا کاربری آنها تغییر یافته است. 3- زرتشتیان و اقلیت های دینی در ایران اچازه ساخت و بنای نیایشگاه جدید را ندارند که در کوشک گیلان بنا کنند

 25.  زبان اوستايي را از کجا مي توانم ياد بگيرم!و ايا کتابي براي اموزش اين زبان کهن وجود دارد؟با سپاس

  نوشته هایی وجود دارد که زبان و خط اوستا را آموزش می دهد، خود آموز زبان اوستایی برای آغاز یادگیری مناسب است. دیگر نوشته های اوستایی را از گزینه فهرست کتاب هاجستجو کنید. دوره های آموزش زبان اوستا و پهلوی در بنیاد های آموزشی تهران نیز دایر شده است.

 26.  سلام.چرا کتابهایی که توی سایت هست ناقص است؟

  درود برشما، در گزینه کتاب ها از همین وب سایت، نام سه کتابی که تاکنون نوشته ام با گزیده کوتاهی از متن و شناسنامه آن آمده است . چگونگی تهیه آن و مراکز ارایه این کتاب نیز یادآوری گردیده است. تمام کتاب را بایستی تهیه کرد. 

 27.  درود مفهوم روح ، جان و روان در کیش زرتشت چیست؟

  روح یک واژه عربی و جمع آن ارواح است. معادل پارسی آن روان است که در اوستا به صورت اوروان آمده است. جان نیز نیرویی است که بدن را به کار و کوشش فرا می خواند.

 28.  با درود و سپاس فراوان. از کجا می توان متن اوستایی و ترجمه نیایش ها را با هم یافت؟

  نوشته های اوستایی و کتاب هایی که درباره فلسفه زرتشت و نیایش ها می باشد را از کتاب فروشی های ویژه تهیه فرمایید. نشانی برخی از آنها را از گزینه کتاب از همین وب سایت برداشت کنید. 

 29.  سلام خواهش می کنم به سوال های من جواب بدین . آیا فرد مسلمان اجازه دارد در مراسم شما زردشتیان شرکت کند؟

  دورد، بستگی دارد که این مراسم چگونه باشد! اگر جشن های ملی مانند نوروز، سده، مهرگان، تیرگان، شب چله، روز بزرگداشت مادر و غیره باشدکه ویژه همه ایرانیان است و همانند نوروز ، سیزده بدر، چهارشنبه سوری و شب چله که در ایران همه آنها را برپا می دارند. دیگر مراسم نیز باید همگانی شود. هیچ اندیشه کرده اید که چرا زرتشتیان در زندگی سده های گذشته خود با تمام کمبود ها و تحمل ستم ها همچنان بایستی پاسدار سنت ها و مراسم ارزشمند ایرانی باشند.؟ بسیاری از این مراسم، آیین های ملی ایرانیان است و به دین زرتشت ربطی ندارد. برخی از مراسم نیز شخصی است مانند سدره پوشی، پیوند زناشویی، زاد روز فرزندان و غیره که بیگمان باید از کسانی اجازه گرفت که برگزارکننده اینگونه جشن و مراسم درخانه ومحل زندگی خود می باشند. 

 30.  با درود اقای نیکنام عزیز برای اشنایی همه جانبه با کیش زرتشت از کدام کتاب باید شروع کنم لطفا راهنمایی ام کنید من تصمیم دارم به زرتشتی بگرایم چرا که باور دارم راه سعادت راتنها از طریق این دین می توانم بپیمایم خواهش می کنم مرا کمک کنید اناهیتا

  درود، نوشته های زیادی وجود دارد که به فرهنگ و اندیشه زرتشت اشاره کرده است. فهرست کتاب ها را در گزینه ای از همین وب سایت جستجو کنید و برای تهیه آنها به یکی از نشانی هایی که در بخش گزینه کتاب آمده تماس بگیرید.

 31.  درود بر شما درمورد چوب دستی موبدان سوال داشتم که ،چرا بالای آن سر آهو بوده ؟ سپاس

  موبدان چوبدستی نداشته اند که بالای سر آن چیزی باشد. لابد تصویرهایی را در معابد مهرپرستی دیده اید که بالای نیزه ها سرگاو وجود دارد،این مربوط به زمانی است که آیین مهرپرستی گاو نر را دشمن دیگر حیوانات می پنداشته اند، قربانی کردن آن را مقدس می دانستند و سر آن را به نشان قربانی کردن گاو بر نیزه می کردند.

 32.  درود دریکی از شبکه هامستندی بخش شددرمورد آتشی که اشوزردشت روشن کرده و تاامروز بابرجاست (آتشکده دراصفهان) هرچه درسایت ها جست و جو کردم چیزی به دست نیاوردم میشه درموردش توضیحی بفرمایید.

  چنین سخنی را نشنیده ایم. نخست اینکه زرتشت در اصفهان زندگی نکرده است، دوم اینکه زرتشت زمانی زندگی کرده که سالها پیش از او آتش کشف شده ودر اختیار مردم بوده است و برای نگهداری آن اتشکده ها در ایران بنا شده بودند تا آتش اجاق خانه ها را تامین کنند و سوم اینکه زرتشت کارارزشمند دیگری را بردوش داشته است، او باید آیینی که در پرتو خردمندی استوار شده را گسترش دهد تا خرافات و پندارهای نادرست از جامعه بشری ریشه کن گردد بنابراین چنین سخنانی را دشمنان دین راستی پیوسته تکرار می کنند تا جایگاه پیام آور راستگوی را به شکل دیگری بیان کرده باشند.

 33.  بادرود، سن ازدواج دردین زردشتی چند سال است.

  هیجده سال سن لازم برای پیوند زناشویی است که در دفتری به نام احوال شخصیه زرتشتیان نیز آمده است مگر در مواردی خاص که شرایط آن نیز بیان شده است.

 34.  درود اقای نیکنام اگر امکان دارد با توجه به سرشماری کلی در ایران تعداد زرتشتیان ایران را بنویسید. باسپاس

  آمار زرتشتیان از دیدگاه آمارگیری دوره ای که در ایران صورت می گیرد را از اداره آمار جستجو کنید که البته آمار درستی نیز به دست نخواهد آمد زیرا در پرسش های آمارگیران از هر خانواده کمتر اشاره یی به نوع دین افراد صورت گرفته است. از دیدگاه فلسفی و آنچه ازبینش و پیام زرتشت برداشت می شود، پیروان او که به مزدیسنان نیز باید نام آور گردند. اشاره به دین و اندیشه پدر، مادر و خانواده آنان نشده و بستگی به دین آنان ندارد. در پاسخ های پیشین بارها اشاره شده که دین زرتشت به ویژگی های رفتاری هر انسان، در هردوره و زمان با هر ملیت و نژاد باور دارد. به عبارتی دیگرهر زرتشتی زاده می تواند همانند نیاکان خویش کرداری برمبنای خردمندی در جهت پیشبرد راستی داشته باشد ولی چنانچه از ویژگی ها ی انسانی فاصله بگیرد؛ از آن پس جزو آمار زرتشتیان نخواهد بود هرچند کارت عضویت از نهادهای این جامعه نیز داشته باشد یا در آمارگیری سراسری به نام زرتشتی ثبت شده باشد. آمار واقعی پیروان آیین راستی و آزادگی هنگامی به دست می آید که سرشماری کنیم از کسانی که با رفتار خود در سراسر جهان به شادی زندگی می کنند، نیکی و آسایش را برای دیگران نیز فراهم می سازند، خوشبختی خود را درخوشبخت کردن دیگران جستجو می کنند، تازه شدن و پیشرفت در زندگی را برگزیده اند، مخالف جنگ و خونریزی و ستایشگر آشتی و مهربانی بوده و حقوق همه انسان ها را برابر می دانند و… را باید از اداره آمار جهانی دریافت کرد!! اگر میزان افراد انسان نما که به هر شکلی در جهان بیداد می کنند، دروغ می گویند، ستم و زور و پرخاشگری پیشه کرده اند، حق دیگران را پایمال می کنند، به دنبال منافع خود یا از روی خودخواهی و غرور به جنگ با دیگران برمی خیزند؛ تنبلی، بی مهری، حسادت، خشم و کینه را برگزیده اندو غیره را از انسان های فرهیخته، آگاه و دانا کم کنیم. آمار درست تری از پیروان آیین زرتشت در دنیاخواهیم داشت که با هر نوع نگرشی، ویژگی های دین زرتشت را نیز در خود پرورش داده اند. 

 35.  درود.اقای نیکنام می خواستم بدانم چند وقت به چند وقت سایت را به روز می کنید؟آیا پرسش هایی هست که به آنها پاسخ ندهید؟لطفا توضیح دهید

  درود برشما، پرسش هایی که دوستان از ما دارند چند روز پس از آن پاسخ داده خواهد شد البته برخی از پرسش ها تکراری است که دوستان پاسخ های پیشین را نخوانده اند و علاقه دارند دوباره بپرسند و پرسش هایی نیز در زمینه هایی غیر از دین و فرهنگ کهن ایران باستان است که به هیچکدام پاسخ داده نخواهد شد. دیگر بخش های وب سایت نیز نیازی به روز رسانی ندارند. اگر مقاله تازه داشته و یا کتابی جدید را چاپ کنیم در جای خود بیان خواهد شد. تلاش داریم تا گزینه هایی تازه را به فهرست وب سایت بیفزاییم، اگر دیده باشید بخش معرفی کتابها و نوشته های فرهنگی و دینی موردی تازه در آن است. برخی از پرسش ها نیز در بخش مربوط موضوع خود که در هفت گزینه بالا و سمت چپ آمده انتقال داده شده ودر آنجا پاسخ داده خواهد شد که دوستان به دنبال آن نمی روند.

 36.  درود بر شما اقای نیکنام، واژه شت به چه معنا می باشد مانند شت زرتشت یا شت پورداود و …؟

  واژه شَت، یکی از واژگان دساتیری است، فرهنگی ساختگی که از زمان اکبرشاه به سال 1014 میلادی در هندوستان گردآوری شد. این واژه کابرد بیان جایگاه مقدس برای انسان های نامدار و پیامبران را داشته که گاهی به جای کلمه حضرت در فرهنگ برهان قاطع و نوشته های دبستان المذاهب و انجمن آرای ناصری به کار رفته است.

 37.  درود من در اهواز هستم و مي خوام با دين زرتشت آشنا بشم به كجا مراجعه كنم

  درود برشما، اهواز و دیگر شهرهایی که زرتشتیان در آنجا نهادهای دینی و فرهنگی دارند در گزینه ای از همین وب سایت به نام نشانی نهاد های زرتشتی آمده است به آن بخش مراجعه فرمایید.

 38.  با سلام آیا در شهر مشهد نیز محلی برای گردهمایی زرتشتیان وجود دارد؟ با سپاس

  درود برشما، خیر در خراسان زرتشتیان به صورت گروهی زندگی نمی کنند و نهاد های اجتماعی ندارند. نام شهرها و نشانی نهاد های زرتشتی در ایران و جهان بر روی همین وب سایت آمده، آنها را جستجو فرمایید.

 39.  سلام آیا شب یلدا در دین زرتشت وجود داشته است؟ اګر هست فلسفه برګزاری آن چیست؟ آیا اینکه می ګویند شب یلدا جشن ایرانی نبوده است صحیح است یا خیر؟ موفق باشید.

  شب یلدا در فرهنگ ایرانی به نام شب چله معروف است. و مربوط به زمانی است که ایرانیان مهر( نورخورشید، نماد پیمانداری) را ستایش می کردند و هربامداد به نشان استقبال از روشنایی خورشید نیایش می کردند و غروب آفتاب نیز با نیایش مهر به بدرقه می نشستند که نمونه این نیایش ها به زبان اوستایی به نام مهر یشت و کوتاه شده آن به نام مهر نیایش همچنان در ادبیات اوستایی موجود است. آنان دریافته بودند که بزرگترین شب سال، پایان ماه آذر است و از فردای آن شب، روزها کمی طولانی تر خواهد شد بنابراین آن روز را هنگام زایش مهر و روشنایی نان نهادند. این روز در فرهنگ دین زرتشت که پس از آیین مهر پرستی در ایران شکل گرفت به نام اورمزد از ماه دی نام گرفت که جشن دیگان است و به نام آفریدگارمی باشد. ایرانیان باستان درجشن شب چله گردهم آیی داشتند و با خوردن آجیل و میوه شب را سپری می کردند تا شاهد زایش مهر باشند به ویژه میوه هایی به رنگ سرخ مثل هندانه، انار و سیب سرخ، زیرا آسمان به هنگام سپیده دم و غروب خورشید به رنگ سرخ در خواهد آمد. جشن شب چله ایرانی همراه با آیین مهر پرستی به اروپا رسید. آنگاه به میترائیسم تبدیل شد و رنگ و بویی تازه گرفت که زایش عیسا را نیز باخود هماهنگ ساخت و نام آن به یلدا تبدیل شد که یک واژه سُریانی است، تولد و میلاد نیز از آن گرفته شد. 

 40.  با درود، شما می فرمایید نمی توان در ایران امروزی به طور رسمی زرتشتی شد و با دختری زرتشتی ازدواج کرد پس چطور یک فرد که دین نیکان خود را برتر نسبت به سایر ادیان دانسته می تواند زرتشتی شود؟؟؟؟

  درپرسش های پیشین نیز پاسخ داده شده است که زرتشتی، شدنی نیست بلکه بودنی است! بدین معنی که لازم نیست کسی دیگری را تایید کند که زرتشتی شده است و مُهر تایید بر او زده ؛ و اجازه دهد که با دختر زرتشتی ازدواج کند. کجا نوشته شده که شرط زرتشتی شدن ازدواج با دختر زرتشتی است که شما به آن اشاره کرده اید؟ به باور زرتشت که در هات 30 از گات ها بیان شده است، هر مرد و زن باید بهترین فلسفه های زندگی را با گوش بشنوند و با اختیار دین خود را برگزینند.بخشی از این سرود چنین است: “بهترین گفته ها را به گوش بشنوید، با اندیشه ای ژرف به آن بنگرید، سپس هر مرد و زن از شما، راه خویش را با اختیار برگزیند…” برپایه این بینش هر کس که دانا و خردمند باشد، با اختیار می تواند راه زندگی خویش را برگزیند و به آداب و اجباری، باورمند و پای بند نباشد.

 41.  آیا از نظر دینی در دین زرتشت کشیدن سیگار و قلیان مجاز است لطفا به عنوان یک موبد پاسخ دهید .سپاس

  دربینش زرتشت، آنچه به تن و روان شخص آسیب وارد سازد با اختیار بایستی کنار گذاشته شود. سیگار یا هرنوع دیگر از دخانیات، هرنوع خوراکی یا نوشیدنی، هر گونه شنیدنی که صدا و نوای آن به گوش انسان می رسد و هرآنچه با چشم دیده شود که به نوعی آسیب به تن و روان وارد سازد و دانش روز آن را گواهی کرده باشد. به دور از آیین خردمندی است که نبایداستفاده شود. در عیر این صورت انسان از خرد خود بهره نگرفته و صفت های بی خردی، بی شعوری و بی دانشی را باید بپذیرد که شایسته جایگاه انسان نیست!

 42.  با درود، آیا کلیات اوستا به ترجمه فارسی وجود دارد لطفا نام کتاب و نشانی تهیه آن را بفرمایید.

  اوستا مجموعه زیادی است که در گزینه مقاله ها از همین وب سایت به بخش های آن اشاره شده است. بسیاری از بخش های اوستا به زبان پارسی برگردان شده است و در بازار کتاب موجود است برای تهیه آنها با کتابفروشی هایی تماس بگیریدکه در گزینه کتاب از همین وب سایت معرفی شده اند. به ویژه کتاب مهر افزون که کتاب های درخواستی را به نشانی پستی شما ارسال خواهد کرد. تلفن ، 88934366-021 

 43.  درود بر شما اقای نیکنام گاهنبار شاه عباسی چیه؟

  زرتشتیان ساکن کرمان گهنباری دارند که به شاه عباسی نیز معروف شده است. چنین روایت می کنند که در زمان صفویه که ظلم و ستم بر غیرمسلمانان افزایش یافته بود، در بخشی از کرمان که ساختمان سازی بوده و کارگران و بناهای زرتشتی و مسلمان بایکدیگر کار می کرده اند بر اثر حادثه ای یک فرد مسلمان با بی دقتی فردی زرتشتی در کرمان کشته می شود. این حادثه برای مسلمانان کرمان ناگوار بوده بنابراین از حاکم شرع پرسش می کنند که چه باید کرد. او پیشنهاد می کند که فردی مسمان دست خود را در عسل فرو برده، آنگاه در دانه های ارزن گذاشته و هر تعداد ارزن که به دست او چسبیده شود زرتشتی کشته شود با این پیشنهاد زرتشتیان زیادی قتل عام می شوند. در این هنگام شاه عباس در اصفهان خوابی می بیند که گردباد و توفانی بزرگ از سوی کرمان به پاخواسته است جریان را می پرسد به او گزارش می دهند که بین مسلمانان و زرتشتیان در کرمان چنین روی داده است وهمچنان ادامه دارد. شاه عباس به سرعت دستور توقف کشتار را صادر می کند و زرتشتیان که از این بیداد و ستم رهایی می یابند از همان سال گاهنباری را بنیان می گذارند که برای روان درگذشتگان و به یاد اقدام شاه عباس بوده و به همین نام یعنی گهنبار شاه عباسی معروف می گردد. 

 44.  درود بر استادبزرگ خواستم بدونم دين مزدكي همان دين زرتشتي است

  درود، مزدک پسر بامداد از بزرگان دینی زمان ساسانی بود که با نابرابری های آن زمان با نگرش به پیام اشوزرتشت قیام کرد و به مبارزه پرداخت. پس از چندی یاران و همراهان فراوانی به دست آورد ولی مدتی بعد بر آنان یورش آورده و گروه و افکار آنان متلاشی گردید. روزبه (سلمان پارسی) یکی از بزرگان مزدکی که از این ماجرا جان سالم به در برده بود مامور شد تا به سوی سرزمین تازیان رفته که زیر نفوذ حکومت ایران بودند و مردم آن سامان را که بادیه نشین بودند را به دین و تمدن دعوت کند و با یاری نیروی جوان تازی سپاهی آماده سازد تا برابری و داد گستری را دوباره به حکومت ساسانی بازگردانند. البته برگهای تاریخ به گونه ای دیگر ورق خورد. مزدک زرتشتی بود و یکی از دانایان این کیش بود که با یارانی که به همراه داشت به دنبال برابری و اصلاح جامعه بود.

 45.  سلام چرا تاریخ برګزاری جشن مهرګان از روز ۱۶ مهر به ۱۰ مهر تغییر کرده است؟ نام روزهای ۳۱ از ۶ ماه اول سال چه می باشد. تشکر.

  شانزدهمین روز هرماه در گاه شماری سنتی زرتشتیان روز مهر نام دارد. نام روزهای هرماه به ترتیب روز اول هرماه، اورمزد 2- وهمن 3- اردیبهشت 4- شهریور 5- سپندارمذ 6- خورداد 7- امرداد 8- دی به آذر 9- آذر 10- آبان 11- خور 12- ماه 13- تیر 14- گوش 15- دی به مهر 16- مهر 17- سروش 18- رشن 19- فروردین 20- ورهرام 21- رام 22- باد 23- دی به دین 24- دین 25- ارد 26- اشتاد 27- آسمان 28- زامیاد 29- مانتره سپند و روز سی ام، انارام است. بنابراین برابر شدن روز مهر از ماه مهر جشن مهرگان است که شانزدهمین روز در گاه شماری زرتشتیان است ولی به دلیل اینکه درشش ماه اول سال در گاه شماری خورشیدی (خیامی، جلالی) هرماه 31 روز است جشن مهرگان به روز دهم مهر ماه در تقویم ایرانی قرار می گیرد. روز سی و یکم در شش ماه اول سال اکنون نامی ندارد ولی با پیشنهادی که در همین وب سایت داده شده است اگر روز سی و یکم را اورداد (روزاضافی) نامگذاری کنیم؛ تمام جشن ها و آیین ها در تقویم خورشیدی نیز با گاه شماری زرتشتیان هماهنگ خواهد شد. 

 46.  با درود بی پایان ! واژه ای در اوستا بنام ” خرفستر =موجودات موذی” هست و گویا سفارش به نابودی آنها شده است به نظر شما با توجه به دانش کنونی بشر این را می توان از نمونه های خرافات دانست ؟ با سپاس فراوان.

  چنانکه اشاره کردید در بخش هایی از اوستا، خرفستران نام حشرات موذی در زندگی انسان می باشند که چنانچه به آسایش انسان آسیب برسانند بایستی آنها را از بین برد. حشراتی مانند پشه مالاریا اگر در محل زیست انسان از بین نرود بیگمان بیماری مالاریا گسترش خواهد یافت و حشرات و جانورانی دیگر نیز چنین ویژگی هایی را داشته اند که در آن زمان اوستا به آن اشاره کرده است البته برخی ادیان دیگر نیز کشتن مار و یا آسیب رساندن به سگ را سفارش کرده اند.

 47.  درود بر شما بعضي از زرتشتيان رو ديدم كه اسمهاي عجيبي دارند مثل سهراب الله. اين رو راست ميگم قصد شوخي هم ندارم.ممكنه علتش رو بگيد؟

  نام هایی که زرتشتیان برای فرزندان خود بر می گزینند از نام های کهن و تازه ایرانی است که در همین وب سایت نیز در بخش نام ها آمده است. در سده های گذشته که فشار حکومت های متعصب زیاد شده بود واژگانی غیر ایرانی نیز به اجبار برای فرزندان رایج گشته بود مانند الله یار، ماشا الله، امیرهوشنگ، رشید و مانند اینها که اکنون کمتر استفاده می شود ولی سهراب الله را نشنیده ایم!

 48.  با درود بسیار چرا خورشید و آتش و روشنایی اساس دین زیبای زرتشت است ؟ سپاس

  در فرهنگ کهن این سرزمین، روشنایی و فروغ جایگاه حضور اهورامزدا است و تاریکی زاینده ناپاکی و بیداد است چنانکه در قرآن نیز آمده: اللهُ نورالسماوات والارض (خداوند نور زمین وآسمان است) به همین انگیزه زرتشتیان روشنایی را پرستش سوی خود قرار داده اند(قبله نماز) و به سوی هرنوع فروغی مانند نورآتش، چراغ، خورشید و… خدای خویش را نیایش می کنند و رنگ هایی برای پوشش لباس و لوازم زندگی بهره می گیرند که تیره نباشد بلکه روشنی بخش باشد. 

 49.  با درود آیا رنگ برگزیده و مشخصه در دین زرتشت رنگ سبز است؟ آیا دلیل مشخص تاریخی دارد؟

  رنگ ویژه فرهنگ زرتشتی سپید است که از نوزادی، سدره پوشی، اَروسی، سفره آیینی، کلاه وروسری نمازخواندن و درگذشتن از جهان، همه به کار می رود. رنگ سبز نماد بی مرگی و جاودانگی است که آخرین گام عرفان زرتشتی است و به سورت نمادین در برخی از مراسم به ویه آیین گواه گیری (عقد) به صورت کلاه و روسری برای داماد و اروس، سفره سبز، دستمال سبز ابریشمی، کله قند سبز و شاخه های سبز سرو کاربرد دارد.

 50.  سلام من در کتابی در مورد سلمان فارسی خواندم وقتی که دیګر نخواست زرتشتی باشد پدرش او را در اتاقی زندانی کرد . آیا این با آزادی انتخاب دین در دین زرتشت تعارض ندارد؟ ممنونم.

  درود برشما، برای روزبه (سلمان پارسی) بسیار نوشته اند و شخصیت او را به نفع خود تغییر داده اند در حالیکه بسیاری از این گزارش ها و روایت ها نادرست بوده و از روی تعصب گرد آوری و نگاشته شده است. سلمان در زمان ساسانی یکی از رهبران آیین مزدک، و خواستار تغییر زندگی اجتماعی درست برای مردم بود. زیرا در پایان حکومت ساسانی برخی از نابرابری ها صورت می گرفت. پس از اینکه بسیاری از پیروان مزدک را از بین بردند، بازماندگان این آیین، روزبه را که یکی از دانشمندان زمان خود بود برای آموزش دین و رفتار نیکو به سوی غرب گسیل داشتند تا با این ماموریت سپاهی از اعراب که در آن زمان دست نشانده ایرانیان بودند گرد آوری کند تا به سوی ایران آمده و از حکومت بخواهند تا برابری اجتماعی را دوباره برقرار کنند.از این ماموریت اعراب استفاده دیگری کردند و سرانجام به جنگ های چندگانه با ایرانیان انجامید و چنان روی داد که رویداد آنرا تاریخنگاران گزارش داده اند. 

 51.  تلفظ صحیح کلمه سدره چیست ؟

  این واژه در اوستا به صورت وُهومَنه وَستره آمده یعنی پوشش نیک اندیشی که در گویش پارسی سِدره(sedreh) شده است.

 52.  سلام تشکر از حضور شما استاد گرامی: شما نوشتید که دین زرتشت بر پایه دانش یشری می باشد ! سوال من این است که امروزه که دلیلهای زیادی بر روزه گرفتن و نخوردن غذا برای مدتی چون باعث استراحت و … می شود ، داریم ؛ پس چرا زرتشتیان طبق آن عمل نمی کنند؟ موفق باشید.

  چنانکه فرموده اید گزینش در بینش زرتشت بر پایهً دانش بشری است و باید بررسی کنیم که در هر مورد آیا دانشمندان حهان و دانش جهانی در پژوهش های خود به چه نتیجه ای رسیده اند. شاید در مورد خوردن و نخوردن چیزی و یا کم و زیاد خوردن آن برخی از ادیان و اقوام قوانینی دارند و از آن پیروی می کنند و لابد دانشمندان آن قوم نیز از آن دفاع کرده اند ولی این رویداد و پژوهش قومی، پشتوانهً جهانی ندارد. مثلا در برخی اقوام بهترین گوشت برای خوردن، گوشت سگ و یا خوک است که برای آن مقاله ها نوشته شده و دفاع نیز کرده اند ولی برای بسیاری از مردم جهان خوردن اینگونه گوشت ها نکوهیده و حتا حرام شده است و یا چینی ها، خوردن گوشت همه چیز را اجازه داده اند و آزاد است در حالیکه ممکن است من و شما از خوردن گوشت عقرب، موش و مارمولک پرهیز کنیم. بهر روی زرتشتیان باور دارند که در تمام سال باید به اندازه بیاشامند و غذا میل کنند که لازم نباشد در هنگامی جداگانه خود را استراحت داده باشند. 

 53.  درود بر اقای نیکنام جنابعالی چند سال در هندوستان بودید پارسیان مقیم هند که روزگاری به تبعید اجباری رفته اند تا چه اندازه ایران رو هم سرزمین خودشون می دونند. عشق به ایران رو دارند؟ و آیا امکان داره یک روز به سرزمین اجدادی خود کوچ کنند؟

  پارسیان کنونی ساکن در هندوستان، از زرتشتیانی هستند که بیش از هزار سال پیش از ستم و تعصب حکومت های ایرانی، کوچ اجباری را اختیار کردند. آنان در آغاز ورود به بخش گجرات در کشور هندوستان، سه شرط را پذیرفتند نخست آنکه به زبان محلی هندوستان آشنا شده و سخن بگویند، دوم آنکه لباس هندی را برای خود برگزینند و سوم اینکه دین خود را داشته باشند و به مراسم آیینی خویش پایبند بوده ولی تبلیغ دینی نکنند. بنابراین پارسیان از چندین سده گذشته به آرامی زبان پارسی را فراموش کرده اند، فرهنگ و لباس آنان دیگر ایرانی نیست ولی همچنان پیرو دین آریایی زرتشت بوده و به سرزمین ایران عشق می ورزند. آنان آتشی را به عنوان نماد و پرچم ایران باخود به هندوستان برده اند که نام آن را ایرانشاه نهاده اند یعنی آتشی که در آن مهر ایرانی همچنان فروزان است؛ پارسیان هندوستان، سرزمین ایران را جایگاهی مقدس برای خود می دانند و نسل جوان آنان هم اکنون برای گسترش دانش و فن آوری که آموخته اند در بسیاری از کشورهای جهان کوشش دارند و بیگمان آرزوی آنان این است که در رشد و پیشرفت ایران نیز کوشش کنند به شرطی که معیارهای جهانی برای زندگی و کار آنان در ایران نیز فراهم گردد. 

 54.  درود بر شما لطفا نام یک کتاب که احکام کامل دین زرتشتی در آن آمده باشد به همراه آدرس تهیه کتاب بگویید

  زرتشتیان احکامی برای خود ندارند و نباید داشته باشند زیرا آموزش های دینی آنان یک رفتار درست اخلاقی برای انسان است و آنچه که مربوط به مسایل جاری زندگی می شود مانند چگونگی رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، رفتار با کودکان و بزرگان، برخورد با پدر و مادر و غریبه و حتا حیوانات و خوردن چه خوراکی که حرام باشد یا حلال شده باشد و چه لباسی و با چه رنگی پوشیده شود و… را دانش مربوط به همان رشته در زمان و مکانی که زندگی می کنند تعیین خواهد کرد یعنی اگر روزی دانش بهداشت جهانی ثابت کند که صابون باید کنار گذاشته شود و به جای آن از نوعی اشعه استفاده شود یک فرد زرتشتی نخواهد گفت که در کتاب احکام دینی او نام فلان اشعه نیامده ، بنابراین حرام است و به همین روی برای دیگر مسایل زندگی نیز همچنان است. البته احکامی هماهنگ با بهداشت، درمان، نجوم ، رفع بیماری و غیره در ایران باستان و پیش از پیامبری زرتشت وجود داشته که بخشی از آن اکنون در کتاب وندیداد وجود دارد و نوشته هایی نیز موبدان ساسانی و پس از آن نوشته اند به نام شایست، ناشایست و روایت های پهلوی که احکام آن زمان بوده که برداشت، تراوش فکری و ابتگار موبدانی است که باور داشتند بیشتر از دیگران دربخش دانش اجتماعی برای مردم آگاهی دارند ولی هیچکدام برگرفته از اندیشه زرتشت نیست.! زرتشت به دانش گوناگون زمان در هر مکان اشاره می کند.

 55.  درود بر شما بعضي از افراد زرتشتيان هند رو فراماسونر مي نامند و انجمنهاي پارسي رو لژهاي فراماسونري و بنابه دلايلي كه ذكر مي كنند مي گویند آنها در خدمت بريتانيا هستند؟

  خیر چنین چیزی نیست! زمانی که هندستان در مستعمره بریتانیا بوده است پارسیان هند ( زرتشتیان کوچنده از ایران) نیز در این کشور زندگی می کردند و با استعدادی که داشتند در کارهای کشاورزی، صنعت و بازرگانی نام آور شده بودند و طبیعی است که با انگلیس در امور کشورداری هند و فعالیت های شغلی و اجتماعی همکاری کرده اند و این زمانی بوده که انگلیس در ایران نیز رفت و آمد داشته وبه کارهایی مانند استخراج نفت و دیگر منابع نقش داشته است. ممکن است پارسیانی در پایان دوره قاجار به دلیل وضع بد اجتماعی که نسبت به زرتشتیان در ایران صورت می گرفت برای بهبود وضع آنان و فروپاشی حکومت ستم پیشه و خودکامه قاجاری در ایران همکاری داشته اند ولی این امر دلیل فراماسون بودن آنان نبوده و هیچ انجمن زرتشتیان در هندوستان نیز لژهای این گروه نیست. 

 56.  آدرس دقیق آتشکده های تهران را بفرمایید.

  درود آدریان تهران در خیابان جمهوری ، بعد ازپل حافظ ، خیابان میر زاکوچک خان واقع شده است.

 57.  دروددرقسمتی خواندم که فرمودیدصلیب برگرفته ازنمادمهرگردون ماایرانیهاست عکسی که من دیدم همان صلیب شکسته رانمادشیطان برستی می دانندمیشه توضیحی درمورد فلسفه وچگونگی این نماد دهید؟مرسی عسل ازکرج

  درود ، باید ببینیم سابقه آیین مهر و نماد آن گردونه خورشید که نیاکان ما در ایران به آن باور داشتند بیشتر است یا کشف شیطان و ابلیس در فرهنگ اعراب بادیه نشین و پس از آن پیدایش فلسفه شیطان پرستی. به هر روی از کتابهای گوناگون می توانید به پیشینه این نماد پی ببرید به ویژه کتاب گردونه مهر، نوشته دکتر بختورتاش.

 58.  درود بر شما مانتره به چه معنا مي باشد؟

  مانتره یعنی سخن اندیشه برانگیز، ویژگی پیام اشوزرتشت در گات ها را مانتره می گویند. گفتار و سخنانی که سبب می شود انسان بیندیشد و در باره رویدادهای زندگی و فلسفه آن با خرد خویش پژوهش کند. 

 59.  درود بر شما من بارها وبارها سوالاتی خدمت شما عرض کردم اما پاسخی ندادید. آیا دلیلی دارد؟ آیا در 8سال جنگ ایران و عراق زرتشتیان هم شرکت داشته اند؟ تعداد زرتشتیان کشته شده(شهید) چه قدر بوده است؟ باسپاس

  دوست گرامی، اگربه پیشنهاد ما در باره پاسخ به پرسش ها توجه فرمایید متوجه خواهید شد که نخست باید به تمام پاسخ ها و مقاله ها سری بزنید چنانچه پاسخ خود را دریافت نکردید آنگاه پرسش فرمایید. پاسخ پرسش خود درباره شهدای زرتشتی را در بخش مقاله ها با موضوع جانباختگان زرتشتی در همین وب سایت جستجو کنید به پرسش خود خواهید رسید.

 60.  درود بر شما چرا سابق زرتشتيان حق نداشتند انگشتر دست كنند؟

  این گزارش را در جایی نشنیده و نخوانده ام اگر ممکن است منبع آنرا بفرمایید تا بررسی کنیم> سپاس

 61.  سلام استاد 2 سوال از حضورتان دارم 1 در ایران من چگونه می توانم زرتشتی شوم به صورت رسمی؟ 2 آیا بعد از زرتشتی شدن دیگر زرتشتییان مرا به عنوان زرتشتی قبول دارند و من می توانم با 1 دختر زرتشتی ازدواج کنم؟

  دوست گرامی، اگر منظور شما از رسمی بودن زرتشتیان، گرفتن کارت شناسایی ویژه زرتشتی و شرکت در انتخابات انجمن ها و دیگر نهاد ها است. پاسخ شما این است که کارت شناسایی را درایران انجمن های زرتشتی صادر می کنند که مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده اند که در اساسنامه آن قید شده است. که چنین انجمن هایی تنها برای کسانی خدمات بدهد که پدر و مادر آنان زرتشتی باشند بنابراین چون پدر و مادر غیر زرتشتیان در ایران، جزو آمار انجمن ها نیستند رسمیت یافتن کسی که بخواهد به دین زرتشتی گرایش داشته باشد میسر نیست. پاسخ دوم شما: زرتشتیان چگونه باید تازه واردی را قبول داشته باشند؟ پیروان زرتشتی را نیز با کرداری که انجام می دهند خداوند باید قبول داشته باشد! نمی دانم شما را چگونه باید قبول کنند؟! در مورد ازدواج با دختر یا پسر زرتشتی، دفاتر ویژه ثبت ازدواج زرتشتیان نیز که مجوز خود را از سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده اند، حق ندارند ازدواجی را ثبت کنند که یکی از طرفین یعنی پسر و یا دختر زرتشتی زاده نباشند بنابراین اگر دختر و یا پسری زرتشتی بخواهد با غیر زرتشتی در ایران ازدواج کند از دین زرتشتی خارج خواهد شد و لابد خودتان تایید می فرمایید که ازدواجی که به قیمت خارج شدن از دین نیاکان باشد ! ارزش و اهمییت چندانی ندارد. 

 62.  نظر شما در مورد مجموعه کتابهای اوستا استاد ابراهیم پور داود چیست و می توان این مجموعه را کاملترین دانست ؟

  استاد پور داوود یکی از پژوهشگران برجسته در فرهنگ اوستایی است و نوشته های ایشان یکی از منابع معتبر برای پژوهش در فرهنگ ایران باستان به شمار می آید ولی پس از ایشان نیز کارهایی معتبر در شناسایی فرهنگ اوستا صورت گرفته که بسیاری از آنها با ارزش می باشند. 

 63.  درود پرسشي داشتم ، و آن اينكه چرا جشن سپندارمز در روز 29 بهمن برگزار مي شود ؟ شوند برگزاري اين جشن در اين روز چيست ؟ ان چنان كه در منابع ايراني آمده جشن سده 25 روز پيش از جشن اسفندي مي باشد . و جشن سده در روز دهم بهمن برگزار مي شود ومي دانيم كه روز پنجم اسفند به نام سپندارمز مي باشد . پس چرا اين جشن را در روز 29 بهمن جشن مي گيرند و نه در پنجم اسفند؟؟ با بهترين درودها

  دوست گرامی به پیشنهاد ما در بخش نامه ها از همین وب سایت مراجعه کنید که در مورد بازنگری در گاه شماری( تقویم) سنتی اشاره ای کرده ایم که اگر صورت گیرد تقویم و تاریخ برحای خود قرار خواهد گرفت. 

 64.  سلام، عكسهايي كه از زرتشت در آتشكده ها و ديگر جاها ديده مي شود همراه با ريش و سبيل مي باشد ولي موبدان زرتشتي هيچكدام ريش ندارند چرا؟

  تصویری که از زرتشت وجود دارد برداشتی از جهره مردانِ نژاد آریایی در آن زمان است بیگمان با نبودن ابزار ازبین بردن موی صورت، بسیاری از مردان در آن روزگار ریش داشته اند ولی از آنجا که زندگی زرتشتیان بایستی با گذر زمان و همراه با دانش به سوی تازه شدن حرکت کند. داشتن موی صورت برای مردان نیز ضرورتی ایجاد نکرده است . البته چنانچه در چهره موبدان به ویژه سالخوردگان، ریش سپید مشاهده شود نماد تجربه، دانایی و دنیادیدگی بیشتر آنان خواهد بود. 

 65.  درود بر شما اقای نیکنام در زمان صفویان جمعیت زرتشتیان یک میلیون نفر بوده، به نظر شما اگر حکومت صفوی و قاجار فشاری بر زرتشتیان نمی آوردند جمعیت زرتشتیان در حال حاضر چقدر بود؟

  زرتشتیان از دیرباز تاکنون به کیفیت در امور زندگی اهمیت داده اند تا کمیت و آمار آن، به همین روی زرتشتیان فرزندان زیادی نیز در آیین زناشویی به خانواده افزون نمی کنند ولی به جای آن هر زرتشتی تلاش می کند تا دانش اندوزد وخردمندی پیشه کند با همین انگیزه هم اکنون زرتشتی بی سواد در دنیا یافت نمی شود. البته به گفته شما چنانچه فشارهای اجتماعی، کشتارهای جمعی زرتشتیان، آوارگی و پرداخت جزیه برای آنان در حکومت های استبدادی و متعصب صورت نمی گرفت شاید اکنون درصد چشمگیری از جمعیت ایران به دین نیاکان خود باقی مانده بودند. 

 66.  درود. مکان هایی که مراسم سدره پوشی را می توان نزد موبدان انجام داد را معرفی کنید. سپاس

  برای سدره پوشی به مکان ویژه ای نیاز نداریم ، این محل پاک می تواند خانه شخصی ، نیایشگاه ، تالار و فضای باز باشد و برای سدره پوش شدن نیز یکی از شیوه ها بستن کشتی توسط موبدان است . کسی که می پذیرد تا بر پایه فرهنگ نیاکانِ خود رفتار ویژه ای داشته باشد و سدره پوش شود . با حضور چند نفر از همکیشان و گواهان خودش یا با یاری یکی از بزرگترها می تواند سدره ( پوشش نیک اندیشی ) بر تن کند و کمربند کشتی ( نماد گسترش راستی ) را بر کمر داشته باشد. 

 67.  با درود به موبد فرزانه دكتر كورش نيكنام ، در تار نماي اهورا لوح فشرده “خرده اوستا” را با سرايش شما و موبد مهربان فيروزگري مشاهده كردم ، چگونه مي توان اين لوح فشرده را تهيه كرد؟ از محبت شما فزون سپاسگزارم.اهمائي وشي كهمائي چيت .

  دوست گرامی تا آنجا که به خاطر دارم سالها پیش مدیر وب سایت oshihan.org صدای اوستا خوانی من و موبد فیروزگری را ضبط کرد بعد باخبر شدم که آنرا در cd گرد آوری کرده است ، بنابراین به وب سایت یاد شده مراجعه کنید بیگمان شما را راهنمایی خواهند کرد 

 68.   با درود آيا نرم افزاري وجود دارد كه با آن بتوان حروف دين دبيره را تايپ نمود ؟ با سپاس

  شما می توانید واژه دین دبیره را در گوگل جستجو کنید ، آگاهی بیشتری در باره خط اوستایی خواهید آموخت بیگمان چگونگی تایپ آن نیز آمده است .

 69.  درود.با اينكه پرسش بنده تا حدودي شبيه7و27و30است.اما ميخواهم بدانم كسي كه بخواهد در ايران زرتشتي بشود چه آيين هايي در مورد او اجرا مي شود و روند آن چگونه است؟ايا اين امكان هست؟اين مراسم توسط چه كساني انجام ميشود؟و چه بررسي هايي در مورد صلاحيت و نيت اين افراد مي شود؟با سپاس

  درود برشما ، چنانکه پیش از این نیز اشاره شده، زرتشتی بودن به مراسم و آیینی خاص بستگی ندارد و تنها پذیرفتن یک شیوه زندگی با پیروی از راستی و بهره مندی از خرد و…است .درایران کسی که بخواهد به تازگی پیروی از دین زرتشت را برای خود برگزیند نخست باید از مراجع و نهادهایی که مربوط به دین ارثی و فعلی خود است و همچنین از خانواده اش اجازه بگیرد چنانچه از سوی آنان مشگلی وجود نداشته باشد ، برای پیوستن به کیش نیاکان در ایران یا هر جای جهان مشگل دیگری نخواهد بود . در مورد صلاحیت افراد که چه کسی تعیین می کند ! اگر انسان بی گناه و به دور از کژی ها در جهان یافت شود او بایستی صلاحیت دیگری را رقم بزند وگرنه خداوند است که از درون و نیت هرکس آگاه است و خواهد بود بنابراین بیگمان بعضی از زرتشتی زادگان نیز مانند پیروان ادیان دیگر ممکن است خودشان صلاحیت نداشته باشند تا دیگری را تایید کنند. یادآوری گفته های پیشین این است که هرفرد می تواند با پیوستن به نیکی ها ادعا کند که از نیکان روزگار شده است و آیینی را که با خرد ، راستی ، شادی ، آزادی ، تازگی و دیگر ارزش های انسانی بستگی دارد برگزیده است .

 70.  درود بر شما آقای نیکنام آیا حافظ هم به دین زرتشت روی آورد؟

  حافظ به فلسفه چند دین و آیین اشاره می کند و از برخی از آنها به خوبی یاد می کند به ویژه آیین مهر را دوست دارد و به بینش زرتشت عشق می ورزد ولی هیچگاه بیان نمی کند که پیرو چه دینی شده است او خود را یک رند و عاشق انسانیت می داند و بارها از فرهنگ خردورزی ، سادگی و راستی در دین ایرانیان افتخار می کند : مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ / که وعده تو کردی و او به جای آورد…از آن به دیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست … حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است / ماهمان حلقه بگوشیم و همان خواهد بود … دولت پیر مغان باد که باقی سهلست / دیگری کو برو و نام من از باد ببر … مشگل خویش بر پیر مغان بردم دوش / کوبه تایید نظر حل معما می کرد …ترک پیر مغان نخواهم گفت / چرا که مصلحت خود در آن نمی بینم … بنده پیر مغانم که زجهلم برهاند / پیر ما هرچه کند عین عنایت باشد … آن روز در دلم معنی گشوده شد / کز ساکنان درگه پیر مغان شدم … در خرابات مغان نور خدا می بینم / وین عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم … به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی / کنون که لاله برافروخت آتش نمرود 

 71.  درود بر شما ایا پارسیان هند هم مراسم شاهنامه خوانی دارند؟

  درود، پارسیان هند با گویش پارسی آشنایی چندانی ندارند و شاید تا اندازه گفتگوی عامیانه متوجه می شوند به همین روی خواندن و شنیدن شعر و ادبیات پارسی برایشان دشوار است . در نشست های پژوهشی و دانشگاهی به استوره ها و داستان های شاهنامه پرداخته می شود ولی شاهنامه خوانی به شیوه های گوناگون که در ایران رسم است در آنجا برگزار نمی شود.

 72.  درود بر شما اقای نیکنام ممکنه بفرمایید پارسیان هند به چه شکل این ثروت عظیم رابه دست آوردند و توانستند اقتصاد هند رو به دست بگیرند؟

  پارسیان هند زرتشتیان ایرانی بودند که در حکومت های اولیه اسلامی در ایران به هندوستان مهاجرت کردند و پس از گذشت1000 سال با پشت کار ، اندیشه سازنده و تلاشی که از خود به یادگار برده بودند هم اکنون در بخش های گوناگون اقتصادی ، صنعت و نظامی کشور هندوستان نقش مفید و ارزشمند دارند.

 73.  سلام خدمت استاد گرامی چندی پیش عکسی از گهنبار ی که در شهریور برگزار می شود را دیدم که در دست خانمی تسبیحی بود. آیا زرتشتیان هم در دین خود تسبیح دارند؟ تشکر

  خواندن سرود هایی از اوستا به تعدادی معین از دیر باز برای ایرانیان بخشی از نیایش بوده است و باور داشتند آنان را به آرامش دعوت خواهد کرد بنابراین به ابزاری برای یاد داشت کردن تعداد سرود ها نیاز داشتند واز همان زمان دانه هایی از سنگ غقیق و دیگر سنگ های زینتی را برای شمارش در اختیار گرفتند و بعد ها این مهره ها را سوراخ کرده و با ریسمان به هم گرد آوردند تا در نیایش ها از آن بهره بگیرند . نیایش هایی که به تعداد خوانده می شود : اشم وهو ، یتا اهو ، ینگهه هاتام و گزیده ای از یشت ها است . هنگامیکه اعراب به ایران تاختند و به غارت فرهنگ و دارایی ایرانیان پرداختند ابزار شمارش دانه دار را نیز به یادگار بردند ونام آن را تسبیح گذاشتند.

 74.  درود استاد نیکنام گرامی ، تشکر از اینکه سوال های ما رو جواب می دهید و خسته نباشید ، چند واژه نامه اوستا که در ایران چاپ شده باشه و قابل خریداری باشه معرفی می کنید ؟ ممنون

  پرسش های خود را درمورد چاپ کتاب ها ، فهرست آنها و چگونگی تهیه کتاب مورد نیاز خود را از نشانی نمایشگاه و فروشگاه های کتاب که در گزینه کتاب ها از همین وب سایت آمده جستجو کنید و با تماس تلفنی با آنها پرسش خود را مطرح فرمایید.

 75.  آیا در دین زرتشت اهورامزدا آفریننده نیکی و بدی است یا اینکه اهورامزدافقط آفریننده نیکی هاست؟

  بدی در آفرینش وجود ندارد زیرا آفرینش بر پایه دانایی صورت گرفته و در چارچوب دانش و خرد بدی ها نقشی ندارند . بدی ها را تنها در جامعه انسانی باید مشاهده کنیم و اگر به ژرفی بررسی کنیم انسان هایی وجود دارند که با بداندیشی خود زندگی دیگران را تباه می کنند و یا به ساختار زندگی گیاهان و جانوران آسیب وارد می کنند . در نظر بگیریدکه اگر همه انسان ها را چند روزی از کره زمین به جای دیگر منتقل کنیم ! زندگی موجودات روی زمین بدون حضور انسان ، چه نوع بدی در آن وجود خواهد داشت ؟ 

 76.  مراسم دقيق پيوستن به دين زرتشت چگونه مي باشد.

  دوست گرامی، پیوستن به دین زرتشت هیچگونه مراسمی ندارد . پذیرفتن یک راه اخلاقی مناسب با ارزش های انسانی است که در هرزمان و مکان ، در هر سن و شرایطی امکان پذیراست ؛ درست همانند زمانی است که یک کژاندیش تصمیم بگیرد تا به نیک اندیشی روی آورد . یک دروغگو باور کند که دروغ با ساختار هستی هماهنگ نیست پس نباید دروغ گفت و از آن پس سخنی به دروغ نگوید . همانند زمانی است که یک انسان بی تفاوت به فرآیند پیرامون خود ، به راز هستی پی ببرد و باخود پیمان بندد تا نیکوکار شود ، در اندیشه خدمت به دیگران برآید ، شادی را پیشه خود سازد و آن را به دیگران برساند ، خرسندی خود را در خوشبختی دیگران جستجو کند . در پی آبادی و سازندگی زندگی گامی بردارد ، فروتن و پارسا گردد و تلاش کند تا در دل دیگران خانه مهربانی برای خود بسازد ، کینه و خشم و حسادت و بدخواهی را ازخود دور سازد و… اینها هیچکدام مراسمی لازم ندارد بلکه اراده ، ایمان و باورمندی به نیکی هاست که هرکس می تواند آنها را آزمایش کند و در رفتار خویش به کار گیرد . 

 77.  آيا آدريان تهران به عنوان يک موزه است ؟ اگر که جواب منفي است و آدريان جاي پرستش اهورا مي باشد پس چرا براي رفتن به آنجا بايد وقت قبلي گرفت و بيش از يک بار نمي توان به آنجا رفت ؟

  به باور من آدریان تنها باید جایی پاکیزه و مینوی باشد که نیایش کنندگان اهورامزدا ، در جایگاهی دلنشین و آرام خداوند خویش را از دیدهً دل تماشا و جلوهً دلدار را پرستش کنند . هرگونه استفاده دیگر از چنین مکانی ، ورجاوندی آن را کاهش می دهد . از آنجا که مدیریت آدریان تهران با انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران می باشد پرسش و مشکل خود را با آنان در میان بگذارید .

 78.   درود بر شما اقای نیکنام چرا بعضی دین زرتشتی را مزدیسنا می گویند ؟

  تاچندی پیش کسی به پیروان دین یکتایی زرتشت ،همانند پیروان دیگر ادیان زرتشتیان نمی گفته اند به آنان مزدیسنا می گفتند .یعنی پرستندگان مزدا ، خدای یکتایی که برای نخستین بار اشوزرتشت به آن اشاره کرد ومردم را به ستایش او فراخواند . اکنون نیز کسی به پیروان موسی ، موسویان نمی گوید ویا به پیروان محمد ، محمدیان نمی گویند . بعد ها مشخص نیست به چه انگیزه ای به مزدیسنان لقب نازه ای دادند و آنان را زرتشتی نام گذاشتند .

 79.  سلام من در بعضی از سایتهای زرتشتیان دیدم که در جشن هیرومبا قربانی می کنند و از آن آبگوشت درست کرده و می خورند. شما هم در جواب سوالی نوشته اید که قربانی در دین زرتشت وجود ندارد. آیا ایندو با هم تعارض ندارد (سخن شما و قربانی جشن هیرومبا)

  آنها که از واژه قربانی برای مراسم آیینی زرتشتی بهره می گیرند بیگمان تعریف درستی از این واژه ندارند . زرتشتیان از گوشت نیز برای تهیه غذای روزانه استفاده می کنند و گاهی برای شادی و یا موقعیت بدست آمده در کارهایشان ، برای خود ، دوستان و خویشان گوسفندی را سر بریده و از گوشت آن غذا درست می کنند چنانکه در گردهم آیی هیرومبا نیزکه سنت قدیمی بزرگداشت جشن سده است برای فراهم کردن آبگوشت و آش سنتی از گوشت گوسفندی که افراد با خود می آورند استفاده می کنند که اینها هیچکدام هدف قربانی کردن را دنبال نمی کند بلکه استفاده از مواد اولیه تهیه غذا همانند سیب زمینی ، نخود و لوبیا ، برنج ، ادویه و <گوشت > است .

 80.  سلام شما در جواب سوالی فرمودید: نیازی نیست انسان برای یافتن پرسش های زندگی خود به کتاب های دستوری ( احکام ) رجوع کند بلکه باید دانش را در گذر زمان برای رسیدن به زندگی بهتر ، بپذیرد. بنابر این اگر با دانش بشر به مطلبی پی برده شد که با اصول دینی زرتشت هم معارض بود باز هم باید به دانش بشری برای رسیدن به زندگی بهتر عمل کرد؟ موق باشید.

  آری، تاکنون نیزچنان بوده است 

 81.  درود.آقای نیکنام ،تاریخ سایتتون اشتباهه.

  تاریخ سایت و نام روز های سنتی زرتشتی که هر روز تغییر می کند بستگی به انتخاب روز و تاریخ میلادی دارد که با دستگاه کامپیوتر شخصی خود هماهنگ و انتخاب کرده اید اگر آنها درست باشد ، بیگمان تاریخ بیان شده در سایت ما نیز اشکالی نخواهد داشت .

 82.  سلام تشکر از مطالبی که قرار دادید. با توجه به اینکه زرتشت تنها کتاب گاثاها دارد و کتابی برای احکام ندارد شما جواب سوالات احکامی را چگونه می دهید؟ تشکر از شما استاد

  احکام ، جمع حکم است که در گویش فارسی به گونه دستور می آید . دستورهایی که باید یک انسان در زندگی داشته باشد یا مربوط به قوانین مدنی است که در هرکشور فراهم شده است و باز هم در مجلس ها تدوین می شود و بیگمان انسان بایستی قانون مدار باشد تا هنجار همگانی پایدار بماند . و یا پیشنهادهایی است برای بهداشت تن و روان و پاک نگهداشتن محیط زیست و … که همگی رشته های علمی و تجربی بوده و در هر روز و گاهی در هر لحظه دانشمندان رشته های گوناگون به کشف تازه می رسند که اگر پیروی نگردد بی هنجاری همگانی را در پی خواهد داشت .به این ترتیب نیازی نیست انسان برای یافتن پرسش های زندگی خود به کتاب های دستوری ( احکام ) رجوع کند بلکه باید دانش را در گذر زمان برای رسیدن به زندگی بهتر ، بپذیرد.

 83.  سلام شما در جواب خیلی از سوالات نوشته اید که عقل هر فردی تصمیم گیرنده در کارها است. پس اگر فردی با عقل خود به اینجا برسد که با عقاید اصلی زرتشت متعارض باشد باز هم ملاک برای او عقل می تواند باشد. تشکر

  خرد هر شخص با بهره گیری از دانش زمان و آنچه خرد جمعی برمی گزبند بایستی راهگشای کارها باشد ، اگر قرار است عقل فردی با عقاید یکی از پیام آوران و یا اندیشمندان مخالف باشد و یا عقل کسی با دین و معنویت مشگل داشته باشد و یا عقل دیگری با مقررات و قوانین که در هر کشور تدوین شده و اجرا می شود مخالف باشد این خرد ورزی نیست بلکه ساز محالف زدن با هنجار راستی است زیرا هویت انسانی و اشرف مخلوقات بودن در این است که با خردمندی و آنچه در گذر زمان به شکل بهترین راهکارها برگزیده شده است ، هماهنگ شود و از آنچه بی هنجاری است دوری گزیند .

 84.  سلام ، خوردن شراب بطور مطلق در دین زتشت چه حکمی دارد و ایا از آن منع شده است. شاد باشید.

  خوردن ، نوشیدن ، پوشیدن و راه های دیگر را در زندگی برگزیدن همه بستگی به خرد افراد دارد که باتوجه به چگونگی زندگی آنان و اینکه در چه آب و هوایی زندگی می کنند ، در چه سن و سالی به سر می برند ، توانایی جسمی هر یک تا چه اندازه است . تندرستی فرد چگونه است و… تغییر می کند . بنابراین هرچیزی که به سلامتی و رفتار شخصی زیان وارد سازد ناشایست است و این حکم ندارد بلکه پیشنهاد خردمندانه و هماهنگ با دانش زمان و مکان است . 

 85.  بعد فتح عرب ها چرا مصر عربی شد ؟

  این پرسش از یکی از دانشمندان مصری پرسیده شده به این شکل که مصر را با ایران مقایسه کرده و پرسیدند: چرا زبان و فرهنگ قبطی که پیش از آمدن عرب ها به کشور مصر وجود داشت اکنون باقی نمانده ولی در ایران مردم به خط و گویش پارسی همچنان می نویسند و سخن می گویند ؟ او پاسخ می دهد شما در ایران شخصر به نام فردوسی داشته اید که ما نداشته ایم زیرا او پس از حمله عرب ها به ایران ، زبان پارسی را دوباره زنده کرده است .

 86.  امكان دارد چند نامدار زرتشتي نام ببريد ؟

  بستگی به این دارد که نام دار را چه کسی بدانیم . دربخش دهشمندی : زنده یاد مارکار که مراکز فرهنگی زیادی را در شهر های ایران بنا کرده است ، رستم گیو که سرمایه خود را برای آبادانی زندگی دیگران هزینه کرده ، فریدون و مهربان از برادران زرتشتی که بسیاری از مراکز دینی و اجتماعی را یاری کرده اند و… دربخش دینی و فرهنگی : موبدان رستم شهزادی ، اردشیر و فیروز آذرگشسب و جهانگیر اشیدری ، خدادادخنجری و… در بخش علمی : استاد پرویز شهریاری و… دربخش اجتماعی : جمشید جمشیدیان ، اسفندیار یگانگی و…اینها چند نفری از نامداران زرتشتی قرن گذشته هستند که در ایران کوشش کرده اند وگاهی در خارج از کشور ، ولی نامداران پارسی هند و زرتشتیان دیگری که نامشان در کتاب فرزانگان زرتشتی نوشته رشید شهمردان آمده نیز از نام آوران می باشند .

 87.  درود بر شما اقای نیکنام از شما سوال کردم که چرا زرتشتیان جهان در یک جمع نمیشوند و منظور من این نبود که باید مثل یهودیها یک سرزمین رو غصب کنند اونها یک سرزمین اجدادی دارند به نام ایران… حالا من میگم که چرا همگی در ایران دور هم جمع نمی شوند.

  دین زرتشت بنا به سفارشی که پیام آور راستی ، زرتشت به آن اشاره کرده است دین جهانی است و برای کشوری ویژه و یا قومی خاص نیامده است . هر انسانی و در هر جای جهان می تواند در چارچوب پیام زرتشت به زندگی ادامه دهد ، راستگو و درستکار باشد ، از خرد و دانش به عنوان بهترین ابزار پیشرفت زندگی بهره بگیرد ، شادی و مهربانی را گسترش دهد ، خوشبختی خود را در خرسندی دیگران جستجو کند و سازندگی را پیشه داشته باشد . تفاوت ایران با دیگر نقاط جهان برای زرتشتیان در این است که این مرز و بوم زادگاه زرتشت بوده و نخستین پایگاه گسترش راستی به حساب می آید و چون سرزمینی است که پیوسته عشق و عرفان و زندگی مینوی برای انسان ارزش ویژه ای داشته است از جایگاه ورجاوندی برخوردار است و زرتشتیان در هر جای جهان به سر برند به فر و شکوه نیکوکاران و راست اندیشان ایران درود می فرستند .

 88.  درود بر شما اقای نیکنام ایا ثروتمندان پارسی به جامعه زرتشتیان ایران هم کمک میکنند.؟

  آری ، از دیر باز تا کنون پارسیان هندوستان با زرتشتیان ایرانی در بخش های فرهنگی ، دینی و ایجاد مراکز علمی و بیمارستان ها و کمک های مالی به هم یاری داده اند .

 89.  من در شهرکرد زندگی می کنم و علاقه زیادی به دین زرتشت دارم می خواستم بدونم در شهرکرد زرتشتی هست اگر نیست در اصفهان به کجا می تونم مراجعه کنم ؟متشکرم

  از زرتشتیان شهر کرد خبری ندارم ولی گروهی از زرتشتیان در اصفهان ساکنند که انجمن ، مرکز فرهنگی و نیایشگاه آنان در خیابان نظر غربی ، کوچه سیچون وجود دارد .

 90.  درود بر شما اقای نیکنام در حال حاضر در هندوستان در مدرسه های پارسیان زبان فارسی هم تدریس میشه.؟

  در برخی از آموزشگاه ها زبان پارسی نیر به دانش آموزان آموزش داده می شود ولی درس اجباری آنان نیست .

 91.  درود بر شما اقای نیکنام شما قصد دارید در انتخابات بعدی مجلس شرکت کنید؟

  درود ، هم اکنون هیچ انگیزه ای برای ثبت نام و خدمت در سمت نمایندگی مجلس را ندارم . باور دارم که تجربه دوره هفتم مجلس برایم آموزنده وکافی باشد زیرا با الفبای سیاست آشنا شدم و درس های زیادی را از همکیشان و حکومت آموخته ام . چنانچه به پژوهش های فرهنگی خود ادامه دهم از جایگاه ارزشمند تری در ایران و حهان برخوردار خواهم بود .

 92.  درود بر شما اقای نیکنام شما گفتید که دین زرتشت جهان شمول است خب اگر ممکنه برای بعضی از هموطنان سدره پوشی انجام بدید تا اونها هم زرتشتی بشن. این حرف حساب دودوتا چهارتاست.

  دوست گرامی بارها یادآوری کرده ام که زرتشتی بودن تنها در سدره پوشی نیست . وقتی می گوییم دین زرتشت جهانشمول است یعنی اینکه همه کسانی که در جهان پیرو راستی هستند ، شادی و سازندگی را پیشه گرفته اند ، به خرد ورزی روی آورده اند وکوشش می کنند تا خوشبختی خود را در خرسندی دیگران جستجو کنند و به اختیار و آزادی انسان ها اندیشه دارند همه و همه از فرهنگ ، دین و اخلاق زرتشتی بهره و توشه دارند و این شیوه زندگی برای قوم و نژاد و مردم خاصی در جهان پیش بینی نشده پس جهان شمول است 

 93.  درود بر شما اقای نیکنام چقدر از پارسیان هند با زبان فارسی اشنایی دارند؟

  بسیار کم فارسی می دانند زیرا نیاکان آنان که از ایران به هندوستان کوچ کرده اند یکی از قرارداد هایی که با دولت آن زمان هند برقرار کرده اند این بوده است که با زبان محلی هندوستان ( گجراتی ) و هندی باید سخن بگویندبنابراین پس از گدشت چند قرن اکنون پارسیان زبان فارسی را فراموش کرده اند. 

 94.  درود بر شما اقای نیکنام توی همین صفحه از شما سوال کردند که اقای جمشیدیان زرتشتی ها رو به دیانت بهایی دعوت میکرده و شما در پاسخ همچنین اتهامی رو رد کردید حالا از این موضوع هم که بگذریم من توی یک سایتی خوندم که حتی معبد لوتوس که در هندوستان است و مربوط میشه به بهاییها رو پارسیان هزینه ساختش رو بر عهده گرفتند و حتی تعدادی از خود پارسیان هند هم بهایی شدند. اخر چه علتی داره که زرتشتی ها دین بهایی رو اختیار میکنند.

  دوست گرامی مگر هرچه روی سایت ها نوشته شده درست است که شما به آن اشاره می کنید . بهایی یا هر مکتب دیگری با تبلیغات خود می تواند گروهی را به خود جلب کند . و در باور زرتشت هرکس با آزادی می تواند راه نیک یا حتا راه بد را برگزیند وخودش مسذولیت چنین انتخابی را بعهده خواهد داشت . درباره چنین معبدی در هندوستان خبری ندارم که پاسخی برایش داشته باشم .

 95.  درود بر شما اقای نیکنام ایا به نظر شما امکان دارد تمامی زرتشتیان جهان را در یک جا گرد هم اورد مثل یهودیها که از سراسر جهان به سرزمین موعود اورده شده اند.

  دین زرتشت برای همه مردم جهان سخن می گوید و قوم خاص و یا منطقه و کشور برگزیده ای را نام نبرده است بنابراین زرتشتیان در همه جای جهان زندگی می کنند تا ویژگی های دین خود را از جمله به جهانشمول بودن آن پایبندی نشان دهند .

 96.  از آن رو كه مزديسنا ديني منطقي است شما براي فراگيري منطق چه كتابي معرفي مي كنيد ؟

  مزدیسنا از این رو دین منطقی است که انسان را خردمند و آزاد می داند ،انساندر بینش زرتشت دارای اختیار است تا راه زندگی را خودش برگزیند ، گزینش راه درست او را سرافراز ورستگار خواهد کرد وانتخاب راه ناراست او را سرافکنده وافسرده خواهد کرد . در این راستا نباید بی اختیار به سفارش و تجربه دیگران بسنده کند و چشم و گوش بسته از کسی و یا مکتبی تقلید نماید . چنانچه این منطق را در آیین مزدیسنا جستجو کنید خودتان برای درستی « منطق » کتاب خواهید نوشت .

 97.  آيا نظريه ي تكامل داروين خلاف گات ها سخن مي گويد ؟

  سرود های گات ها برای چگونگی شکل گیری آفرینش و پیدایش موجودات اشاره ای نکرده است . پیام زرتشت در گات ها بیشتر برای پویایی رفتار نیک در زندگی انسان است و جایگاه انسان را در هستی پررنگ تر کرده است . زرتشت در سروده هایش پرسش هایی در طبیعت نیز دارد ولی پاسخ آنها را به دانش زمان سپرده است تا آیندگان به درستی راز هستی پی برند .

 98.  با سلام شما نوشتید که در دین زرتشت اختیار هست ولی نفرمودید که اگر کسی وارد دین زرتشت شد و خواست خارج شود آیا باز هم اختیار دارد یا نه؟ تشکر

  آری ، هرکس با اختیار می تواند به اندیشه و بینش زرتشت در آید وهرگاه خواست می تواند با اختیار از آن خارج شود . به زبانی ساده تر هرکس و در هر زمان حتا در زمانی اندک ، با اختیار می تواند برای زندگی خود ، راستی ، مهربانی ، شادی ، خدمت به دیگران ، خردورزی و … را پیشه خود سازد وهرگاه نخواست با اختیار می تواند ، دروغ وکژاندیشی ، دشمنی ، غمگساری ، خودخواهی ، خرافات و پنداربافی و … را بکار گیرد واز راه اشویی که در پیام زرتشت است خارج گردد .

 99.  درود بر شما اقای نیکنام سال نو مبارک شما چرا جواب پرسشها رو نمیدید؟

  درود و نوروز شما نیز خجسته باد… دوست گرامی اگر به یادآوری سایت نگرشی داشته باشید . نوشته شده که به پرسش های تکراری و یا خارج از موضوع ایران و فرهنگ و تمدن ایران پاسخ داده نخواهد شد و اضافه شده که از این بابت گله مند نباشید

 100.  با درود و نوروز به کامه باد استاد پرسشی کرده بودم اما پاسخ آن را نیافتم در صورتی که این پرسش اندیشه مرا درگیر کرده است.دوباره از شما میپرسم و سپاسگزار میشوم پاسخ دهید. خاک جزیی از 4 عنصر پاک کننده است و کالبد انسان را در دخمه میگذاشتند تا خاک نا پاک نشود در گذشته بااجساد حیوانات چه میکردند همچنین با فضولات انسانی و حیوانی چه میکردن مگر آنها جزیی از ناپاکی ها نبودند؟

  نوروز شما نیز پیروز ، همچنانکه شما نیز اشاره کرده اید خاک همچون باد ، آب و آتش از پدیده های پاک کننده بوده اند وایرانیان باور داشتند که باید آن ها را گرامی بدارند و از هنر این چهار آخشیج برای پاک کردن تن خود ، زندگی ومحیط زیست بهره بگیرند به همین انگیزه مرده های خود را به خاک می سپردند و آنچه ناپاکی بود را نیز به یکی از این چهار ماده می دادند تا زندگی پاکیزه گردد ، دخمه گذاری یکی از شیوه های آریاییان برای از بین بردن جسد مردگان بوده که ساکنان بومی ایران نیز آن را آموخته وتا مدتی از این روش بهره می گرفتند ولی از آثاری که در بخش های گوناگون ایران و با سابقه چندین هزار ساله کشف می شود در می یابیم که بهترین شیوه برگزیده نیاکان ما برای جسد مردگان رسم خاکسپاری بوده است .

 101.  درود من گات ها رو با 6 ترجمه معروف خوندم ولی هیچ جا اسم پیامبر نیومده، مطالب دیگری هم خوندم که زرتشت هیچ گاه ادعای پیامبری نداشته پس چرا همه میگن پیامبر ایرانی؟ این حرف درسته؟

  زرتشت در گات ها خود را گاهی آموزگار راستی ( زئوتار ) در جایی ( مانترن ) یعنی کسی که اندیشه ها را آگاهی می بخشد و بیدار می کند یادکرده است .البته در هات 29 از گات ها برگزیده شدن اشوزرتشت ، برای رساندن پیام اهورایی به مردم یادشده است به همین روی ایرانیان که پیام یکتاپرستی را برای نخستین بار از زرتشت شنیدند و راه درست زیستن و رستگار شدن را از او آموختند و برای همیشه او را پیام آور راستی در جهان می دانند .

 102.  درود بر شما اقای نیکنام در حکومت پهلوی قانونی به تصویب رسید که از پارسیان هند اگر خواستند تابعیت ایرانی داشته باشند به راحتی این کار را برای ایشان انجام دهند و به به انها شناسنامه دهند ایا در حکومت کنونی همان قانون پابرجاست؟

  درود ، اگر چنین قانونی به تصویب رسیده است از آن بی خبرم ، چنانچه از ماده قانونی و اصل آن برایمان بنویسید سپاسگزار خواهیم شد . در حال خاضر پارسیان هندوستان نیز به غنوان خارجی در کشور ایران محسوب می شوند وتفاوتی برایشان در اقامت و تابعیت ایرانی وجود ندارد .

 103.  من قبلاً براتون سئوالم و ارسال کردم ولی جوابی نیومد. من برای ازدواج با یک دختر زرتشتی باید دین خودم را تغییر بدهم آیا این کارو میتوانم انجام دهم یا نه . اگه امکان دارد جواب بدین

  دوست گرامی ، پاسخ دادن به چنین پرسش هایی در موضوع پژوهش من جایی ندارد که پاسخ داده نمی شود ، اینکه آیا شما اجازه داشته اید با یک جوان زرتشتی آشنا شده و او را به خود علاقه مند کنید وپس از آن تقاضای ازدواج بدهید . هیچکدام پیش از آن از من پرسش نشده بود که برای پیشگیری آن نسخه ای بنویسم اکنون که خودتان کار را انجام شده باور دارید ، من برای درمان آن چه پیشنهادی می توانم داشته باشم ؟ اگر بنویسم که شما دینتان را تغییر بدهید آیا از نظر خانواده ، اجتماع و قانون کشوری که در آن زندگی می کنید پاسخ مناسبی است ؟ آیا اگر دینتان را تغییر ندهید ، فرد روبروی شما حاضر است همچنان شما را پذیرا باشد ؟ …

 104.  درود . ایا در کشور فرانسه اتشکده یا انجمنی برای زرتشتیان وجود دارد ؟

  آری ،انجمن زرتشتیان در فرانسه با سابقه حدود چهل سال فعالیت دارد و هم اکنون مرکز فعالیت آن در خیابان ویکتور هوگو در شهر پاریس است . در این مرکز فضایی مغنوی برای نیایش و مراسم آیینی زرتشتی وجود دارد ، کتابخانه ، سالن گردهم آیی ، سالن کنفرانس ، محل تشکیل جلسه ها نیز در این مرکز فراهم شده است .

 105.  با سلام.جایگاه فردی که جادوگر است در دین زرتشت چگونه است؟آیا در صورتی که از این عمل برای امور نیک استفاده شود چه طور ؟

  بینش زرتشت با خردمندی ودانش هماهنگ است ، پیام زرتشت با جادوگری ، استوره پنداری ، سحر و کارهایی خارق العاده که در پندار افرادی وجود دارد مخالف است . زرتشت باور به کار وتلاش برای سازندگی دارد و نمی پسندد تا فردی با جادوگری !! کار کسی را دشوار کند و یا گره از کار کسی باز کند یعنی چنانچه جادوگری پذیرفته شود ، فلسفه خرد گرایی و دانش محوری حرفی برای گفتن نخواهد داشت .

 106.  به نام ايزد يزدان زنده باد مردم ايران با درود : لطفي هستم . با عرض پوزش چند پرسش از شما داشتم كه خود مسلمان شيعه از ديار كهن سبز شهرستان خرمدره هستم : 1. آيا اسفنديار “روينتن”بوده و راست است كه مي گوند حضرت زرتشت آن را غسل داد و سپس روينتن شد و در آخر اين اسفنديا چه شد؟ و در جاي دگر شما فرموديد قيامتي وجود ندارد پس در واقع هيچ فرقي بين انسان خوب و بد و كردارشان وجود ندارد و در واقع اين دنيا بي هدف است .نظر شما چيست ؟ 3. استاد ما در دانشگاه زايش اشوزرتشت را به 650 سال قبل ميلاد خواند .جواب، لطفا

  1- در باره اسفندیار به گزارش فردوسی در شاهنامه مراجعه فرمایید …2- زمانی به نام رستاخیز وجود دارد ولی با بینش ادیان ابراهیمی در مورد قیامت کمی تفاوت دارد ؛ یه باور سنتی رستاخیز روزی است که گناهان افرادی که از جهان در گذشته اند با سپری شدن زمان هایی متفاوت نسبت به میزان نیکوکاری و بدکاری آنان ، بخشوده خواهد شد و روان در گذشتگان همگی به سوی گروثمان ( چایگاه سرود و فروغ اهورایی ) خواهند پیوست و این هنگام ، زمان پایان جهان نخواهد بود … 3- پژوهشگران زمان زاده شدن پیام آور آریایی را بین 600 تا 6000 سال پیش از میلاد گزارش کرده اند در حال حاضر و در گاه شماری زرتشتی 1768 سال پیش از میلاد را زمان زاده شدن زرتشت و 30 سال پس از آن ، یعنی 1738 سال ( پ از م ) را زمان یکتاپرستی ایرانیان ثبت کرده اند که این تاریخ به استناد پژوهش ذبیح بهروز است و ممکن است با تحقیق بیشتر و یا دست یافته ای تازه این تاریخ تغییر کند … 

 107.  برای زرتشتی شدن باید به کجا مراجعه کنم؟

  متوجه نمی شوم که منظور از کجا ، چگونه جایی است . به باور زرتشت ، دین داری هر فرد به وجدان ، علاقه ، نگرش ، بینش ، خواسته ، نیاز و انگیزه های انسانی او بستگی دارد که با درون نگری آن را می توان جستجو کرد و با آزادی انتخاب کرد . اینکه کسی برای پیوستن به یک دین و یا باور کردن هر اندیشه ای سرگردان باشد و نداند به کجا باید مراجعه کند ؛ در ذهن من نمی گنجد ، شما برایم بنویسید آیا به غیر از زرتشتی بودن ، هرکس برای اینکه به دین دیگری باور داشته باشد به کجا خواهد رفت ؟

 108.  درود بر شما اقای نیکنام در مورد شبکه تلویزیونی دیانت زرتشتی شما هیچ چیزی در این مورد روی سایتتون نگذاشتید به نظر من اگر یک تلویزیون رو نشد راه بیندازید لا اقل یک برنامه رادیویی میشه راه انداخت .

  دوست گرامی ، پیش از این نیز اشاره کردم شبکه تلویزیونی هزینه فراوانی دارد که اکنون میسر نیست در مورد برنامه رادیویی نیز باید مسئولان در این اندیشه باشند . نمی دانم آیا در ایران امکان پخش برنامه رادیویی ویژه ما وجود دارد یا خیر .

 109.  درود بر شما ایا در دین زرتشتی تقیه هم وجود دارد(البته با عرض معذرت من منظوری ندارم).

  خیر ، هیچگونه دروغی نباید در گفتار پیروان آیین راستی وجود داشته باشد . دین زرتشت تنها به راستی اشاره دارد حتا اگر موجب ضرر و زیان شود .

 110.  درود بر شما اقای نیکنام آیا زرتشتیان در تاجیکستان و یا افغانستان هم زندگی میکنند؟

  شاید مردمانی با باورهای ایرانی و زرتشتی در این کشور ها به سر می برند ولی از آنجا که دارای نهاد های رسمی نیستند از آنان و آمارشان اطلاعی نداریم .

 111.   زرتشتیان به جز ایران و هند در چه کشورهایی زندگی میکنند و ایا همه انها اصالتا ایرانی هستند؟

  زادگاه زرتشت ایران بوده و آشکار است که نخستین پیروان او نیز در ایران باستان بوده اند که بعد ها یه سراسر دنیا پراکنده شده اند . پس از حمله اعراب به ایران ،گروهی به هندوستان مهاجرت کرده اند که اکنون به پارسیان معروفند پس از جدایی پاکستان از هند زرتشتیانی در پاکستان نیز اقامت گزیدند . در چند سده اخیر از ایران واز هندوستان زرتشتیان به جاهای دیگری از جمله آمریکا ، کانادا ، استرالیا ، اروپا ، هنگ کنگ و… مهاجرت کرده و به کار و زندگی مشغولند . 

 112.  آیا دردین زرتشت سیگار کشیدن بی احترامی به آتش است؟

  دین زرتشت آتشی را گرامی داشته است که به شکل نمادین بازگو کننده آتش عشق اهورایی است چنانکه حافظ می فرماید : از آن به دیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد همیشه ، در دل ماست و یا مولانا می گوید : آتش است این بانگ نای و نیست باد/ هرکه این آتش ندارد نیست باد . کشیدن سیگار و یا هرنوع مصرفی که به خرد آسیب برساند و یا جسم را ناتوان و بیمار کند از کارهای ناپسند است . ولی بی احترامی به چیزی نیست .

 113.  بادرود آیادر آیین زرتشت دست دادن زنان ومردان نامحرم منع شده است؟

  خیر ، منع نشده است .

 114.  جناب آقای کورش نیکنام ، راه اندازی شبکه ای ماهواره ای برای دین زرتشت و ایران باستان از ضروریات است. زرتشتیان ثروتمند و سایر ایرانیان علاقه مند به فرهنگ ، زبان ، موسیقی ، دین ، آداب و رسوم ، خوراک و پوشاک ، طبیعت ، و … ایران باستان کم نیستند ، لطفا این شبکه که آرزوی ماست را راه اندازی کنید. اگر هم مشکل قانونی و… دارد به سبک شبکه های مسیحی ایرانی (sat7 pars , mohabat , nejat TV) روی ماهواره آن را راه اندازی کنید و پایگاه آن خارج از کشور باشد. مثلا در کشور هند و یا آمریکا ، آلمان ، انگلیس و… با سپاس از شما

  یاشه دوست گرامی ، من هم با شما موافقم و به همین منظور پیشنهاد سازنده شما را برای یادآوری نیک اندیشان ، دهشمندان و برنامه ریزان ، به ویژه همکیشان خارج از ایران بر روی وب سایت قرار می دهم

 115.  آیا نمی توانید یک شبکه تلویزیونی برای معرفی دین زرتشت ایجاد کنید یا ساعتی از تلویزیون ایران به زرتشتیان اختصاص یابد؟

  شبکه تلویزیونی که بسیار هزینه دارد و امکان ایجاد آن دشوار است . برنامه های تلویزیون ایران نیز از پیش تعیین شده است و گاهی به معرفی سنت ها و معماری فرهنگی و اجتماعی زرتشتیان می پردازد ولی اختصاص ساعتی ویژه یرای زرتشتیان ، فکر می کنم در چاچوب برنامه های تلویزیون ایران نباشد. 

 116.  ایا زرتشتیان در مسائل سیاسی هم شرکت می کنند ؟. منظورم فعالیت حزبی است.

  شرکت مردم در سیاست یک کشور و گزینش راه بهتر برای زندگی ، مربوط به تمام مردمی است که در آن کشور زندگی می کنند . از هر دین ، قوم ، زبان و فرهنگی که باشند . بنابراین زرتشتیان نیز در هر جای جهان زندگی می کنند اگر تمایل داشته باشند حق دارند به نوع سیاست و حزبی که در آنجا وجود دارد وابستگی نشان دهند . 

 117.  ایا دین زرتشت را میتوان یکی از ارکان ناسیونالیست ایرانی برشمرد؟

  اگر ملتی بخواهد به ارزش ها و هویت های خود در بخش های گوناگون سرزمینش افتخار کند و آن را ویژگی های ملی خویش بداند . آشکار است که فرهنگ یک ملت و شیوه زندگی و سنت هایش ، زبان و فولکلور ، دین و اندیشه ، لباس و خوراک وآنچه در گذر تاریخ خود آموخته است را باید به عنوان ارکان ملی خود در نظر داشته باشد .

 118.   آیا در دین زرتشتی مسائلی همچون مرتد . ملحد.کافر و … وجود دارد؟

  خیر ، دین زرتشت ، آیین اختیار است و در آن گزینش ها به ویژه برگزیدن دین برای همه آزاد است و این نسبت ها و جرم ها در فرهنگ و قوانین دینی پارسیان جایگاهی ندارد که کسی را در چار چوبی برگزیده و اجباری قرار دهند. 

 119.  درود بر شما اقای نیکنام میخواستم بدونم نظر شما در مورد پان ترکیسم چیه؟, شما خودتون بهتر میدونید در سالهای گذشته خائنینی وجود داشته اند که با هر حیله نیرنگ قصد داشتند اذربایجان که مهد زرتشت است را از ایران جدا کنند شما فکر میکنید تکلیف ما ملت با این افراد چیه چون این افراد هنوز هم از این افکار خائنانه خود دست بر نداشته اند. این افراد موقعی هم که کم میارن میگن شما فارسها شونیسم هستید.

  آذربایجان ، عربی شده واژه آذربایگان است که محل بایگانی آتش بوده است و وجود آتشکده باستانی اذرگشسب در تکاب و آتشکده باکو در کشور آذربایجان گواه این نظر است و این در حالی است که سراسر سرزمین ایران نیز همچون آذر بایجان حرفی برای گفتن دارند تا به فداکاری و دلاوری مردمشان ، جانبازی ها ،و تقدس خاکشان افتخار کنند ولی اینها دلیلی نیست برای اینکه بخواهند از ایران جدا شوند آذربایجان ، لرستان ، کردستان و بلوچستان هرکدام با گویش و فرهنگی متفاوت ، پاره ای از تن جاودانه و باشکوه ایران است که همگی باید به هم پیوسته باشند ، باید غرور ملی را بالا برد که همه به ایرانی بودن خود افتخار کنیم و به گفته فردوسی پای بند باشیم : دریغ است ایران که ویران شود / کنام پلنگان و شیران شود / بیا سر به سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم / چو ایران نباشد تن من مباد / بدین بوم و بر زنده یک تن مباد ، این مهم را وقتی به آذری ، بلوچ ، لر ، کرد و هر ایرانی دیگری بگوییم بیگمان در اندیشه جدایی نخواهد بود .

 120.  درود برشما اقای نیکنام اگر ممکنه نظرتون رو در مورد فرقه مهربابا بیان کنید. با سپاس

  مهر بابا یکی از زرتشتیان ایرانی و در اصل از محله خرمشاه در یزد می باشد که برای کار وزندگی بهتر همچون بسیاری از زرتشتیان آن زمان ، پیاده به هندوستان رفته است . زندگی نامه ایشان در کتاب فرزانگان زرتشتی ، نوشته رشید شهمردان آمده است . آنچه ایشان را متفاوت کرده که موجب علاقه برخی افراد شده است همراهی و نشست مهر بابا، با دراویش هندی و کسانی است که با ریاضت و کارهایی شگفت انگیز در هندوستان معروف شده و اغلب به بابا معروف گشته اند . مهر بابا سالها با غذایی ساده زندگی کرد و سکوت اختیار نمود وحرفی نمی زد . اندیشه وفلسفه تازه ای را بیان نکرده است که او را به عنوان رهبر دینی ، فیلسوف ، ویا مراد در نظر بگیریم که مریدانی برای خود داشته باشد . او گفته های مفید برخی از پیامبران را انتخاب کرده و عمل به آنها را برای یارانش سفارش کرده است وتکیه کلامش این بوده که نیامده است تا تعلیم دهد بلکه آمده تا بیدار کند ، بنابراین برای کسانی که در خواب باشند داروی مناسبی خواهد یود . ایشان گفته بود هنگامی که می میرد ، پیروانش در سراسر جهان از درون آگاه خواهند شد ولی هیچگاه چنین چیزی اتفاق نیفتاد . هر سال در فصل ویژه ای طرفدارن گفته های مهر بابا برای زیارت مزارش به هندوستان می روند. البته یاد آوری می کنم که در هندوستان بابا ها یی که خواستاران بسیار زیادتری دارند نیز وجود دارند. 

 121.   چرا زرتشتیان اسامی عربی را برای فرزندان خود انتخاب نمی کنند.

  من نمی دانم چرا باید انتخاب کنند ؟ آیا عرب ها از نام های ایرانی برای فرزندان خود استفاده می کنند !؟ زادگاه زرتشتیان ایران است و سرزمین ایران دارای تمدن وفرهنگ پربار و شکوهمند است و نام هایی در فرهنگ کهن ایرانی برای فرزندان به یادگار مانده که هرکدام یادآور رویدادها ، فداکاری ها وسلحشوری های نیاکان است . چرا باید از فداکاری و دلاوری آرش ، سیاوش ، رستم ، گرد آفرید ، سودابه و کورش بی تفاوت باشیم و اسامی دیگران بر خود داشته باشیم به ویژه اسم عربی که در تاریخ خود هیچگاه نگاهی دوستانه بر ایرانیان نداشته اند . در حمله ویرانگر خود به ایران مارا موالی وعجم ( نفهم ) نامیدند واکنون نیز نفرت دارند تا نام خلیج پار س را به کار ببرند وادعای تصرف جزایر سه گانه ایرانی را دارند و…هیچ عرب زاده ای را سراغ دارید که نام ایرانی بر خود داشته باشد ؟

 122.   اقای نیکنام واژه برساد به چه معنا میباشد؟

  واژه برساد از رسیدن آمده که نام یکی از سزود های اوستا نیز می باشد که در پایان نیایش ها آمده و به روان در گذشتکان اشاره می شود تا اوستا ها ونیایش های سروده شده به آنها برسد

 123.  درود بر شما اقای نیکنام اگر ممکنه در مورد اردشیر جی توضیحاتی بفرمایید…چون که در بعضی از کتابهای تاریخی لقب جاسوس بهش دادند من فقط میخوام نظر شما رو بدونم در مورد این شخصیت ؟

  درود ، اشخاص در هرزمانی که زندگی می کنند تحت شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و نیاز های شخصی و خانوادگی خود ممکن است در مسیری قرار گیرند و ماموریت هایی انجام دهند که هرچند برای آن زمان لازم و کارساز باشد ولی ممکن است پس از گذشت زمان به ویژه اینکه حکومت ها تغییر کند . اقدام و کار آنان در افکار عمومی منفی جلوه گردد. اینچنین که روایت های تاریخی معاصر بیان کرده اند ، اردشیر جی ریپورتر یکی از پارسیان هند بوده که از طرف سیاست بریتانیا در ایران و هند برای تشکیل حکومتی آزاد پس از حکومت قاجار در ایران ، نقش مشروطیت و روی کار آمدن پادشاهی پهلوی نقش ماموریتی داشته است .

 124.  درود برشما اقای نیکنام اگر ممکنه در مورد نقش زرتشتیان در انقلاب مشروطه توضیحاتی بفرمایید. خسرو از روستای وحدتیه برازجان

  زرتشتیان پیوسته در اندیشه سربلندی ایران و آزادی ایرانیان بوده اند ، در آن زمان نیز امیدوار بودند تا استبداد از بین برود و مشروطه برقرار گردد و در این راه نه تنها کمک های مالی فراوانی کردند بلکه جانباختگان ( شهدایی ) را نیز با هدف آزادی و استقلال ایران پیشکش کردند. چند نفر از بازرگانان زرتشتی که جایگاه ممتازی در تجارت داشتند کمک های مالی فراوانی به آزادی خواهان و مجاهدان مشروطه کردند ، که می توان از تجارتخانه جمشیدیان که ار آن ارباب جمشید جمشیدیان بود و تجارتخانه جهانیان که مربوط به ارباب خسرو شاهجهان بود نام برد. ارباب مهربان جمشید پارسایی نیز در رساندن جنگ افزار به مشروطه خواهان کمک فراوانی کرده بود . بعد ها استبدادگران از همکاری زرتشتیان در این کار ها باخبر شدند وپ رویز شاهجهان را در جوانی ، در یزد به قتل رساندند . فریدون خسرو اهرستانی نیز یکی از جوانان سلحشور زرتشتی بود که در جریان توزیع اسلحه به آزادی خواهان کمک می کرد وپس از شناسایی ، شبانه به شکل ناگواری در منزلش به قتل رسید . به هر روی زرتشتیان نقش شایسته و مفیدی در این انقلاب داشتند.

 125.  درود بر شما اقای نیکنام می خواستم بدونم واژه سنجان به چه معنا می باشد و چرا پارسیان هند از ان نام می برند؟

  سنجان (معرب سنگان ) نام بخشی از ایران در زمان حکومت عباسیان پس از اسلام بوده که در ناحیه مرکزی رشتخوار شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان بوده و زرتشتیانی که از بیداد حکومت های اولیه اسلامی در ایران به ستوه آمده بودنداز این ناحیه ایران رهسپار هندوستان شدند و در نخستین جایی که از کشتی های بادبانی به خشکی رسیدند نام آن محل را سنجان گذاشتند که همچنان شهری آباد در ایالت گجرات هندوستان است که زرتشتیان نیز در این شهر آتشکده ، مراکز فرهنگی و دانشکده دینی دارند. قصه سنجان نیز کتابی است که مهاجرت زرتشتیان را از ایران به شعر گزارش داده است به وسیله یک شاعر زرتشتی به نام بهمن کیقباد که نیاکانش با این گروه همراه بوده اند در سال 1600 میلادی نگارش شده است. 

 126.  درود برشما اقای نیکنام اقایون موبدان برای ما سدره پوشی نمی کنند به اتشکده هم که ما رو راه نمی دند ما به شما که مراجعه می کنیم شما شعر حافظ رو به ما پیشنهاد می کنید بعضی جا هم واضح جواب نمی دهید من می دونم که نوشته های من رو جواب نمی دهید در ضمن این نوشته های من فقط درد دلیه.

  دوست گرامی ، من تلاش دارم برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با فرهنگ ، دین و سنت های نیاکان فرزانه مان از طریق این سایت آنچه می دانم و پژوهش کرده ام را پاسخ بدهم …برخی از پرسش ها تکراری است که پاسخی ندارد ، برخی دیگر به قوانین جاری ایران و یا قراردادهای اجتماعی و دینی غیر زرتشتی نسبت دارد که پاسخ به آنها به من ربطی ندارد پس باید از مسوولان و یا انجمن های دیگر زرتشتی و یا موبدانی که در انجمن موبدان عضویت دارند پرسش شود زیرا آنان با بخشنامه ها و دستور العمل هایی که از طرف نهاد های دولتی و حکومت اسلامی در ایران برایشان تکلیف می شود با جامعه زرتشتی و غیر زرتشتی سرو کار دارند و پاسخ آنان منطبق بر قوانین و احکام اسلامی نیز هست . من چون بیشتر در عرفان و شناخت فر هنگ و فلسفه ادیان به ویژه دین زرتشت پژوهش می کنم بنابراین در پاسخ هایم از پیام های شاعران و عرفای ایرانی مثل حافظ و مولانا و فردوسی و دیگران نیز بهره می گیرم .بدرود 

 127.   آیا پیر شالیار در کردستان مربوط به زرتشتیان است ؟

  شالیار ( شهریار ) یکی از روحانیان زرتشتی یا مغان برجسته در ناحیه اورامان کردستان بوده است . از او کتابی به نام ” مارفتو پیر شالیار ( معرفت پیر شهریار ) ” به یادگار مانده است که بخشی از آن به صورت شعر است و در تر جیع بند آن چنین تکرار شده است . گوشت به روانه پیر شالیار بو / هوشت به کیاسته ذانای سیمبار بو یعنی گوش شنوا برای گفتار پیر شهر یار داشته باش و هوش خود را به نوشته سیمبار ( زرتشت ) بسپار پیر شهریار به پاسداری ار آیین نیاکان سفارش کرده است و اهل محل باور دارند که او یکی از پارسایان و دانشمندان زرتشتی در گذشته بوده است و هم اکنون زیارتگاهی در بخش اورامانات کردستان وجود دارد که پیر شالیار نام دارد .

 128.  بنام یزدان پاک.من در گذشته مسلمان بودم البته چون پدر و مادرم مسلمان بودند من هم از روی عادت کارهای مسلمانان را انجام میدادم اکنون مدتی است به دین زرتشت ایمان اورده و مزدا پرست شده ام ولی موبدان مرا برای انجام کارهای دینی به اتشکده راه نمی دهند و راهنمایی نمی کنند من چکار کنم؟ با سپاس

  بخش نخست گفتار شما را من نظری ندارم . در مورد اینکه موبدان شما یا هرکس دیگری را در آتشکده راه نمی دهندباید بگویم آتشکده ها یادگار نیاکان من و ما پیش از زرتشت است و زمانی شکل گرفته است که ایرانیان آتش را مهار کرده اند و به شهر نشینی وتمدن روی آورده اند . بعد ها قبله زرتشتیان نور و روشنایی خوانده شد پس بر آن شدند که یادگار نیاکان خود، یعنی آتش را همچنان در آتشکده ها به عنوان نماد روشنایی دست ساز انسان همچنان فروزان نگهدارند و به عبارتی زحمت و رنج نگهداری وتهمت های بعدی را زرتشتیان از طرف دیگر ایرانیان به جان خریدند. اکنون نمی دانم که شما چرا می خواهید به آتشکده بروید ، من که زرتشتی نیز هستم بسیار کم اتفاق می افتد که به آنجا بروم . حافظ چه زیبا می گوید : از آن به دیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد همیشه، در دل ماست شما هم در اندیشه فروزان نگاهداشتن آتش دل خود باشید و تلاش کنید تا ویژگی های آیین راستی را در خود بیشتر پرورش دهید. 

 129.  با سلام خدمت شما امروزه ایین زرتشت در موردمسایلی مثل علوم پزشکی و یا علم اقتصاد چه نظراتی دارد؟ یعنی احساس می کنم به کامل بودن اسلام نیست و خیلی ناقص است و مثل اسلام جامع نیست یا لا اقل تیاز به به روز شدن یا اضافه شدن مطلب های زیادی دارد با تشکر زیاد

  درود بر شما ، دوست گرامی شما احساس نفرمایید اگر پژوهش بیشتری داشته باشید آگاه خواهید شد که دین زرتشت راه درست زیستن و رستگار شدن را با رویکرد گرایش به اخلاق نیک و بکار گیری خرد جمعی و آزادی گزینش وداشتن رفتار نیک شکل گرفته است و در مسایلی مانند پزشکی ، اقتصاد ، حقوق ، حلال و حرام و دیگر دستورات اجتماعی تنها به دانش روز جهانی توجه می کند که توسط دانشمندان در گذر زمان با آزمایش ها و تجربه ها به دست آمده و هیچگاه توجه به برداشت کسانی ندارند که قرن ها پیش و با توجه به دانش ابتدایی آن زمان دستوراتی را در زمینه های گوناگون علمی پیشنهاد کرده اند.

 130.  ایا در کردستان عراق هم زرتشیان زندگی می کنند؟

  باور مندانی به دین زرتشت در کردستان عراق زندگی می کنند که ایزدیان (به اشتباه یزیدیان ) نام دارند که همچنان در نیایشگاه خود از نماد روشنایی یعنی آتش پرستاری می کتتد و آداب ورسوم ویژه ای دارند که شباهت زیادی به فرهنگ زرتشتیان ایران دارد

 131.  درود بر شما .جمعیت زرتشتیان هندوستان چقدر می باشدو ایا قصد بازگشت به سرزمین اجدادی خود را دارند.؟

  آمار دقیقی از زرتشتیان هندوستان در دست نداریم زیرا آنان در ولایت ها و شهر های گوناگون این شبه قاره پخش شده اند و چندی است که تحصیل کردگان پارسی برای کار و تدریس به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند . آنان قصد بازگشت به ایران را دارند وبسیاری از پارسیان برای دیدار از خویشان و بازدید از آثار فرهنگی نیاکان به ایران می آیند ولی تاکنون شرایط عملی لازم برای اقامت و کار و فعالیت پارسیان در امور شایسته کشور فراهم نشده که باز گردند بنابراین ترجیح می دهند به کشورهایی بروند تا نسبت به توان علمی و تجربی خود بتوانند آزادانه زندگی و کار کنند.

 132.  ایا یک زرتشتی میتونه با یک یهودی یا یک مسیحی ازدواج کنه؟

  هز زرتشتی در دین خود آزاد است تا باخردمندی راه بهتر زیستن را برای خود برگزیند ، زناشویی یک انتخاب فردی است وهر کس می تواند از روی عشق وعلاقه ونسبت به خواسته های خویش فرد دیگری را به عنوان همسر برگزیند اما در برخی از کشور ها که قوانین آنها بر مبنای دین اکثریت مردم نوشته می شود شرط زناشویی را با تغییر دین همراه کرده اند که این نادرست است بایستی هر کس اندیشه خود را داشته باشد و از آزادی گزینش دین وگزینش همسر برخوردارباشد 

 133.  به ما نيايشگاه،آتشكده فعال،انجمن، و يا هر مكان خاص ديگري كه به زرتشتيان در استان مازندران مربوط است را معرفي كنيد. با سپاس

  شوربختانه از زمانی که دژ بهمن که اکنون بر بلندی کوهی در کنار آبشار شاهان دشت و در کنار کوی دماوند واقع شده با یورش تازی صفتان حکومت صفوی به ویرانی رفت و تبرستان به دست دشمنان افتاد ، زرتشتیان این سامان پراکنده شدند یا به دین اسلام روی آوردند . هم اکنون ویرانه آتشکده ها ونیایشگاه ها در برخی از شهر های مازندران به ویژه بابل وجود دارد ولی چون آمار زرتشتیان باشنده در این استان بیشمار نیست مکانی برای آنان فراهم نشده است .

 134.  بادرود فراوان خدمت استاد ارجمند و ارزشمند،نيايشگاههاى زرتشتيان تا چه ساعتى باز هستند؟آيا ممکن است من که يک مسلمان هستم وارد نيايشگاه شده و با چگونگی نيايش آشنا شوم؟و اگر مکانى در تهران هست که بتوان با روش نيايش زرتشتيان آشنا شد لطفاً بگوئيد؟

  نیل یشگاه های زرتشتیان در هر شهر زیر نظر انجمن زرتشتیان آن شهر اداره می شود و از سپیده دم تا شامگاه بر روی نیایش کنندگان دایر است ، نیایشگاه های زرتشتیان در تهران ،: آدریان تهران – خیابان جمهوری ، پل حافظ ، خیابان میرزاکوچک خان ،پلاک 8 – نیایشگاه شاورهرام ایزد – خیابان ولی عصر ، میدان منیریه ، کوچه ژیان پناه – آدریان رستم باغ _ تهرانپارس ، فلکه دوم ، رستم باغ شاورهرام ایزد مارکار – تهرانپارس – خیابان جشنواره – روبروی پل عابر پیاده 

 135.  با درود فراوان خدمت شما استاد گرامى آيا پَرْهاى بال فروهر تعداد خاصى دارد؟ اگر اين طور هست لطفا توضیح دهيد و آيا فُرُوهَرْ درست است يا فَرْوَهَرْ؟

  خیر ، تعداد پرهای بال فروهر در جایی از آن یاد نشده است که شمارگان ویژه ای داشته باشد .در واژه فروهر حرف اول و آخر آن یعنی ف و ر به شکل بی صدا بیان می شود و کلمات وسط آنها یعنی ر _ و _ ه با فتحه یا صدای اَ بیان می شود ………….. فرَوَهَر 

 136.  باسلام آياشما فرد يامكاني در اصفهان مي شناسيدكه براي كسب اطلاعات به وي رجوع كنيم

  درود بر شما ، خانه زرتشتیان و آدریان این شهر در خیابان نظر غربی کوچه سیچون واقع شده که موبد این مرکز پاسخگوی شما است.

 137.  آپا پارسیان هند در ایران انجمنی دارند که بشه به آنجا مراجعه کرد.

  انجمن زرتشتیان تهران ، جانشین و نماینده انجمن زرتشتیان هندوستان است که مراکز آموزشی و رفاهی آنها را در ایران اداره و سرپرستی می کند و پاسخگوی شماست .

 138.  سلام استاد چرا جواب سوال منو ندادید؟ خواهش می کنم به سوال من هم جواب بدین ممنون به خدا خیلی وقته منتظرم شما رو به مقدس ترین چیز ی که می پرستید قسم جواب منم بدین ممنون @ yahoo.comniknam1984

  دوست گرامی ، به یاد ندارم چه پرسشی داشته ای شاید تکراری بوده که به آن پاسخ داده نشده . اگر چنین نیست دوباره آن را مطرح کن . سپاس

 139.  آیا زرتشتیان دارای شبکه تلویزیونی(ماهواره) هستند اگر دارند فرکانس آن را بنویسید.متشکرم

  خیر ، زرتشتیان شبکه بیان ویژگی های فرهنگی پیام آور آریایی را ندارند ، چنانچه پیشنهادی دراین مورد دارید و یا افراد و نهادی سراغ دارید که از نظر مادی و معنوی وخدماتی این اقدام شایسته را به سرانجام برساند ما را باخبر کنید .سپاس

 140.  آیا در استان بوشهر زرتشتی یا انجمن زرتشتی وجود دارد که بتوان به آنجا مراجعه کرد

  به دلیل جمعیت کم زرتشتیان در بوشهر ، انجمن یا نهادی برای زرتشتیان در این شهر وجود ندارد . نزدیکترین انجمن به بوشهر ، انجمن زرتشتیان شیراز است که در خیابان زند ، روبروی بانک کشاورزی واقع شده است.

 141.  درود بر شما . آیا کسی که در ایران زاده شده ولی نژادش تازی باشد می تواند گرایشی به کیش زرتشت داشته باشد ؟

  باور دارم که دین زرتشت دین نژاد پرست نیست که قومی را برتر بداند و نژادی را تحقیر کند و ناسزا بگوید ، هنگامی که زرتشت مردم ایران باستان را به دین یکتاپرستی ، دانایی و خرد ورزی دعوت می کرد با مردم سراسر جهان سخن می گفت و پیامش برای نژاد خاصی نبوده است . اکنون نیز پس از هزاران سال ، هر انسانی از هر نژاد و رنگی ، با هر گویشی و در هر کشوری که زندگی می کند حق دارد که خود را پیرو دینی بداند که راستی را پیشه دارد ، با دروغ و کژاندیشی مبارزه می کند . به دنبال دانش اندوزی است و خرد را پادشاه جان باور دارد . و در پی تازه شدن و آباد ساختن جهان هستی است . 

 142.  ایا واقعیت دارد که ارباب جمشید جمشیدیان زرتشتیان را به دیانت بهایی دعوت میکرده

  ارباب جمشید نخستین نماینده زرتشتیان در مجلس ایران پس از انقلاب مشروطه بوده ویکی از افراد سرشناس هازمان ( جامعه ) زرتشتی بوده که در آن زمان به نمایندگی برگزیده شده است ، من چنین اتهامی را در جایی نخوانده ام ، اگر منبع این گزارش را بیان کنید سپاسگزار خواهم شد. 

 143.  با درود می خواستم بدانم چطور می شود دختر مسلمان با پسر زرتشتی ازدواج کند لطفا نگویید امکان ندارد چون در این دنیا غیر ممکن غیر ممکن است. با سپاس فراوان

  در ایران ، دفاتری در هر شهر و استان وجود دارد که ازدواج ها را ثبت می کند و یا طلاق را جاری می کند که مجوز خود را از اداره ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده اند و مقررات آنها حضور پسر و دختر و پدرو مادر آنان همراه با چند شاهد است و مسول دفتر خانه که اغلب روحانی است خطبه عقد را به شیوه اسلامی جاری می کند و در سند ازداواج که به آنان می دهد نوع ازدواج را اسلامی و هردو نفر را معتقد به دین اسلام ذکر می کند . برای ادیان دیگر نیز که در قانون اساسی شناخته شده هستند یعنی زرتشتی ، کلیمی و مسیحی در انجمن ها یا مراکز دینی آنها دفاتری زیرنظر روحانی دین خودشان مجوز داده شده و ازدواج های مربوط به دختران و پسران هر دینی را جداگانه ثبت می کند و به آنها بخشنامه شده است که تنها ازدواج مر بوط به پیروان دین خود را ثبت کنند . بنابراین برای زرتشتیان نیز در تهران ، یزد وکرمان دفتر های ثبت زناشویی وجود دارد که پس از اطمینان از دین پسر ودختر که باید زرتشتی باشند ، ازدواج را ثبت خواهند کرد وچنانچه یکی از آنان زرتشتی نباشد ثبت ازدواج نخواهد شد.

 144.  من بررسی کردم که مثل سایر ایرانیان اجداد من زرتشتی بوده اند و من نیز با مطالعه و اگاهی این دین را برای خود انتخاب کردم لطفا جهت شرکت در انجمن ها و مراسم دینی راهنمایی بفرمایید.

  انجمن های جامعه زرتشتیان در هر شهری که ساکن باشند توسط دولت ایران تایید می شود و افرادی که زرتشتی باشند کاندیدا می شوند و با رای گیری همکیشان خود در مدت معینی عضو آن انجمن می شوند و به امور فرهنگی ، آیینی ،آموزشی ، رفاهی و خدمت به زرتشتیان می پردازند و مراسم دینی نیز در هر شهری که برگزار می شود بایستی از آن انجمن ها اجازه بگیرید.

 145.  آیا زرتشتیان روزنامه یا نشریه ای دارند که بتوان مشترک شد ؟

  آری ، ماهنامه فروهر یکی از این نشریه ها است که صاحب امتیاز آن سازمان فروهر است برای اشتراک با شماره تلفن 02188809665 تماس بگیرید. هفته نامه نیز دارند به نام امرداد که هم اکنون دو هفته یکبار چاپ می شود و در برخی از روزنامه فروشی ها عرضه می گردد و برای اشتراک با شماره تلفن 02188325330 و31 تماس بگیرید

 146.  با درود من هر كاري مي كنم نمي توانم نيايشها و نماز ها را از حفظ كنم از طرفي بسيار علاقه مند ام زبان و خط دين دبيره را ياد بگيرم خواهشمند است مرا راهنمايي كنيد

  نماز ونیایش ها را از همین تارنما ضبط کنید و بسیار گوش دهید بیگمان با آن بیشتر آشنا خواهید شد . برای آموزش زبان و خط اوستا نوشته هایی خود آموز وجود دارد که در کتاب فروشی فروهر وجود دارد . نشانی آن را در بخش کتاب همین تارنما جستجو کنید. 

 147.  درورد ، آیا رابطه ای میان نماد فروهر و صلیب در کیش مسیحیان وجود دارد؟

  صلیب، برگرفته از نماد گردونه مهر ایرانی است که به شکل صلیب شکسته بوده و زمانی آرم ارتش آلمان بود ولی فروهر نمادی برگرفته از اندیشه های هخامنشی است که به باور های دینی آن زمان بر می گردد و تامدتی آرم ملی ایرانی بوده است .

 148.  آیا یک مسلمان میتواند در دین زرتشت جستار کند و در مراسم و جشن های آن شرکت کند

  هر کسی می تواند در هر دین و فلسفه ای که مایل باشد کنکاش کند و جستار نماید و با اجازه از افراد و یا ارگان هایی که هر مراسم سنتی وملی یا دینی را برپا می کنند در آن جشن و مراسم شرکت کند.

 149.  با درود، به باور شما، آیا هر فردی که بنیاد دین زرتشت : یكتایی اهورامزدا <.> پیامبری اشوزرتشت <.> پیروی از اَشا <.> داشتن اندیشه ، گفتار و کردارنبک <.> آزادی در گزینش راه <.>پاداش کار نیک و پاد افراه کار زشت <.>جاودانی روان <.>رستاخیز را بارور داشته باشد و به آن پایبند میتواند خود را زرتشتی بنامد؟

  بیگمان دین زرتشتی یعنی پیروی از هنجاری برگزیده که شما از آن یاد کردید . عکس آن هم باید درست باشد یعنی چنانکه زرتشتی زاده ای از این راهکار ها بی بهره باشد حق ندارد خود را پیرو فلسفه زرتشت بداند.

 150.  آیا در ایران میشه آتشکده ساخت؟

  باید تلاش کنیم تا آتشکده های باقی مانده فرسوده و ویران نگردد . اجازه ساختن آتشکده جدید پیشکش ! ایرانیان باستان ، برای تامین آتش اجاق خانه ها ، برای ارج نهادن به آتش و آب و هوا و خاک چنین بناهایی را در کنار رودخانه ها و چشمه ها ساخته بودند که پس از اسلام برخی از آنها به مسجد و امامزاده تبدیل شده که همچنان در آنجا نماز بر گزار می شود و در برخی شهر ها نیز چون حفظ نشده اند به ویرانه تبدیل شده اند ، مهمترین دلیلی که زرتشتیان آتشکده ها را همچنان نگهداری می کنند این است که نمی خواهند میراث گذشتگان را نابود کنند زیرا ماجرای کشف آتس در زندگی نیاکان روی داده و آغاز تمدن گشته است و از آنجا که قبله زرتشتیان به هنگام نیایش خداوند یکتا ، روشنایی است ، گاهی نیز در چنین نیایشگاهی به سوی نور وفروغ طبیعی آتش نماز خداوند را بر پا می دارند و همچون که حافظ شیرازی می فرماید …ار آن به دیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد ، همیشه در دل ماست … زرتشتیان نیز با پرستاری از آتش و آتشکده آرزو دارند تاروشنایی آتش درون خود را پیوسته فروزان نگهدارند.

 151.  درود استاد. ایا من میتونم زرتشتی بشم در حالیکه خودم چند ساله خودمو زرتشتی می دونم.

  به باور من ، زرتشتی شدنی نیست بلکه بودنی است . اگر انسان از خرد خود به خوبی بهره بگیرد وبه سوی دانایی حرکت کند و رفتاری ویژه که در بنیادهای دینی آمده را پیروی کند ، خود بخود از بینش زرتشت بهره گرفته است شاید در بعضی ادیان با غسل مخصوص ،خواندن سرودی تعیین شده یا دریافت کارت و کد ویژه ،فردی به دین دعوت می شود ولی در دین ز رتشتی ، بایستی در رفتار نیک باشیم و پیوسته بمانیم نه اینکه بشویم . شما که خود را زرتشتی می دانید چرا از من یا دیگری پرسش کرده اید.

 152.  بادرود.آيا درحكومت زرتشتيان دين و سياست از هم جدا هستند؟

  سیاست را دو گونه تعریف کرده اند . اگر ترجمه واژه سیاست به باور برخی ابر قدرت ها و حکومت ها ( دروغ ، تجاوز ، دورنگی وخیانت به حقوق ملت ها ) باشد فرهنگ وفلسفه زرتشت با آن بیگانه است . در فرهنگ واژگان سیاست را چنین معنی کرده اند ، سیاست ( گزینش بهترین وساده ترین راه برای رسیدن به هدف ) و اگر هدف نیکو تعریف شود و در حکومتی آزادی انسان ها و دموکراسی در تمام موارد زندگی هدف اصلی باشد دین با سیاست یکی خواهد بود. 

 153.  با درود و خسته نباشيد خدمت شما آيا در تهران نيايشگاهى براى زرتشتيان وجود دارد و اگر وجود دارد در کجاست؟

  در خیابان میرزا کوچک خان واقع در خیابان جمهوری ، پل حافظ ، پلاک 6 آدریان تهران وجود دارد همچنین در فلکه دوم تهرانپارس ، مجتمع رستم باغ و در خیابان جشنواره مجموعه فرهنگی مارکار ، نیایشگاه وآدریان وجود دارد و در خیابان ولیعصر ، منیریه ، کوچه ژیان پناه نیز یکی از نیایشگاه های قدیمی وجود دارد .

 154.  آیا در آیین زرتشت نیز درست مثل اسلام و یهودیت الزامی برای ختنه مردان وجود دارد؟

  خیر ، آنچه مربوط به بهداشت فردی و گروهی انسان است و یا ایجاد تغییراتی در بدن باشد مانند سوراخ کردن گوش، عینک زدن برچشم ، بلند کردن ناخن وگیسو ، کوتاه کردن موی سر یا داشتن موی صورت مردان و… به دانش زمان و خرد جمعی واگذار شده است و دین زرتشت در چنین مواردی اجبار یا الزامی قایل نشده است .

 155.  با درود نوروز بر شما مبارک باد بيامبر بزرگوار زرتشت جندمين بيامبر در جهان است؟جرا در مجالس و محافل در بين نامهاى بيامبران و دينشان نامى از اين بيامبر كرامى و دينش برده نميشود؟مثلا به هنكام اذان ظهر در راديو نام بيامبرانى كه به كونه اى بنيانكذار دينى بوده اند برده مى شود به غير از بيامبر كرامى زرتشت

  درود جشن نوروز بر شما نیز خجسته باد ، زرتشت نخستین پیام آوری است که به وجود خداوند یکتا در هستی پی برد و او را اهورامزدا نامید یعنی دانای بزرگ هستی بخش که صفتی برای پروردگار است . او این خداوند یکتا را به مردم جهان معرفی کرد و پس از آن پیامبرانی خود را فرستاده خداوند بیان کردند. کم لطفی است که در محافل و مجالس از پیام آور ایرانی نامی برده نمی شود یک ضرب المثل آلمانی می گوید ( پیامبران در زادگاه خویش غریبند ) و بیگمان برای زرتشت در زادگاهش سرزمین ایران این ضرب المثل روی داده است . 

 156.  با درود آیا در دین زرتشت توبه هم وجود دارد ؟ و بعد از توبه کردن همه ی گناهان پاک می شود ؟

  خیر ، به شکلی که در برخی ادیان توبه وجود دارد و روحانی آن مکتب با گرفتن اعتراف از شخص گناهکار ،گناهان او را می بخشد ویا اینکه با ریختن آب توبه بر سر افراد گناهانش را پاک می کنند وجود ندارد . در فلسفه زرتشت هر کار ناشایستی که اانسان انجام می دهد در صدی از حجم هویت فردی اورا تشکیل خواهد داد و همانند کفه ای از ترازو بار گناه او سنگین تر می شود و همین شخص در هر زمانی فرصت دارد تا با اراده واختیار خویش و با انجام کارهایی شایسته ونیک کفه ترازوی دیگراخلاقی خود را میزان کند وگناه خود را ناپدید سازد سپس می تواند با انجام بسیاری از کارهای نیک و پیوستن به نیکوکاران، نه تنها گناهش را با اراده خویش ببخشد بلکه همین گناهکار با نیکوکاری خود از نیکان روزگار گردد واین امیدواری برای همه وجود دارد ، پس نیازی به توبه برای بخشودگی نخواهد داشت . البته در زمان ساسانی بخشی به اوستا افزوده شد که پتت pateth یعنی پشیمانی نام گرفت و به مواردی رفتاری در آن اشاره شده است که کارهای ناشایست نام دارد و هرکس با سرودن آن بر خود پیمان می بندد که چنین کارهای ناشایستی را انجام ندهد و چنانچه پیش از این از او سر زده است پشیمان شده وتکرار نخواهد کرد.

 157.  با سلام،روز خوش آيا من كه يك فرد مسلمان هستم مي توانم در جشنهاى زرتشتي ها حاضر شوم لطفا راهنمایى كنيد

  درود بر شما ، زرتشتیان جشن های گوناگونی در گذر یک سال خورشیدی برپا می دارند که برخی ار این جشن ها جنبه ملی دارد که از دیرباز تا کنون پاسداری شده است وچند نمونه از این جشن ها به صورت فراگیر در آمده که همه ایرانیان آن را بر گزار می کنند ماننذ جشن نوروز ، روز سیزده نوروز ، شب چله و… وبرخی دیگر نیز جنبه ملی دارد که باید ایرانیان به ویژه جوانان این سرزمین با فلسفه وچگونگی برپایی آین جشن ها نیز آشنا شده وهمچون نوروز و… خودشان بر گزار گننده جشن ها باشند مانند جشن تیرگان یا آبریزان که از روز دهم ماه تیر به یاد حماسه آرش کمانگیر برگزار میشود – جشن مهرگان که شانزدهمین روز ماه مهر است .به یاد پیروزی فریدون بر ضحاک تازی انجام می شود – جشن سده که سالروز مهار شدن آتش است ودر اختیار در آمدن این پدیده با ارزش توسط نیاکان فر هیخته ایرانی وجشن اسفندگان که روز پاسداری از بانوان ومادران است به هر روی شرکت شما در جشن هایی که زرتشتیان نیز بر گزار می کنند با اجازه انجمن زرتشتیان هر شهری که در آن زندگی می کنید آزاد است

 158.  چگونه میتونم زرتشتی باشم از کجا باید شروع کنم. در کرج کانونی برای اشنایی با زرتشتیان وجود ندارد ؟

  پیش از این نیز اشاره شده است که هر کس با پیوستن به ویژگی های رفتاری وعرفانی واخلاقی درست وهماهنگ با خردورزی وباورداشتن به آزادی ، شادی ، راستی ، خدمت به دیگران ، دانش اندوزی، فروتنی ، نوگرایی و…نداشتن خصلت های ناپسندی همچون خشم ، کینه ، حسادت ، خود پسندی ،دورویی ،ناراستی و… مبارزه مداوم در زندگی با رفتارهایی مانند نابرابری ، کژاندیشی ، بد گفتاری ، چاپلوسی ، دشمن درونی و… خود را پیرو بینش زرتشت نیز بداند . در کرج بخش عظیمیه ، خیابان اقاقیا ، کوچه نیلوفر ، انجمن ونیایشگاه زرتشتیان وجود دارد که شایسته است پاسخگوی مراجعه کنندگان باشد. 

 159.  با درود در این زمان که جوانان به زرتشتی شدن علاقه خاصی پیدا کرده اند چرا از طرف موبدان یاری نمی گردند

  زرتشتی شدن نیاز به یاری کسی ندارد ، چنانچه به پاسخی که برای پرسش های پیش داده شده نگاه کنیم درمی یابیم که زرتشت ، پیروان خود را در چارچوبی اخلاقی می خواهد که هر انسان به دانا شدن بیندیشد ، خرد ورزی را پیشه کند ، در گزینش راه زندگی آزاد باشد ، راستی پیشه کند ودر برانداختن دروغ بکوشد، سازنده باشد وبه دنبال شاد کردن زندگی خود ودیگران بر آید و…هر کس خودش می تواند به آنچه دوست دارد اندیشه کند.

 160.  با تشکر من نوجوانی زرتشتی هستم ایا ما باید نبر را نگهداریم اشوزرتشت در این مورد چه فرموده اند من به جهان اخرت اعتقاد ندارم بهشت و جهنم در این دنیا بر سر ادمها میاید خداوند بزرگ در این دنیا هر کاری می خواهد می کند

  به یاد داشتن روزهای نبر ونخوردن گوشت در این 4 روز ، پیمان داشتن به باور سنتی است که امتیاز آن داشتن راده ای ویژه فردی است ، به یاد سپردن نام روزهای ماه است ، و با نخوردن گوشت در چند روز از ماه ، پرهیز از بیماری هایی است که با خوردن گوشت زیاد به وجود می آید و پیروی از آن یک پیمان فردی و اخلاقی است

 161.   روز خوش ، با اشاره به اينكه در دين زرتشت قربانی كردن گناه است زرتشتيان به چه روشى از گوشت حيوانات يا غيره استفاده مى كنند

  قربانی کردن با خوردن گوشت تفاوت دارد ، از زمانی که انسان گوشت خوردن را نیز آموخت و با کشتن حیوانات ، از گوشت آنها برای سیر شدن خود استفاده کرد هزاره ها می گذرد و انسان با توجه به مکان زندگی خود وباور سنتی ودینی و قومی خویش به شکل های گوناگون از حیوانات وگوشتشان استفاده کرده است برای برخی ادیان خوردن گوشت چند حیوان حرام است در حالیکه خوردن گوشت سگ و میمون و… برای برخی ملت ها از غذاهای لذیذ می باشد. به هر روی دین زرتشت روا نمی دارد که انسان برای شادمانی خود ویا رسیدن به هدفی خاص و یا نشان دادن قدرت خود ویا خشنود کردن خداوند یا… حیوانی را قربانی کند وبرای باور خود جشن بگیرد. ولی چون دانش جهانی خوردن گوشت را ناروا نمی داند از آن به عنوان نوعی غذا بهره می گیرد . 

 162.  با درود فراوان خدمت استاد آیا در گاتها به این نکته سفارش شده که اهورا مزدا نیاز به واسطه نداردپس ایاوجود آذر بان و موبد و …. درست است و اینکه هرکس خود باید مسئول کارهای خود باشد

  با توجه به ژرف اندیشی شما ، پروردگار نیازی به واسطه ودلال ندارد . افرادی که چیزی بیشتر از دیگران می دانند به خود حق م یدهند تا راهنمای شاگردان خود باشند.

 163.  آيا كساني هستند كه براي منافع خود به اين آيين روي بياورند؟17 ساله از شيراز

  فکر نمی کنم ÷یوستن به آیین راستی غیر از رسیدن به آرامش وراه بهتر زیستن همراه با خردورزی نتیجه دیگری داشته باشد اگر منظور شما منافع مادی است ، دین زرتشت به کسی جایزه نمی دهد والتماس هم نمی کند که کسی به آن روی آورد.

 164.  ختودت به چه معنی هست « اهریمن تنهاگیتی را که کیومرث باشد نابود کرد سپس کیومرث به گونه خواهر و برادری شد و به ناممشی و مشیانه به زمین بازگشت و سنت ختودت بجای اورد و نسل بشر در گیتی پدیدار گشت » وندیداد 2 / 975 نیز دادستان دینیک 37 /82 .84 65 /7 +بند هشن 15 /24 +روايت دارابهرمزد 1/259 و 260 «و سرانجام اهورا مزدا خود در حضور زرتشت سنت ختودت به جای اورد و برای بندگان مقرر داشت، و در برابر شگفتی و اعتراض زرتشت ، به او فهماند که در این سنت فایدتی بس بزرگ و مهم است که طهارت خون و نژاد و نسل شامل میشود ازاینرو ثوابی بی حساب دارد » وندیداد 2/938 و939 کتاب روایت پهلوی + رساله امیداشهوهیشتان . لطفا جواب بدبد من به دین زرتشتی علاقه ی خواصی دارم این ابهامات رو رفع کنید « ارت دختر اهورامزدا ، خواهر امشاسپندان است» یشتها 2/187/2 « ای ارت ! پدر تو اهورا مزدا .. مادر تو است سپندارمذ ، برادران تو هستند سروش ، رشن و مهر » یشتها 2/190 /16

  دوست گرامی ، نوشته وندیداد مربوط به اندیشه ها و باورهای استوره ای وکهن ابران است که برخی از آنها گویای نگاه ژرف ایرانیان باستان به بهداشت ودفع مردار و حقوق انسان است وگاهی در آن به مواردی اشاره می کند که هیچ رابطه ای به بینش یکتاپرستی زرتشت آریایی ندارد زبرا قرن ها پیش از یکتاپرستی زرتشتی بوده است . برخی نوشته های پهلوی مانند امید اشه وهیشته نیز که چند سده پس از حمله اعراب به ایران گرد آمده است ، بیگمان دیدگاه زرتشت نیست بلکه برای تخریب جایگاه یکتاپرستی ایرانیان و شاید به دستور حکومت های متعصب اولیه پس از ساسانیان در ایران نگاشته شده است. بیگمان در افکار اقوام اعراب جاهلیت وبادیه نشین نیز افکار ورفتار هایی ناشایست شکل گرفته که اکنون به زبان عربی موجود است ولی ربطی به ادیان الهی سامی ندارد و نباید از نگاه استوره های نادرست اقوام اولیه عرب ، ادیان الهی را به زیر سوال ببریم !

 165.  با سلام میخواستم سوال کنم اکر بخواهم زرتشتی شوم باید چه کار کنم

  به باور من و با توجه به بینش پیام آور آریایی ، زرتشتی، شدنی نیست که کسی بخواهد بشود . بلکه زرتشتی بودنی است به زبانی ساده تر من که زرتشتی زاده ام تا زمانی می توانم ادعا کنم پیرو دین زرتشتم که از خرد رسا بهره بگیرم و ازاندیشه نیک پیروی کنم ، گفتارم بر پایه خردمندی باشد ، کردارم سازنده وسود رسان باشد تا جها ن هستی را شاد و آباد سازد .باید از دروغ بیزار یوده ودر گسترش را ستی بکوشم ، بایستی دانش اندوزم ودانایی را فراگیر کنم و… ، پس مثل برخی ادیان نمی توان با غسل ویژه و یا خواندن سرودی مخصوص به این دین در آمد وپس از آن هر کار ناشایستی که در شان وجایگاه انسانی نیست را انجام داد . هرکس می تواند اراده کند تا در چارچوبی ویژه که در پایه های بنیادی این دین آمده زندگی کند وخود را یاور آیین راستی وخرد بداند. 

 166.  با درود بی کران بر استاد گرامی اگر دانش امروزی یکی از اندیشه های دین زرتشتی را رد کند تکلیف چیست؟ مثلا به وجود امدن انسان که در دین زرتشت نخستین انسان کیومرث است. وای دانش امروزی چیز دیگری میگوید.

  زرتشت چیزی را در باره دانش پاسخ نداده است که دانش امروزی آن را رد کند ، نخستین انسان از نظر ادبیات پهلوی ودر نوشته هایی مانند بندهش کیومرث آمده و به صورت استوره است که در بسیاری از ادیان وجود دارد وهرگاه دانش چیز دیگری را ثابت کند بیگمان پذیرفته خواهد شد.

 167.  درود بر شما.به تازگی عده ای از دشمنان ایران و دین کهن ایرانی دست به این سفسطه زده اند که چون به گفته رویدادنگاران یونانی کمبوجیه با خواهرش ازدواج کرد پس ازدواج با محارم در دین زرتشت مجاز است! لطفا در این مورد توضیح بدهید. با سپاس جاوید ایران

  به گفته شما این ها سفسطه ای بیش نیست اگر کمبوجیه چنین کاری کرده باشد چه ربطی به دبن زرتشت دارد آبا در یونان و مصر باستان و اعراب زمان جاهلیت چنین رویدادهایی در جامعه بدوی انسانی نبوده است !؟

 168.  سلام و خسته نباشید من میخواستم بپرسم آیا اسم جاوید اسمی کاملا پارسی است و یا اینکه تازی شده مثلا ژاوید بوده و چون تازی ها ژ ندارن شده جاوید و یا …

  در زبان پهلوی و پارسی کهن حرف ج هم داشته ایم مانند جوان، گجسته ولی در زبان عربی گ به ج تبدیل شده مانند نرگس که نرجس شده و یا آذربایگان که به آذربایجان تبدیل شده است. 

 169.  ایا این نظریه که میگویندالفبای فارسی کنونی برگرفته از الفبای عربی بعد از حمله اعراب بوجود امده درست است؟

  به باور بسیاری از پژوهشگران در این باره خط عربی برگرفته و شکل یافته از خط پهلوی ساسانی است.

 170.  موبد گرامی روز خوش ایا کورش کبیر زرتشتی بوده است؟ با توجه به این که کتیبه کورش به خط میخی است پس از چه زمانی خط دین دبیره به وجود امده است؟

  کورش در جایی به دین خود اشاره نکرده است ولی از آنجا که دین و پیام زرتشت با حکومت هخامنشی در سراسر ایران گسترش می یافت و کورش نیز در لوح معروف حقوق بشر خود و همچنین در کتیبه هایی که به یادگار مانده است هماهنگ با بینش زرتشت به زندگی و رفتار با دیگران پرداخته است، بسیاری ازپژوهشگران باور دارند که کورش نیز هم اندیشه را بینش اشوزرتشت بوده است.

 171.  برای دسترسی به اطلاعات دقیق از اصطلاحات و همچنین احکام دین زیبای زرتشتی برای یک غیر زرتشتی چه کتابی را معرفی می کنید ؟ با سپاس

  نشانی مراکز فروش کتاب را در بخش کتاب ها از همین تارنگار برگیرید. کتاب های معرفی شده نیز مفید می باشند. 

 172.  آيا دليل فروپاشي دولت ساسانيان موبدان زرتشتي بودند يا پادشاهان ساساني؟

  انگیزه های گوناگونی در زمان ساسانی وجود داشت تا ایرانیان از لشکر اعراب شکست خوردند از جمله: خشکسالی پیاپی در ایران، فقر و بیکاری مردم، فاصله طبقاتی در جامعه، آمیختگی دین با حکومت، کمرنگ شدن پیروی از پیام راستین اشو زرتشت، خود خواهی برخی از پادشاهان ساسانی و…

 173.  درود آقاي نيكنام سوال من درباره گوي بالدار و فروهر هست . تا آنجاييكه اطلاع دارم عده اي از زرتشتيان گرامي گوي بالدار را با نام فروهر به آيين زرتشتي نسبت مي دهند ، آيا شما هم اين نظر را قبول داريد ؟ عده اي هم گوي بالدار را با نام فروهر قبول ندارند و آنرا نشان شاهنشاهي هخامنشي مي دانند .

  در باور سنتی زرتشتیان، انسان از 4 بخش تشکیل شده که 2 بخش آن مادی است (تن و جان) و دو بخش دیگر مینوی (روان و فروهر) فروهر در اوستا به گونۀ فروشی آمده و نیرویی است اهورایی است که از آغاز زاده شدن در نهاد هر فرد به امانت گذاشته می شود (روح القدَُس) پس دارای شکل و قیافه نیست. فروهر دیگری نیز داریم که شما آن را گوی بالدار نامیده اید، این نگاره ای است که در زمان هخامنشی به صورت آرم ملی در آمده و برگرفته از باور های مردم آن زمان است و شکل آن در سنگ نگاره های معماری باستانی ایران وجود دارد. 

 174.  چرا روز مرگ مانی نزد پیروانش روز جشن و شادی بوده ؟

  در فرهنگ کهن این سرزمین، مرگ جسم پایان زندگی نیست و آغازی است برای زندگی مینوی و گامی برتر برای نزدیک شدن به خداوند و شرکت در آزمون اهورایی است بنابر این ایرانیان به هنگام کوچ درگذشتگان خود به جهان مینوی، سوگواری نمی کردند و غمگین نبودند چون نزدیک شدن به خداوند را باشکوه و با ارزش می دانستند.

 175.  نوروز مبارک ، ریشه رنگ سفید در لباسهای دین زرتشت چیست؟

  ایرانیان باستان برای رسیدن به پاکی ارزش ویژه ای قایل بودند و از ناپاکی دوری می کردند و رنگ سپید را نماد پاکیزگی می دانستند، در پوشش های خویش از نوزادی تا سدره پوشی و اروسی و نماژ خوانی و کوچ به جهان مینوی همه از رنگ سپید بهره می گرفتند تا چنانچه ناپاکی در آن باشد نمایان گردد و به پاکی گراید. 

 176.  چگون می توان به آیین زرتشت گروید؟

  گرویدن به آیین زرتشتی یعنی بهره گرفتن از ابزار خردمندی، پیروی از راستی از اندیشه و گفتار و کردار و تلاش برای برانداختن کژ اندیشی و شرکت در سازندگی و پیشرفت جهان هستی با کوشش پیگیر به دور از خرافه پرستی و مهر بانی با هر موجودی به ویژه دیگر انسان ها در سراسر جهان و بیزاری از کینه ، خشم ، دروغ و دیگر خصلت هایی که زن و مرد را از هنجار هستی دور می سازد.

 177.  من مسلمانم اما دوست دارم به روش زرتشتیان و به زبان مادری ام نماز بخوانم.می توانید به من بیاموزید لطفا؟

  نماز در زبان پهلوی به گونۀ نماژ آمده که همان واژۀ نمنگها در اوستا است و در فرهنگ عربی به صورت صلاة در آمده است. نیایش کردن و نماز خواندن در فرهنگ زرتشتی برای خود سازی و درک شکوه آفرینش است تا انسان خود را با هنجار هستی یعنی راستی هماهنگ سازد، در فلسفه نماژ کردار نیک ، کلام اثر بخش و اندیشه کردن پیرامون هنجار راستی از انواع نیایش ها است پس به هر زبانی باشد نیکو است. هر کس به زبانی صفت و وصف تو گوید/بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه نیایش های اوستایی را نیز می توانید از روی همین تارنگار بشنوید. 

 178.  آیا مراسم چهارشنبه سوری بعد از حمله اعراب وارد ایران شده و ارتباطی با آیین زرتشت ندارد؟

  چهار شنبه سوری تغییر شکل یافته جشن آتش افروزی پایان سال است که از دیرباز تا اکنون زرتشتیان آن را برپا می دارند. در سنت های زرتشتی 5 روز مانده به پایان هر سال، آیین گهنبار پنجه برگزار می شود که ایرانیان با بر افروختن آتش به استقبال روان و فروهر درگذشتگان می روند و پس از تحویل سال نو نیز این آتش افروزی را در بلندی ها و پشت بام ها دارند تا از مهمانان ویژه باور سنتی خود بدرقه کرده باشند. در برخی از حکومت های نخستین پس از اسلام در ایران بر اثر تعصب موجود اجازه آتش افروزی پایان سال به همۀ ایرانیان داده نشد بنابرین به صورت چهارشنبه سوری تغییر شکل یافت. 

 179.  با تشكر با در نظر گرفتن اين مطلب كه دين زرتشت را دين تحريف شد ه اي مي دانيم چگونه به سنديت پاسخ هايتان مي توان اطمينان داشت؟

  چرا باید کسی به خود اجازه دهد که دین دیگری را تحریف شده بداند! اگر چنین است این اجازه را به دیگران نیز بدهیم تا برای هر مکتبی اظهار نظر کنند، چون تاریخ ادیان بسیار پیچیده و قابل بررسی و نقد است. پس بهتر است به آنچه می گوییم باور داشته باشیم و آنچه را باور داریم در پیام پیامبران جستجو کنیم. سند ما گات ها، پیام اندیشه بر انگیز(مانتره) زرتشت است و در کنار آن به سنت ها و آیین هایی که برگرفته از اقوام ایرانی در گذر چند هزار ساله است و نمونه های حماسی و آیینی آن در بخش های اوستا آمده است افتخار می کنیم و پاسخگوی فلسفه برگزاری هر سنت و آیین و جشنی هستیم که از دیرباز تا اکنون آن را پاسداری کرده ایم. 

 180.  در یکی کتاب های جلال آل احمد از ترکاندن انار در پشت سر مرده هنگام حمل او صحبت شده . آیا حقیقت دارد ؟ به چه علت ؟

  خیر، چنین رسمی را در سنت زرتشتیان نشنیده ام.

 181.  ايا كسي كه مسلمان به دنيا امده است ميتواند با شما هم كيش شود؟

  این پرسش را از مراجع محترم اسلامی فتوا بگیرید ولی ما به کسی همکیش می گوییم که کیش او مهر و دوستی، راستی و پاکی، نیکی و شادی، آبادی و سازندگی، تلاش و پویایی و گسترش دهنده راستی باشد و بکوشد تا کژ اندیشی و ناهنجاری را در هازمان (جامعه) انسانی ریشه کن سازد.

 182.  آیا در دین زرتشت ازدواج خواهر و برادر با هم وجود داشته و یا دارد؟

  خیر، این یکی از تهمت های 3 گانه ای است که نابخردان و دشمنان فرهنگ و تمدن این سرزمین از جمله یونانیان و پس از آن اعراب با یورش خود به ما ایرانیان نسبت دادند تا انگیزه خود را در حمله به ایران مثبت جلوه دهند. در هات 53 از گاتها ، زرتشت سفارش می کند تا دخترش پوروچیستا با جاماسب که فردی بیگانه است ولی به دانایی او پی برده است ازدواج کند.اگر ازدواج با محارم درست بود لابد زرتشت برای خود و فرزندانش آن را گوشزد می کرد! 

 183.  نظر دين زرتشت درباره ازدواج غيرزرتشتي با زرتشتي چيست؟

  هنگامی که دین زرتشت از آغاز گسترش یافت، غیر زرتشتی به کسی گفته می شد که پیرو آیین یکتا پرستی ( مزدایی) نبود و از آیین راستی پیروی نمی کرد ولی اکنون برداشت دیگری شده است. در پیام زرتشت هر انسانی باید با دانایی و خرد هم نشین خود را همانند خویش و از پیروان راستی برگزیند. همنشین تو از تو به باید/ تا تو را عقل و دین بیفزاید. 

 184.  ازدواج یک زرتشتی با غير زرتشتي از نظر شما درست است؟

  در صورتی درست است که قوانین مربوط به کشوری که در آن زندگی می کنیم اجازه دهد که هر فردی به دین و آیین مورد علاقه خود بماند و نیازی به تغییر دین و اندیشه و آیین او همراه با ازدواج نباشد.

 185.  آیا حیوان غیر سودمند هم در دنیا یافت می شود؟اگر پاسختان اریست پس آیا خداوند انها را بیهوده افریده است؟

  خیر، در بینش زرتشت جهان و آنچه در آن یافت می شود بر پایۀ دانایی خداوند آفریده شده و همه نیک می باشند. انسان از روزگاران کهن به تدریج برخی از حیوانات را در کنار خود اهلی کرده و از آنان سود برده است (حیوانات سود مند) که در ادبیات حماسی خود نیز از آنان بیشتر یاد کرده است و با دانش تجربی امروز، اثر نیک دیگر موجودات به ویژه حشرات نیز کشف شده است. 

 186.  آیا ازدواج موقت در دین زرتشت وجود دارد واگر وجود دارد چگونه است؟

  خیر، زناشویی به صورت موقت در سنت زرتشتیان وجود نداشته و ندارد.

 187.  چگونه ميتوان خط اوستايي را آموخت؟کتابي وجود دارد؟

  خط اوستایی ( دین دبیره) بسیار ساده است و آموختن آن را در کلاس های انجمن های زرتشتیان می توان آموخت و یا به کتاب خود آموز زبان اوستایی که توسط انتشارات فروهر چاپ شده است مراجعه کرد.

 188.  بنده چند سالیست که میخواهم به دین اجدادم بازگردم مرا چگونه رهنمون میسازید؟

  دین اجدادی شما آیین راستی و خردمندی است نیازی نیست که کسی بازگردد، کافی است که همچنان با هر نوع نگرشی به دین، از خردمندی بهره برگیرد و دانایی را پیشه سازد و در گسترش راستی بکوشد این نوع بازگشت اخلاقی و رفتاری همان است که مولانا نیز به آن اشاره می کند: هر کسی کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش 

 189.  آیا نوشیدن مشروبات الکلی در آیین زرتشت آزاد است؟ لطفا به استناد گاتا ها توضیح دهید؟

  گاتها پیام جاودانه اشوزرتشت است که به اخلاق نیکو و خردمندانه انسان ها اشاره می کند، در این فلسفه آنچه انسان را از هنجار راستی دور می سازد و جان و روان ما را آزرده می سازد، ناشایست است. پیام زرتشت امر نمی کند و دستور نمی دهد تنها انتظار دارد که انسان با توجه به خرد خود و دانش زمان از آنچه به تن و روان او آسیب نمی رساند بهره بگیرد. 

 190.  آیا حقیقت دارد که زرتشتیان خانه های خود را رو به سوی شمال نمی سازند؟ و چرایی آن هم این است که مازندران را به واسطه وجود دیو نحس می دانند؟

  در داستان و حماسه های کهن ایرانی به هجوم و یورش افرادی از سوی شمال (مرز جغرافیایی زمان هخامنشی و قبل از آن) انجام شده که آنها انیرانی (غیر ایرانی) بوده اند و این رویداد های تاریخی یا حماسی آنچنان در یاد و باور ایرانیان قدیم باقی مانده بود که خانه ها را به شکلی بسازند تا از هجوم دیوان (بدکاران) از سوی شمال کشور (نه استان مازندران) در امان بماند. فردوسی در مورد دیوان می فرماید: تو مر دیو را مردم بد شناس/ کسی کو ندارد به یزدان سپاس 

 191.  آیا در زمان حافظ در شیراز آتشکده وجود داشته است؟ آیا در زمان حافظ در شیراز زرتشتی وجود داشته است؟

  پس از کشف و مهار شدن آتش در ایران، و زمانی که هنوز پیام آور یکتا پرستی در ایران(زرتشت) زاده نشده بود آتشکده ها بنا شدند در هر جایی که زندگی مردم جاری بود آتش در مکانی نگهداری می شد تا اجاق های خانه ها از آن یاری بگیرند نه تنها در زمان حافظ بلکه هم اکنون نیز آتشکده هایی در شهر های ایران برقرار است و یا بازمانده هایی از بنای باستانی آنها در بیشتر شهر ها وجود دارد.آتشکده کاریان فارس در فیروز آباد قدمتی بیش از 1500 سال دارد. بیگمان در زمان حافظ به هنوز زرتشتیانی در شیراز زندگی می کرده اند.

 192.  غير زرتشتي چگونه ميتوانددرخدمت ايين پاك زرتشتي قرار گيردباتوجه به وضع موجود؟

  نمی دانم منظور شما از وضع موجود چیست.اشکال ما این است که زرتشتی را کسی می دانیم که از پدر و مادر زرتشتی زاده شده است و غیر زرتشتی کسی است که پدر یا مادر او زرتشتی نبوده اند. اگر به فلسفه پیام زرتشت،ژرف اندیشی کنیم، مزدایی(پیرو زرتشت) کسی است که از خرد خود به خوبی بهره می گیرد– به سوی دانایی گام بر می دارد– دراندیشۀ هماهنگ شدن با هنجار راستی(اشا) است و در آباد ساختن زندگی و جهان هستی شرکت می کند– او یار اهورامزدا( خدای یکتا) بوده و تلاش می کند تن، جان و روان خود را پاک بدارد و هدفی جز رسیدن به نور حقیقت پیش روی خود نداشته باشد. 

 193.  لغت زرتشت درست می باشد یا زردشت ؟

  هر دو درست است زیرا پیامبر در واژه اوستایی(دین دبیره) زرت اوشتره ، آمده که ت آن به صورت th انگلیسی گفته می شود. زرتشت در گفتمان امروزی رواج بیشتری یافته است. 

 194.  ایین زندگی در دین زرتشت را مفصل شرح دهید یا منبعی غنی را معرفی نمایید؟

  آیین زندگی یعنی برخورداری از نعمت های فراوانی که برای انسان آفریده شده است و برخورداری از خرد تا رسیدن به دانایی و گسترش آیین راستی و هماهنگ شدن با هنجار هستی(اشا) در زندگی. از پیام اشوزرتشت چنین برداشت می کنیم که انسان موجودی مقدس است و دارای اندیشه و خرد پس برای آباد سازی و افزایش شادی و بهر گیری از آنها به جهان مادی می آید که پس از ماموریت به سوی روشنایی باز خواهد گشت. 

 195.  روان بدکردار تا چه زمانی در دوزخ می ماند؟

  دوزخ در پیام زرتشت محلی نیست که از قبل توسط کسی و یا خداوند ساخته شده باشد و آماده برای پذیرش روان انسان بد کار باشد بلکه در باور سنتی زرتشتیان حالتی است که شخص کژ اندیش و بد کردار در گذر زندگی مادی برای روان خودش فراهم می کند که آن عذاب وجدان است.دوزخ در اوستا به صورت(دروجو دمانه) یعنی سرای دروغ کاران بیان شده است و شاید نسبت به میزان کار هایی که یک بد کردار انجام می دهد روان او در هنگام پویایی در کالبدش و پس از مرگ جسم از عذابی برخوردار خواهد شد آمده است که این حالت دیر پا خواهد بود ولی همیشگی نیست.

 196.  آيا افرادهاي از اديانهاي ديگر را ميتوانيم به دين زرتشتي راهنماي كنيم و آنها را سدره پوش كنيم مثل هند پاكستان روسيه كانادا استراليا يا اينكه بايد منتظر سيوشيانت باشيم.

  از پیام زرتشت در گاتاها چنین بر می آید که انسانی که به نیک اندیشی روی می آورد، خویشکاری(وظیفه) دارد تا گمراهان و کژ اندیشان را به راه اشویی سفارش کنند و این یعنی پذیرش دیگران به آیین راستی و در برخی از کشورها که محدودیتی برای ادیان وجود ندارد این کار شدنی است.

 197.  حجاب در دين زرتشتي و باستاني چگو نه بوده است؟

  حجاب یک واژه پارسی نیست،زنان و مردان در ایران باستان با گزارشی که در شاهنامه فردوسی آمده است از دیرباز با پوشش بدن بوده اند تا از حیوانات برهنه متفاوت باشند، این پوشش نسبت به وضع جغرافیایی و آب و هوا دارای ویژگی های پایداری انسان در برابر گرما و سرما داشت ولی دو انگیزه در آن وجود داشت:1- پوشش زن و مرد ایرانی از رنگ های شاد و هماهنگ با رنگ های طبیعت بود و رنگ های تیره در آن یافت نمی شد چون باور داشتند سوگ افزا خواهد بود.2-در همه پوشش ها دستان زن و مرد برای انجام کار ها به ویژه برای کشاورزی آزاد بود، نمونه پوشش ها را در اقوام لر، کرد، بلوچ، گیلکی و… می توان یافت.

 198.  فلسفه زرتشت و زرتشتیان در مورد آب چه میباشد؟

  آب نیز در ایران باستان از عناصر چهار گانه با ارزش بوده است چون زندگی انسان به آن بستگی داشته است. ایزد بانو آناهیتا، نگهبان آب های پاک و بالنده بوده که آبان یشت نیز که از سرود های حماسی اوستا است برای پایداری، افزونی و پاک ماندن آب ها سروده شده و ایرانیان به هنگام ورود به نیایشگاه های آناهیتا( یادگار آن درکنگاور کرمانشاه و بیشاپور کازرون) آن را می سرودند. 

 199.  فلسفه آتش دردین زرتشت چیست وآیا درگاتها به آن اشاره شده است ؟

  آتش یکی از پدیده هایی است که از زمانی که کشف شد تا امروز انسان به آن نیاز فراوان دارد به همین انگیزه دارای احترام ویژه ای است.ایرانیان از روزگار باستان در کنار سه عنصر دیگر آب، خاک و هوا، آتش را نیز گرامی می داشتند به ویژه اینکه آتش را همچون موجود زنده ای می دانند که باید از او پرستاری کرد تا خاموش نگردد. آتش به اکسیژن، خوراک و شرایط ویژه نیاز دارد و کسانی که چوب یا سوخت به آتش می رسانند وهوا را از آن نمی گیرند از آتش پرستاری می کنند. در گاتاها از آتش به نام پرتوی از خداوند یاد شده است و یادآوری کرده است که انسان این روشنایی و گردش را در حضور خود استوار سازند. 

 200.  در باره گاه شمارهای زرتشتیان پیش و پس از اسلام(تاریخ یزدگردی) ومبدا آنها توضیح فرمایید.

  گاه شماری کنونی زرتشتیان دارای 12 ماه سی روزه است که هر روز نام ویژه ای دارد و یک گاه 5 روزه نیز در پایان سال وجود دارد که با هم 365 روز خواهد شد و هر 4 یال یکبار نیز با جمع شدن 6ساعت های اضافی گاه آخر سال 6 روزه خواهد شد ( کبیسه ) پیش از اسلام از جمع 6 ساعت ها در هر 120 سال یک ماه را اضافی می دانستند و آن را جشن می گرفتند تا روز وسال دوباره به اول فروردین برگردد . مبدا تاریخ یزد گردی که اکنون کاربرد کمی دارد به پادشاهی رسیدن آخرین شاهزاده ایرانی یزدگرد سوم بود که آغاز سال شد.

 201.  علت تقدس دماوند براي زرتشتيان چيست؟ آيا به جز داستان هاي اساطيري علت ديگري (حقيقي) دارد؟ با تشكر

  کوه دماوند در استوره های ایرانی به ویژه در حماسه های شاهنامه فردوسی مکان به بند آوردن ضحاک تازی به همت مردم ایران و توسط فریدون بوده است.وبه دلیل آتشفشانی بودن آن واینکه دماوند بلند وباشکوه ترین قله ایران است پیوسته مورد احترام ویژه ایرانیان بوده و دلیل دیگری نباید داشته باشد .

 202.  در فرهنگ زرتشتی چه روزی روز پدر نام دارد؟

  روز ویژه ای وجود نداشته است ، زنده یاد موبد رستم شهزادی به دلیل نقش وهومن (نیک اندیشی ) در شیوه رفتار مردان ، روز جشن بهمن گان را پیشنهاد داده اند . اکنون با همه پرسی می توان زاد روز اشو زرتشت ( ششم فروردین) را نیز به انگیزه پاسداری از بینش پدر تاریخ یکتاپرستی مردم جهان ،آیین راستی وخرد ورزی به عنوان روز پدر به همگان پیشنهاد کرد چون از یکسو این روز ” هوذرو ” نام دارد یعنی اینکه هفتاد و دو رویداد تاریخی و نیک در این روز جشن گرفته می شود که یکی از آنها جا دارد بزرگداشت پدران باشد و از سوی دیگر چه کسی را در تاریخ ایران غیر از زرتشت می توان شناخت که چون پدری مهر بان ، با سخنان گهر بار خود ، فر زندان را به اندیشه کردن ، خردمند بودن ، درست زیستن و رستگار شدن فرا خوانده است. 

 203.  آيا زرتشت همان ابراهيم است؟

  خیر ، ابراهیم از پیامبران سامی است اما اشوزرتشت در سرزمین ایران واز قوم آریا بوده است.

 204.  آیا بودجه سازمانها و موسسات زرتشتی از طریق انجمن تامین می شود؟

  انجمن ها در هر شهر زرتشتی نشین با مجوز فعالیت از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب و جمعیت ها که از وزارت کشور دریافت کرده اند به فعالیت اجتماعی،فرهنگی،خدماتی و رفاهی مشغولند و هزینه آنها را زرتشتیان و خیر اندیشان می پردازند. از سال 1384با کوشش نماینده زرتشتیان در مجلس و از سوی دولت ردیف بودجه یی نیزبرای یاری رساندن به انجمن ها برقرار گردید. بنابراین هرسال مبلغی از ردیف بودجه نیز به انجمن ها پرداخت می شود. 

 205.  نظر شما در مورد موجودی بنام جن چیست؟ آیا در دین زرتشتی هم راجع به این موجود صحبتی شده یا خیر؟

  خیر،جن در فرهنگ ایرانی جایگاهی ندارد و از آن یاد نشده است ، پریان و جادویان نیز نکوهیده شده اند.

 206.  در این جهان اشفته چه کسی و یا چه معیاری برای اندیشه نیک وجود دارد؟از کجا بدانیم که اندیشه ای نیک است؟

  اگر در این جهان آشفتگی وجود داشته باشد از نابخردی ، بی دانشی و احساس برگرفته از تعصب ما انسان ها فراهم شده است. معیار اندیشه نیک،گام برداشتن به انگیزه دانش اندوزی و با هدف سود بخشی ، تازگی ، آبادگری و خشنود ساختن روان هستی است و این تلاش و همت در هر شرایط زمانی و مکانی شدنی است اگر با پشتکار و اراده همراه باشد و به جامعه دروغین توجهی نشود. 

 207.  برای طلب حاجت وروا شدن حوائج باید چه دعایی خوانده شود؟

  آیینی که با دانایی و خردمندی هماهنگ است و به فلسفه کنش و واکنش باور دارد هر فرد با دانش اندوزی و تلاش می تواند به خواسته هایش دست یابد.البته نیایش هایی در اوستا وجود دارد که به انگیزه پیروزی و کامیابی در کارها خوانده می شود ،اورمزد یشت ،ورهرام یشت و اردیبهشت یشت از جمله آنان است.

 208.  آیا چاپ عکس جانباختگان عزیز زرتشتی در اولین برگ تقویم سال نو درست است ؟

  جانباختگان ، یعنی کسانی که در راه ارزش های نیک انسانی و میهنی درطول تاریخ ایران ، جان خود را نیز فدا کرده اند از جایگاه ارزشمندی برخوردارند و نام بسیاری از آنان را نیز به گونه ایدریاد باد در اجرای مراسم دینی می خوانیم ولی بهتر است که عکس آنان به جای چاپ درنخستین صفحه تقویم به برگه دیگری انتقال دهیم تا هم از آنان یاد کرده باشیم و هم شادمانی نوروز هر سال را جاودانه کرده باشیم.

 209.  همگی می دانیم که زبان فارسی کنونی از لغات عربی بسیاری بهره گرفته است . منظور من اصطلاحات اسلامی مثل ” سلام ، انشاالله ، شهید ، حضرت ” است که توسط برخی موبدان و افراد زرتشتی بخصوص در امور دینی اسفتاده می شود ، نظر شما چیست ؟

  فکر می کنم اگر هر ملتی از فرهنگ ویژه خود در همه بخش ها بهره مند گردد هویت ملی و فرهنگی خود را رساتر و باشکوه تر به دیگران نشان خواهد داد بنابراین نیکوتر خواهد بود تا از واژگانی استفاده شود که مربوط به فرهنگ زرتشتی و پارسی است تا به آرامی واژگان درست پارسی جایگزین کلمات بیگانه کرد.

 210.  روزهای ورهرام ایزد ، سروش ایزد ، مهر ایزد ، تشتر ایزد به چه علتی روزهای عزیز نام گرفته اند ؟

  درگاه شماری زرتشتی ، هر ماه سی روز است و هر روز نام ویژه ای دارد که همه گرامی هستند . از آنجا که نام برخی از روزها برگرفته از باورها و استوره های کهن ایرانی است ، در چنین روزهایی ایرانیان باستان خواسته وآرزوهایی ویژه از خداوند داشتند . وراهرم ، نام ایزدِ پیرزوی بخش – سروش نماد فرمانبرداری – مهر سمبل روشنایی و پیمان و تشتر، ایزدِ باران زا بوده و به دلیل نقش آنها در زندگی مردم ، از آنها بیشتر یاد شده است .

 211.  فرق بین موبد ، هیربد و دستور چیست و کدام بالاتر یا پایین تر است ؟

  موبد از واژه مَگوپَت آمده است ، موبدان یا مغان در اصل قبیله ای از سرزمین ماد بودند که پیشوایان روحانی فقط از میان آنان برگزیده می شدند – هیربد از واژه آئیتره پئی تی آمده که به معنی آموزگار دینی است و دستور از واژه پهلوی دَستوبَر آمده به معنی قاعده و قانون و از داوری کردن و فتوی دهندگی می آید ( دانشنامه مزدیسنا – دکتر جهانگیر اٌشیدری ) به هر حال هر سه مورد از کسانی هستند که در امور دینی زرتشتی فعالیت دارند و چون نقش هر یک با دیگری متفاوت است نباید مقام و مرتبه ای برای آنها در نظر داشت .

 212.  شرایط و مراحل موبد شدن چیست ؟

  فرزندان موبد در زمان گذشته آموزشهای اجرای مراسم دینی را در کنار پدر خود می آموختند و پس از کسب تجربه وآزمایش ، درمراسم نوزادی شرکت می کرده و پس از آن خود نیز اجرا کننده مراسم آیینی می شدند . بعضی از آنان با تحصیل در مراکز آموزشی دینی که اغلب آنها در هندوستان بود به مقام موبد دانشمند می رسیدند اکنون نیزاین شرایط برای آنان فراهم است ولی بیشتر ترجیح می دهند پس از نوزادی ، تنها برخی از مراسم آیینی را انجام دهند .

 213.  چگونه اثبات میشود كه گاتها كتاب آسمانى است و زرتشت از سوى خدا آمده است ؟

  در هات 29 از سرودهای گات ها، كتاب دینی زرتشتیان به برگزیده شدن اشوزرتشت به سمت پیام آوری بر مردم جهان و گسترش آیین یكتاپرستی از سوی خداوند اشاره شده است.

 214.  آیا اهورامزدا زمان را آفرید یا زمان اهورامزدا را ، یا هردو از ازل وجوود داشته اند ؟

  زَروان در اندیشه ایرانیان باستان بی كرانه و خود آفریده شده است و اهورامزدا نیز كه خرد جهان است از ازل وجود داشته و هر دو ازلی و جاودانی می باشند.

 215.  اینكه در كتابهاى پهلوى گفته میشود ‘بیكرانه بیشور است ‘ یعنى چه ؟

  بیكرانه یعنی زمان دار ولی جمله ای كه آورده اید در متن های پهلوی جایگاهی ندارد.

 216.  آیا اهورامزدا بیكرانه است ؟

  اهورامزدا، خرد جهان بوده و بیكرانه است.

 217.  از آنجا که رشته دانشگاهی شما فلسفه زرتشت بوده است ، خواهشمند است ، در باره شرایط ورود به دانشگاه هند و تحصیل در این رشته توضیحاتی را بیان بفرمایید ؟

  پارسیان (زرتشتیان ) ساکن هندوستان ، دانشکده هایی را برای آموزش دین و فرهنگ زرتشتی در این کشور بنیاد نهاده اند. دانشکده ” کاما آتورنان” در شهر بمبئی که ویژه آموزش آداب ورسوم دینی به موبدزادگان است ، دانشکده “زرتشتیان” در شهر سنجان از ایالت گجرات و دانشگاه ” سپنتا “که در شهر پونا وجود دارد در رشته های دینی زرتشتی دانشجو می پذیرند . برای ورود به این مراکز دانشگاهی ، با دیپلم متوسطه ، دانش وآگاهی لازم از دین وفلسفه زرتشت، پس از آزمون ورودی و گزینش حضوری دانشجو پذیرفته می شود ، واحدهای درسی در موضوع ادیان وعرفان – فلسفه شرق وغرب- فلسفه زرتشت – تاریخ ادیان – زبان و ادبیات اوستا و چگونگی آداب و رسوم دینی وسنتی زرتشتیان جهان است که پس از پذیرفته شدن ، در صورت موافقت دانشکده ، برخی از واحدها به صورت مکاتبه یی نیز پذیرفته می شود.

 218.  حركات فیزیكى با دستها در زمان خواندن اوستا نظیر كشیدن دستها بصورت بهنگام گفتن ‘مس و وه فیروز گر باد، دین پاك دادار اورمزد ‘ یا در آوردن صدا از انگشتان بهنگام گفتن ‘شكست اهریمن باد’ براى چیست ؟

  بعضی از جمله های اوستایی به برخی واژگان ورجاوند اشاره شده كه بعضی از نیایش كنندگان برای فراگیری بیشتر و یادآوری معنای آن كلمات دست ها را به صورت می آورند به عنوان مثال: در جمله (پیروز باد خَروهِ اَویژَه وَهدینِ مازدیَسَنان) به فر و شكوه ویژه بهدینان درود فرستاده شده و این فر و شكوه (خَروه) را نمازگزاران بر خود افزونی ساخته و افتخار می كنند.

پرسش و پاسخ – زندگی زرتشتیان

برگرفته از تارنمای موبد کورش نیکنام  ،  اگر پاسخ پرسش خود را نيافتيد آن را برای موبد کورش نیکنام ، از انتهای این ” برگه ” ارسال کنید .
 
پرسش و پاسخ  – زندگی زرتشتیان
  1.  ایا ازدواج یک دختر مسلمان و پسر زرتشتی امکان پذیر می باشد؟

   هر زرتشتی امکان دارد که با کسی غیر از دین خود پیوند زناشویی داشته باشد ولی از آنجا که دفترخانه های ازدواج ویژه زرتشتیان با توجه به بخشنامه دولتی، هیچکدام آن ازدواج را ثبت نخواهند کرد. بنابراین فرد زرتشتی ناآگاه و ناخواسته از دین خود خارج خواهد شد.

  1.  آيا در بين زرتشتيات طلاق وجود دارد و نحوه تقسيم ارث به چه صورت می باشد؟

   از آنجا که پیوند زناشویی همانند دیگر گزینه های زندگی در فرهنگ زرتشتی با آزادی و از روی خردمندی صورت می پذیرد بنابراین نباید تلاق وجود داشته باشد. جدایی تنها به دلیل انگیزه هایی ویژه پس از زناشویی وجود خواهد داشت که شرایط آن و چگونگی تقسیم ارث در کتابی به نام آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان آمده است. 

  1.  دوستاني كه سوال پرسيدند رعايت احترام نسبت به آيين زرتشت وجود داشته اما در پاسخ ها به صورت ضمني عقايد ديگران به سخره گرفته شده مثلا در چند جا به صورت ضمني غيرهمكيشان خود را مرده‌پرست خوانده‌ايد و تأكيد كرديد با حمله تازيها اسلام وارد ايران شد و عده اي مجبور به مسلماني شدند در صورتي كه بايد قبول كرد عده بيشتري از ايرانيان از روي حقيقت جويي مسلمان شدند.

   دوست گرامی، ما بانگرش به بینش زرتشت بیان کردیم پیروان او نباید مرده پرستی داشته باشند؛ نمی دانیم و نگفته ایم که اقوام یا ادیانی، مرده پرستی می کنند. باتوجه به گزارش تاریخنگاران صدر اسلام، غزوه ها و جنگ های چند گانه ای را اعراب به ایران داشتند؛ مانند جنگ قادسیه، نهاوند و… که در تمام آن ها اعراب بادیه نشین با شمشیر به ایران آمده و کشتار و بیداد بسیاری انجام داده ند. اگر مروری بر سابقه سعدوقاص و ایرانیان به دستور خلیفه عمر داشته یا چنانچه تاریخ طبری را نگاه کنید، به چگونگی غنیمت گیری، کنیز و برده صادر کردن به شهرهای عربی پی خواهید برد به دنبال حمله ای که آنزمان به ایران داشتند. شاید در چنین سناریوهای تاریخی برخی نیز، حتا اندکی از ایرانیان ناخواسته دین خود را از دست داده باشند.

  1.  با درود بر موبد نیکنام آیا یک فرد مسلمان با مهاجرت به سایر نقاط مانند هند می تواند به طور رسمی زرتشتی شود؟ آیاهر فرد زرتشتی در ایران یا هند می تواند موبد شود؟

   برای مسلمان یا پیرو هر دین دیگری که بخواهد گزینش دیگری داشته باشد بایستی به سراغ احکام و قوانین همان دین مراجعه کرد و از آنها بهره گرفت نه اینکه به کشور دیگری متوسل شد. درفرهنگ زرتشتی، آزادی گزینش وجود دارد بنابراین هر زرتشتی آزاده راه زندگی خود را آزادانه برمی گزیند. هر زرتشتی می تواند با فراگیری آموزش های دینی و سرایش اوستا با آهنگ ویژه آن به گروه موبدان پیوند یابد.

  1.  درود.میشه خواهش کنم درمورد حجاب و دیدگاه زرتشت درباره حجاب گفتگو کنید؟اجباریه یا اختیاری؟و…. سپاس

   هیچ چیز و هیچ کاری در دین زرتشت اجباری نیست بلکه هر گزینشی و هر راهکاری با خردمندی و دانش زمان و هماهنگ با جایگاه زندگی انسان برنامه ریزی خواهد شد.

  1.  عده ای می گویند که چند دعوتگر به نام زرتشت وجود داشتند و یک زرتشت نبوده است (بلکه چندین زردشت بوده) آیا این حرف درست است؟

   شاید کسانی دیگر نیز بوده اند که نام زرتشت برخود داشته و تاثیر گذار بوده اند ولی زرتشتی که پیام آور راستی و آیین خردمندی بوده و اکنون سروده هایش به نام گات ها وجود دارد یک آموزگار و یک پیام آور بوده است و رهروان او مزدیسنان یعنی پرستندگان مزدا (خدای یکتا) نام گرفته اند.

  1.  درود برای دعا برای درگذشتگان باید بخشهایی از خورده اوستا را خواند یا خیر نام ان بخش ها چیست؟

   درود برشما، نیایش های ویژه ای درخرده اوستا وجود دارد که پس از درگذشتن سروده می شود برای دیدن و شنیدن آن به بخش نیایش های اوستایی از همین وب سایت سری بزنید.

  1.  با درود، آیا درست است که زرتشتیان نام زرتشت را برای فرزندان خود بر نمی گزینند؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا چنین است؟

   در بین نام های برگزیده کمتر نام زرتشت دیده می شود، دلیل آن شاید این باشد که فرزندشان با این نام چنانچه کاری ناشایست در زندگی انجام دهد از نام زرتشت بهره گرفته می شود تا رفتار او را بیان کنند. ممکن است بیان شود که او دروغ گفته، او دزدی انجام داده یا خطا کرده است که در شان نام زرتشت نمی باشد. 

  1.  با سلام خدمت دوست گرانقدر به نظر شما در صورت آشنایی با فرهنگ لرستان چه اندازه این فرهنگ با فرهنگ نیاکانمان شباهت دارد؟آیا آمار دقیقی از زرتشتیان در لرستان وجود دارد؟

   درود برشما، عشایر ایران برخی از ویژگی های فرهنگ باستانی ایران را همچنان پاسداری کرده، جشن هاو آیین ها را برپا می کنند. لر، کرد، بلوچ، گیلکی، آذری و دیگر اقوام ایرانی لباس های رنگی و برازنده ایرانی دارند. برخی از واژگانی که در گویش سنتی خود به کار می برند برگرفته از زبان اوستایی و پارسی میانه است. جشن ها و آیین هایی برای پیشه کشاورزی و دامپروری برگزار می کنند که از سنت های کهن ایرانی است. مردم لرستان همانند زرتشتیان به آتش (تش) می گویند و نگهداری آتش در اجاق خانه را ارج می گذارند. آماری از زرتشتیان در لرستان در دست نیست. 

  1.  آیا دین زرتشت به مردی که ازدواج کرده اجازه ازدواج مجدد را می دهد؟ با تشکر

   خیر، در دین زرتشت تک همسری وجود دارد. مگر در شرایطی خاص مانند نازایی که با موافقت همسر اصلی امکان دارد. از کتاب احوال شخصیه زرتشتیان بیشتر جستجو کنید

  1.  آيا جوانان زرتشتي هنگام ازدواج مهريه تعيين مي کنند! و مهريه رسمي ايراني است!

   مهر یک واژه پارسی، به معنای دوستی و پیمان است. از زمانی که ایرانیان مهر ( نور خورشید) را ستایش می کردند؛ خورشید و نور آن را نماد پیمانداری و مهربانی می دانستند. زیرا خورشید هر بامداد پیماندار بود و پیوسته به زندگی مردم نورافشانی می کرد. بنابراین آنان حلقه هایی همانند دایره خورشید از جنس و با ابزار گوناگون تهیه کرده بودند و برای هرگونه تعهد و پیمانی آن را به یکدیکر می سپردند. این حلقه گاهی در دستان قرار می گرفت (همانندحلقه ای که در دست نگاره فروهر در سنگ نوشته ها دیده می شود) زمانی در مچ دست قرار داشته، گاهی این حلقه به گوش آویزان شده و سرانجام این حلقه به انگشت دست زده می شود که همگی نشان از مهر و پیمانداری بوده و تاکنون نیز ادامه داشته است. مهریه در فرهنگ ایرانی تنها حلقه مهراست که اکنون برای ارزش بیشتر پیمانداری باجنس فلز هایی گرانبها مانند مس، نقره و زرین ساخته می شود تا اروس و داماد برای پیمانداری به یکدیگر پیشکش دارند. زرتشتیان برای فرزندان خویش غیر از این مهریه ای ندارند. 

  1.  با سلام آیا ازدواج یک نفر زرتشتی با غیر زرتشتی مجاز و قابل ثبت است واگر نیاز به شرایطی خاص دارد بفرمایید. پارسیان هند ورود به دین زرتشتی را ممنوع کرده و کسی را زرتشتی می دانند که پدر و مادرش زرتشتی باشد و اینگونه امور باعت کاهش نسبی جمعیت زرتشتی شده است. چرا تعصب خشک به کار می برند؟

   باتوجه به دفترهای ثبت ازدواج که سازمان ثبت احوال به انجمن های زرتشتی اختصاص داده است. تنها پسر و دختری در اسناد ثبت خواهد شدکه از پدر و مادر زرتشتی زاده شده باشند و در غیر این صورت مجاز نمی باشند. بنابراین چنانچه در دفتر ازدواج دیگری ثبت گردد از چارچوب فرهنگ اجتماعی انجمن ها خارج شده اند. درمورد پارسیان هند، شوربختانه از زمانی که نیاکان آنان از ایران به این سرزمین رسیده اند با قراردادی که بیش از هزار سال پیش با حکومت آن زمان داشته اند، حق نداشته کسی را به دین پذیراباشند. این محدودیت در مورد گویش و پوشش آنان نیز بوده است به طوری که پارسیان هند که زمانی ایرانیان زرتشتی بوده اند اکنون گویش پارسی را فراموش کرده و لباس آنان نیز بافرهنگ هندوها هماهنگ شده است. تبلیغ دین نیز نداشته اند! در حالیکه اگر پس از هزار سال آنان هرسال تنها هزار نفر را به آیین راستی و خردمندی دعوت کرده بودند، با رشد جمعییت در این سرزمین، اکنون خرافات و پندارهای نادرست در آنجا کمتر مشاهده می گردید. زرتشت گسترش راستی و دین دانایی را به همه انسان ها سفارش کرده است ولی پیروان او از دیرباز با آسیب های اجتماعی و ناسازگاری های طبیعی روبرو بوده و در پی گسترش دین خود نبوده اند. نه با زور و مبارزه با ملت ها و نه با تدبیر و هم اندیشی؛! 

  1.  دلیل نخوردن گوشت در بین زرتشتیان برای 4 روز پس از درگذشت اقوام نزدیکشان چیست ؟

   بسیاری از سنت های اجتماعی، انگیزه ودلیل دینی را در پی ندارد آنچه هست مربوط به باورها وسنت های نیاکان است برای نخوردن غذاهای گوشت دار تا بامداد روز چهارم پس از درگذشتن نیز باورهای متفاوتی بیان شده است. برخی می گویند در این دوران تهیه و آماده ساختن گوشت برای پخت غذا،کار دشواری خواهد بود بردوش خانواده ای که کسی را ازدست داده است. گروهی باوردارند خوردن گوشت شکیبایی وآرامش لازم در این هنگام را از آنان خواهد گرفت. یا ممکن است خواب های پریشان در مورد درگذشته را داشته باشند و مانند اینها… 

  1.  درودبرشما.آیاازدواج پسرمسلمان بادخترزرتشتی درداخل ایران امکان پذیراست؟باسپاس مهدی

   آری امکان پذیر است با این تفاوت و مشکل که دفتر های ثبت ازدواجی که از طرف سازمان ثبت احوال به انجمن های زرتشتی در ایران داده شده است مجوز دارند که تنها ازدواج های زرتشتی زادگان را در ایران به ثبت برسانند. بنابراین هر زرتشتی زاده ای که بخواهد با فردی مسلمان ازدواج کند، نخست باید دین خود را تغییر دهد تا بتواند به روش عادی ودردفترهای ازدواج اسلامی عقد خود را به ثبت برساند. به عبارتی دیگر او با ازدواج خود تغییر دین نیز خواهد داد.

  1.  سلام بی بی شهربانو که شیعیان او را همسر امام سوم خود می دانند، دختر یزدګرد می باشد ؟ توضیح دهید. مقبره او کجاست. پیروز باشید.

   درتاریخ نیامده که یزدگرد دخترانی بزرگ داشته باشد. هنگامی که اعراب به ایران یورش آوردند، پس از غزوه ها و نبردهای گوناگون قادسیه و نهاوند سرانجام با کشته شدن سرداران دلیر ایرانی مانند رستم فرخزاد و پیروزی سعد وقاص، حکومت ساسانی نیز برچیده شد و یزگرد سوم متواری شد. پس از آن چندین بار اعراب ایرانیان را مورد آزار و اذیت قرار داند، غنیمت های باارزش جنگی از جمله زنان، دختران و پسران جوان را اسیر کرده و در بازار برده فروشی کوفه و شهرهای دیگر به عنوان کنیر و غلام می فروختند. در گزارش هایی آمده که دختران و زنان خانواده بزرگان ایرانی را به بازار برده فروشی نبرده و به بزرگان و سرداران سپاه و حاندان دینی اعراب می بخشیدند. ولی اینکه شهربانو دختر یزدگرد، پادشاه ساسانی بوده باشد در جایی ذکر نشده است. نیایش گاه هایی در ایران و دامنه کوها رو به شرق وجود دارد که احتمال دارد نیایشگاه مهر و ناهید در فرهنگ گذشته بوده است و پس از ساسانیان برای اینکه همچنان اعتبار و تقدیس داشته باشند. به صورت امامزاده ها در آمدند و یا به عنوان نیایشگاه، به افراد مقدس فرهنگ تازه وارد منسوب گردیدند تا از ویرانی و آسیب احتمالی در امان باشند. نیایشگاه پیر بی بی شهربانو در جنوب تهران و در دامنه کوهی در شهر ری قراردارد که همانند نیایشگاه های سنتی زرتشتیان در کو ه های استان یزد که پیر پارس بانو، پیر سبز، پیر نارکی وپیرهای دیگر نام دارند و یا در اورامانات کرمانشاه به نام پیر شالیار باقی مانده است همگی یاد آور واژه “پیر” بوده که این واژه آخرین مرحله در عرفان آیین مهر ایرانی بوده و بیگمان مربوط به فرهنگ آیین مهری است. 

  1.  با درود فراوان آیا اگر فردی زرتشتی بنا به دلایل گواگون دین خود را تغییر دهد از جامعه زرتشتیان طرد خواهد شد؟

   هر زرتشتی با اختیار و آزادی می تواند راه و روش زندگی را برای خود برگزیند. دین پذیری، همسرگزینی، کار و پیشه، جا و مکان زندگی، همه را با خردمندی و دانایی می تواند انتخاب کند. کسی که به هر دلیل دین زرتشتی نیاکان خود را تغییر دهد از جامعه طرد نمی شود؛ فقط یک امتیاز بی نظیر و گوهری باارزش، که با سختی و رنج فراوان، در روزگاران گذشته پاسداری شده است را به راحتی و رایگان ازدست خواهد داد. او به هردلیلی!! مانند ازدواج، پول، خوشی های وعده داده شده و مانند این ها؛ دین و فرهنگ خود را جایگزین کرده است. دینی که به باور بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان، ساده، بدون خرافات، شادی آفرین، هماهنگ با دانایی و خرد و… بوده و انسان را به پیشرفت در تمام امور و تازه شدن در زندگی مادی فرامی خواند. 

  1.  سلام، آیا روزهای نبر امروزه همان ۴ روز به نام بهمن، رام، ګوش و ماه است ؟ اگر ممکن است تاریخ این روزها را به تقویمی که اجرا می کنند بیان کنید. موفق باشید.

   درگاه شماری ویژه زرتشتی این روزها در ماه های گوناگون سال، در روزهای متفاوتی قرار می گیرند. گاه شماری سنتی زرتشتی را هرسال برخی از انتشارات زرتشتی چاپ می کنند و در کتابفروشی ها و مراکز ویژه زرتشتیان در اختیار همگان قرار می گیرد که چنانچه تهیه فرمایید به روزهای پزهیز از نخوردن گوشت نیز توجه خواهید داشت. و یا اگر به نام روزهایی که در بالای صفحه اصلی این وب سایت نظر داشته باشید. روزها را به ترتیب با نام آن بیان خواهد شدکه روزهای چهار گانه وهمن، ماه، گوش و رام نیز در آن وجود دارد.

  1.  بادرودبرشما چهار روزی که درماه زردشتیان از خوردن گوشت پرهیز میکنند چه روزهایی است و فلسفه آن چیست

   زرتشتیان در روز های بهمن، ماه، گوش و رام از خوردن گوشت پرهیز می کنند. این کار یک سنت قدیمی است و انگیزه های گوناگونی را به آن نسبت می دهند از جمله اینکه در گذشته های دور برای اینکه نسل حیوانات سودمند از بین نرود در این چهار روز کشتار نمی کردند،- برای اینکه گوشت خوردن زیاد به بدن آسیب می رساند نخوردن آن به صورت باور سنتی درآمده است،- بهمن یا وهمن نماد نیک اندیشی بوده و چنانکه در سرود برساد از اوستا نیزآمده با ایزدان نمادگونه خود یعنی ماه،- گوش و رام همگی درنفش مادی خود به حیوانات سودمند یاری می رسانند بنابراین در این روزها برای گسترش نیک اندیشی چنین سنتی پایدار مانده است،- در شاهنامه آمده است که جمشید برای نخستین بار گوشت خوردن را به مردم آموخته است و این کار یکی از دلایل نابودی فره ایزدی در وی گردیده است چنانکه در سرودهای زرتشت نیز از جمشید ویونگهان به نیکی یاد نشده است. بنابراین سنتی شکل گرفته تا انسان معتاد به گوشت خواری نگردد و به کشتار حیوانات و قربانی کردن آنها خو نگیرد. 

  1.  درود. پوشش و حجاب بانوان در دین زرتشت چگونه است و بایدتا چه مقدار موها پوشیده شود.

   حجاب یک واژه غیر ایرانی است که در فرهنگ ایران جایگاهی ندارد. پوشش سنتی ایزانیان با توجه به مکان جغرافیایی زندگی آنان گوناگون بوده است؛ کسانی که در جایی گرم مانند جنوب ایران کنونی، بحرین و عمان و.. زندگی می کرده اند، پوشش آنان به رنگ سپید و روشن و مناسب با تابش نور خورشید بوده است و کسانی که در مناطق سردسیر مانند کردستان، آذربایجان و تاجیکستان کنونی بوده اند پوشش هایی برای مبارزه با سرمای آن مکان بوده است ولی آنچه در بیشتر پوشش ها وجود داشته است نخست اینکه رنگ تیره و سیاه در آنها نبوده چون جلوه شادمانی را در آنان کاهش می داده است و دوم اینکه لباس زن و مرد و به ویژه بانوان به شکلی دوخته می شده که هردو در کنار یکدیگر کارهای روزانه را انجام می داده و دست و پای زن و مرد برای نگهداری پوشش آنان اسیر لباس نبوده است. در سنگ نگاره هایی که از روزگاران گذشته در ایران باستان وجود دارد پوشش بانوان چند گونه آمده که در بسیاری از آنها برای موهای سرشان پوششی وجود ندارد بلکه تاج و سربند هایی زینتی بر بالای موی خود دارند و این نشانگر این است که جایگاه زنان نه در مقابله با مردان و مبارزه با نگاه آنان است بلکه داشتن جایگاه ارزشمند کدبانویی (پادشاهی خانه در زندگی زناشویی) بوده است. اکنون نیز زرتشتیان پوششی سنتی دارند که به رنگهای روشن است ولی در پوشش سر آنان بیگمان فرهنگ های غالب بی تاثیر نبوده است. معیار و حکم ویژه ای برای موی سر زن و مرد از نظر دینی نوشته نشده بلکه سفارش به پاکی تن و بهداشت روان را باید زرتشتیان نسبت به مکان زندگی خود دریابند و با اختیار، آنچه را شایسته جایگاه خودشان است برگزینند. 

  1.  آیا زنانی که دشتان دارند می توانند به نزد آتش بروند یا از آن پاسداری کنند؟

   در روزگاران گذشته که امکان رعایت بهداشت مانند اکنون پیشرفته نشده بود. در فرهنگ سنتی ایرانی سفارش شده بود تا برای آلوده نشدن آب، خاک، هوا و آتش، افرادی که ناپاک بودند به آنها نزدیک نشوند؛ اکنون نیز آلوده ساختن چهار عنصر پاک کننده و بیهوده از آنها استفاده کردن از کارهای ناشایست است. 

  1.  جناب آقای استاد در صورت نا پاک بودن در دین زرتشتی باید چه کرد؟

   درود برشما، یاکی تن و روان یکی از ویژگی های ارزشمند فرهنگ و رفتار ایرانیان و زرتشتیان بوده و همچنان هست. از بینش زرتشت چنین برداشت می شود که انسان پس از هر گونه آلودگی به بدن بایستی باتوجه به مکان و زمانی که در آن زندگی می کند خویش را پادیاو (پاگیزه) نماید، در این کار هیچگونه احکامی که از کجای بدن آغاز کند و چند بار ادامه دهد و با چه دعاهایی باشد نوشته و پیشنهاد نشده بنابراین اجباری در کار نیست و هر فرد با وجدان و بینش خود درک خواهد کرد که چگونه پاک خواهد زیست و راهکار پاکیزه شدن را خود بر می گزیند پیش از اینکه دیگری برایش دیکته کند. روان او نیز پیوسته باید پاک باشد و با آرامش گزینش کند پس انسان هر زمان باید کینه، خشم، خودخواهی، حسادت، دروغ و ناپاکی های روانی را نیز از خود دور سازد و در این کار نیز دستوری از سوی پیامبر نیامده که چگونه باید اقدام شود. نتیجه اینکه هر زرتشتی باید پیوسته از نظر تن و روان از آلودگی ها به دور باشد ولی در این راه اجبار، دستور العمل و احکامی از پیش تعیین شده وجود ندارد بلکه او بایستی به دانش زمان و فرهنگ مکان خود روی آورد تا پیوسته پاکیزه روان و تن بماند.

  1.  با سلام. آيا خوردن گوشت خوك در آئين زرتشت حرام است؟

   خوردن هرنوع گوشتی در دین زرتشت اشکالی ندارد تا زمانی که خرد جمعی و دانش بهداشت و تغذیه و… در جهان بادلیل علمی به نتیجه ای برسد که برای بدن انسان کدام نوع غذا ، گوشت ، دارو و نوشیدنی آسیب رسان است و استفاده از آن برای انسان جایز نیست . گوشت مرغی که آنفولانزا داشته باشد و یا گوشت گاوی که در آن بیماری جنون گاوی مشاهده شده باشد وگوشت خوکی که آلوده به انگل ها باشد . دانش می گوید که نباید استفاده شود . البته تا جایی که مقدور باشد زرتشتیان ، گوشت را بسیار کم مصرف می کنند و د ر هرماه چهار روز ویژه دارند که از خوردن هرنوع گوشتی پرهیز می کنند 

  1.  سلام من شنیدم که زرتشتیان در مورد جشن سده یا نوروز ، برای همزمان شدن با ماه محرم ، جشن نگرفتند یا زودتر یا دیرتر برگزار کردند؟ دلیل آن چیست؟ موفق باشید.

   دلیل آن را خودتان بیان کرده اید به دلیل همراهی با آیین عزاداری ماه محرم ، البته نه اینکه نوروز و مهرگان و دیگر جشن های ایرانی فراموش گردند بلکه تنها به دلیل احترام به سنت های اسلامی که در ایران برگزار می شود 

  1.  سلام تا جایی که من می دانم زرتشتیان مرده های خود را تا سالیان نه چندان دور در دخمه قرار می دادند و از خاک کردن خبری نبود، اول :چگونه شد که خاکسپاری انتخاب شد چون من از جایی شنیدم که بعد از دخمه حتی سوزاندن مرده زرتشتیان هم ذکر شد که قبول نشد؟ دوم:کفن کردن مرده زرتشتیان از کجا بوجود آمد ؟آیا شما این رسم را از مسلمانان نگرفته اید؟ تشکر

   جسد مردگان از دیدگاه زرتشتیان که برگرفته از فرهنگ ایران باستان است ، نسا یا پلیدی نام دارد . پس از درگذشتن برای اینکه محیط زیست آلوده نگردد ، جسد را به چندگونه نابود می کردند و برای این کار از یکی از پاک کننده ها بهره می گرفتند. آنها در یافته بودند که آب ، آتش ، هوا و خاک از پاک کننده های طبیعی و به راحتی در اختیار هستند بنابراین باتوجه شرایط اقلیمی خود جسد درگذشتگان را در بالای بلندی ها و دور از محل زندگی قرار می دادند تا هوا و نور خورشید آن را به طبیعت برگرداند – به خاک می سپردند تا در زیر آن تجزیه شود – جسد را آتش می زدند تا آلودگی بر جا نماند که این رسم همچنان در بین هندو ها که اقوام آریایی قدیم هستند رواج دارد – اگر بر روی کشتی و دور از خشکی کسی در می گذشت جسدش را به آب می دادند تا آلودگی در کنارشان نماند . بنابراین نیاکان ماتنها با یک شیوه خاص با جسد درگذشتگان برخورد نمی کردند ، مرده پرستی نیز پس از درگذشتن رسم نبوده به همین دلیل ایرانیان جایگاه و بنایی باشکوه برای جسد اشخاص مقدس نمی ساختند تا زیارتگاهی برای حاجت گرفتن مردم شود . 

  1.  روزه گرفتن در دین زرتشت چگونه است؟

   در دین زرتشت روزه گرفتن به شکلی که در برخی ادیان وجود دارد ندار یم فرهنگ ایران باور دارد که انسان بایستی به تن و روان خود به خوبی پرستاری کند و چون تن جایگاه روان است بنابراین نباید آزرده و پژمرده و ناتوان باشد به همین انگیزه نخوردن غذا در طول روز که موجب می شود تن از گرسنگی و تشنگی آزرده شود جایگاهی ندارد . زرتشتیان در گذر هر ماه چهار روز از خوردن گوشت پرهیز می کنند ، شاید بتوان آن را نوعی روزه به حساب آورد .

  1.   جناب نیکنام تفاوت موبد با موبد یار چیست و کدامیک مقام بالاتری را دارند

   در فرهنگ دینی و سنتی زرتشتی از دیرباز تا کنون 3 گونه خویشکاری دینی را داشته ایم 1- موبد 2- هیربد 3- دهموبد ، که هرکدام نقش و جایگاه ویژه ای داشته اند …موبد ؛ برگزار کننده آیین های سنتی و دینی و سرود خوان اوستا مانند گواه گیری ، سدره پوشی ، مراسم درگذشتگان ، جشن ها و گهنبار ها بوده است ، موبدی که دانش دینی را فرا می گرفت و به راهنمایی همکیشان می پرداخت و نوشته هایی از خود به یادگار می گذاشت او را موبد دانشمند نیز می نامیدند … هیربد ؛ به آموزگار دین مزدایی گفته می شده است که در مقاله ای در همین تارنما به جایگاه هیربدان اشاره شده است … دهموبد ؛ در هر محل ، شهر و روستا فردی قابل اعتماد و توانا وجود داشته که هماهنگ کننده کار موبدان هوشت ( موبد برگزیده هر محل ) بوده ، فضای خانه ، تالار و هرمکانی را برای برگزاری مراسم دینی آماده می کرد و به هنگام نیایش و اوستا خوانی موبد ، باشندگان را به آرامش و همازوری فرا می خوانده و در پایان مراسم در پخش لرک و خوردنی های سنتی مدیریت داشته است . واژه موبدیار یک واژه ساختگی است که پس از انقلاب اسلامی در ایران ساخته شده و هم اکنون به کار می رود که مشخص نیست چنین فردی چه تفاوت و یا شباهتی با سه مقام دینی بالا دارد و جایگاهش با کدامیک هماهنگی دارد بنابراین به کار بردن چنین واژه ای دور از فرهنگ دینی واعتقادی پیروان زرتشت است. 

  1.  من کردستان زندگی می کنم. می خواستم بدونم آیا اینجا زرتشتیان زندگی می کنند؟

   زرتشتیان ممکن است در بیشتر شهر های ایران زندگی کنند چون برای خود محدودیتی نمی شناسند برای کار و سرمایه گذاری البته در شهری مثل کردستان به دلیل نبودن مراکز فرهنگی و نیایشگاه ار آمار ونشانی دقیق آنان خبری نداریم . 

  1.  احکام زن حایض چیست ؟ آیا حکم زیر درست است ؟ هنگامی که زن در خانه مزدا پرست نشان حیض ببیند باید یک معبر در خانه که از گیاه و درخت خالی باشد انتخاب نماید و زمین آن را سنگ ریزه نرم بپاشد وآن را از نصف ، از سه یک ، از چهار یک یا از پنج یک خانه جدا کند و الا ممکن است دید زن به آتش افتد و فاصله او از آتش ،آب، شاخه برسم و مرد پارسا 30گام باشد و فرد معینی که برای او غذا وخوراک میبرد نباید از حد 3گام به وی نزدیک شود و غذای او را باید در یک ظرف آهنی یا سربی و یا هر ظرف فلزی معمولی باشد.

   اینها و بسیاری از نکات حقوقی ، بهداشتی ، اخلاقی و اجتماعی در نوشته ای آمده که به زبان اوستا است ولی نام کتاب وندیداد بوده که ترجمه نام نوشته یعنی قانون ضد دیو و مربوط به افکار وآداب اجتماعی مردمانی بسیار قدیم در ایران است و بیگمان پیش تر از زمانی که اعراب بادیه نشین دختران خود را زنده به گور می کردند تنظیم شده است بنابراین هیچ شباهتی و رابطه ای با اندیشه زرتشت که در گات ها آمده است ندارد نباید آنچه در ایران باستان و دوره های پندار گرایی و خرافه پرستی مرسوم بوده را به حساب زرتشت بگذاریم.

  1.  بادرود آيا زرتشتيان حجاب بايد داشته باشند به چه صورت مي باشد؟

   پوشش بدن برای زن و مرد نسبت به فرهنگ و باورهای هر ملت و در گذر زمان شکل گرفته است . در ایران باستان نیز مردم را برهنه و بدون پوشش نمی یابیم بلکه نسبت به آب و هوای گوناگون بخش های سرزمین ایران ، شاهد پوشش هایی برای زنان و مرادان هستیم که به دین آنان بستگی ندارد وبه موقعیت جغرافیایی شهرها مربوط است اگر به چگونگی لباس مردم در گیلان ، کردستان ، بلوچستان، لر های قشقایی و بختیاری ، ترکمن ها و… بنگریم متوجه می شویم که دو گزینه در لباس آنان مشترک است . اول اینکه پوشش ها به رنگ های تیره و کبود نیستند و به رنگ های شاد در طبیعت تهیه می شوند و دوم اینکه دستان هر فرد ،در پوشش ها گرفتار نشده اند برای اینکه زن ومرد در کنار یکدیگر به کار و فعالیت در زندگی بیردازند. پوشش زرتشتی نیز نمونه ای از لباس عشایر ایرانی بوده است که گاهی به صورت سنتی استفاده می شود. 

  1.  میتوان به آیین اهورایی ایمان آورد ولی آیا این جامعه کوچک زرتشتی پذیرای عاشقان زرتشت خواهد بود

   بستگی دارد تا جامعه زرتشتی را چگونه تعریف کنیم اگر تنها جمعیت زرتشتی زادگان راجامعه زرتشتی بدانیم شاید حق با شما باشد که به آن صفت کوچک بدهیم زیرا زرتشتیان در ایران هرچند در زمان ساسانیان اکثریت جامعه ایرانی را تشکیل می دادند ولی با حمله عرب ها به ایران سه حالت پدید آمد ،نیاکان کسانی که اکنون زرتشتی نیستند ملیت ایرانی را بر دین برتری داده و به دین جدید روی آوردند ، گروهی دیگر بر آن شدند که تنها دین نیاکان خود را پاسداری کنند و ملیت برایشان تفاوتی نداشت ، آنان بار سفر بستند و در حکومت های نخستین پس از اسلام به سوی هندوستان مهاجرت کردند که اکنون در این کشور به یارسیان معروفند و پیرو دین زرتشتی ماندند و گروه سوم که زرتشتی زادگان مقیم ایرانند بیش از چهارده سده که از ورود اسلام به ایران می گذرد هردو را باهم برگزیدند آنان همچنان به دین نیاکان ماندند ومایل نبودند تا ملیت ایرانی خود را فراموش کنند وچون اجازه تبلیغ و پذیرفتن افراد به دین را نداشتند همچنین در سده اخیر از ایران نیز کوچ کردند بنابر این به جامعه کوچک تبدیل شدند. ولی چنانچه به سراغ پیام زرتشت برویم که چه کسانی را از پیروان خود می داند. در می یابیم که بینش زرتشت که به مردم جهان سفارش شده است و نه قومی برگزیده ، بشر را آزاد آرزو می کند که در پی سازندگی و تلاش باشند ، به پیشرفت و تازه شدن بیندیشند، پیرو راستی باشند و با دانایی و خرد راه درست زندگی را با اختیار برگزینند بنابراین جامعه بزرگی از این فرهنگ و رفتار در گیتی به سر می برند که به هر تازه واردی نیز خوش آمد می گویند. 

  1.  در باور زرتشتی حجاب برای بانوان چگونه تعریف شده است ؟

   واژه حجاب در فرهنگ واژگان پارسی نیست ، اگر پرسش شما در مورد پوشش بانوان است . در ایران باستان زنان ومردان را هیچگاه برهنه نمی بینیم ، نسبت به محل زندگی ، آب وهوا وشیوه کار و زندگی هر شهر و روستا پوشش های گوناگونی وجود داشته که نمونه آن را هم اکنون در پوشش زنان گیلکی ، مازندرانی ،کرد ، لر ، بلوچ ، بختیاری ، اقوام دیگر و زرتشتیان مشاهده می کنیم . از ویژگی هایی که در اینگونه پوشش ها به شکل یکسان وجود دارد دو چیز است ، نخست اینکه این پوشش ها با رنگ های طبیعت همگون است یعنی رنگ های سرخ ، سبز ، ارغوانی ، زرد ودیگر زنگ ها در پوشش آنان بوده وکمتر از رنگ های تیره به ویژه سیاه استفاده می شده چون باور داشتند رنگ های کبود ، افسردگی آور وغم انگیز است . دوم اینکه پوشش بانوان به شیوه ای است که دستان زن در آن توانایی حر کت وانجام کار ها را داشته است و زنان در کنار مردان به کار وکوشش برای پیشبرد زندگی در ایران باستانبه طور یکسان نقش داشته اند .

  1.  آيا تن انسان تا به اين اندازه بي ارزش است كه خوراك پرندگان شود؟زرتشتيان به زنده شدن مردگان در روز بزرگ(قيامت) معتقد نيستند؟

   در ایران باستان به شیوه های گوناگون جسد مردگان را از محیط زیست خود دور می کردند چون دریافته بودند که جسد بی جان آسیب می رساند وبیماری تولید می کند .ایرانیان برای جسد بی جان مردگان ارزشی قایل نبوده اند و تلاش کرده اند تا مرده پرستی نداشته باشند به همین انگیزه جسد مردگان را به نوعی از بین می بردند و به وسیله پاک کننده های طبیعی که چهار نوع آن را شناخته بودند این کار را انجام می دادند خاک – آب – هوا و آتش از پاک کننده ها بودند که نسبت به جای زندگی و موقعیت آب و هوا جسد را به یکی از این پاک کننده ها تحویل می دادند در یکی از شیوه ها جسد در بالای بلندی کوه ها قرار می گرفتهتا در هوای آزاد و با کمک پرندگان لاشخور جسد مردگان از بین برود – -خیر زرتشتیان اعتقاد به زنده شدن مردگان به صورت جسم پس از مرگ ندارند ، آنان به جاودانگی روان باور دارند و رستاخیز در این بینش به حالت مینوی خواهد بود و نه زنده شدن جسم مردگان پس از مرگ

  1.  ا) آیا هخامنشیان زردشتی بودند؟ یا این آیین در اواخر آنان و دوران ساسانیان گسترش و رسمیت یافت 2) امروزه هنوز عزیزان زردشتی مانویت و مزدک را دشمن خود می دانند یا آنان را بخشی از گذشته خود ؟ 3) نظر شما راجع به زروانیسم که زروان را خالق اهورا و اهریمن می داند چیست؟ دوست دار شما مسعود

   در زمان هخامنشیان دین زرتشت به آرامی در ایران آن زمان گسترش یافته بود و درآثار آن در سنگ نوشته های داریوش وخشایار مشاهده می شود ولی در آن زمان مکتب های دیگر بشری نیز از جمله مهر پرستی وجود داشته است -2 -مانی ومزدک هر دو از کسانی بودند که در زمان ساسانی پایه گذار نگرش هایی تازه بودند وپیروانی نیز داشتند ولی در جایی نیامده که دشمن زرتشتیان بوده اند -3-زروان نیز یک باور ویک نگرش در ایران کهن بوده است که هیچ ارتباطی با اندیشه یکتاپرستی زرتشتی ندارد.

  1.  آیا دوستانِ زرتشتی آهنگ یا آهنگ هایی دارند که درباره ی زرتشت و دینِ زرتشت باشد ؟ من و گروهِ موسیقیِ من تصمیم به همچین کاری داریم . البته گاتاها که پایه و بنیانِ موسیقیِ ایرانی است .( منظورم از آهنگ . آهنگ هایی مثلِ آهنگ هایِ مسیحیِ در کلیسا ) .

   گات ها خود یعنی سرود وزن دار و سرایش آن بیگمان گوشه ای در یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی است که پژوهشگران این رشته به آن پرداخته اند و بیش از این نیز بایستی کوشش شود تا به نتیجه بهتری برسیم. به بخشی از آهنگ نیایش ها در همین تارنگار گوش دهید. 

  1.  جشن سده در اهواز کجا برگذار میشود؟

   در تمام شهر هایی که زرتنشتیان سکونت دارند، انجمن ها و نهاد های زرتشتی دارای تالار ها و مکان هایی بوده که جشن ها در آن برگزار می شود. در اهواز بنایی در کیان پارس مربوط به انجمن زرتشتیان این شهر وجود دارد که زرتشتیان اهواز آیین های سنتی خود را در آنجا برگزار می کنند. 

  1.  قبله ما نور روشنايی مي باشد پس براي نماز خواندن در يك مكان نورانی يعني پر از منبع نور مثل يك تالار بر فرض بخواهيم نماز بخوانيم سمت سوی آن چگونه است ؟

   روشنایی یک نماد است برای اینکه نماز گذار پرتوی از فروغ اهورایی را درک کند و به یاد داشته باشد که بایستی آن را در روان خود افزون سازد بنابر این در جایی که همۀ سوها روشنی است به هر سمت به ویژه خاور و باختر خورشید نیایش کردن شایسته است.

  1.  در فرهنگ و دين زرتشتي درباره كينه و پرهيز از آن چیزی نوشته شده است؟

   واژه اَ اِ شمَه در اوستا نکوهیده شده است که در پارسی به صورت خشم تعریف شده است و همانند آن واژگان کینه، خود خواهی، رشک، آز ونیاز و دیگر گزینه ها در فرهنگ زرتشتی نکوهیده شده است. در بخشی از اندرز گواه گیری زرتشتیان (عقد نامه) آمده است: کینه ورز و ستیزه جو نباشید، نیک خواه و وه منش باشید، بدی مکنید و پیرامون بد کاران مگردید و… 

  1.  چرا در اتشکده ها بجای گاتها، خرده اوستا یافت می شود؟

   زیرا در بخشهایی از خرده اوستا سرود هایی وجود دارد که شخص نیایش کننده برای نماز خواندن به آنها نیاز دارد ولی سرود های گاتاها به گونۀ اندیشه های اخلاقی و اندرز هایی جاودانه است که انسان را به رستگاری در زندگی مادی و مینوی سفارش می کند پس در همه جا باید وجود داشته باشد.

  1.  آيا آمار دقيقي از پراكندگي زرتشتيان در ايران هست؟

   زرتشتیان در سراسر ایران زندگی میکنند که به ترتیب در شهر های زیر با آمار بیشتری سکونت دارند: تهران، یزد، کرمان، شیراز، کرج، اصفهان، اهواز، زاهدان، کرمانشاه، مازندران، گیلان و… 

  1.  آیا زنان زرتشتی در زمان داشتن عادت ماهیانه از جمع رانده می شوند؟اگر درست است آیا این مورد از نظر فکری با پیشرفتهای بشری ناسازگار نیست؟

   خیر، چنین چیزی برای زنان زرتشتی وجود ندارد در سفارش های کتاب وندیداد (نوشته ای مربوط به احکام پیش از زرتشت) آمده است که زنان دشتان( دوران قاعدگی) بایستی برای حفظ بهداشت خود و محیط زیست از رفت و آمد بین دیگران پرهیز کنند و بیگمان روش مناسبی برای پاسداری از پاکیزگی از محیط زیست و رعایت بهداشت فردی و اجتمایی در آن زمان بودهکه به دین زرتشت ربطی ندارد . پس از آن دوران که ایرانیان به دین یکتاپرستی ، خردمندی و دانش پذیری زرتشت گرویدند با سفارش پیامبرشان به تازه شدن همراه با آخرین ره آورد دانش بشری توجه کرده اند و زنان همواره در کنار مردان در صحنه زندگی و در پیشرفت های بشری شرکت دارند.

  1.  در مورد انواع ازدواج 1- پادشاه زن 2- چاكر زن 3- ايوك زن 4- سترزن 5- خودسر زن بيشتر بدانم و آيا اين ازدواج ها به راستي صورت مي گرفته؟

   انواع ازدواج هایی بوده که با توجه به شرایط اجتمایی زمان ساسانی بیان شده و برخی از انواع آن در آن زمان رواج داشته، پادشاه زن بالاترین مقام بانوی خانه بوده که کد بانو نیز نام داشته ولی چنانچه نازا بوده است زن دیگری به آن خانه وارد می شده که وظیفه او زادن فرزند بوده که چَکرزن نام گرفته و یا کسی که یک زن داشته ازدواج او ایوَک زنی بوده (ایوَک در زبان پهلوی یعنی یک) ولی پس از ساسانیان این گونه ازدواج ها فراموش شده و زرتشتیان همچنان تک همسری را برای زندگی بر می گزینند. 

  1.  با درود به غیر از استانهای یزد،کرمان،فارس و تهران استانهای دیگر هم زرتشتی دارند؟ به خصوص می خواهم بدانم که مازندران زرتشتی دارد یا نه و چه تعدادی هستند؟.با سپاس فراوان

   خانواده های زرتشتی در بیشتر شهر های ایران زندگی می کنند، در برخی از شهر ها مانند تهران، یزد، کرمان، شیراز، اصفهان، اهواز، کرج و زاهدان دارای انجمن ها، نیایشگاه و مراکز فرهنگی نیز می باشد ولی در دیگر شهر ها با آمار کمتری زندگی می کنند.در بابل، آمل و زاغمرز (نکا) خانواده هایی از زرتشتیان سکونت دارند.

  1.  آیا در دین زرتشت روزه وجود دارد

   روزه به شکلی که در ادیان سامی وجود دارد نیست. در باور ایرانی تن جایگاه روان است و چون نباید روان آزرده گردد بنابراین تن بایستی توانا و قوی باشد. تنها در سنت زرتشتی در هر ماه چهار روز (روز های: وهمن، ماه، گوش، رام) از خوردن گوشت خود داری می شود. 

  1.  اگر کسی بخواهد به دین زرتشت در آید چه باید بکند؟

   در بخش گوناگون به این پرسش پاسخ داده شده است.

  1.  آیا در اوستا قانون حجاب برای زن ( غیر از زمان عبادت ) وجود دارد ؟

   زن و مرد در تاریخ ایران باستان همواره با پوشش مناسب و زیبا در کنار یکدیگر زندگی کرده اند و این قانونی در اوستا نیست و تنها به هنگام نیایش استفاده نمی شود. 

  1.  باور من از دین زرتشتی بر این است که بین زن و مرد فرقی نمی باشد. پس چرا زن نمی تواند موبد بشود؟ لطفاء جواب من را بدهید.

   زنان و مردان دز باور سنتی و بینش اشوزرتشت از حقوق مساوی برخوردارند ولی هر کدام از جایگاه و نقش ویژه ای در تداوم زندگی استفاده می کنند،همچنان که مردی نمی تواند زاینده باشد و نقش مادری را برای فرزندان خود داشته باشد زنان نیز در انتخاب کار ها بر اساس فیزیک بدنی و احساس ویژه خود آنها را بر می گزیند.البته زنان در پرداختن به آموزه های سنتی و دینی و انجام آنها آزادند و در سنین بالاتر حتی به نگهبانی و پرستاری در نیایشگاه و آدریان نیز همت می کنند.

  1.  آیا در دین زرتشت توکل کردن به خدا معنا دارد ؟

   در نیایش ها و نیازهای روزانه ، زرتشتیان بارها از بند هایی مانند : خشنه اوتره اهوره مزدا ویا جسه مه اونگهه مزداو استفاده می کنند که به معنی خشنود کردن وبه یاری خواستن خداوند است تا در انجام امور کارهای زندگی یاور و پشتیبان انسان باشد.

  1.  غسل و آداب طهارت در دین شما چگونه است ؟

   اشوزرتشت هنگامی به پیامبری برگزیده شد كه مردم ایران متمدن شده بودند و با توجه به شرایط زمان خود كارهای شخصی و روزانه خود را می دانستند . چگونگی خوردن و آشامیدن ، لباس پوشیدن و پاكیزگی تن و محل زندگی خود را آموخته بودند پس اشوزرتشت احكام ویژه ای در زندگی روزانه آنان سفارش نكرد . در مورد بهداشت فردی نیز اشارة او به پیروی از خرد و همراه شدن با دانش زمان است . بنابراین در هرزمان ، در هر شهر و كشور انسان باید آخرین داده های علمی را برای بهزیستی در نظر داشته باشد و از دانش های گوناگون در زمینة بهداشتی ـ پزشكی ـ حقوقی ـ اقتصاد و غیره پیروی كند.

  1.  آیا در گاتها و كتب دینی زرتشتیان ، نوشیدن مشروبات الكلی منع شده است ؟

   استفاده از هر گونه خوراك ، نوشیدنی یا موادی كه موجب آسیب رساندن به جسم ـ جان وخردمندی انسان شود از دیدگاه اشوزرتشت ناشاییست می باشد در بینش اشوزرتشت تشخیص اثرات هر كدام از اینها بر وجود انسان ، بستگی به خرد همگانی و دانش زمان دارد .

  1.  سفره سنتی شاه پری از کجا آمده است و دلیل بودن عروسک در این سفره چیست ؟

   سفره ها یی مانند شاه پری – وهمَرو و بی بی سه شنبه ریشه در باورهای سنتی و کهن ایرانی و غیر گاتایی دارند که برخی از آنها با اندیشه و فرهنگ غیر ایرانی نیز ترکیب شده اند . عروسک های پارچه ای – آجیل مخصوص و غیره نیز نمادهایی از حضور پریان و نیروهای -غیر طبیعی در باور استوره یی مردم آن زمان دارد .

  1.  اگر بخواهیم روز عشق را تعریف کنیم به نظر شما از نظر آیین باستانی چه روزی مناسب است ؟ مهر روز از مهر ماه ( جشن مهرگان ) ؟ یا روز زن و مادر ( جشن اسفندگان ) ؟

   تمام لحظه ها و روزهای زندگی باید با عشق همراه باشد . این پرسش تنها به دین زرتشت بستگی ندارد که آنرا پاسخ بدهیم – به نظر من سپنته آرمئی تی تعریفی ارزشمند از عشق و آرمانی پاک و سازنده در زندگی است . از آنجا که این ویژگی در زنان و مادران بهتر مشاهد شده است روز جشن اسفندگان که مربوط به سپاسگزاری از مهر مادران است روز مناسبی برای نظر خواهی از دیگران برای روز عشق خواهد بود .

  1.  بعضی از موبدان تمایلى به زرتشتی شدن غیر زرتشتیان ندارند،مگر نه این است که انسان آزاد و مختار است ؟ پس چرا موبدان آنها راراهنمایی نمی کنند ؟

   به گفته شما انسان آزاد و مختار است. دین زرتشت که بنیانگزار آن پیامبر ایران بوده ، آیین راستی ، آزادی ، شادی ، سازندگی ، داشتن اخلاق و رفتار نیک ، بیانی شیرین و اثر بخش و اندیشه یی رسا می باشد ، پس هر کس می تواند این ویژگی ها و همانند آنها را در کردار خود بارور و پویا سازد تا زرتشتی بودن خود را ثابت کند . از سویی ، در ادیان دیگر نیز سفارش پیامبران در جهت انسان سازی است . موبدان وظیفه راهنمایی کردن غیر زرتشتیان را به دین زرتشت ندارند ولی آنها نیز باید ویژگی های سفارش شده در بینش زرتشت را در کردار خود استوار سازند و سفارش های پیامبر را به آگاهی پژوهشگران و خواستاران برسانند .

  1.  کورش بزرگ در منشور پاسارگارد به جای اهورامزدا از خدای بابل مردوک و هیود نام می برد . آیامی توان تیجه گیری کرد که پیامبر هیود از پیامبر ما پیشتر می زیسته است ؟ و آیا می توان از این طریق به زمان درست زندگانی اشوزرتشت پی برد ؟

   دلیلی ندارد که با نام بردن خدای بابل نتیجه گیری کرد که پیامبری قبل یا بعد بوده شاید دلیل آن احترام کورش به همه اقوام و پیامبران بوده است .

  1.  اُشهن چه معنایی دارد ؟

   اُشهن یعنی تابش روشنایی و گاه نماز پیش از بر آمدن آفتاب است که زرتشتیان برای آمدن روشنایی نیایش می کنند.

  1.  در آیین زرتشت دست تقدیر و قسمت چگونه بیان می شود ؟

   دین زرتشت ، آیین خردورزی است و گزینه ای به نام سرنوشت و تقدیر در آن نقشی ندارد . آنچه در هر زمان و در هر شرایط پیش روی انسان قرار می گیرد ازرویدادهای گوناگون و طبیعی است که به وجود می آید و با دانش وخردمندی باید با آن روبرو شد و مبارزه کرد.

  1.  آیا یک زرتشتی باید خود را بنده خدا بنامد؟

   اگر تفسیر واژه بنده ، یعنی نوکر ، اسیر و غلام باشد . خیر، زیرا در بینش اشوزرتشت انسان به دلیل خردمند بودن آزاد آفریده شده تا خود راه نیک را برای رسیدن به زندگی بهتر برگزیند بنابراین او یار و دوست خداوند به شمار می آید.

  1.  در بعضی از متن ها آمده است كه افلاتون نام پیامبر را زرتشت به مبنای طلای سرخ گذاشت در این صورت نام اصلی پیامبر چه بوده است؟

   نام زرتشت در اوستا به صورت زَرَتْ اوشتَره آمده و معناهای گوناگونی از سوی پژوهشگران برای آن آمده است از جمله زرت را زرد و طلایی ، بخش دوم را ستاره ، شتر و روشنایی ترجمه كرده اند كه بهترین گزنیه روشنایی طلایی است كه همان رسیدن پیامبر به بینش درونی ، آگاهی و روشن دلی می تواند باشد.

  1.  آیا در رستاخیز وقتی كه فروهرها به نور حقیقت برمی گردند به صورت فروهری واحد و یكتا خواهند شد و یا فروهر هر شخص جداگانه خواهد بود ؟‌

   ازآنجا كه در باور سنتی زرتشتیان فروهر نیروی پیش برنده اهورایی در وجود انسان ها است ، حكم واحد دارد هرچند درجهان مادی بیشماراز این ذره مینوی در نهاد انسان ها به امانت از سوی خداوند است. 

  1.  پادشاهان زرتشتى به كشور هاى دیگر حمله میكردند، آیا این خلاف آئین زرتشت نبوده است ؟

   زمانی كه دین زرتشت در ایران پدیدار و فراگیر شد هیچ جنگ و حمله یی برای گسترش دین یا كشور گشایی انجام نگرفت چون پیام اشوزرتشت بر مبنای خردمندی همراه با برقراری آشتی و مهرورزی در جهان بود . اگر پادشاهان در ایران از حمله دشمنان دفاع كرده اند و برای استقلال این كشور به همسایگان غارتگر آن زمان تاخته اند برای آرامش و امنیت بیشتر در ایران بوده نه به سفارش دین زرتشت . 

  1.  با آنكه آیئن زرتشت از نظر فلسفه و تعداد پیروان به مراتب غنى تر و بیشتر از آئین مهر/میترا بوده است، چرا میترائیسم بیشتر از آئین زرتشت در غرب نفوذ كرده است ؟

   هنگامی كه آریاییان و ایرانیان باستان به آیین مهر باور داشتند دسته ای از آنان به سوی اروپا مهاجرت كردند و میترایسیم را با خود به آن سرزمین انتقال دادند بعدها كه دین زرتشت در ایران پدیدار شد و گسترش یافت مهركیشان ایرانی به دین یكتاپرستی و مزدایی روی آوردند و از آمار پیروان مهر كاسته شد ولی برخی از اندیشه های مهر همچنان در ادیان بعد ی استوار ماند.

  1.  با توجه به نگرش آئین زرتشت به پیشرفت و تغییر آداب و رسوم بر اساس شرائط و دانش روز، لطفا” یك نمونه از رسمى كه در گذشته انجام میشد و هم اكنون متروك شده است و بالعكس بیان فرمائید.

   دخمه گذاری مردگان،استفاده از مواد شوینده و پاک کتننده ابتدایی و منع قربانی در باور گذشتگان از سنت های فراموش شده است. خاک سپاری درگذشتگان، به کار گیری پندار نیک به جای پندار بافی و تعصب و استوره نگری،اهمیت به بینش گاهانی و حرکت موازی و همراه با دانش زمان از ویژگی های تازه زندگی زرتشتیان است. 

  1.  به نظرشما علت اصلی روی آوردن ایرانیان به اسلام ، زور و فشار ناشی از حمله اعراب بود یا سیستم فاسد ساسانی ؟

   در مورد پذیرفتن اسلام از طرف ایرانیان دلیل اصلی نمی توان یافت، دلایل گوناگونی وجود داشته است. 
   البته ایرانیان همواره به دنبال معنویت و دین و فلسفه بوده اند. پیش از ورود اسلام به ایران، پیروان یهودی و مسیحی نیز در كشور بوده اند و نیایشگاه های كهن آنان همچنان در ایران وجود دارد.از رویی برخی از پادشاهان ساسانی عدل و دادگری را رعایت نكردند. نتیجه خشكسالی چند ساله در ایران كه فقر و ناتوانی مردم را در پی داشته است. باورهای مانی و مزدك اندیشهء یكتاپرستی ایرانی را در بعضی ها سست كرده بود و در این شرایط، ایران با یورش بیدادگر تازیان نیز همراه شده است.

  1.  آیا اینكه بعضی ها به خصوص زرتشتیان و موبدان شكوه و تمدن ساسانیان را دست كم می شمرند و آن را به عنوان یك دولت فاسد یاد می كنند درست است؟ مگر در زمان ساسانیان نبود كه قسمت های پراكنده شده اوستا گردآوری شد؟ مگر شاهان ساسانی در گسترش آیین بهی نكوشیدند؟

   بیگمان نباید دولت ها و حكومت ها را یكپارچه ویرانگر و فاسد دانست.حكومت ساسانی با رسیدن به تمدن و فرهنگ ارجمند زمان خود كه بر برخی از كشورهای همسایه نیز فرمانروایی می كرد آن چنان كه تاریخ گواهی می دهد شاید در پاره یی موارد دچار بی عدالتی شده بود.

  1.  چرا موبدان پارسى و ایرانى كت و شلوار می پوشند، مگر این لباس غربى ها نیست ?

   لباس ویژه موبدان به رنگ سپید است كه نماد پاكی، فروتنی و راستی می باشد.نوعی از این لباس كه برای انجام مراسم دینی و آیینی است شامل شلواری سپید است كه پیراهنی بلند روی آن پوشیده شده و نوع دیگر برای حضور در جشن ها و همایش های رسمی است كه همان پیراهن به شكل كُت بلند بر روی شلوار سپید است.

  1.  آیا واژه مهربان در ایران قدیم معنایی غیر از معنای امروزی آن داشته است ؟

   مهربان از دو قسمت مهر یعنی نورخورشید و پیمان داری و پسوند بان یعنی نگهدارنده تشكیل شده است. مهربان یعنی پاسبان روشنایی ها ، شاید درآیین مهر به كسانی گفته می شده كه وظیفه پاسداری از روشنایی را برعهده داشته اند .

  1.  در روز نوروز مردم افغانستان به مزار در شهر بلخ مي روند آيا اين ربطي به كشته شدن اشوزرتشت در بلخ دارد؟

   در تاريخ و روايت سنتي زرتشتي آمده است كه پيامبر اين سرزمين در نيايشگاهي از شهر بلخ از جهان درگذشته است و بعضي از پژوهشگران نيز باور دارند كه مزار شريف در افغانستان ، آرامگاه اشوزرتشت است بنابراين شايد حضورمردم افغانستان به هنگام نوروز در اين مكان يادآور احترام آنان به اين پيامبر باشد.

  1.  آیا مردم افغانستان هم روزی زرتشتی بوده اند ؟ در این صورت اثری از آن نیست.

   سرزمین پهناور ایران ، زمانی كه زرتشت به پیامبری برگزیده شد بسیار وسیع تر از مرزهای جغرافیایی اكنون این كشور بوده است كه بخش هایی از افغانستان ، تاجیكستان ، عراق و تركیه و كشورهای دیگر پیرامون خود را نیز شامل بوده و بی گمان در زمان اشوزرتشت ، اندیشه او در میان گروهی از مردمان آنجا نیز رواج داشته است و اگر در افغانستان پیروان این آیین باشند ازآن ها خبری نداریم.

  1.  اگر شخصی در خارج از كشور به آیین زرتشتی درآید آیا از نظر زرتشتیان ایران به رسمیت شناخته می شود ؟

   ایران قانون ویژه خود را دارد و هر یك از ادیان الهی تایید شده در قانون اساسی در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می كنند و به این ترتیب شامل زرتشتی زادگان خواهد بود.

  1.  اگر واژه تازی را از زبان امروزی فارسی دور کنیم ، به چه میزان زبان مان شبیه زبان نیاکان مان می شود ؟

   بسیاری از واژگان پارسی وجود دارد که می توان از آن ها به جای کلمات بیگانه از آن بهره گرفت و فراموش شده اند و طبیعی است . که با بیکارگیری از واژگان پارسی به گویش نیاکان نزدیکتر خواهیم شد .

  1.  نام ”هاو زو رو“ كه به ششم فروردین و زادروز اشوزرتشت داده می شود معنا و فلسفه اش چیست ؟

   این كلمه در اصل ( هَفدورو) است كه یاد آور هفتاد و دو رویداد می باشد. در باور سنتی ایرانیان در چنین روزی هفتاد و دو رویداد سرنوشت ساز و ارزشمند در تاریخ ایران اتفاق افتاده است . كه مهمترین آن ها زاد روز وخشور این سرزمین اشوزرتشت و به پیامبری برگزیده شدن او می باشد .

  1.  با نگاهى به یسنا 53، آیا از نظر آئین زرتشتى ازدواج بین عمو زادگان ، خاله زادگان و نظیر آنها روا میباشد؟

   هات 53 از یسنا درمورد ازدواج پوروچیستا ، كوچكترین دختراشوزرتشت با جاماسب اشاره شده است و سندی گویا می باشد كه پیامبر به ازدواج فرزندان با غیر از اقوام و نزدیكان اشاره داشته واساس زناشویی را دانایی ، دینداری و خردمندی برشمرده است.

  1.  آیا ازدواج با نزدیكان (محارم) بین زرتشتیان در روزگاران گذشته صحت دارد ؟

   خیر ، این مورد یكی از اتهاماتی است كه به جامعة زرتشتی نسبت داده اند و دروغ بزرگ تاریخی است . 
   اشوزرتشت در هات 53 از گات ها دختر خود پورچیستا را به ازدواج با جاماسب كه هیچ نسبتی با خانواده پیامبر ندارد سفارش می كند اگر ازدواج با نزدیكان پسندیده بود پیامبر به آن اشاره می كرد یا در تاریخ زندگی زرتشتیان و متون دینی آنان مواردی به ثبت رسیده بود .

  1.  آیا زرتشت در باره زنا حکمی داده است ؟

   اشوز زرتشت در زمینه های حقوقی ، اقتصادی ، بهداشتی و روابط اجتماعی اشاره به پیشرفت جهان از روی خردمندی و بابهره گیری از دانش زمان دارد و با حقوق بشر که همه انسانها را به سوی زندگی نیک رهنمون سازد هماهنگ است .

  1.  طلاق در آیین زرتشت چگونه است ؟

   چنانچه زناشویی براساس خردمندی انجام شود جدایی پس از آن جایگاهی ندارد و تنها در مواردی خاص انجام می گیرد .

  1.  آیا معاشرت دختر و پسر طبق آیین زرتشت آزاد است ؟

   در جشن هـا ، مـراسـم های گوناگون و گردهم آیی خانوادگی از دیرباز تاكنون دختران و پسران زرتشتی پا به پای یكدیگر بوده و سعی كرده اند تا بر مبنای پیام راستی پیامبرشان اشوزرتشت و با پیروی از ارزش های فردی انسانی در سازندگی تازه كردن زندگی و گسترش راستی سهم ویژه ای داشته باشند .

  1.  آیا یک زرتشتی می تواند با غیر زرتشتی ازدواج کند ؟ با چه شرایطی ؟

   در بینش پیامبر ایران ، زرتشتی به کسی گفته می شود که با هنجار اشا هماهنگ شود و از خرد نیک بهره بگیرد ، گفتار و کردار خود را برنیکی ها استوار سازد اینگونه اشخاص تنها باید با دانایان و خوش گفتاران و نیکو کرداران همراه و همگام شوند و ازدواج کنند از سوی دیگر در برخی از کشورها مقرر شده است تا پیروان ادیان گوناگون هر یک ازدواج مربوط به خودشان را در دفاتر ویژه ای ثبت کنند تا مشخص گردد که از نظر سنتی پیروان کدام دین و آیینی هستند بنابراین چنانچه زرتشتی زاده ای بخواهد نام او همچنان در دریف اسامی زرتشتیان ثبت گردد و از آداب و رسوم سنتی نیاکان خود پیروی کند باید ازدواج اودر دفاتر مربوط به انجمن های زرتشتی ثبت گردد. 

  1.  سمبل اشا چیست ؟

   اشا یعنی راستی و درستی و ارزش های نیک انسانی ، بر سفره مراسم سنتی زرتشتیان نماد و سمبل اشا وهیشتا که به معنی بهترین اشا است و در فارسی به اردیبهشت ترجمه شده فروغ و روشنایی را در نظر گرفته اند.

  1.  آیا نماز روزانه زرتشتیان به فارسی خوانده می شود یا زبانی دیگر ؟

   نیایشی كه در خرده اوستا تنظیم شده به زبان اوستایی و اندكی از آن نیز به زبان زند و پارسی است. در بینش اشوزرتشت هیچ نیایشی نیست كه از جان و دل برآید وبی پاسخ بماند.

  1.  در آیین زرتشتی آیا خوردن گوشت حرام است ؟

   دربینش اشوزرتشت چون مبنای تشخیص هر رویداد و گزینشی از روی خردمندی و دانش زمان است بنابراین باید آنچه از دیدگاه دانش روز به تن ، روان و خردمندی آسیب وارد می سازد، پرهیز کرد . خوردن گوشت یا هر غذا و آشامیدنی در صورتی پسندیده است که پشتوانه دانش بشری را درزمان خود به همراه داشته باشد .

  1.  مغان زرتشتى در گذشته به دانشهائى چون ستاره شناسى، پیشگوئى و جادو گرى دسترسى داشته اند ، آیا از این دانشها در نزد موبدان زرتشتى كنونى چیزى مانده است ؟

   خیر .

  1.  در آیین زرتشت روزه چگونه است ؟

   در آیین زرتشت روزه به شیوه ادیان ابراهیمی نیست و باور همگانی بر این است که در تمام زندگی باید اعتدال در خوردن و آشامیدن وجود داشته باشد و تنها چهار روز در هر ماه از خوردن غذاهای گوشتی پرهیز می کنند.

  1.  آیا زبان امروزی زرتشتیان كه دری نام دارد ، همان دری كنونی افغانستان است ؟

   شباهت زیادی بین گویش های اقوام و عشایر ایران و گاهی واژگان دری افغانی و تاجیكی با زبان دری زرتشتی وجود دارد كه همه آن ها برگرفته از زبان پهلوی ساسانی است كه در آن زمان در ایران رواج داشته است.

  1.  آیا زرتشتیان به زبان اوستایی آشنا هستند؟

   پیام اشوزرتشت و اوستا به زبان اوستایی است و زرتشتیان برخی از بخش های سروده های مقدس را می دانند و به عنوان نیایش می سرایند . نوشتن خط اوستایی كه دین دبیره نام دارد نیز بعضی از زرتشتیان به ویژه جوانان آموخته و از آن بهره می گیرند.

  1.  زبانی که زرتشتیان به آن صحبت می کنند چیست ؟

   گویش ویژه یی است نزدیک به زبان پهلوی ساسانی که زرتشتیان با آن سخن می گویند.

  1.  آیا زرتشتیان آتش پرست هستند ؟ اگر نه پس چرا آتشكده دارند ؟

   خیر ، كشف آتش در تاریخ ایران به زمانی پیش از پیامبری اشوزرتشت می رسد . و آتشكده ها پس از آن محلی برای تامین آتش اجاق خانواده ها و دارای احترامی ویژه بوده است . زرتشتیان به پیروی از نیاكان آریایی خود همواره چهار آخشیج یعنی هوا ـ خاك ـ آب و آتش را پاك كننده می دانستند و تلاش می كردند تا آنها را آلوده نسازند ، بلكه سرودهای نیایش را برای هر یك داشتند . 
   در بینش اشوزرتشت خداوند را باید در روشنایی جستجو كرد پس هر زرتشتی به هنگام نیایش رو به سوی روشنایی می كند، هرگونه روشنایی درنماز تفاوتی ندارد . نور خورشید ، ماه ، چراغ كه یكی از آنها نیز می تواند روشنایی آتش باشد . 
   از سوی دیگر ایرانیان باستان ، آتش را نماد موجودیت خود یا نمادی از هویت ملی خود می دانستند و به آن افتخار می كردند زیرا آتش از بین برندة ناپاكی ها و روشن كنندة تاریكی ها است ، گرما و انرژی آتش چرخ های صنعت و پیشرفت را به چرخش می آورد و آتش درونی انسان اندیشه او را به خـردِ بی پایان اهورایی پیوند میدهد ، پس زرتشتیان به پیروی از نیاكان خود همچنان آتش را در آتشكده ها پرستاری می كنند تا یادآور پویایی روشنایی در هستی باشد .

  1.  شمار زرتشتیان ایران و جهان چه اندازه است ؟

   به دلیل حضور زرتشتیان در بسیاری از كشورها و مهاجرت هایی كه از ایران داشته اند آمار درست و تفكیك شده ای در درست نیست . 

  1.  كدام روز هفته روز مقدس زرتشتیان است ؟

   در گاه شماری زرتشتیان ، هفته وجود ندارد آنان برای سی روز در هر ماه نامی برگزیده و به كار می برند و تمام روزها ، نیك و برای تلاش و سازندگی و مهربانی در پیش روی انسان قرار گرفته اند.

  1.  واژه ‘جمعه’ عربی است ، نیاکان ما به جای آن از چه واژه ای استفاده می کردند ؟

   در گاه شماری زرتشتی هفته نداریم بنابراین نام روزهای هفته هم نیست روزهای اورمزد و دی بدین و دی به آذر و دی به مهر از روزهایی بوده که در هر ماه سی روزه ایرانیان باستان به جای روز آدینه از آن بهره می گرفتند . 

  1.  نماد هر یك از اعداد 1 تا 13 از نظر آیین زرتشت كدام هستند؟

   هر یك از اعداد از 1 تا 13 نماد ویژه ای ندارد . در سنت زرتشتیان برخی از اعداد برگزیده شده و از جایگاه ویژه ای در سرودن نیایش ها و كلام مانتره برخوردارند. 1-3-7-9-13-21-33-72-101 از این گونه اعداد می باشند. 

  1.  پادیابى و دستشو چیست و چگونه گرفته میشود ؟

   پادیاو یعنی پاك بودن و پاك شدن كه شرایط ویژه ای ندارد و به خرد و دانش زمان بستگی دارد در سنت عامیانه و گذشته ایرانی به شستن قسمتی از دست و صورت كه بیرون از پوشش لباس بوده گفته می شده است .

  1.  چگونه می توانیم سدره و كُشتی تهیه كنیم ؟

   برخی ازنهادها و انجمن های زرتشتی ، سدره و كُشتی را تهیه و ارائه می كنند . می توانید از انجمن محل زندگی خود جویا شوید.

  1.  چرا در هنگام نیایش باید كلاه یا روسری بر سر داشته باشیم ؟

   در باور سنتی و گزارش اوستا، هاله ی از روشنایی به نام خُوَرِنَه (فر) پیرامون تن ِ انسان را فرا گرفته است این هالة نور در انسانهایی كه نیكوكار باشند و به خداوند نزدیكتر شوند با شعاع بیشتری همراه است چون این هاله نور ، پیرامون سر انسان بیشتر است عقیده بر این است كه به هنگام نیایش و برای ایجاد تمركز حواس به هنگام راز و نیاز با خداوند بایستی سرها پوشیده باشند از سوی دیگر پوشیدن سر به هنگام نیایش هماهنگی در چهره ها ایجاد می كند و چهرة انسان روحانی تر خواهد بود .

  1.  آیا سدره و کُشتی قبل از زرتشت بوده یا در زمان او به وجود آمده است ؟

   به درستی مشخص نیست . بعضی از پژوهشگران باور دارند که پیش از پیامبری اشوزرتشت ، جوانان در سن ویژه یی لباس رزم می پوشیدند و کمربند شکار بر آن می بستند ، پیامبر که مخالف جنگ و سفارش دهنده صلح و دوستی است سفارش می کند تا به جای آن از پیراهنی به نام سدره که در اوستا به صورت وهومنه وستره یعنی لباس نیک اندیشی آمده استفاده کنند و کمربند فروتنی یعنی کُشتی بر روی آن ببندند .

  1.  پنام در هنگام روبه رو شدن با مرده چیست و چرا استفاده می شود؟

   پِنام همان پارچه سپیدی است كه موبدان به هنگام سرودن آتش نیایش و فروزان كردن آتش در نیایشگاه ها برای پاكی آتش به كار می برند و برای سرودن اوستا پس از درگذشتن و پیش از خاكسپاری به جلوی دهان خود می بندند تا چنانچه آلودگی و میكروبی در آنجا باشد به آنان سرایت نكند.

  1.  آیا در آیین زرتشت انسان بعد از مرگ در باره اعمال و كردار خود مورد بازخواست قرار می گیرد ؟

   بینش اشوزرتشت ، آیین كنش و واكنش است رسم كیفر به شخص كژاندیش و دروغ كار و در مقابل پاداش به نیكوكاران در جهان مادی و مینوی است .

  1.  آیا زرتشتیان برای خاك سپاری از كفن استفاده می كنند ؟

   آری ، از كفن استفاده می كنند .

  1.  رفتن به خانه کسانیکه تازه روان در گذشته دارند در روز اول نوروز درست است ؟

   روز اورمزد از ماه فروردین نخستین روز از سال نو و جشن نوروز است این روز در سنت دیرینه زرتشتی به نام پرسه نیست دو روز در سال خورشیدی به نام پرسه همگانی وجود دارد روز اورمزد از ماه تیر و اورمزد در ماه اسفند بنابراین تنها خویشان و دوستانی به خانه درگذشته می روند که در سالهای پیش نیز برای شادباش نوروزی به آن خانواده رفت و آمد داشتند پس برای حضور همگانی افراد نیست .

  1.  رفتن به آرامگاه در روز اول نوروزی ، آیا درست و طبق دستورات دین است ؟

   رفتن به آرامگاه در روز اول نوروز رسم همگانی نیست چون در باور سنتی زرتشتیان روزهای پنجه آخر سال مراسم یادبود روان و فروهر درگذشتگان است نیاکان ما در سپیده دم از نخستین روز هر سال با آب پاشی و روشن کردن آتش بر بلندی ها و بام ها به بدرقه روان و فروهر درگذشتگان می رفتند و پس از آن روز سال نو را با شادمانی آغاز می کردند.

  1.  شیوه برخورد با اموات و جسد مرگان چگونه است ؟

   در آموزشهای اشوزرتشت تن و روان هر دو ارزشمند هستند تن باید سالم ، نیرومند و پاك و از سوی دیگر روان نیز شادمان و آرام باشد بنابراین تن تا زمانی ارزش داردكه روان را به شادمانی در خود نگهدارد ولی هنگامی كه از هم جدا شدند روان جاودانه خواهد شد . تن بدونِ جان به نام نِسا یعنی پلیدی نامیده می شود كه باید از محیط زندگی دیگران خارج شود تا محیط زیست را آلوده نسازد و این بستگی به زمان و مكان زندگی دارد . زرتشتیان تعصب خاصی در نوع برخورد با جسد مردگان ندارند زمانی آنرا در دخمه ها و بالا ی كوه ها قرار می دادند تا مرغان لاشخور آنها را از بین ببرند و این عمل را شاید از نیاكان آریایی خود به یادگار داشتند چون آنها در مناطق پوشیده از برف بودند و امكان خاكسپاری وجود نداشت و در برخی از نقاط ایران جسد مردگان را به شیوه های گوناگون به خاك می سپردند بهر حال هم اكنون در ایران رسم خاكسپاری وجود دارد در حالیكه در برخی از كشورها مانند هندوستان و پاكستان در كنار خاكسپاری رسم دخمه گذاری هم انجام می گیرد . آنچه مسلم است مانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی دیگر زرتشتیان می كوشند تا با خردمندی از دانش زمان در هر رشته به ویژه موضوع برخورد با مردگان نیز بهره بگیرند .

  1.  زرتشتیان بر سر مزار درگذشتگان چه می خوانند ؟

   زرتشتیان پس از خاكسپاری مردگان ، در مراسم پرسه و در مزار درگذشتگان جمله اوستایی زیر را خوانده و با سه بار سرایش اشم وهو آن را به پایان می برند . 
   خَشنَواَََُترَه ٠ اَهورَهه ٠ مَزداو٠ 
   ایریس تَنام٠ اوروانُو٠ یَزَه مَیده ٠ یا٠ اَشَه اُ ونام ‎‎‎‎‎‎‎ْفَْرَه وَشهَ یُو٠ 
   اَشم وهو(سه بار) 
   معنی این جمله چنین است:” برروان و فروهر نیكان و پارسایان درگذشته درود باد.“ 

  1.  روزه گرفتن در دین زرتشتیان چگونه است ؟

   زرتشتیان روزه داشتن را همانند ادیان دیگر ندارند . در باور آنان تن جایگاه روان است بنابراین باید همواره نیازهای آن را برآورده ساخت تا روان ، شاد و آرام باشد . تن باید قوی باشد تا توان كار و تلاش برای سازندگی را داشته باشد . از سوی دیگر زیاده روی در خوردن و آشامیدن نیز به جسم و روان آسیب می رساند و از كارهای ناشایست است زرتشتیان به جای روزه گرفتن در هر ماه سی روزه خود ، چهار روز ویژه دارند به نام های وهمن ـ ماه ـ گوش و رام كه از خوردن هرگونه غذای گوشت دار پرهیز می كنند.

  1.  چه چیزهایی در دین زرتشت حرام است ؟

   تمام چیزهاییكه با سفارش دانش گوناگون زمان ـ برخرد ، جسم و روان انسان آسیب وارد می سازد و با هویت و ارزش های نیك انسانی هماهنگ نیست ، استفاده از آن ها ناشایست است .

  1.  فلسفه روزهای نبر یا پرهیز از خوردن گوشت چیست؟

   درسنت دیرینه ایرانیان، احترام به حیوانات سودمند نیز از كارهای ارزشمند و سفارش شده بوده است. به شكلی كه در روز وهمن كه به معنای نیك اندیشی است و همكاران این روز یعنی ماه ، گوش و رام ایرانیان برآن بوده اند تا نیك اندیشی را به اوج رسانده واز كشتار حیوانات نیز پرهیز كنند و دراین روزها گوشت مصرف نكنند و باورداشتند كه خوردن گوشت زیاد نه تنها سودی برای بدن ندارد بلكه زیان آور نیز می باشد.

  1.  در آیین زرتشتی ، در باره خوردن گوشت چه آمده است ؟

   اشوزرتشت ، راه درست زیستن از روی خردمندی و دانش زمان و از روی اختیار را سفارش می کند . پیامبر چگونگی خوردن ، آشامیدن ، لباس پوشیدن و زندگی کردن و نوع هر یک را به دانش زمان واگذار کرده است . زرتشتیان در باور سنتی خود چهار روز در هر ماه را از خوردن هر گونه غذایی که در آن نوعی گوشت باشد پرهیز می کنند نام آن روزها عبارتند از وهمن – ماه – گوش – رام .

  1.  منظور از قراردادن دست آغشته به گچ روی دیوارهای كاهگلی و غیره كه به صورت پنج انگشت سفید نمایان می شود چیست؟

   پیش از اینكه مردم ایران با آیین مهرپرستی به فروغ و روشنایی احترام بگذارند در زمان جمشید به پرستش خورشید پرداخته و برای حضور آن در بامداد و پس از تاریكی شب مراسمی داشته اند به همین روی آنچه به شكل خورشید یا فروغ آن بوده به صورت نماد درآمده است از جمله پنجهء خورشید كه تصویر انگشتان باز و دستها بوده و رو به بالا به شیوه های گوناگون در سنگ نگاره ها و یا دستان آغشته به گِل سفید بر دیوار نقش بسته شده است.در مراسم زرتشتیان كرمان نیز نان كوچكی تهیه می شود كه ”خورشیدو“ نام دارد و لبه های آن به شكل دندانه های تصویر خورشید با همین معنا است. 

  1.  آیا در سنت زرتشتیان روز خاصی برای درختکاری در نظر گرفته شده است ؟ و اگر نیست چه روزی را پیشنهاد می کنید ؟

   کاشتن درخت و ایجاد سرسبزی ، گرامیداشت آب ، خاک ، هوا و روشنایی است که از دیرباز در این سرزمین از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده به شکلی که پیشه کشاورزی در ادبیات اوستایی مقدس شمرده شده است و جشن هایی به نام گاهنبار در جهت بزرگداشت درخت و گیاه و کشاورزی شکل گرفته شده است . در سنت زرتشتیان پس از زاده شدن هر فرزندی ، پدر خانواده در نزدیکی محل سکونت خود نهال درخت همیشه سبز مانند سرو یا کاج در زمین می کارد و همراه با رشد فرزند خود از آن درخت نیز پرستاری می کند . ماه اسفند ( سپندارمذ) که از واژه سپنته آرمئی تی آمده و به معنای داشتن آرمانی مقدس و جشن اسفندگان روز 29 بهمن هر سال است ، به نام روز مادر و روز زن در فرهنگ ایرانی نامگذاری شده است و چون زن و زمین هر دو در زایندگی ، افزایندگی و پرورش دادن نقش یکسانی دارند و در فصل کاشتن درخت هم قرار دارد می تواند آغاز هنگام درخت کاری و ایجاد سرسبزی در نظر گرفته شود.

 1.  فکر می کردم اشوزرتشت به خوردن ، نوشیدن و پوشیدن افراد کاری ندارد ، اینکه می گویند از نوشیدن شراب سُکرآور منع شده ایم ، دقیقا کدام بند گاتها بدان اشاره می کند ؟

  اشوزرتشت به چگونگی خوردن ، آشامیدن و کارهای عادی هر فرد کارى ندارد وی در هات 32 بند 14 وهات 48 بند 10 ، اشاره به مراسمی می کند که به سفارش پیشوایان دروغین درآن زمان برای خشنودی خدایان پنداری انجام می شده و مردم در آن با هدیه گوشت قربانی شده گاو ، با شادی فریاد می کشیدند و از نوشابه های سُکرآور استفاده می کردند.

پرسش و پاسخ – اشو زرتشت

برگرفته از تارنمای موبد کورش نیکنام  ،  اگر پاسخ پرسش خود را نيافتيد آن را برای موبد کورش نیکنام ، از انتهای این ” برگه ” ارسال کنید .

پرسش و پاسخ  – اشو زرتشت

 1.  درود بزرگوار، مستندات خود را در خصوص زمان زرتشت که 3750 می باشد را بیان فرمایید. با سپاس

  درود، این زمان را ذبیح بهروز که یکی از دانشمندان ایرانی بوده از پژوهش های ستاره شناسی خود به دست آورده است و ازآن زمان زرتشتیان ایران آن را در گاه شماری سنتی خود ثبت کرده اند. اگر به بخش مقاله ها از همین وب سایت بروید، پژوهش دانشمند دیگری زمان را بیش از 8000 سال بیان کرده است.

 2.  با سلام و درود بر آقای نیکنام همانطور که گفتین زرتشت معجزه ای نداشته و بعدها به او نسبت داده اند پس خندیدن او در هنگام تولد یا درمان کردن پای اسب گشتاسپ در صورت پذیرفتن آیینش و کاشتن درخت سرو در کاشمر اینها حقیقت ندارند.

  چنانکه پیش ازنیز این اشاره شد زرتشت معجزه ای نداشته است؛ بنابراین آنچه دور از واقعیت باشد پرورش یافته ذهن کسانی است که باور داشتند باید با کارهایی خارق العاده زرتشت را بهترو بالاترمعرفی کنند. کاشتن درخت سرو از کارهای معجزه آور به حساب نمی آید، هرکس می تواند درخت بکارد. گزارش کاشتن سرو توسط زرتشت درشاهنامه فردوسی آمده است. گزارش هایی نیز از وجود چنین درختی و قطع آن به دستور خلیفه بغداد درتاریخ ایران آمده است. 

 3.  بادرود فراوان.استاد در دین زرتشتی اسمهای فراوانی وجود دارد که در این میان اسم تریتی و چیستاو فرنی سه فرزند پیامبر ایرانی بوده با این وجود آیا تریتی فرزند سوم زردشت بوده است یا خیر، ترتیب انها ذکر شود. باسپاس از بزرگواری شما .احسانی

  از آنچه در برخی از گزارش های اوستا و پهلوی آمده، زرتشت شش فرزند داشته است. سه پسر به نام های “ایسَدواستَر”، ” اُروتَدنر” و ” خُورشید چهر” و سه دختر نیز داشته به نام های “فرنی”، “تِهرَت” و “پورچیستا” که در نام های امروزی به شکل فرین، تریتی و چیستا نیز به کار رفته است. 

 4.  به خرسندی اهورامزدا ایزد منان روزگار نیک آیا اشو زرتشت پیامبرمان از وجود پیامبران دیگر سخنی سروده است ؟ با سپاس

  خیر ؛ اشوزرتشت در سروده هایش اشاره به پیامبر دیگری ندارد او از سوشیانت ها یاد می کند، افرادی که در هرزمان برای بیداری و سفارش در گسترش هنجار راستی با مردم و در کنار آنان خواهد بود.

 5.  درود آقاي نيكنام. آيا واقعا فيثاغورث از شاگردان زرتشت بوده ؟

  فیثاغورٍث یا پیتاگورس که حدود بین سالهای 495 تا 570 پیش از میلاد می زیسته از فیلسوفان یونان باستان است گزارشی در کتاب سیاحت نامه این فیلسوف آمده که نشان می دهد فیثاغورث با زرتشت ملاقات وگفتگو داشته است کهبه درستی معلوم نیست کدام زرتشت بوده ، آیا اشوزرتشت پیام آور بوده ؟. او با زرتشت ، پیرامون اوضاع بد اجتماعی و اخلاقی شهر بابل گفتگو کرده و می گوید : ای زرتشت تو از غیر ممکن در گذر ، بابل را هرگز نتوانی به نیکی و فضیلت برسانی ، مردم اینجا دو دسته گوناگونند . گروهی از تنگدستی به بیچارگی رسیده اند و جماعتی با زیاده روی به فساد کشیده شده اند . در بابل از نبودن کمبوجیه ( کامبیز ) سخن رفته است و زرتشت می گوید اگر کامبیز نبود نمی توانستم در شوش بمانم و از دشمنی مغان و پیشوایان روحانی حسود در امان باشم. شرح گفتگو و شرکت در جشن و درمان اسب پادشاه ،در سفر نامه یا سیاحت نامه فیثاغورث در ایران آمده است .

 6.   سلام خدمت استاد محترم.بنده ترک هستم زرتشت ترک بوده یا فارس؟مگر ظهور زردشت از اذربایجان نبوده؟ آیا ترک ها از ریشه مغول و نزاد تبت هستند یا از اقوام آریایی؟

  درود بر شما ، بیگمان آذری ها یکی از اقوام سلحشور آریایی بوده و واژه آذربایگان که محل بایگانی ونگهداری آذر ( آتش) بوده است از آنجا که در گویش عربی حرف گ وجود ندارد به ج تبدیل شده ، همانند نرگس که در گویش تازی به نرجس تبدیل شده است واکنون آذربایجان است . به درستی مشخص نیست که زادگاه پیام آور آریایی کجاست یکی از روایت ها زادگاهش را بخشی از آذربایگان ذکر کرده است به هر روی زادگاه زرتشت سرزمین ایران بزرگ آن زمان بوده و همه اقوام ایرانی حق دارند زادگاهش را در کنار خود جستجو کنند همچنان که اندیشه اش را همه در دل پرورش می دهند . 

 7.  ارامگاه زرتشت کجاست؟

  برخی از پژوهشگران بر این باورند که مزار شریف در افغانستان با توجه به قدمت چند هزار ساله خود و اهمیتی که برای مردم آن محل دارد و روایتی که زرتشت در منطقه بلخ درگذشته است می تواند آرامگاه اشو زرتشت باشد. 

 8.  شنیده ام که زرتشت هیچگاه خود را پیامبر ننامیده است(چنانکه پیامبران سامی داعیه شنیدن صدای خدا و بازگو کردن آن برای بندگان ناشنوا!) و پس از نفوذ اندیشه های مسیحیان به دین زرتشت وی پیامبر نامیده شد. آیا اینچنین است؟

  در هات 29 از گات ها سروده ای به صورت نمایشنامه اهورایی آمده است که رایزنی بین روان آفرینش و هنجار هستی با یاری وهومن و در نتیجه ندای اهورایی است که به گزینش فردی می پردازند که می تواند جهان را از ستم و بیداد و خرافه پرستی نجات دهد و به راستی و اشویی دعوت کند او زرتشت نام دارد که برگزیده می شود و از آن پس با تراوش اندیشۀ والای خود سخنانی می گوید که تازگی دارد و مردم را به سوی پیشرفت و دانایی رهنمون می گردد، این گفته های ورجاوند به گونۀ شعر است و وزن دارد و هم اکنون گات ها نام گرفته است.در برخی از بند های گات ها زرتشت خود را آموزگار راستی می داند.

 9.  زرتشت از کدام مردم بود؟ جایگاه مردم بلخ در دین زرتشت کجاست؟

  از آنجا که پیام زرتشت در ایران باستان دارای ارزش ویژه ای بوده است مردم بسیاری از شهر های ایران تلاش کرده اند زادگاه پیامبر را در منطقه خود بدانند. در اوستا از شهری به نام َرگه یاد شده است که بسیاری از پژوهش گران باور دارند شهر ری امروزی است و برخی نیز به آذربایجان و خراسان بزرگ اشاره کرده اند. در بلخ نیایشگاه لهراسب وجود داشته که پدر گشتاسب بوده و یکی از یاران گسترش دهنده آیین راستی و همکار زرتشت بوده است و به همین دلیل دارای اهمیت ویژه ای است و در روایتی دیگر زرتشت در این نیایشگاه درگذشته است. 

 10.  کلمه زرتشتی صحیح است یا زردشتی ؟

  هردو واژه را به کار برده اند اما زرتشتی به واژه اصلی نزدیکتر است زیرا واژه زرتشت برگرفته از کلمه “زرت اوشتره ” اوستایی است که صدای” ت” در آن به گونه th در زبان انگلیسی است. 

 11.  آيا مزاراشو زرتشت در مزارشريف است؟

  یعضی از پژوهشگران به دلیل پیشینه بنای یادبود ی که در مزار شریف وجود دارد و مردم این شهر آن را مزار شخص شریفی می دانند بر این باورند که این بنا آرامگاه اشوزرتشت است زبرا در روایت ها پیام آور ایرانی در سن 77 سالگی در شهر بلخ در گذشته است .

 12.  در باره درگذشت اشو زرتشت آیا روایت به قتل رسیدن در نیایشگاه بلخ درست تر است یا اینکه در کنار خانواده و درآرامش از این دنیا رفته اند ؟

  هر دو روایت است و به درستی مشخص نیست که نزدیک به چهار هزار سال پیش پیامبر چگونه درگذشته است .

 13.  آیا درست است که اشوزرتشت بنا بر سنت آن روزها سه بار ازدواج کرده است ؟

  در برخی روایت ها ازدواج اشوزرتشت چنین گزارش شده است .

 14.  آیا به جز اشوزرتشت، پیامبر دیگری كه ایرانی باشد آمده است ؟

  خیر، تنها آموزگاری كه یكتاپرستی را نخستین بار بنیاد گذاشت و برای مردم جهان گسترش داد اشوزرتشت بود.

 15.  اینكه نخستین پیامبر ایرانی را هوشنگ می نامند درست است ؟

  شاهنامه فردوسی ، آغاز تمدن و پیشرفت دانش بشری را با حضور هر یك از پادشان پیشدادی همراه دانسته است كیومرث ، جمشید ، هوشنگ و فریدون نقش برجسته تری داشته اند و از زمره نجات دهندگان به شمار می آیند .

 16.  محل زندگی زرتشت كجاست ؟

  اوستا زادگاه اشوزرتشت را محلی به نام «رَگه» در كنار رودخانه «دْرُجی» و دریاچه چیچَست می داند بعضی از پژوهشگران این محل را در غرب ایران یعنی دریاچه ارومیه و برخی دریاچه هامون در خاور را اشاره كرده اند و چندی نیز رگه را شهرری در نزدیكی تهران می دانند.

 17.  زرتشت در چه زمانی می زیسته است ؟

  به درستی مشخص نیست ، بعضی از پژوهشگران زمان او را 6000 سال پیش از افلاتون و یا ورود خشایار به یونان می دانند ، چندی او را 5000 سال پیش از جنگ «تروا» كه 6100 سال پیش از میلاد مسیح بوده می دانند . نوسان این دوره ها از 600 تا 6000 سال پیش از میلاد است زرتشتیان ایران در حال حاضر به نظر ذبیح بهروز استناد كرده و تا نتیجه علمی و پژوهشی بهتری به دست آید زاد روز اشوزرتشت را 1768 سال پیش از میلاد مسیح باور كرده اند . ولی به نظر من باید پژوهش بیشتر و بهتری در مورد زمان زرتشت انجام گیرد.

 18.  به عنوان پیامبر معجزه اشوزرتشت كدامند ؟

  اگر قرار باشد تا برای اشوزرتشت نیز معجزه یی در نظر بگیریم گفتار و پیام مانتره او که اندیشه برانگیز و جهانشمول است بهترین شاهکار اهورایی است .

 19.  خانواده زرتشت چه كسانی بودند ؟

  در اوستا و منابع دیگر نام پدر زرتشت پوروشسب و مادرش دْغدو است ، اشوزرتشت با هووی ازدواج كرد و شش فرزند داشت سه دختر به نام های فرِنی ـ تریتی ـ پورچیستا ، و سه پسر به نام های ایسَدواستَر ـ اوروتَت نَر ـ خورشید چهر .

 20.  معنی نام زرتشت چیست ؟

  در گات ها این نام به صورت زَرَت اوشتره آمده است پژوهشگران برای نام پیامبر معنا و ترجمه هایی گوناگون دارند مانند ستاره زرین ، ستاره درخشان ، روشنایی زرین ، فروغ پاك ، روشنفكر و دارنده شتر زرد . بهترین ترجمه این است كه بخش زَرَه را زرین و بخش دوم اوشتره را روشنایی به معنای روشنایی زرین یا هاله ای از نور بدانیم . 

 21.  معنى كلمه تریتى، دختر اشو زرتشت چیست ؟

  تریتی یعنی سوم

پرسش و پاسخ – مراسم سنتی

برگرفته از تارنمای موبد کورش نیکنام  ،  اگر پاسخ پرسش خود را نيافتيد آن را برای موبد کورش نیکنام ، از انتهای این ” برگه ” ارسال کنید 

 

پرسش و پاسخ – مراسم سنتی

 

 

  1.  در سفره نوروزی زرتشتیان هفت شین وجود داشته ؟ هفت سین شما چگونه است؟

   خیر، هفت شین را نداشته ایم. در بیتی از یک شاعر، شهد و شراب و شیرینی آمده است از آنجا که برخی از واژگان آن مانند شراب و شهد، پارسی نیست بنابراین سابقه زیادی در فرهنگ زرتشتی و ایران باستان ندارد. هفت، در فرهنگ کهن ایران ورجاوند(مقدس) است. ایرانیان در آغاز هفت گونه چیدنی و فرآورده های گیاهی را بر سفره نوروزی خود داشته اند تا از داده های اهورایی در بخش کشاورزی سپاسگزاری کرده باشند اکنون نیز هفت سین بایستی از داده های گیاهی باشد، نام آن پارسی باشد( مثال، سکه و سماور؛ نه پارسی ونه گیاهی هستند) خوراکی باشند و از واژگان ترکیبی (مانند سیب زمینی) نیز نباشند بنابراین بهترین نام های هفت سین برسفره نوروزی: سیب، سنجد، سیر، سماق، سمنو، سرکه و سبزی و همانند آنها خواهد بود. 

  1.   فلسفه زیارت گاه ها در دین زرتشت چگونه است؟

   زیارت گاه واژه پارسی نیست. نیایش گاه به مکانی گفته می شود که از دیرباز تاکنون در سرزمین ایران وجود داشته است نخستین نیایشگاه ها مربوط به آیین های ستایش طبیعت وپدیده های نیک هستی بوده است. مهرابه ها مکانی بوده گنبدی شکل همانند سقف آسمان وبه رنگ آبی آسمان ورنگ طلایی نور خورشید، که نیایش کنندگان روشنایی خورشید را گرامی داشته اند. هم اکنون بخشی از اوستا مهر یشت است که از آن روزگاران به یادگار مانده است. نیایشگاه هایی برای ایزد بانوآناهیتا بوده است که در کنار رودخانه ها، چشمه ها و دریا بنا شده تا نیایش کنندگان آب را گرامی بدارند. نمونه آن معبد آناهیتا در بیشاپور فارس وکنگاور کرمانشاه وجود دارد. هنگامی که یکتاپرستی در ایران شکل گرفته مردم همچنان نیایشگاه ها را نگهداری کرده اند با این تفاوت که در کنار احترام وپاک نگهداشتن آب، خاک، هوا وآتش؛ خداوند یکتا را نیز ستایش کرده باشند. برخی از اینگونه نیایش گاه ها در دامنه کوه، کنار چشمه ها ورو به سوی روشنایی خورشید است. زرتشتیان استان یزد نمونه هایی از آن را همچنان نگهداری وآباد کرده اند. آنان در روستا ها نیز به باور سنتی واستوره یی گذشته نیاکان خویش، نیایشگاه های دیگری دارند شاه ورهرم ایزد، مهر ایزد، اشتادایزد، پیرمراد، پیرچلچراغ، پیرخواجه خضر و… نمونه هایی دیگر از نیایشگاه است. آتشکده ها وآدریان نیز کانون نگهداری آتش، آب، هوا وخاک بوده که همچنان به یادگار مانده ودر اختیار زرتشتیان است. برخی از این مکان پیر نام دارند. از آنجا که آخرین گام درعرفان آیین مهر (پیر) نام داشته است ودر همه آنها اثری از چشمه و آب یافت می شود؛ گمان می رود که این مکان ها در آغاز نیایشگاه ها مهروناهید بوده است. برخی از چنین مکان ها در شهرهای دیگر نیز وجود دارد که بعد ها نام امامزاده برخود دارند. برخی نیز پیرنام دارند. بی بی شهربانو در شهر ری و پیر شالیار در کردستان از آن هاست. در بخشی از تاریخ که حکومت هایی ستم وآسیب به زرتشتیان می رساندند، آنان برای نگهداری برخی از نیایشگاه ها ی خود، روایت پناهندگی خواهران یا نزدیکان بی بی شهربانو( دختر یزدگرد شهریار که در روایتی زن امام حسین بوده) را داده اند تا همچنان پایدار بماند گاهی نیز مکانی برای گرد هم آیی و رایزنی برای رهایی از بیداد دشمن ورفع مشکلات اجتماعی بوده است. اکنون زرتشتیان به باور سنتی خود همچنان در روزهایی ویژه از سال در چنین نیایش گاه هایی گرد هم می آیند تا یاد نیاکان خود را گرامی دارند، نیایش پروردگار داشته باشند، داد ودهش کنند، با هم دیداری تازه کنند، به شادی بپردازند و چند روزی را در کنار یکدیگر بمانند. 

  1.  سلام آیا باید مراسم سدره پوشی توسط موبد صورت پذیرد؟ آیا این مراسم متکی بر موبد می باشد یا اینکه خود فرد هم می تواند به تنهایی آنرا انجام دهد؟ ممنونم

   رسم سنتی چنین بوده که موبد، دهموبد، کدخدا و ریش سپیدی در محل سدره پوشی را انجام می داده است همانند اینکه افسران پس از دانشگاه افسری سردوشی خود را رتبه بالاتر از خود دریافت می کند. اکنون به هر دو صورت درست است مهم باور داشتن به اندیشه نیک و هویت آیین راستی است. 

  1.  درود کلمه هیرام با به چه معناست

   هیرومبا، جشن ویژه آتش افروی در برخی از روستاهای زرتشتی نشین استان یزد است. این جشن که در گاه شماری بدون کبیسه و سنتی برگزار می شود جشن سده باستانی بوده است که در روستای شریف آباد اردکان و نیایشگاه هریشت با آدابی ویژه و باشکوه برپا می شود. برای واژه هیرومبا باورهای سنتی و محلی معنی چنین باد، ایدون باد، شادباد می دهد 

  1.  سلام روزه در آیینتان چه مفهومی دارد و به چه دلیل روزه نمی گیرید؟شما مثل مسلمانان ماهی به نام رمضان دارید؟

   پیش از این اشاره شد که زرتشتیان روزه گرفتن ونخوردن غذا در روز وماه ویژه ای را در گاهشماری سالیانه خود ندارند. آنان در هرماه چهار روز از خوردن خوراکی هایی که گوشت داشته باشد پرهیز می کنند.

  1.  درود بر شما لطفا در مورد پادیاب و نحوه انجام دادن آن توضیح دهید با سپاس فراوان

   پادیاب یا پادیاو، واژه پهلوی است به چم (معنی) پاکیزگی وپاک بودن؛ این واژه برای نماز ونیایش بیشتر به کار رفته که نیایش کننده باید خویش را نخست پادیاب کند آنگاه به نماژ ایستد.

  1.  سلام شما در بحث نحس نبودن روز ۱۳ مطلبی بر اندیشه های قدیمی را بیان داشتید، این مطلب پیروزی تیشتر بر دیو خشکسالی از بیانات اشو زرتشت است؟ در چه کتابی است؟ موفق باشید.

   درباره تشتر و مبارزه اوبا دیو خشکسالی به یشت هشتم که تشتر یشت یا تیر یشت نام دارد و مجموعه ادبیات اوستایی است نگاه کنید. 

  1.  درود آیا نماز و نیایش سنتی با نماز و نیایش حال تفاوت دارد؟ تفاوت آن در چیست؟ آیا دربخشهای نماز است یا در گاه های نماز ؟

   نماز در گویش اوستایی به شکل نِمَنگها آمده که در گویش پهلوی نماژ شده است همان که در زبان عربی صلات است. زرتشت در هات 28 از یسنا که نخستین سرود گاتاها است با دست های برافراشته اهورامزدا را نیایش می کند و خواستار است تا با یاری وهومن (خرد رسا) کردارخود را نیک انجام دهد تا روان هستی را خشنود ساخته باشد. این ویژگی در نیایش پیام آور ایرانی نشان می دهد که نماز در بینش زرتشت تنها به کلام نیست بلکه هدف از نیایش، بهره گیری از خرد، برای انجام کارهای شایسته و نیک است زیرا انسان درگذر زندگی و روند هستی، هویت خود را بیان کرده وبه جایگاه انسانی خویش دست یابد. بنابراین بایستی بانیکی، پاکی وراستی (اشا) هماهنگ گردد… موبدان دانشمند نیز از زمان ساسانی بخش هایی از اوستا وگات ها (سرودهای زرتشت)را برگزیدند تا نمازگزار بتواند در پنج گاه پیشنهادی شبانه روز، روبه روشنایی ایستاده و خداوند را ستایش کند. این بخش از اوستا سروش واژ و اوستای کشتی است که برگردان آن در کتاب خرده اوستا آمده است. هر نمازگزار با تن و روانی پاک سرود ها را می سراید سپس به چم(معنی) آن می نگرد ولی کوشش دارد تا به سفارش و هدف زرتشت برای نیایش هماهنگ گردد. بنابراین نماز سنتی از زمان ساسانی شکل گرفته و همچنان نیز در پنج گاه شبانه روز سروده می شود.

  1.  درود زرتشتیان در گذشته مردگان خویش را در دخمه قرار می دادند چرا ؟ و چرا اکنون آنها رابه خاک می سپارند؟

   به باور سنتی زرتشتیان جسد درگذشتگان، نسا (پلیدی) نامیده می شود و تن بی جان هیچ ارزشی ندارد. بنابراین تفاوتی نمی کند که چگونه آن را از بین ببرند فقط مکان زندگی نبایستی آلوده گردد. چهار نمونه پاک کننده در ایران باستان وجود داشته که عبارت بودنداز آب، خاک، هوا و آتش که نسبت به جای زندگی و دسترس بودن هریک از پاک کننده ها، از آن بهره می گرفتند. برخی از اقوام آریایی که در شمال سیبری زندگی می کردند و سرزمین آنجا بیشتر از برف پوشیده شده بود امکان خاکسپاری فراهم نبوده بنابراین جسد درگذشتگان را به بالای بلندی ها می بردند تا خوراک پرندگان لاشخور شود سپس هوا محیط زیست را از پلیدی ها پاک گرداند. این رسم زمانی به بومیان ایران رسید و زرتشتیان نیزسالیانی بر بالای بلندی ها و دور از محل زندگی، دیوارهایی بلند می ساختند(دخمه) و جسد درگذشتگان را در آن می گذاشتند. زمانی که دریافتند خاک بهتر می تواند محیط زیست را از آلودگی جسد درگذشتگان پاک گرداند، خاکسپاری را برگزیدند. البته این رسم تازه ای نیست زیرا مزارهایی چند هزار ساله در شهرهای گوناگون و بیشتر در دامنه کوه و تپه یافت می شود. زرتشتیان چون به تازه شدن زندگی باور دارند شاید در آینده راه مناسب تری برای پاک کردن محیط زندگی خود برگزینند. آنچه مسلم است آنان باور دارند که نباید مرده پرستی کرد بنابراین بر جایگاه از بین بردن جسد درگذشتگان کاخ نمی سازند و آن را مقدس و شفا دهنده نمی پندارند. 

  1.  سلام، آیا پیر های زرتشتیان در استان یزد معبد آناهیتا و یا مهر هستند؟ با سپاس از شما

   درود بر شما، باورهای گوناگونی در باره پیرهای شش گانه موجود در یزد وجود دارد، باور سنتی زرتشتی این است که اینها مکان ناپدید شدن دختران یا نزدیکانی از خانواده یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی بوده که در حمله اعراب به ایران به سوی دشت وکوه پناه برده بنابراین جایگاهی مقدس شده اند. روشن اندیشان زرتشتی این باور را نمی پسندند زیرا اگر قرار باشد آرامگاه یادبودی از بزرگان باستانی را مقدس بدانند افرادی مانند آریوبرزن، رستم فرخزاد، مازیار قارن، بابک خرمدین، آرش کمانگیر و… تاثیر گزار تر بوده اند. چرا این نیایشگاه ها فقط در یزد جای گرفته اند درحالیکه شکست ساسانیان و فرار او از تیسفون بوده که مسافت زیادی تا این استان دارد. پیر واژه ای است که که یادآور آخرین گام عرفانی در آیین مهر بوده است. چنین نیایشگاه هایی به نام پیر در شهر های دیگر نیز وجود دارد بی بی شهربانو در شهر ری و پیر شالیار در کردستان همانند آنهاست به ویژه اینکه همه در دامنه کوه و کنار چشمه آب برپا شده اند که یادآور زایندگی آناهیتا، ایزد بانوی پاک می باشند و به سوی خاور و سپیده دم بامدادی نیز هستند تا پیروان مهر در گذشته، نیایش نور خورشید را به جا آورند. قدمت نیایشگاه و پیرهای زرتشتی در یزد به هزاران سال پیش از حکومت ساسانی بر می گردد و ازآن زمان پدیدار نشده اند. در تاریخ نیامده که یزدگرد سوم به هنگام فرار از تیسفون دختر و فرزندانی بالغ داشته باشد که مسافت مرز ایران تا مرکز آن را پیموده باشند به هرروی پیر ها مکان هایی با ارزش برای زرتشتیان است که برای گرد هم آیی و نیایش برگزیده اند.

  1.  درودبرشما. چرا گروهی از زرتشتیان در دامنه دماوند گهنبارخوانی می کنند این کار از چه زمانی آغاز شده است.

   دراستوره هایی کهن ایران هنگامی که فریدون بر ضحاک تازی چیره گشته او را در بخشی از کوه دماوند به بند کشیده است به باور سنتی دیگری آخرین سوشیانت در اندیشه موبدان ساسانی که شابهرام ورجاوند نام گرفته است از دامنه کوه دماوند ظهور خواهد کرد بر پایه همین باورهای استوره ای، برخی از پارسیان (زرتشتیان هندوستان) که پس از شکست ساسانیان به هند مهاجرت کردند. همچنان کوه دماوند را مقدس می دانندو هرگاه به ایران بیایند گذری نیز به دماوند داشته آیین آفرینگان خوانی برپا می دارند؛ البته تبلیغ و بازاریابی کسانی که برای آنان تور های گردشگری نیز در ایران برپامی کنند تاثیر زیادی در برگزاری گهنبار داشته است. این برنامه سابقه چندانی ندارد شاید از سی سال پیش تا کنون باشد.

  1.  ببخشید، شما خود گفته اید که بقیه اوستا به غیر از گاتها باطل نیست و بازتاب دهنده اندیشه نیاکان زردشتیان است پس در عقاید زردشتیان فرشته هم وجوددارد دقت کنید پیروزی تشتر بر دیو اپوش ( فرشته باران بر دیو خشکسالی در استوره های ایرانی درست است؟

   دوست گرامی آنچه دراوستا آمده، اندیشه و دانش نیاکان من و شما در فرهنگ گذشته ایران باستان است ولی نیاکان ما تنها از چند هزار سال پیش زرتشتی شده اند و با بینش خردمندی سفارش شده او به هستی نگریسته اند. پیش ازآن زرتشتی نبوده اند؛ چرا همه را به بینش زرتشت نسبت میدهیم. فرشته باران، دیو اپوش (نماد خشکسالی) و دیگر ایزدان مانند ورهرام (نماد پیروزی) مهر (نماد پیمانداری) اناهیتا(نماد پاکدامنی) و… که همگی در ادبیات اوستایی ازآن یادشده است از باورها واستوره های کهن این سرزمین بوده و در جای خود ارزش بررسی و تحقیق دارند. نباید آنها را به بینش خردمندانه زرتشت نسبت داد.

  1.  آیا روز نحس در ایران باستان یا دین زرتشت هست؟ فلسفه جشن 13 فروردین چیست؟

   ایرانیان واژه ای به نام نحس را ندارند زیرا به باور آنان همه چیز نیک آفریده شده است. چرا پدیده ای باید بد باشد؟ چه کسی این پدیده را بدآفریده است؟ خداوند!! او را باید به دادگاهی فراخواند و از او پرسید که به چه دلیل برخی از چیزها را نحس آفریده است؟ آیا هدف خداوند دانا از آفریدن نحس ها، آزار انسان بوده! چرا؟ مگر انسان را اشرف مخلوقات نیافریده است؟ مگر به او خرد نبخشیده که راه نیک و بد را خود برگزیند؟ مگر انسان در طول زندگی خود که از ملیونها سال پیش آغاز شده است کارهای نیک و سازنده را انجام نداده است؟ او با ابتکار و هوش خود دیگرغارنشین نیست، خنجر و شمشیرخود را به کنار گذاشته است. قتل و غارت و چپاول را به بایگانی تاریخ سپرده است پس چرا باید هنوز چیزی به نام نحس برایش وجود داشته باشد!؟.. دوست گرامی 13 فروردین از دیدگاه فرهنگ ایرانی روزی مقدس است زیرا این روز نخستین روز از سال است که تیر یا تشتر نام دارد ( در گاه شماری سنتی زرتشتیان سیزدهمین روز هرماه تشتر است) بنابراین در چنین روزی به افتخار پیروزی تشتر بر دیو اپوش ( فرشته باران بر دیو خشکسالی در استوره های ایرانی) ایرانیان خوشحال بوده به دشت و پیرامون سبزه و کنار جویبارها می روند تا فرشته باران را در باور سنتی و استوره ای خود همراهی کنند تا سالی همراه پُر باران و سرسبز را داشته باشند.

  1.  با درود فراوان بر شما استاد گرانقدر. پاکی تن پیش از نماز به چه صورت است؟ با سپاس

   هر زرتشتی برای نیایش به گونه سنتی بایستی تن و روانی پاک داشته باشد. روان او آرام و شاد باشد بنابراین اندیشه او از کینه، خشم، رشگ، خودپسندی و دیگر آلودگی ها پاک بوده و سراسر تن او نیز از آلودگی به دور باشد. برای پاکی تن آنچه خرد و وجدان شخص آگاهی خواهد داد، درست است یعنی اگر دستان و پاها ناپاک باشند، تنها آنان را باید پاک گردانید و اگر تمام تن نیاز به پاکی دارند پس باید همه را پاک گردانید. به عبارتی دیگر، مقررات و کاری از پیش تعیین شده و اجباری برای نماد پاکی تن بیان نشده است بلکه اختیار پاکی تن نیز به اندیشه، وجدان، آگاهی و اختیار انسان واگذار شده است. 

  1.  شاه ورهرام ایزد با آدریان (آتشکده) چه فرقی دارد و چه اعمالی در آدریان و چه اعمالی در شاه ورهرام انجام می دهند؟

   شاه ورهرام ایزد نیایش گاه هایی است که در برخی از شهر ها و روستا های زرتشتی نشین ایران وجود دارد. ورهرام در اوستا به گونه وِرِترغنه آمده و در فرهنگ باستانی ایرانیان، ایزد پیروزی بخش است. مهر، اشتاد و آناهیتا نیز از دیگر ایزدان و نمادهای مهم در فرهنگ نیاکان ایرانی ماست. که زمانی هریک از آنها در مکان هایی مورد ستایش بوده اند. خرابه های معبد آناهیتا در کنگاور کرمانشاه و بیشاپور همچنان وجود دارد. نیایشگاه اشتاد ایزد و مهر ایزد نیز در برخی از محله های زرتشتی نشین مانند شریف آباد اردکان و یزد، یافت می گردد ولی شاورهرام ایزد از نیایشگاه هایی است که بیشتر مورد توجه بوده و اهمییت بیشتری یافته است زیرا مردم در زندگی به پیروزی نیاز بیشتری داشته اند. سرودهایی نیز در اوستا موجود است که به همین خواسته انسانی آرزو می کند. نیاکان ما به روز شاه ورهرام ایزد در چنین نیایشگاه هایی حضور می یافتند و برای پیشرفت و پیروزی در زندگی خود نیایش می کردند و پس از آن هر بامداد به سراغ زندگی و کار می رفتند. آذر به معنی آتش است که در گویش زرتشتی به آدر نیز تبدیل شده و جمع آن آدریان است. یعنی جایگاه آتش، مکان هایی در هر روستا و شهر است که به آن درِمهر نیز می گویند. آتشکده جایی بزرگتر از آدریان بوده است که محل نیایش گروه زیادتری از افراد است. آتشکده های بزرگی در زمان ساسانی بنا شده بوده است. یکی در تکاب اذربایجان به نام آذرگشسب، دیگری آذر برزین مهر در ریوند خراسان و سوم آذرفرنبغ در پارس که ویرانه های آنها تاکنون و پس از یورش تازیان همچنان برچهره تاریخ ایران خودنمایی می کند. 

  1.  آیا در فرهنگ زرتشتی، استفاده از گلاب رایج بوده؟ آیا گلاب نقش آیینی در عقاید و آداب و رسوم زرتشتیان دارد؟

   ایرانیان باستان چهار آخشیج یا عنصر را پیوسته گرامی داشته و آنها را آلوده نمی ساختند و برای پاک گردانیدن زندگی از آن بهره می گرفتند آب، خاک، هوا و آتش همه پاک کننده بودند و نبایستی آلوده می شدند و خوراک دادن به آنها نیز از کارهای شایسته بوده است. ایرانیان به آب خوراک می داده اند، هنوز هم در بخشی ار خرده اوستا سرودی به نام (آبزور) وجود دارد که به هنگام نیایش اردویسور آناهیتا ( آب پاک بالنده) این نیایش سروده می شده و قطره هایی از شیر را همراه با برگهای خشک گل سرخ به آب روان می افزودند تا همچنان بالنده بماند. ایرانیان به خاک نیز خوراک می دادند کاشتن بذر در زمین، آباد ساختن زمین و پیشه کشاورزی از کارهای پسندیده بوده است. آنها به آتش خوراک می دادند و برای اینکه آتش همچنان روشن و پرفروغ بماند پیوسته چوب خشک به آن می افزودند. آنان به هوا نیز خوراک می دادند، هوا نباید آلوده باشد بلکه بایستی خوشبو شود تا همه از آن لذت می بردند و شادمان می شدند بنابراین موادی خوشبو مانند گلاب در هوا پخش می کردند یا عود و کندر برآتش می گذاشتند تا بوی خوش در هوا پخش گردد، زرتشتیان در آغاز ورود مهمانان به خانه نیز گلاب بر دستان آنها می ریزند و با نشان دادن آینه روبروی چهره آنان خوش آمد گویی سنتی خود را بیان می دارند. 

  1.  با درود، خواهشمندم درباره چهارشنبه سوری، جشن نوروز، زادروز حضرت زرتشت و سیزده بدر توضیحاتی ارائه فرمایید. با سپاس فراوان

   آداب و رسوم سنتی زرتشی و ایرانی را در کتابی به نام از نوروز تا نوروز پژوهش کرده و نوشته ام چنانچه مایل باشید این کتاب را فراهم کنید به بخش کناب ها ار همین وب سایت بروید و با تلفن سفارش دهید و با پست دریافت کنید.

  1.  سلام در دین اسلام رسم است که در ګوش نوزاد اذان و اقامه ګویند آیا در دین زرتشت هم چنین رسمی وجود دارد؟ تشکر.

   خیر چنین رسمی در دین زرتشت وجود ندارد.

  1.  آیا اشو زرتشت هم سدره پوشی کرده است ؟ اګر پاسخ مثبت است پس چرا در کتاب ګاتاها نیاورده است؟ و اګر پاسخ منفی است این رسم از چه موقع در دین زرتشت آغاز شده است؟ و اشو زرتشت بجای آن چکار کرده است؟ تشکر

   سدره پوشی یکی از مراسم و جشن های کهن ایرانی و زرتشتی است که در این گام از زندگی انسان، دین و راه زندگی را برمی گزیند، او با خرد و وجدان خویش پیمان می بندد تا راستی پیشه کند و با دروغ مبارزه کند، رفتارش را با اندیشه نیک و خرد رسا هماهنگ سازد و…؛ اشوزرتشت در سروده هایش به زندگی خود و نزدیکانش اشاره ای نکرده و داستانسرایی و روایت ها را نیاورده است و کسی نمی داند که او چه نوع لباسی می پوشیده و چه نوع غذایی را بیشتر دوست داشته است و تن و جامه خود را با ماده ای پاک می کرده است. سرودهای زرتشت راه بهتر زیستن و رستگار شدن را سفارش کرده است و ارزش های انسانی را به پویندگان راه راستی گوشزد کرده است. 

  1.  سلام آیا ممکن است سن سدره پوشی از ۱۵ سالګی بیشتر شود؟ به چه دلیل؟ متشکر.

   هر زمان که انسان با تشخیص خردش بخواهد دین و راه زندگی خویش را برگزیند دیر نیست و بستگی به سن او ندارد بلکه به اراده و اختیار او دارد. سنی که نیاکان ما برای دین پذیری فرزندان خود پیش بینی و سفارش کرده بودند بین هفت تا پانزده سالگی را بیان کرده ولی اجباری در این پیشنهاد نشده است.

  1.  سلام آِيا مراسم سدره پوشي و سن تكليف در زرتشتيان فرق دارد؟ اگر ممكن است در اينباره توضيح دهيد كه سن تكليف و سدره پوشي چيست. موفق باشيد.

   سدره پوشی جشنی است که برای نوجوانان زرتشتی برپا می شود هنگامی که به سن خردمندی می رسند و با اختیار خویش دین را برای خود برمی گزینند. ازآنجا که دین زرتشت سراسر اختیاری است بنابراین در دین پذیری نیز اجباری برای فرزندان وجود ندارد آنان با آموزش خانواده هنگامی که بین هفت تا پانزده سال دارند برای سدره پوشی آماده می گردند. تفاوت بین سال های سده پوشی برای این است که بهره هوشی افراد متفاوت است و سن خردمندی را تعیین می کنند و پدر و مادر نیز فرصت کافی برای راهنمایی فرزندان داشته باشند. در چنین جشنی نوجوان، سدره که پیراهنی سپید و از جنس کتان است بر تن می کند و کمربندی از جنس پشم گوسپندبه نام کُشتی را سه بار بر روی آن بسته و چهار گره می زند. او باور دارد که از آن زمان به پیروان دین نیاکانش که زرتشتی بوده اند وارد شده است و وظیفه دارد برای گسترش راستی کوشش کند و در برابر دروغ و نابرابری ایستادگی نماید.

  1.  با درود به پیشگاه سرور گرامی میخواستم در مورد نحس بودن روز سیزدهم و روز سیزده بدر از ایران باستان تا به اکنون توضیحاتی بفرمایید.

   درفرهنگ کهن ایرانی چیزی نحس و بد آفریده نشده است. عدد سیزده نیز در این فرهنگ گرامی است به ویژه اینکه سیزدهمین روز هرماه در گاه شماری سنتی زرتشتیان تشتر (نماد باران زایی) نام دارد و در استوره ها و باورهای کهن مردم سرزمین ایران، فرشته ای به نام تشتر به صورت اسبی سپید در برابر دیوی سیاه رنگ به نام اپوش در آسمانها و در درون ابرها به پیکار در می آیند، یکی می کوشد تا باران بیارد ودیگری که نماد خشکسالی است از این کار خشنود نیست. به همین روی بوده که ایرانیان در نخستین روز تشتر در هر سال ( سیزده فروردین) برای پاسداشت نماد باران زایی، یاری رساندن و تشویق و همراهی با تشتر، به کنار جویبار و سبزه می رفتند و با شادی خواستار بارش باران می شدند که این رسم کهن همچنان پاسداری می شود.

  1.  سلام مراسم تش و مس كردن چيست؟ اگر ممكن است در مورد آن توضيح دهيد؟ تشكر.

   درود برشما، تَش یعنی آتش و مَس یعنی بزرگ در گویش زرتشتیان است. در گذشته های دور این سرزمین هرگاه که روستا و یا شهری جدید ساخته می شد، مردم در کنار آب ( چشمه، رودخانه، دریاچه) بنایی به نام آتشکده نیز بنا می کردند تا ضمن گرامیداشت چهار عنصر پاک کننده یعنی آب، آتش، خاک و هوا _ مرکزی در محل زندگی خود ساخته باشند تا اجاق خانه ها را نیز فروزان نگاه داشته باشد بنابراین با مراسم ویژه ای، آتش این مکان را فروزان و یا بزرگ می کردند که به آیین تش، مس کردن معروف بوده است که در بخشی از این آیین و برای اینکه همه اقشار مردم آتش این مرکز را از خود بدانند موبدان از پیشه هایی که با آتش سروکار داشتند نیز گلوله ای از آتش را وام می گرفتند مانند آتش آهنگری، آتش حمامی، آتش مسگری، آتش خانگی، آتش نزدیک ترین آتشکده و… و پس از آن در روزی ویژه با حضور بسیاری از مردم محل این آتش چند گانه را در بخشی از ساختمان آتشکده مستقر می کردند که به آن مراسم تش ومس می گفتند. 

  1.  روزگارتان اهورایی اگر امکان دارد درباره مراسم جشن هیرومبا و قربانی کردن حیوانات در آن کمی توضیح دهید چون تا آنجا که من میدانم از دیدگاه اشو زرتشت قربانی کردن کاری ناشایست است

   هیرومبا در واقع برگزاری جشن سده با تقویم سنی و بدون کبیسه است که در برخی از روستاهای زرتشتی نشین یزد همچنان برگزار می شود. چنانکه جشن مهرگان (مهرایزد) در اواخر ماه بهمن در گاه شماری خیامی و فرا رسیدن نوروز ( پنجه آخرسال) نیز در فصل تابستان جای گرفته است، هیرومبا نیز در اوخر ماه فروردین در گاه شماری رسمی ایران برگزار می شود که سد روز مانده به پنجهً آخر سال در گاهشماری سُنتی می باشد. در این جشن سنتی زرتشتیان به دشت و صحرا زفته و بوته های خشک را جمع آوری می کنند و در شامگاه روز هیرومبا آتش افروزی برپامی دارند و سرودهایی برای در گذشتگان می سُرایند این جشن تا پنج روز در روستا ادامه دارد وپسین هر روز آن همکیشان به هرخانه ای سرمی زنند، آجیل و شیرینی دریافت می دارند و در هرخانه از کسانی که در آن آبادی ایجاد کرده اند یاد می کنند. در روز نخست که مردان و پسران در جمع آوری هیزم به دشت و صحرا می روند، بانوان نیز برای شرکت و همکاری در جشن هیرومبا، خوراکی های سنتی مانند آش و نان روغنی (سیروگ) و… تهیه می کردند تا به گاه نیمروز از یکدیگر پذیرایی کرده باشند. از زمانی که این جشن جنبهً همگانی پیدا کرده و گروهی از همکیشان از شهرهای دیگر به این مراسم آمده اند برای هدیه آوردن خوراکی، بجای نذر کردن کار، خدمت به دیگران و انجام پاکیزگی که در بینش اشوزرتشت ستوده شده است یابه جای آوردن سبزی، حبوبات، آرد، شکر، روغن و شیرینی و… که برای خوراکی های سنتی وبدون گوشت به کار می رود براساس عادت غیر ایرانیان! گوسفند می آورند و هدیه می دهند و شوربختانه اگر چنین باورهایی ادامه یابد و بر تعداد کشتارها افزون گردد، جایگاهِ این جشنی سنتی، از حالت زیبای خود به قربانگاه و جشنهای آیین مهری تبدیل خواهد شد. من نیز با شما هم اندیشی دارم که اگز در این جشن، خوراکی های بدون گوشت باشد و یا اینکه گوشت لارم را از فروشگاه تهیه کنند و در نیایشگاه، کشتار نکنند نیکوتر خواهد شد.

  1.  سلام.درود برشما.در گالری تصاویر (سرای ساالخوردگان زرتشتی)در مراسم افرینگان خوانی اشخاصی که در حال اجرای مراسم (خواندن)بودند پارچه ای بر بینی و دهان خود بسته بودند البته در چند تصویر دیگر نیز این مورد (کتابها) را دیده بودم،ایا در مراسم های خاصی این کار انجام میشود؟دلیل ان چیست؟

   موبدان به هنگام اجرای مراسمی که در حضور آتش انجام می گیرد از آنجا که به آتش خوراک می دهند( چوب ومواد خوشبو) . همانند اینکه به آب ، هوا و خاک نیز ایرانیان باستان تا امروز خوراک داده اند . به هنگام حضور در کنار مجمر آتش ، و برای اینکه به هنگام سرایش اوستا آب دهان و بینی به سوی آتش پراکنده نگردد پارچه ای سپید به نام پنام بر روی دهان و بینی خود می بندند.

  1.  سلام تشکر از مطالبتان . آیا شما در دین زرتشت نخود و کشمش مشکل گشا دارید؟ بدرود

   سنت هایی برگرفته از اندیشه های کهن ایرانی ، باورهای اقوامی که در گذر تاریخ به ایران کوچ کردند و یا یورش آورده و سکونت گزیده اند کم کم در رفتار اجتماعی ایرانیان شکل گرفته و همچنان پایدار مانده که به دین زرتشت ربطی ندارد و گاهی پرداختن به چنین باور ها و استوره ها در بین اقوام ایرانی آشکار می شود از جمله تهیه و پخش نخود مشگل گشا که در پی خواندن داستانی از پیر خارکن به وجود آمده ، روایت دختر شاه پریان و … 

  1.  @درود بر شما آقای نیکنام آیا در دین زرتشت خواندن نماز اجباری است یا هر کس بااستفاده از خرد خود میتواند به هر گونه که خواست اهورا مزدا را ستایش کند؟

   درود ، هیچ کاری در دین زرتشت اجباری نیست . پیام آور آریایی ، زرتشت باور دارد که برای همراه شدن با هنجار هستی که از آغاز تا انجام در آفرینش شکل گرفته ، همچنان پویا و پایدار است . انسان نیز می تواند با کردار نیک خود که برگرفته از خرد دانش محور است و بهره گیری از کلام دلنشین و ستایش انگیز با هنجار هستی همگام باشد . نمازی که در هر زمان بر کلام نیز جاری خواهد شد نمادی از این همراهی است . تا روان هستی خشنود گردد که انسان نیز به راز هستی پی برده است و به قول سعدی شرط انصاف را در جمع آفرینش داشته باشد … ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند / تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری // همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار / شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری .

  1.  @زرتشتیان رو به نور نماز می خوانند,آیا نماز به سمت نور لامپ که ساخته بشر است یا ماه که از خود نوری ندارد و بازتاب خورشید است جایز است؟

   فروغ و روشنایی جلوه ای از وجود خداوند است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است . < الللهُ نور السماوات والعرض > در برابر روشنایی ، تاریکی و ظلمت قرار دارد . زرتشتیان در تاریکی نیایش خداوند را به جا نمی آورند و باور دارند که در هر نوع مکانی وبا هرنوع فروغی که چشمشان نور و روشنی را درک می کند آنجا می توان اهورا را جستجو کرد و این روشنی را در دل و جان و روان خود آرزو می کنند آنچنانکه حافظ می فرماید : از آن به دیر مغانم عزیر می دارند / که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست .

  1.  شاه ورهرام ایزد چه معنی برای زرتشتیان دارد و چه اعتقادی برآن است؟

   ورهرام که به صورت < ورترغنه > در اوستا آمده است ایزد پیروزی بخش است که در باور کهن ایرانیان پیش از زرتشت سبب پیروزی انسان در کار ها و مبارزه های زندگی با مشکلات می شده است . پس از زرتشت بسیاری از باور ها کاربری خود را تغییر داد و اکنون زرتشتیان همچون نیایشگاه های دیگر ، مکانی دارند به نام شاورهرام ایزد که جایگاه نیایش خداوند است و محل برپایی برخی از سنت های دینی و جشن ها و شادی های خانوادگی که در روز بیستم هرماه بسیاری از زرتشتیان به این نیایشگاه می روند .

  1.  سلام قربانی در دین زرتشت وجود دارد یا خیر ؟ توضیح دهید. تشکر

   خیر ، قربانی کردن وکشتن حیوانی را به هر دلیل که انسان را خشنود سازد از کارهای ناشایست و ناپسند در دین زرتشت است .

  1.  وقت به خیر. لطفا مراحل بستن کشتی را توضیح دهید؟

   کشتی کمر بندی است که نماد بیرونی پیروی از آیین راستی به حساب می آید و پیروی از اشا ( هنجار راستی ) را بر هر انسانی بایسته می دارد همچنین کسی که آن را بر کمر دارد ، بر خود پیمان می بندد که با کژ اندیشی و ناهنجاری پیکار کند. در سرودن اوستای سروش واژ و پس از سرایش “نمس چا یا آرمئی تیش ایژا چا” گره پشت سر و گره جلو هر دو با سرودن یک “یتا اهو وئیر یو “باز می شود انگشت میانی دست چپ ، میان کشتی را از کمر بیرون می آورد و همان انگشت در دست راست دو سوی انتهایی کشتی را می گیردوکشتی از دور کمر باز می گردد. نیایش کننده با دستان بر افراشته که کشتی در آن جای دارد اوستا را ادامه می دهد ، پس از شروع اوستای کشتی به هنگام سرودن بخش شکسته اهریمن باد ، کف دست چپ رو به پایین بر می گردد و دست راست سه بار در جهت چپ بدن و رو به پایین جمله یاد شده را تکرار می کند. در بخش ” مس و وه و پیروز گر باد ” کمر بند کشتی با دست چپ رو به بالا قرار می گیرد سپس با کمک انگشتان هر دو دست، میان کشتی بر گزیده می شود و بر روی سدره ( پیراهن سپید زیرپوش ) گذاشته می شود و هر دو سوی کشتی با کمک دست ها به دور کمر یکبار می چرخند سپس به جلو آورده می شوند . با سرایش سرود” یتا اهو وئیر یو” ، نخستین گره زده می شود ( دست راست بند کشتی را به روی کشتی دست چپ می گذارد ) و با سرود دوم یتا اهو ، همین گره را برعکس انجام می دهد. آنگاه دستان، کشتی را به پشت سر برده وبا خواندن” اشم وهو”گره پشت سر را نیز همانند دو گره جلو بر کمر می بندد و ادامه اوستا تا پایان اوستای کشتی وبرساد ادامه می یابد.

  1.  موبد گرامي نظر شما درباره مراسم شاه پري چيست .

   سفره انداختن در فرهنگ کهن این سرزمین از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و نماد سپندارمذ ( زمین ) بوده است که باور مندانی در گوشه ای از زمین برگزیده خویش (سفره ) نمادهایی را باهدف هایی تعیین شده و آرمانی می چیده اند . سفره هایی که زرتشتیان دارند : سفره سدره پوشی ، سفره گواه گیری ، سفره گهنبار ، سفره مراسم در گذشتگان وسفره مهرگانی است و سفره هایی نیز به یادگار از فرهنگ پیش از یکتاپرستی ایرانیان و یا فرهنگ اقوام کوچنده به کشورمان بوده که اندک خانواده هایی همچنان آن را با نیت ها و خواسته های آرزو شده بر پا می دارند مانند سفره شاه پریان ، سفره وهمرو ( وهمن امشاسپند) و سفره بی بی سه شنبه برخی باور دارند که سفره شاه پریان به انگیزه بزرگداشت زاد روز همگانی فرزندانشان در خانواده بر پا کرده و به یاد فرزندانی که از جهان در می گذشتند نیز عروسک هایی پارچه ای بر سفره خود می گذاشتند – سفره وهمرو به انگیزه پاسداشت جایگاه نیک اندیشی بوده و احترام به حیوانات سودمند که فر آورده های مفید آنان را بر سفره می آوردند_ بی بی واژه پارسی نیست و سفره ای بوده که چشم داشت همکاری ( کاری دور از انتظار ) بانویی پاک ( شاید ایزد بانو آناهیتا ) در روز سه شنبه آخر ماه داشته اندکه نمک ، آب پاک و آجیل از بودنی های این سفره می باشد. در گستردن تمام این سفره ها داد و دهش جایگاه ویژه ای دارد که هر کس با توان مالی خود شرکت می کند و بخشی از داشته های خود را می آورد تا غذا و خوردنی ها و آجیل هایی فراهم شود و پس از بیان داستان هایی از استوره ها در اینگونه گرد هم آیی بین باشندگان تقسیم شود. هر چند بر پایی چنین سفره ها ، جایگاهی در بینش خرد پروری زرتشت ندارد ولی همانند سفره دیگران مانند سفره حضرت ابو الفضل از سنت هایی است که در اندیشه مردم جای دارد و چون گرد هم آیی آن آسیب اجتماعی و فرهنگی به بار نمی آورد همچنان در پاره ای از خانواده ها و روستا ها به یادگار مانده است . 

  1.  جناب استاد زیارت شاورهرام ایزد به چه اعتقادی است؟

   ورهرام که در اوستا به صورت ورثرغنه آمده است ایزد پیروزی بخش است که در باور استوره ای ایران باستان و پیش از زرتشت مورد احترام ویژه ایرانیان بوده و آنها برای پیروزی در کار های زندگی از این ایزد یاد می کردند و در بخشی از کتاب خورده اوستا اکنون سرود های ورهرام یشت وجود دارد که از یشت های کهن ایران بر گرفته شده است و از این ایزد به شکل پدیده ها ی شگفت آور و گاهی حیوانات عجیب یاد می شود که در هر گاه سبب پیروزی و نجات انسان در بحران های زندگی می شده است . بسیاری از باور مندان در هر بامداد و پیش از بیرون رفتن از خانه و برای پیروزی در کار های روزانه خود به سرودن این یشت می پرداخته و پس از آن از خانه به سوی کار بیرون می رفتند و در برخی از روستا ها مکانی در بین محل زندگی با محل کشت و کار و در آمد وجود داشت که شاه ورهرام ایزد نامیده می شد که هم اکنون یادگار آن در برخی روستاها و شهر ها همچنان باقی است . به هر روی در باور سنتی ایرانیان برای پیشرفت و گام نهادن به سوی پیروزی مردم در نیایشگاه شاورهرام ایزد به نیایش می پرداختند که اکنون به شکل زیارت گاه ها باقی مانده اند. 

  1.  درود بر شما آیا زنان هم میتوانند موبد شوند؟

   در زمان قدیم ، زنان برای پرستاری از آتش در آتشکده ها و برگزاری مراسمی مانند گهنبارها شرکت داشتند واکنون نیز چنانچه بانویی آموزش های لازم دینی را دیده باشد و توانایی بر پایی مراسم آیینی را داشته باشد مشگلی نیست .

  1.  نحوه اجرای مراسم ازدواج زرتشتیان چگونه است؟

   شامل آیین های خواستگاری، نامزدی ، گواه گیری و جشن زناشویی است که شرح آنها در کتاب از نوروز تا نوروز آمده است . برای تهیه این کتاب به بخش کتاب ها در همین تارنما بروید .

  1.  ایا نماز شما اذان دارد؟

   خیر ، نماز ونیایش زرتشتیان اذان ندارد

  1.  چرا مراسم سال براي مرده در آيين زرتشتي تا سي سال ادامه دارد؟آيا درست است كه بعد از اين وقت روان به بهشت ميرود؟

   دو دیدگاه وجود دارد ، یکی اینکه برای پایداری آیین های سنتی برای در گذشتگان و برگزاری پیوسته آن، هنگامی که فرزندان در زمان 30 سال برای پدر ومادر خود یادبود آنان را با گرد هم آیی خویشان ودوستان بر پا می دارند، نوه ها وکوچکتر ها نیز در فراهم ساختن سفره مراسم وخوردنی های سنتی یاری خواهند کرد و پس از آن برای بزرگتر ها انجام می دهند…ودوم چون بهشت در باور ایرانی یعنی پیوستن به روشنایی ، چنانچه روان در گذشته ای به هر دلیل به جایگاه شایسته خود نرسیده است در گذر سی سال وبا داد ودهش باز ماندگان به روشنایی خواهد پیوست

  1.  با درود مراسم زردشتیان بعد از مرگ شان چیه؟(آیا آنها هم مراسمات دفن و کفن مسلمانان را دارن) با جسم یه زردشتی فوت شده چه میکنند؟

   جسم را به آرامگاه شهر محل سکونت خود می برند در تهران این محل قصر فیروزه نام دارد . ابتدا جسم را در جایگاه مخصوصی پادیاو (غسل) داده سپس آن را در کفن ( پارچه سفید) گذاشته ، آنگاه جسد را در تابوتی گذاشته و در سالنی ویژه که بازماندگان ومردم حضور دارند مدتی بر زمین می گذارند و موبد (روحانی زرتشتی) سرود هایی از اوستا می سراید . جسد را بر روی دست ها تا کنار مزار می برند و آن را به خاک می سپارند .مقداری آب بر خاک می ریزند وعود ومواد خوشبو بر آتش می نهند . مراسمی آیینی در پسین روز سوم – سپیده دم روز چهارم – روز دهم – و سی روز پس از درگذشت او انجام می شود که پس از سرودن بخش هایی از اوستا ونیایش با خوردنی های سنتی ،میوه و مخلوطی از خشکبار از باشندگان پذیرایی می شود.

  1.  مراسم سدره پوشی چیست؟

   آیین ویژه ای است که فرزندان هر خانوادۀ زرتشتی پس از اینکه به آیین نیاکان خود و دین آنان آشنا شدند با خردمندی خویش دین مزدایی را می پذیرند و از آن پس زرتشتی نامیده می شوند. در جشن سدره پوشی لباسی از کتان به زیر تن پوشیده می شود و کمربندی از جنس پشم گوسفند بر کمر فرزندان بسته می شود، این آیین جشن خردمندی و دین پذیری برای فرزندانی است که با اختیار دین و آیین نیاکان خود را می پذیرند. 

  1.  چرا در کشتی بستن در هنگام گره دادن ابتدا دست راست را روی دست چپ می گذاریم؟

   از آنجا که راستی در پیام زرتشت جایگاه ویژه ای دارد بسیاری از حرکت هایی که به هنگام اجرای آیین های دینی انجام می شود نخست با دست راست انجام می گردد

  1.  نخستین کارهایی که برای شخص تازه درگذشته باید انجام داد کدام است و آیا این مراسم برای زن و مرد تفاوتی دارد؟

   شخص را باید در جایی ویژه قرار داد و با خبر دادن به خویشان و آشنایان و هماهنگی با انجمن ها، خاک سپاری را انجام داد.در آرامگاه آیین شست و شو و کفن پیچی انجام خواهد شد و با سرودن یشت سروش توسط موبد جسد مرده به خاک سپرده خواهد شد.

  1.  آیا مراسم مردگان مانند مسلمانان روز های مخصوصی دارد مثل سوم . هفتم . چهلم و … توضیحاتی بدهید ؟

   پس از درگذشتن و آیینی که به هنگام خاک سپاری و سرودن بخش هایی از اهنوت گات در آرامگاه است، روز سوم آیین ویژه ای در خانه درگذشته برگزار می شود- بامداد روز چهارم و پیش از بر آمدن آفتاب و پس از آن آیینی سنتی اجرا می گردد- دهمین روز درگذشته مراسم آیینی است و مراسم 30 روزه پس از 1 ماه درگذشتن وجود دارد و سالگرد درگذشت اشخاص نیز با داد و دهش و سرودن اوستا توسط موبدان آیین هایی وجود دارد. در زمان های گذشته سالگرد زاده شدن انسان را پس از مرگ او گرامی داشته و هر سال سالروز تولد اشخاص گرامی داشته شده و مراسم خاک سپاری نیز با آهنگی ویژه همراه بوده که با ساز و دهل صورت گرفته است. 

  1.  در مورد مراسم مردگان توضیحاتی بدهید ؟

   کسی که از جهان مادی در می گذرد جان از تن او رها می گردد این جسم در باور کهن ایرانی به عنوان نسا (پلیدی) به حساب می آید و باید آن را از محیط زیست خارج کرد تا آسیبی به دیگران وارد نشود. از آنجا که چهار عنصر پاک کننده داریم (آب، خاک، هوا، آتش) در گذشته های دور جسد ها را نسبت به موقعیت های زمانی و مکانی به هر یک از این عناصر می سپرده که نمونه های آن موجود در تاریخ ثبت شده است. دخمه گزاری تا 50 سال پیش یکی از روش های از بین بردن مرده ها بوده که اکنون به خاک سپاری تبدیل شده است و جسد مردگان به خاک سپرده می شود. 

  1.  آیا يک غير زرتشتی برای شناخت آداب ورسوم زرتشتيان مي تواند درمراسم و نيايش های زرتشتيان شرکت کند ؟

   برای شناخت آداب و رسوم زرتشتیان می توانید به نوشته هایی که در این مورد چاپ شده مراجعه کنید از جمله کتاب از نوروز تا نوروز که در بخشی از این تارنگار معرفی شده است و در آیین های ملی مانند سده، مهرگان و… با اجازه انجمن ها در هر شهر می توان از نزدیک شاهد برپایی سنت های کهن ایرانی بود.

  1.  درود از شما سپاسگزارم که این امکان را فراهم کردید که افرادی مثل من بتوانیم پاسخ پرسشهایمان را بیابیم می خواستم در مورد چگونگی ازدواج و مراسم ان در دین بهی بدانم سپاس

   سنت زناشویی از خواستگاری شروع می شود و با نامزدی و جشن اروسی و آیین پاتختی پایان می گیرد.پسر و دختر باید آزادانه در گزینش یکدیگر نقش داشته باشند، بزرگتر ها در این گزینش رایزنی دارند ولی مجبور نمی کنند. با پیام زرتشت در هات 53، اروس و داماد بایستی با مهر دل و گزینش خردمندانه بر پایۀ دانایی یکدیگر را انتخاب کرده و پس از زناشویی تلاش کنند تا در مسابقۀ انجام کار نیک و پیوستن به هنجار اشویی (راستی) با یکدیگر سبقت بگیرند. 

  1.  با درود . مي خواهم شيوه راستين نماز را در آيين بدانم . در كتابهاي گوناگون جستجو كرده ام ولي پاسخي در خور نيافته ام . نماز 5 گاه مورد نظرم مي باشد . سپاس .

   نماز برگرفته از واژۀ نماژ پهلوی است که در اوستا به صورت نمنگها آمده است. زرتشت در سروده های گات ها، نیایش کردن را برای انجام کار نیک بر مبنای خرد مندی دانسته و آرزو دارد تا همگان با نیایش خود، روان آفرینش را در هنجار هستی خشنود سازند.سپس برای اینکه زرتشتیان سرود هایی تنظیم شده برای نماژ خواندن داشته باشند بخش هایی از گات ها و یشت ها و دیگر بخش های اوستا گرد آوری شد که بخشی از آن برای نیایش های 5 گانه است.گاه هاون، َرپیتون، اُزیرن،ایوی سروترم و اُشَهن از گاه های خواندن نماز است که با تغیرات نور خورشید در شبانه روز و پیش از بر آمدن مهر و پس از غروب آفتاب سروده می شود. به بخش نیایش های در این تارنگار توجه فرمایید. 

  1.  خواندن گاتها بهتر است یا اوستا؟

   در برپایی آیین های سنتی و دینی بیشتر از بخش های خرده اوستا استفاده می شود و در پرسه ها و آیین های رسمی و همایش ها،گاتها سروده می شود هر دو جایگاه ویژه ای دارند،و خواندن آنها با ارزش است.باید به ترجمه و معنی سرود ها توجه کرد به ویژه سفارش های اشو زرتشت را به هنگام سرودن آن به کار گرفت و پیروی کردزیرا آرامش دهنده،شادی آفرین،زندگی ساز و رستگاری بخش است.

  1.  شخصی که تازه در گذشته است چه اوستایی را باید برایش خواند ؟

   در برخی از محله های سنتی نخست اوستای پتت خوانده می شود و پس از غروب آفتاب تا سه شب اوستای سروش یشت شب سروده می شود و به هنگام خاکسپاری موبد یشت سروش را که اهنودگات است در حضور باشندگان می سراید.

  1.  اوستای مخصوص سال و سیروزه درگذشتگان به ترتیب كدامند ؟

   اوستای سال پس از نیمروز : نیایش بایسته ـ گاه ازیرن ، آفرینگان دهمان و همازوردهمان. 
   اوستای سیروزه پس از نیمروز : نیایش بایسته ، خورشید و مهر نیایش ، گاه ازیرن ، آفرینگان دهمان ، كرده سروش و همازوردهمان ـ (برگرفته از كتاب اوستای ودردگان ، انجمن موبدان). 

  1.  منظور از روشن کردن آتش روی پشت بام در پنجه چیست ؟

   زرتشتیان در باور سنتی خود ، پیش از آمدن نوروز هر سال به استقبال روان و فروهر درگذشتگان خود می روند و در سپیده دم روز آغاز سال نو بر بلندی یا پشت بام ها آتش می افروزند و مخلوط آب و برگهای خشک آویشن بر زمین می پاشند تا در باور نمادین سنتی از فروهر درگذشتگان خود بدرقه کرده باشند .

  1.  آیا درست است كه در گذشته بجای هفت “ سین ” ، هفت “ شین ” داشته ایم ؟ در این صورت آن هفت “ شین ” از چه چیزهایی تشكیل شده بود؟

   در بررسی پژوهشگران ، نخست هفت نوع چیدنی از درختان برسفره نوروزی نهاده شده سپس آنها را در سینی هایی قرار داده اند كه به هفت سینی یا هفت سین خلاصه شده است و در برخی از باورها هفت شین هم در سینی هایی كه تعداد آنها هفت عدد یعنی نماد مراحل هفت گانه در عرفان زرتشتی است قرار داده اند نوع آنها نیز بستگی به محصول و فرآورده های جغرافیایی ، باورهای قومی و محل داشته است .

  1.  آیا كتابی در رابطه با آداب و رسوم مذهبی زرتشتیان نوشته شده كه در صورت عدم دسترسی به موبد ،‌ بامراسم مذهبی و اجرای رسومات آشنا شد؟

   بخشی از آداب مذهبی زرتشتیان در كتاب از نوروز تا نوروز ، از انتشارات سازمان فروهر آمده که برای تهیه آن می توانید به بخش کتاب همین تارنما استفاده کنید.

  1.  برای آشنایی با اعیاد و سنت ها و چگونگی اجرای آن چه منبعی را پیشنهاد می كنید؟

   نوشته های فراوانی وجود دارد كتاب از نوروز تا نوروز، نوشته كورش نیكنام از انتشارات فروهر یکی از آنها است.

  1.  آیا سروده های زرتشت ، تنها همین 17 هات بوده یا بیشتر بوده و در بستر تاریخ از میان رفته است ؟

   اطلاع كافی نداریم ولی از آنجا كه پیام اشوزرتشت در بین 72 هات یسنا قرار گرفته است بیگمان دست نخورده باقی مانده است .

  1.  آیا در آیین زرتشتی حدیث و یا به نوعی نقل قول در باره مسائل مذهبی از شخصی آورده شده یا اینكه اوستا همه چیز را گفته است ؟

   نوشته ها و روایت هایی به نام ادبیات پهلوی و از زمان ساسانیان باقی مانده است كه برخی از آن ها باور اندیشمندان آن زمان است و هماهنگی با پیام اشوزرتشت ندارد .

  1.  آیا در هیچیك از آئینها و مراسم زرتشتى از منجى بنام ‘سیوشانس’ نام برده میشود، كدام مراسم و چه زمانى این آئین برگزار میشود ؟

   در آفرینگان خوانی كه بخشی از سرایش اوستا به هنگام مراسم گهنبار است به روان و فروهر درگذشتگان از كیومرس تا به سیوشانس درود فرستاده می شود .

  1.  برسم چیست ؟

   واژه برسم در اوستا به صورت بَرِسمَن آمده است ، شاخه هایی از نوعی گیاه در ایران باستان بوده که روحانیان در برخی از مراسم آیینی آن را به دست می گرفتند پس از آن از شاخه های درخت انار و گز استفاده شده و اکنون در یزشن خوانی ( واژ یشت گاهنبار) از میله های نقره ای به هم بسته شده ، در برسمدان که بالای آن به شکل ماه است وبه آن ماهروی نیز می گویند استفاده می شود .

  1.  چرا وقتی كسی جلو آتش هست ، باید با پارچه دهان خود را بپوشاند؟

   آتش یكی از نمادهای پاك كننده در فرهنگ ایران باستان است و در كنار آب ، هوا و خاك ارزش ویژه ای دارد . آتشی كه در آتشگاه نگاه داری می شود شباهت زیادی به موجود زنده دارد زیرا تنفس می كند ، گرما بخش است ، به خوراك نیاز دارد ، شعله های آن حركت دارد با روشنایی و گرمای خود از پدیده های سود بخش بوده و دروغ در ذات او جایگاهی ندارد از این رو هنگامی كه آتش بان برای خوراك دادن و اضافه كردن چوب به آتش به سرودن نیایش اوستایی مشغول می شود با احترام ویژه ای كه نباید بازدم تنفسی و یا قطره ای از آب دهان به این پدیده پاك برسد و ناپاك شود پارچه ای سپید هماهنگ آنچه پزشكان به هنگام جراحی استفاده می كنند بر دهان خود می گذارند.

  1.  آتش بهرام بعنی چه؟

   آتشی كه در هرشهر از احترام بالاتری برخورداربوده و همچون موجود زنده ای توسط آتش بان نگهداری می شود تا گرما و روشنایی درونی انسان را یادآور شود و همچون پرچمی به هویت ملی ایرانیان اشاره می كند ، آتش ورهرام ( بهرام) نام دارد.

  1.  نیایش مخصوص مراسم زایش اشوزرتشت كدامند؟

   در آیین بزرگداشت زادروز اشوزرتشت، نیایش ویژه ای پیش بینی نشده است. چنانچه بخش هایی از سرودهای گاتها برای پاسداشت اندیشهء والای این پیامبر انتخاب و با آهنگ سنتی آن سروده و تفسیر شود، نیایشی شایسته خواهد بود.

  1.  آیا اجرا و شنیدن موسیقی در آیین زرتشت آزاد است ، آیا در مراسم مذهبـی از موسیقـی استفـاده می شده است و حالا هم می شود ؟

   سرودهای اشوزرتشت ( گاتها ) دارای وزن و ریتم است ، بنابراین سرایش اوستا با آهنگ ویژه خود همراه می باشد از سوی دیگر به صدا درآوردن زنگ در آتشكده به هنگام سرودن اوستا و سابقه چند هزار ساله سازهایی مانند تنبور ، نی ودف در ایران باستان نشان دهنده جایگاه ارزشمند موسیقی در فرهنگ ایران و زرتشتیان است . 

  1.  اوستای ویژه مراسم گواه گیری بترتیب کدامند ؟

   در مراسم گواه گیری ( عقد ) در آغاز اندرزهایی برگرفته از بینش اشوزرتشت از سوی موبد برگزارکننده و به زبان پارسی به عروس و داماد سفارش می شود و پس از آن متنی به زبان اوستایی که بخش ها یی از اوستای اورمزد یشت و برگرفته از یسنا است سروده می شود .

  1.  اجزا سفره گواه گیری (ازدواج زرتشتیان ) كدامند و به چه معنایی ؟

   اجزاء اصلی در سفره جشن گواه گیری چنین است : 
   سفره سبز ، كله قند سبز، دستمال سبز ابریشمی ، كلاه سبز داماد ، ‌توری سبز عروس ، رنگ سبز به نشانِ امرداد ( جاودانگی و سرسبزی در زندگی ) 
   كتاب اوستا و كمربندِ كُشتی : به نشان باور و پایداری در دین زرتشتی 
   چراغ روشن ، آینه و گلابدان : یادآور فروغ و روشنایی دل و جان 
   نقل و شربت : نشان شیرین كامی در زندگی مشترك 
   نخ و سوزن : نماد پیوند همیشگی عشق و مهربانی در زندگی . 
   قیچی : نماد پیوند عروس و داماد همكاری مداوم در كارها 
   تخم مرغ : نشان باروری و سهم پایانی از سوی خانواده عروس 
   انار : نشان سود بیكران در زندگی و داشتن فرزندانی نیكو 
   دانه های برنج و برگ های خشك آویشن : برای آرزوی تندرستی بی شمار در زندگی 

  1.  آیا در دین زرتشت ،نماز جماعت وجود دارد،اگر هست چگونه می باشد؟

   افراد به هنگام شركت در آیین های دینی وسنتی همانند گاهنبارها ، مراسم درگذشتگان، جشن ها و… با اختیار به شكل همگانی نیز نیایش می كنند. آنان اوستاهای بایسته ویا بخش هایی برگزیده از گاتها یا اوستا را با یكدیگر زمزمه می كنند.

  1.  نماز روزانه زرتشتیان دارای چه مفهوم و عباراتی می باشد ؟

   نماز روزانه زرتشتی درخرده اوستا و از زمان ساسانی تنظیم گردیده است . از بخش های یسنا و یشت ها برگرفته شده و در قسمت سروش واژ و اوستای کٌشتی ترجمه آن چاپ شده است دراین نماز به سرور خانه ، شهر ، کشور و دین درود فرستاده شده . ضمن ستایش خداوند یکتا برای بخشش داده های نیک ، برای زنان و مردان نیک اندیش، خوش گفتار و درست کردار آرزوی زندگی خوب همراه با دارایی شادی آور و فرزندان نیک شده به همبستگی انسانها و دوری آنها از کژاندیشی اشاره شده و پیمان وابستگی به آیین راستی همگام با صلح و آرامش در نماز برای هر فرد با خداوند برقرار می گردد و اشوزرتشت در هات 28 ازیسنا ( گات ها ) به نماز و نیایش سفارش کرده و آرزومند است که هر انسان با بهره مندی از خرد رسا و دانش زمان بر آن باشد تا با تلاش وکوشش خود در سازندگی و تازه شدن هستی نقش داشته باشد که روان گیتی خشنود گردد وهنجار اشا همواره پویا و پایدار بماند.

  1.  آیا هنگام نماز گزاردن ، لباس خاصی باید پوشید و در مكان خاصی باید قرار گرفت؟ ‌آیا هنگام نیایش ‌، بدن شخص باید از هر حیث پاك باشد ؟

   به هنگام نماز از تن و لباس و مكان پاك باید بهره گرفت زنان و مردان با سرهای پوشیده یعنی روسری و كلاه سفید رو به سوی روشنایی در نماز حضور می یابند .

  1.  زرتشتیان در روز چند بار نماز می خوانند ؟

   نماز باید در تمام لحظه ها باشد و هر شخص با اندیشه ، گفتار و کردار نیک خود با هنجار اشا همراه باشد از زمان ساسانیان پنج گاه یا وعده نماز تعیین شده که در هر شبانه روز به نیاش خداوند و سپاسگزاری از داده های نیک او پرداخته می شود ، این گاه ها از سپیده دم آغاز می گردد نخستین گاه اشهن نام دارد که از سپیده دم تا طلوع آفتاب است دوم گاه هاون ، از طلوع آفتاب تا نیمروز ، سوم ، رپیتون ، از نیمروز تا پس از نیمروز ، چهارم ، ازیرن ، از پسین تا نمودار شدن ستارگان ، پنجم ، ائیوی سروترم ، از پدیدارشدن ستارگان تا سپیده دم.

  1.  در نماز ، فقط خرده اوستا خوانـده می شود یـا بخـش های دیگـر از اوستـا را هم شـامل می شود؟

   بخشی از خرده اوستا را زرتشتیان به صورت سنتی برای نماز بایسته برگزیده اند كه سروش واژ و اوستای كُشتی است شامل گزیده هایی از یسنا و گاتها ، پیام اشوزرتشت نیز می باشد.

  1.  نیایشهای بایسته به ترتیب کدامند ؟

   از زمانی که خرده اوستا تنظیم گردیده بخش های سروش واژ- اوستای کشتی و برساد به عنوان نیایش بایسته برگزیده شده است از سوی دیگر اشوزرتشت در پیام خود به ویژه هات 28 از گاتها نیایش را نه تنها با یاری از کلام بلکه با پیروی از اندیشه و کردارنیک می داند و آن را پیوسته در هر زمان آرمان دارد .

  1.  اوستاهایی كه در مراسم سدره پوشی خوانده میشود به ترتیب كدامند ؟

   نخست اوستای هرمزد یشت و یا آتش نیایش خوانده می شود و در اوستای برساد از دیرزیوی و شادكامی نوجوان یاد می شود آنگاه اوستای كشتی آغاز می گردد و كشتی به كمر بسته می شود . سپس موبد ونوجوان اوستای پیمان دین را واژه به واژه تكرار می كنند و در پایان اوستای تندرستی سروده میشود.

  1.  آیا درست است که در نیایش یکنفری در زمان خواندن ویسفوخاترم انگشت دست را بالا نمی برند ؟

   بالا بردن انگشتان در سرودهای آفرینامه و ویسپو خاترم است که در سرود آفرینگان خوانی توسط موبد و در نیایش های گروهی صورت می گیرد.

  1.  مراسم آفرینخوانی چیست و چگونه انجام می شود؟

   آفرینگان خوانی، برپایی آیینی سنتی است كه در آن سرودهایی از خرده اوستا مانند آفرینگان گهنبارو آفرینگان دَهمان برای شادمانی روان و فروهردرگذشتگان و برای دیرزیوی و شادزیوی نیكوكاران با آهنگ خوانده می شود و هم زمان با آن چند نمونه از میوه های فصلی نیز بریده شده و با مخلوط خشكباركه فراهم شده پس از مراسم به عنوان میوه وَردرین و لُرك به باشندگان هدیه می شود.

  1.  عده ای بر این باورند که بالا بردن انگشت در ویسفوخاترم به معنی یگانگی اهورامزدا و دو انگشت در آفرینامه در تایید پیامبری اشوزرتشت می باشد ، نظر شما چیست ؟

   نظر من ترجمه بخش های یاد شده در کتاب خرده اوستا است.

  1.  فلسفه بلند كردن یك انگشت و دو انگشت ( آفرینامه ویسپوخاترم ) به هنگام خواندن اوستای گاهنبار چیست ؟

   آفرینامه – ویسپو خاترم ، بخشی از سرود خرده اوستا است كه به هنگام برگزاری جشن ها به ویژه گاهنبار خوانده می شود. دربخش آفرینامه موبد نخست یك شاخه مورد را با دست راست خود به سوی بالا برافراشته می كند و در قسمت دوم یعنی ویسپوخاترم دو شاخه از مورد را بالا می برد و در هر دو مورد باشندگان در مراسم انگشت نشانه دست راست و كناری آن را رو به آسمان بالا می گیرند تا در سخنانی كه موبد به زبان اوستایی می سراید هم كلام شده باشند سپس باور خود را با حركت دست خود می بوسند و بر دیده می گذارند . 
   ترجمه آفرینامه : برای شهریار و سرور كشور بالاترین توانایی و پیروزی آرزو داریم . برای او زندگانی دراز، تندرستی و سرافرازی را خواستاریم تا در نبرد با كژاندیشان و كینه توزان پیروز شود هیچگاه اندیشه ، گفتارو كردار بد به سراغ او نیاید . 
   ترجمه ویسپوخاترم : آرزو داریم كه همواره اندیشه ، گفتار و كردار نیك به سراغ ما آید تا ما نیز از زمره نیكوكاران روزگار خود باشیم .

  1.  لطفا پنجه کوچک و بزرگ را توضیح دهید ؟

   مراسم پنجه کوچک از ده روز مانده به نوروزیعنی روز اشتاد از ماه اسفند آغاز می گردد در این هنگام زرتشتیان در باور سنتی خود به استقبال روان و فروهر درگذشتگان می روند . با خانه تکانی و زدودن ناپاکی ها از محیط زیست ، محل زندگی و به ویژه اندیشه و رفتارخود به میزبانی مینوی با حضور فروهر درگذشتگان خواهند رفت و در روزهای پنجگانه آخر سال و برای ماه گاتابیو یعنی روزهای اَهنود – اشتود – سپنته مد – وهوخشتر – وهیشتوایش مراسم ویژه ای با تهیه خوراکی های سنتی و آفرینگان خوانی به استقبال نوروز خواهند رفت .

  1.  تقویم زرتشتیان چگونه است ؟

   درگاه شماری زرتشتی هر سال به 12 ماه سی روزه تقسیم شده است و هر روز نام ویژه ای دارد. در پایان هر سال 5 روز اضافی و پس از چهار سال شش روز اضافی ( كبیسه ) وجود دارد . 
   نام سی روز هر ماه عبارتند از : 1ـ اورمزد 2ـ بهمن 3ـ اردیبهشت 4ـ شهریور 5ـ سپندارمذ 6ـ خورداد 7ـ امرداد 8ـ دی بآذر 9ـ آذر 10ـ آبان 11ـ خور 12ـ ماه 13ـ تیر 14ـ گوش 15ـ دی بمهر 16ـ مهر 17ـ سروش 18ـ رشن 19ـ فروردین 20ـ ورهرام 21ـ رام 22ـ باد 23ـ دی بدین 24ـ دین 25ـ ارد 26ـ اشتاد 27ـ آسمان 28ـ زامیاد 29ـ مانتره سپند 30ـ انارم . 
   و نام پنج روز آخر سال كه ماه گاتابیو نیز گفته می شود به ترتیب : اَهنَوَد ـ اُشتَه وَد ـ سپِنتَه مَد ـ وُهوخشَتر ـ وَهیش تُوایش و روز اضافی در سال كبیسه اَوُرداد نام دارد .

  1.  سدره پوشی چه مراسمی است ؟

   از آنجا كه در پیام اشوزرتشت دین پذیری از روی اختیار و به آزادی انجام می پذیرد ، سدره پوشی درواقع جشن دین پذیری است جشن خردمندی است و فرزندان زرتشتی كه به سنِ آگاهی وانتخاب رسیده اند ( به طورسنتی تا 15 سالگی) در جشنی كه از سوی پدر و مادر او سفارش شده است پیراهنی سفید به نام سِدره و از جنس كتان در زیر لباس بر تن می كنند و كمربندی بنام كُشتی كه از 72 بند تار پشمی بافته شده است سه دور بر كمر نوجوان بسته می شودكه به نشان پیروی از اندیشه ، گفتار و كردار نیك است و از این پس او نیز مانند نیاكان خود بر آن است تا راستی را گسترش دهد و با كژاندیشی مبارزه كند .

 1.  مراسم ازدواج شما زرتشتیان چگونه است ؟

  به این مراسم زن وشویی یعنی شریك شدن زن و شوهر و همسری یعنی هم اندیشی در امر زندگی گفته می شود در ایران باستان ازدواج كردن از كارهای نیك به شمار آمده ، هر پسر و دختر زرتشتی همانند كارهای دیگر خود بایستی بر مبنای خردمندی با یكدیگر ازدواج كنند. پسر پس از ازدواج (نمانُوپئیتی) و دختر (نمانُو پتنی) نام می گرفتند که نمانو در هردو صفت به معنای خانه وکاشانه است و بخش پایانی این واژگان یعنی سرور و پادشاه، این واژگان بعدها در گویش پارسی به کخدا وکدبانو تبدیل شده است. در آیین زرتشتیان چیزی به نام مهریه به شکل امروزی مرسوم نبوده است ، تك همسری سفارش شده و همچنان پیروی می شود، جدایی ( طلاق ) نیز مگر در شرایطی ویژه که در آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان آمده، انجام نمی شود ـ زن و شوی تلاش می كنند تا به سفارش اشوزرتشت در سرودهای هات 53 از گات ها، در زندگی مشترك خود با انجام كار نیك از یكدیگر سبقت بگیرند .

پرسش و پاسخ – جشن ها

برگرفته از تارنمای موبد کورش نیکنام  ،  اگر پاسخ پرسش خود را نيافتيد آن را برای موبد کورش نیکنام ، از انتهای این ” برگه ” ارسال کنید .

 

پرسش و پاسخ – جشن ها   

 1.  سلام چرا جشن هيرومبا تنها در منطقه هايي از استان يزد برگزار مي شود و فلسفه اين جشن چيست؟ تشكر

  درود بر شما، هیرومبا در گاه شماری سنتی غیرفصلی زرتشتی هنگام برگزاری جشن سده است. در برخی از روستاهای زرتشتی نشین که گاه شماری بدون کبیسه را از زمان ساسانی تاکنون پیروی کرده اند برخی از جشن ها مانند مهرگان (مهرایزد) و نوروز (پنجی، پنجه) و سده ( هیرومبا) را به شکلی سنتی برپا می دارند ولی در شهر ها و روستاهای دیگر، گاه شماری با کبیسه را دارند و جشن ها را به گاه خود برپا می دارند.

 2.  سپاسگزار می شوم در باره تقویم قدیم و شاهنشاهی (که در هر دو بین زرتشتیان رایج است) و مشخصات و تفاوتهای آنها روشنگری بفرمایید. هر قدر در کتابها و اینترنت جستجو میکنم مطلبی پیدا نمی شود. با سپاس

  گاه شماری قدیمی که در برخی از مراسم مانند پنجهً قدیم ( ماه امرداد کنونی) که در این گاه شماری آغاز نوروز است؛ مهرایزد قدیم(جشن مهرگان) که در ماه بهمن از تقویم خورشیدی برگزار می شود و هیرومبا (جشن سده) که در پایان ماه فروردین در گاه شماری خورشیدی واقع شده همچنان در برخی از روستا های زرتشتی نشین وجود دارد . وگاه شماری شاهنشاهی را زرتشتیان کوچنده به هندوستان (پارسیان) هنوز دارند ونوروز وبرخی از جشن ها را با آن برپا می دارند. چگونگی پیدایش این دو گونه گاه شماری قدیمی و شاهنشاهی چنین بوده است: درگاه شماری سنتی زرتشتیان هر ماه 30 روز دارد وهر روز را نامی ویژه داده اند که از نام اورمزد آغاز می شود وبه نام انارام (روز پایان هرماه) تمام می شود 12 ماه هرسال به این ترتیب 360 روز خواهد شد و 5 روز را نیز در پایان سال جای داده اند که این پنج روز با نام های دیگری نامگذاری شده اند وپنجهً آخر سال نامیده می شوند. که نام روزها از بخش های پنجگانهً گات ها ( سرود های اشوزرتشت) برگرفته اند ؛ از آنجا که سال خورشیدی 365 روز و6 ساعت وچند دقیقه وثانیه به سر می آید بنابراین جمع این اضافه ساعت های هرسال را اَوَرداد (روز اضافی) می خوانند که در تقویم جلالی که خیام نگاشته است سال کبیسه نام گرفته ودر گاه شماری زرتشتی که اکنون برقرار است هر چهار سال یکبار ، روز اورداد نیز در پایان سال به 5 روز پنجه اضافه خواهد شد ولی در زمان ساسانیان این شش ساعت های اضافی را در هر چهار سال جمع نمی کردند بلکه به پیشنهاد پادشاهی و اجرای موبدان این ساعت های اضافی را هر 120 سال یکماه به سال آخر اضافه می کردند و یکماه را بدون رعایت تقویم به جشن وشادی می پرداختند تا سال بعدی از نظر نجومی در جای خود قرار گیرد.( هرچهار سال 1روز=چهل سال 10 روز = 80 سال 20روز ودر120 سال 30 روز) وضرب المثلی ایرانی که می گوید 120 ساله شوید نمایانگر این است که یکسال در عمر خود شاهد شادی یکماه بدون نام ونشان باشید واین آگهی رسانی را پس از 120 سال موبدان به مردم می رساندند ولی پس از فروپاشی ساسانیان ، ویرانی ایران وپراکنده شدن موبدان این نوع گاه شماری ورعایت کبیسه فراموش گردید و چون سال را مردم بدون در نظر گرفتن 6 ساعت های اضافی در هر سال از بر داشتند همچنان ادامه داده اند که هر 120 سال یکماه عقب افتاده اند وبه همین روی اکنون پنجه (آغاز سال نو) در ماه امرداد واقع شده وبقیه مراسم قدیمی نیز به همین شکل در فصل خود برگزار نمی شود. موبدانی که با پارسیان هندوستان زندگی می کردند پس از مهاجرت به این کشور، فقط یک دورهً 120 ساله را رعایت کردند ویکماه را اجرا کردند ولی پس از آن فراموش گردیده به این ترتیب تقویمی دارند به نام شاهنشاهی که اختلاف آن با تقویم قدیمی وبدون کبیسهً ایرانی یکماه فاصله دارد. 

 3.  دلیل اینکه زرتشتیان جشن های زیادی در سال دارند چیست ؟

  دوست گرامی اگربه بخش مقاله ها از همین وب سایت بروید به فلسفه جشن ها اشاره شده است.

 4.  سلام آیا دین زرتشت تنها دین شادمانی است و یا به سوگواری و عزاداری هم اهمیت داده است؟ مثلا در غم عزیزان .چون بعضی ها بیان می دارند که دین زرتشت دین شادیهاست و غم در آن وجود ندارد. تشکر

  شادی در زندگی یکی از نیازهای انسان بوده و در بینش زرتشت شاد کردن دیگران نوعی نیایش است او روان انسان را شادمان می خواهد به همین روی عزاداشتن و سوگواری را نمی پسندد. برای درگذشتن انسان ، ما واژه مرگ را در فرهنگ خود نداریم بلکه درگذشتن از جهان مادی را اشاره می کنیم و این درگذشت را رسیدن به جهانی شاد و روشن می دانیم بنابراین درگذشت کسی را پدیده ای بد و ناپسندکه موجب ناراحتی و سوگ دیگران شود ، نمی دانیم ؛ طبیعی است که از دست دادن عزیزان در زندگی رنج آور است و بازماندگان را به اشک ریختن نا خود آگاه فرا می خواند ولی کاری برنامه ریزی شده برای عزاداری درگذشتگان سفارش نشده و پس از درگذشت افراد تنها نشست هایی برای نیایش ،گرامی داشت ، تندرستی و شادزیوی بازماندگان ، داد و دهش و بازگویی زندگی نامه و یادمان آنان برگزار خواهد شد . 

 5.  سلام شما در جواب یکی از سوالات نوشته بودید که روشنایی خورشید در ابتدا مورد احترام بوده است . اگر ممکن است در مورد چگونگی احترام توضیح دهید. تشکر

  مهر یشت یکی از یشت های کهن اوستا است که در آن به مهر ( نور خورشید ) اشاره شده و آن را مورد ستایش قرار داده است . در این سرود که نیاکان ما ، پیش از یکتاپرستی به آن باور داشتند مهر و روشنایی مظهر توانایی ، داور هزار گوش که بی نهایت چشم دارد و هر روز بر زمین می تابد و نگاه به زندگی مردمان دارد و… تجسم شده است .ترجمه بخشی از مهر یشت به نام مهر نیایش ، در خرده اوستا آمده است به آن بخش نگاه کنید .

 6.  با درود.رو سفره هفت سین باید دقیقا چه چیزایی بزاریم . در واقع می خام بدونم خود پیروان مزدا چه چیزایی رو سفر هاشون می زارن.ممنون از وب سایت خیلی خو بتون

  با آرزوی شادزیوی ، در مورد سفره هایی که در آیین ها وجشن ها گسترده می شود وآنچه در سنت های گذشته زرتشتی رسم شده است ، در کتاب « ازنوروز تانوروز » که پژوهش ونگاشته ام با بیان فلسفه هرکدام آمده است که نشانی های تهیه آن در بخش کتاب همین وب سایت آمده است ، کتاب را جستجو وفراهم کنید و چنانچه در شهر دیگری سکونت دارید با تلفن پخش آن در تهران تماس بگیرید تا برایتان ارسال شود .بدرود

 7.  درود.جشن سپنددارمذ 5اسفند یا 29بهمن

  در هرماه زرتشتی که برای 30 روز هرماه نامی برگزیده شده است . پنجمین روز هرماه سپندارمذ است و در ماه اسفند نیز پنجمین روز آن را در گاه شماری زرتشتی جشن اسفندگان برپا می دارند که در تقویم خیامی ( جلالی ) این روز در 29 بهمن قرار گرفته است .

 8.  می خواستم بدانم جشن اسفندگان جشن بزرگداشت زنان است یا روز عشق؟

  روز سپندارمزد از ماه اسفند جشن اسفندگان است که این جشن در نقش مادی به زمین گسترده نیز نسبت داده شده است و از آنجا که بسیاری از ویژگی های زنان به زمین شباهت دارد مانند زایندگی، بالندگی، فروتنی و… این روز در فرهنگ ایرانی برای گرامی داشت نقش زن در زندگی نیز بوده است و از آنجا که در انجام کار های مربوط به زنان، عشق جایگاه باشکوهی دارد و زمان برگزاری جشن اسفندگان نزدیک به جشن والنتاین اروپایی است می توان آن را به روز عشق نیز نام گزاری کرد.

 9.  درود … من هنوز به طور دقيق نفهميدم جشن مهرگان در شانزدهم مهر به تقويم خورشيدی برگزار مي شود يا دهم مهر ماه …؟

  روز مهر از ماه مهر در گاه شماری زرتشتی در هر ماه روز شانزدهم است ولی از آنجا که شش ماه اول هر سال در تقویم خورشیدی ایران 31 روزه است بنابرین در ماه مهر هر سال جشن مهرگان به روز 10 مهر برگزار می شود.

 10.  فلسفه وجودی گهنبار چيست؟ چرا تعداد چهره های گهنبار 6 تا است و چرا مدت هر چهره، 5 روز است؟

  گهنبار جشنی است که تاریخی بسیار کهن دارد و به زمانی بر می گردد که ایرانیان از غار نشینی رها شده و هنر کشاورزی را دشت ها آموختند.پس از مدت ها به زمان ِ درست کاشت و برداشت در کشاورزی آگاهی یافته و با آفت های کشاورزی آشنا شدند. اندیشه کردند که بایستی بخشی از میوه ها و داده های کشاورزی و دامی را بین نیازمندان دهش نمایند بنابراین در هر یک از زمان های پر اهمیت کشاورزی و دامپروری، جشنی 5 روزه به نام گاهانبار به وجود آمد.برخی باور دارند که گاه (زمان) انبار کردن داده های کشاورزی است این جشن ها را 6 مرتبه در سال برگزار می کنند به مناصبت های گوناگونی که در زندگی کشاورزی و دامپروری پیش روی آنان بوده است.بعد ها به مناسبت 6 مرحله آفرینش توسط خداوند در نوشته بندهشن به 6 گهنبار نسبت داده شده به ترتیب آفرینش: آسمان، زمین، آب، گیاه، جانور و انسان. بسیاری از آیین ها و جشن ها 5 روز ادامه دارد مانند حضور در نیایشگاه های پیر سبز، نارکی و…جشن مهرگان و… 

 11.  در فرهنگ زرتشتیان چه روزی برای بزرگداشت مادران است ؟

  واژه سپنتَه آرمئی تی كه فروتنی و بردباری معنی می دهد یكی از فروزه های اهورایی است كه انسان نیز می تواند آنرا در خود پرورش دهد ، این واژه در فارسی به سپندارمذ و اسفند تبدیل شده كه نام پنجمین روز از هر ماه در گاه شماری زرتشتی است بنابراین در روز اسفند از ماه اسفند اززمانهای بسیار دور تا اكنون جشن برگزارمی شود كه آنرا جشن اسفندگان و روز مادر نامیده اند زیرا فروتنی ، شكیبایی و مهربانی در سرشت زن و مادر باشكوه تر جلوه می كند . در این روز مادران از فرزندان خود و زنان از مردان پیشكش هایی دریافت می كنند و زنان نیكوكار ـ پاكدامن و پرهیزگار مورد تشویق قرار می گیرند .

 12.  چرا جشن مهرگان را جشن فرهنگیان نیز می نامند ؟

  شاید به دلیل قرار گرفتن آن در شروع سال تحصیلی باشد.

 13.  در مراسم جشن مهرگان، چه نیایشى بهتر است خوانده شود ؟

  در اوستا، مهر، میترا یا میتره نیز نامیده شده است و روشنائى و فروغ خورشید است و الگوى پیمان دارى نیز میباشد. سرودهاى مهر نیایش و خورشید نیایش از خرده اوستا را میتوان در این جشن خواند.

 14.  اقلام و موادی كه در سفره مهرگان قرار میگیرند كدامند و به چه نشانه هایی هستند ؟

  ایرانیان باستان درمراسم های دینی و آیینی خود سفره هایی پهن می كردند و بر روی آن نمادها و خوردنی هایی قرارمی دادند نمادهایی كه در بیشتر سفره ها مشترك است مربوط به هفت گام از عرفان در كیش ایران باستان است سفره ـ نماد (سپندارمذ) آتشدان یا چراغ روشن ( اردیبهشت ) تاس فلزی با آب ( شهریور و خورداد ) سبزه یا شاخه های سبز (امرداد ) جامی از شیر ـ تخم مرغ ( بهمن ) به جز آنها در سفره جشن مهرگان ، میوه های فصل به ویژه انار و سیب ـ شاخه های گل ـ شربت و شیرینی ـ برگهای خشك آویشن با دانه هایی ازسنجد و بادام كه در چهار گوشه سفره قرار میدهند ـ مواد خوشبو و كندر كه بر روی آتش قرارمیدهند ـ و مقادیر كمی از هفت گونه حبوبات و دانه ها برای سفارش كاشتن در آن فصل فراهم می گردد .

 15.  در جشن سده چه اوستائى بهتراست خوانده شود ؟

  چون با ابتكار ایرانیان، تاریكى شب میتواند با یارى آتش میتواند به روشنایى تبدیل شود، سرود آتش نیایش دراوستا را برای ارج نهادن به آتش كه فروغ و روشنایی است می سرایند.

 16.  آیـا مراسم آتش افروزی مثل هیرومبا ، شاخ شـاخ دربـند (درونـد ) ، سـره( در سبزه وار) و چهارشنبه سوری، شكلهایی از جشن سده می باشند یا آتش پشت بام ( پنجه ) ، یا هیچگدام ؟

  روشنایی و افزایش نور در فرهنگ ایران باستان از جایگاه ارزشمند و ویژه ای برخوردار بوده است نخست روشنایی خورشید (میتره) مورد احترام قرار گرفته سپس با كشف آتش روشنایی آن به دلخواه در هر مكان تاریكی ها را از بین می برده است . با این نگرش آتش و اجاق خانه همواره مورد پرستاری قرار گرفته كه مبادا به خاموشی گراید . از سوی دیگر در بسیاری از روابط اجتماعی به عنوان مثال پیش از آمدن و رفتن مسافران و یا بدرقه از روان درگذشتگان ، از روشنایی آتش بهره می گرفته اند . بیگمان در فرهنگ ایران باستان نخست آتش افروزی سده به یاد كشف آن و آتش پنجه برای بدرقه از فروهر و روان درگذشتگان شكل گرفته كه بعد ها با نگرشی تازه ، به صورت چهارشنبه سوری و غیره درآمده است . هیرومبا و شاخ شاخ دربند و مانند اینها نیز در تقویم سنتی و بدون كبیسه همان برگزاری جشن سده شده در هرمحل زرتشتی نشین بوده است .

 17.  مهمترین جشن زرتشتیان كدام است ؟

  به نظر من هر جشن در جایگاه خود از اهمیت ویژه یی برخوردار است جشن هایی مانند نوروز فراگیرتر برگزار می شود و نه تنها ایرانیان بلكه برخی از كشورهای همسایه ایران نیز آن را برگزار می كنند بنابراین جلوة بیشتری دارد از یكسو چون در باور زرتشتیان هنگام حضور روان و فروهر درگذشتگان پیش از آغاز ماه فروردین هر سال است ، در پی این باور سنتی زرتشتیان ، خانه تكانی می كنند ، لباس نو می پوشند ، خوراكی های سنتی تهیه می كنند آتش می افروزند و با شادمانی بیشتری این جشن را برگزار می كنند .

 18.  چرا برگزاری جشن ها برای زرتشتیان اهمیت زیادی دارد ؟

  دین زرتشت آیین شادمانی نیز هست . بنابراین به مناسبت های گوناگون تاریخی ، دینی و رویدادهای طبیعی از گذشته های دور در سنت ایرانیان جشن هایی شكل گرفته است . كلمه جشن از واژه یَزَت به معنای نیایش كردن و سپاسگزاری از اهورامزدا آمده است ، زرتشتیان جشن هایی در هر ماه دارند كه برابر شدن روز و ماه را گزارش می دهد ، مانند روز تیر از ماه تیر كه جشن تیرگان نام دارد . در هر یك از این جشن ها مراسم ویژه ای دارند ، برخی از جشن ها مانند نوروز ، سده و مهرگان از جشن های ملی ایران است و جشن ها ی نیز جنبه دینی به خود گرفته اند مانند سدره پوشی و گاهنبارها .

پرسش و پاسخ – ادبیات اوستایی

برگرفته از تارنمای موبد کورش نیکنام  ،  اگر پاسخ پرسش خود را نيافتيد آن را برای موبد کورش نیکنام ، از انتهای این ” برگه ” ارسال کنید .

 

پرسش و پاسخ – ادبیات اوستایی

  1.  سلام شما در توضیح وندیداد نوشتید که وندیداد کتاب دینی زرتشتیان نیست ولی هر جا از سوی جامعه زرتشتیان در مورد کتاب وندیداد سوال می شود وندیداد را از کتاب دینی زرتشتیان می دانند. تشکر

   وندیداد یکی از نوشته های اوستایی است بنابراین زرتشتیان آن را یکی از بخش های اوستا نامیده اند ولی بینش و پیام اشوزرتشت نیست. برای شناسایی وندیداد به نوشته یی با همین موضوع در بخش مقاله ها از همین وب سایت بروید. 

  1.  درود کامه ی خوات و دتام به چه معناست؟

   واژه خُواَت وَدَثام که در اوستا آمده است یعنی به خویشان یاری رساندن، به نزدیکان پرداختن، یاور خانواده بودن که همانند آن در زبان عربی به «صِله رَحِم» تبدیل شده است. این واژه گاهی به نادرستی و به وسیله مغرضان فرهنگ ایرانی و نابخردان، به ازدواج با محارم ترجمه شده است.

  1.  سلام در مورد کتاب وندیداد طوری صحبت می کنید که فکر می شود که این کتاب برای عهد گذشته بوده است. در حالی که طبق شواهد عینی این کتاب تا همین ۵۰ سال پیش در بین زرتشتیان و مراسم آنان مورد استفاده بوده است. آیا درست نیست؟

   برای آشنایی بیشتر به نوشته وندیداد، به بخش مقاله از همین وب سایت بروید و مقاله (جایگاه وندیداد در ادبیات اوستا) را بررسی فرمایید. برخی از نکته هایی که از قوانین بهداشتی، پاک کننده و ضدعفونی کننده بدن ومحیط زندگی بوده که وندیداد به آن اشاره کرده است نه تنها تا سالیانی پیش مورد توجه بوده بلکه هم اکنون نیز آنچه با دانش و خرد هماهنگی داشته باشد رعایت می شود. آلوده نکردن آب، خاک، هوا و آتش نمونه هایی از سفارش نوشته های کهن است که همچنان کاری شایسته نام دارد. 

  1.  اوشیدری یعنی چه

   اوشیدر، هوشیدر همان اَوَخشیت اِرث در اوستا است که در استوره های کهن ایرانی به نخستین موعود فرستاده شده گفته می شود اسامی آنها در اوستای تندرستی (خرده اوستا) آمده است. در این باور استوره ای از شابهرام ورجاوند به نام آخرین موعود یاد شده است. 

  1.  با درود و خسته نباشید خدمت استاد نیکنام : 1. زبانی که گاتها و بخش های گوناگون اوستا بدان سروده شده است چیست؟ 2. برای نماز هر گاه، به ترتیب کدام نیایش ها خوانده می شود؟ 3. درست ترین حالت برای خواندن ترتیب گاه نماز روزانه کدام است؟ یعنی اگر کسی اوشهن گاه را نخستین نماز روز بخواند اشتباه است؟

   درود برشما،1- به نظر بسیاری از دانشمندان، گات ها و اوستا به گویش زبانی که خراسان بزرگ در زمان باستان با آن سخن می گفته اند سروده شده است و پس ازآن با دین دبیره که خط دینی بوده نوشته شده است. 2- به باور اشوزرتشت، نیایش پیوسته با انجام کار نیک همراه است بنابراین در هر زمانی سروده شود، خواده شود یا ادا شود؛ شکوه ارزشمند خرسندی انسان را به همراه خواهد داشت. 3- ترتیب گاه و زمان در نیایش روزانه برای انسان های آن زمان سفارش شده است، اکنون بهتر است تا دایم در حال نیایش باشیم. بابا طاهر چه خوش گفته است: خوشا آنانکه دایم در نمازند/ بهشت جاودان بازارشان بید… شادی، مهرورزی، راستی گستری، فداکاری، دستگیری و دهشمندی نمونه هایی از نیایش پیروان راستی است. 

  1.  برای یادگیری زبان اوستایی کدام کتاب را باید تهیه کرد؟اسم کتاب را بگویید.با سپاس.بدرود.

   خود آموز کتاب اوستایی چاپ شده و در برخی ازکتابفروشی ها یافت می شود. نشانی کتابفروشی هایی که چنین نوشته هایی را در اختیار دارند را از گزینه کتاب ها در همین وب سایت جستجو کنید.

  1.  سلام خدمت استاد فرق سوشيانت و سوشياتس چيست؟ موفق باشيد.

   سوشیانت یا سوشیانس هردو واژه ، برگردان شدهً کلمه اوستایی ( سَه اُش یَنتَه saoshyanta) است. این واژه سود رسان مقدس معنی می دهد و به کسانی گقته می شود که در هر زمان برای آبادکردن جهان هستی و راهنمایی دیگران کوششی بیدریغ و چشمگیر انجام می دهند.

  1.  با درود استاد چرا اطلاعات در مورد قبل از اشو زرتشت(مهر پرستی) هست ولی از بعدش تا مادها و هخامنشیان نیست؟ به نظر میاد هیچ کدوم از منابع وکتابهای تاریخی کامل نیست. همه سانسور شده است چرا؟

   آنزمان دلیلی برای سانسور کردن کتاب ها وجود نداشته فکر می کنم براثر حمله ها و آتش زدن و غارت اموال ایرانیان که در چند مرحله انجام شد ، یونانیان ، اعراب ، مغول و افغان ، با توجه به گزارش تاریخنگاران خودشان بسیاری از کتابخانه ها به آتش کشیده شد وگاهی برای گرم کردن آب از آنها استفاده می شد و بسیاری از کتاب ها نیز به رودخانه و دریا ریخته شد .

  1.  با درود و خسته نباشید استاد من این سوال را چند بار پرسیدم ولی جواب ندادین لطفآ یه جوابی بدهید یه مختصر توضیح از زمان اشو زرتشت تا هخامنشیان بدهید. بدرود

   دوست گرامی برخی از پرسش ها را نمی توان جوابی کوتاه داد . از زمان زرتشت که به درستی تاریخ آن در دست نیست تا حکومت های ماد ، حمله یونانیان به ایران و گزارشی که در شاهنامه فردوسی برای پیامبری زرتشت آمده را چگونه می توان خلاصه و در چند جمله بیان کرد ؟. بهتر است خودتان به بخش های تاریخ این دوران که نوشته شده است سری بزنید تا زمانی که منابع کامل تری از تاریخ به دست آید .بدرود

  1.  درود بر شما ، برای یادگیری زبان اوستایی از چه کتاب یا از کجا بهره مند شوم ؟

   درود ، کتاب خود آموز زبان و خط اوستایی در کتابفروشی هاموجود است از آن استفاده فرمایید نشانی کتابفروشی ها که باید این کتاب را داشته باشند در گزینه کتاب ها ار همین وب سایت جستجو کنید . اگر در تهران باشید برخی از مراکز فرهنگی زرتشتیان نیز دوره های آموزش دین دبیره ( خط اوستایی ) را دارند می توانید از آن بهره بگیرید . 

  1.  با درود فراوان بر شما، برای آشنا شدن با متن نماز و نیایش های دین زرتشتی بایستی به کدام بخش از اوستا یا کتاب های دیگر مراجعه کرد.

   نماز یا نیایش پروردگار ، در بینش زرتشت که آن را در هات 28 از گات ها ، سرودهای زرتشت می توان برداشت کرد . انجام کارهای نیک از روی خردمندی برای خشنودی روان هستی آمده است ، بیگمان نماز می تواند در اندیشه وگفتار نیز شکل بگیرد بنابراین متنی از اوستا و سرودهای زرتشت در کتاب خرده اوستا گرآوری شده است که نیایش کننده می تواند در هر زمان به آن نیز بپردازد . سرود های نماز را در بخش نیایش ها از همین سایت جستجو کنید .

  1.  آيا قسمت هاي اوستا به غير از گات ها باطل است ؟

   خیر باطل نیست ، هرکدام از بخش های به جامانده از ادبیات اوستا ، گنجینه ای از باور ها و اشاره های نیاکان فرهیخته ما به زندگی فردی و اجتماعی ، رویدادهای تاریخی و پدیده های طبیعی پیرامون زندگی آنهاست که برای پژوهشگران ارزش بسیاری دارند زیرا با بررسی آنها ، به روند پیشرفت تمدن و شکل گیری فرهنگ و سنت ها در سرزمین ایران پی خواهند برد.

  1.   چند نوع ترجمه برای سرود یتا اهو وئیریو داریم به نظر شماکدامیک درست تر است.

   این سرود که” اهونه ور” نیز نامیده می شود نخستین بار در هات 27 بند 13 یسنا آمده است و یک قطعه شعر 3 فردی است که هر مصرع آن دارای 16 آهنگ ( سیلاب )است و پس از هفتمین آهنگ ، یک مکث کوتاه می آید که از نظر آهنگ همانند اهنود گات ، یکی از بخش های گات ها (سروده ها) ی زرتشت است . معنی واژگانی نخستین مصرع آن چنین است : یتا ( بدین سان ) اهو ( هستی ) وئیر یو ( خرسندی ، آرزو ) اثا ( پس ) رتوش (رد، پیشوای دینی ) اشات ( اشا، هنجار راستی ) چیت ( اندیشیدن ) هچا ( به انگیزه ). ومعنی روان این بخش چنین است : هستی آرمان ی چنانکه پیشوای دینی ( زرتشت ) آرزو دارد جهانی سرشار ار هنجار راستی است . مصرع دوم: ونگهه اوش ( نیکی ، خوبی ) دزدا ( پیشکشی ، بخشش ) مننگهو ( منش ، اندیشه ) شیه اوتنه نام ( کردار ) انگهه اوش ( جهان هستی ) مزدایی ( مزدا ، پروردگار ) . وترجمه روان آن : بخشش نیک اندیشی در پیروی از خواسته مزدا ( کردار راستی ) به دست می آید. مصرع سوم: خشترم ( شهریاری ، نیرومندی ) چا ( چنانکه ) اهورایی ( هستی بخش ) آ ( پیشوند ، انگیزه ) ییم ( چه کسی ) دریگوبیو ( درویش ، راستکار بی چیز )ددت ( دادن ، بخشیدن ) واستارم ( نگهدارنده ، یاری کننده ). ترجمه روان: توانایی سازنده اهورایی پشتیبان راستکاران کم توان است . واگر بخواهیم تمام سرود یتا اهو را یکجا ترجمه کنیم : جهان آرمانی ، بدان سان که آموزگار راستی آرزو دارد جهانی سرشار از راستی است نیک منشی بهره پیروان راستی است نیروی اهورایی پشتیبان راستان است 

  1.  درودبرشما/اوستای نوین چیست ؟/اوستای کهن چیست؟/پاینده شما

   سروده هایی به زبان اوستا موجود است که باور ها و حماسه های پیش از پیامبری زرتشت است مثل وندیداد و یشت های کهن که مربوط به روزگاران کهن است و بخش هایی که در زمان ساسانیان و توسط موبدان از جمله موبد ماراسپند به اوستا افزوده شده که به اوستای جوان مشهورند

  1.  با درود فراوان : آیا ما که زبان اوستایی را نمی دانیم می توانیم نماز ها و دعاها را به زبان پارسی بخوانیم؟

   نماز و نیایش بایستی از درون انجام شود و زبان تاثیر ناچیزی بر آن دارد زرتشت در یکی از پیام های خود می فرماید ( هیچ نیایشی نیست که از جان و دل برآید و بی پاسخ بماند )بنابراین هرکس به زبانی صفت و وصف تو گوید / بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه … بیگمان سرایش سرودهای اوستایی با آهنگ ویژه اش حالتی در انسان پدیدار می کند که نمی توان این آهنگ را در گویشی دیگر بیان کرد .

  1.  استاد در مورد ونديداد و قوانين موجود درآن توضيح دهيد؟آيا اين قوانين اجرا مي شده؟

   پیش از این نیز اشاره کرده ام که وندیداد کتاب دینی زرتشتی نیست ومجموعه ای از احکام وقوانین ونکات بهداشتی مربوط به پیش از زرتشت در ایران است که لابد برخی از این احکام نیز اجرا می شده است در ست مثل بت پرستی در اعراب جاهلیت ویا زنده به گور کردن دختران که یکی از سنت های اعراب آن زمان بوده ودر سرزمین وحی اتفاق افتاده که نباید این سنت ها را به حساب آموزه های اسلامی که پس از آن در عربستان شکل گرفت بگذاریم.

  1.  درود بر شما كهن ترين نسخه موجود از اوستا چند سال قدمت دارد و در كجا نگهداری مي شود؟ با سپاس

   نوشته های گوناگون از بخش های اوستا تا زمان ساسانیان در ایران وجود داشته است، کهن ترین نسخۀ آن که پس از حملۀ اعراب توسط موبدان از ایران به هندوستان برده شده است برای پژوهش و ترجمه به خاور شناسان اروپایی داده شده که هم اکنون در کپنهاک موجود است.

  1.  کتاب دینکرد توسط چه کس یاکسانی و به چه زبانی ودرباره چه مطالبی نگارش شده است؟ آیا ترجمه فارسی از این کتاب موجود است ؟

   کتاب دینکرد درباره آیین های دینی، آداب و رسوم و سنت های گذشته این سرزمین است که در 9 جلد به زبان پهلوی و به وسیله یکی از موبدان بزرگ زرتشتی به نام آذرفرنبَغ در زمان خلافت مامون و حدود سال 200 هجری قمری گرد آوری شده است، کار گرد آوری دین کرد را موبد دیگری به نام آذرپاد پسر امید در زمان حکوت خلیفه المعتمد عباسی حدود 50 سال بعد به پایان رسانده است و برخی از جلد ها نیز به پارسی برگردانده شده است.

  1.  آیا نماد شناخته شده زرتشتیان همان فروهر است ؟

   از آنجا كه در نگاره فروهر برخی از ویژگی های آیین زرتشت مثل پیروی از اندیشه ، گفتار و كردارنیك و دوری كردن از اندیشه ، گفتار و كردار بد مشاهده می شود و دو شاخك ها نماد دو گوهر همزاد دراین آیین است . فروهر غیرازآرم ملی ایران باستان ، یكی از نماد های آیینی فرهنگ زرتشتیان هم می تواند به حساب بیاید .

  1.  اگر بدنبال رد یابى اصل موسیقى گاتها باشیم، در كجا باید آنرا جستجو كنیم ؟

   برخی از پژوهشگران هنرموسیقی تلاش كرده اند تا آهنگ سروده های گاتها ، نخستین شعرموزون جهانی را بررسی و گواهی نمایند. بهترین منبع جستجو برای سرودهای گاتها و اوستا ، سرایش دلنشین و درست برخی ازموبدانی است كه از نغمه های سنتی و به یادگارمانده از كلام نسل های گذشته بهره گرفته اند. 

  1.  مهرابه از كجا آمده است و چرا به مكان خاصى مهرابه میگویند ؟

   مهر در این واژه یعنی روشنایی خورشید و ” آبه “ پسوند مكان است . یعنی محل روشنایی خورشید ، همانند سرداب كه به محل سرد گفته می شد. در نیایشگاه های آیین مهر كه پیش از یكتاپرستی ایرانیان بوده دریچه ای رو به شرق وجود داشته كه هر بامداد فروغ خورشید از آن سو به داخل نیایشگاه می رسیده و جهت نیایش بوده است . بعدها همین واژه به صورت ”محراب“ در آمده كه همچنان در مساجد وجود دارد. 

  1.  آیا درست است كه در اوستا عیسی مسیح را از تخمه زرتشت دانسته و ظهورش را پیش بینی كرده اند ؟

   در اوستا نامی از عیسی مسیح به میان نیامده است .

  1.  آیا یك شخص در تنهایی باید اوستای روزانه را با صدای بلند بخواند یا در دل خود این كار را انجام دهد؟ در آتشكده و نیاشگاه های دیگر كه افراد سرگرم نیایش هستند چطور؟

   نیایش كردن و راز و نیاز با آفریدگار هستی نباید دارای قید وبند، شرط و معیاری باشد . از سخنان اشوزرتشت چنین بر می آید كه ” هیچ نیایشی نیست كه از جان و دل برآید و بی پاسخ بماند“ نیایش باید با درون نگری و عرفان هماهنگ باشد و از هرگونه تظاهر به دور باشد. 

  1.  آیا مزدك و مانی را كه راه نو نشان دادند می توان پیامبران ایرانی نامید ؟

   ممكن است خیلی از افراد در نقش عارف ، سالك ، فیلسوف و شاعر پیام آور نكته هایی برای بهبود رفتار انسان ها باشند ولی از پیامبرانی كه از سوی خداوند برای رستگاری انسان ها برگزیده شده اند به حساب نمی آیند .

  1.  آیا ” مینوی خرد “ همان ”وهومنه“ ” منش نیك خدایی است “ كه پاسخ پرسش دانا را می دهد ؟

   خیر ، وهومنه یعنی منش نیك ولی مینوی خرد یعنی مظهر و نماد خرد .

  1.  تا چه اندازه درستی و راستی مطالب كتاب مینوی خرد را باور دارید ؟ مثلا پل چینوت ، بهشت و دوزخ و…

   برداشت های درست و دست نخورده فلسفه زرتشت در گات ها آمده است و تفسیرهای بعدی كه در كتاب هایی مانند مینوی خرد وغیره آمده باور درست آن را باید در پیام زرتشت جستجو كرد .

  1.  در باره فروهر بیشتر توضیح دهید ؟ آیا او همان اورمزد خدا است ؟

   فروهر را پیش از این نیز شرح داده ایم، نیروی پیش برنده و ذره ای از نیروی اهورایی در وجود هر شخص است كه انسان را به سوی پیشرفت و تكامل سفارش می كند . پس ذره ای از نیروی اهورایی است ولی اورمزد خدا نیست.

  1.  با توجه به اینكه در اوستا بارها از دیوهای مازندران و ورانی در كنار یكدیگر نام برده شده است آیا می توان آن ها را مازندران و گیلان كنونی دانست ؟

   بخش هایی از اوستا سرودهایی است كه به گوشه هایی از باورهای استوره ای ایران باستان اشاره می كند و هنوز معلوم نیست كه این اشاره ها به كدام بخش از سرزمین گسترده ایرانِ زمان اوستا مربوط است.

  1.  آیا دریای ” فراخ كرت “ همان دریای خزر یا مازندران است ؟

   همانند پرسش قبل مشخص نیست كه دریای فراخ كرت كه در اوستا از آن یاد شده اكنون كدام دریا در سرزمین ایران است.

  1.  علت اینكه ترجمه بعضى از سرودهاى دینى همچون “یتا اهو” از نظر موبد شهمردان با آذرگشسب تفاوت ریشه اى دارد از چیست ؟

   سرود یتااهو ، اشم وهو ، ینگهه هاتام را یاران نزدیك اشوزرتشت سروده اند و به دلیل اهمیت و ارزش آن ها ترجمه های گوناگونی از آن ها شده است هم اكنون نیز پژوهشگران در هماهنگ ساختن این سرودها و رسیدن به یك ترجمه درست كوشش می كنند .

  1.  مغان مهرى چه كسانى هستند ؟ آیا اكنون از اینها در ایران یا هندوستان وجود دارند ؟

   پیش از یكتاپرستی ایرانیان ، آیین مهرپرستی (میتراییسم) درایران شكل گرفته و طبیعی است كه هراندیشه و مكتبی ، گسترش دهندگانی را نیز لازم داشته است . بیگمان مغان مهری از نگرش آیین مهر پاسداری كرده و آن را گسترش می داده اند كه پس از یكتاپرستی ایرانیان از سوی اشوزرتشت به آرامی به دین یكتایی آمده اند. 

  1.  واژه اوستایی اندیشه نیك ، گفتار نیك و كردارنیك چیست ؟

   اندیشه نیك ترجمه واژه هومَتَ – گفتارنیك ازواژه هوخْتَه – كردانیك از واژه هووَرشْتَه می باشد .

  1.  آیا عیسی بن مریم را می توان سیوشانت شناخت ؟

   همه كسانی كه برای راهنمایی انسان ها و نجات آنان از كج اندیشی ، ستم و بیداد در روزگاران گذشته و آینده در میان مردم خواهند بود از سیوشانت ها به شمار می آیند .

  1.  چرا در خرده اوستا در نوشتن برخی كلمات از حروف عربی مثل ”درغام درغو جیتیم“‌ كه ج و غ عربی دارند استفاده شده است؟

   حروف غین و جیم هر دو در پارسی باستان وجود دارند و نباید آن ها را عربی بدانیم . واژگان باغ، بغ، بغداد و جی همگی ایرانی می باشند. ”درغام درغو جیتیم“ كه در اوستا وجود دارد به معنای درازترین زندگانی می باشد.

  1.  از واژه های ”سوشانس“ ، ”سیوشانس“ و ”سیوشانت“ كدام درست است ؟

   درست این واژه سَه اُوش یَنتَه است كه بعدها به شكل های سوشیانت ، سیوشانس و غیره تبدیل شده است .

  1.  چرا برخى از موبدان وندیداد را بخشى از اوستا نمیدانند، نظر موبدان چیست ؟

   وندیداد بخشی از دانش كهن و گوناگون ایران باستان است كه چون به زبان اوستایی میباشد، در مجموعه اوستا قرار گرفته است . 

  1.  چرا در هزاره هاى گذشته، ‘هوشیدر’ و ‘ هوشیدر ماه ‘ نیامدند ؟

   ” هوشیدرها “ كه برگرفته از فرهنگ و ادبیات پس از اشوزرتشت می باشند نمونه هایی از سوشیانت ها بوده اند كه در قالب استوره های ایرانی شكل گرفته و باور داشته اند كه هر سه هزار سال یك بار خواهند آمد.

  1.  پس از نماز روزانه ، آیا عمل یا نیایش خاصى باید اجرا شود ؟

   خیر ،‌ به پاسخ های قبلی در باره نماز توجه كنید. 

  1.  كتاب مینوی خرد در چه زمانی نوشته شده است ؟ هخامنشیان ، پارتیان یا بعد از ساسانیان ؟

   این كتاب مانند بیشتر كتابهایی كه به زبان پهلوی ساسانی در قرن سوم هجری ، و پس از اسلام گردآوری شدند و به بینش فلسفه زَروانی همانند كتاب بُندهش اشاره كرده است .

  1.  چرا در گات ها فقط از ”مردپارسا “ یاد می شود مگر مرد و زن در آیین زرتشت یكسان نیستند ؟

   در بیشتر بندهای گات ها و سرودهای اوستا از مرد و زن در كنار یكدیگر گفتگو می شود و تفاوتی بین آنان وجود ندارد شاید در تقسیم كارها برای مرد و زن از نظر توانمندی جسمانی به عنوان مثال در برپا داشتن آیین گهنبار به مرد اَشو سفارش می شود تا بیشتر در كارها نقش داشته باشد .

  1.  با توجه به سرودهای گات ها ، جایگاه اهریمن در آیین زرتشت چیست ؟

   چنانكه در پرسش های پیش نیز پاسخ داده شده ترجمه واژه انگره مینو است یعنی اندیشه ویرانگر كه سرچشمه آن تراوش فكری انسان كج اندیش است و خالق اهریمن خداوند نیست .

  1.  معجزه سرو همیشه سبز زرتشت چیست ؟

   در شاهنامه فردوسی و از اشعار منسوب به دقیقی چنین برمی آید كه زرتشت سروی را در بخشی از ایران كاشته كه بسیار اهمیت داشته است .

  1.  از نظر آیین زرتشت ، روز رستاخیز چگونه روزی است ؟

   رستاخیز یعنی بپاخاستن و پویا گشتن است . در برخی از ترجمه ها در مورد برپایی مردگان به کار رفته است ، از نطر فلسفی به هنگامی گفته می شود که پس از گذشت زمان های متفاوت برای روان هر شخص در جهان غیر مادی پس از مرگ و برطرف شدن گناهان ، تمامی روان درگذشتگان به نور حقیقت هدایت خواهند شد . 

  1.  در آیین زرتشت ، ابدیت و ازلیت چگونه تعریف شده است ؟

   زمان ، بی آغاز و انجام یعنی بیکران است دراوستا واژه زَروانَهِه اَکَرنَه هِه یعنی زمان بیکران آمده که هر فرد در گذر زندگی مادی خود در چنین حالتِ بی آغاز و انجام و در حال حرکت به سوی پیش قرارمی گیرد .

  1.  سندیت کتاب ارداویرافنامه در کارهای تحقیقی به چه اندازه است؟ آیا می توان از توصیفات این کتاب مثلا برای توصیف بهشت استفاده کرد ؟

   خیر ؛ این نوشته برداشت فکری و سفرنامه خیالی یکی از موبدان زمان ساسانی به جهان پس از مرگ است .

  1.  من چیزهایی در باره نحوه ورود افراد به بهشت و یا جهنم در کتاب اوستا و بخشهای مختلف آ ن کتاب خوانده ام اما در هیچکدام توصیفی از درون بهشت ونعمتهایی که در آنجا در انتظار افراد نیکوکارهستند پیدا نکردم . آیا در کتب دینی شما این مسئله توضیح داده شده است ؟

   پاسخ جنابعالی مثبت است. پیام اشوزرتشت ( گات ها ) به موارد کلی زندگی انسان وبه داشتن اخلاق نیکو اشاره دارد و به توصیف درون بهشت و دوزخ نپرداخته است . 

  1.  باور سنتی 33 امشاسپند از کجا آمده است و قداست عدد 33 از برای چیست ؟

   امشاسپندان شش مورد از فروزه های اهورایی هستند که انسان نیز می تواند آن ها را در خود پرورش دهد ودر عرفان زرتشتی به خداوند نزدیک شود ، در اوستای برساد که بخشی از خرده اوستا است نام ایزدانی به دنبال هر یک از اسامی امشاسپندان و نام اورمزد در آمده اند(٣٠ روز ماه ) و بااضافه کردن هوم ، بُرز ونیریوسنگ ایزد به عدد سی و سه تبدیل شده اند . از سوی دیگر برخی از اعداد در هر دینی ورجاوند وارزشمند است که یکی از آنها در دین زرتشتی عدد 33 است .

  1.  در مورد پیدایش آدمی ، مبحث مشی و مشیانه کمی عجیب به نظر می رسد ، آیا صحت دارد ؟ لطفا در مورد آن مقداری توضیح دهید.

   در بینش اشوزرتشت (گات ها) گفتاری از چگونگی پیدایش آدمی نیامده است پرسش هایی که در ذهن پیامبر در باره آفرینش شده پاسخ آن را به خرد همگان و به دانش آیندگان سپرده است . نوشته های پهلوی مانند بندهشن گزارشی در این باره دارد که تا حدودی به نظریه داروین شباهت دارد و از نخستین انسان آفریده شده ( کیومرث ) نطفه ای بر زمین آمده سپس از خاک ، دو شاخه گیاه پیچنده همانند ریواس روییده شده و درادامه آن حیوانات و در پایان انسان به وجود آمده است .

  1.  دریسنا 11 بند 17 ، آذر را پسر اهورامزدا دانسته است . آیا می توان این طور تعبیر کرد که مزدا پشتیبان راستی و درستکاران است ؟

   اهورامزدا ، خداوند یگانه است و فرزندی ندارد یکی از برداشت ها نیز می تواند تعبیر شما باشد.

  1.  در گاتها آمده است که باید از هرگونه شراب سکرآور پرهیز شود ، پس چرا در یشت ها از هوم ستایش شده است ؟

   هوم یکی از گیاهان دارویی و مفید است و دارای ماده افدرین است که اثر دارویی آن شناخته شده است این گیاه با آنچه پیش از زرتشت وجود داشته و از آن نوشابه ای سکر آور تهیه می کردند تا در مراسم خشنودی خدایان پنداری از آن استفاده کنند تفاوت می کند .

  1.  در یسنا و یشت ها بارها از فروهر اهورامزدا و امشاسپندان ( فروزه های اهورامزدا ) نام برده شده است مگر اهورامزدا دارای فروهر است ؟

   در باور سنتی زرتشتیان ، فروهر نیرویی اهورایی در نهاد هر شخص است که روان او را به سوی راستی و اشویی راهنمایی می کند . پس فروهر نیرویی اهورایی است و نه اینکه اهورامزدا دارای فروهر باشد .

  1.  مگر نه این است که اشوزرتشت خدایانی که مردم در آن زمان می پرستیدند رد کرد ، پس چرا در یشت ها سخن از ستایش میترا و ایزدان دیگر آمده است ؟

   بخش هایی از یشت ها ، سروده هایی مربوط به پیش از اشوزرتشت است . آنها باورها و اسطوره های شکل گرفته ایرانیان باستان است و در آن زمان میترا ، آناهیتا و ایزدان دیگر مورد ستایش قرار می گرفتند .

  1.  در یسنا 36 آتش ستایش شده است. آیا آتش در این یسنا نمادی از راستی و اشا است ؟

   این بند از یسنا نیز مانند پرسش قبل ، سروده زرتشت نیست و یاران زرتشت به آتش که نماد پاکی ، راستی و فروغ اهورایی است درود فرستاده اند .

  1.  در یسنا 38 بند 1 همسران اهورامزدا ستوده شده اند، مگر اهورامزدا همسر دارد ؟

   از آنجا که بخشی از سرودهای یسنا مربوط به اشوزرتشت است و بقیه را یاران زرتشت گردآوری کرده اند . از اینرو این سرود از آن پیامبر نیست و از سوی دیگر مفهوم آن نیز همسران اهورامزدا نیست در این سرود به زمین و زنانی که آفریدگان خداوند واز آن اهورامزدا هستند درود فرستاده شده است .

  1.  كدام قسمتهای خرده اوستا از گاتهاست ؟ مثلا (یتااهو)

   گزیده های كوتاه از گاتها ، یسنا ، یشت ها و بخش های دیگر اوستا درخرده اوستا گنجانده شده كه سرودهای گاتها در آن سهم كمتری دارند ” كِه وِرِثرم جا ـ كِم نامزدا و … “ از گاتها هستند سرود ” یتااهو“ نیز در وزن شعری همانند اهنودگات است و از سرودهای ارزشمند یسنا به شمار می رود.

  1.  اوستای موجود چه بخش هایی دارد و موضوع آنها چیست ؟

   نوشته هایی كه به نام اوستا به یادگار مانده اند عبارتند از : یَسنا ـ یَشت ها ـ ویسپَرَد ـ وَندیداد و خرده اوستا . یسنا : نیایش هایی در ستایش پروردگار و آفریده های نیك اوست ، یسنا از مهمترین بخش اوستا و دارای 72 هات ( بخش ) است كه 17 هات از آنها را پیام اشوزرتشت تشكیل داده است . یشت ها : سرودها و گفته های بسیار كهن و حماسه هایی در ستایش ایزدان است كه مهمترین آنها اورمزد یشت ـ ورهرام یشت ـ اردیبهشت یشت ـ مهر یشت ـ هوم یشت و سروش یشت است . ویسپرد : نیایش ها و سرودهایی برای برگزاری جشن ها به ویژه جشن گاهنباراست . وندیداد : كه قانون و احكام بسیار قدیم و مربوط به دانش مردم پیش از پیامبری اشوزرتشت در باره پاكیزگی و احكام پرهیز از مردار و قانون ضد دیوان می باشد . خرده اوستا : از همه بخش ها جوان تر است گزیدة بخش هایی از یشت ها و یسنا است ، نمازهای روزانه وسرودهایی در باره مراسم آیینی ودرگذشتگان درآن گنجانده شده است .

  1.  كتاب آسمانی زرتشتیان چه نام دارد ؟

   كتابی كه در برگیرنده پیام و آموزشهای اشوزرتشت است گات ها نام دارد . گات ها خود بخشی از مجموعه اوستا است كه یسنا نام دارد و 72 هات دارد . اكنون این پرسش به وجود می آید كه اوستا چیست ؟ از آنجا كه باورها و ادبیات حماسی و اسطوره یی در ایران پیش ازپیامبری زرتشت و پس از او نیز وجود داشته و همه به زبان اوستایی سروده شده است بنابراین كتابهایی مانند : یشت ها ـ وندیداد ـ ویسپرد و خرده اوستا نیز موجود است كه به خط اوستایی است ، برخی از آنها مانند وندیداد مربوط به احكام و باورهای كهن ایرانی است و ربطی به پیام اشوزرتشت ندارد ولی این مجموعه نیز اوستا نامیده می شود البته در لابلای آنها نكات اخلاقی ، تاریخی ، حقوقی و راهكارهای بسیار مهم و با ارزشی نیز وجود دارد بهرروی پیام ویژه اشوزرتشت و آموزشهای او در كتاب گاتها آمده است .

  1.  هنگام نماز خواندن ، نور باید در چه فاصله اى از نماز خوان باشد؟

   روشنایی باید در نهاد و دل نماز خوان وجود داشته باشد . نور ظاهری نیز هركجا باشد رو به سوی آن درست است .

 1.  آیا درست است كه میگویند، هفت قدم اطراف نماز خوان بایستى پاك باشد ؟

  در باور سنتی حداقل مسافت چنین آمده است ولی باید پاكی در همه جا گسترش یابد.

پرسش و پاسخ – فلسفه دین – آموزش های گات ها

برگرفته از تارنمای موبد کورش نیکنام  ،  اگر پاسخ پرسش خود را نيافتيد آن را برای موبد کورش نیکنام ، از انتهای این ” برگه ” ارسال کنید . 

پرسش و پاسخ – فلسفه دین – آموزش های گات ها

 1.  توجه!!…. دوست گرامی درود بر شما، پیش از اینکه پرسش خود را بیان فرمایید شایسته است تا نخست به پاسخ های پیشین به پرسش های دوستانتان که در 7 گروه بالا(سمت چپ) جای داده شده به دقت توجه فرمایید. برای مشاهده هر پاسخی، گزینه مورد نظر را انتخاب کنید روی هر پرسش کلیک کرده و پاسخ داده شده را بخوانید اگر چاپگردر اختیار دارید می توانید از تمام پرسش و پاسخ ها که بیش از 500 مورد است کپی بگیرید.( نخست روی تمام پرسش ها کلیک کرده، همه را باز کنید سپس پرینت بگیرید) پس از مطالعه تمام پاسخ ها (بازهم تاکید می شود!! تمام پاسخ ها)، چنانچه پرسش تازه ای غیر از آنها برایتان وجود دارد در گروه مربوط به موضوع(گزینه هفت گانه) بنویسید؛ چنانچه پرسش شما؛ تکراری نباشد!! تنها به فرهنگ ایران باستان و دین زرتشت نسبت داشته باشد. به آن پاسخ داده خواهد شد. در غیر این صورت در انتظار دریافت پاسخ نباشید… برا ی بیان پرسش خود، آن را فقط در گزینه نخست (فلسفه دین …) نیاورید. شش گزینه دیگر نیز نگاه کنید و پاسخ ها را بخوانید و پرسش تازه را در همان گروه بیاورید. سپاسگزار

  گله مند نشوید!! زیرا اگر پرسش شما تکراری باشد و یا مشابه آن را پاسخ داده ایم بنابراین به پرسش شما پاسخی نخواهیم داد. پرسش خارج از موضوع نیز پاسخی نخواهد داشت. 

 2.  درود.تفاوت دین زرتشت بادین های دیگر چیست؟

  نمی توان تفاوت ادیان را در چند جمله نوشت. بنیاد و پایه بیشتر دین ها، گسترش اخلاق نیک بین انسان بوده است با این تفاوت که هریک با زبان قوم خویش با مردم سخن گفته اند و باتوجه به فرهنگ و تمدنی که در آن شکل گرفته اند، احکامی را برای خود بیان کرده اند و به پیروان خود امر به رعایت آنها کرده اند… دین زرتشت نزدیک به چهار هزارسال پیش در سرزمین ایران شکل گرفته است. یکتاپرستی را برای نخستین بار به مردم جهان آموخته است. جهانشمول است و قوم خاصی را برگزیده خداوند نمی داند. بنیاد آن بر راستی استوار است و سفارش شده تا اندیشه، گفتار و کردار انسان ازآن بهره مند گردد. حقوق انسان به ویژه زن و مرد را یکسان می داند. شادمانی را برای انسان آرزو می کند بنابراین سوگواری و غم گساری در آن جایگاهی ندارد. جهان سراسر نیک آفریده شده است پس بدی ها تنها در زندگی انسان شکل خواهد گرفت، انسان با دانایی و خردمندی هویت دارد بنابراین توهم و خرافات در این دین مردود است، تازه شدن و نوآوری ارزش فرهنگی این کیش است پس ارتجاع و ایستایی ناپسند است. تنبلی، بیکاری و دریوزگی نباید وجود داشته باشد بنابراین کار و تلاش، زندگی انسان را به پیش خواهد برد . آزادی گزینش در تمام امور زندگی وجود دارد؛ گزینش محل زندگی، شغل و پیشه، همسر و انتخاب دین همه با اختیار و آزادی همراه است و… به هر روی با این گونه بینش و جهان بینی، اگر تفاوتی با ادیان دیگر دارد خودتان می توانید آنها را بررسی کنید. 

 3.  درود. چرا آب ، خاک ، هوا و آتش دردین زردشت مقدس هستند؟

  ایرانیان از دیرباز و پیش از زرتشت پی برده بودند که چهار عنصر یاد شده از پاک کننده های مفید و اصلی بوده بنابراین از همان زمان مقدس و ارجمند شمرده شده است، نیاکان ما نه تنها تلاش می کردند تا این عناصر را آلوده نسازند بلکه نیایشگاه هایی که بنا می کرده اند نیز در جایگاهی مانند کنار رودخانه ها، چشمه ها و دریا بوده تا هر چهار عنصر ارزشمند آب و هوا و خاک و آتش بایکدیگر گرامی داشته شوند. 

 4.  درود بر شما.منظور از آشام سکرآور یاد شده در گاتها چیست؟

  زرتشت در بخشی از سرود خود در گات ها، اشاره به آیینی خرافی می کند که پیروان خدایان پنداری و آسیب رسان، برای جلوگیری از خشم اینگونه خدایان، حیواناتی مانند گاو را قربانی کرده بخشی از گوشت آن را برآتش نهاده سپس نوشابه ای سکرآور که از گیاه هئومه (گیاهی ناشناخته) تهیه می شده را می نوشیدند آنگاه به باور خویش با فریاد شادی از خشم خدایان ویرانگر جلوگیری می کردند؛ زرتشت همه این آیین را نکوهیده، ناشایست و خرافی می داند.

 5.  معنای فشوشومنثره چیست؟

  نام دیگر یسنای 46 است که یکی از سرود ها و نیایش های مقدس به شمار می آید، این بخش از اوستا مربوط به هادخت نسک است که بیستمین بخش از اوستای گردآوری شده زمان ساسانی بوده است.

 6.  درود.شمافرمودید درآفرینش بدی وجود ندارد بلکه درجامعه انسانی بدی هست پرسش من این است که مگرجامعه انسانی جزوی ازافرینش نیست؟

  جامعه انسانی؛ پدیده ای ابتکاری از آفرینش است که انسان هوشمند آن را با اختیار خویش پدید آورده است که اگر اراده کند و بخواهد بداندیشی، بدگفتاری و بدکرداری درآن جایگاهی نخواهد داشت. آفرینش سراسر نیکی است ولی انسان بداندیش توانایی دارد تا بدی را درآن پدید آورد؛ برای درک بیشتر به بخش مقاله از وب سایت رفته و به نوشته دوگوهر همزاد، زاینده نیکی و بدی نگاه کنید.

 7.  درود . اگر زرتشت دین جهانی است پس چرا آمار زرتشتیان در جهان کم است .

  درود برشما، باور نداریم آمار پیروان اندیشه زرتشت در جهان اندک باشد. زیرا اگرجمعیت مردم جهان را کمی بیشتر یا کمنر از شش میلیارد نفر بدانیم… و اگر فرض کنیم که برخی از انسان ها در جهان از خرد خویش بهره نمی گیرند، به دانش باور نداشته و دانا شدن را نمی پذیرند، با هرگونه احساس ناپاک، حسادت، خودخواهی و خرافات زندگی می کنند بنابراین اینگونه مردم که نابخرد، نادان، خرافی، کژاندیش، دروغکار، ستمگر، نژادپرست، ناهنجار، بیدادگر، مزدور و بی اختیار در هر قوم و نژادی باشند را از آمار خردمندان و راستی پویان که بینش و سفارش زرتشت است کسر کنیم، به این ترتیب گروه زیادی انسان فرهیخته، دانا، شاد، پرهیزکار، نیک اندیش، خوش گفتار و درست کردار را در جهان خواهیم شناخت که با پیروی از پیام و سفارش زرتشت که در سروده هایش (گاتاها) آمده است؛ با کار و کوشش خویش به سازندگی و تازه شدن زندگی اندیشه دارند، خرسندی خویش را در خوشبختی دیگران می دانند، حقوق دیگرانسان ها را نادیده نمی گیرند، با جنگ و کشتار دیگران در پی آزار و آسیب هیچکس نیستند، شادی پیشه دارند و به رستگاری همگان چشم دوخته اند… اینان آمار بیشماری را درجهان دارند! باور داریم بیش از دو میلیارد نفر پیرو چنین دیدگاه و منشی باشند.

 8.  سلام آیا دین زرتشت از ابتدا توحیدی بوده یا بعدها به ثنویت گراییده؟ در زمان ورود اسلام چگونه بوده است؟ آخه من خوندم دین زرتشت از ابتدا دوگانگی بوده در زمان ورود اسلام برای اینکه از ادیان دیگر کم نیارند دینشان را توحیدی فرض کردند؟

  دین زرتشت از آغاز بر یکتاپرستی استوار شده است زیرا اشوزرتشت برای نخستین بار در جهان به یکتایی خداوند پی برده و نام او را اهورامزدا گذاشت یعنی خداوند جان و خرد؛ دین زرتشت به دوگانگی در رویدادهای هستی و رفتار انسان دارد به همین روی می توان آن را دوگانگی اخلاقی نامید. مثبت و منفی، تز و آنتی تز، کشش و رانش، سیاه و سپید، شب و روز، تاریکی و روشنایی از دوگانگی های طبیعی هستند؛ نیکی و بدی، سازش و ناسازگاری، مهربانی و دشمنی، قهر و آشتی، پاکی و پلیدی هنجار و بی هنجاری از دوگانگی های رفتاری انسان هستند که بیگمان کنش و واکنش را در پی خواهد داشت ؛ هردست که دادی همان دست گرفتی

 9.  با درود . این طور که از پاسخ های شما به پرسش های قبلی متوجه شدم کسی که باور و پندار نیک داشته باشه و در عمل هم به نیکی رفتار کنه از دروغ دوری کنه و در راه راستی قدم برداره خود به خود به ایین زرتشت درمیاد . بسیاری از پیروان ادیان دیگه یا حتی انسان هایی که به هیچ دینی باور ندارند هم ممکنه صاحب این ویزگی ها باشند یعنی صاحب پندار و کردار و گفتار نیک باشند و به دیگران یاری برسونند و راستگو باشند و با اهنگ هستی هم آوا باشند . با این اوصاف می تونیم بگیم که هر انسان نیکوکاری خود به خود زرتشتی هست حتی اگر به دین دیگری باور داشته باشه یا به هیچ دینی باور نداشته باشه؟؟

  این بینش زرتشت است، فلسفه ابتکاری ما نیست، نگاهی به پیام زرتشت در سرودها یش (گاتاها) داشته باشیم درمی یابیم که اندیشه زرتشت جهانشمول است، بنابراین برای قوم و ملت خاصی نیست. بر پایه راستی (اشا) استوار است، بنابراین بایستی بادروغ مبارزه کرد. انسان را با فروزه خردمندی می پذیرد، بنابراین نادانی، توهم، خرافه پرستی و پندارهای نادرست در این کیش مردود است. باشادی هماهنگ است، بنابراین غم و سوگواری نکوهیده است. برابری انسان ها پیشنهاد شده، بنابراین حقوق زن و مرد یکسان است و هیچکس با رنگ پوست، ملیت، نژاد، سرمایه و توانایی بر دیگری برتری ندارد بلکه برتری انسان بر فروزه دانایی او و بهره گیری بیشتر از اندیشه نیک، گفتار نیک، و کرار نیک اوست و سرانجام دین زرتشت؛ آیین اختیار است، بنابراین جبر و تحمیل در آن نیست و بیگمان در پرتو چنین بینشی هرکس می تواند با آزادی و اختیار راه زندگی خویش را برگزیند. 

 10.  درود و سپاس! نماز در دین زرتشت به چه زبانی خوانده می شود؟اجبار بر اوستایی بودن هست یا فارسی امروز نیز پذیرفته است؟

  نیایش اوستایی که بخش هایی از آن در این وب سایت سروده شده است. متن هایی است که از دیرباز به صورت شعر فراهم گشته و سرودن آن با آهنگ همراه شده که زمزمه آن تاثیر نیک و آرامی بر روان انسان خواهد داشت. برگردان آن به زبان پارسی و دیگر زبان ها موجود است ولی سرایش آنها با آهنگ اوستایی دشوار است.این نیایش ها بلند بوده و در جایگاه ویژه ای سروده می شود. نماز شبانه روزی و فردی در بینش زرتشت تنها در کلام و سرود نیست بلکه بیشتر در کردار انسان باید مشاهده شود با نیکی هایی که انجام می دهد. 

 11.  با درود به استاد پارسا خواهش مند هستم که توضيحاتي در مورد تاثير دين زرتشت بر اديان ديگر دهيد. با سپاس بي پايان

  تاثیر زیادی بر ادیان بعدی داشته است. نخست اینکه زرتشت برای نخستین بار به یگانگی خداوند پی برد و اهورامزدای یکتا را به جهانیان معرفی کرد، ازآن پس پیامبرانی خود را فرستاده این خدای یکتا دانستند. واژگان بخشاینده و مهربان برای خداوند، به رحمان و رحیم برگردان شد.کردار نیک به نام عمل صالح به مردم معرفی گردید. راستی، پاکیزگی، مهربانی، آشتی، پرهیزگاری، خدمت به دیگران، حفظ محیط زیست، دادگری و ارزش های دیگر انسانی که در پیام اشوزرتشت آمده، هرگاه در بینش پیامبران بعدی آمده باشد تاثیری است که از دین زرتشت گسترش یافته است. بسیاری از سنت های ایرانی نیز همچنان در سوگواری ها به ویژه برای امام حسین (همانند سوگ سیاوش) تهیه آش و حلواهای نذری، احترام به روشنایی و آب و… مشاهده می گردد که تاثیر فرهنگ ایرانی است.

 12.  با درود. یکی از جلوه های پیشرفته و بارز دین زرتشت در این است که مدام با دانش زمان هماهنگی دارد و تضادی با نوشدن ندارد با این وجود چرا در کتاب اوستا و گاتا ها و زبان نیایش اصرار می شود که به زبان باستانی سروده شود ؟ چرا واژگان مشکل و قدیمی به فارسی امروز برگردانده نمی شوند؟ نظرشما دراین باره چیست؟

  بخش های گوناگون اوستا و سروده های زرتشت (گات ها) به زبان های گوناگون برگردان شده تا هرکس باهر گویشی بداند اندیشه نیاکان ایرانی ما چگونه بوده است ولی از آنجا که این متن ها به شیوه شعر و منظم سروده شده و سرایش آن با آهنگ ویژه باستانی تا کنون همراه بوده و زمزمه شده است، زرتشتیان تمایل دارند تا همچنان با آوای نیایشی نیاکان خود هماهنگ باشند وبا همان زبان نیایش کنند.

 13.  بادرود و سپاس از برپا سازی سایتی جهت پاسخ به پرسشهای بوجود آمده در ذهن دوستان لطفا در مورد 13اشم وهو و 21 یتااهو، که بعد ازاوستای آفرینگان خواندن آن بایسته است توضیح دهید ( آیا اعداد معنای خاصی را داراست؟) با سپاس از شما فرزانه ارجمند

  برخی از سروده های کوتاه اوستایی، در نیایش ها با شمارگانی ویژه خوانده می شوند.مانند اشم وهو؛ یک بار، سه بار، پنج بار و گاهی 13 بارخوانده می شود – سرود یتا اهو، بیشتر دوبار،در نیایش هایی چهاربار و گاهی 21 بار در آفرینگان ها سروده می شوند. پژوهش ویژه ای در این باره صورت نگرفته است. گروهی براین باورند که 13 نمایشگر تعداد واژگان اشم وهو و 21،بیان کننده تعداد واژگان یتا اهو است. باور من این است که برخی از شمارگان در سرایش نیایش ها و تاثیر آن ها نقش ویژه ای دارند چنانکه برخی از شماره های دیگر نیز ورجاوندند (مقدسند)؛ شمارگان ورجاوند در فرهنگ ایرانی: یک، سه، هفت، نه، سیزده، بیست ویک، سی وسه، هفتاد و دو، سدو یک، هزار و بیشمار می باشند که هریک در جایی از ادبیات اوستایی به آن اشاره شده است.

 14.  با درود فراوان بر شما موبد گرانقدر. پرسشی داشتم که پاسخ ندادید؟ من ازکیش باستانی و آریایی یارسان هستم.این کیش ارتباط تنگاتنگ و نا گسستنی با کیش مهر دارد و شکل نوین کیش مهر است .زبان ما نیز زبانی باستانی و نزدیک به پهلوی و پارسی سره است. ما در کیش خود اشو زرتشت گرانقدر را به نام(پیر بنیامین)به زبان گورانی به چم (بنیا+آمین)(گذارنده یکتا پرستی)است .و به عنوان پیر شرط و ازلی ما محسوب می گردد.از عناصر دیگر در دین یارسان 7تن و 7توان می باشند. که نمودی از امشاسپندان است. اما با این تفاوت که در این کیش به سان کیش بودا اهریمن یا انگره مینو وجود ندارد . و منشا بدی ها در وجود و عقل خطا گر انسان است . و خرد او همیشه راست گرا و متصل به ذات اهورا مزدا یا (خاونکار)در زبان گورانی است و بسیاری از مشابهت های دیگر……. ما از کهن تا به حال این کیش پاک و اهورایی را پاسداری کرده ایم البته در این کیش تمامی ادیان دیگر مقدس دانسته می شوند و حتی جزیی از کیش. آیا از این مردم و آیین در میان کردان خبر دارید؟ و نظر شما راجب این مردم چیست؟سپاس گذارم

  درود برشما گرامیان، به نظر می رسد بسیاری از آموزه های یارسان ریشه در فرهنگ آیین مهر ایرانی داشته باشد و پس از اینکه زرتشت ایرانیان را به یکتاپرستی فراخوانده است از آنجا که اقوامی در دامنه ها و مناطق دور از دسترس زندگی می کرده اند به آرامی گرایش به اندیشه زرتشت داشته و با آن آشنا شده اند. پس از حمله اعراب به ایران نیز دست یابی به این بخش از ایران به دشواری صورت گرفته است بنابراین بیشتر از اقوام دیگر سرزمین ایران، همچنان سنت ها و آموزه های فرهنگ باستانی ایران را تاکنون پاسداری کرده اند و باورهایی را که شما به آنها اشاره کرده اید را در اندیشه و سنت های اجتماعی خود به کار می برند.

 15.  درمورد پاسخی که به سوال قبلی من دادید باید بگویم شما سعی کردید از واژه محدودیت برداشت خودتان را داشته باشید. بحث در این است که به هر حال محدودیت ذات هر دینی است که اگر نبود دیگر دین مفهومی نداشت. حتی دین زرتشت هم محدودیت دارد مثل نخوردن گوشت در بعضی روزها و …. ، فقط کمتر و درست به همین دلیل است که دچار نقص است و به عبارتی کامل نیست. در اسلام محدودیت های خیلی بیشتری داریم که همه در جهت پیشرفت بشر است. آیا قوانین اسلام هیچ کدام به ضرر انسان ها بوده؟ اینکه باید مطابق دانش پیش رفت درست است، که اسلام هم موافق است تا جایی که بعد روحی انسان ضرر نبیند اما نه به هر طریقی، علم و دانش تجربی است و با علوم انسانی در بعضی از جهات متناقض است و بعد روحی انسان در نظر گرفته نمی شود . دستورات قرآن همیشه مطابق با زمان است . چون خوب و بد با گذشت زمان تغییرنمی کند. ازتون خواهش میکنم به سوالات واضح و منطقی جواب بدهید نه اینکه سعی کنید به جای جواب دادن از سوالات نکته منفی را پیداکرده و ذهن مخاطب را به سمتی که دوست دارید سوق بدید.

  دوست گرامی، ما برپایه بینش زرتشت به آنچه پرسیده می شود پاسخ خواهیم داد. ضمن اینکه به تمام ادیان، فلسفه ها و مکتب ها احترام و ارزش ویژه ای در نظر داشته، باور داریم که دستورات هر دینی برای پیروانش مقدس بوده و ما تلاش نداریم فلسفه ای را به چالش کشیده و برآن ایراد وارد سازیم. بیگمان باید بپذیریم که در بینش زرتشت هیچگونه محدودیتی دستور داده نشده است که پیروانش مجبور باشند بی چون و چرا آن را بپذیرند بلکه بایستی با اندیشه و از روی آزادی آن را برگزینند. وباید بپذیریم که در فرهنگ باستانی ایران آداب و رسومی در گذر زمان شکل گرفته است که بیشتر آنها با شادی همراه است و گونه هایی نیز انسان را به پرهیز از رفتاری دعوت کرده و برخی از آنها که با خرد هماهنگ بوده نیز با آزادی پذیرفته شده است. از جمله نخوردن غذاهای گوشتی در روزهایی ازماه که هیچ پایه دینی و محدودیتی در پیام زرتشت ندارد بلکه برگرفته از فرهنگ و سنت های اجتماعی کهن ایرانیان است و چون از نظر جسمی و روحی پسند افتاده و آسیبی به جسم و روان زرتشتیان وارد نساخته است، این سنت (محدودیت به بیان شما) پذیرفته شده است. (باور کنید به دنبال نکته منفی نبوده و سمتی را دوست نداریم تا ذهن دیگران را به آن سوق دهیم)

 16.  هر پیامبری معجزه ای داشته برای اثبات پیام آوری از سوی خدا ، معجزه زرتشت چیست؟

  خوشبختانه و یا شوربختانه زرتشت معجزه ای نداشته است؛ خدایی که زرتشت به مردم معرفی کرده است اهورامزدا بیان شده است که ویژگی بنیادی آن خرد کل و توانایی هستی بخش است، خداوند جان وخرد… بینش آموزگار ایرانی سرآغاز وسرانجام هستی را دانایی و خرد می داند بنابراین نیازی نیست تا کسی که از سوی ویژگی و گزینه خردمندی برای راهنمایی مردم آمده باشد و باپیامش آزادی گزینش راه راستی را به مردم سفارش می کند! برای اثبات وجود پیام آوری و آموزگاری خود معجزه ای داشته باشد تا بدان وسیله مردم او را بپذیرند یا قبول نداشته باشند. البته در زمانی از تاریخ، برخی از پیروان زرتشت نیز برای آموزگار خود معجزاتی نوشته اند تا در این مورد از دیگران کمتر نباشد. نوشته هایی به زبان پهلوی و پس از ساسانیان بیشتر برجا مانده است که گویای چنین معجزات ساختگی است نمونه آنها در کتابی به نام استوره زندگی زرتشت به کوشش ژاله آموزگار به چاپ رسیده است که در بینش و پیام زرتشت جایگاهی ندارد.

 17.  اگر مطابق دین زرتشت انسان خودش می تواند خوب و بد را تشخیص دهد پس اساسا دین برای چه امده است؟ آیا دینی که محدودیت به معنای کمال ایجاد نکند می توان اسمش رو گذاشت دین؟ آیا همه انسانها به یک اندازه می توانند خوب و بد را از هم تشخیص دهند؟

  دین زرتشت برای بیان نیکی ها و چگونگی تشخیص آن از بدی ها آمده است، انسان را سفارش می کند که نخست به دانش روی آورد و پس از دانایی، با خرد خویش درگزینش راه خود آزاد باشد این دین شایسته نمی داند تا به شخص دانا امر و نهی کرده و محدودیت ایجاد کند تا بی اختیار آنچه را که او بیان کرده است بی چون و چرا بپذیرد. تشخیص خوب و بد در اندیشه انسان ها به بینش زرتشت، هماهنگ با دانش زمان و خرد جمعی و جهانی است بنابراین چنانچه دانش زمان نیکی ها را تشخیص ندهد تا در بخش های گوناگون اجتماعی، بهداشتی، زیستی، اقتصادی، حقوقی، قوانین مدنی و…را به مردم دنیا ارایه کند، لابد با پیشرفت های آینده بهتربن خوبی ها را تشخیص خواهد داد تا هر انسانی دچار گمراهی نگردد. 

 18.  با سلام باتوجه به آموزه های زرتشت مبنی بر خرد گرایی و دانش ورزی (اینجور که تا اینجا من متوجه شدم ) چرا در زمان ساسانی علم و سوادآموزی مخصوص طبقه اشراف و شاهزادگان بوده ؟

  درود برشما، بینش زرتشت برپایه خردورزی، دانایی، برابری، راستی، شادی و سازندگی و… بنا شده است. درحکومت های گذشته ایران هرگاه این ویژگی های اخلاقی و رفتاری فراموش شده است، ایرانیان با نابرابری، دروغ، نادانی، کاهلی، ناتوانی، عقب افتادگی و شکست روبرو شده اند. ولی در دوران شکوفایی فرهنگ و تمدن باستانی ایران همانند زمان هخامنشی، بیگمان ارزش های نیک انسانی بیشتر و بهتر در کردار مردم به ویژه اشراف و شاهزادگان وجود داشته است.

 19.  امام زمان در دين زرتشتي وجود دارد و شرايط ظهور به چه صورت ذكر شده است ؟

  خیر، دین زرتشت به شخصی خاص اشاره نکرده است بلکه از سوشیانت ها یاد می کند، افرادی سود رسان که در هرزمان و بین مردمانی ار هر قوم زندگی خواهند کرد که انسان را به پیروی بیشتر از اندیشه وخرد و پیوستن به راستی فرا می خوانند. شرایط ظهوری نیز برای سوشیانت ها ذکر نشده است.

 20.  مي گويند دين ها همديگر را كاملتر كرده اند و لي ما در دين خود مانده ايم چرا همه دنيا به كاملترين دين نمي گرايند ؟

  چه کسی می گوید دین ها هم دیگر را کامل کرده است. شاید منظور از تکمیل شامل دستورها و قوانینی باشد که در ادیان ابراهیمی آمده است که بسیاری از آنها به هم شباهت دارند و گروهی براین باورند که خداوند پس از هر مدتی گفته پیشین خود را کامل تر کرده باشد البته قرآن به نکته دیگری نیز اشاره کرده و می فرماید: و ما اَرسلنا مِن رَسولا اِلا به لِسانی قُومَا (و نفرستادیم پیامبری را مگر به زبان قوم خویش) بنابراین پیام آوری به گویش پارسی باستان، دیگری با زبان عبری و رسولی نیز به زبان عربی با مردم هم رمان خود سخن گفته است. و هریک نسبت به تمدنی که درآن شکل گرفته است برای مردم کامل بوده است.

 21.  آيا در دين زرتشتي نويد به آمدن دين ديگري داده شده است ؟

  خیر، در سرودهای زرتشت سخنی در مورد دین دیگری نشده است. پیام آور ایرانی به اندیشه و رفتاری اشاره کرده است که چنانچه انسان در هر دوره ای به آن پایبند شود به رستگاری خواهد رسید بنابراین نیازی به نوید برای دین دیگری نداشته است.

 22.  با درود ؛ آیا در متون زرتشتی بهشت را چگونه وصف می کنند؟ آیا همچون قرآن ؛ می توان وصفی از بهشت نزد زرتشتیان یافت؟ سپاسگزارم.

  بهشت یک واژه پارسی است که گویش عربی آن را جنت نامیده است. این واژه از وهیشتم منو در اوستا آمده (وه= به=خوب، نیک – وهیشتم= خوبترین – منو= منش) بنابراین بهشت برترین صفت واژه (به) است. به، بهتر، بهشت، که همانند آن در زبان انگلیسی نیز آمده است good,better,best . در بینش زرتشت، وهیشتم منو (بهشت) جایگاهی نیست که خداوند از پیش برای انسان آماده کرده باشد تا پس از مرگ مکان نیکوکاران شود و بدکاران از آن بی بهره بمانند بلکه بهترین منش را انسان می تواند آگاهانه برای خود فراهم سازد و آن را برگزیند. هنگامی که انسان کار شایسته ای که برگرفته ازمنش نیک باشد را انجام می دهد تا سبب خشنودی دیگران و روان هستی گردد در آن هنگام او روانی شاد و آرام خواهد داشت به عبارتی در بهشت خویش به سر خواهد برد که می تواند این بهشت را همچنان در سرشت و روان خویش نهادینه سازد.

 23.  درود، آیا نماز گذاردن در آیین زرتشت اجباریست ؟

  خیر، دین زرتشت آیین اختیار است و فرد آزاد است تا خودش بیندیشد و با اراده خویش آنچه را برای آسایش، آرامش، شادی، سازندگی و رستگاری همگان نیاز است گزینش کند و به باور برگزیده اش استوار باشد. بنابراین نه تنها نماز خواندن بلکه خوردن، آشامیدن، شاد بودن، سوگواری، پوشاک، پایبندی به باورهای گذشته و… همگی با خردمندی و در پرتو آزادی به انسان می رسد نه از روی اجبار. 

 24.  نظر شما درباره اثار خانم مری بویس وکتاب زردشتیان ایشان چیست؟

  مری بویس همانند بسیاری از پژوهشگران غربی از آنچه در فرهنگ گذشته ایرانیان وجود داشته است به نام آداب ورسوم زرتشتیان یاد کرده است البته مری بویس چند ماهی را نیز دریک خانواده زرتشتی سنتی در یزد زندگی کرده وشنیدنی ها وباورهای سنتی آنان را نیز به نوشته های خود افزوده است درحالیکه بیگمان برخی از باورهای گذشته زرتشتیان برگرفته از قوانین وندیداد ودیگر نوشته های کهن ایرانی بوده که هیچ شباهتی به بینش زرتشت ندارد. آنچه باید اکنون درباره آداب ورسوم، فرهنگ، باورها و رفتار زرتشتیان به نگارش در آورد بایستی با بینش زرتشت در گات های او هماهنگی داشته باشد در غیر این صورت از سنت های کهن ایرانی است که در دوره های گوناگون گردآوری شده است که نباید همه آن ها را به فرهنگ زرتشتیان نسبت داد.

 25.  آیا از نظر دین وه مزدیسنا، موجودات ماورائی که اعراب به آنها جن می گفتند،وجود خارجی دارند یا خیر؟ خواهش می کنم کامل برایم توضیح دهید.

  خیر، در اندیشه ایرانی از موجوداتی که مربوط به جهان ناپیدا باشد سخنی گفته نشده است. مردم پیش از زرتشت، در استوره های ایرانی به نیروهایی باور داشته اند که بر زندگی آنان تاثیر سازنده و یا ویرانگر داشته است مانند مهر، ورهرام، سروش و… که یشت هایی نیز در ستایش آن ها وجود داشته است اینها پس از زرتشت به نام ایزدان معروف شده اند که همچنان در بخش هایی از اوستا از آن ها یاد می شود ولی هیچکدام وجود خارجی نداشته اند. اندیشه زرتشت بر پایه استوره ها بنا نشده است و از پندارهایی که به دوراز دانش باشد گفتگو نمی کند.

 26.  آیا با داشتن اندیشه،گفتار و کردارنیک و بدین گونه اعلام زرتشتی بودن می توان از طریق هایاس به آمریکا رفت؟

  اگر کسی بخواهد به آمریکا و یا کشور دیگری برود راه های گوناگونی مانند سرمایه گذاری و دانشجویی وجود دارد نیازی نیست تا به ظاهر دین خود را تغییر دهد و دین را وسیله و ابزاری قرار دهد تا بتواند با کمک آن به جایی دیگر پناهنده شود

 27.  با سلام،شاید سئوال اینجانب تکراری باشد ولی ازنظر قانونی چگونه میتوانم زرتشتی شوم وکارت زرتشتیگری بگیرم. باتشکر

  بیگمان تکراری است. پیش از این اشاره شده است که زرتشتی، شدنی نیست بلکه بودنی است یعنی هرفردی می تواند با رفتار و کرداری که بر گرفته از اندیشه نیک است از گروه پیروان آیین راستی و خرد نیز باشد. بنابراین بهره مندی از اندیشه نیک، داشتن گفتار سنجیده با پشتوانه خرد و انجام کردار خوب و سازنده، نیاز به هیچ کارت، مدرک، گواهینامه و دیپلم ندارد. به عبارتی بودن و زیستن در زندگی سرشار از راستی، خردمندی، شادی در پرتو آزادی برای سازندگی و تازه شدن به سوی خوشبخت ساختن خود و دیگران حق هر انسانی است!

 28.  با درود فراوان لطفا در مورد دعای اهونور و کاربرد آن توضیح دهید و دیگر اینکه فایلهای صوتی و یا تصویری نیایش های دینی به ویژه نیایش اهونور را از چه جایی می توان تهیه نمود. با سپاس (وهومن)

  درود، نیایش کوتاه اوستایی “یَتااهو وئیریو” که از نظر وزن و آهنگ به سرود های اهنودگات (بخشی از سروده های اشوزرتشت) شباهت دارد، اهونَه وَر نیز نامیده می شود. این سرودکاربرد ویژه ای ندارد. همراه با سرودن اوستا یکبار، دو، پنج و گاهی بیست و یکبار خوانده می شود. برگردان آن در گزینه مقاله ها از همین وب سایت آمده است. 

 29.  بادرود.در مراسمی که از طرف زردشتیان برگزار می شود در اوستا افرینامه که با بالا بردن یک انگشت و ویسپوخواتره معادل دو انگشت است یعنی چه وچه منظوری است ؟ با سپاس

  گزینه مراسم سنتی را از سمت چپ صفحه پرسش و پاسخ دینی برگزیند، سپس به پرسش های 61 و62 بنگرید. این پرسش را پیش از شما پاسخ داده ایم. محبت کنید پیش از هر پرسشی، به بیش از 500 پاسخ داده شده نگرشی داشته باشید. شاید! پاسخ خود را از آنجا دریابید. سپاس بیشتر 

 30.  زردتشت و اسلام را با هم مقایسه کنید.با تشکر

  دوست گرامی، ما تنها به پرسش هایی که درباره بینش و جهان بینی زرتشت و فرهنگ ایران باستان باشد پاسخ خواهیم داد؛ مقایسه کردن چنین بینشی با هر آیین و فلسفه دیگر را از کتاب ها بهره بگیرید یا از اندیشمندان همان دین پرسش فرمایید. خوشبختانه تمام ادیان کتاب های زیادی در باره جهان بینی، احکام و سنت های خود نوشته اند که می توان از آنها نیز بهره گرفت. 

 31.  با درود فراوان، اگر يک فرد زرتشتي در مورد درستي اعمال خود دچار ترديد شود آيا بايد به فرد خاصي رجوع کند؟آيا گات ها جوابگوي تمام سوالات هست؟

  اشتباه ما این است که دین باید پاسخگوی تمام نیازهای انسان باشد. اعمال و کردار انسان اگر درست باشد نه تنها آسیبی به دیگران نخواهد رسید بلکه سبب خشنودی وجدان شخص و احساس وزندگی دیگران نیز خواهد بود. و چنانچه کرداری ناشایست باشد، نخست وجدان و روان آن فرد آزرده خواهد شد و پس از آن قوانین اجتماعی نیز در برابر کارهای ناشایت افراد پاسخگو خواهد بود. پلیس، دادگاه، بازرسی و نهادهای پی گیری کننده برای اعمال انسان نادرست و گناهکار به وجود آمده اند. اینکه تردید درباره انجام کار نیک یا بد وجود داشته باشد نیز شخصی می تواند پاسخگو باشد که به دانایی او در آن مورد بیگمان باشید. گات ها، سرودهای زرتشت بنیان رستگاری انسان را پایه ریزی کرده است ولی به کردارهای عادی انسان اشاره ای ندارد که بتوان همانند کتاب شرح احکام به آن استناد کرد.

 32.  با سلام.من میخواستم به آیین زرتشتی درآیم.چگونه اقدام کنم؟ ضمنا ساکن اصفهانم.

  دوست گرامی چرا پاسخ های پیشین را به ژرفی نگاه نکرده اید؟ دین زرتشتی آیین و روشی نیست که بتوان به آن درآمد یا واردشد. قوانین و مقررات ورود و خروج در آن تعریف نشده است! هر انسانی حق دارد تابینش زرتشت را در کردارخود پویا و استوار سازد. به باور و اندیشه زرتشت، هیچ فرد یا نهادی تعیین نشده تا بپذیرد یا رد صلاحیت کند که انسان دیگری چگونه وچه زمانی به آیین راستی درآید! با دروغ مبارزه کند. خردمندی پیشه سازد. شادی و خوشبختی را برای خود و دیگران فراهم کند. سازنده و نوگرا باشد. از خرافات و پندارهای نادرست دوری گزیند. به فلسفه آزادی و اختیار در گزینش هایش باور داشته باشد و… بنابراین هرکس با هرنگرش، گویش، فهمش، روش و ارزش حق دارد با بینشی که زرتشت نیز پیشنهاد کرده است هماهنگ گرددو ادامه زندگی خود را بربینش وفلسفه آن پایه ریزی کند. از هر قوم و نژاد باشد، در هر شهر و کشوری زندگی کند. برای پیوستن به آموزش هایی که کردار آن برگرفته از اندیشه نیک وخرد رساباشد، تفاوتی نخواهد کرد. 

 33.  درود اگر وحي به زرتشت در کار نبوده است حضرت زرتشت چگونه اسرار خلقت مانند وجود بهشت و جهنم و روز رستاخيز و چيزهاي گوناگون ديگر را دريافته است و چگونه مي توان آن را قبول کرد.

  وحی برای زرتشت در کار نبوده بلکه چنانکه پیش از این نیز اشاره شده است برخلاف پدیده وحی برای پیامبران ابراهیمی؛ زرتشت با الهام، دل آگاهی و پیغام سروش به راز هستی پی برده است و در سروده های خود آنها رابیان کرده است. او اجباری در پذیرفتن و قبول گفته هایش را پیشنهاد نکرده بلکه به هرکس اختیار داده تا خود نیز به ژرفی اندیشه کنند سپس با خردمندی بهترین گفته ها را پذیرا باشند. بهشت و جهنمی که زرتشت به آن باور داشته و بیان کرده است جنبه مادی ندارد. خداونداز پیش آن را نساخته تا آماده برای پذیرش انسان پس از مرگ باشد که لذت های مادی را به نیکوکاران در بهشت هدیه دهد. درمقابل سوختن و عذاب را برای گناهکاران در جهنم داشته باشد، بلکه بهشت و دوزخ اندیشه زرتشت حالتی مینوی است که شادی روان و یا افسرگی آن را در این جهان در پی داشته و ادامه آن برای روان پس از درگذشت نیز ادامه خواهد داشت و چنین حالت هایی را هرکس می تواند با کردار نیک برای خود فراهم سازد نه اینکه توسط موبد یا پیشوای دینی او اندوخته گردد. بدین ترتیب هرکس مایل است آن را قبول خواهد داشت و گرنه زرتشت از نپذیرفتن آن آشفته و خشمگین نخواهد شد تا آن را به مقام بالا تر از خود گزارش دهد. 

 34.  درود بر شما، در مورد شر و خوبی: تا جایی که مطالعه کرده ام زرتشتیان اعتقاد بر این دارند که خداوند خوبی مطلق است و بدی موجود در این جهان به دلیل خاص صور مادی شدن آن است مثل تاریکی و روشنایی ، یعنی روشنایی که هم هست دارد و هم واقعیت وقتی در این گیتی قرار می گیرد جایی که در آن روشنایی نباشد تاریکی که هست ندارد ولی واقعیت دارد ،واقع می شود. برای کارهای بدی که انسانها نیز انجام می دهند زرتشتیان معتقد هستند که خداوند خوبی مطلق است و کارهای بد توسط انسان صورت می گیرد و خداوند در آن سهمی ندارد. سوال من این است که اگر قبول کنیم که خداوند خوبی مطلق است و شر توسط اندیشه بد انسانها صورت می گیرد پس “این تمایل به شر را یا اندیشه بد” را که در انسان گذاشته؟آیا انسان خود این را خلق نموده؟یا باز به خاطر ظاهر شدن در این دنیا مثل روشنایی و تاریکی می باشد ، یعنی جایی که خوبی نباشد شر می آید؟پس آیا اینگونه نمی توان گفت که خداوند دنیایی را آفریده که در آن هم روشنایی است و هم تاریکی و هم خوبی و هم شر ، مگر می شود گفت که خداوند شر را نیافریده، در حالی که خود سیستمی را خلق نموده که در صورتی که فلان چیز نباشد ، عکس آن یا ضد آن واقعیت می یابد؟یا شاید درست این باشد که خود انسان این اندیشه بد را آفریده که اگر این طور باشد ، گاتها زیر سوال خواهد رفت زیرا در گاتها می گوید “به صورت خلاصه:آن هنگام که آن دو در اندیشه ها در آغاز گیتی ظاهر شدند که در همه چیز با هم ضد بودند آن یکی خوبی و آن یکی بد”یعنی انسان نقشی در این خلق شدن اندیشه بد و خوب نداشتند ، و این دو حاصل سیستم پایه ریزی شده ایی که توسط خداوند خلق شده در گیتی ظاهر شده اند، پس نمی توان گفت که خلق اندیشه بد از آن انسان است زیرا در ظاهر شدن آن نقش نداشته؟

  درود، دوست گرامی چرا باید تاریکی را پدیده ای بد بدانیم! بیگمان آگاهید که برخی از پروانه ها، خفاش، کرم خاکی، جوجه تیغی، جغد و بسیاری از موجودات دیگر روز خود به امید تاریکی شب پشت سرمی گذارند تا درتاریکی به حرکت درآمده و به دنبال غذا بروند. لابد می دانید که درختان سبز درتاریکی شب بهتر نفس می کشند، به عبارتی اکسیژن را از هوا می گیرند. چرا باید سردی را بد بدانیم وگرما راخوبی یا برعکس آن؛ کسانی که درسرمای قطب زندگی می کنند آرزوی داشتن گرمای آتش را دارند ولی آنانکه در صحرای داغ عربستان از گرمای شدید آفتاب نیم سوخته شده بودند در باور خود، آتش را به جهنم نسبت دادند. گرمای آتش، سردی قطب، روشنایی وتاریکی همه آفریده شده خرد اهورایی و همه نیک می باشند. اگر از باور رویایی خود بخواهیم! هرچه انسان در کره زمین زندگی می کند را برای چند روزی به سیاره دیگری ببرد، آنگاه متوجه می شویم که همه چیز برای موجودات جهان، بدون حضور انسان خوب و سازگار خواهد شد. زلزله، سیلاب و آتشفشان همچنان روی خواهد داد ولی کسی نیست که از آسیب های آن ناله کرده و هراسان گردد. چیزی به قول شما شر نیز جایگاهی ندارد. وقتی دوباره انسان بر سرزمین ها قدم می گذارد آنچه را که بیش از اندازه باشد برایش ناراحت کننده خواهد بود و به باورش بدی ها نام خواهد گرفت. گرمای سوزاننده، سرمای زیاد، تاریکی مطلق، همه بد خواهند بود… وقتی پیام و فلسفه زرتشت را بررسی می کنیم که شما نیز به آن اشاره کرده اید. به دو گوهر همزاد و متضاد اشاره شده که در آغاز شکل گرفتن هستی بوده و تا پایان نیز پویا خواهند بود. این دو نیرو را می توان مثبت و منفی، کشش و رانش، تز و آنتی تز دردانش امروزی نامید. اگر نیروی کشش خورشید با نیروی فرار سیاره ها از گرمای آن نباشد. هستی نخواهد بود به ویژه در کره زمین! این نیروهای همراه ولی ناهمگون را نیز نمی توان بد دانست همه خوب و لازمند. ادامه پیام زرتشت این است که هرگاه این دوگوهر (نیروهای مثبت و منفی = خوب) در اندیشه انسان شکل بگیرند. شخص دانا که از دانش و آگاهی بهره برده است آن را به سپنتامینو (منش سازنده) تبدیل خواهد کرد و شخص ناآگاه و بی دانش تراوش اندیشه خود را به انگره مینو یا فکر ویران کننده (اهریمنی) بروز خواهد داد. اثر اندیشه اهریمنی در جامعه انسانی و موجودات دیگر آسیب هایی را فراهم خواهد کرد که با هنجار هستی سازگار نیست و در آنجا حق داریم که بگوییم اندیشه اهریمنی انسان های نادان، بدی را به وجود آورده است!! آلوده کردن آب دریاها و رودخانه ها، ویران کردن خاک و جنگل و سرسبزی، آلوده کردن هوا در محیط زیست، جنگ و خونریزی بین اقوام بشری، دروغ، دزدی، غارت، نژادپرستی و غیره، هیچیک به خواسته خداوند انجام نمی گیرد، انسان بداندیش آنها را پدید می آورد؛ پس خداوند سراسر نیکی و داد است. انسان نیز می تواند سراسر خوبی باشد ولی اگر تمایل به ویرانی داشته باشد نیز دوگوهر همزاد که هردو نیک آفریده شده اند در اختیار اوست تا با جان مایه نادانی او در آمیزد و آنگاه پدیدآورنده بدی هاباشد.

 35.  درود بر شما نمی دانم چرا به سوال همه پاسخ می دهید بجز من ؟ سوالم در مورد بعد از مرگ از دیدگاه زرتشت بود که آیا انسان بعد از مرگ باز اختیار دارد یا نه؟ امید به پاسخ شما پدرود

  دوست گرامی و دیگر پرسش کنندگان عزیر، بارها نوشته ایم، به پرسش های تکراری که مشابه آن را پاسخ داده ایم. باردیگر پاسخی نخواهیم داد!! یا اگر پرسشی به موضوع فرهنگ و فلسفه ایران باستان ربطی نداشته باشد نیز بی پاسخ خواهد ماند. در مورد پرسش شما وقتی گفته ایم که زرتشت آزادی و اختیار بهتر زیستن را در زندگی به انسان سفارش و پیشنهاد کرده ولی به جهان پس از مرگ همانند ادیان ابراهیمی اشاره ای نکرده است. وقتی پاسخ داده ایم که در پیام زرتشت، اینگونه پرسش ها به صورت احکام دینی گفته نشده و بسیاری از ناگفته ها و ناشناخته ها را بایستی دانش زمان پاسخگو باشد! پس چه جواب تازه ای برای پرسش شما وجود دارد؟ گفته ایم به باور زرتشتیان مرگ و نیستی جایگاهی ندارد! درگذشت انسان از جهان مادی، با نیستی و مرگ تفاوت دارد پس انسان به قول شما بعد از مرگ چه اختیاری دارد؟ شما هرچه بنویسید ما در بخش پاسخ این پرسش قرار خواهیم داد! بدرود

 36.  درود به شما.1-موبدان متن پتت را برچه اساسی نوشته اند؟و چرا نوشته اند؟با توجه به اینکه زرتشت آن ها را نگفته است 2- شما وندیداد را چون پیام زرتشت نبوده قبول ندارید اما خرده اوستا و سایر بخش ها (به جز گاتها) را که موبدان نوشته اند قبول دارید چرا؟

  پتت یا پشیمانی از زمان ساسانی نوشته شده است زمانی که پیروان ادیان دیگر مثل مسیحی و کلیمی نیز برای زندگی کردن به ایران آمده و برای خود مراکز دینی داشتند. نمونه آن کلیسای ساخته شده در ارومیه از آن زمان همچنان وجود دارد و کنیسای کهن یهودیان در شهر همدان و زیارتگاه دانیال نبی را نیزآنان بنا کرده اند. باتوجه به آیین توبه کردن واعتراف برای کشیش که در فرهنگ مسیحی وجود داشت برخی از زرتشتیان در زمان ساسانی راه ساده تری برای بخشش گناهان خود را مشاهده کردند و قرار بود برخی به دین مسیحی در آیند به همین دلیل موبدان برآن شدند که با توجه به پیام زرتشت که هرکس خود می تواند کارهای نیک بسیاری انجام دهد تا رفتار ناشایست گذشته خود را جبران کرده باشد. متنی را که به عنوان کارهای ناشایست در آن زمان بود را تنظیم کرده و به بخش پایانی خرده اوستا افزودند تا هر زرتشتی به هنگام نیایش بداند چه کارهایی را نباید انجام دهد که به گناهان او افزوده گردد. 2- همه متن هایی را که به زبان اوستایی است از گنجینه ارزشمندی است که تاریخ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیاکان ما را گزارش می دهد و همگی اعتبار داشته و مورد قبول می باشند با این تفاوت که گات ها، سرودهای ورجاوند و اندیشه برانگیزی است که از زبان اشوزرتشت، پیام آور ایرانی سروده شده و تمام آن راهکارهایی برای بهزیستن، شادبودن و رستگارشدن درجایگاه ارزشمند انسانی است و لی مانند وندیداد اشاره ای به احکام عادی مورد نیاز انسان، موارد بهداشتی و چگونگی زندگی روزانه او نکرده است و همانند یشت ها به داستاها و حماسه ها یی که ممکن است در تاریخ گذشته ایران روی داده باشد یاد نکرده است. این موراد در نوشته های دیگری فراهم است که ادبیات و دانش آن زمان است و بیگمان انسان هایی دانشمند در هر دوره و زمان آن را به نگارش درآورده اند. 

 37.  تفاوت الهام خداوندی با وحی چه مي باشد!. الهام خداوندی هم بايد از طريق فرشته اي از جانب افريدگار باشد که همان وحي نام مي گيرد.

  خیر، از آنچه که درمورد وحی شنیده شده، فرشته ای آسمانی از جانب خداوند و در نوبت های گوناگون پیغامی را به هر مناسبتی در گوش پیامبر خدا خوانده است و پیامبر بدون اینکه خود نقشی در آن دیدگاه داشته باشد، تمامی آن آیه و یا دستور الهی را برای مردم بازگوکرده و زمانی بعد ثبت شده تا به صورت کتاب آسمانی در آمده است. الهام یعنی دل آگاهی، دریافت درونی با یاری منش نیک خدایی، یعنی رسیدن پیغام سروش پس از آشنا شدن به راز و رمز هستی. حافظ اشاره می کند: تانگردی آشنا، زین پرده رمزی نشنوی/ گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش- در دل آگاهی و الهام نیازی به رابطه و پیغام رسانی از جانب فرشته و موجودی دیگر نیست بلکه انسان دل آگاه، خودش به تنهایی، نیروها و فروزه های اهورایی را درخود پرورش خواهد داد تا به جایگاه ارزشمند پیام آوری از سوی خرد پاک اهورامزدا برگزیده شود.

 38.  با درود فراوان زرتشت از جانب آفریدگار بزرگ، اهورا مزدا به بیامبری برگزیده شد و گات ها از جانب خدای بزرگ می باشد و یا این که زرتشت فیلسوف و دانشمندی بزرگ بود که با پی بردن به راز خلقت سخنان و اندیشه ی خود را در کتابی به نام اوستا جمع آوری کرده؟ با سپاس فراوان

  از آنچه در سروده های گات ها برداشت می شود، زرتشت پیامبری نبوده که یکباره و از دنیای بیسوادی، چوپانی و عادی به پیامبری برگزیده شود او به بسیاری از دانش های زمان آگاهی داشته است و پیش از اینکه پیامبر باشد او فیلسوفی بوده که ویژگی های سنتی جامعه را نقد و بررسی کرده و بسیاری از پندارهای مردم را نادرست وکارهای رهبران دینی آن زمان را مردود دانسته است. او در زمان ده سال به طبیعت روی آورده تا پرسش های خود را از رازهای موجود در زندگی درک و دریافت کند. او چنانکه در هات 29 از یسنا ( سرود دوم گاتها) آمده است، در رایزنی بین اهورامزدا( خرد کل)، وهومن ( منش پاک)، اشا (هنجار هستی) و گئوش اوروان ( روان گیتی) برگزیده شده تا پیام راستی را به مردم برساند و راهنمای مردم برای رسیدن به شادی، آرامش و رستگاری باشد. به عبارتی هردو بخش پرسش شما را در برمی گیرد. یعنی زرتشت، عارف و فیلسوفی بوده که به راز های هستی پی برده و از سوی خداوند به پیامبری برگزیده شده و سروده هایش به نام گات ها به یادگار مانده است.

 39.  با سلام خدمت شما . آیا قبول دارید که کتاب زرتشت در گذشته بیش از این بوده که در حال حاضر موجود است ؟ اگر قبول دارید ، اگر زرتشت حامل آخرین وحی بوده ، چرا مقداری از آن از بین رفته ؟ در اینجا دو اشکال پیش می آید : 1- اولا” در مقام خداوندی نیست که نتوانسته باشد دین خود را حفظ کند. 2-دوما” اگر خدا می توانسته و آن را حفظ نکرده تکلیف پیروان دینش چیست ؟ هم چنین دیدم که نوشته بودید اگر در قرآن وجود دارد که می گوید مسلمان شوید بازگو کنید اگرچه در قرآن نداریم که صراحتا” بگوید مسلمان شوید اما خداوند خاضعانه اینگونه می فرماید : وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ a.habibi98@gmail.com

  درود برشما، خیرقبول نداریم. کتاب زرتشت ( گات ها)در گذشته و حال همین اندازه بوده و ازبین نرفته است. آنچه در یورش ها و تاخت و تازهای بیگانگان بر این سرزمین از بین رفته است مجموعه نوشته هایی بوده است که همه به زبان اوستایی نگارش شده است. زیرا الفبای اوستایی خط تمام نوشته و کتاب های آن زمان بوده است که بسیاری از این یادگارهای گذشتگان مربوط به بینش زرتشت و پیام او نمی باشد — زرتشت حامل آخرین وحی نبوده که شما اشاره فرمودید، زرتشت خود را یک آموزگار راستی می داند که رازهای هستی را از دریچه دل دریافته و آنچه بیان کرده است بایاری پیغام سروش از اهورامزدا به او الهام شده است. بنابراین فرشته ای نیز در کارنبوده است تا درگوش او نجوا کرده ودستود داده باشد. در مورد پرسش شما در بند 1- خداوند قرار نشده تا در جایی استوار گردد و از دین زرتشت حفاظت کند. اهورامزدا در باور زرتشت خدای دانایی است که هستی را آفریده و انسان را موجودی هوشمند خلق کرده تا در سازندگی، پیشرفت و تازه گردانیدن جهان یاری گر و همراه خداوند باشند. تاکنون نیز چنین بوده است به گونه ای که انسان امروزی از انسان اولیه بسیار تفاوت دارد و همه را مدیون خردمندی، دانایی و هوش خداده خویش است. 2- خداوند دین و اندیشه زرتشت را حفظ کرده و همچنان خواهد کرد، شاید در برداشت و آگاهی ما این نگهداری کمتر جای می گیرد و می گنجد.برای یادآوری: زرتشت به همه انسان ها سفارش می کند تا از خرد خود بهره بگیرند- به پیشرفت در زندگی توجه کنند- شادی و خوشبختی را برای خود و دیگران فراهم سازند – از خرافات و پندارهای نادرست دوری گزینند – مهربانی، فروتنی و پارسایی را پیشه خود سازند- از خشم و کینه و جنگ و خونریزی دوری گزینند و به اندیشه، گفتار و کردارنیک روی آورند؛. ممکن است یکی بخواهد به جای کردار نیک واژه بیگانه (عمل صالح) را به کار گیرد، اشکالی ندارد، اگر تظاهر به کردار نیک نداشته باشد بازهم سفارش زرتشت ایرانی را به کار گرفته است و به نوعی پیرو سفارش زرتشت بوده زیرا عمل صالح در زندگی انجام داده است. باید بررسی کنیم که در جهان با این ویژگی هایی که زرتشت هزاران سال پیش به آنها اشاره کرده است. چند ملیون نفر پای بند بوده، ارزش های نیک انسانی را که زرتشت اشاره کرده وبه برخی از آنها اشاره کردیم، پیشه خود ساخته و درجهان امروز به پیشرفت وسازندگی دست یافته اند. آنها همه پیروان آیین راستی و خرد به شمار می آیند که برای نخستین بار در سرزمین ایران پایه ریزی شده است و اندک اندک به زبان های دیگر ترجمه شده و به ملت های دیگر رسیده به شکلی که اکنون دیگران نیز به آن افتخار می کنند. چه تعداد انسان نا آگاه در جهان سراغ داریم که به هرمناسبت و باورغیر منطقی، به جان هم افتاده، جنگ هفتاد و دو ملت را راه انداخته؛ با خون ریزی، جنگ، ترور و کشتار دیگران در اندیشه رسیدن به جایگاه سروری بردیگر انسان ها برآمده اند. آنها از عمل صالح و معقول استفاده می کنند!؟… جمله عربی آخر پرسش خود را اگر به پارسی ترجمه کنید ایرانیان که زمانی به گویش عربی آشنایی نداشتند وبه همین دلیل “عجم” نام گرفتند، بهتر آن را درک کرده و بیگمان تفسیر خواهند کرد. 

 40.  آیا دین زرتشتی احکام دارد؟خوب و بد را چگونه تعیین می کند؟آیا در موارد جزئی زندگی نظر می دهد؟اطفا کامل پاسخ دهید.

  خیر، در دین زرتشتی احکام وجود ندارد، این واژه جمع حکم است که از سوی حاکم صادر می شود. پارسی این واژه دستور است پس باید در دین زرتشتی کسی باشد که دستور بدهد تا چه باید کرد و چه نباید انجام داد. چنین کسی نباید وجود داشته باشد. زیرا زرتشت در هات 30 از سرودهای خود سفارش می کند: بهترین گفته ها را به گوش بشنوید، با اندیشه ای ژرف به آن بنگرید، سپس هر مرد و زن ازشما راه خویش را با اختیار برگزیند… بنابراین فرد در شنیدن و پذیرفتن گفته ها آزاد است. طبیعی است که دانش بشری در هر زمان به نتایج بهتری رسیده و خواهد رسید که انسان خردمند بایستی به هریک از پیشنهادهای علمی، اجتماعی، حقوقی، بهداشتی، بهزیستی، درمانی، اقتصادی و… توجه داشته باشد تا آسیبی برزندگی او وارد نشود. بنابراین این دین در موارد جزئی مانند چه خوردن، چگونه شستن، کجا رفتن، چرا نرفتن، نوع نشستن، شیوه آرایش کردن، فرم لباس پوشیدن و غیره اشاره ای ندارد و آنچه خرد جمعی در هر زمان ودر هر مکان پیشنهاد می دهد به ژرفی توجه می کند و با آزادی، بهترین شیوه رابر پایه دانش وخرد برای زندگی خویش برمی گزیند.

 41.  با درود به استاد پارسا و موبد گرانقدر آقاي نيکنام من مدتي در حال خواندن اوستا هستم ولي به کلماتي برخوردم که معني و تلفظ درست آن ها را نمي دانم از شما خواهش مي کنم معني کلمات زير را براي راهنمايي من قرار دهيد. اشه(اشونان)-گوشورون-آرميتي-فرشوشتر-سپندار مذ-ترمنشي-سروش-ورجاوند-منثره-گرزمان-آذر پسر اهورا مزدا-راسپي-وهومن-هوروتات-اشه وهيشت-خشثره و يريد-سپنته ارميتي. با سپاس بي پايان

  درود برشما واژه ها به ترتیب اینگونه بیان شده و معنی دارند؛ اَشه یا اشا = هنجار راستی و نظم هدفمند گیتی، کسی که با این هنجار رفتار کند او را اشو می نامند که جمع آن اشوان خواهد بود –//- گئوش اوروان: گئوش = گیتی و اوروان = روان که باهم روان هستی در گات ها معنی دارد -//– آرمئی تی= آرمان و آرزو که بیشتر با سپنته = مقدس می آید که هردو با هم آرمان و عشق پاک معنی دارد –//- فرشوشتر نام یکی از نزدیکان زرتشت بوده است -//– سپندارمذ = سپنتَه آرمئی تی= آرمان وعشق پاک که در گویش پارسی به اسپند و اسفند تبدبل شده است –//- ترمنشنی= داشتن منش بد –//- سروش= ندای درونی و دل آگاهی که در اوستا سرئوشَه نام دارد -//– ورجاوند= مقدس –//- مانتره = سخن اندیشه برانگیز که به سروده های زرتشت گفته شده است –//- گروثمان = سرای نور وسرود که جایگاهی خوش آیند برای روان درگذشتگان بیان شده است -//– آذر = آتش در اوستا داریم: آترش پُوثره اهورهِ مَزدائو؛ آترش = آتش، پوثره = پرتو، فروغ بنابراین آتش پرتوی از اهورامزدا درست است نه پسر او –//- راسپی نام یکی از موبدان است که در سرودن یسنا با موبد دیگر به نام زوت همکاری دارد -//– وُهومن = نیک اندیشی، منش نیک –//- هه اور وَتات = رسایی که در گویش پارسی خورداد شده است –//- اشه وَهیشتَه = بهترین اشویی، اشا =هنجار راستی و وَهیشت = بهترین –//- خشَتره وَئیره = شهریاری، پادشاهی و تسلط بر خویشتن –//- سپنتَه آرمئی تی، همان سپندارمذ است یعنی عشق پاک و مقدس

 42.  با درود فراوان در تاريخ بلعمي آمده است که زرتشت در زمان پادشاهي گشتاسپ ادعاي پيامبري کرد و به گشتاسپ شاه گفت که به او از آسمان وحي مي شود و اين وحي ها را برروي دوازده هزار پوست گاو نوشتند و در کتابخانه جاي دادند ؟ آيا اين مسئله صحيح است ؟ چون من از پاسخ هاي قبلي شما به شکلي ديگر برداشت کردم که زرتشت يک اصلاح کننده جامعه بود که به راز افرينش پي برد ! خواهش مي کنم هر چه زودتر پاسخ دهيد. با سپاس

  درود برشما، غیر از تاریخ بلعمی در بسیاری از نوشته های دیگر نیز به زایش، چگونگی زندگی و به پیامبری رسیدن زرتشت و معجزه های او اشاره شده است که بیشتر آنها مریوط به مورخان اسلامی یا گزارش هایی است که پس از اسلام در ایران نگارش شده است. شاهنامه فردوسی نیز به این موضوع اشاره دارد ولی سخنی از وحی نکرده است. آنچه بیشتر باید بپذیریم این است که هر پیامبری در گفتار خود چه ادعایی کرده، برگزیده شدن خود از سوی خداوند را چگونه می داند، آیا به معجزه ای در پیشرفت کارخود اشاره دارد و چه ماموریتی برای دیگران دارد. بیگمان تمام پژوهشگران براین باورند که گات ها، سرودهایی است که زرتشت، پیام آور ایرانی سروده است. بنابراین از گقته های پیامبر چنین برمی آید که هیچگونه وحی در کار نبوده است بلکه پس از نگرش به هستی و ژرف بینی به زرتشت؛ الهام، و دل آگاهی و پیغام سروش رسیده است. معجزه آنچنانی روی نداده است و زرتشت خود را دانا، رهاننده، مانترن، سوشیانت و راهنمای دیگران نام برده است که در هنجار هستی از سوی اهورامزدا به این ماموریت برگزیده شده است.

 43.  آيا شما زرتشتيان عزيز دين اسلام را به عنوان يک دين الهي و قران را به عنوان يک کتاب آسماني قبول داريد ؟؟ و اگر داريد چرا به گفته ي قران پيرو دين اسلام نمي شويد ؟؟؟ لطفا واضح و بدون پنهان کاري پاسخ دهيد.

  دوست گرامی، نخست اشکالی در مورد بخش دوم پرسش شما دارم؛ گویاتر بفرمایید که در کجای قرآن آمده است که ما زرتشتیان باید پیرو دین اسلام شویم؟ اگر شماره آیه و سوره مبارکه آن را بیان فرمایید، بهتر پاسخ خواهیم داد. تا آنجا که ما از یکی از آیه ها برداشت کرده ایم می فرماید : لا اِکراهَه فی اَلدین؛ بدین ترتیب هرکسی مجاز است هر دینی را که می پسندد؛ برگزیند. یادآوری می شود که پیروان زرتشت که زادگاه پیام آورشان در سرزمین ایران بوده است با توجه به گزینه هایی ساده و عملی که از ویژگی های پیامبرشان شنیده و به کار گرفته اند؛ پیوسته برآنند تا با فروزه راستی- اندیشه، گفتار و کردارخود را آراسته گردانند…شادی و خوشبختی را برای خود و دیگران فراهم سازند… تازه شدن زندگی را درجامعه پویا و پایدار سازند… نسبت به توان خود در پی آباد کردن جهان هستی باشند… برابری زن و مرد را فراموش نکنند… از ظلم و ستم و بیداد به هرانسانی با هر باور و نژاد، خود داری کنند حتا با حیوانات نیز خشونت نداشته باشند به همین انگیزه قربانی کردن را نیز نمی پسندند…خوشبختی خود را در خرسندی دیگران احساس کنندو… با این انگیزه ها تاکنون کمبودی در زندگی فردی و اجتماعی مربوط به این جهان و دنیایی که در باور مینوی خویش دارند احساس نکرده اند تا تصمیم بگیرند دین و مذهب های دیگری را انتخاب کنند.؛ اما در مورد بخش نخست پرسش شما اگر به تاریخ نوشته شده سری بزنیم، کورش را دربابل خواهیم شناخت که معبد آنها را خراب نکرد و در همانجا به نیایش پرداخت…پیروان زرتشت هیچگاه و در هیچ زمانی خود را بالاتر و برتر از دیگران ندانسته اند بنابراین با شمشیر یا به اجبار دین خود را به دیگران تحمیل نکرده اند و به تمام اندیشه ها، پیامبران الهی، فلسفه ها و مکاتب احترام گذاشته اند. از نیک اندیشی هایی که در گذر روزگار و پس از اندیشه های ایرانی، از هر فیلسوف، عارف، سالک، صوفی، دانشمند و پیامبری پدید آمده است؛ در زندگی به خوبی بهره گرفته اند. 

 44.   با درود خواهشندم در مورد حجاب در دین زرتشت و یا اینکه اصلا پوششی که برای زنان در اسلام توصیه شده در دین زرتشت هست یا خیر

  دوست گرامی با اینکه سفارش کرده ایم تا نخست از 7بخش پاسخ های داده شده سمت چپ، بالا نگاهی داشته باشید و اگر به پرسش شما پاسخ داده نشده است؛ بپرسید. سوربختانه حوصله شما کم بوده است. این پرسش را در بخش زندگی زرتشتیان قبلا پاسخ داده ایم.

 45.  با درود فراوان شما چه کتابی را در مورد توضیح کامل دین یگانه زرتشت معرفی می کنید.

  پیام و بینش زرتشت در دفتری به نام گات ها گردآوری شده است که برگردان های گوناگونی از ن وجود دارد. نشانی تهیه گات ها، سروده های زرتشت به گزینه کتاب از همین وب سایت استفاده کنید. برای شناخت آداب و رسوم سنتی زرتشتیان نیز می توانید از کتاب “از نوروز تا نوروز” بهره بگیرید.

 46.  آیا در دین زردشتی برزخ وجود دارد؟

  در پیام و آموزش های زرتشت به مرحله ای که پس از مرگ برای روان درگذشته باشد اشاره ای نشده است؛ درفزهنگ سنتی زرتشتیان که بسیاری از آنها، باورها و سفارش های موبدان دوره ساسانی است به مرحله ای پس از مرگ برای روان درگذشتگان اشاره شده که همیستگان نام دارد و آن زمانی است که میزان نیکی و بدی که شخص در گذر زندگی مادی خود انجام داده است با یکدیگر برابر باشد، این همان دوره برزخ، فاصله ای بین بهشت و دورخ نامیده شده است. 

 47.  سلام؛ چګونه است در دینی که در زمان ساسانیان دفن مردګان نداشتند و دخمه ګذاری بوده است افرادی مثل پارس بانو و …. از اهورا مزدا درخواست این کنند که کوه باز شود و در آن شوند؟ آیا این زیارتګاه ها ساخته افکار زرتشتیان نیست؟ اګر ممکن است در مورد بوجود آمدن این زیارتګاهها توضیح دهید. تشکر.

  ایرانیان باستان برای جسد مردگان خود ارزشی قایل نبوده اند چنانکه مزارهایی آنچنانی از سیاوش، سودابه، زرتشت، آرش کمانگیر، جاماسب حکیم، آریو برزن، رستم فرخزاد و…وجود ندارد که ایرانیان برای مرده پرستی به سراغ آنان رفته و گل وگلاب تقدیم کنند. پاسارگاد و نقش زستم نیز برای یادبود سرداران نامی تاریخ ایران بنا شده است؛ ایرانیان برای زندگی انسان در جهان مادی ارزش ویژه ای قایل بوده و جسد مردگان را برای آلوده نکردن محیط زیست به بیرون از محل زندگی خود می بردند و با یکی از پاک کننده ها مانند آب، خاک، هوا و آتش آنرا از بین می بردند یکی از این شیوه ها که در مناطق پوشیده از برف مانند سیبری رسم داشته دخمه گذاری بوده است و روش های دیگر نیز برای مردگان انجام می شده است.؛ در مورد دختران و کنیزان یزدگردسوم، آخرین پادشاه ساسانی که اکنون زیارتگاه هایی شکل گرفته اند وبه پیر معروف شده اند، اگر به زیارتگاه های دیگری که آنها نیز در دامنه کوه ها ساخته شده که چشمه آبی در کنار آن وجود دارد و به هنگام تابش نور خورشید از خاور، نخستین فروزش روشنایی برآن کوه می تابد توجه کنیم. و به قدمت سنگ و سنگواره آن مکان در دانش زمین شناسی اهمیت بدهیم متوجه خواهیم شد که اینگونه مکان ها بیشتر و پیشتر ازاین، نیایشگاه های مهر و ناهید بوده اند که زرتشتیان و پس از شکست ساسانیان همچنان برجای مانده اند. برخی که بعد ها درمحل مسلمان نشین جای گرفته اند به نام امامزاده ها و گاهی به نام پیر مانند بی بی شهربانو در شهر ری و پیر شالیار در بخش اورامانات کردستان درآمده اند و آنچه به زرتشتیان در استان یزد به ارث رسیده که آخرین پایگاه حضور آنان پس از فشار و کشتار حکومت صفوی بوده است، پیرانگاه هایی است که در این شهر و دیار وجود دارد و برای اینکه از دستبرد بیگانگان در امان بماند آنان را خواهران و ندیمگان بی بی شهر بانو همسز ایرانی امام حسین دانسته اند که اعتبار بیشتری به آن داده باشند. این مکان ها اکنون برای گرد هم آیی، شادی و نیایش زرتشتیان کاربرد دارد. 

 48.  درود بسيار بر شما آيا فروهر نماد دين زرتشت است يا ايران باستان ؟

  در فرهنگ و باورهای سنتی زرتشتیان، فروهر یکی از فروزه های تشکیل دهنده انسان است در این باور انسان دارای دو هویت مادی به نام تن و جان است و دو فروزه مینوی او نیز روان و فروهر می باشد. روان همان روح در کالبد انسان است که گاهی شاد و زمانی ناآرام و ناخشنود خواهد شد. فروهر، نیرویی اهورایی (روح القدس) است که انسان بایستی آن را به کارگیرد تادر نهاد او پویاتر و پرفروغ گردد. این فروهر در اوستا فروشی نامیده شده و دارای شکل، تندیس و نگاره ای نیست.؛ تصویری که بر بالای سنگ نوشته های باستانی به ویژه دوران هخامنشی نقش بسته است که به صورت انسانی است حلقه به دست دارد و دوبال سه قسمتی در دوسوی او آمده و در دو سوی دامن او نیز دو شاخک نقش بسته است که مشخص نیست از چه زمانی فروهر نام گرفته است نماد ملی ایران باستان است و چنانکه هرملتی بر پرچم خود نقشی برگزیده است این نقش بر نگاره های کهن ایرانی موجود است که تاریخنگاران غربی نیز به نادرست گاهی آنرا شکلی از اهورامزدا نامیده اند. و مربوط به دین ویژه ای نیست. برخی از پژوهشگران باوردارند که باورهای ادیان آن زمان در شکل گیری ای نماد دخالت داشته است، به عنوان مثال حلقه در دست آن نماد آیین مهر است و حلقه بزرگ در کمر آن باور به بیکرانه بودن زمان در باور زروانی است و سه قسمت در بال آن باورهای زرتشتی به پندار، گفتار وکردارنیک است و شاخه های زیرین نماد نبرد دو نیروی مادی در زندگی انسان یعنی سپنتامینو و انگره مینو (نیک اندیشی و بداندیشی) است. 

 49.  درودبر شمادوست عزیز؛ اول اینکه در دوره ساسانی که ایرانیان به دین اسلام گرویدندگفته شده که موبدان و بزرگان آن زمان ظلم و ستم هائی نسبت به مردمان آن زمان داشتند که باعث روی آوردن مردم به دین اسلام شد آیا این نظریه درست داست دوم اینکه آیا صلیب ازنشانه های قوم آریایی بوده که به دین مسیحیت رفته یا نه کلا از مشخصه های دین مسیح می باشد.

  بیگمان در دوران ساسانی نارسایی هایی برای مردم ایران وجود داشته است که یکی از آنها نفوذ اندیشه موبدان ان زمان در دربار بوده است و خود مختاری هایی که پادشاهان این حکومت به ویژه در پایان دوران ساسانی به نادرستی و به نام دین رسمی آن زمان برمردم روا می داشتند که سبب ایجاد اختلاف طبقاتی گردیده بود ولی این مورد دلیل حمله اعراب به ایران نشده بود. چگونگی زندگی و وعده هایی که به اعراب بادیه نشین داده شده بود. خشکسالی های چندین ساله در ایران، عدم وجود پادشاهی توانا و هوشمند و دیگر دلایل سبب شد تا حکومت مقتدر ساسانی و در پی آن، ایرانیان از اعراب شکست خورده و مدتی زیر سلطه فرهنگ اعراب در آمدند.؛ بسیاری از پژوهشگران براین باورند که صلیب همان چلیپا در فرهنگ وتمدن ایران و برگرفته از آیین مهر ایرانی است که نماد چرخش خورشید و نورافشانی آن بوده است که گردونه مهر نیز نام گرفته است. هنگامی که آیین مهر در اروپا به دین مسیحیت تبدیل گشت گردونه مهر و چلیپا نیز نماد این آیین قرار گرفت روز مقدس آنان نیز روز خورشید ( سان دی) نام گرفت و… 

 50.  این روزها در سایت انجمن موبدان و منابع دیگر وابسته به آن تاکید می شود بر آسمانی بودن گاتها و اینکه اشو زرتشت طی 10 سال گوشه نشینی از بالای کوه با کتابی برای هدایت مردم برگشته است. شما فکر نمی کنید همه این مطالب تحت تاثیر ادیان ابراهیمی بوده است. کتاب گاتها سخنان خود اشو زرتشت است که از اندیشه پاک و خرد آن بزرگوار است نه اینکه از آسمان آمده باشد !!! (اگر شما بانظر من موافقید چرا برخی از موبدان در مقالات خود به چنین چیزهایی اشاره می کنند) مگر پیامبران سامی هر جور بودند پیامبر آریایی هم باید آنگونه تعریف شود؟

  در بینش زرتشت هیچگاه معجزه ای روی نداده است و خداوند در آسمان مشاهده نگردیده است. در سروده هایش اشاره به آسمانی بودن آنها نیزنشده است. زرتشت با درون نگری و نگرش به آنچه در هستی هنجار ساز و هنجاز گرا بوده و آنچه از پندارهای نادرست مردم آن زمان برداشت می شده است؛ دریافت که آفرینش را آغازی بوده که این فرآیند را نیرویی که با دانایی و توانایی بهره داشته رقم زده است، او این آغاز را خرد هستی، دانای کل، دانای بزرگ هستی آفرین و یا اهورامزدا نام نهاد. پس از او هزاران سال بعد که هریک از ملت ها به آگاهی دست می یافتند و تمدن وفرهنگ می آموختند از میان آنان برخاسته ای خود را فرستاده ای از سوی این یکتا آفریده و سرآغاز هستی می نامید. در باور زرتشت و بینش پیروان راستین او کتابی از سوی آسمان فرو نیامده بلکه تراوش دل آگاهی اندیشمند، فیلسوف، دانشمند و پیام آوری است که به راز هستی پی برده است و هنجار راستی را برای نخستین بار شناخته و به دیگران سفارش کرده است.

 51.  آیا دین یک امر شخصی است؟

  اگر منظور شما در پیام زرتشت است. نه تنها دین، بلکه گزینش های دیگر در زندگی نیز با اختیار و یک امر شخصی است. گزینش همسر، گزینش مکان زندگی، گزینش دوست، گزینش کسب و کار، گزینش دین و… با آزادی و شخصی است ولی به نکته ای دیگر نیز باید اشاره کرد که گزینش ها بایستی بر پایه راستی و هنجار درستی که خرد رسا پیشنهاد می کند انجام می شود و انسان در گزینش هایش شایسته نیست تا از روی نادانی و احساس نادرست به هر گزینه ای روی آورد. 

 52.  درود بر شما منظور از فلز گداخته در گاتها در یسنا های 32 بند 7 چیست؟ و بین ترجمه های گاتهای ابراهیم پورداود ، رستم شهزادی و فیروز آذرگسب و جلیل دوستخواه کدام بهتر شکل سروده ای زرتشت را حفظ کرده اند؟ سپاس

  درود، چنانچه در برخی از ترجمه ها به فلز گداخته در این بند اشاره شده باشدبه دلیل شناخته نبودن منظور زرتشت از پیام خود در این بند بوده است چنانکه اکنون نیز اصطلاحاتی به کار می رود که اگر معنی آن را در همین زمان ثبت نکنند هزاران سال بعد، پژوهنده را در ترجمه گمراه خواهد کرد به عنوان مثال پس از انقلاب در ایران واژه ای به نام (شیطان بزرگ) مرسوم گردید اگر این واژه را به زبان دیگری ترجمه کنند که منظور از آن را ندانند تصور می شود که در ایران آن زمان موجود عظیمی یافت می شده که ایرانیان با آن مبارزه می کرده اند و خواستار مرگ شیطان بزرگ بوده اند درحالیکه اگر در جایی یادآور شود که منظور از آن، دولت آمریکا بوده است مشگل ترجمه حل خواهد شد… بیشتر پژوهشگران، گات ها را به خوبی برگردان کرده اند ولی ممکن است در برخی از واژگان ، می بایستی به منظور آن در روزگاران گذشته پی می بردند که اینگونه نشده است. چنانکه (گئوش اوروان) را نیز به نادرستی در گات ها گاهی به روان گاو ترجمه کرده اند که برگردان درست آن روان گیتی و جهان است. پیشنهاد می شود به تازه ترین برگردان گات ها، که واژه به واژه ترجمه شده و گزارش دستوری آن نیز آورده شده است مراجعه کنید، ( گاتاها، سرودهای زرتشت، برگردان دکتر آبتین ساسانفر، انتشارات بهجت، 1390) برای تهیه آن با کتابفروشی مهرافزون در تهران تماس بگیرید. تلفن 88934366

 53.  آیا گاتها تحریف شده است

  تا آنجا که پژوهشگران باور دارند سرودهای گات ها به دلیل اینکه به صورت شعر بوده است و هموراه سینه به سینه حفظ می شده است و برای از بین نرفتن و تحریف نشدن، در بین هفتاد و دو هات یسنا جای داده شده است. بنابراین همچنان دست نخورده به یادگار مانده است. 

 54.  در گاتها وهیشتم مینو با گروسمان چه فرقی دارد؟

  بهشت در فرهنگ ایرانی به نام وِهیشتم منُو آمده است، وه همان به است یعنی خوب که به شکل بهتر و بهشت درآمده است وهیشتم یعنی بهترین و منو از منش می آید بنابراین وهیشتم منو یعنی زیباترین منش و نیک ترین حالت است که به روان انسان خواهد رسیدو گروثمان نیز واژه ای در بینش زرتشت است که به سرای روشنایی و سرود تشبیه شده است و مکانی که بهترین حالت برای شادی و آرامش روان خواهد بود.بنابراین چنانچه بهشتی برای انسان و پس از درگذشتن وجود داشته باشد از این دو واژه برگرفته شده که بهترین حالت روانی و سرایی خوش آیند برای روان انسان خواهد بود. 

 55.  درود به موبد پارسا جناب آقای دکتر نیکنام استاد من 3 پرسش از شما دارم؟ آیا در دین زرتشتی مراسم قربانی کردن حیوانات انجام می شود؟ 2.آیا کتاب اوستا که شامل پنج بخش است از زمان اشوزرتشت به همین شکل بوده ویا پس از پیامبر به صورت امروزی نوشته شده است؟ 3.معنای نام اوستا چیست؟ با سپاس از شما بهرام از مازندران

  دوست گرامی، شما به تازگی از وب سایت ما دیدن می کنید؛ اگر به پاسخ های داده شده قبلی نگاه کنید بسیاری از پرسش های شما را نیز پاسخ داده ایم. بهر روی در دین زرتشتی قربانی کردن وجود ندارد و کاری نکوهیده به حساب می آید – سرودهای اشوزرتشت در کتابی به نام گات ها گرد آوری شده که بخشی از یسنا است و غیر از یسنا بقیه ادبیات اوستا ، آموزشها و باورهای ایرانیان باستان نیز از زمان ساسانی به پنج بخش یسنا، یشت ها، ویسپرد، وندیداد و خرده اوستا دسته بندی شده است. برای آگاهی بیشتر از بخش مقاله های همین وب سایت نیز دیدن کنید – اوستا، وستا، اپستا همه یعنی دانش و دانش درونی است.

 56.  من یک مسلمان هستم که پس از مطالعه و تحقیق تصمیم گرفته ام زرتشتی شوم . ولی در آیین اسلام کسانی را که از دین اسلام به سایر دین ها بگروند مرتد می خوانند و آنان را مرتکب گناه کبیره و مستحق دوزخ می دانند . لطفا مرا راهنمایی کنید .

  باور ندارم که احکام دین اسلام چنین باشد ولی چنانچه شما درست نوشته باشید بهتر است مرتد نشوید، گناه کبیره نکنید و به دورخ نروید.

 57.  بادرودبرشما اگر فرد زردشتی بخواهد تغییر کیش و آیین بدهد آزاد است یا آیین زردشت او را سرزنش میکند یعنی اگر بخواهد مسیحی یا مسلمان شود آزاد است یا به گفته مسلمانان مرتد شناخته میشود با سپاس فراوان

  خیر، دین پذیری نیز مانند دیگر گزینش ها در زندگی هر فرد رتشتی با آزادی و از روی اختیار است. کسی و یا ارگانی حق ندارد این اختیار را از او بگیرد.

 58.  دروردبر موبد نیکنام من پس از کندوکاو های فراوان دریافتم که دین نیاکانم برترین و کاملترین و زیباترین دین است حال آیا جایی برای آموزش این دین به من وجود دارد ؟

  دین زرتشت گونه ای از درس نیست که در کلاسی آموزش داده شود، در پرسش های دیگر نیز پاسخ داده شده که فراپذیری رفتارهایی که در شان و جایگاه انسان است و رفتار بر پایه هنجار اشا و راستی، بودن در هویتی است که پیام آور این سرزمین بدان اشاره و سفارش کرده است. دین یک امر اختیاری و درونی است که هرکس می تواند با رفتار و کردارخود آن را به دیگران نیز سفارش کند. 

 59.  آیا ممکن است فردی به سن تکلیف برسد و سدره پوشی نکند؟ جایګاه و اهمیت سدره پوشی در دین زرتشت چقدر می باشد؟ تشکر.

  سده پوشی یکی از سنت ها و آیین های کهن ایرانی و زرتشتی است و بسیاری از خانواده ها باور دارند که برای فرزندان خود بایستی جشن سدروه پوشی را برپا دارند ولی از آنجا که هیچ کاری در بینش زرتشت اجباری نیست، سده پوشی نیز اختیاری است و دلیلی برای پذیرفتن دین نیاکان در جمع خویشان و باشندگان به حساب می آید ولی کسی که سده پوشی نمی کند نیز همچنان می تواند پایبند به آموزش های پیامبرش از درون زرتشتی باشد و برابر آموزش های زرتشت رفتار نماید.

 60.  درودبرشما هوشیدر یا اوشیدر در آیین زرتشت به چه کسی گفته می شود؟

  هوشیدر یا اوشیدر در اوستا به شکل اَوَخشیت اِرث و در بهمن یشت آمده است.(فصل 3 بند13) که در ادبیات سروده شده در آن زمان نخستین سوشیانت بوده که در دریاچه ای واقع در سیستان به نام فَرَزدان زاده خواهد شد. آن زمان باور داشتند که عمر جهان 12 هزار سال است و در پایان هر 3 هزار سال سوشیانتی خواهد آمد تا زندگی مردم را دگرگون سازد. البته سوشیانت در بینش زرتشت چنین نیست، سوشیانت یعنی سود رسان مقدس و پدیده هایی معجزه آسا نیستند که در هزاره هایی تعیین شده ظهور کنند بلکه افرادی عادی ولی آگاه ، بینشور و تاثیرگذار بوده که در بین دیگر مردمان زتدگی می کنند و جلوه هایی تازه به زندگی آنان می بخشند. 

 61.  ببخشید من متن پتت را از کجا میتونم پیداکنم؟

  پتت که پشیمانی معنی می دهد بخشی از کتاب خرده اوستا است که مویدان ساسانی آن را سروده وبه اوستا افزوده اند.

 62.  سلام آیا سوشیانت مربوط به امورات دینی است و یا در هر زمینه ای فرد می تواند سوشیانت باشد. موفق باشید.

  سوشیانت ها، سود رسان های مقدسی هستند که در هر زمان برای راهنمایی بیشتر انسان ها در جهان زاده خواهند شد و را رستگاری و بهزیستی را نمایان خواهند کرد. در این بینش سوشیانت ها مربوط به تمام امور زندگی انسان خواهند بود و تنها به امور دینی بستگی نخواهند داشت.

 63.  سلام جایگاه سروده فروردین یشت در دین زرتشت کجاست؟ آیا متن حقیقی است یا افسانه ای؟ موفق باشید.

  یشت ها از سروده هایی به زبان اوستایی است که از نیاکان ما به یادگار مانده است و بیشتر جنبه حماسی دارد که باورهای کهن اقوام آریایی را گزارش داده است. ورهرام یشت، سروش یشت، مهر یشت، اردیبهشت یشت، هوم یشت، آبان یشت و هرمزد یشت از جمله آنان است که برخی کهن تربوده و یشت هایی نیزمانند هرمزد یشت در دورانی تازه تر سروده شده اند. فروردین یشت نیز درباره فروهر درگذشتگان و ستایش و نیایش آنان سروده شده است که از آسمان به زمین خواهند آمد و یاری رسان بازماندگان خواهند بود که همانند دیگر یشت ها از باورهای کهن ایرانی است ولی مربوط به بینش و جهان بینی اشوزرتشت نیست. 

 64.  درود فراوان بر موبد گرامي و پارسا آيا دين زرتشت ديني ناسيوناليست است ؟ يعني فقط براي ايرانيان برانگيخته شده ؟ با سپاس

  خیر، بینش زرتشت با مردم جهان سروکار دارد و هدف آن برقراری ساختار درست و هنجار نیک بین روابط اجتماعی تمام انسان ها می باشد. او برخلاف برخی از ادیان که پیامبرشان برای همان قوم برگزیده شده است سفارش دهنده به قوم یا مردم ناحیه و کشور ویژه ای نیست. خداوند یکتایی که زرتشت در پیامش به مردم معرفی کرده است پروردگار دانایی است که آفرینش را یکسان آفریده و بین مردم جهان از نظر نژاد و رنگ و قومیت برتری قایل نشده است. در اوستا نیز به هفت کشور زمین اشاره شده است که در آن زمان وجود داشته است و در پایان به ناحیه ای که اوستا در آن سروده شده و نیایش می شده نیز به نام هُنیرس یاد شده است . نام هفت کشور اشاره شده در اوستا که در نیایشی به نام همازور دهمان نیز آمده چنین است: اَرزَه _ سَوَه _ فره دَدَفش _ وی دَدَفش _ وُاورو بَرشن _ وُ اورو جَرشن وسرزمین ایران ( هُنیرس) 

 65.  شما درسوال23 پاسخ داد يد منظور از پيوسته بودن نماز را نمي دانيد حال آنكه در سوال79 خودتان مي گوييد نماز بايد پيوسته باشد مي توانيد در اين مورد بيشتر توضيح دهيد؟با سپاس

  دوست گرامی منظو ر از پیوسته بودن نیایش در بینش زرتشت این است که تنها در زمانی معین، در جایی مخصوص، به نیتی خاص، و با شرایطی وِیژه نمی توان نمازگذار خداوند بود بلکه انسان برای هماهنگی با اشا ( هنجار راستی) بایستی در همه حال، در هرلحظه، همواره، در هرمکان و زمان و پیوسته نمازگذار باشد به عبارتی که عارف ایرانی، باباطاهر نیزبه آن اشاره می دارد: خوشا آنانکه دائم در نمازند/ بهشتِ جاودان بازارشان بید

 66.  درود، شما در سرتاسر این تارنما از خرد و خردورزی دم می زنید. پرسش من از شما اینه که بر پایه پاسخی که به پرسش 78 دادید پس از پیشنهاد موبد بزرگ ساسانی نماز به 5 نوبت رسید. پرسش من اینه، آیا این خردمندانه ست که هر کس به هر گونه ای که خواست دین رو دگرگون کنه و پیشنهادهای خودش را به پیروان یک دین تحمیل؟ این اوج بی خردی ست. پاسخ شما چیست؟

  اگر به تاریخ همهً ادیان بدون تعصب بنگریم متوجه خواهیم شد که غیر از آنچه هر پیام آوری در آغاز برای راهنمایی مردم زمان خود آورده است پس از گذر زمان و با تلاش دکانداران دینی و کاهنان و… پیرایه هایی بر اصل ادیان افزوده شده است. چنانچه به دیگر پاسخ هایی که در این وب سایت در مورد نیایش موجود است مراجعه فرمایید و یا مطالعه خود را در باره دین زرتشت به ویژه در دوره ساسانی بیشتر کنید دلیل کم و زیاد شدن بخش های اوستا و نیایش ها را متوجه خواهید شد. به هر روی اگر بررسی کنیم متوجه می شویم که در گفته پیامبران، در کتاب و سرودهای آسمانی، به نوع نیایش وتعداد دفعات آن در شبانه روز و احکام آن اشاره نشده وبعد ها پیروان ادیان برای خود نیایش هایی فراهم کرده اند. 

 67.   علت چهار روز نخوردن گوشت در ماه چیست یعنی منظورم در تعداد روز هست نه اینکه چرا گوشت نمی خورند یعنی چرا 5 روز نه چرا 9 روز نه ، چرا 4 روز آیا برای این هست که 4 روز در ماه به اسم ایزدان نگهبان حیوانات می باشد یا نه علت دیگری دارد ؟وسوال بعدی: در گاتها(ترجمه استاد ابراهیم پورداود)جمشید را نکوهش می کند که گوشت حوردن را به مردم یاد داده است استاد پورداود فرموده اند که منظور این نیست که اشو زرتشت با گوشت خوردن مخالف بود … اما استاد پورداود مفهوم این را نفرموده اند یعنی اینکه اگر زرتشت منظورش به گوشت خوردن معمولی نیست پس اینجا منظور از نکوهش کردن جمشید بخاطر آموزش مردم به گوشت خوردن چیست ؟

  دوست گرامی، اگر به جای 4 روز 5 روز انتخاب می شد لابد شما می پرسیدید چرا 5 روز گزینش شده است. باید برگردیم به زمانی که ایرانیان برای احترام به حیوانات، برای از بین رفتن نسل جانوران و برای اینکه دریافتند که خوردن گوشت به مقدار زیاد برای تندرستی انسان زیان آور است تصمیم گرفته و رسم کردند که 4 روز دررهر ماه گوشت نخورند و این رسم اجتماعی ایرانیان از آنزمان تاکنون شد و نه یک دستور دین زرتشت که به آن پاسخ داده شود. 2- پژوهشگران درمورد اینکه آیا جمشید ویونگهان که در گات ها به آن اشاره شده همان جمشیدی است که شاهنامه فردوسی از او یاد کرده که برای رواج گوشت خوردن نکوهش شده است هردو یکی بوده اند به نتیجهً یکسانی دست نیافته اند بهر روی زرتشت خوردن گوشت یا هر چیز دیگری را منع و یا حرام نکرده است، آموزش های زرتشت برای پاسخ به پرسش های زندگی روزانه مردم ، دانش زمان را یادآوری می کند که راهگشای کارها باشد و تنهادر برابر قربانی کردن های همگانی آن زمان که بافریاد شادی و در جهت خشنودی خداوندان پنداری زیان آور صورت می گرفته مخالف بوده است. 

 68.  درود بر استاد فرزانه آقای نیکنام بعد از گذشت چند ماه من هنوز جواب سوالم را نگرفته ام . سوال من :”شما می گویید که خداوند خوبی را آفریده و بدی ساخته انسان است ، پس جن یا شبه را که آفریده ، پدربزرگم حتی با جن هایی که حود را تغییر شکل می دادند تا اینکه انسانها را بیازارند ، پس این موجودات را که آفریده ، در صورتی که علم هم به وجود آنها پی برده است؟؟ آیا خداوند موجودات دیگری به نام جن را نیز آفریده و مثل انسانها به آنها اختیار انتخاب داده است ؟؟” منتظر جوابتان می باشم. سپاسگذارم

  دوست گرامی ، درود برشما/ باور کنید که برخی از پرسش ها را متوجه نمی شوم که پاسخی درست به آن هابدهم . من در پاسخی، باور اشو زرتشت را آورده ام که گیتی و آفرینش اهورایی، سراسر نیکی و داد است و بدی در آفرینش خداوندی جایگاهی ندارد. اکنون شما از جن سخن می گویید که در فر هنگ ایرانی جایگاهی ندارد و من او را نمی شناسم . من از باور پدربزرگ شما خبری ندارم! نمی دانم که جن انسان را آزار می دهد یا نوازش می کند!! نمی دانم علم تجربی در کدام کشور و در چه زمانی وجود جن را ثابت کرده است؟ به هر روی از اینکه حواب پرسش شما را نداده ام پوزش می طلبم.

 69.  درود فراوان بر شما؛ آیا یک زن نیز می تواند موبد شود و اگر نه چرا؟

  زن و مرد در فرهنگ زرتشتی و ایرانی با یکدیگر تفاوتی ندارند و نسبت به توانمندی جسمی خود می توانند کارهای یکدیگر را انجام دهند. آنان از دیرباز تاکنون درکارهای فردی، امور خانه داری، کارهای کشاورزی و دامپروری، اداری و علمی همه یکسان کار کرده اند. برای نیایش کردن نیز زن و مرد در سرودن اوستا هردو در کنار یکدیگر بوده اند، زنان پس از گذر از سن تعیین شده خود به آتشبانی و پرستاری از آتش در آتشکده ها نیز حضور داشته اند. موبد شخصی بوده که ویژگی های اخلاقی و رفتاری درست و نمادین داشته و در انجام امور دینی برای اجتماع خدمت می کرده است. او لباس سپید را به نشان پاکی می پوشیده و آیین های سدره پوشی، گواه گیری (عقد) مراسم درگذشتگان، گاهنبارها و جشن های ملی و دینی را اجرا می کرده و با خواندن بخش هایی از اوستا و گات ها با آهنگی خوش جایگاه ویژه روحانی زرتشتی را تا امروز دنبال کرده است. برخی از موبدان نیز با یادگیری فلسفه زرتشت، آموزش های دینی، فرهنگی و سنتی با نوشتن و سخن گفتن به راهنمایی دیگران نیز می پرداخته اند. چنانچه در زمانی و مکانی برای برگزاری آیین های دینی در جامعه به زنان نیز نیازی باشد گزینش آنان برای موبدی، کاری پسندیده و نیک است به شرط اینکه زن و مردی که به ماموریت دینی فراخوانده می شوند هریک ویژگی های لازم برای این کار را داشته باشند. اندیشه رسا، گفتاردلنشین، آهنگ خوش اوستا، کردارشایسته، سن بالای خردمندی، نیکی در چهره و قامت، بی نیازی مادی، فروتنی و پارسایی حداقل شایستگی برای پوشیدن لباس سپید موبدی است.

 70.  سلام آيا اگر فردي انگليسي زبان يا به زبان ديگري سخن بگويد مي تواند بخشهاي گاتاها و خرده اوستا را براي نيايش به درگاه پروردگار به زبان خودش بخواند و يا اينكه بايد به زبان اوستايي بخواند. تشكر از استاد گرانقدر.

  برگردان اوستا و گات ها به زبان های گوناگون وجود دارد که هرکس می تواند با زبان خود برای پژوهش به آنها روی آورد ولی برای نیایش کردن بهتر است سرود ها به همان زبان اوستایی و با آهنگ ویژه اوستایی که هزاران سال است نیاکان ما آن را زمزمه کرده اند برگزار شود. زه

 71.  دوست گرامی این طور که پیداست در دین زرتشت به پاکی تن بسیار توجه شده و برای پاکی از نجاسات شرایط سختی قرار دارد.جگونه می توان پاک شد؟لاله

  درود دوست خوب، بخش نخست پرسش شما درست است، یکی از ویژگی های دین زرتشت یعنی پیوستن به پاکی ها می باشد این پاکی نه تنها شامل تن انسان می شود بلکه پاکی روان، اندیشه، جایگاه زیستن و به ویژه پاک نگهداشتن چهار پدیده هستی ساز: آب، خاک، هوا و آتش نیز می شود ولی بخش دوم پرسش شما ( شرایط سخت پاکی از نجاست) را نمی دانم از کجا تشخیص داده اید. دین زرتشت دین نوشدن است و هیچگونه احکامی در مورد چگونگی رعایت بهداشت فردی ، شست و شوی بدن، خوردن و نخوردن غذا، پوشیدن یا نپوشیدن لباس و… ندارد بلکه معیارهای درست زندگی اجتماعی را دانش زمان، در هرمکان با بهره گیری از خرد جمعی تشخیص خواهد داد که باید استفاده شود تا زندگی برای همگان به سامان و خوش آیند شود. البته نوشته هایی کهن در باره احکام از سرزمین ایران باستان به یادگار مانده، آنها مربوط به باورهای پیش از زرتشت است که بینش خردگرای پیامبر با بسیاری از آنها متفاوت و مخالف است مانند احکامی که در کتاب وندیداد ( قانون ضد دیو ) آمده است، این نوشته ها نکاتی را برای رعایت بهداشت، دفع مردار و… اشاره کرده است که مربوط به باور ایرانیان پیش از زرتشت است که نوادگان آنان هم اکنون با نگرش دینی گوناگون در ایران زندگی می کنند. ولی گروهی می پندارند که اینگونه احکام مربوط به زرتشتیان است درحالیکه باور نیاکان من و شماست که در زمان خود، هزاران سال پیش بسیار مفید و باارزش بوده است.

 72.  سلام من به تازگي مطالبي در مورد دین زرتشت در وب سایت شما خواندم و با آنچه قبلا فكر مي كردم و شنيده بودم خيلي تفاوت وجود دارد. پاسخهاي شما به پرسش ها را كه خواندم بسيار به من كمك كرد. سپاس، سؤالي داشتم اگر كسي بخواهد به آيين زرتشت بیاید چه مراحلي را بايد طي كند تا از نظر ديگر زرتشتيان او نيز زرتشتي محسوب شود؟ تشكر ازشما

  بارها اشاره شده است که پیوستن به آیین راستی و خرد، مراحل و تشریفات ویژه ای نیاز ندارد. دین زرتشت یعنی پذیرفتن معیار های نیک انسانی که ادیان دیگر نیز به برخی از آنها اشاره کرده اند با این تفاوت که این ویژگی های اخلاقی و رفتاری که انسان باید داشته باشد برگرفته از بینش، سنت، آداب و رسوم، فرهنگ و تمدن ایرانی بوده و به زبان پیام آور آریایی بیان شده است و تظاهر به دین داری نیز نباید در آن وجود داشته باشد به عبارتی دیگر هنگامی که در اندیشه و گفتار یک پیرو دین زرتشت نباید از دروغ بهره گرفته شود؛ پس اگر یک زرتشتی از راستی فاصله بگیرد، از دین زرتشت دور شده زیرا بنیان این دین بر راستی استوار شده است! وقتی یک زرتشتی وظیفه دارد همراه با زمان به نوشدن زندگی خود و دیگران بپردازد؛ بنابراین کسی که به خرافات و پندارهای نادرست روی آورد، از آیین خردمندی زرتشت دور شده است!ویا از آنجا که انسان ها در بینش زرتشت با یکدیگر برابرند؛ پس اگر یک زرتشتی بین زن و مرد، قوم و نژاد، دارا و نادار، سیاه و سپید تفاوتی بگذارد، پیرو اندیشه زرتشت نخواهد بود و به همین روی ارزش های انسانی دیگری که باید آن ها را در رفتار خود به کار گیرد و چنانچه نیکی ها را از خود دور کند دین ( وجدان) خود را کنار گذاشته است.

 73.   چرا كتاب ونديداد را به صورت پرسش و پاسخ بين زرتشت و اهورا مزدا بيان كرده ند؟ سپاس از شما.

  وندیداد مجموعه ای از باور ها و قوانین مربوط به ایرانیان پیش از زرتشت است که قرن ها طول کشیده تا فراهم گشته و برای رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، درمان بیماری ها، دفع مردار، و آداب زندگی و غیره استفاده داشته است که با آغاز یکتاپرستی به سفارش زرتشت و پیروی از آیین راستی و خرد که او خواهان گسترش آن بود، اینگونه احکام و قوانین کمتر استفاده شد ولی پس از زرتشت، دکانداران دینی که کرپان ها نام داشتند، دوباره احکام وندیدادی را رواج دادند و برای بازار گرمی باورهای پنداری خود اینبار با ترفندی جدید احکام وندیدادی را به نام زرتشت تمام کردند. در آغاز هربندی از قوانین وندیداد اضافه کردند : زرتشت از اهورامزدا چنین پرسید و در جمله بعدی اهورامزدا پاسخ احکام خود را برای زرتشت پاسخ می دهد. در حالیکه در سرودهای زرتشت ( گات ها ) هیچگاه پرسش و پاسخی بین زرتشت و خداوند وجود ندارد که اهورامزدا پاسخ داده باشد و آنهم پاسخ به مسایل خرافی و پندارهایی کهنه چنان که در وندیداد آمده است. 

 74.  با سلام آیا در دین زرتشت مسئله ای به نام توبه وجود داردیا به طور کلی زرتشتیان نیر توبه می کنند؟با تشکر

  توبه به شکلی که در برخی از ادیان ابراهیمی انجام می شود در اندیشه زرتشتیان نیست که پس از انجام کاری ناشایست، شخص گناهکار با اعتراف به روحانی از مکافات کار بد خود بخشوده شود. دراندیشه ایرانی هر گونه گناهی برچهره دفتر زندگی شخص ثبت خواهد شد و لی به همان فرد فرصت داده شده تا با پشیمانی از کار نادرست قبلی خود ، با کارهای نیک و بیشتری که پس از آن در زندگی انجام خواهد داد. دفتر زندگی خود را با نیکی ها جبران کند وکفه ترازوی کارهای خوب خود را سنگین تر از کفه گناهان قبلی کند و به این ترتیب به وجدانی آرام و روانی شاد برسد. البته در زمان ساسانی و به پیروی از ادیان دیگر متنی به زبان اوستایی توسط موبدان تنظیم شد تا پیروان زرتشت نیز آنررا بخوانند واز کارهایی که نباید در زندگی انجام دهند دوری کنند این بخش پتت ( پشیمانی ) نام دارد. 

 75.  درود.در خرده اوستا عباراتی همچون(تا سر یکبار خواندن) و … آمده است و من حدود 1ساله دین بهی را انتخاب کرده ام و حدود 2 ماهه خرده اوستا را خریداری کرده ام اما معنای این عبارات را نمی دانم این عبارات را لطفاتوضیح دهید.

  درود برشما ، برخی از سرود ها در اوستا بارها خوانده می شود مانند اشم وهو و یتا اهو ، اینها هرچند کوتاه هستند ولی برای صزفه جویی در نوشتن هربار تکرار نشده اند و از آنجا که همه نیایش کنندگان آنها را از بر می خوانند بنابراین اشاره شده که مثلا (اشم وهو تا سر خواندن) به این ترتیب سرود اشم وهو را در این بخش از نیایش باید بطور کامل بخوانیم.

 76.  درود بر دوستان سه سوال داشتم: 1- در مورد تقویم دینی زرتشتیان که الان 3748 می باشد ، مبداش از کی است ؟ آیا طرز محاسبات آن مانند تقویم جلالی است ؟ مگر تقویم جلالی پایه و اساس آن بر محاسبات خود اشو زرتشت نیست که در آن زمان خیام آن را تکمیل کرد و تازه با این همه دقت که حتی تقویم میلادی نیز به پای دقت آن نمی رسد ؟ 2- فرمودید که پس از مرگ روان آدمی باقی می ماند و بهشت و دوزخ هم مینوی است پس انسان پس از مرگ آیا باز مثل این دنیا زندگی میکند ، یعنی ازدواج ، کار و … ؟ 3- تاریخ تولد و درگذشت اشو زرتشت دقیقا کی است ، من تو سایت آقای غیاث آبادی دیدم که زده بودند ویه جورایی اثبات کرده بودند که 29 اسفند تاریخ تولد اشوزرتشت است

  1- گاه شماری دینی زرتشتیان مربوط به آغاز یکتاپرستی ایرانیان است که با پیام آوری زرتشت انجام گرفت و نشان می دهد که ایرانیان چند سال است که خدای یکتا را ستایش می کنند و از پژوهش استاد ذبیح بهروز برگرفته شده است و تقویم جلالی از نظر نجومی نسبت به گردش زمین به دور خورشی و فصل های سال تنظیم شده که خیام ، نوروز را آغاز سال خورشیدی قرار داده است چنانکه اعراب گردش ماه به دور زمین را محاسبه کرده و تقویم قمری دارند ./ 2- درباره جهان پس از مرگ در اندیشه زرتشت گزارش وِیژه ای نیامده است برداشتی که از سرودهای زرتشت در گات ها می توان داشت سخن از فروغ اهورایی ، شادی روان ، و روشنایی است و چون موردی برای رفاه و آسایش یا برعکس آزار و اذیت به جسم و تن نیامده بنابراین می توان تشخیص داد که جهانی دیگر جایگاه مینوی برای روان در گذشتگان باشد . البته در نوشته هایی که موبدان زمان ساسانی نوشته اند گزارش هایی که مربوط به بینش زرتشت نیست در مورد بهشت و دوزخ وجود دارد. / 3- تاریخ زادروز و درگذشت اشوزرتشت از روی روایت ها و نوشته های پهلوی برگزیده شده است به این ترتیب که روز خورداد از ماه فروردین یعنی ششم فروردین ماه هرسال ، زادروز اشوزرتشت است و روز خور از ماه دی که در تقویم خیامی برابر است با پنجم دیماه ، تاریخ درگذشت اشوزرتشت است ، اگر پژوهش های دیگران مبدا علمی داشته باشد باید بررسی و تجدید نظر گردد .

 77.  با سلام خدمت استاد بزرگوار . حجاب چه جایگاهی در دین زرتشت دارد؟ باتشکر.

  پرسش کننده گرامی اگر امکان دارد بفرمایید که حجاب در ادیان دیگر چه جایگاهی دارد که منظور شما را در پاسخ دادن درک کرده باشیم.

 78.  درود بر شما جناب نیکنام با توچه به آخرین پرسشی که پاسخ داده اید چگونه می توان خداوند را خالق مطلق دانست ؟ اگر بنا به گفته شما خالق بد اندیشی در انسان خداوند نیست بلکه انگره مینو بخش منفی و غیر سازنده اندیشه انسان است و خالق آن انسان بد اندیش است آیا در این صورت خالق مطلق بودن خداوند نقض نمی شود ؟ برداشت من از پاسخ شما این است که مفهوم خداوند در فلسفه دین زرتشتی با مفهوم آن در ادیان ابراهیمی تفاوت دارد و در دین زرتشتی مطلق بودن مفهوم پروردگار به آن شکل که در ادیان ابراهیمی بیان می شود مطرح نیست ، لطفا توضیح دهید.

  دوست گرامی ، انسان در گذر زمان با اندیشه و خرد خود که به قول فردوسی : نخستین فطرت پسین شمار / تویی خویشتن را به بازی مدار . هدف آفرینش را دنبال کرده است ، انسان یار و همراه خداوند بوده از وحشی بودن و شکارکردن حیوانات آغاز کرده و امروز به زمانی رسانده که من و شما در اندک زمانی بتوانیم با یکدیگر گفتگو کرده ارتباط برقرارکنیم انگار که در کنار هم زندگی می کنیم .همه اینها را اگر خداوند خلق کرده باشد ، پس چرا از ملیون ها سال پیش مردم با اینترنت دسترسی پیدا نکردند.؟ زیرا انسان مخترع ، کاشف ، مبتکر ، پدید آورنده و آفریننده بسیاری از پدیده ها ، هنر ها ، زیبایی ها و رویدادهای مورد نیاز خود با بهره گیری از خرد و دانش همگانی در زمان خود بوده است . خالق مطلق بودن در اندیشه ایرانی یعنی در شکل گرفتن هستی تنها یک خداوند نفش داشته و در کنار پروردگاریکتا،خدایانی دیگر یا بت ها ، فرشتگان ، حواریون و … نقشی نداشته اند . آری انسان با خرد خود کارهای خوب و بدی را انجام می دهد که از اندیشه نیک یا بد او سرچشمه دارد و خداوند در آن نفشی ندارد ؛ برخی از این اندیشه ها و کارها نیک وا هورایی است وب خشی نیز از اندیشه اهریمنی انسان سرچشمه گرفته و ویران کننده است . انسان در هر گام و زمانی دارای اختیار است که نیک اندیشی را برگزیند و آفریینده کارهای نیک باشد و یا نیروهای اهریمنی ذهن خود را برتر شمارد و با گفتار وکردار بد خود ، به زندگی دیگران و جهان هستی آسیب برساند .

 79.  سلام:خالق انگره مینو – اهریمن – کیست؟ و انگره مینودرمقابل چه کسی قراردارد؟

  درود برشما، انگره مینو که در گویش پارسی به اهریمن تبدیل شده است یعنی بداندیشی که براثر دو نیروی متضاد و همزاد در ذهن انسان پدیدار می شود پس خالق اهریمن خداوند نیست بلکه این ویژگی ویرانساز تراوش یافته ذهن انسانی است که از دانایی بهره ندارد . کسی که دانا باشد به جای انگره مینو منش پاک و سازنده یعنی سپنتا مینو را در اندیشه خود پدیدار می سازد بدین ترتیب خالق نیک اندیشی و بد اندیشی ذهن انسان نیک اندیش و بد اندیش است و اهریمن در برابر سپنتامینو قرار گرفته است و نه کسی دیگر 

 80.   علامت فروهر در دین زرتشت و بین زرتشتیان چقدر ارزش و اهمیت دارد؟ اینکه در بازار و به گردن مسلمانان هم این علامت است آیا از دید زرتشت اشکال ندارد و آیا این با تقدیس این علامت منافات ندارد؟ تشکر

  نگاره فروهر ، آرم ملی ایرانیان از زمان هخامنشی به بعد بوده است که برگرفته از آموزه های دین زرتشت و برخی از باور های باستانی ایران است و بر بالای سنگ نگاره ها ی باستانی نقش بسته است . این نشانه تنها برای زرتشتیان نیست البته آنها به دلیل احترام ویژه ای که به فرهنگ و تمدن باستانی ایران دارند گاهی از این نشان در مکاتبه ها بهره می گیرند و مدال آن را بر دست و یا گردن دارند . ولی این استفاده از آرم باستانی ایران ، مالکیت ایجاد نمی کند و تقدسی برای دین زرتشت به وجود نمی آورد ! هر ایرانی حق دارد برای بزرگداشت جایگاه نیاکان خود در تمدن و فرهنگ گذشته این کشور ، مدال فروهر را با خود داشته باشد . طبیعی است که او ممکن است در هر دین و مکتبی باشد ولی باور دارد که باید به ایرانی بودن خود نیز افتخار کند .

 81.  سلام نظر دین زرتشت در مورد سوشیانت چیست و الان چه می باشد؟ فکر کنم این سوال را تابحال جواب ندادید. تشکر

  درود برشما ، سوشیانت یعنی سود رسان مقدس ، زرتشت که در سرود هایش خود را به دلیل گسترش آیین یکتاپرستی در حهان، یک سوشیانت نیز می داند باور دارد که در گذر زمان انسان هایی هوشمند تر از دیگران که راه شناخت خداوند را پیشه می کنند و به دل آگاهی می رسند بر آن می شوند تا زندگی مردم را یک گام به جلو ببرند و با راهنمایی های خود نقش سود رسانی برای نجات بشر از خرافات و پندارهای گذشته و ارتجاعی داشته باشند و آنان را به خردورزی ، سازندگی و پیشرفت فراخوانند . این اشخاص سوشیانت نام دارند و شاید افراد بیشماری تاکنون آمده اند که اثربخش بوده و یا در آینده با زاده شدن خود سبب انقلاب فکری در بشر گردند. زرتشت خود را یک سوشیانت می داند و نگرش انسان را به هستی همراه با خردورزی و پیروی از راستی بنیان گذاشته است. 

 82.  درود آیا درست است که آیین زرتشت آیین دو خدایی است؟ با سپاس

  خیر ، این یکی از تهمت های نا آگاهان و شاید مغرضانی است که با فرهنگ و اندیشه ایرانی دشمنی داشته اند. زرتشت باور دارد که دو گوهر همزاد ولی متضاد جهان هستی را شکل داده اند و پس از آن نیز در روند زندگی جریان دارند مانند مثبت و منفی ، کنش و واکنش ، کشش و رانش و… او هیچکدام را بد نمی داند بلکه آن دو گوهر را لازم می داند تا در زندگی شب و روز شکل بگیرد ، سیاهی و سپیدی باشد ، گرما و سرما پدید آید و… وبه دنبال این باور زرتشت اشاره می کند که این دو گوهر همزاد ، هرگاه در ذهن و اندیشه انسان پدیدار شود ، انسانی که از دانش و خرد بهره می گیرد از ترکیب این دو گوهر ، سپنتامینو یعنی منش نیک و سازنده تراوش خواهد شد و فردی که از خرد و دانایی بهره نگیرد و تنها از احساس ناپاک بهره مند باشد پیوستن این دو گوهر را به انگره مینو تبدیل خواهد کرد یعنی اندیشه ویرانگر که این واژه در پارسی به اهریمن تبدیل شده است . کسانی که از این فلسفه بینش زرتشت آگاهی نداشتند ، اهریمن را در برابر خدای یکتا ( اهورامزدا ) قرار دادند و چنین پنداشتند که ایرانیان به دو خدا باور دارند خدای بدی و خدای نیکی . در حالیکه چنین نیست . اهریمن چیزی و موجودی نیست که آفریده خداوند باشد بلکه ذهن انسان کژاندیش آن را ساخته است بنابراین اهریمن در برابر سپنتا مینو است و نه در برابر اهورامزدا .!! ایرانیان تنها یک خدا را ستایش کرده و می کنند که اهورامزدا نامیده می شود واین نام، صفتی برای خدای یکتاست یعنی خداوند جان و آفریننده خرد 

 83.  استاد، کسی که مسیحی زاده باشد یا دین دیگری به طور ارثی داشته باشد چگونه می تواند زرتشتی شود آیا آیین ویژه ای دارد؟

  هرکس پدر و مادری دارد که هردو دین نیاکانی خویش را پیروی می کنند آنها ممکن است هردو یک دین را داشته باشند و یا هریک با دینی متفاوت باشند ، فرزندان آنها بستگی به دین و مکتب پدر و مادرشان دارد که آیا به فرزندشان اجازه می دهد که دین دیگری برگزینند یا خیر . در دین زرتشت ، فرزندان اختیار دارند هنگامی که به سن خردمندی می رسند با بررسی در بینش های گوناگون و پژوهش در دین نیاکان خود و در جشنی که سدره پوشی نام دارد با اختیار بینش زرتشت را بپذیرند . کسانی که دین دیگری را به ارث برده باشند، چنانچه اختیار و آزادی گزینش در دین اجدادی خود داشته باشند نیز به همان شیوه می توانند هر اندیشه و دینی را که مایل باشند برگزینند . 

 84.  با درود فراوان . دیدگاه گاتها در مورد مرگ چیست و به طور کل در دین زرتشت مرگ چگونه توصیف می شود ؟

  در بینش زرتشت پدیده ای به نام مرگ و نیستی یافت نمی شود او پیوسته از زیستن همراه با شادی ، پیشرفت ،سازندگی ، تازگی ، مهربانی و راستی سخن می گوید . رفتن از این دنیای خاکی در باور زرتشتیان مرگ نیست بلکه آنها به واژه درگذشتن اشاره می کنند یعنی گذشت از یک مرحله در زندگی و گذر به سوی گامی بالاتر در نزدیکی خداوند و این یک امر طبیعی و باشکوه در پایان زندگی انسان است به همین روی ایرانیان به مناسبت در گذشتن کسی که باور دارند با این رویداد به خداوند نزدیک خواهد شد؛ گریه، زاری و سوگواری نمی کنند با آرامش و همراه باپوشیدن لباس سپید مهاجرتش را گرامی می دارند.

 85.   درود به شما آیادر نماز زرتشتی سجده و رکوع هم وجوددارد . و چگونه می خوانند ایستاده یا نشسته؟

  درود بر شما ،خیر در نیایش رکوع و سجده نداریم هر فردی که به شیوه نیاکان خود نمازگزار است با تن و روانی پاک ، با دست های برافراشته می ایستد. او رو به سوی فروغ و روشنایی می کند و بخشی از سرود های اوستا را زمزمه می کند این بخش از اوستا را می توانید در گزینه نیایش ها از روی همین وب سایت جستجو کنید و آن را بشنوید .

 86.  سلام آیا شما در مورد دین اسلام هم تحقیقی انجام داده اید؟ تشکر

  آری ، درباره فلسفه ادیان گوناگون تا اندازه ای پژوهش کرده ام .

 87.  سلام منظور از پیوسته بودن نماز در متن گاتها چیست؟ تشکر

  من هم منظور شما را متوجه نشدم که در کجای گات ها آمده که نماز باید پیوسته باشد ، آنچه در باره نماز که در گات ها به شکل نمنگها آمده است نتیجه می گیریم که نیایش به حالت دست های برافراشته است ، باخردمندی وانجام کار نیک نیایش کامل می شود ، نیایش بایستی برای نزدیک شدن به اهورا و خشنود ساختن روان هستی باشد ، نیایش باید از جان و دل برآید و… ولی پیوسته بودن آن را بررسی نکرده ام 

 88.  درود بر شما اقای نیکنام نوروزتان پیروز- اگر ممکنه بفر مایید نیایش نوروزی که روی صفحه اول گذاشتید از کدام قسمت اوستا است

  نوروز شما وتمام کسانی که به تازگی زندگی و فرارسیدن نوروز باور دارند خجسته و فرخنده باد …این نیایش گزیده ای از بخش های اوستا وگات ها است . یعنی از « هفتن یشت » « سنگ نوشته هخامنشی » «هات 28 گات ها » « آفرینگان دهمان » « همازور دهمان » برگرفته شده است . خشنود می شوم که دیدگاه شما گرامیان را داشته باشیم تا چنانچه لازم است آن را زیباتر کنیم این نیایش چنین است ، نیایش نوروزی : پروردگارا ، تو راسپاس می گوییم که هنجار اشا را بنیان نهادی زمین وآسمان ، آب و گیاهان را آفریدی با مهر خود ، روشنایی و شادی را برای زندگی مردم پایدار ساختی به ما آموختی تا با منش نیک به تو نزدیک شویم با گفتار نیک ، آیین را ستی را گسترش دهیم و با کردارنیک ، سازنده و سود رسان باشیم اکنون که با گردش زمان ، روزگاری تازه فراهم گشته است با دست های برافراشته تو را نیایش می کنیم برآنیم تا با کارهای درست خود که از دانایی و خرد سرچشمه می گیرد روان هستی را خشنود سازیم ای اهورامزدا آرامش و آسایش را برای نیکوکاران جهان افزون گردان دیر زیویم ، درست زیویم ، شادزیویم تازیویم به کامه زیویم ، گیتی مان به کامه باد به کامه تن ، مینومان به کامه باد به کامه روان ، اغنی اشوبیم ، همازوربیم ، همازور هما اشوبیم ، اشم وهو 

 89.  در كتابي از دكتر فرهنگ مهر خواندم اهريمن واقعيت دارد اما هستي ندارد.يعني چه؟

  چه نیکو بود که دوستان ما نخست پاسخ به پرسش ها را به دقت نگاه می کردند و پس از آن پرسشی را می نوشتند … چنانکه پیش از این نیز اشاره شده است اهریمن از واژه انگره مینو گرفته شده که در ذهن انسان بداندیش شکل می گیرد ، انسانی که از دانش بی بهره است یا نمی خواهد از دانایی بهره بر گیرد . در برابر آن سپنتامینو وجود دارد که منش سازنده است ودر ذهن انسان نیک اندیش و خردورز شکل می گیرد . اینها هردو واقعیت دارند یعنی هر لحظه ممکن است ذهن یکی با اندیشه بد ( اهریمن ) آمیخته گردد و این بدی در گفتارش تاثیر داشته باشد و یا به کردار ناشایست تبدیل شود ولی هستی ندارد یعنی آفریده نشده و انسان نا آگاه است که آن را در باور خود ثبت خواهد کرد .

 90.  همازور یعنی چه؟

  همازور نام بخشی از سرود اوستای کشتی در خرده اوستا و از نیایش های زرتشتی است . در این سرود متوجه می شویم که سراینده سرود از شنوندگان و باشندگان خواستار است و آرزو می کند تا نیکوکاری گسترش یابد و بداندیشی و کژروی نابود گردد بنابراین سرود همازوری را می توان همبستگی ، هم باوری ، هم پیمانی ، همراهی ، همدلی و هم اندیشی نیز نامید . به هنگام نیایش این سرود برای پیمانداری ، نیایش کننده هردودست خود را بر هم می گذارد و همازوری را می خواند . این سرود چنین است : همازوربیم ، همازور هما اشو بیم ، همازور ویش کرفه بیم ، هم کرفه کرفه کاران بیم ، دیر اژ وناه و وناه کاران بیم ، هم کرفه بسته کشتیان و نیکان هفت کشور زمین بیم … در ترجمه روان این سرود اینگونه برداشت می شود که بیایید تا همه همبستگی داشته باشیم ، همراهی با اشوان ونیکان بکنیم ، ازکسانی باشیم که ثوابشان بیشتر است ، همراه با ثوابکاران گردیم ، از گناه وگناهکاران دور بمانیم، از نیکوکاران و بسته کشتیان هفت کشور زمین باشیم …( در زمان سرودن اوستا سرزمین ها به هفت بخش ( قاره ) تقسیم شده بود که نام این هفت کشور زمین در اوستای همازور دهمان چنین آمده است : ارزه – سوه – فره ددفش – وی ددفش – واروبرشن – واروجرشن – هنیرس )

 91.  كتاب معيار در دين زرتشتي گات ها است؟ با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد گات ها نسبت به ديگر بخشهاي اوستا ، ميتوان فقط به گات ايمان آورد و راهنمايي هاي آنرا به اجرا در آورد.

  شایسته است تا رفتار وکردار انسان بر پایه بینش زرتشت که در گات ها آمده است استوار گردد . از سویی دیگر برپایی سنت ها وآیین های ملی ایرانی سب شکوفایی شادی وآرامش وهمازوری در جامعه خواهد بود 

 92.  آیا در کتاب مقدس زرتشتیان مانند سایر کتب مقدس محمد را آخرین پیامبر و اسلام را آخرین دین و کامل ترین دین معرفی کرده است؟

  در گات ها که کتاب دینی زرتشتیان وسروده های زرتشت است ، سخنی از آخرین ویا کامل ترین نیامده است .

 93.  آیازرتشتیان پیامبران پس از زرتشت را قبول دارند یا آئین زرتشت رابرتر می دانند و آنها راقبول ندارند؟

  زرتشتیان با توجه به بینش پیامبرشان ، به تمام اندیشه ها و سخنان پیامبران ، فیلسوفان ، عارفان و اندیشمندانی که در جهت بهسازی زندگی بشر باشد و مردم را به آسایش و آرامش ، پیشرفت و بالندگی ، شادی و تازگی ، آزادی و مهربانی بیشتر برساند ، گوش خواهند داد سپس با اندیشه خود بهترین ها را گزینش خواهند کرد و یه همین شیوه بررسی و پژوهش ، تا کنون در فلسفه دین زرتشت هیچگونه نارسایی وکمبودی مشاهده نکرده اند که در نگرش خود تغییری ایجاد کنند.

 94.  چرا زرتشت دستورات دین خود را کلی بیان کرده آیا اگر جزیی تر بیان می کرد بهتر نبود دلیل این کار چیست؟پ

  یه نظر من زرتشت هیچگونه دستوراتی بیان نکرده است او به واقعیت هایی پی برده است که آنها را با سخنی ساده به مردم بازگو کرده و از آنان خواسته است تا از روی آزادی ، راه خویش را بر گزینند . از اینکه کلی گویی شده است ، زرتشت باور دارد که سخنانش ” مانتره ” ، یعنی کلام اندیشه بر انگیز است ، و به همین روی شاید خواستار شرکت همه مردم در کنکاش زندگی خودشان از روی خردمندی و بهره گیری از دانش زمان بوده است تا به رازهای جزیی تر در زندگی پی ببرند نه دستورات جزیی زندگی را بدون اندیشه و انتخاب ، به کار گیرند .

 95.  آیا زرتشت ادعا می کند دین کاملی است ؟اگر این ادعا را دارد دلیلش چیست؟پ

  زرتشت در سروده هایش ، هیچگونه ادعایی ، ودر هیچ موردی نکرده است . او بامردم سخن می گوید و باور دارد که همه با آزادی واختیار ، در هرزمان و مکانی حق دارند به ارزش های انسانی برسند و شایستگی داشتن رفتار نیک وسخنی شیوا هستند که برگرفته از اندیشه نیک وخرد رسا است . من منظور از کامل بودن را هنوز متوجه نشده ام . بزرگمهرمی گوید : همه چیز را همگان دانند و همگان تاکنون از مادر نزاده اند . اگر بیذیریم زمانی جهان به فلسفه ای کامل برای زندگی بشر یرسد پس دیگر نیازی به هیچ کتاب ، مدرسه ، دانشگاه ، پژوهش و دانشمندی نیست تا بخواهند با اختراع وکشف جدید خود زندگی بشر را به سوی تکامل وپیشرفت رهنمون باشند. زرتشت به خرد انسان ها باور دارد که در هر مکان با یاری از دانش زمان ، کامل بودن زندگی بشر را به آرامی تجربه خواهد کرد. 

 96.  سلام آیا شما در کتابتان فقط حسنات زرتشت را گفته اید یا نقاط ضعفی هم دارد و شما بیان نکردید؟ آیا در کتاب اوستا تحریف راه یافته؟

  درود بر شما ، کتابی که من درباره فرهنگ و فلسفه ززرتشت نوشته ام ، وافعیت دین زرتشت است و دلیلی ندارد که تعریفی از این فلسفه داشته باشم و بخواهم تبلیغی برای آن کرده باشم ، چون اگر به گفته خود زرتشت توجه کنیم به آزادی و اختیار در بخش های گوناگون زندگی ، به ویژه گزینش دین اشاره می کند . البته این دلیل نمی شود که در رفتار اجتماعی پیروان دین زرتشت نارسایی وجود ندارد . پیروان هر دینی در برابر شرایط اجتماعی ، سیاسی ، جغرافیایی و گاهی جبر زمان خودشان را یا رویدادها سازگار می کنند .اگر اوستا را بیشتر بررسی کنیم ، گنجینه ای از ادبیات ودانش گوناگون تاریخ ایران باستان است که بخش کوچکی از آن در یسنا ، سخنان زرتشت است از بینش آن ودر باور پژوهشگران، تحریف نشده و به نام گات ها در اختیار همه است .

 97.  با سلام شما در کتابتان از فروهر و دئنه سخن گفتید آیا منظور شما از فروهر تجلی صفات خدا در وجود انسان است و دئنه همان فطرت و سرشت ادمها است.پ

  فروهر را در پرسش های دیگران پاسخ داده ام به آنان نگاهی داشته باشید که همان تجلی ذره ای از نور و ویژگی های اهورایی است که از آغاز زاده شدن در کالبد انسانی به امانت است تا پس از درگذشتن که به جای آغازین یعنی به سوی روشنایی پروردگار باز خواهد گشت و نیرویی است که روان انسان را به پیشرفت وبالندگی فرا می خواند . دئنه را نیز در کتاب آیین اختیار پاسخ داده ام که نیروی تشخیص خوب از بد است، از دریافت هایی که از احساس پنجگانه انسانی ، یعنی از طریق چشم ، گوش ، بینی ، لمس ، چشایی زبان به روان انسان می رسد . دین را به وجدان آگاه و بیدار نیز ترجمه کرده اند . 

 98.  آیا شما به کسی اعتقاد دارید که در روز رستاخیز ظهور کرده و زمین به مانند بهشت از بدیها پاک می کند ودر روز رستاخیز به حساب اعمال بندگان رسیدگی می شود.

  ویژگی هایی در فلسفه زرتشت وجود دارد که با برخی از گفته های شما هماهنگی ندارد . بنابراین پاسخ منفی و ما به چنین شخصی اعتقاد نداریم . نخست اینکه شخص خاصی در باور ما ظهور نخواهد کرد ، زرتشتیان به کسانی با نام ” سوشیانت” باور دارند که سود رسانان مقدس نامیده می شوند، و این افراد زیادی می توانند باشند که در هر زمان و در هر نقطه ای از دنیا و در هر مسلک و آئینی ممکن است زاده شوند و تا در زندگی بشر اثر گذار باشند و سودشان ، تحولی باشکوه و شگفت انگیز در رفتار همگان پدیدار کند . دوم اینکه بهشت در فرهنگ دینی ما جایگاه مادی ویژه ای نیست که تصور کنیم از بدی ها پاک است بلکه بهشت حالتی مینوی برای روان افراد نیکوکار است که خودشان با اراده خویش آن را فراهم می سازند و در این حالت خوش آیند و دلنشین به سر می برند ، چه در این جهان وچه در سرایی دیگر . سوم اینکه در فلسفه زرتشت در روزی به نام رستاخیز قرار نیست به حساب بندگان رسیدگی شود .در این دین کسی بنده خدا نیست بلکه همه همکار و دوست پروردگار هستند و حسابشان را چه نیک و چه بد ، در هر زمان خودشان می توانند رسیدگی و با اختیار و کارهای نیک ،گذشته خود را اگر تاریک شده باشد، روشن کنند . رستاخیز نیز روزی بیان شده که گناهکارانی که پس از درگذشتن ، میزان کارهای نیکشان کمتر بوده است از آن پس در رنج نخواهند بود و همگان در هنگام رستاخیز به فروغ اهورایی خواهند پیوست .

 99.  با سلام اگر هدف زندگی همه ی ما مصداق این مصراع است: مقصود تویی کعبه و بت خانه بهانه است …پس چه نیازی به داشتن یک دین مشخص داریم ، همین که بر اساس فطرت پاک عمل کنیم کافی نیست و خداوند از ما قبول نمی کند؟ پریوش

  بیگمان همین است که شما اشاره کرده اید ولی بسیاری از مردم هنوز این برداشت نیک را ندارند . آنها در کعبه و بت خانه مقصودشان تو ( نزدیک شدن به پرورگار یکتا ) نیست ، آنان از برخی شرایط ، اندیشه و نگرش زمان شکل گیری ادیان در روزگار هر دین و فلسفه بهره می گیرند ، پیروان خود را به کارهایی شگفت انگیز وگاه خرافی فرا می خوانند به آنان دستور مبارزه و برخورد با پیروان دیگر ادیان واندیشه ها می دهند و سبب عقب افتادگی پیشرفت ملت ها ، پندار گرایی ، برداشت نادرست از دین ، و جنگ و ستیز بین پیروان ادیان می شوند . آنچنانکه حافظ نیز در زمان خود چنین حالتی را باور داشته و می گوید : جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه… چون ندیدند حقیقت ، ره افسانه زدند. 

 100.   گاه هاون ، آغاز نیایش روزانه ما است یا اشهن – چه دلیلی دارید .

  در نوشته های قدیمی نخستین گاه را اشهن نامیده اند ، به عنوان مثال در کتاب “گلدسته چمن ” که توسط یکی از دانشمندان زرتشتی به نام هیربد شهریار جی و در عهد قاجار در هندوستان به نگارش در آمده و مستر خدابخش رییس پارسی آن را به پارسی ترجمه کرده است ، در رویه 267 آن چنین آمده است : نام پنج گاه روز ، 1 – اشهن – از سپیده دم بامداد تا بر آمدن آفتاب ، 2- هاون – از طلوع تا ظهر ، 3- رپیتون – از ظهر الی بعد از ظهر ، 4 – ازیرن – از بعد از ظهر تا نمودار شدن ستارگان ، 5 – ایوی سروترم – از نمودار شدن ستارگان تا سپیده دم است. 
  اگر به زمانی برویم که نیایش کردن برای انسان به صورت سنت در آمد متوجه می شویم که به هنگام مهر پرستی در ایران ، نیاکان ما با روشن شدن هوا و آمدن مهر ( سپیده دم ) به نیایش می پرداختند و آن زمان هنوز چیزی به نام ساعت اختراع نشده بود که بتوان 12 نیمه شب را تشخیص داد و آن را آغاز گاه بعدی دانست و در یکتاپرستی ایرانیان نیز نیایش ها در همین زمان ادامه داشته است.
  دلیل دیگر ، در باور سنتی ما هر گاه پیش از سپیده دم شخصی از جهان در گذرد ، زمان درگذشتن او را روز قبل می دانیم بنابر این سپیده دم را مبنای روز جدید می دانیم.
  همچنین در نگه داشتن روزهای نبر ، رسم بر این است که نخوردن گوشت را از 12 شب اغاز نمی کنیم بلکه از سپیده دم شروع می کنیم که تا سپیده دم روز بعد گوشت نباید خورد
  دلیل بعدی اینکه در نیایش روزانه ما بخش کوتاهی در اوستای سروش واژ خوانده می شود که به تر تیب از گاه اشهن شروع می شود و نخست به سرور و رییس خانه ( نمانیائیچه) دوم به سرور شهر و روستا ( ویس یائیچه ) سوم ، قبیله ( زنتومائیچه ) چهارم ، کشور ( دخیو مائیچه) ودر گاه شب به رهبر دین ( زره توشترومائیچه ) از کوچا به بزرگتر درود فرستاده می شود
  زنده یاذ موبد رستم شهزادی که از دانشمندان دین در سده معاصر بود نیز آغاز گاه نیایش را اشهن می داند ، درست زمانی که سپیده بامدادی شروع می شود و روزی دیگر ، حال و هوایی تازه به همه موجودات می بخشد
  من نیز از روشن شدن هوا در سپیده دم ، به یاری وخشنودی پروردگار هستی چشم دارم .

 101.  با درود. آيا در دين زرتشت نماز خواندن اجبار است؟

  در دین زرتشت اجبار در گزینش و انجام هیچ کاری وجود ندارد و هرفرد بایستی پیشنهاد ها وگفته های دیگران را بشنود و به ژرفی به آن بنگرد سپس راه خوب و بد را با خرد خویش بر گزیند . واژه نماز در اوستا به شکل “نمنگها” آمده که در پهلوی به صورت” نماژ” در آمده و امروزه آن را نماز می گوییم که در زبان عرب به صورت ” صلات” ذکر شده است . سرود هایی است که بخش هایی از آن را در بخش نیایش ها از همین وب سایت بشنوید که زرتشتیان برای رسیدن به آرامش و هنجار راستی در زمان هایی آن ها را با اختیار می سرایند.

 102.  آیا سدره پوشیدن و کشتی بستن برای مسلمان زاده ها امکان دارد؟

  سدره ، پوششی است که در زیر پیراهن بر تن پوشیده می شود و نام آن در اوستا به شکل ” وهو منه وستره ” آمده که پوشش نیک اندیشی معنی می دهد و هرکس که باور دارد اندیشه اش نیک است حق دارد آن را بر تن داشته باشد و کشتی کمربندی بافته شده از پشم گوسفند است که 72 رشته دارد ودر اوستا ” ائیویا انگهن ” نام دارد یعنی کمر بند خدمت رسانی برای گسترش راستی و برانداختن کزاندیشی و باز هم کسی که کمر همت بسته است تا این کار شایسته را در خود ، خانواده و جامعه به سرانجام برساند، حق دارد تا کشتی را نیز بر کمر داشته باشد . از آنجا که پیروان زرتشت وظیفه دارند تا این دو کار ارزشمند اجتماعی را انجام دهند به شیوه سنتی سدره پوش می شوند و کمر بند کشتی بر آ ن گره می زنند.

 103.  آیا در دین زرتشت و کتاب آن، سخن و یا سفارشی برای پذیرفتن و یا انتشار این دین گرام شده؟ و آیا گرویدن به این دین برای همه امکان پذیر است و از کسی که بخواهد به تازگی به این دین در آید چگونه برخوردی می شود؟

  سراسر اندیشه و بینش زرتشت برای گسترش آیین راستی و خرد ( دین زرتشت ) و آموزه های انسان ساز نخستین دین یکتاپرستی در جهان است ، زرتشت باو ر دارد که هر انسان که به دین راستی باو ر مند شده است بایستی در برانداختن کژ اندیشی و دعوت دیگران به دین خردمندی کوشش کند . اشوزرتشت در یکی از بند های گات ها می فر ماید : بهترین نیکی به دانشمندی برسد که پیام راستین مرا پیامی که از روی آیین راستی به رسایی و جاودانی ، به کمال بی زوال می رساند به مردم برساند و بفهماند برای چنین کسی شهریاری خدای دانا در پرتو منش نیک گسترش پیدا خواهد کرد پذیرفتن این دین برای همه امکان پذیر است البته نه به اجبار بلکه از روی گزینش آزاد و با اختیار زیرا در هات دیگری زرتشت می فرماید : بهترین گفته ها را به گوش بشنوید با اندیشه ای ژرف به آن پیام بنگرید سپس هر مرد و زن از شما راه و دین خویش را با اختیار برگزیند به بخش پایانی پرسش که چگونه می توان باور به پیام زرتشت داشت را پیش از این در پرسش های قبلی پاسخ داده ام به آنها نگاه کنید. 

 104.  آیا در دین زرتشت از اختیار ما انسان ها برای انجام کارها بحث شده است؟

  در دین زرتشت ، تنها از اختیار سخن رفته و چیزی به نام جبر وجود ندارد . پیام آور آریایی در سروده های خود ، گات ها می فرماید : بهترین گفته ها را به گوش بشنوید ، با اندیشه ای ژرف به آن بنگرید ، سپس هر مرد و زن از شما با اختیار بهترین راه را برای خویش برگزینید . این نشانه ای از آزادی گزینش در انسان است که در تمام کارها وانتخاب ها می تواند نقش داشته یاشد.

 105.  با درود فراوان خدمت شما استاد ارجمند جناب آقای کوروش نیکنام من از دوستداران دین باستانی ایران و پیامبر پاکش اشو زرتشت می باشم. پرسش من از شما این است که برای آشنا کردن ایرانیان و به ویژه جوانان ایرانی که صد افسوس از گذشته پر افتخار ایران زمین چیزی نمی دانند چه کرده اید؟ و آیا برنامه هایی برای معرفی بیشتر زرتشت دارید؟

  درود بر شما ، ایرانیان و به ویژه جوانان این سرزمین همه پژوهشگرند و همه همانند نیاکان خود ثابت کرده اند که به آینده خویش اندیشه دارند و با خرد ورزی راه بهتر زیستن را برا ی خود بر می گزینند . یک ضرب المثل ایرانی می گوید ” هرکه تاووس خواهد ، جور هندوستان کشد ” بیگمان جوینده ، یابنده است و هرکه بخواهد به اصالت فرهنگی خود پی ببر د بایستی تلاش بیشتری داشته باشد.

 106.  آیا من می توانم به دین پیامبر زرتشت آیمان بیاورم

  نمی دانم به چه چیزی ایمان دارید ، ولی باور دارم که ایمان یک خواسته و نیاز درونی انسان است که به عشق و علاقه و احساسات هر فرد بستگی دارد ، هر کسی می تواند به هر چه که دوست دارد ایمان بیاورد . شما بررسی کنیید چند ملیارد نفر انسان با زبان و رنگ پوست و فرهنگ گوناگونی در جهان زندگی می کنند و هریک به آنچه باور دارند ایمان آورده اند.

 107.  ایا دین زرتشت درست است یا آیین زرتشت و چرا؟ با سپاس

  دین زرتشت درست است ، زیرا زرتشت نخستین پیام آوری بوده است که از سوی خداوند برگزیده شد ویکتاپرستی را به جهانیان بیان کرده است . واژه دین که در گویش اوستایی به صورت (د ا نه – daena) آمده به معنای وجدان آگاه و بینش درونی است که نخستین بار در متن دینی ایران باستان آمده در حالیکه آیین یعنی پیروی کردن از باور ها و سنت های شکل گرفته در بین انسان ها که توسط هر ملتی بر گزار می شود.

 108.  آیا زرتشتیان آتش پرست بوده اند؟ لطفا دلایل خود را به طور کامل بیان کنید.

  ایکاش به خود زحمت می دادید و پاسخ پرسش های قبلی را به دقت می خواندید . زرتشتیان آتش پرست نیستند آنان نور و روشنایی را قبله خود می دانند و به سوی هر گونه روشنایی نماز و نیایش می کنند و خدای یکتا را که نخستین با توسط پیامبر آریایی ، زرتشت شناخته شد درود می فرستند. آتش در نزد ایرانیان بسیار گرامی بوده همچنان که آب و خاک و هوا نیز ارزشمند بوده است ، ایرانیان از زمانی که آتش را در اختیار در آوردند و شیوه روشن کردن آتش را آموختند ، این پدیده نیک رانیز گرامی داشتند. اگر شما سری به شاهنامه فردوسی بزنید تا در داستان هوشنگ چگونگی کشف آتش را در یابید و به پاسخ این ایرانی والاتبار در باره نگرش ایرانیان به آتش بنگرید که می گوید … مپندار کآتش پرستان بدند/ پرستنده پاک یزدان بدند…جایگاه آتش را درمی یابید ، ایرانیان هنوز دین زرتشتی را نیاموخته بودند که با کشف آتش گامی ارزشمند در راه تمدن برداشتند و پس از آن چون کبریت یا وسیله ساده ای برای آتش افروزی در اختیار نداشتند آتشکده ها را بنا کردند و با فراهم کردن چوب به آتش خوراک دادند تا مبادا آتش خاموش گردد زیرا در این صورت گرمای اجاق خانه های روستا نیز به سردی می گرایید . ایرانیان آتشکده ها را در کنار رودخانه ها و جویبار ها می ساختند تا هر چهار عنصر زندگی ساز ، آب و آتش و خاک وهوا با هم گرامی داشته شود … سده ها پس از آن ایرانیان زرتشتی شدند وهمچنان از نور آتش همچنان نور خورشید ودیگر روشنایی ها برای نیایش خدای یکتا بهره گرفتند. آنان تا امروز نیز میراث ارزشمند نیاکان را گرامی داشته ومانند برخی اقوام مهاجم به تخریب آثار فرهنگی گذشتگان نمی پردازند 

 109.  آيا دين زرتشت ازدواج محارم را جايز مي داند؟

  خیر ، زرتشتیان زناشویی با نزدیکان را ندارند . یکی از تهمت های ناروای دشمنان فرهنگ ایران، ازدواج با محارم در سنت ایران باستان است که دروغی بیش نیست ، در مورد بینش زرتشت در این باره به هات 53 از گات ها بیندیشیم که پیام آور ایران به دخترش پورچیستا می گوید جاماسب ( که از نزدیکان نیست وبیگانه است ) به خواستگاری تو آمده است من اورا در دین داری تایید می کنم ولی تو با خردمندی و اختیار اگر مایلی او را به شوی خود بپذیر . و این نشان از باور به سنت زن و شویی در فرهنگ زرتشتیان است.و هیچگاه در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان مشاهده نشده است . 

 110.  تا چه حد از انديشه زرتشت در دين يهود نفوذ كرده است.بر عكس آن چطور

  بیگمان اندیشه های سامی که از تورات شروع شده است در ادیان ابراهیمی تاثیر گذاشته است که می توان از ترجمه کتاب های مقدس این ادیان شباهت ها را جستجو کرد که تا حدودی به بینش آیین مهر ایرانی نیز مربوط می شود ولی اندیشه یکتاپرستی زرتشت تاثیر زیادی بر دین یهود نداشته است و آشکار است که دین یهود که قرن ها پس از گسترش فلسفه زرتشت در جهان بوده نمی تواند نفوذی بر دین قبلی مردم ایران و زرتشت داشته باشد .

 111.  آیا زرتشت در اعتقاداتش به بازگشت دوباره روح به زمین اشاره کرده است؟برای تکامل نه تناسخ؟

  در هات 49 بند 11 از گات ها، پیام اشو زرتشت چنین اشاره ای دارد: روان ِبد اندیش ِبد گفتار ِ بد کردار بر خواهد گشت که این نباید به برگشت روان انسان به کالبد حیوانی اشاره شده باشد، شاید روان بد کاران در انتظار بیشتری به سر خواهند برد تا پالوده شده و به روشنایی اهورایی برسند. 

 112.  سلام استاد.آیا زرتشت درباره ی سیر کمال یعنی به دنیا آمدن و برگشت به زمین سخنی به میان آورده است(تکامل)؟

  بسیاری از بخش های پیام اشو زرتشت درباره رستگاری انسان است که پس از زاده شدن و آغاز خردمندی شروع خواهد شد و به شکوه رسیدن روشنایی اهورایی به سر انجام خواهد رسید.

 113.  با درود،دیدگاه زرتشت را در رابطه با مرگ بیان فرمایید با تشکر

  کیومرث از واژۀ اوستایی: گَیَه مَرِ تَه آمده یعنی زندگی و مرگ این اشاره به جهان مادی انسان دارد که همراه با زاده شدن به صورت کالبدی زندگی را آغاز می کند و پس از فرسودگی و فرتوتی جسم به نابودی خواهد رف ولی در زندگی مینوی مرگ وجود ندارد زیرا روان و فروهر انسان بی مرگ و جاودانه خواهد بود، مرگ در زندگی جسمی و پس از دوران زندگی مادی برای جسم انسان بیان می شود نه در فلسفۀ هستی ، زرتشتیان واژه درگذشت را به کار می برند نه وفات را زیرا باور دارند که انسان از جهان مادی به جهان مینوی گذران شده و تنها گذری چند ساله در این سرا داشته است پس نمرده است بلکه در جهانی دیگر به سر می برد .

 114.  آیا زرتشتیان به پیدایش آدم و حوا اعتقاد دارند ياخیر؟

  در ادبیات دینی و اوستا، آنچنان که در تورات ذکر شده است که خداوند با فراهم آوردن گِل توسط فرشتگان، آدم را آفرید و هزاران سال بعد حوا را خلق کرد و آنان را در جنت (بهشت) قرار داد و بعد ها با کار خلافی که آنان انجام داده و از میوۀ ممنوعه خوردند و از جنت به زمین کوچ داده شده و اکنون بشر فرزندان آنان می باشند یادی نشده است. تنها در بندهش که یکی از نوشته های پهلوی است آمده که کیومرث نخستین انسانی بوده که نطفۀ خود را بر زمین ریخته و از آن دو شاخه از گیاهی همانند ریواس روییده شده که آنان را مشی و مشیانه نام نهاده که بر هم پیچیده اند و آغاز آفرینش را در این جهان تشکیل داده اند. 

 115.  به نظر شما آیا خلقت و آفرینش انسان ودر کل زندگی و به مجازات رسیدن گنه کاران و پاداش گرفتن نیکان و… در کار خداوند قدرتمند ساده نیست ؟ یعنی تمام عظمت و تمام کار خدا صرف سنجش اعمال و بعد تلافی آن ها می شود؟

  در بینش زرتشت خداوند هیچ گاه منتظر نیست که شخصی از جهان درگذرد تا او را تشویق کند و پاداش دهد و یا برعکس گنه کار را مجازات نماید. مزدا آرزو دارد تا انسان که از هوش و خرد بهره مند است کرداری نیک داشته باشد و از آرامش و شادی برخوردار شود و این پدیدۀ جبر نیست، کسی که این سفارش را نمی پذیرد با کار های ناشایست خود که از کژ اندیشی سرچشمه می گیرد از روانی نا آرام و آزرده برخوردار خواهد شد.

 116.   بهشت و دوزخ در دین زرتشت چگونه است ؟

  بهشت از واژۀ: وَهیشتِم مَنُو در اوستا آمده به چم (معنی) بهترین حالت- وه (به) وهیشتم (بهترین) منو(منش) که در پارسی به صورت ( به، بهتر، بهشت) در آمده است و واژه دوزخ از دروجو دِمانِه آمده یعنی جایگاه دروج (دروغ) و هر دو حالت های مینوی است و نه مادی و نه جایگاهی که خداوند ساخته و آماده کرده باشد تا روان شخص نیکوکار یا بد کردار را به بهشت یا دوزخ بفرستد پس بهشت حالتی است که روان شخص نیکوکار درآن به شادی، روشنایی و آرامش می رسد و دوزخ حالتی است که روان بد اندیش به سکوت و تاریکی می رسد و برای حالت دوم همیشگی نیست و روان پس از زمانی پالوده شدن به بهترین حالت مینوی خواهد رسید. 

 117.  به عقيده زرتشتيان روح و روان چيست آيا هردو يكي هستند يا روح جدا و روان جدا مي باشد؟

  روان واژه پارسی است که در اوستا به گونۀ: اوروانِه ، آمده است و این واژه در عربی به صورت روح آمده است که هر دو یکی است و به پدیده ای اشاره می شود که در نهاد انسانی وجود دارد و پس از مرگ باقی خواهد ماند.

 118.  با درود.می خواستم در مورد نقش اهريمن در آيين زرتشت مقداری آگاهی بدهيد و اينكه از زرتشتيان نقل مي كنند كه اهريمن مرده درست است يا نه؟

  اهریمن از واژۀ انگره مینو آمده است که در ذهن انسان ِ بد اندیش شکل می گیرد، انسانی که از دانایی و خرد بهره می گیرد در اندیشه اش سپنتا مینو زاده می شود که گزینه مقابل انگره مینو است. بنابرین خداوند آفرینندۀ اهریمن نیست بلکه انگره مینو(بد اندیشی) از انسان کژاندیش سرچشمه می گیرد و پدیدۀ مادی نیست که در پی کشتن او بر آییم و یا مرده باشد.شکسته اهریمن باد واژه ای است که هر زرتشتی در نماز تکرار می کند تا بد اندیشی(اهریمن) در نهاد او پویا نشود و به جای آن نیک اندیشی شکوفا گردد. 

 119.  هدف نهایی مزدا از خلقت انسان و کاهنات چیست؟

  به راستی نمی توان در اندیشۀ خداوند بررسی کرد و هدف نهایی مزدا را بیان کرد ولی از روی پیام گات ها می توان نتیجه گرفت که انسان برای درک شکوه و زیبایی آفرینش اهورایی، پذیرش خرد خدا داده، همراهی با هنجار راستی ، گرایش به دانایی تا نزدیک شدن به سر آغاز آفرینش گفتگو کرد.

 120.  نتیجه اعمال خوب یا بد چگونه به انسان برمی گردد؟ آیا بعد از مرگ معادی وجود دارد؟

  در فلسفه زرتشت کردار نیک انسان و عملکرد بد او نتیجه ای دارد که از همین جهان بر روان شخص اثر خواهد گذاشت. فرد بد اندیش از روان آزرده ای برخوردار خواهد شد و فرد نیکوکار روانی آرام و شاد خواهد داشت این روان پس از مرگ نیز همچنان جاودانه خواهد بود و از عملکردی که جسمش در جهان مادی داشته است شاد و خشنود خواهد بود و یا برعکس عذاب کشیده و آزرده خواهد شد تا اینکه پس از زمانی گذرا پالوده گشته و به روشنایی و شادی برسد. 

 121.  آیا در دین زرتشت صحبتی از روح و ارتباط آن با جسم مادی آدمی شده است؟

  در باور زرتشتیان انسان از دو بخش مادی و مینوی تشکیل شده است که در بخش مادی تن و جان با دو بخش دیگر یعنی فروهر و روان(روح) هماهنگی لازم وجود دارد و رفتار و عملکرد تن و جان برگرفته از سفارش فروهر بوده و چگونگی آن نیز بر روان تاثیر خواهد گذاشت، شادمانی روان و آزرده شدن آن را در پی خواهد داشت.

 122.  آتشکده برای زردشت به چه معنایی است ؟

  آتشکده محل نگهداری آتش است . از زمانی که ایرانیان آتش را کشف کردند و داستان آن را می توانید در بخش پادشاهی هوشنگ از شاهنامه فردوسی بخوانید به دلیل اهمیت آتش در زندگی مردم آن زمان تا کنون که گرما ، انرژی و روشنایی آتش مورد نیاز همه بود و ایرانیان افتخار کردند که با کشف آتش و در اختبار در آوردن آن مرز بین توحش وتمدن را گشودند و به تمدن دست یافتند. بنابر این در کنار آب ، خاک وهوا که گرامی بود آتش نیز اضافه گردید و مکان هایی ساخته شد در کنار چشمه ها ، رودخانه و یا دریا که در آن آتش نگهداری و پرستاری شود وچهار عنصر آب ( نماینده ایزد بانو آناهیتا )آتش ( نماینده ایزد مهر ) خاک و هوا با هم گرامی داشته شود . اکنون نیز زرتشتیان آتش را به عنوان نماد روشنایی و گرمی همچنان پاس می دارند و به سوی فروغ آن خداوند را نیایش می کنند زیرا تجلی خداوند را در ر