نگاهی کوتاه بر دین پاک اشوزرتشت

نگاهی کوتاه بر دین پاک اشوزرتشت


دین زرتشت نزدیک به چهار هزارسال پیش در سرزمین ایران شکل گرفته است.
یکتاپرستی را برای نخستین بار به مردم جهان آموخته است.
جهانشمول است و قوم خاصی را برگزیده خداوند نمی داند.
بنیاد آن بر راستی استوار است و سفارش شده تا اندیشه، گفتار و کردار انسان ازآن بهره مند گردد.
حقوق انسان به ویژه زن و مرد را یکسان می داند.
شادمانی را برای انسان آرزو می کند بنابراین سوگواری و غم گساری در آن جایگاهی ندارد.
جهان سراسر نیک آفریده شده است پس بدی ها تنها در زندگی انسان شکل خواهد گرفت، انسان با دانایی و خردمندی هویت دارد بنابراین توهم و خرافات در این دین مردود است، تازه شدن و نوآوری ارزش فرهنگی این کیش است پس ارتجاع و ایستایی ناپسند است.
تنبلی، بیکاری و دریوزگی نباید وجود داشته باشد بنابراین کار و تلاش، زندگی انسان را به پیش خواهد برد .
آزادی گزینش در تمام امور زندگی وجود دارد؛ گزینش محل زندگی، شغل و پیشه، همسر و انتخاب دین همه با اختیار و آزادی همراه است.
پاسداری و ارزشگزاری به محیط زیست و حیوانات سودمند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *