اگر ایران باستان علم و دانش نداشت پس چطور …

اگر در ایران باستان علم و دانشمند نبود پس این موارد چطور رخ داده است؟

بسیار شنیده ایم که عده‌ای از مسلمانان که شمشیر را از روی بسته اند و امت اسلامی را به ملیت ایرانی ترجیح می دهند معتقد اند که قبل از اسلام ایراندارای دانشمند نبوده است و تمام داشته‌های ما از سر صدقه اسلام است!

و یا برخی چنان از فرهنگ ، هنر و تمدن اسلامی سخن میگویند که اگر کسی چیزی نداند فکر میکند چه چیزی بوده است ! این افراد اگر راست می گویند کمی از آنچه را که ادعا می کنند بیان کنند که در بدو پیدایش اسلام در بین تازیان بیابانگرد وجود داشته است ! شاید تنها بتوانند بگویند زنده بگور کردن دختران ، تجاوز ، راهزنی ، غارت و چپاول ، حرم سراهای زیاد ، جنگ و کشتار برای گرفتن غنیمت های مادی و جنسی و مواردی از این دست که سراسر تاریخ اسلام را تا به امروز در بر گرفته است

در پاسخ باید گفت: واقعیت‌های تاریخی و ملی با سلایق شخصی و گاه حکومتیتغییر نمی کنند! این عده هر چه را که پای منبر شنیده اند را مهر صحت زده وباور می نمایند. مسلما از اقتدار ساسانیان در ۴۲۰ سال بی‌اطلاعند.

از ضعف و نابودی آن هم بعد از جنگهای ۲۰ ساله خسرو پرویز با بیزانس که پایتازیان را به ایران باز نمود هم باید بی‌اطلاع باشند. امپراطوری ایرانباستان ۱۲۰۰ سال قبل از اینکه اسلام رشد و نمو نماید تشکیل شده بود. میدانید که یک امپراطری بزرگ باید دستگاه بورکوراتیک عظیمی داشته باشد بادیوان محاسبات و خزانه و سیستم مالیاتی دقیق.میدانید که برای ساختنتالارهای عظیم تخت جمشید می بایست که دارای علوم معماری و ساختمانی باشند. نیازمند محاسبات دقیق بوده است.

مگر تخت جمشید بدون علم و دانشریاضی ساخته می شده است؟

مگر قوس طاق کسری که بالای ۱۰۰ سال بعد منصوردوانی برای بغداد مصالح ساختمانی می خواست و نمی توانست از مصالح آنجااستفاده کند زیرا قادر به تخریب کامل و بهره برداری از سنگهایش نبود بدونمحاسبات دقیق آرشتیکسی ساخته شده بود؟

هنوز هم در تصاویر شما آن قوسطاق را می بینید. آن قوس لازمه کلی محاسبه است برای یک مهندس راه وساختنان امروزه با ماشین حساب و کامپیوتر.

مگر خشایارشاه با کشتی بریونان باستان در نبرد ترموپیل شرکت نداشت؟ مگر هرودوت خبر از نبرد دریاییسالامیس با ایران و خشایارشاه نداده است؟

اعزام چند صد هزار نفر واحداث پل بر تنکه داردانال مگر با آیت الکرسی امکان پذیر بوده است؟ ایننبرد خشایارشاه ۴۸۰ سال قبل از مسیح رخ داده است.یعنی همان ۱۲۰۰ سال قبل ازاسلام شما.

اگر در ایران باستان علم و دانشمند نبود پس این مواردچطور رخ داده است؟ مگر یک امپراطوری بزرگ جهانی بدون طبیب و دارو می تواندچند قرن با یک امپراطوری مقتدر دیگر بجنگد و مجروحین را مراقبت نماید؟

مگراقتدار ۳ امپراطوری بزرگ و جهانی ایران در خود کفایی کامل کشاورزی و حفرقنات و چاههای متعدد ونظارت و حمایت بر کشاورز و زارع ایرانی امکان پذیربوده است؟

امروزه با این تکنولوژی و ماشینهای صنعتی و کشاورزیدوستان تازی شما قادر به خود کفایی کشاورزی نبوده و هر ساله گندم و ذرتفراوانی از غرب کافر وارد می نمایند. مگر فرش بهارستان بدون صاحبنظر هنر وتنظیم و نقوش رنگها با جواهرات امکان ساختش بوده است؟

مگر همین فرشبهارستان بوسیله بزرگ و عاقل تازیان که شما شاه مردان می نمامید و کتاب شیخرضی را بر وی انتساب می تماید توصیه نشد که فرش را پاره نمایند و غنیمتببرند؟

(تاریخ طبری جلد پنجم برگ ۱۸۲۵ و ۱۸۲۴)

قومی که به آن فرشنفیس و زیبا رحم نکند به کتاب و کتابخانه رحم میکند؟ اصلا تازیان میدانستند کتاب چیست؟ مگر از کتاب سوزی هم بی‌اطلاعید؟

میدانید چرا ماباید این مطالب تاریخی را در کتاب‌های دیگران بخصوص هرودت و یونانیانجستجو نمایم؟ زیرا دوستان و هم کیشان شما از مدنیت صفر مطلق بهره می بردند ونمی دانستند اصلا کتاب چیست؟

مگرا از کتاب سوزی عمر و اینکه ما راهمان قران کفایت میکند خبر ندارید همانطور که در بالا قید شد: واقعیت‌هایتاریخی و ملی با علایق شخصی و گاه حکومتی هیچگاه تغییر نمی کنند

در پایان شاید این فرتور شما را بیشتر به اندیشه فرو ببرد !

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *