ایران ، سرزمین مادری زرتشتیان

ایران ، سرزمین مادری زرتشتیان

هزاران سال گذشته، امروز ما هستیم و سرزمینی که بزرگترین افتخار ماست. روزگار با تمام پستی و بلندی هایش درسهای زیادی به ما آموخت، گاه از خودی خوریدم و گاه از ناخودی! گاه بیگانگان بر ما تاختند و گاه همسایگان ، همزبانان !.. کشتند، سوزاندند، ویران کردند، چپاول و غارت کردند، نه ، نشد، بازهم نتوانستند این کهن ریشه در خاک پاک را برکنند. هزاران سال دیگر هم نتوانند. ایران ، زرتشت ، زرتشتیان ، ایرانیان راستین، همه یکی هستند، در تار و پود هم هستند، در هم همیشه یکی و پیوسته هستند! از آن پیر چهره در آفتاب سوخته که با دست های پینه بسته اش کویر را آباد کرده تا نوزاد تازه چشم بر این گیتی گشوده، همه نگاهمان به توست و دل به مهر تو بسته ایم، و چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد! آری ، ایران سرزمین مادری و ابدی ماست، که اهورامزدا نگاهدارش باد.

آرمین ، رام روز از اسفندماه 3753 زرتشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *