از سازمان ملل خواستاریم تا نسل کشی اعراب در ایران را بعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد

ما از سازمان ملل متحد خواستاریم تا نسل کشی اعراب در ایران در سال 636 پس از میلاد را بعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. این فاجعه با نبر قادسیه آغاز شد و با از بین بردن یک فرهنگ و زبان و دین و آیین غنی و پرشکوه و همچنین با کتابسوزی و تغییر زبان میلیونها انسان با زور شمشیر و کشتار هزاران تن و فروش زنان و کودکان در بازارهای برده فروشی مدینه ادامه یافت. درست همانگونه که داعش امروزه انجام میدهد.

دولت عربستان همچنین باید سرمایه گذاری و ساخت فیلمهایی که تاریخ را تحریف کرده و به بازماندگان این فاجعه که همچنان زبان و آیین خود را حفظ کردند، توهین میکند را متوقف کند

 

We ask the United Nations to recognize the Genocide Arabs did in the Iranian Empire in 636 A.D as the crime against the humanity. This disaster began with the battle of Qadesiyeh, and continued with ruining a great culture, language, religion, burning books, changing the language of millions of people by the force of sword, and killing hundreds of thousands of men and selling their wives and children as sex slaves in Medina and so on, just like the ISIS is doing today

The Arab Government must specially stop financing movies that distort the history in this respect and insult the survivors that continue to keep their original languages and religions

Sign Here

پیوند به برگه درخواست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *